Počet stránek ve webu: 40.639

starosta udělil trvalý pobyt