Počet stránek ve webu: 40.662

doložení výše vzniklé škody