Počet stránek ve webu: 41.499

odpovědnost za rozbití krbu