Počet stránek ve webu: 40.654

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)
Velmi prosím o radu. Po pravomocném usnesení Krajského soudu o nabytí dědictví 26.08.2008, mně ještě cca 9 měsíců bylo bráněno druhou dědičkou v úžívání mé 1/2 nemovitosti, kterou vlastním s ní ve společném spoluvlastnictví (bytová jednotka). Přestože jsem na ni podala trestní oznámení, bylo trestní oznámení odloženo, že se nejedná o trestný čin bránění v úžívání nemovitosti oprávněnému majiteli. Následně jsem zjistila s realitními makléři, že můj podíl na společných částech domu a pozemků zapsaný dle usnesení soudu do Katastru nemovitostí neodpovídá fyzické skutečnosti v domě.

S ostatními majiteli v domě odprodala podíl na společných částech domu a pozemků, který patří neoddělitelně k bytové jednotce (půdní prostory k rozšíření bytové jednotky člena výboru, bytem též v domě), již na počátku probíhajícího dědického řízení, aniž by o této situaci věděla notářka či soud I. i II. stupně.
Ze strany stavebníků nebyl učiněn žádný zápis na základě "smlouvy o výstavbě" v katastru nemovitostí (přípis ředitelky katastrálního úřadu), před realizací stavby ani po ní. Prokazatelně o této situaci spoludědička věděla, protože byla uvedena jako účastnice stavebního řízení s ostatními majiteli domu. Do domu i bytové jednotky jsem neměla po celou dobu dědického řízení z její strany i ze strany ostatních majitelů umožněn přístup. Po celou dobu dědického řízení tj. cca 5 let si pronajímala bytovou jednotku, aniž by soud jakýmkoliv způsobem zasáhl tj. na můj písemný podnět o sjednání nápravy. Stavební úřad vydal pravomocné stavební i kolaudační rozhodnutí, aniž by si ověřil, že jsou stavebníci oprávněnými majiteli (výpis z katastru nemovitostí). Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě jasně došlo v porušení Vašich práv. Jediná obrana je obrátit se na soud s žalobou o vydání bezdůvodného obohacení. Spoludědička se na Váš úkor obohatila, když pronajímala Váš společný byt.
Zisk z tohoto nájemného byste jistě měly mít obě. Proto můžete právě z titulu bezdůvodného obohacení žádat částku, která odpovídá průměrnému nájemnému v místě a čase obvyklou.
I kdyby byt nepronajímala, tak ho užívala celý, ačkoliv vlastní jen půlku. I v tomto případě je jediná obrana soudní žaloba na vydání bezdůvodného obohacení.