Počet stránek ve webu: 42.413

charakter veřejné listiny