Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Srážky ze mzdy - zaměstnavatel mi strhával dlouhodobě srážky za chyby, které jsem ani neudělal. Chtěl jsem to po nich vysvětlit, ale byl jsem odbyt. Předal jsem tedy celou věc inspektorátu práce a ten po dlouhé době rozhodl, že firma porušila pracovněprávní předpisy. A prováděla srážky bez uzavřené dohody o srážkách.

Jsem ředitelkou příspěvkové organizace - MŠ od 09.2016. Chci provést změnu organizační struktury od 01/2017 - zrušit místo zástupkyně ředitelky MŠ. Zástupkyně má tyto smlouvy: z 1.11.1996 prac. smlouva na dobu neurčitou - učitelka MŠ. Pak ze stejného dne: 30.8.2005 - Dohodu o změně pracovní smlouvy, druh práce: zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005) a současně také 30.8.2005 - Jmenování do funkce zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005).

Jsem ředitelkou příspěvkové organizace - MŠ od 09.2016. Chci provést změnu organizační struktury od 01/2017 - zrušit místo zástupkyně ředitelky MŠ. Zástupkyně má tyto smlouvy: z 1.11.1996 prac. smlouva na dobu neurčitou - učitelka MŠ. Pak ze stejného dne: 30.8.2005 - Dohodu o změně pracovní smlouvy, druh práce: zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005) a současně také 30.8.2005 - Jmenování do funkce zástupce ředitele MŠ (od 1.9.2005).

Nastoupila jsem do pracovního poměru 2012. Byla se mnou uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s ohraničením maximálně do 31.8.2016 (záskok za mateřskou dovolenou). Zaměstnavatel na tento termín však zapomněl. Já stále pracuji, dostávám výplatu. Jen nemám pracovní smlouvu.

Nastoupila jsem do pracovního poměru 2012. Byla se mnou uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s ohraničením maximálně do 31.8.2016 (záskok za mateřskou dovolenou). Zaměstnavatel na tento termín však zapomněl. Já stále pracuji, dostávám výplatu. Jen nemám pracovní smlouvu.

Nastoupila jsem do pracovního poměru 2012. Byla se mnou uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s ohraničením maximálně do 31.8.2016 (záskok za mateřskou dovolenou). Zaměstnavatel na tento termín však zapomněl. Já stále pracuji, dostávám výplatu. Jen nemám pracovní smlouvu.

Nastoupila jsem do pracovního poměru 2012. Byla se mnou uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou s ohraničením maximálně do 31.8.2016 (záskok za mateřskou dovolenou). Zaměstnavatel na tento termín však zapomněl. Já stále pracuji, dostávám výplatu. Jen nemám pracovní smlouvu.

2016 mi bylo 55 let. Od 1.1.2009 mám smlouvu na dobu neurčitou s pozicí obchodní manažer. Nikdy jsem neměla nemocenskou, od 19.10.2015 jsem onemocněla až do 1.11.2016. Po ukončeni dočasné pracovní neschopnosti DPN jsem předala zaměstnavateli s doloženým lékařským posudkem žádost o přeložení na jinou vhodnou práci ze zdravotních důvodů.

Firma koupila naši společnost a máme do ní přejít stylem přechod práv a povinností. Mám smlouvu na dobu neurčitou, vím, že zůstane platná. Ale ústně nám bylo sděleno, že firma bude garantovat zaměstnanost jeden rok. Nejsem si jist, zda to dostanu i na papíře. Má cenu se zasadit o to, aby bylo? Budu pak mít smlouva na dobu neurčitou s touto garancí.

Firma koupila naši společnost a máme do ní přejít stylem přechod práv a povinností. Mám smlouvu na dobu neurčitou, vím, že zůstane platná. Ale ústně nám bylo sděleno, že firma bude garantovat zaměstnanost jeden rok. Nejsem si jist, zda to dostanu i na papíře. Má cenu se zasadit o to, aby bylo? Budu pak mít smlouva na dobu neurčitou s touto garancí.

Přihlášení do webu