Počet stránek ve webu: 33.347

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.
Můj partner je odsouzen za dlužné výživné. Nástup trestu 2.4.2012 a termín propuštění 11.7.2013. Dluh je již uhrazen, výživné se platí, má příslib práce, přislib bydlení, je prvotrestaný, nemá kázeňské tresty, chodí ve věznici do práce, účastní se kroužků ve věznici - snaží se.

2014 syn uzavřel smlouvu o půjčce, která z důvodu nesplácení nabyla právní moci v březnu 2015. Dlužník, přestože si byl vědom, že má na sebe vedeno 32 exekučních řízení, si půjčoval dál. Lze na něj podat trestní oznámení pro úmysl obohatit se, které by naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu?

Moje družka byla obviněná Policií z úvěrového podvodu spolu s návodci a organizátory podvodu, což bylo správné a spravedlivé. Jelikož moje družka je mentálně postižená a soudní znalec v posudku uvedl, že její rozumové schopnosti jsou podstatně snížené, že je sníženě příčetná, tak je vinna.

Od 2010 jsem rozvedená. Syn (14 let) byl svěřen do mé péče, rozsudek je pravomocný. Přesto ho otec nerespektuje, již více jak rok má syna u sebe. Podávala jsem návrh na výkon rozhodnutí odebráním dítěte z jeho péče a předáním do mé, ale soud mi opakovaně nevyhověl, přistoupil pouze k výzvám a pokutám, které otec ani v jednom případě nepřevzal.

28.12.2015 mi utekl pes a zamířil přímo na hlavní silnici. Sedla jsem pro to do auta a zamířila za ním. Po té mě zastavila hlídka policie a požádala mě o dýchnutí. Uvědomila jsem si, že před několika hodinami jsem požila alkohol tak jsem raději odmítla. Musela jsem na místě složit kauci Kč 40000, - (tu přivezl přítel) a odevzdat řidičský průkaz.

Pronajímám družstevní byt, podnájemník mi 5 měsíců neplatí, chci ho donutit opustit byt, je podané soudní vystěhování. Podepsal předčasné ukončení smlouvy, ale v bytě zůstal. Chci odpojit elektřinu ,ale mohl bych se prý dostat do rozporu s §208 trestního zák. Chápal bych to, že nemohu někoho omezovat, ale když mi neplatí za nájem a tím i za elektřinu, měl by snad stát chránit mě a ne neplatiče. Děkuji, Jindřich

Ublížení na zdraví od souseda: přítel dcery má matku a ta žije s přítelem mé dcery v panelovém domě. Soused pod nimi má problém, že pouze po bytě chodí. Bydlí tam pouze oni 2 dospělí ve 3 pokojovém domě a normálně chodí do práce, takže minimálně 10 hodin tam nejsou. Minulý týden došlo k propíchání pneumatik na automobilu a dnes (28.11.2016) to vyvrcholilo v 6 hodin ráno opařením muže a rozbitím nosu.

Umřel mi otec a zůstala po něm má maminka (64let) s neléčenou schizofrenií s těžkým psychickým defektem, svéprávná, plný invalidní důchod. Bydlí v rodinném domku, který je zcela neobyvatelný, nebezpečný pro ni a veřejnost. S vypětím sil jsme jí našli bydlení u příbuzných, ona však "vyšiluje"do všeho kope a řve na celou vesnici, že ji z domu nedostaneme. Dlouhodobě se chová zcela jako blázen, mluví nesmysly, chodí ve špinavých roztrhaných hadrech, vodu a hřeben nezná, nerozumí hodnotě peněz, dům zaplnila hadrami a veškerými myslitelnými odpadky, u doktora nebyla tak 20 let apod. - prostě neléčená schizofrenička. Na první pohled je jasné, že matka patří do ústavu.
1) Vzhledem k §196 Trestního zákoníka, jsme my jako její děti v principu povinni jí vyřídit nesvéprávnost, jelikož je to jediná cesta jak ji z té zbořeniny dostat? Vzhledem ke statice nemovitosti může část domu zabít občasné procházející a my jako budoucí spoluvlastníci nemovitosti poneseme za to spoluzodpovědnost, jelikož nemáme v plánu se zříci dědictví.
2) Kdybychom - teoreticky - mamku nechali být, dědictví a tedy i spoluzodpovědnosti za dům se zřekli, je pravděpodobné, že obec či někdo ze sousedů stejně časem podá podnět a vyřídí její nesvéprávnost? Může nás následně obec žalovat, že jsme se o mámu nepostarali a zapříčinili třeba i neštěstí, nezajistili ji alespoň bezpečné bydlení a léčení, tedy vlastně nesvéprávnost?
Děkuji, Jonáš

Dostala jsem zákaz vstupu od svého otce do domu, jehož jsem spoluvlastnicí (zahrada, dům). Kde se mohu dožadovat práva, abych mohla získat přístup do domu na zahradu a hospodářské budovy. Nedostala jsem ani klíče. Kam se mohu obrátit k dovolání svých práv. Tamara

Přítel z důvodu chybějících peněžních prostředků zanedbal povinnou platbu výživného, za což na něj bývalá partnerka podala trestní oznámení na Policii ČR. Mezitím jsme dali peníze dohromady a celou částku zaplatili. Dozvěděla jsem se, že tímto skutkem trestní odpovědnost zaniká, jde o tzv. účinnou lítost.

Přihlášení do webu