Počet stránek ve webu: 39.834

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
V této sekci můžete zadat dotaz týkající se exekuce a insolvence (oddlužení). Jiné typy dotazů zde prosím neukládejte.
Na Vaši otázku bude odpovězeno cca. do 3 dnů.
Na dotazy odpovídá právnička Mgr. B. Karásková (insolvence) a advokátka Mgr. Renáta Benetková (exekuce).

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 5.833.975

Zrušení insolvence pro nesplácení dlužníkem a obnovení exekuce věřitelem

Odesláno: 
Otevřeno 253 x
1 odpověď
 
Dlužník s několika exekucemi vyhlásil osobní bankrot. Soud mu schválil oddlužení. Po 3 letech neplacení bylo oddlužení zrušeno.
Jak mám jako jeden z věřitelů teď postupovat? Od částky, se kterou jsme do insolvence vstupovali, odečtu těch pár zaplacených splátek a získám dlužnou částku, se kterou zase můžu jít k exekutorovi, ke které opět začnou nabíhat úroky?
 
Dobrý den, obecně platí, že pokud insolvenční soud k návrhu insolvenčního správce shledá, že jsou splněny podmínky pro zrušení oddlužení, rozhodne zpravidla o řešení úpadku dlužníka konkurzem. V takovém případě se dál uspokojují pohledávky věřitelů ze zpeněžení majetku dlužníka. Po skončení konkurzu lze na základě upraveného seznamu přihlášených pohledávek vydávaného v insolvenčním řízení uznávaného jako exekuční titul podat nový exekuční návrh pro vymožení dosud neuspokojené části pohledávky věřitele včetně příslušenství. Obdobné platí, pokud by insolvenční soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Zjistěte si proto nejprve, zda insolvenční řízení dále trvá, a následně postupujte, jak výše uvedeno.