Počet stránek ve webu: 43.068


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.326.209

Exekutor odmítá splátky a chce celou částku najednou - má na to právo?

Odesláno: 
Otevřeno 671 x
3 odpovědi
 
Dobrý den,
chtěl bich poradit mam exekuci z roku 2007 bil sem dlouho v cizině teď když sem se vrátil tak sem si otevřel účet a bil mi zablokován tak sem volal exekutorovy který mě má chtěl sem se domluvit na splátkách ale nechce se semnou ani bavit že to chce nejednou a že mu nemám volat pokud to nechci vyplatit dá se stim něco dělat nebo ne.
Děkuji za odpověď.
 
Dobrý den, uzavření splátkového kalendáře je pouze dobrá vůle exekutora a i pokud tak učiní, může vedle toho vymáhat pohledávku způsoby, které mu umožňuje zákon (srážkami ze mzdy, postižením účtu, apod.). Váš účet bude pravděpodobně zablokován až do skončení exekuce vymožením pohledávky, případně jejím zastavením.
 
Dobrý den, dne 1.2.2019 došlo k zablokování osobního bankovního účtu mé matky z důvodu exekuce. Jde o pohledávku VZP jejího bývalého manžela - cizince, která nevznikla během manželství. Pohledávka na neuhrazeném zdr. pojištění je za období 2009-2011, manželé byli v období 2000-2005.
Dne 8.2.2019 jsem s matkou podala návrh na částečné pozastavení exekuce a doložila jsem k návrhu úředně potvrzenou kopii o rozvodu. Je tato exekuce oprávněná? Jaká lhůta je teď na vyjádření exekutora v dané věci? Existuje nějaká rychlá cesta k odblokování účtu v bance, aby matce nevznikla další újma z neuhrazení trvalých příkazů? Děkuji a přeji hezký den.
 
Dobrý den, pokud vznikl dluh bývalého manžela Vaší matky až po právní moci rozhodnutí o rozvodu, nejedná se již o společné jmění manželů a po Vaší matce je vymáhán neoprávněně. Pokud Vaše matka doložila Vámi uvedené skutečnosti a podala návrh na částečné zastavení exekuce, mělo by jí být vyhověno. Jedná se však o procesní řízení v rámci exkeučního řízení, které má svá zákonná pravidla. Poté, co Vaše matka podala dotčený návrh, zaslal jej exekutor k vyjádření oprávněnému. Pokud bude oprávněný s částečným zastavením souhlasit, exekutor exekuci částečně zastaví (musí). Pokud nikoliv, bude o návrhu Vaší matky rozhodovat exekuční soud. Lhůty k vydání rozhodnutí nejsou, avšak exekutor i soud musí respektovat práva účastníků řízení a jednat bezodkladně (v rámci časových možností). Domnívám se, že do právní moci usnesení o částečném zastavení exekuce exekutor účet Vaší matky neodblokuje – není ani oprávněn tak učinit do doby, než je postaveno najisto, jak bude o návrhu Vaší matky pravomocně rozhodnuto. Za dané situace bych doporučovala intenzivně kontaktovat dotčeného exekutora, telefonicky, písemně a žádat sdělení, v jaké fázi se řízení o částečném zastavení exekuce nachází, resp. kdy bude ukončeno rozhodnutím. Pokud by byl exekutor déle nečinný či nereagoval na Vaše žádosti, lze na něj z uvedeného důvodu podat stížnost k dohledovému orgánu, Exekutorské komoře ČR nebo Ministerstvu spravedlnosti ČR.