Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Mám užívací práva k obecnímu bytu, kde žiji se svou nezletilou dcerou. Současně mám přítele, který si zakoupil na hypotéku byt v osobním vlastnictví a nabídl nám možnost společného bydlení. Vzhledem k tomu, že dceři bude za dva roky 18 let a předpokládám, že by se jednou chtěla osamostanit, nerada bych přišla o možnost užívacích práv k obecnímu bytu.
Jakým způsobem mohu postupovat tak, aby to bylo v souladu se zákonem a kdy mohu uskutečnit přepis na dceru. Lze užívání práv převést automaticky? Jak by to bylo v případě mého sňatku s přítelem, kdy on je vlastnikem bytu v osobním vlastnictví OV, získany však před uzavřením manželství. Zaniknou moje práva na užívaní mého bytu? Děkuji, Irma


ODPOVĚĎ:

V případě, že se odstěhujete do jiného bytu hovoříme o přechodu nájmu bytu dle Občanského zákoníku. Nájem v tomto případě stejně jako při úmrtí nájemce přechází v první řadě na osobu blízkou, tedy Vaši dceru (děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha), která prokáže, že s Vámi žila ve společné domácnosti v den odstěhování. U vlastníka bytového fondu - na městkém úřadě si podejte žádost o osvědčení přechodu nájmu bytu.
V případě přechodu nájmu bytu na dceru nesmí mít dcera právní titul (důvod) k užívání jiné nemovitosti. Pokud byste pojala svého přítele za manžela, okamžikem uzavření manželství by vám vznikl společný nájem bytu. Váš manžel by získal užívací právo k obecnímu bytu. O byt byste nepřišla - tedy vaše užívací právo k bytu nezanikne, neboť byt je v osobním vlastnictví manžela, který manžel nabyl před uzavřením manželství a proto se jedná o jeho výlučný majetek.
Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem