Počet stránek ve webu: 43.307

opakovaná škoda způsobená sousedem