Počet stránek ve webu: 33.658

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Můžete mi prosím poslat čísla paragrafů na záměrnou urážku na cti (od právnické osoby vůči fyzické osobě) a dále vyhrožování nebo zastrašování (vyhrožování, že újma poškozené bude ještě vyšší, jestli sti to nenechá líbit). Mohu v žalobním petitu žalovat 3 paragrafy současně? Musí být v nějakém pořadí? Bude je soud rozhodovat současně?
Právník mi měl vrátit peníze, přiznal se k dluhu (v emailech, SMS), půl roku pak trvdil, že peníze nemá, a že nic vracet nebude.

Jsem rozvedená, bydlíme v RD, soužití neúnosné. Dcera byla svěřena do péče manžela, od roku 2008, trpím tím. 5.8.2011 došlo k incidentu mezi námi, já jim vyhrožovala zabitím, sobě, jim, tchýni, tchánovi, je na mě vyvíjen neustálý nátlak s bydlením ad. Byla jsem zoufalá, tak jsem začala bušit do dveří, prokopla jsem je.

Kolik podmínečně odložených trestů může člověk mít - neboli dostat od soudu? Pokud spáchám trestný čin (třeba krádež) a následně jiný (třeba nemajetkový), hrozí, že soud přemění podmíněný odklad výkonu trestu kvůli druhému nesouvisejícímu TČ na nepodmíněný pro neosvědčení v podmínce? Děkuji, Ema

Agresivní a vulgární napadení mé maminky sousedem na vlastním pozemku. Vše začalo před několika lety, kdy se moji rodiče nepohodli se sousedy. Poté naše rodiny spolu nekomunikovaly. Naše pozemky sousedí vedle sebe. Dvorek je obezděný cihlovou zdí, ale zahrada ne (ani plotem).

Jsem obchodní manager, musím jezdit po celé ČR, 1.3.2011 jsem spáchal přestupek – rychlá jízda 130 km/h na povolené 90 km/h. Na místě v blokovém řízení jsem souhlasil s přestupkem a zaplatil 2500 Kč, přišel o 3 body. Dnes 9.6.2011 mě změřili znovu, 125 km/h na povolené 90 km/h, opět při předjíždění. Zastaven jsem byl v následující obci, kde jsem přestupek odmítl. Policie ověřila, že se jedná o opakovaný přestupek a vyplnila protokol pro magistrát, kde stojí, že jsem přestupek odmítl.

Pronajímám družstevní byt, podnájemník mi 5 měsíců neplatí, chci ho donutit opustit byt, je podané soudní vystěhování. Podepsal předčasné ukončení smlouvy, ale v bytě zůstal. Chci odpojit elektřinu ,ale mohl bych se prý dostat do rozporu s §208 trestního zák. Chápal bych to, že nemohu někoho omezovat, ale když mi neplatí za nájem a tím i za elektřinu, měl by snad stát chránit mě a ne neplatiče. Děkuji, Jindřich

Jak a kam mám poslat odvolání proti rozhodnutí policie o právní klasifikaci činu. Nedávno jsem byl napaden známým útočníkem. Bylo mi způsobeno zranění s třítýdenním léčením. Útočník se k napadení přiznal. Nyní policie klasifikovala tento čin jako přestupek. Chci se proti tomuto rozhodnutí odvolat.

Moje přítelkyně se před 6 lety rozvedla s manželem, se kterým žila skoro 20 let v obecním bytě.  Mezi rozvedenými manželi vznikla smlouva ověřená notářem, kdy Zuzana se vzdává všech jeho podnikatelských aktivit (tj. jak aktiv tak pasiv), ale zato se stává výlučnou majitelkou nájemní smlouvy na obecní byt.

Byl jsem odsouzen podle § 274 odst.1 (ohrožení pod vlivem návykové látky). Na konci odstavce je napsáno, že budu potrestán peněžitým trestem nebo zákazem činnosti. Byl jsem potrestán obojím, jak peněžitý trest, tak zákaz činnosti.

V současné době řeším problém s jedním klientem, pro kterého jsem poskytovala daňové poradenství. Ten mi odmítl uhradit fakturu a teď se bude věc řešit u soudu jako dlužná pohledávka. Při zpracování podkladů pro soud jsem dávala dohromady korespondenci, která v roce 2008 kolem toho probíhala.

Přihlášení do webu