Počet stránek ve webu: 32.697

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Po mateřské dovolené MD jsem nastoupila do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (4 hod./den). Zaměstnavatel mi nyní po 4 letech chce zkrácený úvazek změnit na plný. Já však mohu pracovat max. 5-6 hod/den, z důvodu doprovodu malého syna do školy a ze školy a se změnou pracovní doby na plný úvazek nesouhlasím.

Po mateřské dovolené MD jsem nastoupila do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (4 hod./den). Zaměstnavatel mi nyní po 4 letech chce zkrácený úvazek změnit na plný. Já však mohu pracovat max. 5-6 hod/den, z důvodu doprovodu malého syna do školy a ze školy a se změnou pracovní doby na plný úvazek nesouhlasím.

Po mateřské dovolené MD jsem nastoupila do zaměstnání na zkrácený pracovní úvazek (4 hod./den). Zaměstnavatel mi nyní po 4 letech chce zkrácený úvazek změnit na plný. Já však mohu pracovat max. 5-6 hod/den, z důvodu doprovodu malého syna do školy a ze školy a se změnou pracovní doby na plný úvazek nesouhlasím.

Převedení na jinou práci u státního zaměstnance (z. č. 234/2014 Sb.): může zaměstnavatel převést na jinou práci zaměstnance A ve služebním poměru, tedy na jiné místo, např. z důvodu, že na uvažovaném služebním místě (k převodu) je zaměstnankyně B těhotná a odchází na mateřskou dovolenou a jedná se o jiné služební místo náplní práce.

Převedení na jinou práci u státního zaměstnance (z. č. 234/2014 Sb.): může zaměstnavatel převést na jinou práci zaměstnance A ve služebním poměru, tedy na jiné místo, např. z důvodu, že na uvažovaném služebním místě (k převodu) je zaměstnankyně B těhotná a odchází na mateřskou dovolenou a jedná se o jiné služební místo náplní práce.

Mám informaci, že v prvním čtvrtletí mi zaměstnavatel bude zvyšovat úvazek nebo snižovat úvazek - podle toho, jestli budou rušit jedno pracovní místo nebo ne. Co se stane, pokud nepodepíšu ani snížení ani zvýšení. Momentálně mám 33 hodin, nastoupila jsem právě kvůli tomuto a pracovní době, pracovní poměr je na dobu neurčitou.

Mám informaci, že v prvním čtvrtletí mi zaměstnavatel bude zvyšovat úvazek nebo snižovat úvazek - podle toho, jestli budou rušit jedno pracovní místo nebo ne. Co se stane, pokud nepodepíšu ani snížení ani zvýšení. Momentálně mám 33 hodin, nastoupila jsem právě kvůli tomuto a pracovní době, pracovní poměr je na dobu neurčitou.

Srážky ze mzdy - zaměstnavatel mi strhával dlouhodobě srážky za chyby, které jsem ani neudělal. Chtěl jsem to po nich vysvětlit, ale byl jsem odbyt. Předal jsem tedy celou věc inspektorátu práce a ten po dlouhé době rozhodl, že firma porušila pracovněprávní předpisy. A prováděla srážky bez uzavřené dohody o srážkách.

Jsem ředitelkou příspěvkové organizace - MŠ od 09.2016. Chci provést změnu organizační struktury od 01/2017 - zrušit místo zástupkyně ředitelky MŠ. Zástupkyně má tyto smlouvy: z 1.11.1996 prac. smlouva na dobu neurčitou - učitelka MŠ. Pak ze stejného dne: 30.8.2005 - Dohodu o změně pracovní smlouvy, druh práce: zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005) a současně také 30.8.2005 - Jmenování do funkce zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005).

Jsem ředitelkou příspěvkové organizace - MŠ od 09.2016. Chci provést změnu organizační struktury od 01/2017 - zrušit místo zástupkyně ředitelky MŠ. Zástupkyně má tyto smlouvy: z 1.11.1996 prac. smlouva na dobu neurčitou - učitelka MŠ. Pak ze stejného dne: 30.8.2005 - Dohodu o změně pracovní smlouvy, druh práce: zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005) a současně také 30.8.2005 - Jmenování do funkce zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005).

Přihlášení do webu