Počet stránek ve webu: 32.697

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Měla bych dotaz ohledně mojí dcery, které bylo ublíženo. Před rokem byla agresivně napadena a dokonce se také jednalo o pokus znásilnění. Bojovala v nemocnici o své zdraví. Šlo o brutální útok s možností trvalých následků. Viník byl dopaden a po roce byl trestní soud. Dostal podmínku a my jsme měli zmocněnce (advokáta).

Pracuji ve skladu s ceninami, 04/2016 mi přidělili kolegu, v té době jsem byla ve svízelné finanční situaci a on sám se ochotně nabízel s finanční pomocí, kterou nechce vrátit. Podotýkam nikdy jsem ho já sama o nic nežádala. Po nějaké době začalo z jeho strany sexuální obtěžování. Šla jsem věc nahlásit na vedení firmy.

S bývalým přítelem jsme při rozchodu uzavřeli dohodu - částečně je k tomu mailová korespondence - kdy se zavázal uhradit mi finanční kompenzaci za to, když provedu určitou "protislužbu".  Tu jsem provedla a následně požadovala sjednané finanční vyrovnání.  Po různých dohadech vše vyvrcholilo tím, že pohledávku jako takovou popírá s tím, že došlo k "podvodu". Protislužbu nelze zpětně prokázat ani vyvrátit - takže jsem v situaci, kdy je to tvrzení proti tvrzení.

Rád si občas na zahradě zastřílím ze vzduchovky. Střílím na soukromém pozemku proti zdi směrem do vlastního dvora. Sousedi nic nenamítají, až na jednoho o pár domů dál, vyhrožuje mě, že na mě pošle policii. A tak se ptám pokud by je případně poslal jak mám na ně reagovat.

Existuje nějaký důvod, kdy je možné porušit zákaz řízení motorových vozidel? Třeba když jde o život, havárie atd. ? Karel

Mohu podat žalobu k soudu prostřednictvím svého právníka pro trestný čin podvodu? Alena

07/2015 hádka v hospodě, venku rvačka, 4 osoby vč. mě. Slovní potyčku začali ti dva muži. Jednoho muže jsem přetáhl láhví od piva přes hlavu. Jediný svědek celého incidentu byla patrně přítelkyně jednoho z mužů ve rvačce. Muže poté převezla sanitka na chirurgii, při vědomí s tržnými ranami na hlavě a byl ponechán na pozorování.

Můj partner je odsouzen za dlužné výživné. Nástup trestu 2.4.2012 a termín propuštění 11.7.2013. Dluh je již uhrazen, výživné se platí, má příslib práce, přislib bydlení, je prvotrestaný, nemá kázeňské tresty, chodí ve věznici do práce, účastní se kroužků ve věznici - snaží se.

Bydlím 3 roky v rodinném domku. Syn souseda (22 let) je částečně nesvéprávný (má občanský průkaz OP, ale právní úkony za něj řeší otec). Nesmí alkohol, protože je potom agresivní a často něco zapálí. V okruhu 200 m včetně jejich domu hořelo už asi 10x. Nikdy se nic nedokázalo, protože ho musí prý „chytit za ruku při činu“.

Jako neformální spolupracovník hnutí, kandidujícího v podzimních komunálních volbách, bych rád podrobil právní prověrce legitimnost realizace následujícího opatření:
"Městem placení úředníci se smluvně zavážou akceptovat náhodné testy korupční odolnosti. V případě odhalení ke korupci povolného jednání coby hrubého porušení pracovní kázně budou vyvozeny pracovně-právní následky, tzn. dojde k ukončení pracovního poměru."
Shledáte-li právní problematičnost, jíž jsem se snažil rozptýlit první větou formulace, prosím o stručný návrh alternativního modelu testů, nejlépe splňujícího kritérium účinnosti.
Děkuji, s pozdravem, Karel.

Přihlášení do webu