Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.644.782

Zrušení insolvence pro nesplácení dlužníkem a obnovení exekuce věřitelem

Odesláno: 
Otevřeno 1811 x
1 odpověď
 
Dlužník s několika exekucemi vyhlásil osobní bankrot. Soud mu schválil oddlužení. Po 3 letech neplacení bylo oddlužení zrušeno.
Jak mám jako jeden z věřitelů teď postupovat? Od částky, se kterou jsme do insolvence vstupovali, odečtu těch pár zaplacených splátek a získám dlužnou částku, se kterou zase můžu jít k exekutorovi, ke které opět začnou nabíhat úroky?
 
Dobrý den, obecně platí, že pokud insolvenční soud k návrhu insolvenčního správce shledá, že jsou splněny podmínky pro zrušení oddlužení, rozhodne zpravidla o řešení úpadku dlužníka konkurzem. V takovém případě se dál uspokojují pohledávky věřitelů ze zpeněžení majetku dlužníka. Po skončení konkurzu lze na základě upraveného seznamu přihlášených pohledávek vydávaného v insolvenčním řízení uznávaného jako exekuční titul podat nový exekuční návrh pro vymožení dosud neuspokojené části pohledávky věřitele včetně příslušenství. Obdobné platí, pokud by insolvenční soud rozhodl o zastavení insolvenčního řízení. Zjistěte si proto nejprve, zda insolvenční řízení dále trvá, a následně postupujte, jak výše uvedeno.