Počet stránek ve webu: 43.234


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.725.775

Dluhy před manželstvím - zablokování účtu manželky povinného dlužníka

Odesláno: 
Otevřeno 900 x
3 odpovědi
 
Dobrý den, prosím o radu, už jsem zoufalá.
2011 mi bylo schváleno oddlužení, které jsem byla nucena si udělat kvůli exmanželovi.
Moje insolvence skončila v červnu 2016, kdy mě soud osvobodil od všech přihlášených i nepřihlášených závazků. Jsem nyní podruhé vdaná, manžel má dluhy již před manželstvím, prokazatelně je exekuce vystavená ještě před datem sňatku, který proběhl 12.7.2013.
Dne 13.1.2017 mi exekutor obstavil bankovní účet s tím, že jsem manželka povinného. Již v létě jsem posílala písemné odvolání, že dluhy vznikly před manželstvím a tudíž se mnou nemají nic společného. Nicméně toto odvolání exekutor smetl ze stolu s tvrzením, že nemáme nikde sepsanou předmanželskou smlouvu a tudíž má nárok po mě vymáhat peníze. Manžel si nyní 6.2.2017 podal návrh na oddlužení na internetu už je vyhláška o zahájení řízení a právní zástupce, který pro něj návrh sestavoval nám řekl, že pokud já jsem byla v ins v době uzavření manželství a dluhy jsou ještě před ním, nemá na moje bankovní konto exekutor nárok. Vše jsem to napsala exekutorovi emailem spolu s přílohami o vyhlášení manželovi ins, moje rozhodnutí o schválení ins a rozhodnutí a zproštění závazků po splnění oddlužení a přišla mi odpověď, cituji, že dle čl. IV zákona č. 139/2015 Sb. může soudní exekutor postihnout prostředky na peněžním účtu manželky povinného i v případě, že dluh existoval před vznikem manželství. Prý ani moje ani manželovo případné oddlužení není důvod k tomu, aby přestali vymáhat manželovu pohledávku po mě. Prosím jak to tedy opravdu je? Když právník řekne, že nárok nemají a exekutor se mi doslova vysměje do obličeje, že právo má i kdyby jsme z úžili SJM???? Opravdu si už nevím rady. Děkuji za odpověď, pěkný večer.
 
Zdravím Vás, jakékoli podání k soudu či exekutorovi (zvláště návrhy či odvolání) nelze činit emailem, ale vždy písemně formou doporučeného dopisu s dodejkou. Jinak mám za to, že pokud se jedná o výlučné dluhy manžela z doby před uzavřením manželství a tuto skutečnost lze prokázat, neměl by exekutor postihovat účet manžela povinného pro dluhy, které vznikly před uzavřením současného manželství, neboť tyto dluhy nejsou a ani nemohou být součástí SJM. Proto bych tedy podala návrh na zastavení exekuce dle ust. § 55 exekučního řádu (zákon 120/2001 Sb.) ve spojení s ust. § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu (zákon 99/1963 Sb.) a v tomto návrhu bych se s ohledem na výše uvedené skutečnosti domáhala exekučního postihu manžela povinného s odvoláním, že exekučně vymáhané dluhy vznikly před uzavřením manželství, což doložte i ověřenou kopií oddacího listu. Návrh na zastavení exekuce zašlete exekutorovi v písemné formě dvojmo, a to doporučeně s dodejkou. Pokud tento návrh zašlete pouze emailem, exekutor se jím nebude zabývat, neboť k emailovým podáním nejsou-li do tří dnů doplněny písemnou formou se nepřihlíží, na to si dávejte pozor.
 
Dobrý den, děkuji Vám za odpověď. A jak je to tedy prosím se zákonem, který platí od 1.1.2014 že pokud manželé nemají předmanželskou smlouvu, mohou být dluhy do poloviny výše vymáhány i po manželovi povinného? Na jiných stránkách jsem někde zahlédla, že zákon sice platí, ale pouze na manželství uzavřená od roku 2014, a zpětně prý uplatnit nelze. Znamenalo by to tedy, že manželství uzavřených do roku 2014 se to netýka a manželé nemohou být postiženi? Exekutor se totiž na tento zákon odkazuje : (. Děkuji za odpověď
 
Zdravím Vás, ano je to tak, protože zákony nepůsobí zpětně, ale v jistých případech by bylo možné se domáhat výhodnějšího režimu, ale to by bylo nutné každý konkrétní případ prokonzultovat s advokátem. Berte tuto odpověď pouze jako obecnou, neboť neznám podrobnosti případu.