Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Na pozemku vedeném v katastru nemovitostí jako ovocný sad byly realizovány tyto stavby: dřevěný přístřešek na dřevo 19 m2, dřevěný přístřešek na úly 6 m2, dřevěná přízemní nepodsklepená kolna na zahradní nářadí a včelařské potřeby 25 m2, zahradní skleník 23 m2, jinak na pozemku není žádná jiná stavba.

20.12.2010 můj manžel prodal auto, kupující se projížděl a ještě před prodejem na vlastní žádost nechal auto zkontrolovat v servisu, kde ho napojili na PC, výsledek - perfektní stav. Poté si předali peníze, mají písemnou kupní smlouvu jen se základními údaji. Nový majitel po týdnu volal, že auto nejede. Chce ho vrátit zpět. Můžem se nějak bránit a nebrat auto zpět? Smlouvu kupující napsal na jeho přítelkyni a podepsal sám. Je smlouva platná? Děkuji, Karla

20.12.2010 můj manžel prodal auto, kupující se projížděl a ještě před prodejem na vlastní žádost nechal auto zkontrolovat v servisu, kde ho napojili na PC, výsledek - perfektní stav. Poté si předali peníze, mají písemnou kupní smlouvu jen se základními údaji. Nový majitel po týdnu volal, že auto nejede. Chce ho vrátit zpět. Můžem se nějak bránit a nebrat auto zpět? Smlouvu kupující napsal na jeho přítelkyni a podepsal sám. Je smlouva platná? Děkuji, Karla

Prodal jsem osobní automobil. Při prodeji jsem vysloveně trval na tom, aby nový majitel udělal a zaplatil přepis. Ten tak neučinil. Nedodržel podmínky smlouvy. Bylo to prodáno 5/2013. Smím odstoupit od smlouvy? Děkuji, Bedřich

Plánuji prodávat v ČR výrobky z potravinářského silikonu, se kterými přijdou do kontaktu děti (budou je moci kousat), ale nemohu je označit jako hračku (vždy musí být použity jen pod dozorem dospělého). Podle vyhlášky č. 84/2001 Sb. se bude jednat o "výrobky pro děti do tří let".

Jsem delší dobu nezaměstnaný. Rád bych se nechal vyřadit z evidence úřadu práce. Jsem registrovaný, ale nedostávám již podporu. Dostal jsem nabídku ohledně pracovní spolupráce od ledna do října 2013 na smlouvu o dílo (nebo dohodu o provedení práce) na cca 15.000-18.000 Kč měsíčně.

Před 1,5 rokem jsme přes realitní kancelář koupili dvougenerační rodinný dům, který měl být dle kupní smlouvy v bezvadném stavu. Protože na Příbramsku byly Uranové doly, nechali jsme si pro jistotu změřit hodnoty radonu. První měření v suterénu, kde je i malý bazén, dopadlo katastrofálně (1400 Bq/m3).

Před 10 lety jsem si pronajala zahrádku od městského úřadu. Spolu s možností užívat pozemek mi předchozí majitel přenechal i zahradní chatku o rozměru 16m2, za odstupné. Tato „Zemědělská účelová stavba“ měla od původního majitele řádné povolení ke stavbě.

Jaké pravomoci a povinnosti má živnostenský úřad, pokud je informován o provozovně v nezkoulaudované budově, která není způsobilá k podnikání? Mohou podnikající fyzickou osobu pokutovat, nebo nařídit pozastavení podnikání v těchto prostorách, dokud stavba nebude zlegalizována stavebním úřadem?

Jak by měla znít plná moc k pronájmu k bytu, který vlastní moji rodiče? Byt budu pronajímat já (syn) a příjem z pronájmu budu mít rovněž já. Jedná se mi o to, aby z plné moci bylo patrné, že kromě práva ve věci pronájmu jednat a zastupovat rodiče, budu hradit případné náklady s údržbou bytu spojené a danit příjem z pronájmu. Nerad bych, aby rodiče měli potíže s finančním úřadem. Děkuji, Miloš.

Přihlášení do webu