Počet stránek ve webu: 33.658

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Bydlím v Praze s partnerem 9 let (2006-2015) v jeho bytě, máme 2 děti 5 let a 0,5 roku. Od 2015 se nemůžeme na ničem domluvit, nerozumíme si, jsem z Moravy. Párkrát mi vyhrožoval, že si vezme staršího syna a ať si vezmu malého. Pokud by jsme nebyli spolu chci jít s dětmi k mamince na Moravu, kde máme zatím jeden pokoj.

Chci aby se s dětmi stýkal, bral si je, ale chtěla bych je ve své péči. Může docílit toho, že děti rozdělí a že mu přidělí jen staršího syna? Jsem normální slušná máma, starám se o děti od mala. Nevím, kdy případně žádat o svěření děti, a zda musím na rozchod nutí čekat s nimi v Praze, kde máme trvalý pobyt nebo bych se s nimi mohla stěhovat dřív. Kdy je možno měnit trvalý pobyt? Budu ráda za jakoukoliv radu, info. jsem na rodičovské, finance nejsou velké a bohužel v Praze nikoho nemám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Nejlepší by bylo se na péči o děti s partnerem dohodnout tak, aby to bylo hlavně pro děti co nejméně traumatizující. Pokud dohoda nebude možná – Váš partner bude trvat na tom, že chce pečovat o staršího syna a Vy budete chtít mít v péči obě děti, bude muset rozhodnout soud. Jestliže se nedohodnete, doporučuji podat k okresnímu soudu v místě bydliště vašich dětí návrh na svěření dětí do Vaší péče. Vzory takového návrhu najdete k dispozici na internetu nebo Vám s jeho sepsáním může pomoci sociální pracovnice OSPOD nebo právník, nejlépe se specializací na rodinné právo. Váš partner může postupovat obdobně – může požádat soud o svěřen staršího syna do své výhradní péče. Pak bude na soudu, aby celou záležitost posoudil a rozhodl. Považuji však za spíše nepravděpodobné, že by sourozence rozdělil.
Do doby rozhodnutí soudu máte vůči dětem oba stejná práva. Můžete tedy s dětmi odcestovat na Moravu, ale stejně tak může s dětmi – nebo jen se starším synem – kdykoliv odcestovat Váš partner. Bylo by dobré předejít tahanicím o děti, proto opět doporučuji zkusit se s partnerem dohodnout. Na změně trvalého pobytu nezáleží, jde pouze o evidenční údaj, podstatné je, abyste oba měli dostatečnou možnost se s dětmi stýkat. Rozhodně nedoporučuji odjezd do zahraničí (s výjimkou krátkodobé dovolené), soud by to mohl vyhodnotit jako mezinárodní únos dětí.
Na Moravu tedy s dětmi odjet můžete, musíte ale počítat s tím, že Váš partner může za Vámi a dětmi kdykoliv přijet a může chtít děti (nebo jen staršího syna) odvézt zpět. Pokud budou děti svěřeny do Vaší péče, budete mít od partnera nárok na výživné, což by mohlo Vaši finanční situaci zlepšit.

Přihlášení do webu