Počet stránek ve webu: 43.086

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.18 (11 hlasů)
Mám chatu a k té chatě vede parcela, která je vedena jako ostatní komunikace. Ta parcela není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví souseda. Může mi zakázat vstup na jeho pozemek, když je veden jako ostatní komunikace? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že tato komunikace splňuje podmínky účelové komunikace a tedy v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmí nikdo uzavřít místní či veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez příslušného povolení silničního správního úřadu.
Ty zákon o pozemních komunikacích vymezuje v § 7 takto:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“
Předpoklad, že se jedná o účelovou komunikaci vychází z toho, že pojem "ostatní komunikace" zákon o pozemních komunikacích ani zákon o silničním provozu nepoužívají (může se jednat o pozůstatek historické terminologie).
Vstup na pozemek za účelem přechodu a přejezdu Vám tedy bez dalšího zakazovat nemůže.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.