Počet stránek ve webu: 40.205

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

1.3.2015 jsme s přítelkyní pronajali byt od pána jménem Novák. Všechno bylo v pořádku, sepsali jsme nájemní smlouvu. Smlouva se podepsala s nájmem 8.500 Kč, poplatky 2.500 Kč. Kauce jeden nájem, tedy 11.000 Kč. Převzali jsme klíče a stěhovali, v týdnu zařídili přepis plynu a elektrické energie. Smlouva byla na rok, tedy do 1.3.2016.

Následně bylo možné smlouvu prodloužit, písemným dodatkem. Dne 7.10.2016 nám pan Novák emailem oznámil zvýšení nájmu na 13.500 Kč, poplatky 3.000 Kč. To jsme odmítli a našli si jiné bydlení, které odpovídá ceně pronájmu. Žádný dodatek jsme přeci jen už nepodepisovali. Dne 22.10.2016 byl byt prázdný a připraven k předání, byt se předal ale až 23.10.2016, pan Novák si odložil předání ze soboty na neděli, ač na nás neustále spěchal. Při předání byl sepsán stav plynoměru, elektriky, vody. Podepsali jsme předávací protokol. Poslední nájem se uhradil z kauce, ovšem v bytě jsme nebyli celý měsíc a tak jsme se dohodli, že pan Novák zašle poměrnou část zpět na náš účet, celkem za devět dní měl vrátit 3.193,54 Kč. S tím na místě souhlasil. Plyn a elektriku si měli převést další nájemníci na sebe, ovšem jednalo se o nájemníky z Thajska a na ty tu nikdo smlouvu na energie neuzavře. Proto jsem požádal o přepis na pana majitele, tedy pana Nováka. Došlo to tak daleko, že jsem nechal 3.1.2017 odpojit elektroměr, plynoměr nelze, ten je v bytě. Teprve pak si pan Novák všechno přepsal na sebe.
Dle vyúčtování, které jsem mu zaslal k nahlédnutí mi dlužil za plyn 255,35 Kč a za elektrickou energii 891,32 Kč. Nový nájemníci přeci bydleli a všechny služby využívali na moji smlouvu. Celkem se jedná o dluh 4340,21 Kč. Dodnes je neuhradil, již mi nebere telefon, ale zaslal jsem mu emaily, kde jsme ho opakovaně o všem informoval, již několikrát. Občas něco odepsal, což dokazuje, že si emaily četl. Je možné peníze z pana Nováka nějak vymáhat? Druhá věc, je že 4.6.2017 nám poslal vyúčtování služeb za rok 2016 a požaduje po nás celkem 9.246 Kč mínus dlužná částka z jeho strany tedy 4.906 Kč, Zaslal nám klasické roční vyúčtování na částku 11.558 Kč. K částce 9.246 Kč dospěl tak, že celý nedoplatek vydělil dny v roce a následně dny, kdy jsme byt využívali. Ovšem dle zkušeností se to takto přeci nedělá, musí se vzít v potaz topná sezona a hlavně doložit řádné rozúčtování. O den později 5.6.2017 zaslal i vyúčtování za rok 2015 kde mu dlužíme dle jeho výpočtu 7.826 Kč. Před naším nastěhováním byl dle jeho slov byt prázdný a navrhl nám i doplacení celého roku. Doslova napsal: "Naštěstí se na toto nevztahuje jakákoliv lhůta či promlčení. Vzhledem k tomu, že v roce 2015 jste byli prvními nájemníky, nebudu Vám bránit, v případě Vašeho zájmu, vyúčtování uhradit celé. Proto jsem ho vyzval k řádnému rozúčtování, kdy následně vše uhradím. Ovšem on mi odepsal, že končí emailovou komunikaci.
Má on jako pronajímatel bytu povinnosti? Vtahuje se na něj zákon č. 67/2013 Sb. § 7, § 8 a § 13? Měl nám v roce 2016 zaslat včasné vyúčtování? Nemám zájem vymáhat pokutu za prodlení, ale je na ní nárok dle § 13? V příloze originál smlouvy (ještě s vyšším nájmem, byt se dlouhodobě nepronajal a tak následně zlevnili), plus vyúčtování 2015 a 2016. Ještě jednou děkuji za radu. S pozdravem, Roman.

ODPOVĚĎ:
Dluh, který Vám měl pan pronajímatel uhradit, můžete vymáhat jednoduše prostřednictvím žaloby - návrhu na vydání platebního rozkazu a určitě bych to i doporučovala.
Pokud jde o pozdě zaslané vyúčtování, pak pronajímatel je povinen toto zajistit do konce čtvrtého měsíce po zúčtovacím období, což je obvykle do konce dubna. Pokud tak neučiní, máte právo vymáhat Vámi zmíněnou pokutu a tu bych rovněž doporučovala po něm požadovat.
Takže závěrem bych doporučila s ním již komunikovat pouze doporučenou poštou, abyste měli důkazy pro případné soudní jednání a zaslat mu nyní opětovně výzvu k úhradě dluhu, pokuty a výzvu k řádnému rozúčtování.
Pokud požadované částky neuhradí, obraťte se na soud  a pokud nezašle řádné rozúčtování, dluh nehraďte, nechť se on obrátí na soud, tam bude muset svůj požadavek řádně odůvodnit a požadovanou částku po vás chtít na základě řádného vyúčtování.