Počet stránek ve webu: 40.639

porušení povinností ze smlouvy