Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.777.791

Snížení nákladů ukončené exekuce - nepřiměřeně vysoké náklady exekuce

Odesláno: 
Otevřeno 749 x
3 odpovědi
 
Ráda bych se Vás zeptala, zda se můžu obrátit na příslušný soud prostřednictvím exekutora o snížení nákladů ukončené exekuce, zda byli jejich finanční pohledávky v exekučním řízení oprávněné.
Na mého bývalého manžela byla podána exekuce, která mi byla strhávána v práci z platu, dlužil České pojišťovně cca 20.000 Kč, protože neplatil.
Z toho byly stanoveny úroky na dalších 20.000 Kč a exekutorské náklady byly dalších 20.000 Kč.
Mám nějakou šanci na úspěch? Exekuce byla splacena v srpnu 2016.
 
Zdravím Vás, pokud jste se proti nákladům exekuce neohradila do 8 či 15 dní od doručení usnesení o ukončení exekuce, již nemá smysl se jakkoli bránit, neboť Vaše podání by bylo z důvodu opožděnosti odmítnuto a Vás by to mohlo stát minimálně čas a možná i peníze.
Jen dodávám, že proti jakémukoli rozhodnutí je nutné se bránit vždy včas a ne až po několika měsících, kdy již jsou všechny lhůty zmeškány.
 
Ale peníze byly dodatečně vyčísleny, až o rok později, právník mi řekl, že první musí exekuce ukončena a potom se můžu bránit, protože bude jasné kolik jsem celkově zaplatila, děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud byly náklady exekuce vyčísleny dodatečně a ještě neuplynula lhůta k podáním námitek proti výši nákladů exekuce, tak to se tedy bránit lze.
Jen dodávám, že sem do poradny musí tazatelé psát veškeré informace, protože mi zde nemáme přístup k listinám, což může velice ovlivnit či dokonce i změnit celou odpověď na již položený dotaz.
Pokud jste věc konzultovala s advokátem, který viděl všechny listiny a i jemu se to zdá nepřiměřené, tak se braňte jen vězte, že je nutno věc řešit i v rámci vyhlášky č. 330/2001 Sb. , o odměně a náhradách soudního exekutora. Proto je nutné vzít v úvahu i znění této vyhlášky, neboť náklady exekuce a odměna exekutora se určují podle ní.