Počet stránek ve webu: 40.661

rozsah užívání věcného břemene