Počet stránek ve webu: 43.284


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.778.130

Pořadí vyplacení věřitelů v dražbě nemovitosti

Odesláno: 
Otevřeno 1139 x
1 odpověď
 
2007 dostala žena od KB hypotéku na opravu domu, který je nyní v jejím vlastnictví a na dům bylo KB uvaleno zástavní právo smluvní; hypotéku od počátku platím já jako spoludlužník.
2009 jsme se rozvedli, hypotéku platím stále já.
2013 jsem v katastru u výše uvedeného domu objevil zástavní právo exekutorské - věřitelem je VZP, v roce 2014 zástavní právo exekutorské s věřitelem ČSOB a v roce 2015 další zástavní právo exekutorské s věřitelem VZP.
2016 byl vydán příkaz k prodeji nemovitosti a dražba se koná v lednu 2017. Pokud se nemovitost prodá, v jakém pořadí dojde k uspokojení věřitelů? Bude uspokojena i KB byť jen částečně? A po výmazu zástavních práv po prodeji nemovitosti, může být zástavní právo z titulu hypotéky u KB uvaleno na můj majetek, přesto, že nejsem vlastníkem dané nemovitosti ale jsem spoludlužník?
Děkuji
 
Zdravím Vás, mám za to, že jednotlivý věřitelé, pokud se přihlásí do exekuce by měly být uspokojováni dle pořadí vzniku zástavního práva v katastru nemovitostí, takže KB jako první v pořadí by měla být uspokojena jako první a ostatní dle svého pořadí.