Počet stránek ve webu: 41.677

předžalobní výzva k úhradě celé částky