Počet stránek ve webu: 43.214


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.626.548

Exekuce za již zaplacený dluh - jak se bránit?

Odesláno: 
Otevřeno 948 x
3 odpovědi
 
Zdravím! V roce 2009 po sporném aktivaci služby u T-mobile vznikla dlužná částka údajně 5924 Kč, dlouho nic, až v roce 2015 sem dostal výzvu k úhradě dluhu jistiny : 5924 Kč plus náklady na vymáhání : 1422 Kč od společnosti APS, dluh sem zaplatil a bral věc za uzavřenou! Ovšem Mgr Lenka Heřmánková Praha - 7 nikoliv ta totiž dne 20.12.2015 požadovala po mně zaplatit 2685 Kč jakožto dluh vůči T-mobile, samozřejmě jsem se ohradil a zaslal v email korespondenci podklady že jsem dluh už uhradil, bylo mi zdeleno že mě budou informovat a to v skutku udělali : 7.02.2017 mě píše jistý JUDr Vlastimil Porostlý Ostrava že mě vyzívá k dobrovolně uhradit : 9460 Kč … kde a komu podat stížnost protože dle mého názoru tohle není v pořádku! Děkuji.
 
Zdravím Vás, zde je nutné se pořádně podívat do exekučního titulu. Pokud je Mgr. Heřmánková právní zástupkyně oprávněného, tak by povinný měl uhradit i náklady právního zastoupení oprávněného nebo žalobce dle exekučního titulu. V opačném případě by totiž hrozilo, že tyto neuhrazené náklady právního zastoupení po Vás budou exekučně vymáhány, což se možná stalo.
Pokud však máte za to, že je vše uhrazené a v pořádku tak k exekutorovi podejte návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu uveďte, že jste věřiteli i paní magistře vše uhradil, což dokládáte doklady o úhradě pohledávky oprávněnému a že oprávněný tuto pohledávku po Vás, s ohledem na úhradu této pohledávky, kterou dokládáte doklady (výpis z účtu, ústřižek složenky, stvrzenka z bankomatu), vymáhá neoprávněně a Vy tedy navrhujete zastavení exekuce dle ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu.
 
Zdravím! Zaplacení údajného dluhu (z důvodu aby nenarustal u exekutora) neznamená automaticky uznání dluhu?? Pro pozdější vymáhání této částky! ? To znamená : mám zaplatit a pak to řešit nebo nic nezaplatit pokud vím že je to protiprávní? ! Děkují!
 
Zdravím Vás, takto Vám poradit nemohu, protože nemám možnost vidět žádné listiny. Pokud chcete konkrétní radu a nikoli pouze obecnou odpověď bude nutné vyhledat právní pomoc advokáta, ale je nutné s sebou vzít veškeré podklady, které k věci máte. Kontakty na advokáty naleznete na www. advokatikomora.cz nebo na http://www.cak.cz. Pokud však stoprocentně víte, že dluh je uhrazen a máte to jak doložit, bylo by vhodné podat návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. g) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.). V tomto návrhu je nutné uvést, že dluh již byl zcela uhrazen oprávněnému, a to ještě před podáním návrhu na nařízení exekuce. Tuto skutečnost dokládáte následujícími listinami např, výpisem z účtu, ústřižkem složenky, … a proto navrhujete zastavení exekuce, neboť dluh byl zcela uhrazen ještě před nařízením exekuce.