Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Máme písemně uzavřenu Nájemní smlouvu na pronájem bytu na dobu určitou. V této smlouvě je mj. uvedeno následující ustanovení: "Tuto smlouvu lze vypovědět i bez uvedení důvodu ze strany nájemce i ze strany pronajímatele, v jednoměsíční lhůtě, která začíná plynout první den měsíce následujícího poté, co byla výpověď doručena."

Pokud pošleme nájemci výpověď dle výše uvedeného ustanovení smlouvy, je tato výpověď platná, a to v uvedené jednoměsíční lhůtě?
Pozn. V občanském zákoníku je uvedena standardní výpovědní lhůta 3 měsíce.
Děkuji, Tamara

 

ODPOVĚĎ:
Zákon platí v případech, které nejsou vyřešeny smlouvou. Pokud je tedy ve smlouvě uveden způsob ukončení smlouvy, je třeba se jím řídit a je závazný i v případě, že v zákoně je to jinak. Rozhodující je ujednání smlouvy, takže jednejte podle smlouvy a taková výpověď bude platná.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pokud si pronajímatel a nájemce upraví výpovědní lhůtu nájemní smlouvy, řídí se situace smluvním ujednáním nebo občanským zákoníkem?