Počet stránek ve webu: 43.234

Od 1.8.2023 je online chat s advokátem zrušen, dotaz prosím pošlete ZDE.


Vyberte  Přehled dotazů
Součet všech návštěv online chatu poradny: 3.082.282

Vydědění potomka pro nezájem o rodiče - jak prokázat opak a vyvrátit, napadnout vydědění?

Odesláno: 
Otevřeno 2438 x
1 odpověď
 
V květnu 2017 mi zemřel otec a já byla předvolána k předběžnému dědickému šetření k notáři. Tam mi bylo sděleno, že otec sepsal v r. 2007 závěť, ve které mě vydědil z důvodu nezájmu o něj, a že ani nemá na mě kontakt a nezná mé příjmení po provdání. Skutečnost byla taková, že on se mnou (tehdy šestnáctiletou) v r. 1972 po rozvodu rodičů přerušil veškeré styky, neboť se znovu oženil.
Bydlela jsem v té době u babičky a tety, kde mě dříve několikrát navštívil a znal i tel. číslo na pevnou linku. Mé nové příjmení rovněž věděl, neboť jsem mu poštou zaslala svatební oznámení.
2015 mě otec poštou zaslal dopis psaný právníkem, že by mě chtěl kontaktovat po telefonu případně i osobně. Uvedenému právníkovi jsem emailem sdělila, že nejsem proti a uvedla své telefonní číslo na mobil, táta se mi ozval a od té doby jsme si telefonovali a já jsem ho navštěvovala v jeho bydlišti. Když jsem tyto skutečnosti sdělila na notářství, bylo mi řečeno, že se musím zúčastnit závěrečného dědického řízení, případně nesouhlasit s vyděděním, pak se obrátit na soud.
Chtěla bych se zeptat jaké jsou mé šance na úspěch v případě napadnutí závěti u soudu, i když jsme se v době sepsání závěti s otcem nestýkali?
 
Dobrý den,

domnívám se, že šance na úspěch v případě podání žaloby na určení neplatnosti vydědění je ve Vašem případě poměrně velká. Samozřejmě je nutné prokázat veškeré Vámi tvrzené skutečnosti, ať už navržením výslechů svědků, kteří dosvědčí, že jste se s otcem stýkala po jeho odstěhování a znovu poslední dva roky, že jste mu zaslala svatební oznámení, či doložením písemných podkladů (e-mailů, dopisu právníkovi). Důvod pro vydědění dle ust. § 469a odst. 1 písm. b) občanského zákoníku č. 40/1965 Sb. (o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem, který by jako potomek projevovat měl) musí by měl být dle mého názoru mnohem závažnější, kdy má potomek negativní vztah k zůstaviteli.