Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.501.580

Odměna exekutora za platby nad rámec exekuce týkající se výživného, alimentů

Odesláno: 
Otevřeno 937 x
1 odpověď
 
Dluh exekuce byl 95.000 Kč z toho exekutorovi náleží náklady řízení ve výši 4.235 Kč včetně DPH a dále 15 % z částky 95.000 Kč tj. 14242,50 Kč + DPH 2992,5 Kč = 17.242,50 Kč (zde činí DPH 21%). DLUH byl v plné výši zaplacen včetně požadovaných nákladů a odměny exekutorovi.
Avšak exekutor požaduje DALŠÍ ODMĚNU A TO z následujícího důvodu:
Souběžně s exekucí v prvotním výměru exekutor napsal, že zaroveň se zaplacením dluhu v uvedené výši bude dlužník od tohoto dne hradit zároveň i 1500 Kč měsíčně řádné (běžné) alimenty (to však již stanovil příslušný soud o určení výše alimentů). Ty se také od vydání výměru okamžitě řádně hradily, takže na řádných alimentech ŽÁDNÝ DLUH NEVZNIKL a přesto exekutor po nás chce uhradit odměnu na kterou má prý právo a v to ve výši DALŠÍCH 16.335,0 Kč. A jak k této sumě přišel? Z již řádně hrazených (běžných) alimentů 1500, - Kč měsíčně tj. za rok 18.000 Kč plnění a z jeho 5ti násobku tj. 90.000 Kč x 15% = 13.500 Kč + DPH 21% = 2835, - Kč tj. celkem 16335,0 Kč. JAK JE TO MOŽNÉ že má exekutor právo si napočítat sumu za něco co vlastně dluhem nebylo a byl řádně placeno? ! . Respektive exekutor ve svém výměru o dluhu 96.000 Kč rovněž DUPLICITNĚ SUPLOVAL rozhodnutí soudu kterým bylo uloženo povinnému hradit nad rámec dluhu dál alimenty 1500 Kč měsíčně, které také řádně hradil a tedy exekutor o své vůli SÁM PŘEDJÍMAL DALŠÍ DLUH povinného (a to z 5ti násobku již zaplacených alimentů za rok). A to platí do doby ZASTAVENÍ EXEKUCE o které v říjnu bude rozhodovat exekuční soud, protože jsme se odvolali když nám exekutor nevyhoěl exekuci zastavit – neměl doplacené celé náklady ty „nadhodnocené“. Ale to mohl řešit i jinak exekuci zastavit a samostatně již vydat Příkaz kterým by již stanovil jen náklady a odměnu exekutora a odměnu oprávněnému. Takto nás to dovedlo až k exekutorskému soudu a když nám soud nevyhoví budeme ještě platit soudní výlohy. Hrůza. To je přeci podvod jak si mohou exekutoři VYTVÁŘET další dluhy povinného které již nevznikly a žádat za ně odměnu? !! A ožebračovat lidi to je vyloženě proti dobrým mravům a odporuje to zdravému rozumu. Jak může být vůbec exekutorský zákon takto postaven? Je špatné že lidi neplatí dluhy ale né vždy se do platební nouze dostali vlastní vinnou. Ale aby exekutoři měli k dispozici lidi ještě takto ožebračovat to je nehorázné. Jak se mohu proti takovému postupu exekutora bránit?
 
Dobrý den, pokud je vedena exekuce na dlužné a zároveň běžné výživné, exekutor má ze zákona nárok na odměnu z uhrazeného dlužného výživného (15% navíc) i z každé splátky běžného výživného, tj. hradíte na běžném výživném každý měsíc o 15% navíc, neboť i běžné výživné je vymáháno exekučně. Odměna exekutora se pak dle zákona vypočte z částky opakujícího se plnění za pět let, avšak vždy každý měsíc vznikne exekutorovi nárok na 15% z uhrazené částky. Pokud jsou alimenty hrazeny i nadále, po 5 letech se stanoví nová částka odměny za pět dalších let, atd. Pokud máte hradit běžné výživné, exekuční soud Vám nevyhoví a exekuci nezastaví. Jediná možnost je dohodnout se s matkou dítěte (dětí) a společně podat návrh na zastavení exekuce. S tím však matka zřejmě nebude souhlasit, neboť nebude již mít záruku, že jí budete alimenty dál hradit dobrovolně.