Počet stránek ve webu: 32.314

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Definice, skutková podstata a sankce u trestného činu lichvy.

Definice, skutková podstata trestného činu a sankce:  

Definice, skutková podstata trestného činu a sankce: 

Text uvádí skutkovou podstatu trestného činu Krádeže a trestní sazbu.

Text uvádí skutkovou podstatu trestného činu Nedovolená výroba lihu zmiňuje jeho trestní sazbu, sankci.

Text definuje skutkovou podstatu trestného činu Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů a trestný sazbu, sankci.

Text uvádí skutkovou podstatu trestného činu Řízení motového vozidla bez řidičského oprávnění a trestní sazbu.

Text definuje skutkovou podstatu trestného činu Ohrožování pohlavní nemocí a zmiňuje trest.

Text stručně definuje co je to rvačka a jaký je trest.

Přihlášení do webu