Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.628.451

Vyplacení přeplatku u atypické exekuce (peníze v úschově u advokátní kanceláře)

Odesláno: 
Otevřeno 181 x
1 odpověď
 
8. 2. 2017 nabyl právní moci elektronický platební rozkaz na úhradu pohledávky ve výši 1525, - Kč (pokuta DPMB), 21. 2. 2017 byla provedena platba 1500, - Kč (asi omylem nižší než pohledávka) na vrub účtu advokátní kanceláře, dne 13. 3. 2017 byl podán exekuční návrh, dne 19. 4. 2017 byl vydán exekuční příkaz na 8975, - Kč a dne 20. 4. 2017 byla tato exekuce zaplacena (úhrada exekuce proběhla před faktickým doručením exekučního příkazu povinnému). 24. 4. 2017 si advokátní kancelář stále ponechávala 1500, - Kč na svém účtu a až po vyzvání tyto peníze vrátila - tj. 2. 5. 2017.
Advokátní kancelář si uvedené peníze ponechávala na svém účtu do okamžiku, kdy tomu mohla říkat "přeplatek" (takže po úhradě celé exekuce, kde nebyla zohledněna předchozí úhrada). Z mého hlediska tyto peníze kancelář neprávem zadržovala od 13. 3. , kdy byl podán exekuční návrh, nebo tento fakt měl být zohledněn v exekuci... Ale to je jen můj laický pohled.
A teď mám otázku, jestli celá situace je jen etický problém nebo jestli je to nelegální?
Děkuji a přeji pěkný den
 
Dobrý den, bez znalosti věci a vyjádření dotčených osob nelze soudit, obecně Vám mohu sdělit, že pokud není uhrazena celá vymáhaná částka přiznaná exekučním titulem, je exekuce zahájena a vedena oprávněně. Nejasnost zřejmě vznikla v souvislosti s uhrazením nižší částky nežli měla být uhrazena, následně bylo možno vše vykomunikovat ústně či písemně, aby k podání exekučního návrhu nemuselo vůbec dojít.