Počet stránek ve webu: 42.421

porušení povinností ze smlouvy