Počet stránek ve webu: 39.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Ve vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2013 pronajímatel vyčíslil přeplatek, jehož splatnost byla k 31.7.2014. Přeplatek byl uhrazen po splatnosti, a to dne 2.5.2017. Za účelem vyúčtování příslušenství k této pohledávce a s přihlédnutím k změnám v právní úpravě od ledna 2014 prosím o vyjádření, co je správné vůči pronajímateli uplatnit.

Zda vyúčtovat poplatek z prodlení nebo úrok z prodlení a jaká je procentní sazba poplatku, resp. úroku z prodlení. Kromě toho pronajímatel vyhotovil v měsíci září 2015 opravné vyúčtování služeb za rok 2013, z něhož vyplynula povinnost uhradit další drobný přeplatek, který byl uhrazen také dne 2.5.2017. V této souvislosti prosím o vyjádření, jakou splatnost mohu uplatnit při vyúčtování příslušenství vztahující se k této částce z opravného vyúčtování – zda je stejná jako u prvotního vyúčtování za rok 2013, tj. k 31.7.2014 nebo den vyhotovení opravného vyúčtování (v samotném opravném vyúčtování splatnost není uvedena, pronajímatel pouze uvádí, že přeplatek bude započten, aniž blíže specifikoval svou pohledávku k započtení, datum splatnosti pohledávky a datum zápočtu). S pozdravem Herbert

ODPOVĚĎ:
V obou případech máte právo žádat úrok z prodlení, jehož výše s účinností od 1. ledna 2014 odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů. Historii repo sazby naleznete na stránkách České národní banky - www.cnb.cz.
Pokud byla splatnost k 31.7.2014, pak výše ročního úroku z prodlení činí 8,05% a vychází se z repo sazby pro rok 2012, neboť ta se až do roku 2017 nezměnila.
Pokud jde o otázku opravného vyúčtování, je otázkou, z jakého důvodu bylo vyhotoveno, co bylo tedy příčinou, že Vám bylo účtováno víc. Osobně bych se spíše klonila k tomu, že byste měl požadovat úrok z prodlení až od data opravného vyúčtování a pokud v něm chybí důležité údaje, pak vycházet z data, kdy Vám bylo doručeno.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Od kdy se počítá úrok z prodlení u přeplatku za vyúčtování služeb, když pronajímatel pošle částku se zpožděním?