Počet stránek ve webu: 40.496

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Kontakt

  • Poslat dotaz do právní poradny  »
  • specialista se věnuje oblasti: rodinné (výživné, svěření dětí do péče, stěhování matky s dítětem, otcovství) a sociální právo (dávky, přídavky, podpory ad.)