Počet stránek ve webu: 43.319


V této části poradny jsou přijímány dotazy týkající se výkonu/průběhu exekuce a insolvence
.

Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv exekuční poradny: 8.893.509

Nemovitost obstavená v exekuci a zřízení věcného břemene, služebnosti

Odesláno: 
Otevřeno 1121 x
1 odpověď
 
Dobrý den,
chtěla bych se zeptat - pokud je osoba v insolvenci a její nemovitý majetek (dům a pozemky) spadají do majetku v insolvenci, řádně insolvenci splácí, má možnost si ke svému pozemku vybudovat sjezd z obecní komunikace, ke kterému je potřeba uzavřít smlouvu o služebnosti s krajem nebo to musí povolit insolvenční správce?
Děkuji.
 
Zdravím Vás, pokud Vám bylo povoleno oddlužení plněním splátkového kalendáře tak smlouvu s krajem či obcí můžete dle mého názoru uzavřít s obcí či krajem klidně sama, neboť při oddlužení plněním splátkového kalendáře máte zachováno dispoziční právo s Vaším majetkem. Totéž by platilo i při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Jelikož jste však v insolvenci tuto skutečnost insolvenčnímu správci oznamte předem, neboť by o Vašem záměru měl vědět, a to zejména v případě, kdy by touto nemovitostí byla zajištěna pohledávka zajištěného věřitele.