Počet stránek ve webu: 31.780

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Můj dotaz je ohledně možnosti podpisového práva za svoji babičku (80 let). Neustále ji volají různé firmy s výhodnými nabídkami a naposled minulý týden jeden z mobilních operátorů ji vnutil smlouvu na neomezený tarif, který je údajně zcela zdarma a babička s tím souhlasila. Tentokrát se podařilo smlouvu zrušit, ale nevím co příště.

Můj dotaz je ohledně možnosti podpisového práva za svoji babičku (80 let). Neustále ji volají různé firmy s výhodnými nabídkami a naposled minulý týden jeden z mobilních operátorů ji vnutil smlouvu na neomezený tarif, který je údajně zcela zdarma a babička s tím souhlasila. Tentokrát se podařilo smlouvu zrušit, ale nevím co příště.

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Někteří kolegové občas musí řešit drobné krádeže anebo konflikty mezi čekajícími pacienty v čekárnách. Přemýšlejí proto o instalaci kamerového systému do čekárny. Já sám rovněž uvažuji o tomto preventivním opatření. Jsou nějaké zvláštní podmínky, které musím pro možnost provozovat kamerový systém splnit? Děkuji, Mojmír

Můj bratr, zemřel 14/03/2015, byl 11/2007 okresním soudem zbaven způsobilosti k právním úkonům. Tentýž soud v 01/2011 přijal usnesení o nařízení exekuce a pověřil jejím provedením soudního exekutora, který provedl doručení písemností fikcí na adresu trvalého pobytu, neboť adresát obsílky nepřijal, s největší pravděpodobností byl hospitalizován v Psychiatrické nemocnici.

Můj bratr, zemřel 14/03/2015, byl 11/2007 okresním soudem zbaven způsobilosti k právním úkonům. Tentýž soud v 01/2011 přijal usnesení o nařízení exekuce a pověřil jejím provedením soudního exekutora, který provedl doručení písemností fikcí na adresu trvalého pobytu, neboť adresát obsílky nepřijal, s největší pravděpodobností byl hospitalizován v Psychiatrické nemocnici.

Přihlášení do webu