Počet stránek ve webu: 41.499

zanedbání prevenční povinnosti