Počet stránek ve webu: 42.421

neplatnost darovací smlouvy