Počet stránek ve webu: 40.662

omezování majitele osobou s věcným břemenem