Počet stránek ve webu: 43.133


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.501.595

Průběh koupě nemovitosti od dlužníka v insolvenci, oddlužení, OB

Odesláno: 
Otevřeno 924 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
průběh koupě nemovitosti v insolvenci od dlužníka:
Následně po příklepu, dostanu od ins. správce potvrzení o příklepu, s tím že mám 30 dní na zaplacení celé částky. Již jsem dřažební jistinu složil.
Spíše mi jde o to, co se dále bude dít po zaplacení celé částky správci? Po zaplacení jsem již majitelem nemovitosti?
Také mne zajímá, ohledně pojištění nemovitosti, co jsem slyšel, měl by ji mít pojištěnou ins. správce, ale raději bych ji také pojistil co nejdříve, kdyby dlužníkovi se chtělo a dům třeba zapálil v nejhorším případě.
Také zda a kdy mám například odhlásit dlužníka na obecním úřadu z dané nemovitosti, že už tam nebydlí, nebude. Odpojil vodu, elektřinu, plyn apod?
Děkuji moc za cenné rady, které mne velmi pomůžou.
 
Dobrý den,

složení dražební jistoty slouží jako podmínka účasti v dražbě. Pokud Vaše podání bude nejvyšší, vydá dražebník usnesení o příklepu. Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti zpětně ke dni příklepu za předpokladu, že usnesení o příklepu nabylo právní moci a nejvyšší podání bylo vydražitelem ve stanovené lhůtě uhrazeno; ve chvíli, kdy vydražitel doplatí nejvyšší podání, podá dražebník návrh na vklad vlastnického práva ve prospěch vydražitele katastru nemovitostí (poté běží 20denní lhůta, kdy katastr nemůže povolit).

Lhůta pro doplacení nejvyššího podání dosaženého dražbou nemovitosti je standardně stanovena na jeden měsíc od nabytí právní moci usnesení o příklepu, přičemž doplatek poukazujete v tu chvíli dražebníkovi, nikoliv insolvenčnímu správci.
Dlužníci (bývalí majitelé) by měli nemovitost vyklidit neprodleně po provedení vkladu vlastnického práva, ovšem neopustí-li nemovitost dobrovolně, na vydražiteli je pak dlužníky vystěhovat (podání žaloby na vystěhování aj.).

Ohledně pojištění nemovitosti ins. správce nutně nemovitost pojišťovat nemusí; pojistil-li jí, pojistná smlouva zanikne v momentě, kdy nabude usnesení o příklepu právní moci a zároveň bude doplaceno nejvyšší podání.