Počet stránek ve webu: 35.880

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Mám dotaz týkající se pracovního poměru a mzdy. Manžel pracuje jako řidič a je placen hodinově. Pokud je státem uznávaný svátek a on pracuje, předpokládala jsem, že má nárok na:

Pracuji u společnosti (Beck-Pollitzer), jejichž hlavní stan je v Anglii, ale má spoustu poboček jak po EU, tak i u nás. Pracuji tam jako mechanik a vyjíždíme na turnusy 6-8 týdnů dlouhé. Nyní se ale firma rozhodla, že Kolínská pobočka spolkne tu mou Olomouckou a k tomu mi nabídla novou smlouvu.

Pracuji u společnosti (Beck-Pollitzer), jejichž hlavní stan je v Anglii, ale má spoustu poboček jak po EU, tak i u nás. Pracuji tam jako mechanik a vyjíždíme na turnusy 6-8 týdnů dlouhé. Nyní se ale firma rozhodla, že Kolínská pobočka spolkne tu mou Olomouckou a k tomu mi nabídla novou smlouvu.

Pracuji u společnosti (Beck-Pollitzer), jejichž hlavní stan je v Anglii, ale má spoustu poboček jak po EU, tak i u nás. Pracuji tam jako mechanik a vyjíždíme na turnusy 6-8 týdnů dlouhé. Nyní se ale firma rozhodla, že Kolínská pobočka spolkne tu mou Olomouckou a k tomu mi nabídla novou smlouvu.

Jsem úředník (pod zákonem č. 234/2014 Sb. , o státní službě). V prosinci 2016 jsem převzal rozhodnutí o převedení na jiné služební místo (§61/1 c) cit. zák.) od 1.1.2017. Byl jsem převeden i fyzicky (odebrání práv představeného). Proti rozhodnutí jsem se odvolal.

Jsem úředník (pod zákonem č. 234/2014 Sb. , o státní službě). V prosinci 2016 jsem převzal rozhodnutí o převedení na jiné služební místo (§61/1 c) cit. zák.) od 1.1.2017. Byl jsem převeden i fyzicky (odebrání práv představeného). Proti rozhodnutí jsem se odvolal.

Jsem úředník (pod zákonem č. 234/2014 Sb. , o státní službě). V prosinci 2016 jsem převzal rozhodnutí o převedení na jiné služební místo (§61/1 c) cit. zák.) od 1.1.2017. Byl jsem převeden i fyzicky (odebrání práv představeného). Proti rozhodnutí jsem se odvolal.

Jsem úředník (pod zákonem č. 234/2014 Sb. , o státní službě). V prosinci 2016 jsem převzal rozhodnutí o převedení na jiné služební místo (§61/1 c) cit. zák.) od 1.1.2017. Byl jsem převeden i fyzicky (odebrání práv představeného). Proti rozhodnutí jsem se odvolal.

Matka má uzavřenu pracovní smlouvu, v níž je následující mzdové ohodnocení: - základní mzda 17.000 Kč, - pohyblivá část mzdy 2.000 Kč. Zároveň je ve smlouvě uvedeno: "Mzda je stanovena za předpokladu splnění všech úkolů souvisejících s pracovním zařazením a úkolů stanovených nadřízeným pracovníkem při úvazku 30 hodin týdně.

Matka má uzavřenu pracovní smlouvu, v níž je následující mzdové ohodnocení: - základní mzda 17.000 Kč, - pohyblivá část mzdy 2.000 Kč. Zároveň je ve smlouvě uvedeno: "Mzda je stanovena za předpokladu splnění všech úkolů souvisejících s pracovním zařazením a úkolů stanovených nadřízeným pracovníkem při úvazku 30 hodin týdně.