Počet stránek ve webu: 35.880

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Může jeden ze 3 dědiců zlikvidovat pozůstalost (rozprodat, sešrotovat) dokud není ukončeno dědické řízení. Děkuji, Aleš.

Může jeden ze 3 dědiců zlikvidovat pozůstalost (rozprodat, sešrotovat) dokud není ukončeno dědické řízení. Děkuji, Aleš.

Může jeden ze 3 dědiců zlikvidovat pozůstalost (rozprodat, sešrotovat) dokud není ukončeno dědické řízení. Děkuji, Aleš.

Může jeden ze 3 dědiců zlikvidovat pozůstalost (rozprodat, sešrotovat) dokud není ukončeno dědické řízení. Děkuji, Aleš.

Dluh na poplatcích na byt v dědickém řízení vznikl u bytového družstva BD, teď přešel na SVJ. Chtěli, abychom zaplatili dluh, kdy nevěděli o smrti zůstavitele tj. ústní dohoda na zbytek až po ukončení dědictví. Teď to popírají a chtějí dluh zaplatit ještě před ukončením dědictví, na což dle notáře nemají právo.

Byl jsem soudem jmenován jako opatrovník mému otci. Otec je aktuálně umístěn v domově s pečovatelskou službou (DSPS). Někteří členové rodiny si otce z DSPS berou na víkendy, dovolenou, oslavy, atd. V rozsudku o opatrovnictví rozsah popsán pouze takto:

Jaký je prosím poměr v případě dědictví mezi dětmi, při úmrtí otce (byl již vdovec) mezi jeho 2 děti s tím, že jedno dítě ho takzvaně "dochová" a stará se o něj až do jeho smrti a druhé dítě bydlí pryč z domu již 20 let? Je to 50/50 nebo se tento poměr mění ve prospěch dítěte, jenž se o zesnulého stará až do konce života? Děkuji. S pozdravem, František.

Jaký je prosím poměr v případě dědictví mezi dětmi, při úmrtí otce (byl již vdovec) mezi jeho 2 děti s tím, že jedno dítě ho takzvaně "dochová" a stará se o něj až do jeho smrti a druhé dítě bydlí pryč z domu již 20 let? Je to 50/50 nebo se tento poměr mění ve prospěch dítěte, jenž se o zesnulého stará až do konce života? Děkuji. S pozdravem, František.

Jaký je prosím poměr v případě dědictví mezi dětmi, při úmrtí otce (byl již vdovec) mezi jeho 2 děti s tím, že jedno dítě ho takzvaně "dochová" a stará se o něj až do jeho smrti a druhé dítě bydlí pryč z domu již 20 let? Je to 50/50 nebo se tento poměr mění ve prospěch dítěte, jenž se o zesnulého stará až do konce života? Děkuji. S pozdravem, František.

Jaký je prosím poměr v případě dědictví mezi dětmi, při úmrtí otce (byl již vdovec) mezi jeho 2 děti s tím, že jedno dítě ho takzvaně "dochová" a stará se o něj až do jeho smrti a druhé dítě bydlí pryč z domu již 20 let? Je to 50/50 nebo se tento poměr mění ve prospěch dítěte, jenž se o zesnulého stará až do konce života? Děkuji. S pozdravem, František.