Počet stránek ve webu: 43.319

část škody zaplacená pojišťovnou