Počet stránek ve webu: 43.307

doložení výše vzniklé škody