Počet stránek ve webu: 41.683

odpovědnost za pokuty