Počet stránek ve webu: 31.588

popis obrázku

Vaše bezplatná právní poradna
má nové logo a vzhled.
Původní vzhled webu byl tento:

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 258752592 / 0300 . Děkujeme! Financování poradny - info.

Soused si půjčil od příbuzného 1 milion korun. Splácel nepravidelně, proto ho žádal příbuzný o zástavu - břemeno na sousedově domě. Ten to odmítl a vzal si od banky hypotéku také na 1 milion Kč, za který ručí právě svým domem. Příbuzný uzavřel se sousedem - dlužníkem Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem.

Soused si půjčil od příbuzného 1 milion korun. Splácel nepravidelně, proto ho žádal příbuzný o zástavu - břemeno na sousedově domě. Ten to odmítl a vzal si od banky hypotéku také na 1 milion Kč, za který ručí právě svým domem. Příbuzný uzavřel se sousedem - dlužníkem Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem.

Soused si půjčil od příbuzného 1 milion korun. Splácel nepravidelně, proto ho žádal příbuzný o zástavu - břemeno na sousedově domě. Ten to odmítl a vzal si od banky hypotéku také na 1 milion Kč, za který ručí právě svým domem. Příbuzný uzavřel se sousedem - dlužníkem Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem.

Se společníkem jsme měli akciovou společnost a v roce 2002 jsem podepsal směnku v rámci firmy, kde jsem figuroval jako rukojmí za ručitele. Ručitelem byla dceřinná společnost s. r. o. Obě firmy, jak a. s. , tak s. r. o. zkrachovaly, společník obě firmy vytuneloval a celou směnku hodil na mne jako na fyzickou osobu.

Ve vyúčtování služeb za rok 2012 pronajímatel vyčíslil nedoplatek cca 3000 Kč. Jako nájemník jsem v řádném termínu uplatnil reklamaci pro věcné a formální nesprávnosti, pronajímatel podal žalobu, soudní řízení dosud trvá. V následujícím vyúčtování za rok 2013 z vyúčtování vyplývá přeplatek cca 2500 Kč, pronajímatel mi však tento přeplatek nevrátil s odůvodněním, že provedl zápočet s nedoplatkem za rok 2012.

2014 jsem byl zákazníkem Vodafone a vznikl mi tehdy dluh 1600 Kč, o kterém jsem se náhodou dozvěděl 2016 a dluh ihned uhradil. Přišel mi dopis od ČTÚ, že operátor bere zpět požadavek na dluh, ale navíc po mně požaduje 3600 Kč jako náklady na advokáta. Jaké jsou mé možnosti něco s tím udělat?

2014 jsem byl zákazníkem Vodafone a vznikl mi tehdy dluh 1600 Kč, o kterém jsem se náhodou dozvěděl 2016 a dluh ihned uhradil. Přišel mi dopis od ČTÚ, že operátor bere zpět požadavek na dluh, ale navíc po mně požaduje 3600 Kč jako náklady na advokáta. Jaké jsou mé možnosti něco s tím udělat?

Nesvéprávnost syna: můj syn je dlouhodobě drogově závislý, dělá dluhy, které za něho splácíme, abychom se vyhnuli exekucím. Díky jeho psychickému stavu je v ID 2. stupně. Jeho psychiatrička mi doporučila částečné zbavení svéprávnosti na:
1. nakládání s penězi

Nesvéprávnost syna: můj syn je dlouhodobě drogově závislý, dělá dluhy, které za něho splácíme, abychom se vyhnuli exekucím. Díky jeho psychickému stavu je v ID 2. stupně. Jeho psychiatrička mi doporučila částečné zbavení svéprávnosti na:
1. nakládání s penězi

Nesvéprávnost syna: můj syn je dlouhodobě drogově závislý, dělá dluhy, které za něho splácíme, abychom se vyhnuli exekucím. Díky jeho psychickému stavu je v ID 2. stupně. Jeho psychiatrička mi doporučila částečné zbavení svéprávnosti na:
1. nakládání s penězi

Přihlášení do webu