Počet stránek ve webu: 38.815

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné právní dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do webu poradny


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Je možné vyplcení odstupného při krachu firmy před vyčíslením majetkové podstaty?
- Kdy dochází k vyplcení odstupného při insolvenčním řízení zkrachované firmy

K 15.11.2010 jsem byla propuštěna ze zaměstnání OP Prostějov s 3 měsíčním odstupným. V lednu 2011 jsem se zajímala, kdy bych mohla dostat odstupné. Správce majetku mi odpověděl:
"V návaznosti na Váš dotaz týkající se úhrady odstupného Vám sděluji, že postup pro uspokojení pohledávek je stanoven insolvenčním zákonem.
K uspokojení nároků z odstupného může dojít teprve tehdy, je-li zřejmé, že v majetkové podstatě je dostatek finančních prostředků i k uspokojení dalších pohledávek, které mají ze zákona stejné přednostní postavení jako pohledávky z odstupného. Vzhledem k tomu, že v současné době toto není zřejmé, nelze zatím přistoupit k vyplácení nároků na odstupné ani zatím nelze stanovit termín úhrady."
Nevím co si mám myslet. Jestli mohu udělat něco pro kladné vyřízení a nebo jestli mi opravdu nezbývá nic jiného, než čekat. Existuje promlčecí lhůta. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Bohužel nemůžete udělat nic a musíte vyčkat na vyčíslení majetkové podstaty a jejího rozdělení mezi věřitele, o čemž budete insolvenčním správcem informována.OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Zasílání peněz omylem na cizí účet - může příjemce vrátit částku ve splátkách
- Může osoba která získala neoprávněně peníze vracet částku ve splátkách?
- Lhůta na vrácení peněz při bezdůvodném obohacení

Moje matka zasílala omylem 5 měsíců částku na cizí účet. Peníze byly určeny na zalohy plynu. Zjistila majitele účtu. Ten ji posléze kontaktoval a řekl, že to nevěděl a částku ji bude vracet ve splátkách po 500,- Kč/měsíc. Má na to právo, nebo musí vrátit celou částku najednou? Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Dle zákona musí ten, který se bezdůvodně obohacoval, toto bezdůvodné obohacení vydat a to v celé výši. Jelikož je bezdůvodné obohacení závazkovým právním vztahem, tak je dlužník (majitel účtu) povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem (Vaší matkou) požádán. Pokud tak včas neučiní, má Vaše matka právo na úroky z prodlení.PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Vymáhání škody po zaměstnanci - poškození kabelu a výpadek provozu
- Může zaměstnavatel nevyplatit mzdu, výplatu jako náhradu škody způsobené zaměstnancem?
- Zabavení měsíční mzdy, výplaty zaměstnavatelem jako náhrada způsobené škody zaměstnancem

2.3. som poškodil strojom kábel na solárnej elektrárni, čo spôsobilo výpadok jedného bloku na dve hodiny. Zamestnávateľ so mnou na druhý deň zrušil pracovný pomer dohodou. Mieru zavinenia, ani výšku škody mi nepreukázal. Strhol mi ale celú výplatu za predchádzajúci mesiac, teda som zostal úplne bez prostriedkov a musím sa vysťahovať z firemnej ubytovne. Môžete sa, prosím, vyjadriť, ako to mám riešiť, ked mám len na cestu domov a po právnej stránke k postupu zamestnávateľa? Ďakujem. Stanislav

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr ze dvou důvodu. Jedním z důvodů je i to, že zaměstnanec porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem. Nedokážu posoudit, zda poškození kabelu a způsobení výpadku jednoho bloku solární elektrárny je porušení zvlášť hrubým způsobem, proto Vám doporučuji se obrátit na právníka zabývajícího se pracovním právem, který Vám doporučí další postup.
Co se týče náhrady škody, tak výši požadované náhrady škody je zaměstnavatel se zaměstnancem povinen projednat a písemně mu ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla a že za ni zaměstnanec odpovídá.PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRAC. POMĚRU
- Může dát zaměstnavatel výpověď v pracovní neschopnosti u smouvy na dobu určitou?
- Pracovní smlouva na dobu určitou a výpověď v pracovní neschopnosti

10.1. 2011 jsem nastoupil do pracovního poměru na dobu určitou - 1 rok se zkušební dobou 3 měsíce.
31. ledna jsem donesl neschopenku. Hned po té, ten samý den mi zaměstnavatel dal podepsat Zrušení pracovního poměru ve zkuš. době. Může takto ukončit pracovní poměr? Kdy,jaké a od koho budu dostávat nemocenské dávky? Stále jsem v pracovní neschopnosti. Ludvík

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel  nemůže ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Tím, že Vám dal podepsat toto zrušení porušil Zákoník práce a Vy jste oprávněn podat žalobu na neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru.
Doporučuji Vám písemně, bez zbytečného odkladu oznámit zaměstnavateli, že trváte na tom, aby Vás  dále zaměstnával, poté Váš pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout Vám náhradu mzdy nebo platu a to ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámíte zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy Vám zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení pracovního poměruRŮZNÉ-STAVBY
- Minimální vzdálenost dvou staveb
- Jaký je minimální odstup dvou staveb od sebe navzájem
- Je nutný souhlas souseda s umístěním oken která směřují na jeho pozemek?

Opravuji hospodářskou budovu na hranici se sousedem. Soused se stavbou souhlasí. Má od hranice pozemku také hospodářskou budovu vzdálenou 6,5 metr bez oken. Chci si dát do střechy 2 střešní okna a dolů 2-3 okna s mléčným, neprůhledným sklem, opatřené kovovou mříží a ventilačkou - rozměry min.60x60 cm nebo více. To mi ale povolit nechce, důvod neřekl. Okna tam nutně potřebuji, z mé strany to není možné. Dříve tam okna nebyla. Má pravdu? Poraďte mi, jakou mám šanci okna zabudovat nebo co mám dělat. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Dle zákona musí být odstup od staveb minimálně 7 metrů, pokud však Vám  ve stavebním povolení schválili zasazení oken i v případě, že nedodržíte danou vzdálenost, pak nepotřebujete nyní souhlas souseda.


RODINA-ROZVOD, SETKÁVÁNÍ S DĚTMI
- Jak postupovat když bylo zamítnuto předběžné opatření o styku s dítětem, potomkem

Prosím oradu jak postupovat při neochotě sociální pracovnice a soudce. Pravě probíhá soud o změně výchovného prostředí. Je vypracován znalecký posudek, kde je vysloveně řečeno, že styk s matkou má být co nejširší a že dítě je velmi citově vazano na matku. Bývalý manžel neustále svévolně zkracuje styk až docílil styk 1x/14 dní. Při návštěvě sociální pracovnice neustále říká: "musíte se domluvit s otcem." Nemá snahu nic řešit. Na základě její neochoty, jsme podali předběžné opatření na úpravu styku. Soudce který má případ ve své kompetenci jej zamítl. Následek tohoto jednaní je ten, že dítě trpí a hrozí citové odcizení. Miroslav

ODPOVĚĎ:
Pokud bylo předběžné opatření zamítnuto , pak musíte vyčkat na skončení řízení o změně výchovného prostředí nezletilého dítěte.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Proč při dědictví otec dotal 4/6 a 2 potomkové jen každý 1/6 ?
- Musí rodič vyplatit ostatní potomky pokud daruje nemovitost jednomu z nich?

Dobrý den, chtěla bych se zeptat. Jak je možné, že při dělení majetku po smrti mé matky byl rozdělen majetek na 6/6. Když byli pouze jen 3 dědicové? Já jsem zdědila pouze 1/6 a 1/6 bratr a 4/6 otec. Otec si finančnční obnos nechal napsat na sebe. Neměla bych také na ně nárok? Nyní otec své 4/6 daroval bratrovi. Nemám přístup do domu ani na zahradu. Rodiče postavili bratrovi dům, darovali garáž, automobil. A já jsem nedostala nic. Neměl by mě otec vyplatit v případě darování, pokud jeden ze sourozenců dostal za života rodičů více než ten druhý? Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
Po smrti Vaší matky se dle zákona, pokud nebyla vyhotovena závěť, má dělit dědictví mezi manžela a děti, ve Vašem případě, tedy na třetiny.  Vašemu otci byla zřejmě přičtena k jeho dílu polovina společného jmění manželů, která nespadá do dědictví a Vy na ni jako dědicové nemáte nárok.
Váš otec může za života věnovat komukoliv, cokoliv. Vy však máte možnost, až zemře, v dědickém řízení navrhnout, aby tento dar byl přičten k hodnotě dědictví a odečten od podílu obdarovaného, čímž se jeho podíl o tento dar sníží.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné používat sklep na zakoupeném pozemku když není zakreslen v katastru?
- Jak postupovat když existuje sklep který není zapsán v katastru nemovitostí
- Vydržení sklepa

Před několika lety jsem od Pozemkového fondu koupil zahradu vedle mého rodinného domu, kterou moji rodiče užívali asi 50 let. Podle slov otce měl být pod pozemkem zasypaný starý sklep, který ale nikde v katastru nemovitostí nebyl a není veden. Letos při terénních upravách jsem narazil na větrák z tohoto sklepa a zjistil jsem, že sklep není zcela zasypaný a po vyčištění a drobných stavebních upravách by byl funkční. Komu patří tanhle sklep a je možné abych tenhle sklep legálně používal? Jsem majitelem i pozemků k možnému vstupu do sklepa. Vojtěch Jedlička

ODPOVĚĎ:
Pokud jste majitelem této zahrady již deset let, pak se automaticky stáváte majitelem i tohoto sklepa  a to z důvodu vydržení, tudíž jej můžete i legálně používat. Doporučuji Vám dát návrh na vklad vlastnictví tohoto sklepa do katastru nemovitostí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Co se stane když zemřela osoba která podepsala smlouvu o smlouvě budoucí
- Úmrtí osoby která podepsala smlouvu o smlouvě budoucí a dědictví
OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Nepodepsání dodatku ke smlouvě a sankce od realitní kanceláře

Mám dotaz ohledně kupní smlouvy na byt. Podepsali jsme (přes realitku) smlouvu u smlouvě budoucí a kupní smlouvu s majiteli bytu (manželé). Jeden z majitelů zemřel několik ní po podpisu, tudíž byt odmítl katastr přepsat a čeká se na dědické řízení. Může tedy smlouva dojít k naplnění? Peníze má převádět notář až po přepsání na katastru. Předpokládám, že by se ke smlouvě musel podepsat dodatek. Hrozí nám sankce od realitky za nedodržení smlouvy, když odmítneme dodatky podepsat a byt odmítneme koupit (rozhodnutí z osobních důvodů)? Realitka má již zálohu, za nedodržení smlouvy jsou další poplatky. Díky, Radek

ODPOVĚĎ:
K nabytí vlastnického práva u nemovitostí dochází až zápisem v katastru nemovitostí, úmrtím jednoho z manželů došlo ke změně závažných okolností, proto katastr odmítl změnu vlastnictví zapsat. Pokud budete chtít tento byt koupit, musíte uzavřít kupní smlouvu s novými majiteli (dědici).
Výše sankce a způsob jejího výpočtu závisí na tom, co jste si ve smlouvě s realitní kanceláří dohodli. Doporučuji Vám si přečíst uzavřenou smlouvu a obchodní podmínky a nebo se s tímto dotazem obraťte na realitní kancelář.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej podílu nemovitosti cizí osobě za nižší cenu než nabídnutou jinému spolumajiteli
- Spoluvlastník chce prodat svůj podíl za nižší cenu než nabídnutou jinému spolumajiteli

Společně s třemi spoluvlastníky vlastníme každý ideální 1/4 nemovitosti. Zbývající spoluvlastníci se rozhodli své podíly prodat a poslali mi nabídku k odkupu, přestože kupce neměli. Nabízená cena ale byla třikrát vyšší než odhadní cena, tudíž jsem na nabídku nereagoval. V současné době mají kupce za mnohem nižší cenu. Já mám zájem od jednoho spoluvlastníka jeho čtvrtinu odkoupit, nicméně spoluvlastníci mi tvrdí, že jsem na jejich nabídku nereagoval a mé předkupní právo tedy zaniklo. Proto se chystají své podíly společně prodat. Pokud by své podíly odprodali, mám nějakou možnost zpětně uplatnit předkupní právo i pokud mám zájem pouze o jednu čtvrtinu nemovitosti a ne o celý prodávaný podíl. Děkuji za odpověď. Petr

ODPOVĚĎ:
K nabídce uplatnění předkupního práva již není nutné mít v tomtéž okamžiku jiného kupce, avšak to, že Vám nabídnutá cena je vyšší oproti nyní nabízené ceně způsobuje při odprodeji to, že se můžete soudně domáhat neplatnosti kupní smlouvy z důvodu porušení předkupního práva či můžete po novém nabyvateli požadovat, aby Vám věc nabídl ke koupi za stejných podmínek, jaké měl on, pokud tak nový nabyvatel neučiní, můžete se tohoto domáhat soudní cestou.OBČAN-BYDLENÍ
- Může se při odstoupení výboru SVJ výbor sám vrátit do své funkce?
- Výbor společenství vlastníků bytových jednotek odstoupil a následně vrátil do funkce

Náš. Výbor společenství vlastníků bytových jednotek SVJ v Karovlých Varech, na shromáždění vlastníků odstoupil celý z funkce dne 26.4.2010, protože nebyl schválen program Zelená úsporám. Nový výbor nebyl na této schůzi zvolen. Vše bylo zapsáno do zápisu ze shromáždění a výkon funkce odstupující výbor předal správci XXXX spol. s.r.o..
Den poté, dne 27.4.2010 jsme dostali do schránek dopis, že se výbor vrací zpět do funkce, Chtěl bych vědět, jestli se může bývalý výbor sám od sebe vrátit do funkce, když na shromáždění vlastníků sám odstoupil. Správce nám na náš dotaz řekl, že se může vrátit. Jako důvod návratu uvádějí, že jsou stále zapsáni v Obchodním rejstříku a mohou se tedy vrátit do funkce. Jako další důvod uvedli, aby nebyla způsobena našemu SVJ žádná škoda. Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Zákon o vlastnictví bytů, který obsahuje SVJ, upravuje práva a povinnosti výboru SVJ pouze okrajově a podrobnosti činnosti výboru nechává na úpravě ve stanovách. Doporučuji Vám pročíst si stanovy, ve kterých by měla být upravena možnost odstupu celého výboru a zpětný návrat.


OBČAN-EXEKUCE
- Výpočet úroků z prodlení při exekuci na dluh
- Exekuční vymáhání dluhů a výpočet úroků

Dovoluji si Vás tímto požádat o radu, týkající se mého starého dluhu.
Mám platební rozkaz z měsíce března roku 1999 na částku 60.000,-Kč, úrok z prodlení je 11,5% ročně do zaplacení. Do roku 2008 nebylo uhrazeno nic. Koncem roku 2008 mi byla nařízena exekuce. Od ledna 2009 do července 2010 mi bylo srážkami ze mzdy (cca 3.600,-Kč/měs.) sraženo zhruba 70.000,- Kč. Nyní jsem bez zaměstnání, ale čekají mě ještě ty úroky. Vím, že úroky z prodlení se mění dle sazby ČNB, ale nevím, jak si je mohu přesně za tak dlouhou dobu spočítat. Ráda bych je začala splácet, tak abych měla představu, kolik to bude. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám obrátit se na soud či exekutora, který závazek vymáhá a zeptat se přímo něj kolik Vám ještě zbývá splatit a domluvit se s ním zároveň na způsobu splácení.RODINA-SJM PŘI ROZVODU
- Může být v dohodě o vypořdání SJM i darovací smlouva pro potomka?
- Je možné darovat podíl nemovitosti v dohodě o vypořádání SJM?
- Je nutné vyjmenovávat jednotlivé movité věci při vypořádání SJM?

Jsem od 8/2010 rozvedená. S bývalým manželem vlastníme v SJM pouze byt 3+1. Chystám dohodu o vypořádání majetku v SJM . Lze v této dohodě řešit i převod manželovy poloviny bytu na syna, tzn. název by byl Dohoda o vypořádání majetku v SJM a darovací smlouva, pak by následovalo ustanovení o vypořádání s bytem tak, že každý nabude vkladem polovinu a pak by pokračovala darovací smlouva, kde manžel tu svou daruje synovi? Jedním vkladem s jedním poplatkem?
Nebo to nejde řešit jednou smlouvou a musí se darovací vložit na katastr až po schválení dohody? A druhý dotaz se týká ostatního movitého majetku, je nutné ho rozepisovat nebo stačí uvést, že zařízení bytu zůstává v majetku toho, kdo byt užívá. Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám sepsat dohodu o vypořádání SJM a darovací smlouvu zvlášť, sloučením by mohlo dojít k nesrovnalostem.
Formulaci, že zařízení bytu zůstává v majetku toho, kdo byt užívá lze použít, aniž by jste musela přesně vyjmenovávat součásti tohoto zařízení.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Náležitosti dohody o smírném vypořádání podílu nemovitosti
- Náležitosti zástavní smlouvy

Prosím, napište mi – co vše musí obsahovat dohoda o smírném vypořádání části rodinného domu se zástavou v katastru. Jedná se o změnu vlastnictví 1 domu na zástavu na domě. Co je jednodušší vysoudit - vypořádání 1 domu nebo zástavu na domě? Děkuji. Pavlína

ODPOVĚĎ:
Zástavní smlouva musí obsahovat označení zástavy (1/4 nemovitosti) a pohledávky, kterou zástava zajišťuje. Zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Právní režim vypořádání podílového spoluvlastnictví a právní režim zástavního práva se výrazně liší a při řešení soudní cestou záleží na účelu vzniku podílového spoluvlastnictví či zástavního práva. Jelikož neznám důvod tohoto vzniku, tak Vám nemohu poradit, co je pro Vás lepší volba.

SPRÁVNÍ-POKUTY
- Jak se bránit při odsouzení, odebrání řidičského průkazu a pokutě za řízení v opilosti
- Řízení v opilosti a odvolání proti odebrání řidičského průkazu a pokutě

Byl sem zastaven policejní hlídkou. V dechu jsem měl 2,20 promile alkoholu. Po deseti minutach 2,18 promile alkoholu. Chtěl jsem jít na odběr krve. Bylo to odmítnuto. Vím že sem udělal chybu, ale tolik alkoholu jsem nevypil, abych měl tolik promile alkoholu. Samosoudcem jsem dostal 30.000 Kč pokutu a zákaz řízení na 2 roky. Mohu se nějak bránit. Děkuji za odpověď, Roman

ODPOVĚĎ:
V rozsudku, který Vám byl udělen daný trest, jste jistě byl poučen o možnosti odvolání, které se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje a to do 8 dnů od doručení opisu daného rozsudku.
Pokud máte dostatečné důkazy své neviny, pak odvolání podejte. Pokud nikoliv doporučuji Vám trest přijmout a zaplatit danou pokutu.


OBČAN-EXEKUCE
- Může firma exekučeně strhávat částky spolupracující osobě OSVČ která nemá mzdu?
- Je možné snížit odměnu spolupracující OSVČ při exekuci na tuto osobu?
- Exekuční stržení výživného - postup

Obdrželi jsme exekuční příkaz na osobu, která není naším zaměstnancem. Je to OSVČ, pro naši společnost příležitostně vykonává práce, které si fakturuje, tudíž vůbec nespadá do výpočtu mezd. A dále bych se ráda zeptala, při výpočtu exekuční srážky, lze uplatnit odečet na povinného-dítě, kterému je zasíláno výživné a nebydlí s exekuovaným ve společné domácnosti? Čím to máme doložit, a lze odečet uplatnit i když se jedná o exekuci na dlužné a běžné výživné na toto dítě. Děkuji. Dana

ODPOVĚĎ:
Tento příkaz je neplatný, protože nelze osobu samostatně výdělečnou činnou postihnout srážkami ze mzdy, jelikož se v tomto případě o mzdu nejedná. Obraťte se na soud s tím, že nejste plátcem jeho mzdy a nemůžete provádět pravidelné srážky a jak tedy máte dále postupovat.
Jen pro doplnění informací - dle zákona se nejdříve z druhé třetiny čisté mzdy odečte běžné výživné a poté dochází k odečtu dlužného výživného, pokud druhá třetina nestačí, pak se tato pohledávka uspokojuje z první třetiny spolu s ostatními pohledávkami a to dle data doručení exekučního příkazu zaměstnavateli.


RŮZNÉ-STAVBY
- Je nutné požádat o připojení sjezdu od domu k silnici, komunikaci?
- Je nutné povolení při připojení sjezdu od rodinného domu na veřejnou silnici?

Vlastním pozemek, který sousedí delší stranou se silnicí a zasahuje cca 2 metry po celé délce pod asfalt. Chci na pozemek vjíždět osobním automobilem a na obecním úřadě po mě chtějí projekt a povolení od městského úřadu k vybudování sjezdu na danou komunikaci. Já se však selským rozumem domnívám, že "budovat" nějaký sjezd nemusím, protože na rozhraní mého pozemku a silnice asfalt přece leží. A to, že přes příkop vytvořím přejezd je jen moje věc, protože je to vlastně jenom díra na mém pozemku, kterou si zasypu jako kteroukoliv jinou nerovnost na pozemku. Jak na tento případ hledí zákon? Mě se totiž nechce shánět nějaký projekt a obíhat úřady, protože mě to bude stát peníze. Navíc si myslím, že zasypat 2 metry příkopu, který je ještě k tomu na mém pozemku, nikomu neublíží. Vlasta

ODPOVĚĎ:
Pro připojení sjezdu na místní komunikaci je nutné požádat silniční správní orgán o povolení. Tento vydává své povolení ve spolupráci s dopravním inspektorátem Policie ČR. Stavební provedení vjezdu povoluje příslušný obecný stavební úřad a to i ve Vašem případě, když se jedná o Váš pozemek.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused oplotil část cizího pozemku - jak se bránit?
- Je možné si oplotit ideální polovinu pozemku?

Bydlíme ve statku kde budovy jsou situované do klasického písmene U jelikož půlku budov vlastním já a půlku budov vlastní soused, ale pozemek uprostřed vlastníme na půl,ale plot je postaven tak,že dvě třetiny má on a já jen jednu. Podle katastru tento pozemek vlastním já i on z poloviny. Proto jsem se na něj obrátil, že bych tento pozemek nechal zaměřit a samozřejmě bych chtěl využívat celou mou polovinu a ne jen třetinu. Mám na to právo? On nemá o toto řešení zájem. Chtěl bych tento pozemek nechat zaměřit a pak i na katastru nechat přepsat,ale pokud by to on nechtěl je nějaké řešení? Pozemek vlastníme každý z jedné poloviny, není geometricky rozdělen. Miloš

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že pozemek máte se sousedem v podílovém spoluvlastnictví, tudíž Vy jste oprávněn používat polovinu a Váš soused též. Pokud se nelze se sousedem dohodnout, můžete se rozhodnout pro zánik a vypořádání podílového spoluvlastnictví prostřednictvím žaloby k soudu na zánik a vypořádání spoluvlastnictví a pak lze tuto změnu uvést v katastru nemovitostí a svou polovinu si oplotit.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Je možné reklamovat zboží vydražené na Aukru?
- Je možná reklamace používaného zboží s označením NÁLEZOVÝ STAV?

Přes aukci jsme prodali motorovou pilu. Bylo uvedeno nálezový stav a bez záruky. Byla vložena od 1 kč. Paní co pilu koupila tak se ohražuje, že jsou na pile závady a že jsme ji před vložením do aukce měli nechat zkontrolovat a chce ji vrátit. Vyhrožuje právníkem. Podle mého stav nálezový a bez záruky je jasné zadání. Děkuji za radu jak mám pokračovat ve sporu. Kamila

ODPOVĚĎ:
U věcí použitých neodpovídá prodávající (Vy) za vady, vzniklé jejich použitím či opotřebením, ale odpovídáte za vady, které tu existovaly v době převzetí věci. Tím, že jste uvedla stav nálezový a bez záruky není právně relevantní, protože odpověnost za vady nemůže být omezena ani smluvně, ani jednostranným prohlášením prodávajícího. Kupující má právo žádat vrácení kupní ceny proti vrácení předmětu plnění.OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit když spolužijící osoba vybírá a zadržuje poštu, neodevzdává adresátovi
- Potomek krade poštovní zásilky adresáta ze schránky - jak se bránit?
- Žaloba na ochranu osobnosti - potomek krade poštovní zásilky adresáta

Nevlastní sestra žije ve spol. domácnosti s matkou a mým otcem. Sestra dělá otci vše, aby mu znepříjemnila život. Nejvíce ho však trápí zadržovaná pošta. Otec se to již pokusil řešit, dosáhl jen toho, že má díky ní podmínku za úmyslné ublížení na zdraví. Podmínku má za to, že jí dal facku, když ho začla slovně urážet a napadat. Pak mu úmyslně zamlčovala a zadržovala korespondenci. Na kterou instituci se může obrátit? Dům, ke kterém žijí je ve vlastnictví matky, která sestru v jejích chování ještě podporuje. Děkuji za opdpověď a Váš čas. Jarka

ODPOVĚĎ:
Pokud je to možné, tak doporučuji Vašemu otci odstěhování či doručování pošty na jinou adresu či do placené schránky (p.o. box).
Připadá v úvahu žaloba na ochranu osobnosti, bohužel důkazní prostředky pravděpodobně nebudou zajistitelné a žalobce by tak neunesl důkazní břemeno.


OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace koupeného pozemku prodaného realitní kanceláří - slabé napětí v síti
- Nemožnost připojení k elektrické síti kvůli slabému napětí a nezkolaudování pozemku
RŮZNÉ-STAVBY
- Nemožnost kolaudace pozemku kvůli slabému napětí elektřiny v síti
- Nepřipojení k elektrické síti a nemožnost kolaudace pozemku

Nedávno jsem kupoval stavební pozemek přes RK. U tohoto pozemku byl problém s elektřinou - slabé napětí, tudiž nejde stavět (zkolaudovat). Ale v oficiální nabídce na webu RK bylo řečeno, že tento problém se vyřeší na jaře. Jaro je tady a nic se nevyřešilo - stále slabé napětí.
Zajímalo mě zdali mohu po RK požadovat finanční vyrovnání jelikož mi vznikla škoda za klamnou nabídku? I přesto, že v kupní smlouvě je uvedené, že jsem byl seznámen se stavem pozemku. Já se přirozeně bráním tím, že jsem byl seznámen se stavem pozemku, ale na základě nabídky která není pravdivá. Jsem v právu? Děkuji za informaci a radu Přeji hezký den. David

ODPOVĚĎ:
Pokud jste byl seznámen se stavem pozemku a v kupní smlouvě nemáte dojednáno, že slabé napětí bude RK odstraněno, pak nemáte nárok požadovat žádné finanční vyrovnání. Z hlediska práva není nabídka RK závazná, ale pouze informativní. Nabídka se stává závaznou až uzavřením kupní smlouvy, jejíž je součástí.PRÁCE-PRACOVNÍ KÁZEŇ
- Zpronevěra firemních peněz zaměstnancem firmy a možnost potrestání
- Zaměstnanec si půjčil firemní peníze bez vědomí nadřízeného, majitele firmy

18. 1. 2011 vybrala moje podřízená z firemního účtu 50000 Kč na soukromé účely - údajně omylem. Jako nadřízená jsem na to přišla až po 1,5 měsíci, kdy došlo k vrácení peněz převodem na účet. Nejsem jako vedoucí zaměstnanec vystavena riziku, že jsem nezajistila, aby k takovéto věci došlo? Případně, jak lze potrestat takovéhoto zaměstnance. Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Vaše zaměstnankyně se dopustila porušení povinnosti, která jí vyplývá z vykonávané práce. Doporučuji Vám písemně ji informovat o tomto porušení a upozornit ji, že v případě opakování jí hrozí okamžitá výpověď dle  § 52 písm. g). Též Vám jako vedoucímu zaměstnanci doporučuji nastavit u účtu kontrolu odesílaných částek nad Vámi stanovenou hranici.
RODINA-SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ
- Jak nepřijít v manželství o peníze které jeden z manželů získal darem
- Jak oddělit v manželství peníze patřící jednomu z manželů od SJM
- Zisk z akcií a společné jmění manželů SJM

Rád bych se zeptal jak mohu zajistit, abych nepřišel při rozvodu o peníze, které jsem získal prodejem darované nemovitosti. Peníze chci použít na nákup akcií. Na svém broakerském účtě budou i akcie, které jsem již nakoupil ze společných peněz a dále určitě nakoupím další akcie ze společných peněz. Jak budu dokládat, že zrovna určité akcie jsem koupil z peněz získaných prodejem nemovitosti a tedy se nepočítají do smj. Dále hodnota koupených akcii může časem narůst, mohu je prodat a koupit jinou investici u které bych také chtěl, aby nepatřila do společného jmění manželů SJM, protože byla koupena za peníze, které jsem získal prodejem darované nemovitosti. Prostě chci aby nepřišel o darovaný majetek při rozvodu. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám ohledně Vámi popsaného majetku uzavřít s manželkou dohodu ve formě notářského zápisu o zúžení rozsahu SJM a to i do budoucna kvůli případným přírůstkům. Sepsáním návrhu této dohody pověřte právníka.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Vyplacení mzdy jiné osobě než zaměstnanci na základě plné moci
- Plná moc na převzetí mzdy zaměstnance od zaměstnavatele
- Převzetí platu cizí osobou od zaměstnavatele na základě plné moci zaměstnance
- Může zaměstnavatel zaslat mzdu, plat na bankovní účet druhého z manželů nebo ne?

Chtěla bych se informovat,zda může zaměstnavatel nařídit manželovi, aby si založil svůj účet v bance, když máme s manželem účet společný a manželův plat posílá jeho zaměstnavatel na tento společný účet, kdy já jsem majitelem účtu a manžel disponentem? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci, což platí i ve Vašem případě, protože majitelkou účtu jste Vy a nikoliv Váš manžel. Z tohoto důvodu tedy zaměstnavatel požaduje zřízení zvláštního účtu na jméno Vašeho manžela. Pokud si jej Váš manžel zřídí a zažádá zaměstnavatele o zasílání mzdy či platu na tento účet, tak je povinen zaměstnavatel tak činit.
Doporučuji, abyste manželovi udělila písemnou plnou moc k využívání Vašeho účtu pro jeho potřebu výplaty mzdy a manžel poté písemně požádal zaměstnavatele o výplatu mzdy na příslušný účet a jako přílohu žádosti přiložil notářsky ověřenou plnou moc.
Na žádost zaměstnance již zaměstnavatel musí vyplácet mzdu bezhotovostně.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Syn pro dlouhodobé onemocnění nemůže vykonávat zaměstnání, musí otec platit výživné?
- Je otec povinen platit výživné při dlouhodobé nemoci syna, který nemůže pracovat?

Chtěl bych od Vás radu, jak řešit následující. Syn v roce 2009 odmaturoval, poté se přihlásil na 3.letý obor a já jsem zažádal o zrušení vyživovací povinnosti, což soudce uznal s tím, že se nejedná o výšší studium. Syn argumentoval dál tím, že stejně nemůže pracovat v oboru a sám se živit, jelikož má exém. Věc je odročena. Je možné, aby syn byl doma s tím, že nemůže pracovat v oboru a já dál budu platit výživné? Když by byl na úřadu práce, nebo lékař uznal, že je tak vážně nemocen, tak by měl dostat invalidní důchod a mě by skončila vyživovací povinnost, je to tak? Je možné syna donutit, aby vzal jinou práci, když v oboru nemůže pracovat? Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Vyživovací povinnost máte až do té doby, pokud není Váš syn schopen se sám živit a zákon též stanovuje, že povinnost poskytovat výživné nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
Doporučuji Vám vyčkat na rozhodnutí soudu, který rozhodne zda vyživovací povinnost trvá či nikoliv. Svého syna nemůžete do ničeho nutit.

OBČAN-BYDLENÍ
- Předseda výboru SVJ bez mandátu investoval peníze - jak postupovat
- Zneužití funkce předsedy výboru SVJ - investoval peníze na neschválený projekt
- Investování peněz SVJ do neschváleného projektu předsedou výboru - jak postupovat

Jak postupovat proti předsedovi výboru společenství vlastníků bytových jednotek, který bez mandátu, t.j. bez usnesení shromáždění použil společné peníze na nesmyslný projekt ve společných prostorách? Výbor zaniknul podlimitním stavem. Trestně právně to nejde - Policie to nechce řešit. Roman

ODPOVĚĎ:
Tím, že předseda výboru společenství vlastníků jednotek použil společné peníze na shromážděním neschválený projekt se dopustil zneužití svěřené funkce a překročení oprávnění této funkce dané mu stanovami příslušného společenství vlastníků jednotek. Svým jednáním spáchal škodu, jejíž náhradu lze požadovat žalobou na náhradu škody v občanskoprávním řízení. Toto vše za předpokladu, že jeho jednání je skutečně v rozporu se stanovami Vašeho společenství vlastníků jednotek.


TRESTNÍ-TRESTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Který soud rozhoduje o přeměně podmíněného na nepodmíněný výkon trestu
- Stížnost proti rozhodnutí o přeměmění trestu
- Změna trestu za trestný čin krácení daně

V době podmínky za čin z nedbalosti, šlo o krácení daně, jsem se dopustil maření úředního rozhodnutí. Byl jsem odsouzen na 3 měsíce nepodmíněně. Trest jsem vykonal a jelikož mi nebyla podmínka přeměněna v době výkonu, měl jsem za to, že se to již nestane. Nyní mám práci, žiji spořádaným životem, nechtěl bych již vězení zažít. Přes to mi soud trest přeměnil a měl bych být ve výkonu trestu 1 rok. Myslím, že účinnější by bylo prodloužit podmínku. Může o podané stížnosti rozhodnout dle § 146 odst. 1 trestního řádu i okresní soud, který trest přeměnil, nebo jedině krajský soud? Jan

ODPOVĚĎ:
K rozhodnutí o tom, zda bude trest vykonán nemusí dojít vždy během zkušební doby, ale běžně k tomu dochází až po uplynutí zkušební doby. Proti rohodnutí o přeměně trestu můžete podat stížnost do 3 dnů od vyhlášení usnesení či od doručení usnesení o přeměně trestu. Nyní můžete podat dovolání a to z důvodů uvedených v trestním řádu a nebo můžete nastoupit výkon trestu a např. po jedné třetině můžete podat žádost o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. O vykonání trestu rozhoduje soud, který rozhodoval o podmíněném odsouzení.


OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce na směnečný platební rozkaz
- Dlužník se přestěhoval a nesplnil směnečný platební rozkaz, je řešením exekuce?

Jedna paní mi dluží na směnce 16.000 Kč. Jelikož v danou dobu nezaplatila dala jsem to k soudu a přišel jí směnečný platební rozkaz. Paní místo aby zaplatila tak se radši přestěhovala a změnila zaměstnání. Nevím tedy kde nyní bydlí, ani jestli má stálé zaměstnání. Znám jen její trvalý pobyt, který je na Slovensku a také její rodné číslo. Jelikož tu ale bydlí s dcerou která chodí na SOŠ, předpokládám že se nachází někde na území ČR. Ráda bych věděla jestli má smysl abych podala návrh na exekuci. Nerada bych dopadla tak, že se mi nic nevrátí a ještě budu muset celou exekuci zaplatit sama. Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Pokud zvolíte exekuci prostřednictvím Vámi zvoleného exekutora, tak v případě nevymahatelnosti zaplatíte náklady řízení, ale vymahatelnost pohledávky je pravděpodobnější. Exekutor se dlužníka pokusí dohledat, podle svých dostupných možností.  Kladný výsledek vymožení pohledávky Vám nelze zaručit.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možné aby dlužník měl přímo exekuci aniž by mu přišel platební rozkaz?
- Musí přijít vždy platební rozkaz než dojde k exekuci?
- Co se stane když není možné doručit platební rozkaz?
- Co následuje při nedoručení platebního rozkazu?
- Nedoručení platebního rozkazu a předložení usnesení soudu o povinnosti uhradit dluh

Obdržel jsem před týdnem exekutorské rozhodnutí na pokutu 200,- od dopravního podniku ve výši 14.666,-. Přitom jsem před tím nedostala žádný platební rozkaz od soudu, což mě poněkud udivuje. Můžete mi k tomu, prosím, zdělit Váš názor? Vladimír

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz je jedním ze způsobů rozhodnutí soudů, je možné, že ve Vašem případě o povinnosti uhradit pokutu bylo rozhodnuto usnesením soudu, kde platí v případě nemožnosti doručení tzv. fikce doručení, od něhož se odvíjí lhůta nabytí právní moci a vykonavatelnosti tohoto rozhodnutí, kdy  se rozhodnutí stává exekučním titulem a lze tuto pohledávku touto cestou vymáhat včetně nákladů řízení. Nicméně pokud jste se nepřestěhoval, nevidím důvod, proč by Vám nemělo být rozhodnutí doručeno. Doporučuji se spojit s příslušným exekutorem a požadovat předložení usnesení soudu o povinnosti zaplatit danou částku; v úvahu může přicházet i varianta, že doručené oznámení je podvrh.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Kdo proplatí nevybranou dovolenou při nástupu do nové nástupnické organizace
- Proplacení nevybrané dovolené při změně zaměstnavatele
- Ukončení pracovního poměru dohodou a proplacení nevybrané dovolené

Ve firmě jsem odpracoval celý rok (1.5.2010-31.5.2011). Nyní jsem ukončil pracovní poměr dohodou. Po celou dobu práce jsem si nevybral, ani mi nebyla nařízena žádná dovolená. Od 1.6.2011 pracuji u nástupnické organizace, která firmu koupila. Mám již podepsánu novou pracovní smlouvu. Vznikl mi nárok na proplacení dovolené, případně u koho jej mám uplatnit? Děkuji, Roman

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že jste s původním zaměstnavatelem ukončil pracovní poměr a s nástupnickou organizací máte novou pracovní smlouvu, která zakládá nový pracovní poměr. Ukončením pracovního poměru Vám vznikl nárok na proplacení nevybrané dovolené, který musíte uplatnit u původního zaměstnavatele.


OBČAN-DLUHY
- Právo na úroky z prodlení při nezaplacení vypořádacího podílu
- Postup vymáhání vypořádacího podílu z prodeje nemovitosti

Je vydáno Usnesení okresního soudu s tím, že žalovaná má vyplatit oběma žalobcům po 420.000 Kč, jako vypořádací podíl (z nemovitosti) do dvou měsíců od nabytí právní moci usnesení. Usnesení nabylo právní moci dne 1.6.2011. Je možné požadovat krom zaplacení podílu i zaplacení úroků z prodlení vzhledem k tomu, že samotné zaplacení resp. jeho vymahání se může protáhnout na delší dobu a jak prosím postupovat. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Žalovaná je povinna do 1.8.2011 Vám jako žalobci uhradit částku ve výši 420 000,- Kč. Pokud tak neučiní lze tuto částku vymáhat exekučně a to buď prostřednictvím soudu a nebo Vámi zvoleného exekutora.
Vy jako věřitel jste povinen ještě po uplynutí dvouměsíční lhůty znovu žalovanou vyzvat k zaplacení a pokud svůj závazek neuhradí ani do dodatečné lhůty, tak Vám vzniká právo na úroky z prodlení.


RŮZNÉ-ZDRAVOTNICTVÍ, DROGY, HYGIENA
- Zrušení zdravotního posudku na nerizikovou práce z důvodu přeřazení do rizikové skupiny

Jako lékař jsem vystavil lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k nerizikové práci. V průběhu této lhůty však orgán věřejného zdraví stanovil tuto práci jako rizikovou a předepsal náročná specielní vyšetření. Na základě této skutečnosti jsem písemně sdělil zaměstnavateli, že ukončuji z těchto důvodů platnost stávajícího posudku a vyzval jej k dožádání nového lékařského posouzení. Je namítáno, že nelze ukončit (byť i z objektivních důvodů) platnost již vydaného posudku. Předem děkuji za Vaši odpověď. Jiří

ODPOVĚĎ:
Dle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával práce, jejichž výkon by neodpovídal jeho schopnostem nebo zdravotní způsobilosti.  Dle mého uvážení zaměstnavatel musí poslat své zaměstnance na novou prohlídku provedenou dle nových postupů. Nový posudek automaticky nahradí ten předchozí.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Co dělat když spoluvlastník nechce vůbec investovat do nemovitosti
- Spolumajitel odmítá investovat do nemovitosti - jak postupovat

Jsem majitelkou 1/3 rodinného domu, 2/3 vlastní můj bývalý manžel. Dům nutně potřebuje několik investic (komíny, střecha, topení, izolace,…), bývalý manžel však odmítá cokoli dělat s argumentem, že v domě nebydlí. Mimochodem denně jeho část užívá. Ani nechce dům nikomu darovat nebo svůj podíl domu prodat. Poraďte mi prosím, jaké mám možnosti. Celou částku za investice hradit sama nechci, ani nemohu, ale zároveň nemám zájem, aby mi dům „spadl na hlavu.“ Ráda bych svou 1/3 prodala, ale těžko ji někdo koupí, když to ani není jedna bytová jednotka…
Děkuji, Věra

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám obrátit se na soud  s návrhem na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví a to formou prodeje s rozdělením výtěžku.

OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Kdo platí škodu vzniklou zlomeným a spadným stromem při vichřici
- Kdo je odpovědný za škodu na majetku způsobenou stromem při živelné pohromě
- Škoda způsobená vyšší mocí - kdo ji platí, hradí
- Náhrada škody způsobené vyšší mocí, zlomeným stromem při vichřici
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak vysoké stromy mohou být mezi domy v zástavbě

Při loňské červnové vichřici spadl sousedův sedmimetrový modřín, který stál asi 2,5 m od našeho domu na naše venkovní tepelné čerpadlo, na kterém sedřel roh víka. Nové víko stálo 4 520 Kč. Soused se neměl k náhradě škody a řekl, ať si vše vyřídíme u své pojišťovny. Ta nám škodu za víko odmítla vyplatit s tím, "že čerpadlo stojí samostatně mimo pojištěný objekt, není spojeno s budovou a tudíž není pojištěno."
Když jsem souseda písemně vyzvala (po roce, tak dlouho se táhlo jednání s pojišťovnou), ať nám zaplatí škodu za víko, kterou nám naše pojišťovna odmítla vyplatit, odepsal mi, že svou pojišťovnu kontaktoval hned po nehodě. Ta mu ústně sdělila, že „za škody pádem stromu jako následku živlů není vůči nám právně odpovědný." Požadavek na úhradu škody považuje tímto za neoprávněný z výše uvedeného důvodu. Má soused i pojišťovna pravdu? Děkuji, Tomáš

ODPOVĚĎ:
Za škodu způsobenou následkem živlu tzv. vyšší mocí, skutečně není Váš soused odpovědný, protože i přes řádnou péči nemohl této škodě zabránit. Váš soused by byl odpovědný pouze v případě, že strom byl v dezolátním stavu a bylo by jen otázkou času, kdy spadne a to i bez přispění vichřice. Lze uvažovat také o tom, zda soused zachoval dostatečnou opatrnost podle § 415 občanského zákoníku, když nechal v zástavbě na svém pozemku tak vzrostlý strom. Osobně se domnívám, že nikoliv.  Odpovědnost za škodu tohoto charakteru, je vždy otázka dokazování daných konkrétních skutečností, protože za působení živlů a priori nikdo nemůže.


RŮZNÉ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Jak urgovat vrácení poplatku za výmaz z obchodního rejstříku
- Žaloba na stát - vydání bezdůvodného obohacení

Byla jsem likvidÁtorkou společnosti s ručením omezeným. Žádost o výmaz z obchodního rejstříku Krajský soud v Brně v říjnu 2010 odmítl (chyběla 1 příloha) a rozhodl, že zaplacený poplatek (3000 Kč) mi bude vrácen. Požádala jsem tedy o vrácení a určila bankovní účet, kam má být částka zaslána. Poté jsem musela podat novou žádost o výmaz (a znovu zaplatit poplatek), které již bylo vyhověno a v lednu 2011 byla společnost vymazána z OR. Poplatek mi však dosud nebyl vrácen. Jakým způsobem se mohu domáhat jeho vrácení? Děkuji, Viktorie

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám zaslat Krajskému soudu v Brně výzvu k vrácení soudního poplatku opět s uvedením příslušného čísla bankovního účtu a s kopií usnesení, kterým soud rozhodl o vrácení soudního poplatku. Zkontaktujte i správu soudu. V krajním případě je možné podat žalobu na stát – vydání bezdůvodného obohacení.OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno užívání bývalého družstevního bytu, povinnosti nového majitele bytového domu

Jsem spolumajitelkou činžovního bytového domu. Dům byl restituován po roce 89 s družstevním bytem v podkroví jako s tzv. věcným břemenem (podle předávacího protokolu bývalého OPBH).
Družstvo, které byt stavělo již neexistuje. V bytě bydlí bývalý družstevník. Ve výpisu z katastru nemovitostí věcné břemeno nemáme uvedeno. Jaké máme vůči sobě vztahy, závazky a povinnosti? Myslím tím majitel domu a majitel této bytové jednotky. Radka

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že Vy jste vlastníkem činžovního domu a bývalý družstevník je vlastníkem bytové jednotky a tak je to zapsáno v katastru nemovitostí, tak jste ve vztahu podílových spoluvlastníků. Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci.
V případě, že Vy jste vlastníkem domu a bývalý družstevník není vlastníkem bytové jednotky a bytovou jednotku obývá na základě původní nájemní smlouvy, tak Vy jste právním nástupcem zaniklého družstva a vztahy mezi Vámi se řídí příslušnou nájemní smlouvou.SPRÁVNÍ-OBCE, ORGÁNY OBCE, OBČANÉ
- Jak se bránit územnímu plánu na vybudování sjezdovky
- Jak se bránit záboru louky a lesa kvůli vybudování veřejně prospěšné stavby

Jsme majitelé luk a lesa v Krkonoších a nyní jsme vyzváni k návrhu na obecní úřad k nahlednutí do územního plánu na vybudování sjezdovky (zábor louky a snad kácení části lesa). Nesouhlasíme, chalupu užíváme k rekreaci a veškeré stavební úpravy změní ráz louky a v zimě nám bude omezen přístup k chalupě. Máme vůbec šanci se ubránit. Děkuji, Marie

ODPOVĚĎ:
Na vyjádření nesouhlasu s obecním územním plánem samozřejmě máte jako vlastníci pozemku nárok. Doporučuji Vám však se obrátit na právníka, který prostuduje Vámi předložené materiály a na základě toho, Vám doporučí postup proti obci.


OBČAN-NÁJEMNÍCÍ, NÁJEMNÉ
- Jak vypočítat nájemné za komerčně využívané stavby na soukromém pozemku?
- Je možné vypočítat nájemné jen pro některé spomajitele pozemku?
- Jak vypočítat přiměřené nájemné za užívání nemovitosti (pozemku, bytu, domu)

Zdědil jsem jako spolumajitel pozemky na Chrudimsku, na kterých jsou zhotoveny stavby, které jsou komerčně využívány. Potřebuji majitelům staveb vyměřit přiměřené nájemné. Jak se dá nájemné vypočítat (stanovit)? Mohu nájemné vyměřit sám za svoji osobu (za svůj podíl 1/9) nebo musíme tento krok udělat společně s ostatními spolumajitely?Děkuji Štěpán.

ODPOVĚĎ:
Společně s ostatními majiteli můžete vyměřit nájemné a to dle obvyklé ceny pozemků, doporučuji si nechat vypracovat znalecký posudek. Nájemné je tržní záležitost, takže ho můžete stanovit i přiměřeným odhadem (např. nákladovou metodou). Nelze vyměřit nájemné pouze částečně, ale jako celek, který se po uhrazení rozdělí mezi spolumajitele.OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je možné aby si příkazník ponechal část peněz za prodej nemovitosti?
- Příkazník zpronevěřil část peněz a bezdůvodně se obohatil
- Vymáhání utržených peněz za prodej nemovitosti po příkazníkovi

Úkolem příkazníka bylo podle písemně uzavřené příkazní smlouvy prodat můj byt za částku, kterou navrhl on. Měl právo  uzavírat na základě zmocnění mým jménem kupní smlouvu a přebírat plnění od kupujícího.
Jenomže příkazník prodal byt téměř za dvojnásobek a rozdíl si chce ponechat. Dotaz: Je můj nárok na vydání celé, jemu zaplacené částky kupujícím za můj byt promlčitelný? Ladislav

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se jedná druh příkazní smlouvy a to o smlouvu o obstarání prodeje věci, kde objednatel (Vy) má nárok po odečtení odměny obstaratele na celou částku získanou prodejem. Toto právo se promlčuje v obecné lhůtě tří let.


RODINA-STYK S DĚTMI
- Má vliv kdo způsobil rozvrat manželství na setkávání s dítětem, dětmi?
RODINA-SJM A ROZVOD
- Má vliv kdo rozvrátil manželství při vypořádání, rozdělení SJM (společného jmění manželů)?

Chceme se s přítelem po dvouleté známosti sestěhovat do jednoho bytu, problém je ovšem v tom, že přítel je oficiálně ženatý. S manželkou se stýká kvůli dětem, ale nežijí spolu. S rozvodem nesouhlasí manželka, kvůli finanční stránce (přítel platí dům, kde bydlí s dětmi. Podmínky rozvodu teprve domlouvají soukromě. Chci se zeptat, jestli nemůže manželka použít jeho nový vztah, jako záminku k žalobě o rozvod, že rozvratitelem je on? Bojíme se, že nám pak zamezí či dosti ztíží kontakt s dětmi. Sama má několik milenců, ale přijde nám dosti nevkusné jí je jakkoliv dokazovat. Jde nějak ošetřit, aby náš nový vztah nemohl poškodit přítele při rozvodu? Tereza

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám sestěhovat se s přítelem až po rozvodu, protože by to při rozvodovém řízení mohlo činit problémy, jak ve vypořádání společného majetku, tak v péči o děti. Není třeba řešit, to, že manželka bude znepřístupňovat styk z dětmi - porozvodová situace bude složitá tak jako tak, tedy ať už bude rozvod na návrh manželky (za „nevěru“ svého manžela) nebo na návrh manžela, protože bude chtít žít s vámi. Zásadní rozdíl v rozhodnutí soudu pravděpodobně nebude.


ZAMĚSTNÁNÍ-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Dochází ke zvýšení platu po zkušební době v průběhu měsíce nebo až v prvním dni dalšího měsíce

Vznik pracovního poměru byl sjednán ke dni 16.3.2011 a to za mzdu 27 000 Kč s tím, že po uplynutí zkušební doby je mzda 29 000 Kč. Zkušební doba mi tedy skončila po uplynutí tří měsiců. V té době jsem neměl žádnou překážu v práci, ale zaměstnavatel mi odmítnul vyplatit mzdu, která mi přísluší za měsíc červen, kdy došlo k ukončení zkušební doby. Myslím, že mám nárok na poměrnou částu vypočtenou ze základu mzdy (29 000 Kč) od 16.6. do 30.6.2011. Zaměstnavatel tvrdí, že je to pro něj administrativně složité a že je to prý uvedeno ve vnitřním předpisu, že se mzda navýší až od prvního dne následujícího měsíce. Při tom v pracovní smlouvě mám uveden jen navýšení po skončení tří mesíční zkušební době. Na čí straně je pravda? Nechci jim nechat ani korunu, pokud je pravda a právo na mojí straně. Honza

ODPOVĚĎ:
Ve Vaší pracovní smlouvě není uvedeno přesné datum, od kdy Vám má být zvýšena mzda,tudíž zaměstnavatel může stanovit ve svém vnitřním předpisu, že Vám bude zvýšena mzda až od prvního dne následujícího měsíce (od 1.7.2011) nikoli hned následně po skončení zkušební lhůty.

OBČAN-BYDLENÍ
- Lhůta na vyřízení reklamace fakturované částky za vytápění
- Reklamační lhůta při reklamaci vytápění městského bytu

Bydlíme ve městském bytě, který máme v podnájmu. Nedávno nám přišlo vyúčtování za rok 2010 a nějak se nám nezdálo, že jsme protopili za 2 měsíce to, co ostatní za celý rok. Proto jsme vyúčtování dle pokynů reklamovali. Uběhlo 30 ní a zatím žádná odpověď. Tak jsem na úřad telefonovala a ptala se, jak to s vyřízením vypadá. Paní u telefonu mi řekla, že to nevyřídili do 30 dnů, protože lhůta na podání reklamace uběhla až nyní a oni čekali, zda přijdou ještě další reklamace. Poté se to bude individuálně řešit. Nechápu, proč čekali na ostatní, když se to řeší individuálně. Je možné, aby si úřad takto prodloužil reklamační lhůtu a nedal nám o tom vědět. Dá se nedodržení reklamační lhůty proti úřadu posléze nějak použít? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Postup městského úřadu je správný, protože při správě městský bytů si lze stanovit lhůtu na podání reklamací a lhůtu na vyřízení případných reklamací, tak jak je uvedeno ve Vašem případě.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Chata, chalupa má vodu od souseda, jak zajistit aby při prodeji možnost odběru zůstala
- Možnost odběru vody od souseda i v případě prodeje nemovitosti souseda
- Věcné břemeno odběru vody ze studny samospádem

Vlastním chalupu v Orlických horách. Nevlastním žádnou studnu, voda je k nám vedena samospádem od souseda resp. sousední parcely, který studnu má. Nemáme tam žádné věcné břemeno. Jak postupovat, abychom o vodu nepřišli v případě kdy chalupu nad námi koupí nový majitel a studnu třeba přestaví a samospád zruší? Děkuji, Milan

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám dříve než bude pozemek odkoupen, tak uzavřít se současným vlastníkem věcné břemeno k samospádu. Protože, pokud bude pozemek prodán a nový majitel nebude se samospádem souhlasit, tak Vám může být toto napojení na studnu zrušeno.
Věcné břemeno lze i vydržet a to za podmínek, že vodu odebíráte již po dobu deseti let a toto jednání nesmí být v rozporu s dobrými mravy tedy např. se  zjevným nesouhlasem nynějšího majitele.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused zabral pozemek, získal tak právo vydržení?
- Právo vydržení při zabrání pozemku sousedem
- Podmínka pro vydržení pozemku (souseda)

Ve starém getometickém plánu na katastru nemovitostí byly chyby. Nechávám si nově zaměřit pozemek. Jde o tři sousedy, kteří mi zmenšili můj pozemek asi o 300 m čtverečných. Vztahuje se na ně právo vydržení? Jak mám tedy postupovat. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Na Vaše sousedy se  vztahuje právo vydržení pozemku, pokud byly oprávněnými držiteli po dobu nejméně deseti let (to znamená, že pozemek ve stanovené době užívali v domnění, že je řádně vyměřen a že užívají svůj pozemek; nikoliv pokud věděli, že výměra je špatná a oni užívají cizí pozemek), tedy pozemek dlouhodobě užívali v dobré víře, že jsou vlastníky. Pokud tomu tak je, tak se po uplynutí této doby stali vlastníky Vaší části pozemku a Vám nezbývá nic jiného než jej odkoupit zpět.OBČAN-BYDLENÍ
- Může zaměstnanec získat služební byt když vlastní rodinný dům?
- Má právo zaměstnanec obce na obecní byt když vlastní rodinný dům?
- Kdo rozhoduje o přidělení obecního bytu pro zaměstnance obce
- Právo na byt, podmínky pro udělování obecních bytů

Jsem vlastník nemovitosti, pracuji ve vedlejší vesnici a mám zažádáno o obecní byt z rodinných důvodů. Lze dle zákona obecní byt přidělit jako služební, navíc byt bezprostředně sousedí s pečovatelským domem, ve kterém pracuji? Problém je, že vlastním rodinný dům. Bylo mně řečeno, že jako vlastník nemovitosti nemám nárok na obecní (služební) byt. Mám řádně podanou žádost. Děkuji, Eliška

ODPOVĚĎ:
Podmínky pro udělování bytů ve vlastnictví obce nejsou všeobecně upraveny a jsou ponechány zcela na rozhodnutí jednotlivých obcí, které je stanovují v obecně závazných vyhláškách. Doporučuji Vám se tedy obrátit na obecní úřad a zeptat se na podmínky udělování obecních bytů.


TRESTNÍ-TRESTY, OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Kolik bodů se odebírá při hodnotě 0,2 promile v krvi při řízení motorového vozidla

V poledne při odjezdu z festivalu mi policie provedla dechovou zkoušku, při které jsem nadýchala 0,27 promile a poté 0,26 promile. Naposledy jsem pila ve 2 hodiny ráno toho dne. Jaký mě čeká postih, trest? Jak mám já jednat? Řidičský průkaz mi na místě zabaven nebyl, vlastně se mnou jen sepsali protokol. Ani nevím co mě teď vlastně čeká. Budu mít možnost se ještě obhájit? Děkuji, Zdeňka

ODPOVĚĎ:
Tím, že jste nadýchala 0,26 promile jste se dopustila přestupku a ve správním řízení Vám hrozí odebrání tří bodů, pokuta ve výši 25-50 000,- Kč a zákaz řízení na dobu 1-2 roky. K jednání o tomto přestupku budete vyzvána příslušnou policií, kde budete mít možnost obhajoby.RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Osoba pobírající sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi nepřiznává přivýdělky
- Trest za přivýdělky při pobírání sociálních dávek v hmotné nouzi

Můj příbuzný je delší dobu bez zaměstnání, registrován na úřadě práce, již nepobírá podporu, bere sociální dávky a pomoc v hmotné nouzi. Z dávek ale nedokáže vyjít, našel si brigádu a zjistil jsem, že již delší dobu překračuje povolený limit přivýdělku. Jak ho mám varovat, jak mu na to úřady mohou přijít? Co mu v takovém případě hrozí? Děkuji, Erik

ODPOVĚĎ:
Nejprve mu sdělte, že tím, že si vydělává více než mu umožňuje zákon, se vystavuje riziku, že o příslušné dávky přijde a může se též stát, že je bude muset vrátit. K zjištění tohoto jednání může dojít buď ohlášením nějaké osoby či zběžnou kontrolou. Přivýdělky jsou zakázány od roku 2011.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je při cestování do zahraničí povinnost mít oválné označení CZ?
- Cestování po EU (evropské unii) a povinnost mít značku CZ na autě, automobilu
- Stačí značka CZ na SPZ při cestování v EU nebo musí být i oválné označení CZ?

Četla jsem, že je pro cestu automobilem do zahraničí nutné jej označit oválnou nálepkou s napisem "CZ". Chtěla bych se zeptat, jestli pro cestu po zemích evropské unie nestačí, když je na levém okraji SPZ v modrém poli znak hvězd EU a pod ním nápis "CZ", jak to je v dnešní době na většině poznávacích značek v našem státě. Děkuji za radu. Veronika

ODPOVĚĎ:
V rámci Evropské unie nemusí být mezinárodní poznávací značka (CZ) vylepena na vozidle, pokud je vozidlo vybaveno novou registrační značkou s modrým pruhem Evropské unie vydanou správními orgány.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Je možné dodatečně změnit vypořádání společného jmění manželů?
- Je možné změnit dodatečně rozdělení SJM (společného jmění manželů)?
- Je možné změnit dohodu o vypořádání a rozdělení SJM?

Chci se zeptat jestli lze a pokud ano tak jakou formou přehodnotit vypořádání SJM. Jedná se o pohledávky, které využil manžel výhradně pro své osobní využití bez jakéhokoliv vědomí manželky. Já jsem chtěla rychlý rozvod, abych předešla ještě většímu zadlužení ze strany manžela a tak jsem ve vypořádání uvedla, že všechny účty budu splácet já a až bude manžel schopen tak to bude splácet on a se mnou vyrovná vynaložené prostředky, které jsem na tyto účty poskytla. Rozvedli jsme se v prosinci 2010. Jana

ODPOVĚĎ:
Pokud jste uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů, pak ji nelze jen tak měnit. Pouze  se souhlasem Vašeho bývalého manžela.
Až Váš bývalý manžel bude schopen závazky vůči Vám plnit, a neučiní tak dobrovolně, můžete na něj podat žalobu na uhrazení dané částky.

PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Může být spolumajitel firmy současně zaměstnancem?

Chci se zeptat když bych byla spolumajitelka firmy, mohu být současně ve firmě vedená jako zaměstnanec na pracovní smlouvu? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:
Vaším zaměstnavatelem bude Vaše společnost, tedy právnická osoba, která Vás jako fyzickou osobu může zaměstnat a uzavřít s Vámi platnou pracovní smlouvu.OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné použít název spinning na samolepce bez porušení autorského práva
- Porušení autorského práva při použití slova spinning

Prosím o radu: vytvářím a prodávám samolepky. Např. chci vytvořit samolepku pro příznivce spinningu, což je ale registrovaná značka (copyright). Nepoužiju jejich grafickou podobu loga, použiju pouze to slovo v kombinaci se svou grafikou. Rád bych věděl, jestli mi za to něco hrozí. Děkuji, Bivoj

ODPOVĚĎ:
Doporučuji Vám se s Vaším dotazem obrátit na informační středisko Úřadu průmyslového vlastnictví (www.upv.cz).PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel zpětně snížit mzdu, plat zaměstnanci?
- Je možné snížit mzdu, plat zpětně zaměstnanci?

Zaměstnavatel mi 10. den nového měsíce oznámil, že mi snižuje mzdu za uplynulý měsíc na základ z důvodu malého množství zakázek. Má na to právo? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Pokud je Vaše mzda stanovena mzdovým výměrem a není upravena smluvně (pracovní smlouva, smlouva o mzdě, kolektivní smlouva), pak zaměstnavatel má právo snížit Vám mzdu bez Vašeho souhlasu, ale pouze do budoucna a nikoliv zpětně po vykonání práce. Zaměstnavatel Vás musí o zamýšlené změně v dostatečné době informovat a doručit Vám nový mzdový výměr.OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vydržení užívání věcného břemena cesty (ke garážím)
- Dlouhodobé užívání cesty a vydržení věcného břemene

Se strýcem a sestřenicí máme společný dvůr, prostředkem dvora vede cesta ke garážím. Je to tak už hodně mnoho let (cca 40let). Nyní došlo k neshodám a chceme rozdělení podle listu vlastnictví. Na našem pozemku je již zmíněná cesta ke všem garážím. Má na to strýc právo nebo tam můžeme udělat plot a ohradit si tak svůj pozemek a on si bude nucen udělat jinou cestu? Napadl nás, že mu dlouhodobě užíváme jeho část pozemku (máme tam živý plot). Jak se v tomto případě postupuje?
Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Díky tomu, že tato cesta byla užívána 40 let, Váš strýc vydržel věcné břemeno přechodu přes Váš pozemek a to použitím cesty a Vy jste povinni mu přístup umožnit. Pokud svůj pozemek oplotíte, má strýc právo soudně žádat přístup.
Pokud dlouhodobě používáte část cizího pozemku a uvědomujete si, že je cizí, tak nesplňujete podmínky oprávněné držby a nemůžete tento pozemek vydržet.OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Zrušení spoluvlastnictví a splácení podílu nemovitosti
OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Zástava na rodinný dům jako jistota při nesplácení nemovitosti členem rodiny
- Nesplácení podílu nemovitosti a možnost dražby nebo soudního prodeje podílu v zástavě

Vlastním 1/4 rodinného domu. Sestra 3/4 a v domě bydlí jen ona. O vypořádání se mnou nechtěla slyšet. Podal jsem žalobu k soudu. Nyní mi sestra místo mojí 1/4 nabízí zástavu na domě a že mi bude měsíčně splácet určitou částku, když žalobu stáhnu. Splácení bude trvat dlouhou řadu let. Jiná domluva s ní není možná. Pokud nebude splácet – je zástava na domě vysouditelná? Může se za zástavou na domě skrývat nějaký ‚problém‘ na který mohu doplatit? Děkuji za odpověď, Milena

ODPOVĚĎ:
Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky, pokud Vám sestra nebude včas splácet dluh, tak máte nárok získat tento dluh zpeněžením zástavy a to tím, že podáte návrh na zpeněžení zástavy veřejnou dražbou či soudním prodejem zástavy.
Pokud se rozhodnete uzavřít se sestrou zástavní smlouvu, obraťte se se sepsáním na právníka a nezapomeňte podat návrh na vklad této zástavy do katastru nemovitostí.OBCHOD-OBCHOD, OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Smlouva o dílo, dohoda o narovnání a vymáhání ušlého zisku ze smlouvy o dílo

15.5.2009 byla uzavřena smlouva o dílo, která byla následně plně nahrazena (celý závazek vyplývající ze smlouvy o dílo) dohodou o narovnání dne 25.8.2009, od které jsme odstoupili v březnu 2010 (a to z důvodu neplnení plateb).
Jaký je právní účinek odstoupení od dohody o narovnání - může obživnout zaniklý závazek ze smlouvy o dílo a mohu následně žádat ušlý zisk ze smlouvy o dílo? moc děkuji za odpověd. Markéta

ODPOVĚĎ:
Dohodou o narovnání je dosavadní závazek  nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání, odstoupením od smlouvy se tento závazek od počátku ruší, tudíž dochází k obnově předchozího závazku (smlouvy o dílo) včetně možnosti žádat ušlý zisk.

OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Umístění sklepu částečně na pozemku souseda a neuplatnění práv vlasnických a věcných

Náš dům byl vystavěn v letech 1928-30, naší rodinou byl koupen v r. 81, jsme pod úrovní pozemku souseda, kdy náš sklep, vyčnívá pod jeho pozemkem, dům jsme takhle již koupili. Soused, když se dozvěděl, že pod jeho pozemkem je náš sklep chtěl, abychom sklípek odstranili, stavební úřad mu to v r. 2003 zamítl. Nyní po mně nová majitelka sousedního pozemku chce, abych vůči ní v souvislosti se zřízením sklepa do budoucna neuplatňovala žádná práva vlastnická ani věcná (nevím co tím ani myslí) nebo kdyby stavba způsobila jakékoliv škody při narušení stability jejího pozemku, abych jí vzniklou škodu uhradila. Může to po mně chtít? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Pokud podepíšete dohodu o neuplatnění vlastnického či věcného práva jako je např. vlastnické právo k pozemku, pod kterým máte sklep či věcné břemeno k tomuto pozemku, tak již v budoucnu nebudete moci tato práva uplatnit.
V případě, že budete sklep předělávat či restaurovat, tak odpovídáte za škodu, kterou tím  na cizím pozemku způsobíte, aniž by jste uzavírala nějakou dohodu. Podpis této dohody nemůže po Vás nová majitelka požadovat.


RODINA-ROZVOD, PÉČE O DĚTI
- Soud o péči o dítě v době dlouhodobého pobytu rodiče v zahraničí
- Otec v zahraničí a soud o péči o dítě
RODINA-ZVÝŠENÍ VÝŽIVNÉHO
- Je možné žádat soudní zvýšení výživného když je otec na neznámé adrese?
- Neznámá adresa otce a zvýšení výživného a péče o dítě

Chtěla bych se zeptat, zda je možné, aby proběhl soud ohledně péče o dítě i bez otce? Ten je totiž v zahraničí na neznámé adrese a jsme bez kontaktu. K soudu se tedy určitě nedostaví, ani nedoloží příjmy. Pravidelně mi chodí poštou výživné ve výši 2000 Kč. Pokud by soud mohl proběhnout i bez něj, jak dlouho by trval? Zdenka

ODPOVĚĎ:
Řízení týkající se péče o dítě či stanovení výživného nemůže být zahájeno bez přítomnosti všech účastníků. Avšak soud má prostředky pro nalezení otce i bez Vašeho přispění, jelikož si může vyžádat potřebné informace od ostatních státních orgánů.
Proto Vám doporučuji se obrátit na soud s návrhem na úpravu péče o dítě či návrhem na zvýšení výživného a zbytek ponechat na posouzení soudu.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má soukromá osoba právo připojit se na vodovod na obecním pozmeku?

Existuje nějaká povinnost vyplývající z právního předpisu (zákon, vyhláška), že když jsou inženýrské sítě (hlavně se mi jedná o vodovod) vybudované a vlastněné soukromníkem, ale jsou vedeny na obecním pozemku, tak onen soukromý majitel sítí má povinost mě připojit zdarma nebo za nějaký poplatek? Případně ve kterém zákoně je toto uvedeno. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Na připojení k již existující vodovodní síti se musíte domluvit s vlastníkem vodovodu včetně podmínek odběru pitné vody a vybudování přípojky k vodovodu běžně hradí odběratel, tedy Vy.PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu na služebním vozidle, pojišotovna zaměstnance škodu nehradila
- Jak postupovat když pojišťovna zaměstnance neuhradila škodu na služebním vozidle

Dne 7.11.2010 jsem vlastní vinou způsobil zaměstnavateli na vozidle škodu. Servis si účtoval 31.932,60 Kč. Z toho materiál 16.110,50 Kč, práce 10.500 Kč. Naše záchranka má havarijní pojíštění u ČPP se spoluúčastí 10.000 Kč. Tuto částku také teď po mně vymáhá. Protože jsem dlouhodobě pojištěn u České pojišťovny na škody způsobené v zaměstnání, škodu jsem pojišťovně oznámil a domluvili jsme se na tom, že ať škodu zaplatím a pošlu všechnu dokumentaci pojišťovně. Teď jsem dostal zamítavou odpověď. Likvidátor zpochybňuje výpočet vzhledem k technické ceně vozidla, protože z havarijního pojištění je hrazen v ceně časové. Cenu práce 10.500 Kč však nezpochybňuje a zaměstnavatel po mně žádá jenom 10.000,60 Kč Je Česká pojišťovna v právu, když odmítá plnění? Zaměstnavatel jen vymáhá po mně neproplacenou spoluúčast ? Podávám odvolání, ale asi mám malou naději, že mi něco pojišťovna proplatí. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Česká pojišťovna v právu je a likvidátor je oprávněn zpochybnit výpočet, proto Vám doporučuji vyčkat na výsledek odvolání a dle výsledku dále jednat.
OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Povinnost umístění ceníku v provozovně a zákon na ochranu spotřebitele

Měl bych dotaz ohledně umístění ceníku v provozovně, zda je to upraveno v zákoně a zda je správně když na kempu mají v ceníku ceny za noci, avšak cena za připojení k wifi je za každý započatý týden. Děkuji, Viktor

ODPOVĚĎ:
Ceník služeb je povinen poskytovatel služeb umístit v provozovně na viditelném místě s aktuálními informacemi o cenách. Tato povinnost je stanovena zákonem na ochranu spotřebitele.
Ceny za služby si může poskytovatel služeb určit dle svého uvážení a vy jako odběratel (kupující) služby můžete na jeho nabídku přistoupit či nikoliv.RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Školní jídelna využívá zdarma žáky k úklidu, čištění táců a nádobí - je to zákonné?

Měl bych dotaz, zda je zcela v pořádku, že když školní jídelna na základní škole nemá dostatek zaměstnanců, využívá na mytí nádobí a utírání táců žáků ve formě služeb střídaní po ročnících, žáci jsou zde po výuce ve volném času. Ivan

ODPOVĚĎ:
Pokud s tím rodiče žáků souhlasí, tak v tom nevidím problém. Pokud nesouhlasí, tak nelze žáky žádným způsobem do této činnosti nutit. Se svou stížností Vám doporučuji obrátit se na ředitele školy či přímo na zřizovatele školy.PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA, ŘÁD, KÁZEŇ
- Je možné školení zaměstnance započítat do odpracovaných hodin?
- Je školení zaměstnance, zaměstnanců práce přesčas?

Pracuji v příspěvkové organizaci s 12 hodinovou pracovní dobou. Ve svém volném dni musíme absolvovat školení pořádané organizací. Jak by toto školení mělo být vykázáno ve mzdě. Je nějaký zákon kde je toto popsáno. Zaměstnavatel nám toto školení započítá do odpracovaných hodin. Nejedná se o práci přesčas? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, jak je stanovena pracovní doba v pracovní smlouvě a též jakým způsobem je dále upravena ve vnitřních předpisech zaměstnavatele.
Dle toho lze teprve posoudit, zda se jedná o práci přesčas či lze školení započítat do běžné pracovní doby.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Zaměstnavatel nemá zakázky, mám právo na výplatu, mzdum, plat?
- Má zaměstnanec nárok na výplatu když pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Může dostat zaměstnanec neplacené volno když pro něj zaměstnavatel nemá práci?

Na co mám podle zákona právo, když pro mě zaměstnavatel nemá práci? Prý není odbyt a nejsou zakázky na výrobu.
Může nás nechat doma na neplaceném volnu? Proč nedostáváme žádnou náhradu mzdy?
Jsme každý pátek doma a samozřejmě zadarmo. Odbory ve firmě nemáme. Firma je organizační složkou zahraniční společnosti, která má sídlo v Anglii. Zaměstnavatel nám oznámil, že prý podle nového, aktualizovaného Zákoníku práce, by nám sice mohl vyplatit nějaké peníze, ale taky, že nemusí. Že nezáleží na tom, jestli s tím souhlasíme nebo ne. Takže se rozhodl, že nám nic neproplatí. Prosím, jak to tedy je? Má smysl se případně obrátit na Inspektorát práce? Pokoušela jsem se najít vysvětlení na internetu ale nerozumím tomu. Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Jestliže zaměstnavatel nezajistí práci pro své zaměstnance, nastala na jeho straně tzv. překážeka v práci ve smyslu § 209 zákoníku práce. V takovém případě musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy (platu) v rozsahu 60%; nestanoví-li dohoda mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací (pokud u zaměstnavatele působí) náhradu vyšší.
Zaměstnavatel Vám buď poskytl mylné informace (pravděpodobně záměrně) nebo došlo k nějakému zjevnému nepochopení.
Doporučuji obrátit se na Vaši odborovou organizaci, pokud ji máte, požádat zaměstnavatele o písemné vyrozumění a taktéž se obrátit na Inspekci práce. Plnění můžete vymáhat až 3 roky zpětně


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Změna užívání orné půdy na zahradu - je nutný projekt nebo vyjádření inženýra?
- Co je nutné ke změně užívání orné půdy na zahradu
- Minimální rozloha zahrady v m2 dle stavebního zákona
- Speciální ochrana orné půdy v rámci zemědělského půdního fondu - zákon 334/1992

Koupil jsem jeden pozemek o rozloze cca 800 m2. V katastru nemovitostí je veden jako orná půda. Požádal jsem jako vlastník stavební úřad o změnu užívání na zahradu. Vše co bylo ke změně potřebné mám, nicméně narazil jsem na stavební úřadě na jejich požadavek doložit tuto žádost o dokument podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. Co navíc, tento dokument musí být prý zpracovaný nebo alespoň potvrzený autorizovaným inženýrem s kulatým razítkem! Nechápu k čemu, když na pozemku budou jen stromy, keře a kytičky a žádná stavba. Úřednice stavebního úřadu mě přitom neuměla řádně předvést podle jakého předpisu a paragrafu to zákon nebo vyhláška vyžaduje a vyjádřila se v tom smyslu, že moje žádost o změnu užívání není kompletní a nebude tudíž odsouhlasena. Můžete poradit zda má stavební úřad právo toto vyžadovat? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že chcete z orné půdy mít zahradu, je třeba podat žádost o vydání rozhodnutí o změně využívání území (odkaz na přílohu vyhlášky je tedy v pořádku). Je třeba vzít v potaz, že orná půda je součástí zemědělského půdního fondu, který požívá speciální ochrany zákonem č. 334/1992 Sb.
Předpokládám, že otázku odnětí půdy ze zemědělského fondu máte vyřešenou (§ 9 zákona č. 334/1992 Sb.) Pro úplnost dodávám, že rozhodnutí o změně využití území jsou povinně v případech uvedených v § 80 stavebního zákona (ve Vašem případě se jedná o zřízení zahrady - podmínkou je výměra pozemku nad 300 m2)
Autorizovaný inspektor ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v tomto případě nemá žádnou pravomoc.
Pokud máte všechno, co bylo výše uvedeno v pořádku. Doporučuji se obrátit na nadřízení stavební úřad nejprve s žádostí o konzultaci (třeba jste se s danou úřednicí vzájemně špatně pochopili) a případně následně se stížností podle § 175 správního řádu na postup správního orgánu, tedy stavebního úřadu.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Co to znamená solidární dlužníci, spoludlužníci
- Škoda vymáhaná Českou kanceláří pojistitelů po solidárních dlužnících
- Společná odpovědnost za škodu za autonehodu a podíly solidárních spoludlužníků
- Kdo platí škodu u nepojištěného auta kdy měla platit pojistku jiná osoba
- Co znamená náhrada škody z garančního fondu České kanceláře pojistitelů
- Odpovídá za škodu způsobenou vozidlem majitel vozidla nebo řidič?
- Úhrada škody skutečným viníkem - § 438/2 Občanského zákoníku

Mám dotaz ohledně autonehody, kterou jsem nezpůsobila a ani nezavinila, ale jsem nucena platit veškeré škody. Byla jsem sice vlastníkem vozidla, ale řídil přítel, který navíc neplatil zákonnou pojistku, což jsem nevěděla. Veškeré škody tedy ČKP vyžaduje ode mne. Přítel mi malou část škody uhradil, ale podstatnou část škody nechal na mne a od všeho se distancoval. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Přestože to z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá, předpokládám, že jste (jakožto vlastnice vozidla) tzv. pojistníkem, tzn. že smlouva o povinném ručení byla uzavřena Vámi (§ 2 písm. e/ a § 3/2 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla). Skutečnost, že za Vás Váš přítel tzv. povinné ručení nehradil tak nemá na Vaší odpovědnost za způsobenou škodu bohužel žádný vliv.
Poškozený má ve Vašem případě (tj. tehdy, byla-li škoda způsobena nepojištěným vozidlem) dle § 9 a § 24 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla nárok na plnění z tzv. garančního fondu ČKP, která je dále oprávněna vymáhat poskytnuté plnění po tom, kdo za škodu odpovídá.
Dle § 24/9 zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla jsou tzv. solidárními dlužníky řidič vozidla (pouze tehdy, pokud za škodu odpovídá) a jeho provozovatel (s ohledem na § 2/16 zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích předpokládám, že provozovatelem vozidla jste Vy).
Z Vašeho dotazu usuzuji, že dopravní nehodu způsobil Váš přítel a za vzniklou škodu tudíž odpovídáte společně a nerozdílně, tzn. že ČKP je oprávněna vymáhat dlužnou částku v celé výši po kterémkoli z vás, přičemž zaplacením škody zanikne úhradová povinnost druhého solidárního dlužníka.
Na Váš případ se v obecné rovině vztahuje § 511 Občanského zákoníku, dle něhož jsou podíly na dluhu všech solidárních dlužníků ve vzájemném poměru stejné. Dlužník, proti němuž byl uplatněn nárok vyšší, než odpovídá jeho podílu, může na ostatních solidárních dlužnících požadovat, aby dluh podle podílů na ně připadajících splnili.
Pokud tedy uhradíte sama celou vymáhanou škodu, můžete se na svém příteli domáhat, aby Vám poskytl náhradu dle výše svého podílu.
Neboť by ve Vašem případě mohlo být nespravedlivé, aby byly Váš podíl a podíl Vašeho přítele na vzniklé škodě stejné, bude aplikováno speciální ustanovení § 438/2 Občanského zákoníku, dle něhož může soud v odůvodněných případech rozhodnout, že ti, kteří škodu způsobili, odpovídají za ni podle své účasti na způsobení škody (zde by tedy bylo možné zohlednit, že autonehoda byla způsobena Vaším přítelem, který navíc nehradil povinné ručení, jak jste se dohodli). Dle § 439 Občanského zákoníku byste se následně mohla v takto určeném poměru se svým přítelem vypořádat.
Nebude-li Váš přítel ochoten se s Vámi dohodnout na solidárním placení vzniklé škody (a na určení velikosti vašich vzájemných podílů na této škodě), nezbude Vám, než se obrátit s žalobou na soud. Pro tento krok Vám doporučuji neotálet a kontaktovat advokáta.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kombinované studium na VŠ a nárok na výživné, alimenty
- Právo na alimenty, výživné u kombinovaného studia na vysoké škole
- Dálkové studium na vysoké škole a právo, nárok na výživné, alimenty
- Může otec požádat o snížení výživného u kombinovaného, dálkového studia

Okresním soudem mi v rozsudku bylo určeno platit výživné na zletilou 22 letou dceru.
Ta studovala nejdříve střední školu - rehabilitaci. Po této střední škole údajně dělala zkoušky na vysoké škole VŠ v obdobném oboru. Zkoušky neudělala a začala pracovat jako masérka. Po roce po nových zkouškách nastoupila na VŠ kde studovala podobný obor jako na střední škole. V té době požádala o placení výživného. Okresní soud se spokojil jen s jejím tvrzením, že zkoušky neudělala. V době mezi dvěma jednáními u okresního soudu, si změnila příjmení. Okresní soud rozhodl, že jí musím platit výživné a to od 1.9 i když dcera podala žalobu až 24.11. Tento rozsudek jsem napadl odvoláním ke krajskému soudu a to v části výši výživného, dále pak v části doplácení výživného, před podáním žaloby mé dcery. Rozsudek jsem napadl i v tom, že okresní soud se spokojil s tvrzením, že dcera ihned po střední škole dělala přijímací zkoušky, které neudělala, ač o tom nedoložila žádný doklad. Dále jsem rozsudek napadl, že změnou příjmení buď se vdala, vyživovací povinnost potom přechází na manžela, nebo si mohla změnit příjmení z jiných důvodů, které ale z mého pohledu by v určitých případech mohly odporovat dobrým mravům. Při jednání u krajského soudu vyšlo najevo, že dcera neudělala jednu ze zkoušek a tak musela školu opustit. Poté udělala zkoušku na jinou vysokou školu obdobného směru v jiném místě, ale již ne jako prezenční (denní) studium, ale jako kombinované studium, tj. dálkové.
Krajský soud zrušil platbu původního výživného za první rok studia na VŠ a to z toho důvodu, že jej nedokončila a určil mi placení nového výživného. Mojí připomínku ohledně zkoušek po střední škole neřešil, spokojil se s tvrzením mé dcery, že jí neudělala. Příjmení si dcera změnila z důvodu toho, že jsem se o ní neprojevoval zájem. Od cca 6 ti let jejího věku jsme neměli mezi sebou dobré vztahy.
Krajským soudem mi potom bylo určeno platit nové výživné na zletilou dceru. Ta navštěvuje konzultace v takzvaném kombinovaném studiu na VŠ. Její konzultace jsou cca 12 x za semestr a to po 14 ti dnech, jenom pátky a soboty. Já sám u odvolacího soudu jsem nevěděl, že kombinované studium je vlastně to, co bylo dříve dálkové. Dcera na dotaz soudu, co je to za kombinované studium vysvětlila, že se jedná o kombinaci dvou oborů. Já až později jsem zjistil, že se jedná vlastně o dálkové studium, při kterém jak se domnívám je možné pracovat. Podotýkám, že dcera je naprosto zdravá.
Moje otázka zní: Má moje dcera nárok na placení výživného při kombinovaném studiu na vysoké škole VŠ. Jak postupovat v tomto případě dále, když nemám možnost dovolání jak rozhodl krajský soud KS.
Děkuji, Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Dle § 85/1 zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem až do doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit (v této souvislosti tedy není rozhodné nabytí zletilosti dítěte či dosažení věku 26 let). Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií (nebo jiné přípravy na budoucí povolání) najde odpovídající pracovní uplatnění.
Byla-li Vaše povinnost k hrazení výživného na zletilou dceru potvrzena odvolacím soudem, můžete se dle § 99/2 zákona o rodině obrátit na okresní soud s návrhem na snížení (popř. i zrušení) výživného. Úspěch tohoto návrhu bude však podmíněn změnou okolností, která by změnu výše výživného odůvodňovala. Může se jednat jak o změnu na Vaší straně (např. ztráta dosavadního povolání, vznik nové vyživovací povinnosti, zdravotní komplikace spojené se zvýšenými náklady na léčbu apod.), tak o změnu na straně Vaší dcery (např. uzavření sňatku, nalezení práce apod.).
Skutečnost, že Vaše dcera studuje tzv. kombinované studium dle mého názoru sama o sobě neodůvodňuje automatickou změnu výše výživného. Přestože tento typ studia není časově tak náročný jako studium prezenční, musí se Vaše dcera na studium ve svém volném čase zajisté připravovat, což její šanci na nalezení zaměstnání či brigády snižuje.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Dohoda o hmotné odpovědnosti zaměstnanců čerpacích stanic
- Odpovídá zaměstnanec benzínky za škodu když ujede zákazník bez placení?
- Krádež benzínu zákazníkem čerpací stanice a úhrada škody, manka obsluhou benzínky
- Náhrada škody obsluhou benzínky když ujede zákazník z čerpací stanice bez placení
- Odpovědnost obsluhy benzínky za schodek při krádeži benzínu, nafty zákazníkem
- Krádež pohonných hmot zákazníkem na benzínce a nárok zaměstnavatele na náhradu od obsluhy
- Újezd vozidla z čerpací stanice bez placení a náhrada škody zaměstnancem, obsluhou
- Manko, schodek, škoda způsobená krádeží benzínu, nafty zákazníkem a náhrada škody obsluhou

Pracuji jako zaměstnanec jedné čerpací stanice a ráda bych se zeptala ,jak bych měla pokračovat v situaci,kdy po mě zaměstnavatel požaduje náhradu za újezd vozidla bez zaplacení načepovaného benzínu.Podepsala jsem jen dohodu o hmotné zodpovědnosti,ale podle mne újezd vozidla do této dohody započítat nemůžou a já nemám žádný prostředek jak bych mohla újezdu zabránit.Myslím si ,že na většině čerpacích stanic je léty vžité,že škodu uhradí zaměstnanec,ale podle mne to je protiprávní jednání.Zaměstnanec zřejmě nebude bránit újezdu vlastním tělem a hlavně by to asi ani nestihl :)Samozřejmě ,že o současné místo přijít nechci a tak bych chtěla zvolit jiné metody,kdy bych se přihlásila na příslušné úřady a celou situaci vysvětlila. Děkuji za odpověď a uvedení na pravou míru. Pozn.(Existuje na českém trhu pojistka,která by se v tomto případě dala použít a alespoň částečně by tento schodek hradila?) Děkuji, Světlana

ODPOVĚĎ:
Tzv. hmotná odpovědnost zaměstnance je upravena v § 252 a násl. zákoníku práce. Dle tohoto ustanovení platí, že byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování, odpovídá tento zaměstnanec za schodek vzniklý na těchto hodnotách.
Hodnotami, za které zaměstnanec podpisem takové dohody přebírá odpovědnost, jsou hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, přičemž takový zaměstnanec je povinen nahradit vzniklou škodu v plné výši (§ 259 zákoníku práce).
Pro posouzení platnosti Vámi uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti by bylo nutné seznámit se podrobně s jejím textem, obecně se však domnívám, že i v případě zaměstnance čerpací stanice může být tato dohoda platně uzavřena.
S ohledem na faktickou stránku věci (a Vámi vznesené argumenty) se však zároveň domnívám, že odpovědnost zaměstnance čerpací stanice za schodek na svěřených hodnotách nemůže být aplikována na případ újezdu zákazníka bez placení.
Ve Vašem případě lze uvažovat o tom, že Vámi uzavřená dohoda o hmotné odpovědnosti se nevztahuje na pohonné hmoty, neboť se nejedná o hodnoty, se kterými máte při výkonu práce možnost osobně disponovat, a to po celou dobu, po kterou Vám byly svěřeny (bylo by možné rovněž tvrdit, že pohonné hmoty, umístěné v nádržích pod čerpacími stojany a tedy vně pokladny, Vám vůbec svěřeny nebyly). Vámi podepsaná dohoda o hmotné odpovědnosti se naopak bezesporu vztahuje na tzv. manko na tržbě např. za prodej občerstvení či tiskovin, které jsou umístěny přímo v prodejně čerpací stanice (a tedy ve Vašem dosahu), pohonné hmoty však ve Vaší přímé dispozici nejsou, dohoda o hmotné odpovědnosti se na ně tedy nevztahuje.
V první řadě Vám tedy doporučuji založit svou argumentaci na tvrzení, že dohoda o hmotné odpovědnosti se schodku na pohonných hmotách vůbec netýká. To samozřejmě neznamená, že byste za vzniklou škodu neodpovídala. Vaše eventuální odpovědnost se však bude řídit pravidly o obecné odpovědnosti zaměstnance za škodu (§ 250 zákoníku práce), přičemž v tomto případě leží důkazní břemeno na zaměstnavateli (je tedy na něm, aby prokázal, že škoda byla způsobena zaviněným porušením Vašich povinností při plnění pracovních úkolů (nebo v přímé souvislosti s ním). V tomto případě je rovněž výše náhrady škody (kterou je zaměstnavatel oprávněn po Vás vyžadovat) limitována čtyřapůlnásobkem Vašeho průměrného měsíčního výdělku (§ 257/2 zákoníku práce).
Při své obraně poukažte rovněž na absurditu požadavku zaměstnavatele směřujícího k zadržování ujíždějících zákazníků. Nejen, že je tento požadavek fyzicky neuskutečnitelný (Vaše odpovědnost by tedy nemohla být dána ani dle § 251/1 zákoníku práce) a svou nepřítomností v prodejně čerpací stanice byste ohrozila zde umístěný majetek zaměstnavatele (za což byste z titulu dohody o hmotné odpovědnosti skutečně odpovídala), splněním požadavku zaměstnavatele byste však navíc ohrozila své zdraví (což je v rozporu s obecnou povinností zaměstnavatele dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců dle § 102/1 zákoníku práce). S ohledem na výše uvedené lze proto pochybovat, že by zaměstnavatel uspěl s nárokováním náhrady škody za újezd zákazníka bez placení dle § 250 či § 251 zákoníku práce.
V současné chvíli Vám lze doporučit odmítnout úhradu jakékoli náhrady vzniklé škody. Bude-li zaměstnavatel trvat na svém nároku, bude na Vás nucen podat žalobu k soudu (popř. podat návrh na vydání platebního rozkazu, v tomto případě je nutné podat proti platebnímu rozkazu včas tzv. odpor). V následném soudním řízení můžete přednést soudu své argumenty a navrhnout, aby byla žaloba jako nedůvodná v celém rozsahu zamítnuta.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 253/1 zákoníku práce je zaměstnanec oprávněn písemně odstoupit od dohody o hmotné odpovědnosti, vykonává-li jinou práci, je-li převáděn na jinou práci nebo na jiné pracoviště, je-li překládán, nebo pokud zaměstnavatel v době do 15 kalendářních dnů od obdržení jeho písemného upozornění neodstraní závady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami.
Co se týče možného pojištění, bude nutné obrátit se na několik pojišťoven a srovnat jejich produkty. Na českém pojišťovacím trhu se lze běžně setkat s pojištěním odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli, v této souvislosti je však velmi důležité zmínit, že tyto pojistky se obvykle vztahují pouze na obecnou odpovědnost zaměstnance za škodu (tj. dle § 250 zákoníku práce), pojištění speciální odpovědnosti zaměstnance za škodu (např. z titulu tzv. hmotné odpovědnosti) tak bude nutné sjednat speciálně.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Je možné vymáhat prémie po zaměstnavateli
- Výpověď a nárok na vyplacení prémií
- Vymáhání prémií uvedených v pracovní smlouvě
- Právo, nárok na prémie pokud jsou zakotvené v pracovní smlouvě

Jsem ve výpovědní lhůtě podle § 52 c) Zákoníku práce. V mzdovém výměru stojí a) základní mzda + b) prémie ve výši x procent, což za první 3 měsce v roce dělá cca 30.000 Kč, které mi nebyly vyplaceny. Přišla pouze základní mzda. Mohu se bránit? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Prémie jsou složkou mzdy, která není nároková resp. jejich dostávání je na úvážení zaměstnavatele. Protože bližší úprava mimořádných odměn není, je důležité, co máte přesně uvedeno ve smlouvě.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Provozování stánku - je nutný souhlas sousedů?
- Je nutný souhlas sousedů s provozováním stánku na soukromém pozemku?
- Je nutný souhlas sousedů s podnikáním na soukromém pozemku?

Jak by měla vypadat smlouva o souhlasu sousedů s podnikáním před domem ve stánku na vlastním pozemku? Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Zákon žádnou takovou smlouvu neupravuje a souhlas souseda s podnikáním nevyžaduje.


RODINA-SJM
- Soudně zrušené společné jmění manželů SJM a vypořádání dědictví
- Vypořádání dědictví u soudně zrušeného společného jmění manželů SJM
- Jak se bude dědit u soudně zúženého společného jmění manželů

Jak se vypořádává dědictví manželů, kterým bylo soudně zrušeno společné jmění manželů (SJM), tedy bezpodílové spoluvlastnictví manželů. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Vašemu dotazu jsem přesně neporozuměla. Pokud je soudem společné jmění manželů zúženo, manželství trvá, v případě smrti jednoho z manželů budou dědit zákonní dědicové (včetně manžela) majetek zesnulého manžela včetně zbylé částí společného jmění. Pokud bylo manželství rozvedeno, společné jmění zrušeno a vypořádáno, dědit po zesnulém manželovi budou zákonní dědicové jen majetek, který za života nabyl. Dědit nebude pak již bývalý manžel, leda by si to zůstavitel formou závěti přál.
Více o dědictví a dědění zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné používat cestu označenou jako ostatní komunikace
- Soukromá osoba vlastní cestu označenou ostatní komunikace - mohu ji užívat?
- Je možné používat ostatní komunikaci ve vlastnictví soukromé osoby?
- Může soukromý vlastník uzavřít cestu označenou jako ostatní komunikace?
- Soused vlastní účelovou komunikaci, může zakázat vstup, průjezd komunikací?

Mám chatu a k té chatě vede parcela která je vedena jako ostatní komunikace. Ta parcela není ve vlastnictví obce, ale ve vlastnictví souseda. Může mi zakázat vstup na jeho pozemek když je veden jako ostatní komunikace? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že tato komunikace splňuje podmínky účelové komunikace a tedy v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích nesmí nikdo uzavřít místní či veřejně přístupnou účelovou komunikaci bez příslušného povolení silničního správního úřadu.
Ty zákon o pozemních komunikacích vymezuje v § 7 takto:
„Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“
Předpoklad, že se jedná o účelovou komunikaci vychází z toho, že pojem "ostatní komunikace" zákon o pozemních komunikacích ani zákon o silničním provozu nepoužívají (může se jednat o pozůstatek historické terminologie). Vstup na pozemek za účelem přechodu a přejezdu Vám tedy bez dalšího zakazovat nemůže.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné sepsat závěť v nemocnici?
- Je nutný souhlas lékaře se sepsáním závěti v nemocnici?
- Zbavení svéprávnosti a sepsání závěti
- Omezení způsobilosti k právním úkonům a sepsání závěti
- Duševní nemoc, choroba a možnost sepsání závěti nemocnou osobou

Chtěl bych se zeptat, zda je nezbytný souhlas ošetřujícího lékaře v případě, kdy se provádí ověření plné moci a sepsání závěti formou notářského zápisu v nemocnici, respektive kdo v tomto případě posuzuje, zda je nemocný schopen tohoto úkonu (lékař, svědci, či notář) Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Souhlas ošetřujícího lékaře k činění jakýchkoli právních úkonů rozhodně zapotřebí není. Nebude-li přítomnost notáře, popř. svědků, narušovat vnitřní chod nemocnice, zdravotnického zařízení (tj. bude-li zejména v souladu s vnitřním řádem), nemůže být těmto osobám v návštěvě pacienta bráněno (§ 28/3 písm. i) zákona o zdravotních službách). V této souvislosti může být ze strany zdravotnických pracovníků požadováno pouze prokázání totožnosti zmíněných osob (§ 41/3 a 4 zákona o zdravotních službách).
Co se týče posuzování zdravotní způsobilosti pacienta k sepsání závěti, je nutné rozlišovat:
a/ Zbavení způsobilosti k právním úkonům – v tomto případě není možné závěť platně pořídit;
b/ omezení způsobilosti k právním úkonům – v tomto případě je klíčový rozsah takového omezení (§ 10/2 Občanského zákoníku), tj. zda se vztahuje rovněž na právní úkony pro případ smrti (tyto skutečnosti jsou uvedeny v rozsudku o omezení způsobilosti k právním úkonům);
c/ existenci duševní poruchy, která činí osobu k takovému právnímu úkonu neschopnou (§ 38/2 Občanského zákoníku) – v tomto případě je klíčovou zejména zdravotnická dokumentace, v níž musí být případné duševní poruchy pacienta (a jejich projevy) zaznamenány. Neobsahuje-li zdravotnická dokumentace zmínky o takové diagnóze, měla by být závěť uzavřena platně (samozřejmě pokud bude obsahovat veškeré nutné náležitosti).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nový zákoník práce 2012 a nárok na odstupné
- Odstupné podle Zákoníku práce 2012
- Novela Zákoníku práce 2012 a právo, nárok na odstupné

Ráda bych se zeptala zda mám v současné době (podle aktualizovaného Zákoníku práce 2012) nárok na odstupné v případě výpovědi ze strany zaměstnavatele? Pokud ano v jaké výši? Děkuji, Kateřina

ODPOVĚĎ:
Problematiku odstupného upravuje zákoník práce v § 67. Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) zákoníku práce (tedy ruší-li se zaměstnavatel, přemisťuje-li se nebo se zaměstnanec stane nadbytečným vzhledem k organizačním změnám) přísluší od zaměstnavatele odstupné ve výši nejméně jednonásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval méně než 1 rok, dvojnásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky nebo trojnásobku průměrného (měsíčního) výdělku, jestliže pracovní poměr trval alespoň 2 roky. Méně častější případy výpovědi, zejména ze zdravotních důvodů zaměstnance, jsou pak rozvedeny v tomtéž ustanovení; zde je přiznáváno odstupné nejvyšší. Vždy tak záleží na důvodu, proč k výpovědi dochází (výpověď může dát zaměstnavatel jen z důvodů uvedených v § 52 zákoníku práce a ne vždy k němu náleží odstupné) a délce trvání pracovního poměru.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Poplatek za vedení účtu v Centrálnom depozitu cených papierov SR
OBČAN-DĚDICTVÍ
- Majitel depozita zemřel a cenné papíry nebyly řešeny v dědickém řízení
- Majitel cenných papírů zemřel a depozit požaduje poplatky za vedení účtu
- Dědictví, dědění cenných papírů na Slovensku

Na bývalou adresu mojí zesnulé babičky přišel výpis z "Centrálny depozit cenných papierov SR, a.s.", který oznamuje stav
cenných papírů 102 EUR a nutnost zaplatit poplatek za vedení účtu 9,6 EUR. Problém je, že babička již 20 let nežije a ani můj otec, jako jediný dědic. Navíc cenné papíry nebyly v dědictví uvedeny.
Do budoucna bude jistě hodnota papírů klesat a dluh za vedení růst. Je nějaká možnost, jak se jich bez komplikací zbavit? Nerad bych se dočkal problémů s exekutory.
Depozit nabízí možnost bezplatného převodu - viz níže:
http://www.akciebezhodnoty.sk/otazky-k-prevodu-cp
Ale jak to udělat? Dědické řízení po babičce ani po otci cenné papíry neobsahovalo.
Můžete poradit? A nebo je zákon, který v případě nereakce a úmrtí majitele bez dědiců po čase nereagování zajistí např. automatické propadnutí akcií státu? Co mohu dělat ? Děkuji, Viktor


ODPOVĚĎ:
Možností je několik:
- buď se budete tvářit jako že nic nevíte, což pokud písemnost nepřišla na Vaši adresu, je de facto pravda.
- nebo se dostavit za notářem, který projednával dědictví (buď po Vašem otci nebo po babičce) a novou skutečnost mu sdělíte a zvážíte nejvhodnější možnosti postupu. Někteří notáři jsou "osvícení" a jsou schopni tyto investice prodat a výtěžek zahrnout do dědictví.
Abyste jakkoliv mohl nakládat s akcieni (tedy i provést bezplatný převod) musel byste být vlastníkem, tedy by muselo být dodatečně projednáno dědictví.
Centrální depozit můžete vyrozumět o úmrtí majitelky akcií i jejího dědice - toto doporučuji nechat až po poradě s notářem a dohodě na dalším postupu.
Pokud nemáte potomky, jednoduše můžete dědictví po babičce odmítnout (pokud jste jej v minulosti nepřijal, což by bylo v případě, že by Váš otec zemřel dříve než babička), v opačném případě, by to nebylo možné, protože by dědili Vaši potomci a Vy se mohl stát správcem jejich dědictví.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Podání vysvětlení na Policii - může si ho vyslýchaný nahrát na diktafon?
- Může si vyslýchaný na Policii nahrát výslech na mobil, diktafon?
- Je možné udělat si nahrávku výslechu na Policii při podání vysvětlení?

V brzké době se budu muset dostavit na policejní oddělení kvůli podání vysvětlení. Po jedné předchozí zkušenosti (lhaní a překrucování ze strany policistů, nevydání kopie protokolu) bych se chtěl zeptat na následující.
Je možné si celý výslech nahrát například na diktafon (telefon)? Pokud ano, je nutné na to policisty upozornit?
Mohu takový důkaz případně použít v dalším řízení, u soudu nebo dokonce zveřejnit? Doufám, že nebudu nic z toho pořebovat, ale pokud narazím opět na policty, kteří po zmínce o právu nepodávat vysvětlení začnou lhát, urážet a snažit se pozměnit výpověď, tak chci mít tentokrát "něco v ruce", tedy nějaký důkaz.
Nechci však porušit žádný zákon, předpis či vyhlášku. Odpovědi které jsem zatím našel si často protiřečí.
Chtěl bych mít jistotu za jakých okolností si mohu záznam pořídit a pozdeji případně použít.
A za jakých okolností mi v tom může být zabráněno.
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Nahrávat průběh vysvětlení byste musel mít svolení ze strany policistů. Nehledě na skutečnost, že nahrávka se kvůli rušičkám vůbec nemusí zdařit.
Doporučuji vzít s sebou právního zástupce, na kterého máte nárok. To je daleko spolehlivější nástroj pro regulérní průběh řízení než jeho nahrávání.


RŮZNÉ-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je nutné jet osobně na soud kvůli vyznačení právní moci rozsudku?
- Vyznačení právní moci na rozsudku - je nutné jet osobně na soud?
- Je možné požádat o vyznačení právní moci na rozsudku poštou nebo emailem?

Přišel mi od soudu rozsudek a zajímá mě, jestli je možný ještě jiný způsob nabytí právní moci, než jen ten, že rozsudek pošlu zpět k soudu doporučeně poštou a požádám je o razítko. Určitě tam ale nemůžu zajet osobně, neboť vzdálenost soudu je přes 300km. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že z Vašeho dotazu nelze říci, o jaký rozsudek se jedná, tak lze pouze konstatovat, že rozsudek obecně nabývá právní mocí uplynutím lhůty k podání opravného prostředku (výjimkou je rozsudek soudu II. stupně, který nabývá právní moc dnem doručení).
Jinou záležitostí je vyznačení právní moci. Vyznačení právní moci je možné pouze osobně na soudě nebo poštou. Případně lze se soudem komunikovat mailem (resp. scanem).
Nabytí právní moci není závislé na vyznačení právní moci. Vyznačení právní moci je ale důležité pro 3. osoby z důvodu jistoty vykonatelnosti rozsudku (je možné, že 3. subjektu - exekutorovi, bance, vymahateli - postačí, pokud předložíte rozhodnutí a mail o tom, kdy rozhodnutí nabylo právní moci; stoprocentně jisté to ovšem není).

 

OBČAN-DLUHY
- Výše životního minima při insolvenci v době důchodu
- Důchod, oddlužení a výše životního minima
- Jak vysoká je nezabavitelná částka v insolvenci ve starobním důchodu?
- Starobní důchod, oddlužení (insolvence) a nezabavitelná částka

Obracím se na Vás s následujícím dotazem. Krajský soud mi povolil oddlužení formou splátkového kalendáře. V té době jsem byl pracujícím důchodcem, nyní mi pracovní poměr končí. Nadále budu pobírat pouze starobní důchod ve výši 13.100,- Kč. Zajímalo by mě, jaká bude výše mého životního minima a zda mám nárok na příspěvek na bydlení, případně další příspěvky. Bydlím spolu s družkou v nájemním bytě, kde platíme nájem 4000,- Kč měsíčně plus 4000,- Kč zálohu na energie.
Děkuji, Dušan

ODPOVĚĎ:
Pokud Vám bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře, byl Vám ustanoven insolvenční správce. Jste povinnen při jakékoliv změně výše svých příjmů o tom neprodleně informovat Vám přiděleného insolvenčního správce. Ten by měl provést výpočet a přepočítat tak výši splátek pro věřitele a výši částky, která Vám zůstane jako nezabavitelná částka. Nárok na příspěvek na bydlení či na další příspěvky musí posoudit příslušný sociální odbor, na základě Vámi podané žádosti. Účelově orientované příspěvky nejsou insolvenčním řízením dotčené.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak získat kopii úmrtního listu druha, partnera?
- Jak získat kopii úmrtního listu družky, partnerky?
- Komu matrika může vydat kopii úmrtního listu?
- Má nárok druh, družka na kopii úmrtního listu z matriky?
- Má právo partner, partnerka na kopii úrmtnío listu z matriky?

Já osobně jsem 16 let žila ve společné domácnosti s mužem, který nebyl mým manželem, ani jsme neměli uzavřené partnerství. Platil si penzijní pojištění, které skončilo 3.3.2012, kde jsme uvedena jako osoba, která pro případ úmrtí má peníze dostat. Partner se se svou rodinou nestýkal, rodina o něj ani nejevila zájem a jedinou rodinou jsem byla já. Objednala jsem a zaplatila pohřeb, ale úmrtní list nedostanu, jelikož nemám žádný příbuzenský vztah. Na matrice mI bylo sděleno, že jej dostat nemohu a že jej pošlou tomu, kdo si o něj požádá. Potřebuji jej na různých úřadech, když chci ohlásit odpady atd. Také pro uplatnění penzijního spoření. Jak mám dále postupovat, je třeba tento nárok uplatnit u dědičského řízení. Partner zeřel 16.3.2012.
Děkují Elena.
Oblíbený

ODPOVĚĎ:
způsobů jak získat úmrtní list Vašeho partnera (či jiný doklad o úmrtí) je hned několik:
1) Dle § 25/1 matričního zákona vydá matriční úřad matriční doklad (kterým je dle § 4/2 matričního zákona mimo jiné i úmrtní list) fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků. Pokud se Vám tedy podaří matričnímu úřadu prokázat, že úmrtní list svého partnera potřebujete např. pro doložení úmrtí na některém z úřadů, měl by Vám být úmrtní list Vašeho partnera vydán (při jednání s matričním úřadem Vám doporučuji poukázat na shora uvedenou zákonnou úpravu).
2) Úmrtní list (resp. jeho kopii) byste mohla získat rovněž nahlédnutím do spisu v dědickém řízení. Dle § 82/2 matričního zákona zašle matriční úřad soudu (příslušnému k projednání dědictví) úmrtní list. Pokud bylo matričnímu úřadu známo, že jste svému partnerovi vypravila pohřeb, byl povinen tuto skutečnost uvést v poznámce úmrtního listu.
V současné chvíli Vám lze proto doporučit navštívit místně příslušný okresní soud a informovat se zde, zda bylo již zahájeno dědické řízení. Pokud nikoli (např. protože matriční úřad soudu dosud nezaslal úmrtní list), můžete jeho zahájení iniciovat sama.
Dle § 175a/2 občanského soudního řádu zahájí soud dědické řízení, jakmile se dozví, že někdo zemřel. Na podatelně soudu proto můžete do protokolu podat návrh na zahájení dědického řízení. Pokud dědické řízení již zahájeno bylo, jste (jakožto pravděpodobná dědička a tedy účastnice dědického řízení) oprávněna nahlížet do soudního spisu, popř. si z něho pořizovat kopie (zde tedy můžete opět získat kopii úmrtního listu).
3) Určitý typ dokladu o úmrtí Vašeho partnera můžete získat rovněž pořízením kopie příslušné části jeho zdravotnické dokumentace. V této souvislosti se můžete obrátit na zdravotnické zařízení, kde byla provedena prohlídka těla Vašeho partnera (popř. pitva) a s poukazem na § 67ba/3 zákona o péči o zdraví lidu (resp. od 1. 4. 2012 na § 33/4 zákona o zdravotních službách) se můžete (jakožto jeho blízká osoba) domáhat zpřístupnění zdravotnické dokumentace (resp. pořízení kopie její příslušné části, zejména se jedná o list o prohlídce zemřelého, který by však měl být zaslán rovněž matričnímu úřadu, popř. pitevní protokol).


RODINA-SJM
- Koupě bytu, domu v manželství - kdo musí být zapsán v katastru
- Koupě nemovitosti v manželství - kdo musí být zapsán v katastru
- Koupě bytu, domu, pozemku v době manželství a společné jmění manželů SJM
- Musí být v katastru zapsáni oba manželé pokud je koupena nemovitost v manželství?
- Společné jmění manželů a zápis do katastru při koupi bytu, domu, pozemku
- Může jeden z manželů prodat nemovitost bez vědomí druhého manžela, manželky?
- Prodej bytu, domu, pozemku, nemovitosti bez vědomí druhého z manželů
- Neplatnost právního úkou - darování, prodej nemovitosti v SJM jen jedním z maženlů
- Lhůta pro napadení darování, prodeje nemovitosti jen jedním z manželů

Kupuji nemovitost - chatu s pozemkem. Jsem ženatý a zajímá mě, zda existuje více variant uzavření kupní smlouvy a s tím i souvisejících variant zápisů do katastru nemovitosti. Dovedu si představit, že jako kupující a majitel bude uveden manžel, manželka, případně oba. Nebo je v době trvání manželství nutné vždy zapsat do katastru nemovitostí oba dva přímo jako společné jmění manželů SJM? Pokud je možností více, jaké výhody a nevýhody z uvedeného plynou? Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Varianty de facto neexistují. I když Vám katastr nemovitostí zapíše majetek jenom na Vaše jméno bez poznámky o společném jmění manželů (což by se v reálu mohlo stát pouze v důsledku administrativního pochybení), podle data zápisu případný rozvodový soud určí, zda majetek spadá do společného jmění manželů či nikoliv.
Výjimkou jsou situace, kdy je nemovitost nabyta výlučně jedním z manželů (darování, dědictví, pořízení nemovitosti z výlučně vlastních financí nespadajících do SJM) nebo je nabyta manželem, který má zúžené společné jmění manželů. Tehdy nabyl majetek pouze ten manžel, který je v katastru nemovitostí uveden.
Pokud máte na mysli, že by se takovým zápisem nějak určovala dispozice s majetkem, tak musím upozornit, že dispozice s majetkem, který je (bez ohledu na stav zápisu) právoplatně součástí společného jmění manželů, může vést k neplatnosti právního úkonu (prodeje, darování nemovitosti apod.) a tím i k odpovědnosti prodávajícího (tedy jednoho z manželů), který neměl s dispozicí souhlas druhého manžele za škodu způsobenou kupujícímu.
Z hlediska kupujícího se dá předejít situaci, kdy kupuje nemovitost, o níž nemá patrnost zda je součástí společného jmění manželů či nikoliv, a to jednoduchou formulací ve smlouvě (vyjádřením výslovné vůle druhého manžela prodávajícího stvrzené podpisem) o dispozici s nemovitostí.
Pokud byste byl v pozici manžela, který zjistí, že se společným majetkem bylo nakládáno bez Vašeho vědomí, můžete do 3 let od účinnosti právního úkonu s majetkem, tento právní úkon napadnout pro neplatnost (z důvodu Vašeho nesouhlasu s takovým úkonem - nutno podotknout, že se musí jednat o nesouhlas od počátku a tedy nelze si rozmyslet jednou projevený souhlas; důkazní břemeno o souhlasu leží na druhém manželovi).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zabránit rozprodávání majetku po zemřelém, zesnulém
- Jak zastavit rozprodávání majetku před dědickým řízením

Prosím o radu, jak zabránit rozprodeji majetku po zesnulém, které se děje již týden po pohřbu, dědicům je bráněno vstoupit do nemovitosti, majetek je prodávám veřejně na internetu, policie prý toto neřeší. V nemovitosti jsou dokumenty a osobní věci dědiců a ani tyto není možno odnést. Jedná se o syna a dceru po zesnulém z 1. manželství, všemu brání manželka po zesnulém ze 4. manželství, která disponuje dle listu vlastnictví 1/2 majetku.
Jiných dědiců není, nejde ani o nemovitý majetek, ale o movité věci, jejichž hodnota je poměrně dosti vysoká.
Předem děkuji za radu. Mirek

ODPOVĚĎ:
K příslušnému soudu, který projednává dědické řízení po zesnulém, což je soud v místě trvalého bydliště zesnulého, můžete podat žádost o zajištění dědictví příp. žádost o ustanovení správce dědictví. V žádosti uveďte důvody, proč o zajištění připadně ustanovení správy žádáte. Pokud ale dochází k rozprodávání majetku velmi rychle, podejte raději k výše uvedenému soudu návrh na předběžné opatření ve věci. Takový návrh musí kromě obecných náležitostí obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Ve Vašem případě by to bylo zajištění dědictví před rozprodejem. Soud má pak ve Vašem případě 7 dnů na to, aby ve věci rozhodl. Bližší informace k tomu, jak předběžné opatření podat Vám poskytnou na soudě.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Otec platí nepravidelně opožděně výživné vždy po dni určeném v rozsudku soudu
- Otec platí o několik dní později výživné, alimenty - jak postupovat?
- Pozdní zasílání výživného, alimentů otcem - jak se bránit?
OBČAN-EXEKUCE
- Exekuce kvůli opožděnému zasílání alimentů, výživného otcem

Dne 26.8.2011 byl vydán rozsudek, který nabyl právní moci dne 25.11.2011 kde je uvedeno že otec nezletilé dcery je povinen přispívat čáskou 4.000,- Kč měsíčně, splatné vždy do každého 15. dne v měsíci předem k rukám matky.
Chtěla jsem se vás zeptat, co dělat a zdali je to nějak řešitelné, když sice otec platí, ale ne vždy ke dni, který je stanoven soudním rozhodnutím? Jeden měsíc nezaplatí, druhý měsíc zaplatí 2 krát, ale vždy po 15-tém. Ani jednou po vydání rozsudku nezaplatil včas. Vím že to dělá schválně a žádná domluva s ním není. Otec mé dcery neplní včas svou vyživovací povinnost
Prosím moc o radu, zda by to šlo nějak právně zabezpečit aby platil včas a nebo kam bych se měla obrátit pro radu?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Výživné je povinný rodič povinen hradit řádně a včas, to znamená ve stanovené výši a ve stanoveném termínu. Pokud otec dítěte nezasílá výživné v řádném termínu, a to opakovaně, můžete na základě pravomocného rozsudku, kterým byla vyživovací povinnost stanovena, podat návrh na exekuci.
Doporučuji nejprve otce dítěte písemně vyzvat k tomu, aby Vám výživné hradil v plné výši a včas, tedy do data splatnosti určeného soudním rozhodnutím. Upozorněte ho, že pokud napříště peníze nezašle způsobem stanoveným v této výzvě, a to do 15. dne příslušného měsíce, podáte na něj návrh na nařízení exekuce.
Návrh podáváte u soudu příslušného podle místa trvalého bydliště manžela. Pokud se jedná o stejný soud, který vydal rozsudek o výživném pro děti, stačí tento rozsudek v návrhu na exekuci pouze uvést, pokud by se jednalo o jiný soud, je třeba přiložit ověřenou kopii rozsudku. Exekuce může být prováděná srážkami z platu (mzdy) nebo prodejem (ne)movitého majetku.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Co se děje s dědictvím při insolvenci, oddlužení
- Oddlužení a dědictví
- Zabavuje insolvenční správce majetek při dědění dědictví?
- Insolvence a dědění - zabavuje se dědictví?

Když jsou oba manželé v insolvenčním řízení a jeden z manželů dědí, podléhá dědictví insolvenčnímu správci? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Dle § 412 insolvenčního zákona platí, že po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím a darem zpeněžit a jejich výtěžek, stejně jako jiné své mimořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Je nutné ověřit podpisy na smlově o zřízení věcného břemene?
- Ověření podpisů na smlouvu o vzniku věcného břemene - je zapotřebí?

Prosím o sdělení, zda náležitostí prvopisu smlouvy o zřízení věcného břemene, která je přílohou k návrhu na vklad do katastru jsou úředně ověřené podpisy oprávněné a povinné osoby. Děkuji. Igor

ODPOVĚĎ:
Podle § 37 katastrální vyhlášky (z. č. 26/2007 Sb.) platí, že katastrální úřad považuje projev vůle osob za zjištěný, jestliže vlastnoruční podpisy na prvopisu smlouvy (toto se týká i smlouvy o zřízení věcného břemene) byly úředně ověřeny.
Úředním ověřením podpisu si ujednodušíte důkazní situaci, že se jedná o platný podpis. Nicméně úřední ověření podpisu není nutné, pokud účastník smlouvy uzná pravost svého podpisu před katastrálním úřadem. Katastrální úřad není oprávněn takové uznání odmítnout.

 

OBCHOD-REKLAMACE, SPOTŘEBITEL
- Reklamace nezletilou osobou - informace
- Může nezletilá osoba podat žalobu kvůli nevyřízení reklamace prodávajícím?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Právo nezletilé osoby podat žalobu k soudu
- Způsobilost nezletilého k právním úkonům - informace

17letý chlapec si koupil fotoaparát. Obchodní firma, u níž výrobek zakoupil, neuznala reklamaci vady. Chlapec tedy podává žalobu, kterou se domáhá výměny vadného výrobku za bezvadný. Jak posoudíte jeho procesní způsobilost a jaké jsou zde možnosti? Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Procesní způsobilost má účastník (§ 18 a násl. občanského soudního řádu) v tom rozsahu, v jakém má způsobilost vlastními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (což u fyzické osoby je stoprocentní dosažením zletilosti).
Způsobilost nezletilých k právním úkonům:
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku. V tomto rozsahu mají nezletilí i procesní způsobilost, předseda senátu ale může dle § 23 občanského soudního řádu rozhodnout, že fyzická osoba, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, musí být v řízení zastoupena zákonným zástupcem, i když jde o věc, v níž by mohla jednat samostatně.
U sedmnáctiletého člověka je tedy možné, že pro potřeby řízení bude považována za procesně způsobilou - ke kupní smlouvě bezpochyby způsobilá byla, tudíž nevidím důvod k vyloučení její procesní způsobilosti ve sporu. Předpokládám, že ale z opatrnosti předseda senátu rozhodne o jejím zastoupení a v řízení se bude řádně pokračovat (nedostatek procesní způsobilosti je odstranitelnou podmínkou řízení a tedy není důvod řízení zastavovat pro nedostatek procesní způsobilosti účastníka).

 

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Zabezpečení dětí v autobuse při školním výletu
- Je nutné aby děti do 7 let měly podsedáky při jízdě autobusem
- Cestování dětí do 7 let a povinnost míst podsedáky
- Cestování dětí ze školky autobusem a povinnost mít podsedáky

Pracuji ve speciální mateřské škole - děti ve věku 4-7 let s tělesným nebo kombinovaným postižením. Plánujeme školní výlet autobusem - dopravce máme předjednaného - potřebuji zjistit jak mají být děti zabezpečeny v autobuse - dopravce nabídl autobus s bezpečnostními pásy - je toto dostatečné? Zjistila jsem, že od května 2006 musí být děti DO 7 LET v autobuse přepravovány s podsedáky - dle váhy a výšky dětí. Musím toto zajistit jako objednavatel zájezdu ?
Je vhodné na tuto jednodenní akci zajistit pojištění (případ dopravní nehody), nebo stačí že je pojištěn dopravce? Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Pojištění nutné není, škola je pojištěná ze zákona (na úraz dítěte), na havarijní pojištění autodopravce se doporučuji dotázat. Speciální pojištění, které by sjednali rodiče dítěti není předmětem Vašich povinností, ale na tuto možnost můžete rodiče upozornit.

Jako objednatel byste měla záležitost podsedáků projednat s autodopravcem, ten je povinen přepravovat cestující v souladu s předpisy. Škola stěží může zajistit tuto výbavu, pokud chcete výlet realizovat a autodopravce odmítne tuto výbavu poskytnout, projednejte záležitost s rodiči. Bez podsedáků by přeprava tak malých dětí byla příliš riskantní.RŮZNÉ-HYGIENA
- Ochranná zóna kolem studny s pitnou vodou
- Je možné postavit chlév, kurník v ochranné zóně studny?
- Chlév, kurník umístěný v ochranné zóně studny s pitnou vodou
- Kontaminace půdy u studny s pitnou vodou splašky zvířat
- Znečištění půdy v okolí studny - co nesmí být umístěno u studny

Existuje prosím nějaká ochranná zóna kolem studny s pitnou vodou, která upravuje, jaké stavby lze v její blízkosti realizovat? Jedná se o to, že soused žádá o stavbu chlévu, (domácí zvířectvo, slepice, prasata) na hranicích pozemku. Vzdálenost od studny cca 7m. Můžeme se nějak bránit? Máme obavu z kontaminace vody, vyvážení hnoje, zápach, mouchy ad.
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 02.04.2012, dotaz č. 1733)
§ 24a vyhlášky č. 501/2006 Sb. uvádí následující:
(1) Studna individuálního zásobování vodou (dále jen „studna“) musí být situována v prostředí, které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni, a v takové poloze, aby nebyla ovlivněna vydatnost sousedních studní.
(2) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro málo prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 12 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 7 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 10 m,
d) veřejné pozemní komunikace 12 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 15 m.
(3) Nejmenší vzdálenost studny od zdrojů možného znečištění je stanovena podle druhu možného zdroje znečištění pro prostupné prostředí takto:
a) žumpy, malé čistírny, kanalizační přípojky 30 m,
b) nádrže tekutých paliv pro individuální vytápění umístěné v obytné budově nebo samostatné pomocné budově 20 m,
c) chlévy, močůvkové jímky a hnojiště při drobném ustájení jednotlivých kusů hospodářských zvířat 25 m,
d) veřejné pozemní komunikace 30 m,
e) individuální umývací plochy motorových vozidel a od nich vedoucí odtokové potrubí a strouhy 40 m.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné uzavřít ústní nájemní smlouvu?
- Je možné vymáhat nájemné pokud není uzavřena nájemní smlouva?
- Bydlení bez nájemní smlouvy a vydání bezdůvodného obohacení

Pronajímáme byt v osobním vlastnictví. Na dobré slovo jsme v něm měli známou, která nám však neumožnila vstup do bytu a po dobu 11 měsíců nezaplatila ani jednou nájemné, na kterém jsme se ústně dohodli. V den, kdy jsme se rozhodli ji ze dne na den vystěhovat jsme se dozvěděli, že bylo proti nám podáno trestní oznámení, že jsme jí byt údajně vykradli. Přitom ji sousedi viděli se stěhovat se všemi věcmi. Ona spor vyhrála a sousedi ani přizváni na svědectví nebyli. Nikdy nám ani písemně nechtěla přiznat, že tam tedy bydlela, jen slovně. U soudu však do záznamu pod přísahou ona i její přítel vypověděli, že tam skutečně bydleli po stanovenou dobu, uvedli, že jsme se dohodli na částce 8.500 Kč, ale že ji neplatili, protože nechtěli.
Dá se nějak s touto soudní výpovědí operovat a vymáhat ono nájemné (za období 5/2009-3/2010), pokud je to takto z její strany přiznáno pod přísahou? Jí byla uznána údajná částka 50.000 Kč, můžeme tuto částku napadnout a chtít od ní odečíst její dlužné nájemné? Nedovolené obohacování přes 85.000Kč? Jakou máme šanci a jak postupovat? Četla jsem na internetu, že se snad může takovýto dluh za "nájemné" (nedovolené obohacování) promlčet, je to pravda? Soud a rozsudek, ve kterém vše uvedla, je z 8/2011. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Váš případ je poměrně složitý a to proto že nájemní smlouva na byt musí být ze zákona písemná (v tomto bodě jste pochybyli). Tudíž nemůžete podle zákona vymáhat žádné nájemné. Pokud budete dlužné "nájemné" vymáhat, a to na základě proběhnutého soudního řízení, riskujete, že Vám nebude přiznáno, protože chybí základní věc - nájemní smlouva. Tvrzení dlužníka není všechno a domnívám se, že známá tuto skutečnost tak klidně uvedla v řízení, protože si je vědoma nevymožitelnosti této částky.
Každopádně můžete podat žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, které vzniklo neplněním dobrovolně dohodnuté částky, ale výsledek nedokážu odhadnout.
Napadení rozhodnutí musíte provést prostřednictvím odvolání, pokud již nedošlo k nabytí právní moci rozhodnutí (např. procesní pochybení soudu, když nevyslechl navržené svědky).

 

OBČAN-EXEKUCE
- Osoba s věcným břemenem bydlení má exekuci - jak má postupovat majitel bytu, domu?

Chci pomoc sestře, ale nevíme jak. Je to s ni těžké, stále si půjčuje peníze, nemá to z čeho splácet, tak si vezme další půjčku - začarovaný kruh. Bydlí se mnou v rodinném domku,má tam trvalé bydliště a věcné břemeno na dva pokoje. Jsem majitelka tohoto rodinného domu. Sestra nepracuje, nyní má jen malou podporu. Uvažovali jsme, že bych její dluhy splatili, ale pod podmínkou, že by si zrušila věcné břemeno a trvalé bydliště. Nevim zdali je možné se přihlásit k trvalému pobytu na magistrát a být tam evidována. Když bude vedena na ÚP, má nárok na nějakou hmotnou částku v nouzi? Já bych s ni sepsala u notáře smlouvu, že může trvale bydlet u mne v pronájmu, ale jen ona, ne žádný její náhodný přítel. Lze takovou nájemní smlouvu sepsat? Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Sice lze zrušit věcné břemeno i evidenci trvalého bydliště ve Vaší nemovitosti, to ale neznamená, že exekuce nehrozí. Exekutor může vstoupit do nemovitosti, kde se dlužník prokazatelně zdržuje (což mohou dosvědčit např. sousedi). Nájem nemovitosti taktéž nic neřeší. Exekutora zajímají věci dlužníka v nemovitosti, to jaké užívací právo k nemovitosti má či zda se tam jenom dlouhodobě zdržuje není zásadní skutečnost.
Pokud chcete sestře pomoci, tak doporučuji pomoci jí s hledáním práce. Co se týče nároku na dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, je to takto: Pokud by Vaše sestra byla nájemcem samostatné bytové jednotky (podnájem nestačí) a 30% jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení, mohla by si zažádat o příspěvek na bydlení. Jestliže na příspěvek na bydlení nedosáhne, mohla by mít nárok na některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. Základní podmínkou pro nárok na tyto dávky je skutečnost, že bude Vaše sestra evidována na úřadě práce a bude prokazatelně projevovat snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. Dávky pomoci v hmotné nouzi se odvíjejí od částky živobytí, která je stanovena pro každého člověka individuálně, proto není možné určit, na jak vysokou dávku by Vaše sestra mohla mít nárok. Bližší informace k těmto dávkám Vaší sestře podají na úřadě práce v místě jejího bydliště.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je povinnost zaplatit za odtažené vozidlo když probíhalo čištění komunikace?
- Majitel automobilu nebyl dlouhodobě v ČR a bylo mu dotaženo auto kvůli čištění silnice
- Musí majitel automobilu zaplatit odtah a parkovné když nevěděl o čištění silnice?

Mám auto, které bežně nepoužívám a které stálo na veřejném parkovišti. Po nějaké době jsem zjistila, že tam auto není. Zašla jsem ihned na Polici, kde mi bylo sděleno, že auto bylo odtaženo soukromou firmou z důvodu čištění veřejného prostranství. Jelikož jsem to zjistila asi po měsíci, byl dluh 5000 Kč. Majitel odtahovky řekl, že mi auto nechá ekologicky zklikvidovat, jestliže ihned nepřinesu peníze a vyhrožoval i exekucí. Domáhala jsem se pomoci i na Městském úřadě, pro který odtahová firma pracuje, protože jsem byla mimo bydliště a o čištění jsem nevěděla. Město mě však odkázalo opět na odtahovkou. Auto stojí na záchytném parkovišti již rok, majitel odtahové firmy chce zaplatit kolem 100.000 Kč, vyhrožuje exekutorem. Telefonicky i písemně jsem mu sdělila, že dle rozhodnutí Ústavního soudu je povinnen auto vrátit na původní místo a já zaplatím pouze 2x odtah, pár dní parkovného a případnou pokutu. Jde o to, že auto chátrá a zřejmě už nebude ani provozuschopné. Myslím si, že firma nemá zadržovací právo a ani po mě nemůžou chtít peníze, které požadují. Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Osobně jsem zcela opačného názoru. Pokud necháváte vůz stát na ulici dlouhodobě, musíte předvídat, že se taková situace může stát a nést následky. Z dotazu nevyplývá, že odtah by byl proveden neoprávněně. Fakturovaná částka za 1 rok stání na odtahovém parkovišti nenaznačuje nestandardní postup odtahové firmy. Rozhodnutí Nejvyššího soudu o povinnosti odtahové firmy vrátit odtažený automobil na místo je právně nezávazný, osobně ho považuji za sporný, a to i přesto, že byl potvrzen Ústavním soudem - podotýkám, rozhodnutí soudů nejsou v našich právních podmínkách závazná a poskytují pouze vodítko a zdroj výkladu zákona. Samozřejmě, nic Vám nebrání řídit se přesvědčením a na základě rozhodnutí Ústavního soudu se bránit i žalobou na odtahovou firmu.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Krátkodobá pracovní neschopnost a placení sociálního a zdravotního pojitění
- Platí OSVČ sociální a zdravotní když je část měsíce nemocný?

Jsem OSVČ, nepřihlásil jsem se k nemocenskému pojištění, ale řádně platím sociální pojištění a důchodové zabezpečení i zdravotní pojištění. Nastoupil jsem na nemocenskou a samozřejmě si nenárokuji žádné peníze z nemocenského. Nevím, zda jsem nebo ne povinnen platit dále měsíční platby na důchodovém a zdravotní pojišťovně, když nevydělávám. Nemocenský lístek po mně nikdo nechce. Myslím, že by se měl někde řádně zaevidovat můj nástup na nemocenskou, i když mi ji nikdo neproplácí. Ale nikoho to nezajímá a řekli mi, že můj doklad o pracovní neschopnosti nechtějí, když jsem si neplatil nemocenskou. Čeká mne s největší pravděpodobností invalidní důchod a počátek nemocenské je, myslím, právě v mém případě velmi důležitý údaj. Nechápu, když mi bylo regulérně vystaveno rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, že mi na sociálce řekli, že jim ani mně není k ničemu. Informace kde a co mám s tímto potvrzením dělat, jsem nikde nenašel. Přeci si jej neuložím jen doma do šuplíku? Co musím v době nemoci jako OSVČ platit? Kam předat informaci o začátku pracovní neschopnosti? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Situace ohledně OSVČ a odvádění záloh na zdravotní a sociální pojištění je následující:
OSVČ je povinna odvádět alespoň minimální zálohy na pojištění v případě, že její pracovní neschopnost netrvá celý kalendářní měsíc. Jestliže nemoc trvá byť jen část kalendářního měsíce, nemá OSVČ ohledně platby záloh žádnou úlevu a musí zaplatit alespoň minimální zálohy. OSVČ ale nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce, ve kterých byla uznána práce neschopnou po celý měsíc. Tuto skutečnost však jako OSVČ musíte doložit Vaší zdravotní pojišťovně (zpravidla kopií neschopenky) a OSSZ v místě bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Změny v nemocenském pojištění 2012
- Je možné pobírat nemocenské dávky na rodičovské dovolené?
- Je možné pobírat současně nemocenské dávky a rodičovský příspěvek?

Má dotazy ohledně změn v nemocenské od roku 2012. Mám pracovní poměr na dobu neurčitou. Nyní jsem na rodičovské dovolené s 2letým synem, do věku 2 let jsem pobírala rodičovské příspěvky.
1. Nyní jsem požádala zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené do věku 2,5 let syna (abych byla zdarma doma ještě půl roku od dobrání rodičovských příspěvků). Musí mi zaměstnavatel vyhovět nebo mi může dát výpověď vzhledem k tomu, že bylo moje původní místo zrušeno? Měla jsem pracovní poměr na dobu neurčitou a firma nemá žádné probémy, dále existuje, moje pozice byla pouze sloučena s vedoucím jiného oddělení.
2. Je možné ve věku 2,5 roku prvního syna přejít z rodičovské dovolené RD na nemocenskou z důvodu rizikového těhotenství, pokud se nám podaří otěhotnět? Kdo by případně platil nemocenskou? Zaměstnavatel či stát a od jakého dne nemoci? Je nutné mít nemocenskou napsanou přesně od data mého očekávaného nástupu do práce nebo může začínat již dříve, v době, kdy jsem na neplaceném volnu na rodičovské dovolené? Co je pro mne výhodnější?
Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud požádáte zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené, zaměstnavatel je povinen Vám vyhovět. Takto můžete opakovaně prodlužovat rodičovskou dovolenou až do tří let věku dítěte.
Během rodičovské dovolené ale bohužel nemůžete nastoupit na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky. Nemocenské dávky jsou totiž náhradou za mzdu, která Vám uchází v době nemoci, ale během rodičovské dovolené Vám žádná mzda neuchází (pobíráte rodičovský příspěvek). Před nástupem na nemocenskou byste tedy musela rodičovskou dovolenou ukončit - nemocenská pak musí začít dnem navazujícím na ukončení rodičovské dovolené, ne dříve. Během prvních tří dní nemocenské na dávky nárok nemáte, od 4. do 21. dne nemoci Vám náhradu mzdy vyplácí zaměstnavatel a poté Vám nemocenskou bude vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ).
Mému synovi je 21 let. Po ukončení základní školy začal studovat učební obor s maturitou (obor elektro). V 1. ročníku však přestoupil na učební obor bez maturitní zkoušky (obor instalatér), který řádně ukončil závěrečnou zkouškou. Poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium (obor stavební), ukončil 1. ročník a přešel na jinou maturitní nástavbu - denní studium (obor podnikání), opět do 1. ročníku. Maturitní nástavby nenavazují na obor, ve kterém je vyučen. Současně mně sdělil, že předchozí zaměření nástavby ho nebavilo, současné zaměření nástavby neví, jestli ho bude po celou dobu studia bavit a neví, co by chtěl vlastně dělat, co ho zajímá. Pouze mně sdělil, že mu musím platit výživné do 26 let. Je tomu tak? Zákon říká, že vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti trvá do doby, kdy je dítě schopno se samo živit. Syn je plnoletý, je vyučen, je zdráv, má tedy možnost pracovat a sám se živit. Další jeho "studium" nepovažuji za přípravu na budoucí povolání.
Druhému synovi je 23 let, v červnu 2011 ukončil studium (začal studovat SOŠ s maturitou – hotelnictví a cestovní ruch, v průběhu 2. ročníku přešel na učební obor bez maturity – obor pekař, který řádně ukončil závěrečnou zkouškou a poté začal studovat dvouletou maturitní nástavbu - denní studium /obor podnikání/, kdy studium ukončil maturitní zkouškou). Do současné doby stále nepracuje, je hlášen na úřadu práce. Jsem povinen stále platit výživné?
Pokud bych přestal synům zasílat výživné, musel bych doplácet dlužnou částku až do doby, než soud vyživovací povinnost zruší? Může soud zrušit vyživovací povinnost se zpětnou platností? Např. soud se bude konat dne 1.6.2012 a uzná, že synové jsou schopni se sami živit od 01.09.2011. Zruší tedy vyživovací povinnost od 01.09.2011 nebo až od doby, kdy se konalo soudní řízení a rozsudek nabude právní moci? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině upravuje vyživovací povinnost přesně tak, jak to ve svém dotazu uvádíte - vyživovací povinnost není jednoznačně vymezena věkem, ale schopností dítěte se samostatně živit. Vyživovací povinnost tedy obvykle končí s ukončením studia a nástupem do zaměstnání nebo zahájením jiné výdělečné činnosti. Jestliže byla vyživovací povinnost určena soudem, měl by soud také rozhodnout o jejím ukončení. Pokud tedy s dalším placením výživného nesouhlasíte, můžete požádat soud o zrušení vyživovací povinnosti. Soud může zrušit vyživovací povinnost i zpětně, tedy např. k datu ukončení studia nebo k datu evidence na úřadě práce apod.
Rozhodně Vám ale nemohu doporučit přestat platit výživné již nyní - bez rozhodnutí soudu, který by vyživovací povinnost zrušil. Mohl byste se tím sám vystavit žalobě ohledně neplacení výživného. Pokud tedy s výživným nesouhlasíte, plaťte ho dál ve stanovené výši, ale současně požádejte soud o zrušení vyživovací povinnosti a vyčkejte na jeho rozhodnutí.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na memocenskou po uplynutí podpůrčí doby 380 dní
- Krácení podpůrčí doby podle počtu odpracovaných dní mezi pracovními neschopnostmi

Ke konci dubna 2012 se mi ukončí podpůrčí doba 380 dní v dočasné pracovní neschopnosti. Po té nastoupím na Úřad práce, skončím se živností. Budu mít nárok na výplatu dávek v pracovní neschopnosti, pokud bych hned otěhotněla a musela nastoupit na rizikové těhotenství? Jako OSVČ jsem si hradila 10 let veškeré pojištění, včetně nemocenského. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
Nemocenské lze vyplácet na základě žádosti pojištěnce i po uplynutí podpůrčí doby, která trvá maximálně 380 kalendářních dní. Musí však být splněna podmínka, že podle vyjádření posudkového lékaře lze očekávat, že pojištěnec v krátké době, nejdéle však v době 350 kalendářních dní od uplynutí podpůrčí doby, nabude znovu pracovní schopnost, a to i k jiné než dosavadní pracovní činnosti.
Nárok na čerpání další plné podpůrčí doby ale vzniká až po 190 kalendářních dnech nepřetržité nemocensky pojištěné činnosti (zaměstnání). Pokud mezi dvěma pracovními neschopnostmi odpracujete méně než 190 kalendářních dní, nová podpůrčí doba se Vám zkrátí. Pokud tedy po ukončení nemocenské odpracujete např. dva měsíce a poté nastoupíte na nemocenskou, budete Vám nemocenské vypláceno pouze dva měsíce.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na příspěvek na bydlení u družstevního bytu
- Nájemní smlouva uzavřená s družstvem a nárok na příspěvek na bydlení

Budu mít nárok na příspěvek na bydlení (státní sociální podpora), když mám uzavřenou nájemní smlouvu družstevního bytu s družstevníkem, který byt má od družstva? Tudíž je vlastníkem družstvo. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Nárok na příspěvek na bydlení máte i jako nájemce družstevního bytu za předpokladu, že máte v bytě trvalé bydliště a 30% (v Praze 35%) příjmů Vaší domácnosti nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Těchto 30% nebo 35% příjmů současně nesmí představovat vyšší částku než je částka tzv. normativních nákladů na bydlení. Výše normativních nákladů na bydlení se odvíjí od druhu bydlení, velikosti obce a počtu osob v domácnosti, přehled těchto nákladů najdete např. zde: http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/obcane/prisp_na_bydleni. Pro nárok na příspěvek na bydlení je zapotřebí doložit příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Mezi příjmy se kromě příjmů z výdělečné činnosti a podnikání započítávají také nemocenské a důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Pokud se domníváte, že všechny výše uvedené podmínky splňujete, můžete si o příspěvek na bydlení zažádat na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.

 

RODINA-VÝŽIVNÉ
- Potomek je mentálně retardovaný, jak dlouho musí otec platit výživné
- Placení alimentů na dítě s invalidním důchodem - informace
- Do kolika let se platí výživné na invalidního syna, dceru?
- Má potomek právo na výživné, alimenty po 26. roce věku?
- Právo na výživné po 26. roku, po 26. narozeninách

Syn je těžce zdravotně postižen. Jde o kombinované mentální a fyzické postižení. Má 21 let, pobírá plný invalidní důchod od 18 let (cca 9.000 Kč), tzv. invalidita z mládí, má průkazku ZTP/P III. stupně. Je žákem 10. třídy základní školy, pomocná škola - v rámci rehabilitačního programu v nestátním zařízení, uznáno MŠMT. A to i v tomto věku, neboť měl odklady školní docházky i ročník opakoval. Má nárok na výživné od otce nebo pobírání invalidního důchodu z něj činí zcela "ekonomicky nezávislou osobu" a otce to zbavuje povinnosti platit výživné? V budoucnu není šance vzhledem k rozsahu synova postižení, že by si mohl sám vydělávat. Otci již bylo vypočteno výživné po našem rozvodu, tehdy určené jako "výživné na nezletilé dítě". Syn je zbaven způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu. Jeho otec má značný, velmi nadstandardní příjem. Bude mít syn nárok na výživné od otce i po absolvování 10. ročníku základní školy? Má syn právo po rozvodu mít stejnou životní úroveň jako jeho otec, který rodinu opustil a nepečoval o něj? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost do doby, než je dítě schopné se samo živit. Dítě začne být zpravidla schopné se živit ve chvíli, kdy ukončí přípravu na své budoucí povolání (dostuduje). Někdy bývá mylně uváděna věková hranice 26 let, faktem ale zůstává, že žádná oficiální, zákonem stanovená věková hranice neexistuje. Ani přiznání plného invalidního důchodu nemusí vést k ukončení vyživovací povinnosti. Pokud není dítě vůbec schopné se živit, pak teoreticky nemusí vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti skončit nikdy (je však třeba přihlédnout právě k invalidnímu důchodu a jeho výši).
Pokud je výživné stanoveno soudně, nemůže otec Vašeho syna přestat platit výživné sám od sebe, musí nejprve požádat soud o ukončení vyživovací povinnosti nebo o snížení výživného. Soud pak bude zkoumat, zda je žádost otce odůvodněná. Pokud otec platí výživné pouze na základě dohody mezi Vám, musela byste se v případě, že by výživné platit přestat, domáhat nároku na výživné pro syna u soudu.

 

OBČAN-BYDLENÍ
- Manžel alkoholik se odmítá vystěhovat z družstevního bytu

V lednu 2012 jsem podala žádost o rozvod z důvodu soužití s alkoholikem a jeho agresivním chováním. Oba máme trvalé bydliště v družstevním bytu. Manžel pít nepřestal, naopak zažívám z jeho strany psychický teror. Jsem ochotná ho vyplatit z bytu, ale s ním dohodu o majetku nelze z jeho strany uzavřít. Jaké mám možnosti? Nevím, jak dlouho s ním vydržím v jedné domácnosti (byt 1+1, kde bydlí i náš 18-letý syn). Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Především trvalý pobyt nezakládá žádná vlastnická práva k bytu. Předpokládám tedy, že jste členem družstva a máte zaplacen členský podíl. Pokud manžel není ochoten uzavřít dohodu o vypořádání SJM, pak můžete v 3 leté lhůtě od právní moci rozvodu podat návrh k soudu na vypořádání SJM. Soud SJM vypořádá. Pokud byste návrh nepodala po třech letech nastupuje právní domněnka, že nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví, movitosti náleží tomu, kdo je pro svou potřebu a potřebu rodiny užívá výlučně jako vlastník.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Výpočet podpory při absolvování rekvalifikačního kurzu
- Rekvalifikace přes úřad práce a výpočet podory v nezaměstnanosti
- Výše podpory při rekvalifikaci

Z čeho se vypočítává podpora v nezaměstnanosti při rekvalifikačním kurzu u osoby, která ještě nepracovala (po ukončení studia na střední škole). Lektor jí prý tvrdí, že dostane 60% z průměrné mzdy v ČR. Na úřadu práce jí prý bylo sděleno, že tak to není. A po zkušenostech s neznalostí tamních úřednic úřadu práce  by uvítala informaci někoho se stejnou zkušeností, nebo přesnou informací. Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se zúčastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou Úřadu práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Výše podpory při rekvalifikaci činí 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním zaměstnání. Uchazeči, který vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se podpora při rekvalifikaci stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc. Uchazeči, kterému nelze stanovit vyměřovací základ nebo uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu započtením náhradní doby nebo uchazeči, který bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného čistého výdělku, se podpora při rekvalifikaci stanoví ve výši 0,14násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícímu kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci. Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.
Více na www.mpsv.cz

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Péče o osobu blízkou a nárok na podporu v nezaměstnanosti po smrti, úmrtí
- Opatrovnictví osoby blízké a nárok na podporu po jejím úmrtí, smrti
- Náhradní doba zaměstnání při péči o osobu blízkou a opatrovnictví

Před opatrovnictvím na babičku které mám od srpna 2011, jsem byla rok na úřadu práce. Babiččin stav se zhoršuje, je možné že babička brzy zemře. Budu mít po skončení opatrovnictví nárok na podporu a mám se hlásit na úřadu práce. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Pokud jste opatrovníkem Vaší babičky, pak byl Vaší babičce pravděpodobně přiznán určitý stupeň příspěvku na péči nebo invalidního důchodu. V takovém případě je zapotřebí informovat o tom, že pečujete o osobu blízkou příslušné úřady (úřad, který příspěvek na péči nebo invalidní důchod vyplácí, okresní správu sociálního zabezpečení a Vaši zdravotní pojišťovnu). Je to důležité z toho důvodu, abyste mohla později dobu pečování doložit úřadu práce.
Pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti musíte totiž splnit podmínku péče o babičku v délce alespoň 12 měsíců během posledních dvou let před datem evidence na úřadě práce. Doba péče o osobu blízkou se totiž považuje za tzv. náhradní dobu zaměstnání. Pokud tedy budete o babičku pečovat alespoň rok, nárok na podporu Vám vznikne. Výše podpory v nezaměstnanosti se ve Vašem případě určí podle § 51 zákona o zaměstnanosti. Výše podpory se Vám tedy stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství. Protože tato částka nebude příliš vysoká, můžete si zažádat také o dávky státní sociální podpory nebo dávky pomoc v hmotné nouzi. Bližší informace o těchto dávkách najdete na internetu nebo Vám je poskytnou na úřadě práce v místě Vašeho bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na porodné 2012
- Nárok, právo na porodné u prvního dítěte - podmínky 2012
- Výpočet nároku na porodné
- Mají vliv na porodné podpora, nemocenské, důchod a příjmy otce dítěte?

Porodila jsem své první dítě jako svobodná matka, dcera má příjmení otce. Žiji ve společné domácnosti s otcem své dcery, který má již z předešlého vztahu syna. Mám nárok na porodné? Děkuji, Beáta

ODPOVĚĎ:
Nárok na porodné máte tehdy, pokud se jedná o Vaše první dítě a příjmy Vaší domácnosti nepřesahují 2,4násobek jejího životního minima. Pokud je otec Vaší dcery uveden v jejím rodném listě, pak ze zákona patří mezi společně posuzované osoby, což znamená, že jeho příjem bude při nároku na porodné posuzován společně s Vaším. Pokud žijete ve společné domácnosti jen vy tři, je životní minimum Vaší domácnosti vyjádřeno částkou 7.710,- Kč, hraničním příjmem pro nárok na porodné je tedy příjem ve výši 18.504,- Kč. Pro nárok na porodné je zapotřebí doložit příjmy za uplynulé kalendářní čtvrtletí, do příjmů se započítávají nejen čisté příjmy z výdělečné činnosti nebo podnikání, ale také nemocenské a důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti a dávky státní sociální podpory. Pokud se domníváte, že výše uvedené podmínky splňujete, můžete si o porodné zažádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Předběžné opatření o snížení výživného nezaměstnaného otce
- Práce na černo u otce platícího výživné a svědectví svědků u soudu

Jsem rozvedená, znovu vdaná, s bývalým manželem máme dvě nezletilé děti. Narozením jeho dalšího dítěte zažádal o snížení výživného, soud mu to ale zamítl a on se odvolal ke krajskému soudu, kde nedošlo ještě k vyjádření. Mezitím, ale podal návrh na předběžné opatření k soudu o ještě větší snížení výživného, protože je na úřadu práce. Je OSVČ každou zimu pozastavuje činnost, aby neplatil sociální a zdravotní pojištění. Dělá pak na černo. Přes sezonu si vydělá dost peněz, za které pak jezdí na drahé dovolené. Musí soud zohlednit to, že je teď bez práce a výživné snížit i když si z jara živnost obnoví? A má vůbec smysl v případě, že výživné se sníží v předběžném opatření podávat odvolání? Výživné mě přestal platit od ledna a domáhá se snížení právě od ledna. Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud máte informace, že Váš bývalý manžel každou zimu živnost záměrně pozastavuje, určitě na tuto skutečnost soud upozorněte. Můžete také navrhnout, aby soud zjistil výši průměrného výdělku v oboru vzdělání Vašeho bývalého manžela a určil výši výživného právě na základě výše tohoto výdělku. Pokud máte svědky, kteří mohou dosvědčit, že Váš bývalý manžel během zimy pracuje neoficiálně, tzv. "na černo", navrhněte soudu jejich vyslechnutí. Na všechny tyto skutečnosti můžete soud upozornit jak v rámci odvolacího řízení u krajského soudu, tak v případě odvolání proti vydanému předběžnému opatření, pokud s tímto opatřením nebudete souhlasit. Jen pro úplnost dodávám, že dokud soud nerozhodne o změně výše výživného, je bývalý manžel povinen platit Vám výživné ve výši stanovené platným soudním rozhodnutím.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je finančně výhodnější pečovat o dítě nebo dostat výpověď v práci?
- Výpověď dohodou kvůli péči o dítě a nárok na podporu z úřadu práce
- Nárok na podporu při ukončení pracovního poměru při mateřské dovolené
- výpověď v mateřské dovolené a nárok na podporu v nezaměstnanosti
PRÁCE-VÝPOVĚĎ
- Dohoda o ukončení pracovního poměru z důvodu osobní péče o dítě do 4 let věku

Jsem matka samoživitelka a dítě brzy dovrší 3 let, končí mi mateřská. Před nástupem na mateřskou jsem byla zaměstnaná, ale do práce zpět mě nevezmou. Pracovala jsem na směny což není možné. Proto se chci zeptat, zda je pro mě lepší zůstat ještě rok na mateřské, nebo dostat výpověd z důvodu péče o dítě? Jak na tom budu finančně líp? V případě, že budu na pracovním úřadě co to bude pro mne znamenat? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Vaši otázku záleží do jisté míry na tom, jakým způsobem bude Váš pracovní poměr ukončen. V úvahu přichází zejména dvě varianty: výpověď ze strany zaměstnavatele z důvodu nadbytečnosti nebo dohoda o ukončení pracovního poměru, ve které bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku. V žádném případě ale nepodávejte výpověď Vy sama ani nepodepisujete dohodu bez uvedení důvodu.
V případě výpovědí běží klasická dvouměsíční výpovědní doba, během které byste měla vykonávat pro zaměstnavatele práci a pobírat za ni plat. Po skončení pracovního poměru budete mít nárok na odstupné ve výši minimálně tří měsíčních platů a po vyčerpání odstupného rovněž na podporu v nezaměstnanosti, která bude vypočítána z Vašeho platu dosaženého po návratu z rodičovské dovolené.
V případě dohody skončí pracovní poměr dnem, který si v dohodě sjednáte. V případě, že bude jako důvod uvedena osobní péče o dítě do čtyř let věku, bude Vám náležet podpora z úřadu práce ve standardní výši. Pokud ukončíte pracovní poměr ke ke konci Vaší rodičovské dovolené tak, že do zaměstnání se už vůbec nevrátíte, budete mít nárok pouze na minimální podporu v nezaměstnanosti, která na počátku podpůrčí doby činí přibližně 3.500,- Kč a poté se dále snižuje. Pokud byste se alespoň na několik dní vrátila do práce a teprve poté pracovní poměr ukončila, byla by Vám podpora vypočtena z výše Vašeho platu. Vzhledem k nároku na podporu tedy doporučuji alespoň zpočátku se na úřadě práce zaevidovat. Až podporu vyčerpáte, můžete se sama rozhodnout, zda v evidenci zůstanete či nikoliv. Pokud nebudete chtít v evidenci zůstat, pak postačí, když skutečnost, že nadále pečujete o dítě mladší čtyř let, nahlásíte Vaší zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) v místě Vašeho bydliště.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení alimentů, výživného v době pobytu dítěte v ústavu
- Dítě v diagnostickém ústavu a placení výživného, alimentů
- Komu se platí výživné, alimenty když je dítě ve výchovném ústavu?

Mám nemanželského syna, na kterého platím od narození výživné stanovené soudem. Syn je velmi problémový a byl umístěn do ústavu. Chtěl bych se zeptat, zda mohu požádat soud o zrušení výživného a platit pouze 1/2 nákladů za umístění v ústavu nebo musím i nadále platit výživné + 1/2 nákladů za ústav? Nebo mohu říci matce, aby mou 1/2 nákladů za ústav platila z výživného? Výživné značně přesahuje i celkové náklady za umístění v ústavu. Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině trvá vyživovací povinnost rodičů k dětem do doby, než jsou děti schopny se samy živit, zrušení vyživovací povinnosti tedy v tuto chvíli pravděpodobně nedosáhnete. Pokud byl ale Váš syn rozhodnutím soudu umístěn do ústavu, náleží výživné státu, resp. ústavu, ve kterém je syn umístěn. Můžete tedy buď požádat matku, aby náklady na pobyt syna uhradila z výživného nebo se dohodnout s vedením onoho ústavu a posílat výživné přímo ústavu. Náklady na úhradu pobytu syna tak budou uhrazeny z výživného a Vy nebudete muset kromě výživného platit ještě polovinu nákladů na pobyt. V případě jakýchkoliv nejasností doporučuji obrátit se na sociální pracovnici oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě bydliště Vašeho syna, která by Vám měla poskytnou veškeré relevantní informace o současné situaci Vašeho syna.


RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné popřít otcovství mnoho let po narození dítěte?
- Maximální lhůta na změnu otcovství u dítěte - změna od r. 2012
- Lhůta na popření otcovství v roce 2012
- Návrh na změnu, popření otcovství státním zástupcem - informace

Je možné zažádat po 13 letech o změnu otcovství. Bývalá přítelkyně mého manžela v době trvání těhotenství (údajně byla v pátém měsíci a otcem měl být můj muž) si vzala cizince, ale fyzicky začala žít s bratrem mého muže. Nyní se dožaduje, aby manžel uznal otcovství a doplatil alimenty 12 let zpětně. V rodném listě dítěte je uvedeno příjmení cizince. Zajímaly by mě i další právní důsledky z toho plynoucí pro mě a naše děti. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Dokud je v rodném listu domnělého dítěte Vašeho manžela uveden jako otec onen cizinec, nemá manželova bývalá přítelkyně právo požadovat po manželovi výživné. Nejprve by totiž muselo dojít k popření otcovství onoho cizince, aby mohlo být zahájeno řízení o určení otcovství, ve kterém by případně mohl být váš manžel určen otcem dítěte.
Lhůta pro popření otcovství byla dosud pouze tříměsíční, v březnu 2012 podepsal prezident Václav Klaus novelu zákona o rodině, která tuto lhůtu prodlužuje na tři roky.
Po uplynutí této lhůty může návrh na popření otcovství podat pouze státní zástupce, a to za předpokladu, že je popření otcovství v zájmu dítěte. Popření otcovství po státním zástupci nelze vymáhat (není na něj právní nárok), státní zástupce tohoto svého práva využívá spíše výjimečně. Bývalá přítelkyně by tedy musela podat podnět nejvyššímu státnímu zástupci a vyčkávat, zda jejímu podnětu vyhoví či nikoliv.
Co se týče vymáhání výživného, výživné je možné požadovat u nezletilých potomků nejvýše za dobu tří let před podáním návrhu (žaloby) na určení výživného k soudu. Zatím tedy manžel rozhodně nemusí žádné výživné platit nebo podnikat jiné kroky, vyčkejte na to, zda potřebné kroky podnikne jeho bývalá přítelkyně.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Nárok na vdovský důchod
- Jak dlouho se pobírá vdovský důchod
- Kdy má vdova právo na vdovský důchod
- Kdy může pobírat vdova vdovský důchod i po 1 roce po úmrtí manžela?

Kdy si mohu znovu zažádat o vdovský důchod? Manžel mi zemřel v roce 2010 a tím jsem pobírala vdovský důchod po jeho smrti 1 rok. Nyní mi je 51 let, mám na vdovský důchod nárok znovu v 58 letech? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Vdovský důchod náleží po dobu jednoho roku od úmrtí manžela. Po uplynutí této doby má vdova nárok na vdovský důchod, jestliže:
- pečuje o nezaopatřené dítě,
- pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II až IV,
- pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II až IV,
- je invalidní ve třetím stupni,
- dosáhla alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.
Pokud tedy splňujete některou z výše uvedených podmínek, nárok na vdovský důchod máte stále, v opačném případě nikoliv. Nárok na vdovský důchod Vám vznikne znovu v případě, jestliže splníte některou z uvedených podmínek do dvou roků po zániku dřívějšího nároku na vdovský důchod. Pokud některou z podmínek splníte později, nárok na vdovský důchod již mít nebudete.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Je možné při pobírání rodičovského příspěvku dát dítě do školky?
- Kolik dní může být dítě ve školce aby byl nárok na rodičovský příspěvek?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné umístit do školky dítě mladší 3 let?
- Od kolika let je možné dítě umístit do školky?
- Minimální věk dítě na přihlášení do mateřské školky

Mé dceři budou v prosinci 2012 3 roky a já do té doby pobírám rodičovský příspěvek. Můžu ji dát do školky od září na celý den,aniž bych o rodičovský příspěvek přišla? A může ji školka vzít, aniž by ji byly tři roky? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud pobíráte rodičovský příspěvek podle starého systému - nepřecházela jste na nový systém - pak Vám rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte náleží pouze tehdy, pokud bude Vaše dcera navštěvovat školku maximálně 5 kalendářních dní v kalendářním měsíci.
V měsíci září, říjnu a listopadu tedy můžete dát dceru do školky nejvýše každý měsíc na pět dní, jinak o rodičovský příspěvek přijdete. V prosinci může do data narozenin dcera opět do školky pět dní v měsíci. Protože datem třetích narozenin Váš nárok na rodičovský příspěvek končí, od třetích narozenin už dcera může chodit do školky prakticky bez omezení.
V případě, že byste přešla na nový systém rodičovského příspěvku, mohla byste dceru dávat do školky neomezeně již od září. Pokud má školka, kam chcete dceru přihlásit, dostatečnou kapacitu a Vaše dcera je na pobyt ve školce dostatečně zralá, může ji školka přijmout i ve dvou letech.

 

RODINA-SOCIÁLNÍ
- Jak přejít na nový způsob rodičovského příspěvku?
- Nový systém rodičovského příspěvku 2012

Ráda bych se zeptala,jakým způsobem přejít na nový systém rodičovského příspěvku? Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Pokud chcete přejít na nový systém rodičovského příspěvku platný od ledna 2012, pak postačí, když o tuto změnu písemně požádáte úřad práce v místě Vašeho bydliště, který Vám rodičovský příspěvek dosud vyplácí. Přechodem na nový systém pro Vás začnou platit všechny změny, které jsou s novým systémem rodičovského příspěvku spojené.

 

PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Vliv nahodilého příjmu na výši náhrady za ztrátu na výdělku
- Který paragraf řeší náhradu za ztrátu na výdělku
- Vliv důchodu na výši náhrady na ztrátě na výdělku

Jsem částečně invalidní důchodce vedený v evidenci ÚP, jako osoba se zdravotním postižením (ZTP/II). Povinná organizace mě z důvodu nemoci z povolání vyplácí náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Z rozhodného výdělku mně odečítá ČID a minimální mzdu. Bohužel můj zdravotní stav je natolik špatný, že nejsem schopen si vydělat ani tu minimální mzdu, kterou mně odečítají. Nemám žádný příjem ze závislé činnosti ani z podnikání.
V loňském roce jsem měl nahodilý příjem z pronájmu zemědělského pozemku, vyšší než 20 tis. Kč. Finančnímu úřadu podám daňové přiznání k příjmu fyzických osob. (Povinnost hradit daň z přijaté částky, se na mne nevztahuje).
Chtěl bych znát odpověď na otázku, zda může takový nahodilý příjem nějak ovlivnit výplatu náhrady za ztrátu na výdělku? Má to nějakou vzájemnou souvislost? Děkuji, Ladislav

ODPOVĚĎ:
Náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti upravuje § 371 zákoníku práce. Dle tohoto paragrafu přísluší zaměstnanci náhrada ve výši rozdílu mezi průměrným výdělkem před vznikem pracovního úrazu a výdělkem dosahovaným po pracovním úrazu s připočtením invalidního důchodu pobíraného z téhož důvodu. Ke snížení invalidního důchodu kvůli souběhu s jiným důchodem ani k výdělku zaměstnance, kterého dosáhl zvýšeným úsilím, se nepřihlíží. Ani nahodilý příjem z pronájmu zemědělského pozemku nebude mít tedy na výši Vaší náhrady žádný vliv.

 

 

 

 

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


RODINA-SJM A ROZVOD
- Soud při rozvodu zamítl dohodu o vypořádání SJM - jak postupovat?
- Může exekutor zabavit věci SJM při podaném návrhu na vypořádání SJM u soudu?


02/2012 jsem se s manželem rozvedli, dohodou jsem zažádali o rozdělení SJM, které nám však krajský soud KS zamítl, protože dluhy jsou zatíženy exekucemi a taktéž nemovitost, která je také předmětem dělení. Dostali jsme ale radu a to podat žalobu, jelikož bývalý manžel o mém zadlužení nevěděl, vzala jsem celý dluh na sebe. Jak podat žalobu? Existuje vzor? Hodně to pospíchá. Děkuji. Beáta

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě pro vypořádání společného jmění manželů bude nutné podat NÁVRH NA VYPOŘÁDÁNÍ SJM podle § 150 odst. 3 občanského zákoníku, v tomto návrhu by měla zaznít i skutečnost, že dluhy (závazky), vznikly jednomu z manželů, aniž by o tom druhý z manželů věděl a souhlasil. Bohužel se výše uvedené pravidlo o vyloučení dluhů (závazků) ze SJM nevztahuje na všechny dluhy, ale musí jít o závazky, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Pokud by šlo o “drobné“ závazky, nelze tyto ze SJM vyloučit.
Přesto, co bylo výše uvedeno, odpovídá manžel za závazky vyloučené ze SJM, vedle svého výlučného majetku, též majetkem ze SJM.
Exekuční řád i občanský soudní řád umožňuje, aby byly závazky uspokojeny i ze společného jmění manželů. Do té doby než bude rozhodnuto o vypořádání SJM, lze proto tento majetek exekučně napadnout.
Jedinou obranou při probíhající exekuci je tzv. VYLUČOVACÍ (EXCINDAČNÍ) ŽALOBA podaná ve smyslu § 267 odst. 2 občanského soudního řádu, z důvodu, že majek nespadá do SJM, ale je například výlučným majetkem druhého manžela, který jej nabyl před manželstvím - dědictvím, darem.
Vzory žalob jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vzory-zdarma/vzory-zdarma/102-vzory-zdarma-smlouvy-zaloby-zadosti-dohody-podani-stiznosti-zaveti-oznameni.html


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit notářskou úschovu?
- Zabavení notářské úschovy exekutorem - může to exekutor udělat?


Prodávám stavební pozemek jedné společnosti s.r.o, přes notáře. Zajímalo by mě, zda může exekutor obstavit notářskou úschovu v případě, že by byla na onu společnost uvalena exekuce. Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Notářská úschova peněz dlužníka bohužel postižena být může. V takovémto případě pak doporučuji ihned vzít návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zpět a domluvit se s kupujícím na dalším postupu.


OBČAN-EXEKUCE
- Snížení odměny exekutora při uhrazení dluhu do 15 dnů - informace


Od exekutorského úřadu mi přišla „Výzva ke splnění vymáhané povinnosti“. Na výzvě bylo jasně psané, že pokud uhradím „výzvu“ do 15ti dnů, bude mi snížena odměna exekutora a náhrada hotových výdajů. Budu tedy platit 9.056 Kč z původních 13.256 Kč. Částku jsem zaplatila ihned v den, kdy mi byla výzva doručena, tedy 28.5.
2.7. jsem si volala na exekutorský úřad a ptala se, kdy mi pošlou papíry o ukončení exekučního řízení. Asistentka mi řekla, že v systému ještě není zapsáno, že jsem to uhradila do 15ti dnů, tudíž ještě tu „odpuštěnou částku – 4.200,- “ dlužím.
31.7. jsem však volala opět a dozvěděla se od právního asistenta, že systém špatně vygeneroval částku, s nepochopením pro mě i „větu o odpuštění náhrady“ – ale s vysvětlením, že se to stává a že ještě dlužím 2.100,-, že se měla pouze snížit náhrada exekutora. Je vůbec možné, že pošlou povinnému výzvu k zaplacení, po 2 měsících zjistí, že se jim něco špatně vytisklo z počítače a tak posílají novou výzvu a chtějí další peníze? Mohu se proti tomu nějak bránit? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Bohužel chybám lidského faktoru, případně technických zařízení se nevyhne ani kancelář exekutora. Rozhodné je znění zákona a souvisejících právních předpisů, dle kterých se při zaplacení do 15 dnů opravdu snižuje pouze odměna exekutora.


OBČAN-DLUHY
- Přechod dluhů firmy na jednatele firmy, avala


S bývalým partnerem jsme podnikali. Bohužel pro mě jsem si z podnikání odnesla dluhy. Byla jsem ve firmě jednatel a přítel majitel. Přítel firmu zadlužil, bral si úvěry, zpětné leasingy apod. Jelikož měl ode mě vystavenou generální plnou moc o určitých věcech jsem bohužel nevěděla. Jeden z dluhů byl kontokorent u banky, na směnku, kde firma byla dlužníkem a já avalem. Banka mi to vysvětlila tak, že já jakožto jednatel musím být avalem. Přijde mi divné, že aval jsem byla jako fyzická osoba na rodné číslo bez toho, aniž by si zjistili jestli mám nějaký majetek v případě neplacení. Další dluhy přítel udělal v podobě leasingů, zpětných leasingů a i dvojitých leasingů, za což byl tohoto roku odsouzen za zpronevěru. U soudu jsem byla jako hlavní svědek. Byla mu prokázána vina, že peníze záměrně vytáhl z firmy nekalým způsobem a utratil a i přesto platím stále dluhy já. Je to tak správně? Nebo mám nějakou možnost se přes soud od dluhů odprostit? Firmu převzal před třemi lety nový jednatel i majitel, banka však odmítla přepsat směnku na nového jednatele. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude problematické zbavit se odpovědnosti za (ostatní) dluhy, zvláště pokud smlouvy, úvěry a kontokorenty uzavíral Váš přítel Vaším jménem na generální plnou moc – v takovém případě, je složité prokázat, že jeho jednání bylo excesem z domluveného jednání, či že jste o jeho jednání ani nevěděla.
Nicméně ve věci směnečného ručení by dle mého názoru mělo být možné za určitých okolností změnit Vaší osobu za osobu nového jednatele.
Mám za to, že spolu s prodejem společnosti měla být obecně prodána jak aktiva (pohledávky) tak pasiva (dluhy) Vaší společnosti. Proto bych navrhovala obrátit se na nového jednatele společnosti a společně si sjednat schůzku s bankou, kde předložíte, že Vás přítel byl odsouzen za zpronevěru a dále že byla společnost prodána dalšímu subjektu.
Jako avalovi Vám totiž hrozí na rozdíl od běžného ručení nebezpečí, že by Vás mohla banka vyzvat k uhrazení dluhu, aniž by kontaktovala společnost – směnečného dlužníka.
K Vaší otázce, zda byl správný postup banky, pokud Vás uvedla jako avala – fyzickou osobu, aniž by zkoumali Vaše majetkové poměry, uvádím, že tyto informace jsou dostatečné.


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je při odstoupení od kupní smlouvy nutný notářsky ověřený podpis?
- Je nutný úředně ověřený podpis při odstoupení od kupní smlouvy?


Koupila jsem přes internet službu, kterou jsem obratem bezhotovostně zaplatila. Druhý den jsem jako dárek obdržela totéž, proto jsem se rozhodla svůj internetový obchod zrušit. Firma má v pokynech pro odstoupení od smlouvy požadavek, aby byl úředně ověřen můj podpis. Mají na to právo?
Službu jsem si zakoupila a darem jsem ji dostala od přítele, který ji rovnež od firmy zakoupil. V podmínkách pro odstoupení má firma uvedeno, že povinnou součástí (z mnoha dalších typu "do 14 dnů od zaplacení" a pod.) je i onen notářsky ověřený podpis. Samozřejmě nechybí poučení, že pokud bude chybět některá z vyjmenovaných náležitostí, nebude odstoupení od koupě možné.
Děkuji, Evženie

ODPOVĚĎ:
Občanskoprávní smluvní vztahy jsou upraveny jednak v zákoně, jednak je ponechána určitá smluvní volnost účastníkům daného právního vztahu. Tím, že jste smlouvu podepsala, jste vyslovila vlastně souhlas se všemi podmínkami (i případnými obchodními podmínkami, na které je ve smlouvě pouze odkazováno, i když nejsou fyzicky součástí obsahu smlouvy). Výjimkou by byly samozřejmě podmínky, které by byly v rozporu se zákonem a podobně.
Podmínka úředně ověřeného podpisu není neobvyklou a takový požadavek je v souladu s právem. Neobávala bych se ani případného zneužití. Úředně ověřený podpis lze zajistit na pobočkách CzechPoint (jsou skoro na každé poště), u notáře či advokáta. Služba je zpoplatněna (30 Kč za podpis).
Doporučuji zaslat dopis s odstoupením internetové společnosti doporučeně a na dodejku, obě tato poštovní potvrzení by byla v případě nějakého sporu důkazem, že byly zachovány lhůty stanovené v pokynech internetové společnosti pro odstoupení (na dodejce je vidět datum převzetí dopisu adresátem, včetně podpisu a razítka adresáta).


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Co je to doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku
- Definice: Doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku


Co se rozumí pod pojmem "doklad prokazující právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku", který máme doložit stavebnímu úřadu pro ohlášení stavby. Podle jedné informace se tím požaduje doklad o zapsání vkladu tohoto břemene do katastru nemovitostí, čemuž při stadiu , kdy stavba ještě nestojí příliš nerozumíme a dle druhé informace se jedná o předložení uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou a povinnou osobou a její jedno vyhotovení zaslat úřadu, přičemž se její vklad do katastru provede až na základě kolaudace provedené stavby. Děkujeme. Laura

ODPOVĚĎ:
Obě informace, které máte, jsou správné. Dokladem o zapsání vkladu prokazující právo odpovídající věcnému břemeni k pozemku se rozumí:
-    smlouva o zřízení věcného břemene (pro Vás nejvhodnější)
-    výpis z katastru nemovitostí (který samozřejmě ve Vašem případě nepřipadá v úvahu)
-    smlouva o oprávnění, které odpovídá věcnému břemeni, s doložkou povolení vkladu do katastru nemovitosti
Pro jistotu bych navrhovala, aby na smlouvě o zřízení věcného břemene byly úředně ověřené podpisy (zajistíte na pobočkách CzechPoint, u notáře, nebo advokáta).
Předmětnou smlouvu budete vkládat i do katastru nemovitostí spolu s návrhem na vklad věcného břemene do katastru nemovitostí. V tomto případě se však bude předkládat větší počet vyhotovení smlouvy odpovídající počtu účastníků + dvě vyhotovení navíc.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Zfalšování podpisu na dědické dohodě
- Grafologický rozbor zfalšovaného podpisu na dědické dohodě


Majetek matky byl podle písemné poslední vůle rozdělěn mezi 2 dcery. 2 synové dědili už dříve po otci. Podepsání matčiny pozůstalosti proběhlo u notáře - 3 podpisy, 4. podpis scházel - nemocný bratr. Na radu notáře chybějící podpis dopsal zdravý bratr. Švagrová a její synové po zemřelém bratru napadají tuto smlouvu kvůli zfalšování podpisu. Je tato smlouva platná? Jaké sankce u soudu za zfalšování podpisu hrozí? Nutno podotknout, že zemřelý bratr s rozdělením majetku souhlasil, to byl ještě zdráv, ale potom se jeho zdravotní stav kriticky zhoršil a nemohl se podepsat. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Vaše švagrová a její synové budou muset prokázat zfalšování podpisu, což by pravděpodobně bylo možné přes písmoznalecký posudek. Nevím, zda oni vědí, že tuto dohodu Váš bratr nepodepsal. Nicméně asi bych do doby, než bude písmoznaleckým posudkem prokázán opak, navrhovala tvrdit, že jde o vůli Vašeho bratra, nadto byla tato dohoda sepsána u notáře.
Pokud se prokáže, že je podpis na smlouvě zfalšovaný, byla by smlouva ve vztahu k zemřelému bratru neplatná. Nicméně ve Váš prospěch by hovořila skutečnost, že Vaši bratři dědily již po Vašem otci a Vy a Vaše sestra jste tehdy nedědily – tuto skutečnost by bylo možno samozřejmě dokázat ze soudního spisu týkajícího se předchozího dědického řízení po Vašem otci.
Dalším argumentem by byla samozřejmě skutečnost, že všichni tři zbylí sourozenci můžete dosvědčit, že jste byli takto domluveni, že bratři dědili po otci a Vy se setrou máte dědit po matce. Pokud by soud tomuto argumentu nepřisvědčil, pak by patrně uznal dědický podíl pro Vašeho zemřelého bratra v zákonném rozsahu, který by Vašemu zemřelému bratrovi náležel, coby zletilému neopominutelnému dědici. Jednalo by se o polovinu zákonného dědického podílu – pokud byste dědila Vy a Vaše sestra ze závěti a Váš zemřelý bratr, Váš podíl se sestrou by činil pro každou 5/12 a Vašemu zemřelému bratrovi by náležel podíl 2/12, který by byl rozdělen mezi jeho manželku a syny.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Ukončení služebního poměru uzavřeného na dobu určitou
- Jak ukončit služební poměr u hasičů (Hasičského záchhranného sboru)
PRÁCE-VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU
- Délka zkušební doby u služebního poměru u hasičů
- Délka zkušební doby - Zákoník práce 2012
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zvýšení kvalifikace u služebního poměru u hasičů
- Nárok na studijní volno při zvýšení kvalifikace ve služebním poměru
PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Prodloužení služebního poměru v Hasičském sboru
- Kolikrát může být prodloužen služební poměr u hasičů?


Obracím se na Vás s dotazem týkající se ukončení služebního poměru. Jsem ve služebním poměru u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje od 2. května 2012. Mám smlouvu na dobu určitou na 3 roky. Zajímalo by mne, jakými způsoby lze tento služební poměr ukončit, jestli je to stejné jako u pracovního poměru a jestli je tu také 3 měsíce zkušební doba.
Další má otázka směřuje ke zvýšení kvalifikace. Jedná se o to, že zaměstnavatel bude mou pozici rušit a pro přesunutí požaduje zvýšení kvalifikace státními zkouškami z některého ze světových jazyků. Má na to právo? A když si budu zvyšovat kvalifikaci je povinen mi poskytnout studijní volno, nebo je to jen na jeho dobré vůli?
Děkuji, Anička

ODPOVĚĎ:
Pracovní (služební) poměr k Hasičskému sboru se řídí zákoníkem práce (ZP), z. č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (upozorňuji, že k 1. 1. 2012 byl zákon významně novelizován) a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
Pro služební poměr platí stejné podmínky jako pro pracovní poměr.
Pracovní poměr na dobu určitou může být ukončen (§ 48 ZP):
-    uplynutím doby, na kterou byl sjednán (§ 39 ZP)
-    výpovědí ze strany zaměstnance (nemusí být uveden výpovědní důvod), ze strany zaměstnavatele (musí být uveden přesný důvod výpovědi), (§ 50 a následující ZP)
-    dohodou (§ 49 ZP)
-    okamžitým zrušením pracovního poměru ze strany zaměstnance, ze strany zaměstnavatele (§ 55 a následující ZP)
-    ukončením pracovního poměru ve zkušební době (§ 65 ZP)
Nad rámec dotazu uvádím, že nově s účinností od 1.1.2012 může být pracovní poměr na dobu určitou prodloužen, a to nejvýše dvakrát pokaždé o tři roky, což v důsledku znamená, že pracovní poměr na dobu určitou může trvat maximálně 9 let (3+3+3).
Zkušební doba (§ 35 ZP) je od 1. 1. 2012 odlišná pro „řadové“ a vedoucí zaměstnance. U „řadových“ zaměstnanců nesmí sjednána zkušební doba na dobu delší než 3 měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. U vedoucích zaměstnanců činí zkušební doba nově 6 měsíců po sobě jdoucích ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební dobu lze prodloužit pouze o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby.
Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná, nelze ji sjednat dodatečně, běží vždy ode dne vzniku pracovního poměru.
Zaměstnavatel má právo žádat zvýšení kvalifikace u svých zaměstnanců, tato skutečnost může být upravena například vnitřním předpisem, či jiným interním pokynem. Pokud by šlo o požadavky stanovené právním předpisem, mohla by být nedostatečná kvalifikace zaměstnance i důvodem pro výpověď podle § 52 písm. f) ZP.
Zvýšení kvalifikace je upraveno v § 231 a následujících. Zaměstnanci má být v takovém případě poskytováno ve smyslu § 232 ZP pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku pro účast na vyučování, 2 dny volno pro přípravu na výkon zkoušky a podobně.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Poškození zboží v době přepravy a náhrada škody dopravcem
- Náhrada škody za věc poškozenou při přepravě dopravcem
OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace věci zakoupené přes inzerát - věc se poškodila při přepravě
- Je možné vrátit věc zakoupenou přes inzerát poškozenou při přepravě?


Na inzerát jsem prodával autorádio a v něm jsem uváděl, že je pro mě prioritní osobní odběr s tím, že předevdu kupujícímu funkčnost a seznámím ho s obsluhou. Ozval se zájemce, který trval na zaslání na dobírku, protože by se mu nevyplatilo jet takovou dálku. Nakonec jsem tedy s odesláním souhlasil i když s námitkami, že by byl lepší osobní odběr.
Balík jsem řádně vystlal a zboží zabezpečil proti pohybu což následně i kupující potvrdil. Po doručení a vyzkoušení ale rádio vypisuje chybu mechaniky což znamená, že bohužel muselo dojít ze strany spedice k neopatrnému zacházení. Balík, ale nijak zdeformován nebyl a myslím si, že i proto, že byl hodně vystlán, ale to určitě neznamená, že tlaky při pádu balíku nemohli něco způsobit s mechanikou.
Kupující teď trvá na vrácení autorádia s tím, že mu mám poslat celou částku na účet. Mě by se teď ale vrátilo autorádio, které bylo naprosto funkční před odesláním a nyní je z něj bezcená hračka.
Jsem povinen kupujícímu vrátit peníze i když mám svědky, že zboží odcházelo naprosto funkční? Děkuji. Samuel

ODPOVĚĎ:
Mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s.p.) byla uzavřena smlouva o přepravě nákladu (dobírka), na základě které měla být doručena zásilka kupujícímu. Mezi Vámi a kupujícím byla uzavřena kupní smlouva.
Nejdříve bych se ráda vyjádřila k možnostem souvisejícím s kupní smlouvou mezi Vámi a kupujícím. V případě vadné věci může kupující žádat opravu věci na Vaše náklady, případně žádat slevu z kupní ceny. Pokud by šlo o vady neodstranitelné, může kupující odstoupit od smlouvy, v těchto případech dojde k vrácení věci i peněz.
Pokud by nešlo autorádio opravit, nebo pokud by neměl o tento postup kupující zájem, je jediným řešením navrácení peněz a vadného zboží. V opačném případě by Vás mohl Váš kupující žalovat o vydání bezdůvodného obohacení.
Náhradu škody byste mohl získat z titulu odpovědnosti z přepravní smlouvy mezi Vámi a dopravcem (např. Českou poštou s. p.). V této souvislosti bude nutné se informovat o případných bližších podmínkách uplatnění této odpovědnosti, které mohou být blíže upraveny v přepravních a tarifních řádech dopravce. Ve smyslu § 769 občanského zákoníku (Občanského zákoníku) odpovídá dopravce za škodu, která vznikla na přepravované zásilce v době od převzetí k přepravě až do jejího vydání.
Právo na náhradu škody musí odesílatel (Vy) uplatnit u dopravce do 6 měsíců od vydání zásilky příjemci (kupujícímu), jinak toto právo zaniká (§ 771 OZ). Při poškození zásilky hradí dopravce částku, o kterou byla zásilka znehodnocena, je-li účelné provést opravu, hradí dopravce náklady opravy.
Nicméně tyto skutečnosti budete muset prokázat a doložit, že škoda byla způsobena dopravcem a že výrobek nebyl vadný již před podáním zásilky k odeslání. Svědectví jsou určitě vhodná, nicméně je bohužel velmi pravděpodobné, že svědectví nebudou dostačující. Nicméně určitě navrhuji pokusit se o uplatnění škody u dopravce, bude na Vás, zda v případě neúspěchu při mimosoudním jednání, budete chtít celou věc řešit soudně. V tomto případě by Vám v případě Vašeho neúspěchu vzrostly náklady o soudní poplatky a v případě, že byste neunesl důkazní břemeno, byste s velkou pravděpodobností hradil též náklady soudního řízení protistrany.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody způsobené čerpadlem - z čerpadla vytekl olej, vazelína
- Promlčecí lhůta na náhradu škody
- Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
- Zboží, výrobek způsobil škodu kupujícímu - vymáhání vzniklé škody


Čerpadlo umístěné ve studni s pitnou vodou, používané na zalévání zahrady, přestalo být funkční. Bylo tedy reklamováno u prodejce, který mi vrátil peníze. Po vytažení čerpadla z vody byl na nerezovém těle čerpadla vazelínový povlak, důsledkem závady, proto jsem si byl nucen udělat nový rozbor vody pro další používání, který stál 1000 Kč. Rozbor však přítomnost vazelíny nějakým způsobem nepotvrdil. Toto považuji, pokud se nemýlím, za následnou vzniklou škodu přímo spojenou se závadou na čerpadle. Prodejce mě odkázal s náhradou škody na dovozce po jejich vzájemné domluvě.
Dovozce napřed s náhradou souhlasil, později si to však rozmyslel. Problém se stal před rokem, čerpadlo jsem koupil osobně. Jedná se prosím podle Vašeho názoru o následnou škodu a mohu proto požadovat po dovozci úhradu rozboru vody? Děkuji za odpověď. Ivan

ODPOVĚĎ:
Dle mého názoru by bylo možné na zmíněný rozbor vody nahlížet jako na skutečnou škodu ve smyslu § 442 občanského zákoníku. Aby bylo možno hovořit o škodě, musí zde být přítomny následující prvky: porušení povinnosti – následek a příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následkem. Dovozce by se odpovědnosti mohl zbavit, pokud by prokázal, že škodu nezavinil (§ 420 odst. 3 občanského zákoníku).
Ve smyslu § 106 odst. 1 občanského zákoníku se promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuji znovu kontaktovat dovozce, aby uhradil náklady na rozbor vody, nejlépe by bylo vhodné k tomuto dopisu přiložit kopii potvrzení, že bude náhrada škody ve Váš prospěch vyplacena.
Případně by bylo možné obrátit se na výrobce čerpadla, aby uhradil náklady na rozbor pitné vody, a to na základě zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku (z. č. 59/1998 Sb.).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Sesuv svahu souseda poškozuje zdi - jak se bránit?
- Který zákon řeší sesuv zeminy (svahu) souseda poškozující zeď?
RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Sesuv půdy na sousedním pozemku - mohu se obrátit na Stavební úřad?


Svah mého souseda se sesouvá a poškozuje zdivo mé nemovitosti (stodoly). Prosím informaci na jaký paragraf (asi Občanského zákoníku) se mám odvolat v dopise – výzvě, kterou sousedovi doporučeně chci odeslat.
Vyzývám ho dopisem, "aby odstranil sesutou zeminu, která již prohýbá zdivo a zajistil svah opěrnou zdí proti dalšímu sesouvání." V dopise mimo jiné píši, že pokud tak neučiní, že nechám zpracovat posudek od soudního znalce v oboru stavebnictví a budu toto řešit právní cestou. Dovolím si předpokládat, že nějaký zákon ošetřuje tyto situace, a že jsem v tomto ohledu v právu a při případném soudním sporu bude sousedovi uloženo, aby svah zajistil, odstranil sesutou zeminu, uhradil případné škody a také zaplatil výdaje spojené se soudním vymáháním a podáním žaloby a v neposlední řadě i náklady na pořízení posudku od soudního znalce.
Prosím informaci, zdali jsem zvolil správný postup v této věci. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Na výše popsaný případ se aplikuje:
-    ust. § 127 odst. 1 Občanského zákoníku: „Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené, bez toho aniž by učinil dostatečná opatření na upevnění stavby…“. Výčet způsobů ohrožování je v tomto ustanovení pouze příkladmý.
-    ust. § 417 odst. 2 Občanského zákoníku: „Jde-li o vážné ohrožení, má ohrožený právo se domáhat, aby soud uložil provést vhodné a přiměřené opatření k odvrácení hrozící škody.“
S Vámi navrhovaným postupem řešením Vaší situace souhlasím, nicméně bych zvážila, oznámit celou záležitost stavebnímu úřadu – obecně by mohlo dojít k rychlejšímu a méně finančně náročnému vyřešení celé situace.
Pokud by přeci jen k žalobě došlo, bylo by vhodné doložit jako přílohu též fotodokumentaci sesuvu půdy u stodoly.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Náhradní volno za práci o víkendu
- Odpracovaná sobota a náhradní volno - část pracovního dne


Krátce po mém nástupu bylo pracovníkům oddělění služeb zaměstnavatele zrušeno náhradní volno, které připadalo za každou odslouženou sobotní službu. Bylo nahrazeno pro zaměstnance zkrácenou pracovní dobu během pracovního týdne (někdy pozdější příchod, někdy zas dřívější odchod), ve kterém se uskutečnila sobotní služba. Má na takovou úpravu zaměstnavatel nárok?
Děkuji. Ivan.

ODPOVĚĎ:
Podle obecné právní úpravy Vám náleží za práci o víkendu příplatek ke mzdě ve výši 10% průměrného výdělku, ve smyslu § 118 ZP. V případě platu, jde o příplatek ve výši 25% průměrného hodinového výdělku (§ 126 ZP).
Za tyto dny nenáleží dle obecné úpravy zákoníku práce náhradní volno místo poskytnutí příplatku. Toto náhradní volno by bylo možné sjednat ve smyslu § 4b zákoníku práce, kdy lze sjednat pracovní podmínky odlišně, než jak je stanoví zákoník práce, vždy ale ve prospěch zaměstnance. S ohledem na výše uvedené proto možné, aby zaměstnavatel určil, že za práci o víkendu bude náležet náhradní volno rozdělené do několika dní (dřívější odchody, pozdější příchody).
Tato odchylná právní úprava by měla být upravena v pracovní smlouvě, kolektivní smlouvě nebo interních předpisech zaměstnavatele.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel odmítá proplatit vstupní lékařskou prohlídku
- Zaměstnavatel nechce zaplatit vstupní prohlídku - jak postupovat?
- Kdo platí vstupní prohlídku - zaměstnavatel, zaměstnanec nebo pojišťovna?


Zaměstnavatel se jakkoli odmítá podílet na proplácení vstupních prohlídek u závodního lékaře. Na vstupní prohlídku jsem šla až po uzavření pracovního poměru. Děkuji. Iva

ODPOVĚĎ:
Vstupní lékařská prohlídka se realizuje na základě § 32 Zákoníku práce, ve spojitosti se zákonem 373/2011 Sb., z. o specifických zdravotních službách. Tato právní úprava nahradila dosavadní ustanovení zákona 20/1966 Sb.
Poplatek za vstupní lékařskou prohlídku není hrazen zdravotní pojišťovnou.
Ustanovení § 59 odst. 2 zákona o specifických zdravotních službách stanoví, že vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku, pokud uzavře s uchazečem o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah (tedy pracovní smlouvu), nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak nebo stanoví-li právní předpis jinak.
Pokud zaměstnavatel uhradí vstupní lékařskou prohlídku na svůj účet, je naplněno ustanovení § 24 odst. 2, písmeno j), bod 2 zákona č. 586/1992 Sb., z. o daních z příjmů a zaměstnavatel si může dát tuto položku do nákladů. Ve smyslu znění § 24 odst. 2, písm. j), bod. 2 se jedná o výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů, kdy se těmito výdaji rozumí například i výdaje na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví vynaložené poskytovatelem na zdravotně lékařské služby (dříve závodní preventivní léčbu).
S ohledem na výše uvedené mám za to, že pokud jste byla přijata do pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen Vám zaplacený poplatek proplatit, nadto si jej může uplatnit v nákladech. Samozřejmě, za předpokladu, že jste se nedohodli na tom, že si poplatek uhradíte sama.
Odchylná právní úprava by mohla být stanovena v interních právních předpisech zaměstnavatele, nebo v kolektivní smlouvě.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace služeb autoškoly - postup
- Reklamace služby u Slevomatu - jak postupovat?


Před třemi měsíci jsem si koupil přes slevomat lekce řidičského průkazu. Byl jsem jen na 3 jízdách (1 hodinová, 2 dvouhodinové) celkem tedy pět lekcí za tři měsíce. Jsem zaměstnaný a mám tedy méně času. Proto jsem si pořídil 28 jízd + 13 lekcí v autoškole individuální tréning. Chci tuto službu reklamovat. Zaplatil jsem za ní 6900 Kč, a přijde mi, že 3 schůzky za 3 měsíce je dosti málo. Jedná se o živnostníka autoškola XXX YYY. Navíc mě nevyhovuje způsob jeho výuky, kdy po chybě na 10 minut zastaví a vysvětluje mi jak jsou všichni jeho žáci nezodpovědní. Ztrácíme tak čas, který je samozřejmě započítaný do výuky. Chci se zeptat jak je možné tuto službu reklamovat.
Instruktor není schopen se se mnou domluvit. Nepracuje po sedmé večerní ani o víkendech a jelikož jsem zaměstnáný, není možné se schodnout na termínu. Písemnou dokumentaci s instruktorem bohužel nemám na jízdy jsme se domlouvali telefonicky, nebo osobně. Děkuji, Evžen

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě bude nejlepší obrátit se na SLEVOMAT a zakoupenou službu u něj reklamovat, postup reklamace by měl být upraven v rámci obchodních podmínek (měly by být dostupné na internetových stránkách). Jako důvody reklamace této služby byste měl uvést, kdy byla služba zakoupena a že dosud jste vyčerpal jen 5 lekcí (předložit např. kopii průkazu o uskutečněných jízdách) atd., samozřejmě závěrem žádat o vrácení peněz (kreditů) nebo o přeložení k jinému instruktorovi, který by vám lépe vyhovoval.
Pro řešení Vaší situace navrhuji navštívit tyto stránky:
-    http://www.slevomat.cz/kontakt, zvolte část: "Nespokojenost s využitou nabídkou"
-    http://www.slevomat.cz/garance
Nicméně ve Vašem případě bych nejprve navrhovala písemnou komunikaci (tak jak je navrhována již na stránkách SLEVOMATu) s autoškolou, v níž jste si zaplatil hodiny – snažit se najít shodu, jak nejlépe realizovat zbylé hodiny, případně jak omezit nežádoucí způsob jednání instruktora (dlouhé proslovy o nezodpovědnosti žáků autoškoly a podobně), případně se pokusit zjistit, zda by bylo možno nechat se přiřadit k jinému instruktorovi.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnanec odmítnou vyšetření závodním lékařem?
- Může jít zaměstnanec ke svému praktickému lékaři místo závodního?
- Právo zaměstnance na zaplacení periodické kontroly u svého praktického lékaře
- Právo zaměstnance na uhrazení vstupní kontroly u svého praktického lékaře
- Kdo platí vstupní a periodické vyšetření u závodního lékaře?


V případě, že má zaměstnavatel smluvní zdravotnické zařízení preventivní lékařské péče, může zaměstnanec odmítnout povinné vstupní a periodické prohlídky u tohoto dodavatele? Nebo může zaměstnanec tyto prohlídky absolvovat u svého praktického lékaře a dodat potvrzení od něj?
Pokud by prohlídky absolvoval u svého lékaře, je zaměstnavatel mu povinen uhradit tento výdaj tak jako u smluvního dodavatele? Děkuji.

ODPOVĚĎ:
V této oblasti byla v legislativě mezera, která byla od 1. dubna 2012 odstraněna.
Jedná se o skutečnost, kdy jako zaměstnanec, který nevykonává rizikovější povolání (rizikovost povolání se určuje podle kategorií stanovených vyhláškou č. 423/2003 Sb.), nemá zákonnou povinnost dostavit se k periodické prohlídce (vstupní jsou podmínkou přijetí do pracovního poměru a ty byly povinné, pokud to zaměstnavatel vyžadoval). Opakovaně bylo soudy rozhodnuto v tom smyslu, že zaměstnanec je povinen se periodické lékařské prohlídce podrobit a to s ohledem na § 103 zákoníku práce (dikce tohoto ustanovení je ovšem také komplikovaná).
Zákonodárce při vědomí této zásadní mezery do právního řádu doplnil zákona č. 373/2011 Sb., s účinností od 1.4.2012, který stanoví povinnost všem zaměstnancům dostavovat se jak na vstupní, tak na periodické i mimořádné lékařské prohlídky (§ 53 a násl.).
U zaměstnanců zařazených do 1. kategorie prací podle výše uvedené vyhlášky (typicky administrativní pracovníci) se může zaměstnavatel dohodnout na provádění preventivních prohlídek u vybraného ošetřujícího lékaře tohoto zaměstnance. Toto je pouze možnost a má-li zaměstnavatel vlastní smluvní zdravotnické zařízení, nemusí tuto možnost využít.
Náklady zdravotních prohlídek hradí zaměstnavatel lékaři vždy (i z tohoto důvodu jsem skeptická k tomu, že se možnost prohlídky nechat provádět ošetřující lékaře bude využívat, jelikož náklady smluvního zařízení má zaměstnavatel jisté, oproti tomu náklady ošetřujícího praktického lékaře tak jisté nemá).


OBCHOD-REKLAMACE
- Do kdy musí zákazník vrátit zboží prodejsi při odstoupení od smlouvy
- Odstoupení od kupní smlouvy - lhůta na vrácení zboží zákazníkem
- Maximální lhůta na vrácení zboží zákazníkem při zrušení kupní smlouvy
- Je možné dát do obchodních podmínek 14denní lhůtu na vrácení zboží zákazníkem?
- Maximální lhůta na vrácení peněz zákazníkovi při vrácení zboží
- Do kdy musí prodejce poslat peníze za vrácené zboží zákazníkem
- Může zákazník vrátit použití zboží ve 14denní lhůta eshopu?
- Vrácení opotřebeného zboží prodejci ve 14denní lhůtě - informace
- Je možné vrátit použité zboží ve 14denní lhůtě eshopu?
- Odstoupení od kupní smlouvy s eshopem a vrácení opotřebeného, použitého zboží


Už dlouho řeším problém s odstoupení zboží ve 14 denní lhůtě (nákup přes internet). Zákon totiž v souvislosti s lhůtou hovoří pouze od odstoupení od smlouvy (emailem nebo dopisem) – a ne o doručení zboží. E-shopům proto právníci radí, aby nastavily v obchodních podmínkách taková vhodná opatření, aby bylo možné těmto nebo podobným situacím předcházet. Moje otázka zní: když si doplním do obchodních podmínek, že požaduje i dodání zboží ve14 lhůtě. Mám na to právo? Můžu si doplnit do obchodních podmínek, že požaduji dodání zboží do 14dní ne pouze zaslání dopisu nebo emailu? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží není možné vázat na žádné podmínky či sankce.
Odstoupením nevzniká právo na vrácení finančního plnění, ale právě naopak ve smyslu ustanovení § 457 občanského zákoníku vzniklá povinnost obou stran vydat si navzájem bezdůvodné obohacení, kterým je vše, co podle zrušené smlouvy dostaly.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, je prodávající povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky (kupní cenu, popř. zálohu) nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
Není-li spotřebitel již schopen zboží či jiné převzaté plnění vrátit (převzaté plnění již například nemá), anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích (obvykle se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě).
Tudíž do obchodních podmínek můžete uvést, že po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen vrátit poskytnuté plnění, a to do 30 dnů od odstoupení od smlouvy nebo uvést důvod, proč plnění vrátit nelze.
Nad rámec dotazu si Vás dovolím upozornit, že požadavek na vrácení dodaného zboží v neporušeném obalu či zboží nepoužitého je v rozporu se zákonem. Právo odstoupit od smlouvy má však spotřebitel podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku i v případě, že zboží již použil, ba dokonce i tehdy, jestliže jej již částečně opotřeboval (viz info o započtení).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Je možné odmítnout podání vysvětlení Policii - nemám právníka, advokáta?
- Odepřední podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu
- Odmítnutí podání vysvětlení na Policii - § 158 odst. 8 Trestního řádu


Manželka se se mnou rozvádí. Máme byt, ze kterého jsme se vystěhovali 2005 do zakoupeného rodinného domu RD. Svůj podíl jsem přepsal bohužel na děti. Od 2010 bydlím tedy v tom holobytě, který je ve společném jmění manželů SJM. Máme tam bohužel všichni trvalé bydliště a manželka uvádí, že i vybavení (které si odstěhovala do RD). Nyní na mě podala trestní oznámení, že ji neumožňuji vstup (nový zámek dveří). V úterý mám jít na výslech na polocii. Jaké to jsou rizika a co mi radíte?
Zajímalo mě hlavně, jaké mohou být dopady. Je podáno trestní oznámení, zítra mám jít na výslech. Mohu z toho mít nějaké vážné komplikace. Klíče jí samozřejmě vydám, i když je mohla "např. ztratit a nemusím přiznávat že bych vyměnil zámek" !?
Bohužel svého majetku (RD) jsem se zbavil přepisem na děti a diskutovaný byt, který jsem mimochodem dostal dříve od zaměstnavatele je nyní SJM. Manželka ho bude chtít pordat a mě vystěhovat.
Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
z důvodu, že nemám k dispozici dostatek podkladů, doporučuji jediné, odepřít podání vysvětlení ve smyslu § 158 odst. 8 trestního řádu a obratem vyhledat pomoc doporučeného advokáta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Návrh na vklad na nový byt před dostavěním parkování, parkovacího místa
- Vklad nového bytu do katastru před dokončením parkování, parkovacího místa


Vlastník nemovitosti (investor) přestavuje starší objekt bývalých kasáren na bytový dům s tím, že po dokončení bytu a jeho zaplacení kupujícím, se převede do osobního vlastnictví. Ke každé bytové jednotce je přiděleno parkovací místo – zatím ve výstavbě, které ale není součástí převodu vlastnického práva s bytovou jednotkou.
Otázka – může prodávají podat návrh na vklad do katastru nemovitostí (bytu, předanému předávacím dokladem a již zabydlenému) i před dokončením parkoviště, nebo až po jeho dokončení?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí podat můžete i před dokončením parkovacího místa, zvláště pak, nebude-li parkovací místo převedeno do Vašeho vlastnictví. Nezapomeňte do návrhu uvést, kterému katastrálnímu úřadu věc adresujete, označte strany - u Vás by to měl být prodávající a kupující a také právo, o které se jedná, převod vlastnických práv. Jaké konkrétní dokumenty a informace ohledně správních poplatků Vám jistě sdělí na samotném katastrálním úřadě.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Rizikové těhotenství a nárok na dovolenou v práci, zaměstnání
- Proplacení dovolené u ženy na rizikovém těhotenství na neschopence
- Neproplacení nevybrané dovolené ženě na rizikovém těhotenství


Od 4. 8. 2011 jsem byla v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství. Na mateřskou dovolenou jsem nastoupila 10. 2. 2012 (šest týdnů před plánovaným termínem porodu, který byl 23.3.2012). Dcera se narodila 15.3.2012. Mám za těchto okolností nárok na dovolenou za rok 2012? Ráda bych si ji vybrala před nástupem na rodičovskou dovolenou. Má zaměstnavatel právo mi dovolenou neproplatit, pokud o ni písemně nezažádám? K zaměstnavateli jsem nastoupila v průběhu roku 2008. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Nárok na dovolenou Vám vzniká ze zákona a také z pracovní smlouvy, kterou jste se zaměstnavatelem uzavřela. Zákon hovoří o tom, že máte nárok minimálně na 4 týdny dovolené za kalendářní rok. Se zaměstnavatelem můžete mít domluven v pracovní smlouvě i vyšší počet dnů. Nastupujete-li v průběhu roku do zaměstnání, máte nárok na poměrnou část z dovolené. Její konkrétní číslo Vám jistě sdělí na personálním oddělení nebo jej budete mít napsán na výplatní pásce. Dovolenou, kterou máte, pak můžete buď čerpat a nebo Vám ji zaměstnavatel musí proplatit. Proto se obraťte na personální oddělení, na mzdovou účetní zkrátka na osobu, která u Vašeho zaměstnavatele vyřizuje agendu kolem mezd a domluvte se na čerpání dovolené přímo s ní.


OBČAN-BYDLENÍ
- Účet spoluvlastníků na jméno jednoho z nich - jak zabránit dědění účtu?
- Jak zabránit dědění účtu na jméno správce spoluvlastníků nemovitosti
- Je lepší účet na jméno nebo podnikatelský účet na správce spoluvlastníků?


Vlastním byt v bytovém domě se 4 bytovými jednotkami. V podílovém spoluvlastnictví máme ostatní části domu. Nejsme SVJ, neboť to musí být až na 5 bytových jednotek. Pro správu domu (fond oprav) máme zřízen účet, který je však zřízen na jednoho z vlastníků – zástupce domu (na fyzickou osobu). Druhý vlastník má k tomuto účtu dispoziční právo. Chtěla bych se zeptat jak právně ošetřit to, aby tento účet nebyl v případě smrti vlastníka zablokován a nešel do dědického řízení. Postačí k tomuto pouze dohoda podílových spoluvlastníků o hospodaření se společnou věcí nebo jsou nutné jiné právní kroky a jaké? Děkuji, Alexandra

ODPOVĚĎ:
V bance je možné vést účet jako fyzická osoba nebo tzv. podnikatelstký účet. Záleží na tom, v jakém režimu je u Vás účet veden. Ve Vašem případě by bylo ideální, aby tento účet byl veden jako "podnikatelstký". V takovém případě si banka zapisuje informace týkající se účelu účtu a v případě úmrtí jeho vlastníka by účet do dědického řízení nespadl a bance stačí doložit úmrtní list ke změně vlastníka účtu. Doproučuji se ještě podrobně informovat v bance, kde je Váš účet zřízen.


OBČAN-BYDLENÍ
- Bianco směnka na opravu domu SVJ - musí ji majtelé bytů podepisovat?
- Musí majitelé bytů podepisovat blankosměnku na opravu bytového domu?


Píšu za své sousedy - důchodce. Jsme panelák, máme družstevní byty i byty v osobním vlastnictví. Proběhne zateplení. Majitelé, kteří mají byty v osobním vlastnictví dostali k podpisu dohodu o vyplňovacím právu směnečném a blankosměnku - prázdnou, bez částky. Musí majitelé bytů bianco směnku podepsat? Na část zateplení si bere družstvo úvěr od ČSOB, na každý byt vychází suma zhruba 65.000 Kč. Sousedé nemají SVJ, jejich byty spravuje družstvo a směnka by se podepisovala družstvu. Není tam fyzická osoba. Splácet budeme všichni formou fondu oprav. Děkuji, Anna

ODPOVĚĎ:
V případě Vašich sousedů bych byla opatrná. Nemám dostatek informací, abych byla schopná Vám úplně odpovědět, ale mějte na paměti, že tzv. bianko směnka je poměrně riziková záležitost. Držitel směnky může doplnit libovolnou částku. Vaši sousedé samozřejmě nejsou povinni směnku podepisovat. Do právních vztahů máme vstupovat svobodně a bez nátlaku. Z Vašeho dotazu mi přijde, že se družstvo tímto krokem snaží o to, aby členové družstva byli ručitelé za úvěr, což je rovněž rizikové. Neznám podmínky, za kterých by ručili, je třeba vidět konkrétní dokumenty. Ve Vašem případě bych velmi doporučovala, aby dokumenty k celé transakci viděl právník popř. advokát. Ideální by bylo obrátit se s dotazem na advokátní kancelář, kde by s Vašemi sousedy smlouvu prošli a vysvětlili jim rizika s ní spojená. Za předpokladu, že není ve finančních možnostech sousedů platit právní služby, zkuste se obrátit na sociální služby v místě Vašeho bydliště. Mnoho organizací totiž kromě sociálního poradenství poskytuje i poradenství právní a to zdarma.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Pokud mám více pracovních poměrů, musí být vzájemně zaměstnavatelé informování?
- Více pracovních poměrů na dobu neurčitou a povinnosti informovat zaměstnavatele


Jsem na rodičovské dovolené. U původního zaměstnavatele mám podepsanou smlouvu na dobu neurčitou a ráda bych se na místo vrátila ve 3 letech věku dítěte. Dostala jsem nabídku na částečný úvazek (60%) a na dobu neurčitou k jinému zaměstnavateli teď během rodičovské dovolené RD. Budu původního zaměstnavatele informovat o vedlejším poměru. Musí mi původní zaměstnavatel vydat zápočtový list bez problémů? Musím nastalý pracovní poměr s bývalým zaměstnavatelem ještě nějak řešit? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Za předpokladu, že ukončujete pracovní poměr, je zaměstnavatel povinen Vám zápočtový list vydat. V případě, že by tak neučinil, můžete se zkusit obrátit na inspektorát práce, kde jeho postup prověří a příp. také na soud tzv. žalobou na vydání věci. Z Vašeho dotazu mi dále není jasné, zda-li chcete po dosažení věku 3 let Vašeho dítěte nastoupit k původnímu zaměstnavateli či nikoliv. V případě, že v budoucnu budete mít dva pracovní poměry, je třeba o této skutečnosti informovat oba zaměstnavatele. Zejména pak z důvodů odvádění záloh na daní atd. Za předpokladu, že do původního zaměstnání již nenastoupíte, po vyřízení procedur spojených s ukončením pracovního poměru již zaměstnavatele "řešit" nemusíte.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Výplata renty firmou v likvidaci a přihlášení pohledávky
- Zaměstnavatel v likvidaci - kdo vyplácí rentu (za ztrátu na výdělku)?
- Kam podat přihlášku kvůli vyplácení renty zaměstnavatelem v likvidaci?


Pobírám náhradu za ztrátu na výdělku tzv. rentu, z pracovního úrazu. Nyní mi přišlo oznámení, že firma je v likvidaci s tím, že věřitelé se vyzývají, aby do tří měsíců přihlásili své pohledávky. Týká se toto oznámení i mne? A pokud ano, lze pohledávku přihlásit formou dopisu, nebo je třeba použít nějaký speciální formulář, a co by tato přihláška event. měla obsahovat, aby byla pro likvidátora akceptovatelná. Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Jakožto pobiratel renty jste také věřitelem zaměstavatele a proto se Vás výzva týká. Vaše pohledávky vůči zaměstnavateli je ona peněžitá renta. Pohledávku uplatníte pomocí přihlášky, kterou najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti https://isir.justice.cz/isir/commo/stat.do?kodStranky=FORMULAR. Zde najdete nejen přihlášku, ale také pokyny k vyplnění. Za předpokladu, že byste si ani pak nevěděl rady, je možné se obrátit přímo na insolvenčního správce s prosbou o radu.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Je možné anonymní udání na inspektorát práce (inspekci práce)?
- Může zatajit inspektorát práce kdo podal stížnost nebo podnět k šetření?
- Musí inspektorát práce sdělit kdo podal podnět k prošetření?
- Strach ze ztráty zaměstnání při stížnosti na inspekci práce

- Zaměstnavatel mění pracovní dobu ze dne na den, jak se bránit?
- Porušování zákoníku práce zaměstnavatelem - jak se bránit?


Pracuji v prádelně, kde nám byla přikázána práce v sobotu. Pokud nechceme přijít nebo něco namítáme, posílají nás k podepsání výpovědi. Již 3 roky nám mění pracovní dobu ze dne na den. Nevíme si rady, nikde nemáme odvolání každá z nás se bojí o práci. Děkuji, Mariana

ODPOVĚĎ:
Problematiku ochrany zaměstnaců v pracovněprávních vztazích řeší inspektoráty práce. Zkuste proto podat v místě Vašeho pracoviště podnět na inspektorát práce. Můžete tak učinit ústně v podatelně inspektorátu nebo písemně. Vylíčíte co a jak se Vám u zaměstnavatele děje. Podnětu je třeba datovat a podepsat. Trvejte na tom, abyste byla inspektorátem do 30 dnů vyrozuměna o tom, jaké šetření ve věci provedl.
Inspektorát může na základě Vašeho podnětu provést u zaměstnavatele šetření a pokud přijde na nějaké pochybení, vyzve jej k nápravě případně uloží zaměstnavateli pokutu.
Aby byla zachována Vaše anonymita, můžete v dokumentu uvést, že se bojíte represí ze strany zaměstnavatele. Inspektorát by pak měl učinit opatření k tomu, aby se zaměstnavatel neodzvěděl jméno osoby, která podnět podala.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Maximální lhůta prodloužení podpůrčí doby od OSSZ


Od roku 2003 jsem zaměstnanec firmy s.r.o. na dobu neurčitou. Od roku 2009 jsem na mateřské dovolené, která mi skončila 7.7.2012. Měla jsem nastoupit 9.7.2012 zpět do zaměstnání, jelikož se mi stal úraz, tak mám od 9.7. neschopenku, kterou mám až doposud. Teď mi jde, ale o to jak mám postupovat dál jelikož jsem zjistila, že jsem otěhotněla a nevím jak řešit situaci až ukončím neschopnost s úrazem. Mohu po skončení neschopnosti dát novou neschopnost od gynekologa a firma mi bude platit dál nebo musím dát výpověď a zaregistrovat se na Úřadu práce? Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným přísluší po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti náhrada mzdy od zaměstnavatele. Od 22 dne trvání pracovní neschopnosti máte nárok na nemocenské dávky, avšak maximálně 380 kalendářních dnů počítaných od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Pokud nastoupíte na další pracovní neschopnost, budete před koncem podpůrčí doby vyzvána Okresní správou sociálního zabezpečení, že se Vám blíží konec podpůrčí doby. Pak je možné žádat o její prodloužení, děje se tak na 3 měsíce.

Doporučuji Vám se pro bližší informace doptat na Okresní správě sociálního zabezpečení OSSZ. Po skončení pracovní neschopnosti, tak můžete zaměstnavateli dát neschopenku novou, co se týče výplaty nemocenských dávek, platí výše zmiňované.

OBČAN-BYDLENÍ
- Hluk od sousedů bydlících o patro výše - jak se bránit?
- Stížnost na družstvo - hluční sousedi
- Mají policisté povinnost přijet, při ohlášení hluku od sousedů?


S mámou bydlím v družstevním bytě a nad námi bydlí velice hlučná rodina, která zejména mou mamku psychicky terorizuje, tím jak třískají po podlaze a nadávají jí. Je zcela zřetelné, že to dělají naschvál, kam jde moje máti, jdou za ní a samozřejmě s nějakým tím třískotem. Přitom my jsme slušná rodina a nic jsme jim neudělali. Tím, že to člověk nemůže nějak hmatatelně dokázat, tak se stavíme ne do velmi nepříjemné pozice. Jak bychom se měli zachovat?
Navíc nikdo z jejich rodiny nepracuje a neplatí nájem. Už se to dalo k soudu, jenže oni se odvolali a od té doby uběhlo už další půl rok. Všichni v družstvu za ně platíme nájem a přitom se měli už dávno odstěhovat. Každý má právo na klidný život, jenže jak se v této situaci máme zachovat? Slova nepomohou, ba naopak začali naši sousedi vyvádět ještě více. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Máte pravdu v tom, že každý má právo na klidný život. Toto je dokonce řečeno i v občanském zákoníku, kde je přímo zakotveno právo nájemce na plný a nerušený výkon práv spojených s užíváním bytu.
Zkuste se proto obrátit na družstvo se stížností na chování nájemníků. Z toho, co píšete zřejmě nebudete zcela úspěšná, ale alespoň bude existovat písemný důkaz na to, že jste si v minulosti na chování sousedů již stěžovala. Bohužel Vám pak nazbývá nic jiného než se v případě konfliktů obrátit na policii. Možná se budou policisté zdráhat přijet, ale trvejte na tom, je to jejich povinnost. Policisté mohou sousedům domluvit a nebo zahájit se sousedy trestní řízení.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Trest, postih za podání inzerátu za jiného
- Podání seznamovacího inzerátu za jiného a přečin poškozování cizích práv
OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Odškodnění za podání inzerátu na seznámení za jiného (nemajetková újma)
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Přečin poškozování cizích právMůj přítel založil na seznamce úmyslně jiné osobě inzerát s jejími fotografiemi, které stáhl na jejím profilu na facebooku, uvedl telefonní číslo osoby. Nyní má jít k podání vysvětlení, činu lituje a inzerát již smazal. Jak se má při výslechu zachovat a jaké sankce je možno očekávat? Děkuji, Ludmila

ODPOVĚĎ:
Pokud byl Váš přítel vyzván policí k podání vysvětelní, měl by mít ve výzvě od policie uvedeno kvůli čemu si jej policisté předvolávají. Z Vašeho popisu soudím, že by se snad mohlo jednat o přečin poškozování cizích práv, kde hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
Osobně se ovšem domnívám, že se o trestný čin jednat nebude, spíše o přestupek. Osoba, která byla jednáním Vašeho přítele poškozena může na Vašeho přítele podat žalobu na ochranu osobnosti k civilnímu soudu, kde se může domáhat mimo jiné odškodnění.

Co se týče chování Vašeho přítele během výslechu, doporučovala bych, aby nic nezastíral, skutečnost by stejně patrně vyšla najevo a pak by to pro něj bylo horší. Jistě bych ale neopomněla připomínat, že sám již inzerát smazal a činu lituje. Může ještě nabídnout postižené osobě omluvu. Co se sankce týče, ta se odvíjí podle trestného činu, pro který je Váš přítel vyšetřován. Jak už jsem ale uvedla spíše si myslím, že by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití, kde hrozí např. peněžitá pokuta.


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod obecního bytu bratrance na rodinného příslušníka - jak postupovat?


Chci se zeptat, jakým způsobem je možné zařídit převod obecního bytu, patřícího mému bratranci na mne. Jde o obecní byt v Praze a já v tomto bytě žiji již půl roku. Bratranec se chce bytu výhledově zbavit. Jaké jsou podmínky přepisu na jinou osobu - tedy mne? Děkuji, Michal

ODPOVĚĎ:
Převod obecního bytu je problém, neboť převádět (měnit majitele) je možné jen u věcí, které má osoba ve vlastnictví. Byt ale není ve vlastnictví Vašeho bratrance, ale obce. Ve Vašem případě bych doporučila zajít na bytový odbor obce a poradit se o možnostech řešení tam. Záleží na vlastníkovi bytu, tedy obci, zda-li Vám vyhoví či nikoliv.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Prodloužení podpůrčí doby před nastoupením na mateřskou dovolenou
- Přímý přechod z neschopnosti do mateřské dovolené a prodloužení podpůrčí doby


Prosím o radu. Od 17.10.2011 jsem v pracovní neschopnosti, kterou mi vystavil můj ošetřující lékař. V únoru se pracovní neschopnost přepsala na mou gynekoložku z důvodu rizikového těhotenství a v pátek mi přišel dopis z OSSZ, že budu mít vyčerpanou podpůrčí dobu v délce 380 dní.
5.9.2012 nastupuji na mateřskou dovolenou a chci se tedy zeptat. Musím i přesto žádat OSSZ o prodloužení, jak mi radí v dopise? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě záleží na tom, zda-li po ukočení pracovní neschopnosti nastupujete ihned na mateřskou dovolenou. Pokud tomu tak je, nemusíte již OSSZ žádat o prodloužení podpůrčí doby, neboť plynule přejdete na dávky peněžité pomoci v mateřství (PPM, "dávky mateřské"). Za předpokladu, že by tam ale byla nějaké doba mezi ukončením podpůrčí doby a nástupem na nemocenskou, je vhodné si o prodloužení požádat, abyste dostávala nemocenské dávky. Můžete se také přímo obrátit pro bližší informace na Okresní správu sociálního zabezpečí, kde na tel. 840 406 040 Vám budou schopni podle Vašeho rodného čísla zhodnotit Vaši situaci a doporučit vhodné řešení.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí uklízet majitel bytu společné prostory v domě i když v něm nebydlí?
- Je povinen nebydlící majitel bytu v SVJ uklízet společné prostory v domě?


Musí majitel bytu, v němž nebydlí, ale nemá v něm ani nájemníka, jezdit uklízet společné prostory domu, a to podle 15 let starého rozhodnutí společenství vlastníků bytových jednotek SVJ o rozpisu úklidu v domě? Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Z vlastnictví plynou pro vlastníka nejen práva, ale i povinnosti. Ačkoliv nějakou věc neužíváte nebo v případě bytu se v něm nezdržujete, přesto jste povinen pečovat dle rozhodnutí společnosti vlastníků o společné prostory. Pokud byste to chtěl změnit, můžete se pokusit sjednat si s ostatními vlastníky výjimku nebo se pokusit se s nimi domluvit na nějakém jiném řešení Vaší situace.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Nový majitel nemovitosti pečuje o předzahrádku - je možné vydržení
- Vydržení předzahrádky - nový majitel domu se o ni stará přes 15 let
- Vydržení nemovitosti a žaloba na určení vlastnictví


Vlastníme bytový dům s obchody. Před domem je předzahrádka, přes kterou vede vstup do bytového domu. Barák vlastníme více jak 15 let a teď jsme zjistili, že v katastru nemovitostí je předzahrádka psaná na zemřelé majitele. Lze pozemek vydržet, když se o něj staráme více jak 15 let, či získat alespoň věcné břemeno (chodníček) pro vstup do baráku? Žádost budeme muset poslat k soudu, existuje nějaký vzor, jak žádost formulovat nebo musíme navštívit advokáta? Děkuji, Luděk

ODPOVĚĎ:
Pokud se držby týče, tak zákon uvádí, že oprávněný držitel se stává vlastníkem movité věci, má-li ji v nepřetržité držbě po dobu tří let, jde-li o věc movitou, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. U držitele musí být splněny dva zákonné znaky, držitel musí mít věc ve své skutečné moci nebo-li musí věc skutečně ovládat a zároveň musí mít vůli s věcí nakládat jako s vlastní, tedy jako by mu patřila. Oprávněným držitelem tak můžete být i v případě, že jste jednali v omylu, ovšem v tzv. omluvitelném omylu, tj. takovém, kdy jste si počínali s obvyklou mírou opatrnosti. Můžete také podat žalobu na určení vlastnictví na soud, který rozhodne, zda-li jste zahrádku vydrželi či nikoliv. V případě, že ne, obraťte se pak nejspíše na dědice původního majitele, kterému by zahrádka nejspíše připadla a zde můžeze vyjednávat o věcném břemenu příp. jiném řešení situace (odkoupení pozemku).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Rozchod druha a družky a nárok na vypořádání ze společné nemovitosti
- Má partner při rozchodu nárok na zaplacení práce provedené na nemovitosti?


Přítel prodal byt za cca 2,5 milionu Kč. Z těchto peněz postavil dům, ve kterém jsme bydleli 6 let (pozemek byl dar od mých rodičů). Nyní se rozcházíme a já bych ráda přítele vyplatila. Má v tomto případě nárok na vloženou částku, nebo mu musím vyplatit tržní cenu nemovitosti? Přítel chce, abych mu zaplatila i za práci vloženou do stavby domu - má na to nárok? Ve výpisu z Katastru nemovitostí máme každý 1/2 pozemku i nemovitosti. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Váš přítel má právo na vložené peníze, za které postavil dům, ve kterém nyní bydlíte a rovněž tak i za práci nebo zušlechťování pozemku. Otázkou je, jak se dobrat konečné sumy, kterou byste měla příteli vyplatit. Nejrozumnější je pochopitelně se pokusit domluvit. V případě sporu byste se museli obrátit na soud, který provede vypořádání a protože všechno je otázkou dokazování, záleží na tom, kolik "práce" by se Vašemu příteli podařilo prokázat, že učinil a jak by ji ohodnocoval atd.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na odškodné za loupežné přepadení (psychická újma, otřes mozku)
- Dokazování nemajetkové škody při loupežném přepadení (újma na zdraví)


Kamarádka byla před 3mi roky přepadena v baru, kde byla odcizena částka 50.000 Kč. Viník byl chycen a odsouzen. Přepadení provázel fyzický útok na kamarádku, kdy jí bylo vyhrožováno zabitím, po lékařské prohlídce byl zaevidován lehký otřes mozku.
Právní zástupce řekl, že pokud by byl následek vážnější bylo by možné žádat odškodné. Vzhledem k tomu, že když vás někdo drží pod krkem a vyhrožuje zabitím, berete to vážně, protože nevíte, zda pachatel svou hrozbu dokoná. Lze s ohledem na výše uvedené podklady žádat odškodné? Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Odškodnění žádat lze. Avšak v tuto chvíli se můžete už jen obrátit na civilní soud žalobou o náhradu škody. Žaloba musí být podložena lékařskou zprávou. Mějte na paměti, že takovéto řízení je zpoplatněno a především, že kamarádka bude muset vznik a výši škody odsouzenému dokázat. Pomoci by mohl důkazní materiál z trestního řízení. Jako poškozená má kamarádka právo nahlédnout do spisu a činit si z něj kopie. Je ovšem třeba říci, že takovéto řízení je pro oběti trestných činů často velmi pschicky náročné.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Osoba využívající odpadní jímu odmítá platit náklady vývozu
- Je možné odpojit majitele nemovitosti připojeného k jímce?
- Může majitel studny odopojit ostatní majitele nemovitostí od vody?
- Majitel studny chce odpojit od přívodu vody ostatní majitele
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Návrh na uspořádání poměrů k soudu (řešení sporu mezi majiteli nemovitostí)


Máme s manželem chatu s pozemkem na kterém máme odpadní jímku. Původně to byl podnikový areál s 6 chatami a jednou správní budovou (dnes penzion) a tato jímka na našem pozemku byla společná pro všechny tyto objekty. My nadále poskytujeme jímku pro všechny, i když věcné břemeno máme jen na dvě chaty. Nynější penzion má zase na pozemku studnu a poskytuje všem vodu. Bohužel penzion změnil majitele a tento, přes to že má nejvíce odpadů (ročně zhruba za 25 000 Kč) se nechce podílet na placení a po oznámení že necháme jeho přívod do jímky uzavřít nám oznámil, že nám uzavře vodu. My poplatky na kterých jsme se za vodu dohodli řádně platíme, ale bohužel věcné břemeno nemáme. Je možné tomu kdo nemá zřízené věcné břemeno a nedodržuje dohodnuté (ústně) podmínky na užívání jímky uzavřít přívod bez nějakých oznámení a jiných průtahů?
Chatu s pozemkem a jímkou vlastníme od roku 1996. A stejně tak dlouho je odebírána voda která je ve vlastnictví jiné chaty resp. nynějšího penzionu. Věcná břemena si zřídili jen dvě chaty a to jak na jímku tak na vodu a penzion a my to nejsme. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
I dohody, které jsou uzavřeny ústně je nutné plnit. Pokud řádně a včas platíte, nemá majitel penzionu právo Vám přístup k vodě znemožnit. Za předpokladu, že se s Vámi nechce dohodnout na využívání jímky, můžete podat návrh na uspořádání poměrů na soud. V případě, že by Vám byl uzavřen přístup k vodě, můžete se na soud rovněž obrátit. Obecně je lepší mít dohody písemné, pokud toto není možné, bude muset opět asistovat soud. Zkuste se ještě jednou na majitele penzionu písemně obrátit s Vašimi požadavky a s tím, že nebude-li ochoten o uspořádání poměrů vést diskuzi, obrátíte se na soud. Hrozba soudního řízení by mohla debatu otevřít.


OBČAN-EXEKUCE
- Je nutné do exekučního návrhu napsat zaměstnání dlužníka?
- Může si exekutor zjistit zaměstnavatele dlužníka?
- Rozhoduje o způsobu exekuce věřitel nebo exekutor?


Soudním rozhodnutím bylo bývalému manželovi určeno platit měsíčně výživné na našeho syna. Tuto povinnost pravidelně neplní. Dluh na alimentech narůstal, proto jsem podala návrh na exekuci movitého majetku. Tato nabyla právní moci, ale protože jsem nebyla jediná, kdo takto učinil, je údajně nepravděpodobné, že exekuce proběhne. Vztahuje se na toto rozhodnutí nějaká promlčecí lhůta? Také jsem opakovaně podala trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti. Soudní řízení pomohla pouze k doplacení aktuálního období. Momentálně otec platí výživné tak, aby se nedopustil 4 měsíčního soustaveného neplacení, proto chci podat návrh na exekuci na platu. Musím zde uvést aktuálního zaměstnavatele otce dítěte? Jak postupovat, když ho neznám? Popř. co se stane s návrhem, kde tyto údaje nebudou správné? Mohu do tohoto návrhu zahrnout i zatím neúspěšnou exekuci movitého majetku a jak? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že pokud bylo právo uznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Dále také platí, že v jedné věci nelze vést více exekučních řízení, je proto nutné vyčkat až bude původní exekuční řízení ukončeno. Pak můžete podat nový návrh. Způsob provedení exekuce si určuje exekutor. Zaměstnavatele manžela znát nemusíte, je možné požádat exekutora, který by řízení prováděl, aby si tuto informaci zjistil sám. Narozdíl od Vás si tuto informaci může velmi snadno opatřit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Soused vypouští žumpu na louku - jak se bránit?
- Jak zabránit sousedovi ve vypouštění septiku na louku
- Soused vypouští septik, žumpu na louku - kam ho mohu udat?
- Jak dokázat sousedovi že vypouští žumpu, septik na pozemek?
- Fotografie nebo videonahrávka mobilem jako důkaz vypouštění žumpy, septiku


Mám problém se sousedem, který vypouští žumpu na sousední pozemek - louku, pastvinu. Celou akci provádí zhruba během 10min. má hotovo. Na MÚ nám sdělili, že jej musíme chytit při činu a přivolat polici, aby bylo zahájeno místní šetření. To ale nelze stihnout. Dle slov policiev- mohou dorazit tak za 15 minut. Souseda jsme 2x slušně žádali, aby s tím přestal. Hadici tahá přes pozemek, který mám ohrazený elektrickým ohradníkem - mám zde 2 koně. Vlastníkem pozemku přes který chodí i ten kam žumpu vypouští je jiná osoba. Pozemek, přes který tahá hadici mám v bezplatném užívání bez smlouvy. Můžeme se nějak bránit? Jakým způsobem sousedovi v tomto počínání zabránit? Odbor životního prostředí nám nijak nepomohl. Lze použít fotografie "fleků" v trávě jako usvědčující důkaz? Žumpu vypouští vždy v jinou dobu, nemám šanci jej chytit při činu, natož s Policií. Děkuji, Iva

ODPOVĚĎ:
Bránit se jistě můžete. Bohužel Městský úřad Vám zřejmě nevyjde vstříc a neučiní šetření na místě a proto musíte souseda usvědčit sami. Pokud máte možnost, natočte jeho počínání na kameru nebo mobilní telefon. Zkuste oslovit sousedy nebo někoho jiného, kdo by byl ochoten Vám celou sousedovu akci dosvědčit, příp. celou věc nafoťte. Můžete se také obrátit na Policii, která by měla na místě provést šetření. S takovými důkazy se pak obraťte na městský úřad. Můžete zkusit také oslovit ekologické spolky, které působí ve Vašem okolí. Možná Vám pomohou věc na městkém úřadu "protlačit".


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak postupovat když nemám peníze na vyplacení dědického podílu


Moje maminka zdědila po zesnulém druhém manželovi družtevní byt. Ten byl při dědickém řízení nadhodnocen, přestože jsme dodaly posudky nezávislého odhadce a realitní kanceláře. Notářka nám řekla, že když maminka nemá jiný majetek a je v domově důchodců, má byt prodat a vyplatit dědický podíl ve výši 300.000 Kč pozůstalým dětem z prvního manželství (jsou dva) do konce tohoto roku. Byt je bohužel za dannou cenu neprodejný. Zatím platí maminka nájem v tomto bytě z peněz, které nechal na účtě pro byt její zesnulý manžel. Ty peníze dojdou během 4 měsíců. Pokud nebudeme schopní platit prázdný byt a není možné ho prodat, chceme ho vrátit bytovému družstvu. Můžete mi prosím říci, jak to bude s placením té částky, pokud už maminka opravdu nic nebude mít? Můžou pozůstalí chtít vyplatit dědickou částku po naší rodině, přestože jsme se nikdy nevyděli a neznáme se? Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Jak bylo dědictví vypořádáno je pro Vás i děti z prvního manželství závazné. Děti tak na peníze po zesnulém otci mají právo, i když jste je s maminkou nikdy neviděly.
Situace s bytem je dnes složitá, můžete, jak píšete, byt nabídnout zpět družstvu nebo se jej pokusit prodat samotné či přes realitní kancelář. Je však také možné kontaktovat děti z prvního manželství a zkusit se s nimi domluvit. Může to vypadat tak, že prodej bytu je v současné době ztrátový a tak to zkuste s pronájmem nebo byt dětem poskytněte Vy, ať převezmou iniciativu a prodají jej ony a maminku pak vyplatí.


OBČAN-DLUHY
- Je možné promlčení dluhu za zdravotní pojištění i přes splátkový kalendář?
- Splátkový kalendář a promlčení dluhu za zdravotní pojištěn
í

Ze zdravotní pojištovny mi přišel dopis že dlužím za rok 2008 a 2010. Když jsem tam tedy 06/2012 zavolal s tím že to není možné, řekli mi že první dluh je za rok 2005-2006 a druhý za rok od 01/2007-07/2007. Nabídli mi splátkový kalendář, což jsem tedy přijal, abych se vyhl případné exekuci. Odeslal jsem dnes dopis, že dluh za rok 2005 a 2006 je jiš promlčen, u druheho dluhu to tedy bude promlčeno červenci 2012. Mohu v červenci 2012 také zaslat dopis, že je již dluh promlčen (uběhne 5letá promlčecí lhůta) i přesto že jsem si tedy po telefonu domluvil splátkoví kalendář? A dá se tedy případně někde najít předloha, jak by dopis o promlčení dluhu měl vypadat? Hlavně je mi divné že pojištovna u dluhu 06-05 má tedy dlužnou částku a malé penále ccca dluh 11.000 a 2000 Kč penále a z roku 2007 je to dluh 6000 Kč a 9000 Kč penále. Od roku 2007 jsem již zaměstnán. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že u druhého Vámi zmiňovaného dluhu Vám námitka promlčení nemusí projít. Přeci jen jste byť po telefonu přijal splátkový kalendář, což se dá vykládat jako uznání dluhu. Všechno je ale otázkou dokazování, v případném sporu by Vám pojišťovna musela prokázat, že s Vámi byla v kontaktu a že jste se na splátkách dohodli. Je to risk. Námitka promlčení není nic složitého, stačí napsat koho se to týka, kdy dluh vznikl a jak a také, že je již promlčen. Věřím, že na netu nějaký vzor také najdete. Bohužel to, že jste byl zaměstnán často neznamená, že za Vás zaměstnavatel zdravotní a sociální pojištění odvádí. Dluh tak vzniknout opravdu mohl. Pokud máte doma výplatní pásky, kde je jasně čitelné, že Vám byly náklady za pojištění ze mzdy strhávány, můžete jejich kopie zaslat pojišťovně s tím, že chyba se stala na straně Vašeho zaměstnavatele, nikoliv u Vás.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Je možné fotografovat lidi bez jejich souhlasu?
- Jak se bránit proti fotografování bez souhlasu fotografovaného?
- Mohu vyfotit člověka, lidi bez souhlasu?
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Výše pokuty za fotografování lidí bez jejich souhlasu


Jsme starší manželé a sousedka mého muže neustále fotografuje, jakmile jde okolo a potom dává fotky dále, dle svého uvážení. Může mého manžela kdokoliv a kdykoliv fotografovat bez jeho souhlasu? Děkuji, Jaroslava

ODPOVĚĎ:
Vaše sousedka se s největší pravděpodobností dopouští protiprávního zásahu do osobnostních práv Vašeho manžela. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy, přičemž dle § 12/1 Občanského zákoníku smějí být podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby (nebo jejích projevů osobní povahy) pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.
Ze shora uvedeného pravidla existují sice výjimky v podobě tzv. zákonné úřední, vědecké, umělecké a zpravodajské licence (§ 12/2 a 3 Občanského zákoníku), ani v těchto případech však nemůže dojít k porušení oprávněných zájmů fyzické osoby. Předpokládám navíc, že Vaše sousedka nenaplňuje podmínky ani jedné z výše uvedených zákonných licencí.
Dle § 13/1 Občanského zákoníku má Váš manžel právo se zejména domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu jeho osobnosti, aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby mu bylo dáno přiměřené zadostiučinění (nejčastěji v podobě písemné omluvy). Za podmínek § 13/2 Občanského zákoníku se Váš manžel může domáhat rovněž poskytnutí zadostiučinění v penězích.
Využívá-li Vaše sousedka pořízené fotografie dehonestujícím způsobem, bylo by možné uvažovat rovněž o naplnění skutkové podstaty přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) přestupkového zákona, přičemž za tento přestupek hrozí Vaší sousedce pokuta do 5.000,- Kč.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak donutit manžela aby platil výživné na děti při odstěhování manželky
- Placení výživného na děti při odstěhování manželky s dětmi
- Mohu požádat OSPOD o sepsání návrhu, žaloby na výživné na děti?


Ráda bych se zeptala, co mám udělat pro to, aby mi manžel ještě před rozvodem platil výživné na děti, když se od něj s dětmi odstěhuji. Našel si milenku, ale k rozvodu dojde až časem. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Proti manželovi můžete podat jak návrh na určení výživného pro Vás jako manželku, tak návrh na určení výživného pro nezletilé děti. Tyto návrhy můžete podat i tehdy, když jste ještě manželé a to i v případě, že spolu žijete.
U výživného pro děti je místně příslušný okresní soud v místě bydliště Vašich dětí, u výživného pro Vás je to soud v místě bydliště Vašeho manžela.
Vzory návrhů na určení výživného jsou k dispozici v naší poradně nebo jinde na internetu. Se sepsáním takového návrhu Vám může pomoci sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě Vašeho trvalého bydliště nebo právník.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel chce byt pro svou rodinu - nárok nájemníka na odstupné
- Má nájemník právo na odstupné - pronajímatel chce nájemní byt pro sebe?
- Je nutné soudní rozhodnutí pokud chce pronajímatel nájemní byt pro sebe
- Promlčecí lhůta u § 603 odst. 3


Naše rodina bydlí 50 let v bytě, kde máme nájemní smlouvu na dobu neurčitou a regulovaný nájem. Před pár lety celý dům koupila společnost XXX s.r.o. a lidem žijícím v tomto domě nabídla náhradní bydlení nebo dostali odstupné. My jsme odstupné odmítli a náhradní byt nám nikdo nenabídl. Později nám přišel dopis, kde nám byt nabídli ke koupi, částka ale byla příliš vysoká a proto jsme přednostního práva nevyužili. Byt byl tedy i s námi zhruba před 3mi lety prodán.
Nyní majitel chce, abychom byt opustili, že jej chce pro sebe a svou rodinu. Pomůže nám najít náhradní byt a zaplatí výdaje spojené se stěhováním, ale odstupné ani nic podobného nenabízí. Je toto standardní postup?
Nyní bych ráda věděla jaká je promlčecí lhůta u § 603 odst. 3? Myslím si, že nový majitel byt koupil za cenu nižší, než za kterou byl nabídnutý nám. Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
V případě, že pronajímatel chce dát nájemci výpověď z nájmu bytu z důvodu, že byt potřebuje pro sebe a svou rodinu bude pronajímatel potřebovat k takovému kroku přivolení soudu, což je pro Vás prostor, kde můžete uplatnit své případné námitky.
Podle zákona, dostanete-li výpověď z nájmu z výše uvedeného důvodu máte nárok na to, aby Vám pronajímatel zajistil náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který máte vyklidit a dále máte nárok na uhrazení nákladů na stěhování a další náklady spojené s potřebnou úpravou náhradního bytu.
Co se týče § 603 odst. 3 Občanského zákoníku platí, že pokud se účastníci nedohodli jinak, zanikají výhrady a podmínky nejpozději uplynutím jednoho roku od uzavření kupní smlouvy, jestliže je prodávající v této lhůtě neuplatnil.


TRESTNÍ-TRESTY
- Do kdy musí odsouzený dlužník doplatit výživné aby nešel do vězení?
- Dluh na výživném - do kdy musí být splacen aby nešel rodič do vězení?


V červenci 2012 jsem byla odsouzena na 4 měsíce s 20ti měsíčním odkladem za nezaplacení výživného (dluh 24.000 Kč). Do kdy musím částku uhradit, abych nemusela do vězení. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Zaplacení částky byste měla mít určené v rozsudku.
Pokud nikoliv, je třeba abyste po zkušební dobu vyživovací povinnost řádně plnila a postupně snižovala svůj současný závazek. V ideálním případě byste po uplynutí zkušební doby neměla mít vůči vyživovanému žádný dluh (konkrétně ve Vašem případě to tedy znamená platit řádně výživné + každý měsíc splácet dluh na výživném ve výši 1000 Kč). Pak soud může vyslovit, že jste se osvědčila a nemusíte nastoupit výkon trestu (tedy "jít do vězení").
Pochopitelně čím dřív budete mít současný dluh uhrazený, tím lépe, jelikož dluhem se vždy vystavujete exekučnímu řízení (které by bylo v tomto případě oprávněné).


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Může mít matka na rodičovské dovolené dva pracovní poměry?
- Druhý pracovní poměr s pracovní smlouvou u matky na rodičovské dovolené


Má známá byla na 4-leté rodičovské dovolené. Zaměstnavatel ji písemně odsouhlasil 1 rok neplaceného volna. Měsíc před neplaceným volnem (8/2008) začala pracovat (při rodičovské dovolené RD) u jiného zaměstnavatele v místě bydliště. Říkala, že nemůže nastoupit na klasický hlavní pracovní poměr, protože je na rodičovské dovolené. Byla ujištěna mzdovou účetní, která pracovala pro tuto firmu, že jí připravila pracovní smlouvu na dobu neurčitou tak, aby to prý vše bylo v pořádku a v souladu se zákoníkem práce.
S odstupem času má z toho špatný pocit a obává se, že tak pracovala protizákonně. V pracovní smlouvě se sjednával rozsah pracovního úvazku na 6 hod. denně, týdenní pracovní doba činí 30 hodin a je rozvržena do 5 pracovních dní, s pracovní dobou od 9 do 15 hod. Náležela jí i dovolená dle §101, 102 a 104. Výpověď pracovní smlouvy, délka a běh výpověďních lhůt platí §44 a 45 zákoníku práce.
Ve smlouvě nestálo, že se jedná o DPP nebo DPČ. U tohoto zaměstnavatele pracovala 1 rok (8/2009) a pak nastoupila opět na mateřské dovolené. Co z toho vyplývá? Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Matka dítěte může pracovat během pobírání rodičovského příspěvku nebo neplaceného volna jak pro svého stávajícího, tak pro jiného zaměstnavatele. Příjem rodiče během pobírání rodičovského příspěvku není nijak sledován, přivydělat si tedy může bez omezení. Podmínkou pro to, aby jí byl rodičovský příspěvek zachován, je skutečnost, že zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou. Pokud byla péče o dítě zajištěna, není na práci pro jiného zaměstnavatele nic nezákonného.
Vaše známá bude mít u druhého dítěte opět nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) a bude si moci volit délku pobírání rodičovského příspěvku. Pokud se jí dítě narodí do čtyř let věku prvního dítěte, bude při výpočtu PPM použit stejný vyměřovací základ jako u prvního dítěte. V případě, že se dítě narodí později, bude pro výpočet použit příjem dosažený před nástupem na druhou mateřskou dovolenou.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Rozdíl mezi peněžitou podporou v mateřství a mateřskou
- Rozdíl mezi PPM a mateřskou


Pletou se mi dva pojmy. Peněžitá podpora v mateřství, která se zkracuje PPM a mateřská. Jaký je mezi nimi rozdíl?

ODPOVĚĎ:
Žádný. Peněžitá podpora v mateřství PPM je totéž, co mateřská (mateřské dávky).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Povinnost platit výživné na vnouče pokud otec dětí nemá dostatek peněz
- Placení výživného babičkou, dědečkem pokud povinný rodič nemá peníze


Synovi (otci dětí) zvýšili výživné a to zpětně od podání žádosti bývalé manželky a ex přítelkyně. Platí momentálně alimenty na 3 děti a to na 2-12 tis. a jedno 5 tis. Ze třetího vzthu má 2leté dítě a po žádosti o snížení alimentů mu nebylo vyhověno. Musel si vypůjčit na doplacení alimentů. Jeho měsíční plat se pohybuje kolem 20 tis. měsíčně a přítelkyně má mateřskou 7 tis. Tzn. pro tři osoby mají 15 tis. Kč měsíčně na bydlení a vše ostatní. Je to začarovaný kruh. Jakou má šanci na snížení výživného? Advokáta si dovolit nemůže a tak se obracím na vás. Momentálně posílá maximum co může a je mu vyhrožováno trestním oznámením od exmanželky, která žije s přítelem a myslím se že je dobře finančně zajištěná. Nevím jak je možné, že dostala státní příspěvek 60 tisíc - staví dům a bydlí ve svém bytě 3+1. Jsem prý povinna mu pomáhat nebo to platit za něj. Děkuji, Dora

ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině přispívají oba rodiče na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů; dítě má právo podílet se na životní úrovni svých rodičů, přičemž při určení rozsahu jejich vyživovací povinnosti přihlíží se k tomu, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje. Pouze velmi orientačně lze říct, že výše výživného se průměrně pohybuje okolo 10 - 20 % platu povinného rodiče. Záleží ale vždy na konkrétních okolnostech, pro určení výše výživného neexistují žádné tabulky a záleží vždy na úvaze a rozhodnutí soudu.
Vzhledem k tomu, že výše výživného, které platí Váš syn, přesahuje 75% jeho platu, mohl by mít na snížení nárok - může zkusit požádat o snížení výživného znovu. Pokud by soud žádost o snížení zamítl a syn neměl dostatek peněz na hrazení výživného, pak vyživovací povinnost skutečně přechází na Vás jakožto rodiče otce dítěte. V takovém případě byste skutečně musela synovi s placením výživného pomoci.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Vyživovací povinnost mezi manžely v době po odstěhování jednoho
- Odstěhování ze společné domácnosti a nárok na výživné od manžela, manželky
- Nárok na výživné na rozvedenou manželku, rozvedeného manžela
- Nárok na výživné od manžela po rozvodu manželství
- Kdy zaniká nárok na výživné u rozvedené manželky, manžela


S manželem již 10 let nežijeme jako manželé, každý máme jiného partnera, s kterými se scházíme pouze o víkendech, ale jinak bydlíme stále ve společné domácnosti. Já jsem 3 roky nezaměstnaná, loni jsem přišla i o invalidní důchod po operaci páteře, takže jsem téměř 1 rok bez peněz.
Manžel vydělává za měsíc 16 000 Kč. Na nás dva mi dává 6 000 Kč měsíčně na vedení domácnosti.
1. Jaká by byla manželova výživovací povinnost vůči mně, kdybych se od něho odstěhovala k matce do 70 km vzdáleného města?
2. Co by se změnilo, kdybych si tam našla práci?
3. Jaká by nastala situace, kdybychom se rozvedli?
4. Platilo by vše stejně i v případě, až by manžel odešel příští rok do důchodu? Důchod by činil asi 15 000 kč. Měl by povinnost dále mě vyživovat? Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Manželé mají vzájemnou vyživovací povinnost, která trvá po celou dobu manželství. Rozsah vyživovací povinnosti by měl být takový, aby hmotná a kulturní úroveň obou manželů byla zásadně stejná. Budu předpokládat, že částka, kterou Vám manžel dává na společnou domácnost, je výsledkem Vaší vzájemné dohody, nikoliv rozhodnutím soudu.
Vyživovací povinnost Vašeho manžela k Vám bude trvat i tehdy, pokud se od manžela odstěhujete - trvá bez ohledu na to, zda spolu (ne)žijete ve společné domácnosti.
V případě, že byste si našla práci, by záleželo na tom, jaký by byl Váš příjem z tohoto zaměstnání. Pokud by Váš příjem byl srovnatelný s manželovým a měli byste přibližně stejnou životní úroveň, pak by manželova vyživovací povinnost zanikla. Pokud byste zůstala bez příjmů, pak by manželova vyživovací povinnost trvala i po odchodu do důchodu.
V případě rozvodu může i rozvedený manžel, který není schopen se sám živit, žádat bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých možností, schopností a majetkových poměrů.
Právo na výživné zanikne, jestliže oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře nebo jestliže povinný manžel poskytne na základě písemné smlouvy jednorázovou částku.
Pokud by Vám manžel z jakéhokoliv důvodu přestal finančně přispívat, musela byste se domáhat svého nároku na výživné u okresního soudu v místě manželova bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Na jaké přídavky má nárok dospělý potomek žijící u rodičů?
- Nárok na sociální dávky u zletilého potomka bydlícího u rodičů
- Podle čeho se přidělují sociální dávky u zletilých potomků
- Vliv příjmů členů domácnosti na sociální dávky
- Výše nákladů bydlení a vliv na sociální dávk
y

Bydlí u nás (rodičů) 30letá dcera, kterou podporujeme finančně. Již od září 2011 je nezaměstnaná (pracovala na dobu určitou - zástup za mateřskou dovolenou). Od té doby nemůže sehnat práci. Nyní je zcela bez příjmů. Náklady na dům jsou veliké a také dcera musí z něčeho žít. Já jsem v plném invalidním důchodu, manžel pracuje. Chtěla jsem se zeptat, jestli v tomto případě má dcera nárok na nějaké dávky, popř. kde o ně zažádat.
Dcera je vedená na úřadu práce. Od 12/2007 do 09/2001 pracova v TipSportu. Zúčastnila se již několika konkůrzů, ale neuspěšně. Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Jestliže s Vámi dcera žije ve společné domácnosti, budou při posuzování nároku na sociální dávky Vaše příjmy posuzovány společně s jejími. Životní minimum Vaší domácnosti je vyjádřeno částkou 8.800 Kč. Vzhledem k tomu, že příjmy Vás a Vašeho manžela jsou pravděpodobně vyšší než tato částka, mohla by mít dcera nárok pouze na příspěvek na bydlení. O ten by si mohla zažádat za předpokladu, že by byla vlastníkem či nájemcem bytu nebo domu, ve kterém by měla trvalé bydliště, a 30% (v Praze 35%) jejích příjmů by nestačilo k pokrytí nákladů na bydlení. Nárok na tuto dávku, o kterou si může zažádat na úřadě práce v místě bydliště, by jí tedy vznikl za předpokladu, že by si našla samostatné bydlení, které by splňovalo výše uvedené podmínky.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Musí platit výživné otec, který není v rodném listě uvedený?
- Otec dítěte není v rodném listě, musí platit alimenty?
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Je možné dodatečné dopsání otce do rodného listu dítěte?


Jaké právo a jaké povinnosti mám, když jsem nebo nejsem v rodném listu? Kolik musím platit výživné matce dítěte? Jak se to počítá a musí to přes soud, nebo je možné i dohoda mezi námi dvěma? Mohu též rozhodnout o příjmení dítěte? Nerad bych, aby dostal příjmení bývalého manžela matky. Musím a mohu dítě navštěvovat a jak často? Žiji v zahraničí.
Mohu také rozhodovat o tom, na jakou školu dítě půjde? Mohu také rozhodovat s kým je dítě v kontaktu a s kým ne?
Kdyby se vyskytl problém se sociálními úřady vůči matce, musí i mě tyto úřady kontaktovat? Může matka dítěte zakázat, abych si bral dítě do zahraničí, i když mám v úmyslu jí dítě přivézt zpět? Musí mi matka dítěte dávat syna (výlety, návštěvy, apod.)? Může mi sociální úřad zakázat přestěhování dítěte ke mě do zahraničí v případě odebrání dítěte matce? Je možno zabránit adopci dítěte v případě, že by se ho chtěla matka hned po porodu vzdát? Je možné zabránit této adopci když stojím i v případě když nestojím v rodném listě dítěte jako otec? Jaké právo a povinnosti mám vůči matce dítěte? Kdyby se stalo něco matce dítěte,jaká mám práva jako otec? Předem děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pokud nejste jako otec uveden v rodném listě dítěte, pak vůči dítěti ani jeho matce nemáte žádná práva ani povinnosti. To znamená, že nemusíte matce dítěte platit žádné výživné, současně ale nemáte právo na kontakt s dítětem ani odjezd/stěhování s ním do zahraničí, nemáte právo dělat rozhodnutí ovlivňující jeho život a v případě žádosti o změnu příjemní nebo osvojení dítěte novým partnerem matka dítěte nepotřebuje Váš souhlas.
V případě, že v rodném listě uveden jste, máte právo na kontakt s dítětem a matka při žádosti o změnu příjmení nebo osvojení dítěte potřebuje Váš souhlas, zároveň ale máte povinnost platit výživné. Na výši výživné je nejlepší se s matkou dítěte dohodnout, pokud dohoda není možná, můžete situaci vyřešit tak, že budete pravidelně platit určitou částku, kterou považujete za přiměřenou.
V případě, že byste chtěl být v kontaktu s dítětem a ovlivňovat jeho život, ale nejste uveden v rodném listě jako otec, můžete podat k okresnímu (městskému) soudu v místě Vašeho bydliště návrh na určení otcovství.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Minimální věk předčasného důchodu, starobního důchodu 2012, 2013
- Vliv počtu let sociálního pojištění na odchod do starobního důchodu
- Výpočet důchodu - online kalkulačka, kalkulátor
- Online kalkulačka - výše důchodu, vliv odpracovaných let a počtu dětí


Jmenuji se Eva, narodila jsem se v roce 1954. Po základní škole jsem absolvovala dvouleté studium na ekonomické škole v Opavě. Od 10.července 1972 do 30.srpna 2002 jsem byla nepřetržitě zaměstnána. Od 1.září 2002 jsem vedena na úřadu práce a tohoto času pobírám dávky v hmotné nouzi. Jsem bezdětná.
Jelikož se mi blíží důchodový věk, tak bych se chtěla orientačně informovat ohledně předčasného důchodu a starobního důchodu. Můžete mi alespoň orientačně sdělit, kolik by asi činil, předčasný důchod za nynějších podmínek a kolik by činil pokud bych šla do starobního důchodu až při dosažení důchodového věku. Nevím z čeho se bude můj důchod počítat, ale v roce 2002 moje průměrná měsíční mzda činila 6400,- Kč. Mockrát děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Pro nárok na starobní důchod je zapotřebí splnit zejména dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu pojištění. Jestliže nemáte žádné děti, je Váš důchodový věk 62 let a 4 měsíce, do starobního důchodu byste tedy mohla odejít v srpnu roku 2016. Pro odchod do starobního důchodu v roce 2016 musíte získat 32 let pojištění. Na předčasný trvale krácený starobní důchod máte nárok tehdy, pokud splníte potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku Vám budou chybět nejvýše tři roky - to znamená, že od předčasného důchodu můžete odejít nejdříve v srpnu 2013.
Výše řádného i předčasného starobního důchodu se skládá ze dvou složek, a to ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou a nyní činí 2.230 Kč měsíčně, a z procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění. U řádného starobního důchodu činí výše procentní výměry za každý celý rok pojištění 1,5% výpočtového základu, u předčasného důchodu se výše procentní výměry snižuje za každých i započatých 90 dní chybějících ode dne jeho přiznání do dosažení důchodového věku. Konkrétní výši Vašeho důchodu si můžete spočítat s pomocí kalkulaček na internetu, například zde: http://www.mpsv.cz/cs/2435.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Státní podpora, dávky pro vysokoškolsky studující matku dítěte
- Matka studentka VŠ a nárok na sociální dávky, podporu
- Studentka VŠ s dítětem a nárok na sociální podporu a dávky
- Vliv bydlení a otcovství a vliv na sociální dávky
- Vliv svatby a otcovství na sociální dávky studující matky (VŠ)
- Má studující matka na VŠ nárok na mateřskou?
- Kdy má matka nárok na rodičovský příspěvek a kdy na mateřskou?
- Rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem
- Životní minimum 2012, 2013 - online kalkulačka, kalkuláto
r

Mám přítelkyni, která v současné době studuje VŠ v prezenčním studiu. Je těhotná, dítě si chce ponechat a na rok (zřejmě) přeruší studium. Jelikož je od střední školy studentkou a nikde dosud nepracovala (nyní na VŠ), bude mít možnost pečovat o dítě - s tím samozřejmě souvisí finance, zaplatit byt, atd.? A nyní dotaz - bude mít nějakou finanční podporu od státu? Má nárok po narození dítěte na nějaké dávky?
Podle Vašeho názoru - je finačně lepší, kdyby se se svým přítelem stali, po narození dítěte, manželé nebo ne? Její přítel studuje také VŠ, ale pobírá od rozvedených rodičů výživné. Pokud by byli manželé, co by to znamenalo pro jejího přítele ? Přijde o výživné nebo se bude nějak měnit (v případě svatby, 3-člená rodina, otec i matka jsou studenti, kromě výživného nemá žádný jiný příjem.) Byla by ve výživném nějaká změna? Děkuji, Dita

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na dávky není svatba příliš důležitá - důležité je to, zda bude otec dítěte uveden v jeho rodném listě a kde budou rodiče dítěte bydlet. Jestliže bude přítel uveden jako otec, zvýší se díky němu životní minimum domácnosti, současně ale bude jeho příjem (alimenty) posuzován společně s příjmem matky dítěte. Pokud bude přítelkyně s otcem dítěte bydlet u některého z rodičů, budou spolu s jejich příjmy posuzovány i příjmy rodičů - dosáhnout na dávky tedy bude velmi obtížné. V případě, že by rodiče dítěte navíc uzavřeli manželství, přešla by vyživovací povinnost z rodičů na manžela(manželku), takže by se svatbou o výživné připravili.
Pokud ani jeden z rodičů během studia nepracoval, nebude mít Vaše přítelkyně nárok na mateřskou, ale pouze na čtyřletou variantu rodičovského příspěvku, která je vyplácena ve výši 7.600 Kč do 9. měsíce věku dítěte a dále ve výši 3.800 Kč do čtyř let věku dítěte.
Pokud budou příjmy její domácnosti nižší než 2,4násobek jejího životního minima (návod, jak spočítat životní minimum domácnosti, je k dispozici zde: http://www.mpsv.cz/cs/11852) může si zažádat o přídavek na dítě. V případě, že by některý z rodičů dítěte byl vlastníkem či nájemcem bytu/domu, ve kterém má trvalé bydliště, a 30% příjmů (v Praze 35%) jejich domácnosti nebude stačit k pokrytí nákladů na bydlení, mohou si zažádat o příspěvek na bydlení. Pro nárok na přídavek na dítě je zapotřebí doložit příjmy za uplynulý kalendářní rok, u příspěvku na bydlení stačí doložit příjmy za kalendářní čtvrtletí. Pokud by jejich příjmy stále nedosahovaly ani životního minima domácnosti, mohou si zažádat o některou z dávek pomoci v hmotné nouzi. O všechny výše uvedené dávky je možné požádat na úřadě práce v místě trvalého bydliště.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Penále za nenahlášení obnovení podnikání u OSVČ sociálce (OSSZ)
- Je povinnost ohlásit OSSZ znovuobnovení podnikání?
- Musí se hlásit pokračování v podnikání sociálce (ČSSZ, OSSZ)?
- Odpuštění penále od OSSZ za neplacení sociálního pojištění u OSVČ


Jsem důchodkyně a přivydělávám si jako OSVČ. OSSZ v Novém Jičíně mi uložila penále za rok 2004-2010 ve výši 15.600,- Kč z důvodu, že jsem nenahlásila pokračování v činnosti OSVČ od r. 2004, které jsem měla přerušené od r.2002. Jelikož mé výdělky byly v těcho létech okolo 12.000 Kč, měla jsem za to, že mi nevzniká povinnost zálohy na sociální pojištění platit a neposílala jsem přehledy na OSSZ, pouze za všeobecnou zdravotní pojišťovnu VZP a finanční úřad FÚ. Byla mi předložena sjetina, kde mám vyčísleno penále ze záloh v jednotlivých letech, pouze částky penále, bez předpisu záloh.
Chtěla bych vědět, zda je takový postup správný a jestli jsem neměla dostat náležitý rozpis dluhu. Jelikož jsem státu nezpůsobila žádnou finanční škodu, žádala jsem o prominutí penále. Komise mi snížila dluh o 4600 Kč jelikož prý vzala v úvahu, že jsem důchodkyně. Celý problém jsem si zavinila tím, že jsem sama dopracovala přehledy OSVČ za r. 2004-2011 a odevzdala, pracovnice OSSZ mi řekla, že jsem neměla nic podávat a nikdo by nic nevěděl. Pokud se dá v této mé situaci něco dělat, děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Obnovení - stejně jako přerušení - živnosti je zapotřebí hlásit příslušné OSSZ a Vaší zdravotní pojišťovně. Pokud jste tak neučinila, je chyba jednoznačně na Vaší straně - neznalost zákona bohužel nikoho neomlouvá.
Pokud máte pochybnosti o vyčíslení výše penále, můžete se obrátit na příslušnou OSSZ a požádat je - osobně či písemně - o předložení předpisu záloh, na základě kterých Vám bylo penále vyčísleno. Vzhledem k tomu, že jste již dosáhla snížení dlužného penále, se ale obávám, že úplného odpuštění penále nedosáhnete a zbývající částku budete muset doplatit. Pokud pro Vás není možné zaplatit dlužnou částku jednorázově, pokuste se s OSSZ dohodnout na splátkovém kalendáři.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Patří do Návrhu na výkon rohodnutí i dluh na výživném?
- Je rodič povinen platit výživné, alimenty, když je ve vězení?
- Vzniká dluh na výživném, když je rodič ve vězení?
- Je možné vymáhat výživné po babičce, dědečkovi, pokud rodič neplatí?
- Vymáhání dlužného výživného po prarodičích pokud rodič dítěte neplatí
- Dluh na alimentech a vymáhání po babičce, dědečkovi, prarodičích
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Kam se podává návrh na výkon rohodnutí" - Policie nebo soud?


Chci na bývalou manželku podat trestní oznámení z důvodu neplacení výživného na děti, neboť již 4 měsíce za sebou nezaplatí alimenty. Zároveň na ní chci podat "Návrh na výkon rozhodnutí" neboť od roku 2009 mi na alimentech dluží přes 100.000,- Kč. Výše výživného a jeho splatnost byla stanovena soudem.
Postupuji správně, když do "Návrhu na výkon rozhodnutí" k dlužné částce na výživném přičtu i dlužnou částku za poslední 4 měsíce?
Na jaký soud se mám s tímto návrhem obrátit, nebo stačí s tím zajít na Policii ČR?
Mohu podat "Návrh na výkon rozhodnutí" i na dlužnou částku, která vznikla exmanželčiným pobytem ve vězení (od r. 2008 do 2009), i když v té době nebyla ve věznici pracovně zařazená? Mám právo požadovat placení výživného a úhradu vzniklého dluhu, za neplacení alimentů za předešlé období, po rodičích bývalé manželky, která stále neplatí?
Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Trestný čin zanedbání povinné výživy upravuje § 213 trestního zákona, který říká, že "kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok". Soudní praxe však v tomto případě vyžaduje neplnění vyživovací povinnosti alespoň po dobu šesti měsíců. Jestliže tedy bývalá manželka nezaplatila výživné "jen" čtyři měsíce po sobě, s trestním oznámení zatím neuspějete. Po dosažení šestiměsíční lhůty se s trestním oznámením můžete obrátit na Policii ČR.
Dlužné výživné můžete vymáhat podáním návrhu na exekuci na plat nebo na exekuci prodejem (ne)movitých věcí Vaší bývalé manželky. Návrh si můžete sepsat sám, případně Vám s jeho sepsáním může pomoci právník nebo sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD).
Návrh podejte k okresnímu (městskému) soudu, v jehož obvodu má nezletilé dítě trvalé bydliště. Návrh může obsahovat veškeré dlužné výživné, tedy i výživné za dobu, kdy byla bývalá manželka ve vězení i za poslední čtyři měsíce. Po rodičích bývalé manželky nemůžete vymáhat dlužné výživné, můžete se ale domáhat toho, aby jim bylo stanoveno výživné, které budou hradit místo své dcery (Vaší bývalé manželky).
Exekuční řešení je lepší než-li soudní, formou výkonu rozhodnutí. Viz zde: http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9485-dluhy-a-postup-jejich-vymahani-soudne-nebo-exekucne.html


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Přechod rodičovského příspěvku na peněžitou podporu po narození dalšího dítěte
- Je nutný souhlas zaměstnavatele se změnou rodičovské ze 3 na 2 roky?


Od září 2011 pobírám rodičovský příspěvek - ve variantě do věku tří let syna (do dubna 2014). Předtím jsem 28 týdnů pobírala PPM. U zaměstnavatele (smlouva na dobu neurčitou) mám písemnou žádost o poskytnutí rodičovské dovolené do věku tří let syna. Plánujeme druhého potomka, proto uvažuji o přechodu na variantu vyplácení rodičovského příspěvku RP do dvou let dítěte (nárok na tuto variantu mám). V případě, že otěhotním - budu čerpat variantu rodičovského příspěvku RP do dvou let prvního potomka (do dubna 2013), avšak termín porodu budu mít mnohem později, takže nebudu moci v dubnu 2013 plynule navázat z čerpání rodičovského příspěvku RP na první dítě na peněžitou podporu v mateřství PPM na dítě druhé. Mohu po skončení vyplácení rodičovského příspěvku RP na první dítě nastoupit u zaměstnavatele na neschopenku (rizikové těhotenství), když mám u zaměstnavatele písemně požádáno o rodičovskou dovolenou až do tří let prvního dítěte nebo zůstanu až do doby, kdy budu moci nastoupit na peněžitou podporu v mateřství s druhým dítětem bez peněz? V případě, že nelze nastoupit na neschopenku a současně mít u zaměstnavatele žádost o čerpání rodičovské dovolené do tří let, mohu tuto žádost změnit na dva roky, abych na neschopenku nastoupila? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Nemocenské je dávkou, která má pojištěnci nahrazovat příjem, jež mu uchází, protože nemůže z důvodu pracovní neschopnosti vykonávat výdělečnou činnost. Během rodičovské dovolené Vám tedy nemocenské nenáleží, protože Vám neuchází žádný příjem (pobíráte rodičovský příspěvek). Pokud chcete mít nárok na nemocenské, musela byste nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené do dvou let věku dítěte. S dřívějším ukončením rodičovské dovolené ale musí zaměstnavatel souhlasit.
Pokud bude souhlasit, můžete po ukončení rodičovské dovolené plynule přejít na nemocenskou a pobírat nemocenské dávky. V případě, že zaměstnavatel souhlasit nebude, nárok na nemocenské Vám nevznikne. Jestliže uvažujete o přechodu na kratší variantu rodičovského příspěvku doporučuji nejprve požádat zaměstnavatele o zkrácení rodičovské dovolené a teprve poté event. řešit změnu varianty příspěvku - abyste se v případě zamítavé reakce zaměstnavatele neocitla po dočerpání rodičovského příspěvku bez finančních prostředků.


RODINA-PÉČE O DĚTI
- Otec odmítá nastoupit rodičovskou dovolenou, vliv na svěření dítěte
- Matka dítěte pije alkohol - vliv na svěření dítěte do péče
- Alkohol u matky a vliv na svěření dítěte do péče, výchovy


Soudíme se s přítelem o naši 18měsíční dceru, návrh podal on. Ze msty v návrhu uvedl, že jsem alkoholik, dcera že je v ohrožení života, apod. nesmysly. U soudu řekl na otázku soudkyně, že na rodičovskou dovolenou RD nepůjde a že z péče matky dcera není zanedbána. Veškeré moje lékařské zprávy od dětské lékařky (pediatričky), mojí praktické lékařky, gynekologa a OSPOD jsou maximálně na mojí straně.
Měli jsme už první stání/soudkyně odročila z nedostatku času. Mezitím si ovšem soud vyžádal moje záznamy z Policie České republiky PČR (jelikož mě udal přítel i na PČR kvůli sms), objevila se tam moje černá minulost - 2 záznamy kvůli alkoholu. Nikdy jsem nebyla na žádném léčení, nic takového. Beru to jako hloupost, nic podstatného, ovšem nevím jak to bude brát soudkyně.
Moje otázka zní, jestli mi může soud na základě nějaké minulosti nesvěřit dítě? A může OSPOD změnit svoji původní výchovnou zprávu kvůli minulosti? Mám totiž strašné obavy, že tímto záznamem z minulosti na mne budou pohlížet jako na nějakého alkoholika. Jsem z toho velice zoufalá. Bude mi 40 let, dceru jsem si nesmírně přála, mám již 20letého syna. Děkuji, Inna

ODPOVĚĎ:
Pokud si Váš přítel podal k soudu návrh na svěření dcery do své péče, soud nyní bude zkoumat, zda bude dceři lépe u přítele nebo u Vás. Pro svěření do Vaší péče mluví - kromě pozitivních zpráv od lékařů a OSPOD - také skutečnost, že je dcera ještě dost malá a prohlášení Vašeho přítele o tom, že nenastoupí rodičovskou dovolenou. To totiž znamená, že bude moci o dceru pečovat pouze v době, kdy nebude v zaměstnání, a během pracovní doby bude muset péči o dceru zabezpečit někým jiným.
Proti Vám by naopak mohly hovořit ty dva policejní záznamy z minulosti, které souvisejí s alkoholem. Vzhledem k tomu, že o těchto záznamech neuvádíte nic bližšího (jak jsou staré, zda šlo o přestupky či trestnou činnost), není možné jednoznačně určit, jakou jim soud bude přikládat váhu.
Soudkyně Vám také pravděpodobně dá možnost, abyste se k těmto záznamům při příštím jednání vyjádřila. Pokud se ale jedná o dávnou minulost a nejednalo se o nějakou závažnou trestnou činnost, pak by tyto záznamy nemusely mít na rozhodnutí soudkyně zásadní vliv. Rozhodnutí soudu a to, jakou jednotlivým důkazům přisoudí váhu, ale nelze předjímat.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Může se matka s dětmi odstěhovat od manžela před rozvodem manželství?
- Je odstěhování manželky s dětmi únos?


S manželem se budeme rozcházet, máme dvě děti (21 a 16 let). Manžel si našel milenku, delší dobu je náš vztah nefunkční, máme rozdělené SJM. Léta mi manžel vyhrožuje, že při rozvodu mi sebere děti. Proto s ním stále jsem. Začíná to být ale už neúnosné. Teď přitvrdil, hodlá mě vyštvat z domu, který patří tchánovi a jemu (manžel zdědil čtvrtinu po smrti maminky před třemi lety), ale ve kterém jako rodina žijeme po celou dobu od svatby, tj. 22 let. Mohu se odstěhovat i s dětmi, před rozvodem, aniž by mě mohl třeba napadnout z „únosu“? Je brán v potaz názor syna u koho chce žít, i když není zletilý? Jak je to s výživným před rozvodem manželstvím? Výše výživného se počítá jen z příjmů, nebo i z majetku/financí? Manžel má nižší mzdu než já, ale po mamince zdědil velký finanční obnos, nemovitosti (pozemky) a akcie. Jde mi hlavně o to, kdyby syna (16), nebo popř. obě děti, dostal do střídavé péče, tak si výživné rodiče platí navzájem (že?), tzn. že já bych manželovi dávala více, než on mně? Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
V případě, že dojde k rozchodu (rozvodu manželství), bude zapotřebí vyřešit kromě majetku také péči o mladšího nezletilého syna. Vzhledem k tomu, že starší syn je již zletilý, může si sám rozhodnout o tom, kde a s kým chce žít, takže Vám ho manžel určitě "nesebere". Co se týče mladšího syna, vzhledem k jeho věku by se soud rozhodně měl zajímat o jeho názor na to, s kým chce po rozvodu žít.
Do doby, než soud rozhodne o tom, komu bude mladší syn svěřen do péče, máte oba stejné právo na kontakt se synem. Můžete se tedy z domu i s dětmi klidně odstěhovat, pokud otci i nadále umožníte kontakt s dětmi. Není například možné bez souhlasu otce odstěhovat se s mladším synem do zahraničí. Pokud ale zůstane možnost kontaktu otce se synem zachována, je vše v pořádku.
Co se týče výživného, na to máte nárok až ve chvíli, kdy bude mladší syn svěřen do Vaší péče. Pokud Váš vztah nevyhnutelně spěje k rozchodu (rozvodu), doporučuji podat co nejdříve k soudu v místě Vašeho bydliště návrh na svěření syna do Vaší péče. Co se týče zděděného majetku, můžete na tuto skutečnost soud upozornit, soud k jeho existenci může při určování výše výživného přihlédnout. Co se týče výživného při střídavé péči, soud zpravidla stanoví výživné oběma rodičům, a to poměrnou částku vzhledem k jejich příjmům.


OBČAN-DLUHY
- Patří výživné, alimenty do příjmů v insolvenčním řízení?
- Co patří do příjmů posuzovaných v insolvenčním řízení?


Potřebuji požádat o insolvenční řízení a zajímalo by mě, zda se do příjmu započítávají i alimenty od bývalého přítele, které mi platí na dceru. Děkuji předem za odpověd. Zdenka

ODPOVĚĎ:
Výživné je určeno dětem, je to tedy nárok dítěte (potomka), ne pečujícího rodiče (který je jen jakýmsi správcem výživného). Nejedná se tedy proto o příjem zahrnovaný do insolvenčního řízení. Za ten se dle insolvenčního zákona považuje: dlužníkova mzda nebo plat, jeho pracovní odměna jako člena družstva a příjmy, které dlužníkovi nahrazují odměnu za práci, zejména důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, stipendia, náhrady ucházejícího výdělku, náhrady poskytované za výkon společenských funkcí, podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.

OBČAN-BYDLENÍ
- Maximální lhůta pro vyúčtování plateb SVJ
- Nevyúčtované platby SVJ a žaloba na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy
- Maximální lhůta na vyúčtování plateb od stavebního bytového družstva SBD


Do dnešního dne jsem ještě neobdržela vyúčtování plateb a služeb za rok 2011. Jsme společenství vlastníků bytových jednotek s právní subjektivitou a toto vyúčtování pro nás zpracovává SBD. Můj dotaz zní: jaká je lhůta pro předání tohoto vyúčtování (dokdy mi má být předáno)? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba zjistit, zda je lhůta stanovena ve stanovách společenství vlastníků bytových jednotek SVJ nebo určena smluvními podmínkami se SBD.
Pokud lhůta stanovena není a SBD překročilo lhůtu obvyklou, je možné podat žalobu na soud na určení povinnosti vyúčtovat zaplacené zálohy a vydat příslušné platby.
K žalobě doporučuji přistupovat až jako krajnímu řešení, doporučuji vyvíjet nátlak na SBD a nekomunikovat pouze s jednou osobou z SBD.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je nutný souhlas stavebního úřadu s postavením zástěny z rákosu?
- Který zákon a paragraf zakazuje stínění od sousedů?


Soused postavil 18.5.2012 v těsné blízkosti mého plotu (na hranici pozemku) rákosovou zástěnu na dřevěném rámu o rozměru 8x3m. Může to být bez souhlasu stavebního úřadu? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o plot (a jednat se o něj může, jelikož není dáno, že plot mezi pozemky může být pouze jeden), tak není vyžadován souhlas (ani jiná forma rozhodnutí) stavebního úřadu. Takže takový postup je možný.
Pokud by zástěna vyvolala nepřiměřené stínění, je možné soudně se domáhat zdržení se stínění odstraněním zástěny z titulu § 127 Občanského zákoníku.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Je možné uskutečnit absolutorium v době vycházek na neschopence?
- Je možné jít na zkoušku ve škole v době vycházek pracovní neschopnosti?


Jsem na v pracovní neschopnosti s depresí a úzkostnými stavy. Bohužel mě čeká završení čtyřletého dálkového studia na VOŠ. Je možné v době vycházek absolutorium vykonat, aniž by to bylo porušení léčebného režimu a je potom vykonaná zkouška platná? Děkuji, Marcela

ODPOVĚĎ:
S ošetřujícím lékařem se dohodněte na změně doby vycházek (a to třeba jen na dobu určitou za účelem vykonání absolutoria). Režim dočasně práce neschopného pak neporušíte.
Určování doby vycházek doporučuji odvozovat od dohody se školou o termínu pro vykonání závěrečných zkoušek.

OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné bydlet v jiném nebytovém prostoru kolaudovaném jako byt?
- Jak přeměnit byt na nebytový prostor
- Je nutný souhlas ostatních členů SVJ k užívání bytu k nebytovým účelům?


Mám dotaz ohledně užívání stavby. Předělávál jsem vlastní nebytové prostory na bytové v panelovém domě (SVJ). Čerpal jsem zde hypotéku a musel jsem jít cestou stavebního povolení. Cca před měsícem jsem úspěšně prošel kolaudací. Můj dotaz je, zdali mohu oficiálně bydlet v "jiném nebytovém prostoru", když mám na něj kolaudaci jako na byt. Chci si ponechat možnost, kdybych nemovitost prodával, aby ji mohl nový vlastník používat například i jako kanceláře.
Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Vaši právní situaci blíže nepopisujete, ale z dotazu vyplývá, že stavební povolení bylo adresováno na "byt" a kolaudací taktéž prošel "byt". Bydlet v "jiném nebytovém prostoru" možné není (bez ohledu na skutečnost, že tento termín zákon nezná), ale hlavně to ve Vašem případě není nutné.
Pokud byste v budoucnu chtěl z bytu pro potřeby pronájmu či prodeje udělat nebytový prostor, je možné byt užívat na základě souhlasu stavebního úřadu k nebytovým účelům (viz § 1 zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor) - takže byste buď Vy sám nebo kupec si musel tento souhlas zajistit prostřednictvím rozhodnutí o změně užívání bytu.
K tomuto je třeba ale poznamenat jednu zásadní okolnost: vzhledem k tomu, že v domě máte zřízeno společenství vlastníků bytových jednotek SVJ, jehož jste předpokládám člen, nelze opomíjet, že se případný souhlas stavebního úřadu dotkne prohlášení vlastníka (§ 11 odst. 4 ve spojení s § 4 zákona o vlastnictví bytů). Předtím než byste přistupoval před stavební úřad s žádostí, doporučuji na shromáždění vlastníků zajistit usnesení o věci, která je obsahem prohlášení vlastníka (tedy o souhlasu s užíváním bytu k nebytovým účelům) s nímž vyjádří 3/4 přítomných hlasů souhlas.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné poslat soudu reakci na odvolání žalobce nebo žalovaného?
- Kam mohu poslat vyjádření k odvolání žalobce nebo žalovaného?


Přišla mi kopie odvolání proti rozsudku, kterou podala moje bývalá žena. Je to snůška nesmyslů a cítím potřebu na to okamžitě reagovat a sám sebe obhajovat. Tuším, že pokud se budu obhajovat až při samotném stání, bude již pozdě. Chci, aby měl soudce prostor na prostudování nejen jejího odvolání, ale i na moje písemně podložené argumenty.
Je možnost poslat k soudu reakci na její odvolání?
A pokud ano, kam? Ke krajskému soudu prostřednictvím soudu okresního? Jedná se o odvolání bývalé ženy proti rozsudku ve věci snížení výživného, které jsem podal já.
Odvolání podala ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem prostřednictvím Okresního soudu v Jablonci nad Nisou.
Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Je třeba vůbec zjistit, o jakou písemnost se jedná.
Pokud Vaše bývalá manželka podala odvolání a Vám zaslala kopii, nejedná se o písemnost, na kterou byste měl reagovat.
Soud Vás k vyjádření vyzve sám (leč i v řádu několika měsíců) a teprve taková písemnost bude tou, na kterou byste měl reagovat.
Pokud Vám již byla zaslána písemnost soudem, bezpochyby Vás soud poučil o lhůtě, v níž se máte vyjádřit k odvolání (a co v odvolání máte uvést). Takové vyjádření pak sepište a soudu odešlete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Nedodržení dohody dědiců
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Dědic porušil dohodu o společných výdajích nemovitosti a neplatí poplatky


Můj domek je spojený s domkem mých rodičů a má společné prostory a zázemí. Po smrti otce jsem se se setrou vzdala dědictví ve prospěch bratra a on je teď vlastníkem domu po rodičích. Uzavřeli jsme spolu dohodu dědiců. V této dohodě se bratr zavazuje, že se bude podílet na společných výdajích připadajících na jeho část domu. Jedná se především o společné topení, septik, rekonstruovali jsme vodu, dělali fasádu, měnili okapy. Bratr mi nechce nic uhradit a to je již od roku 2008. Poraďte mi prosím co se s tím dá udělat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Bratra zažalujte na plnění povinností (resp. podejte návrh na vydání platebního rozkazu), jež dohodou dědiců převzal.
U pohledávek starších 3 let je riziko, že jejich vymahatelnost bude zkomplikována námitkou promlčení nároku (žalovaný by tuto námitku musel vznést, pokud ji nevznese, soud ji přizná k zaplacení). Takže záleží na Vás, zda budete žalovat na všechny své nároky, či pouze na ty, u nichž riziko promlčení není.
Pokud byste prokázala, že bratr jednal úmyslně, promlčecí doba je desetiletá (pak by nárok nebyl promlčený).


OBČNA-AUTORSKÁ PRÁVA
- Autorská práva na kouzelnické triky
- Autorství triků a Úřad průmyslového vlastnictví


Zajímalo by mě, zda je či není legální prodávat neoriginální zahraniční triky v ČR, v případě, že v ČR není žádný oficiální distributur a stejně tak zde není registrovaný žádný patent, značka ani nic jiného?
Případně jak je to v případě, kdy součástí triku je i výukové DVD, které je v případě neoriginálního výrobce kopií originálního DVD? Platí autorská práva automaticky celosvětově, nebo je potřeba v každé zemi něco registrovat?
Případně je možné takováto DVD bezplatně rozdávat? Děkuji, Eduard

ODPOVĚĎ:
To, zda je daný subjekt chráněný mezinárodním právem zjistíte prostřednictvím webu Úřadu průmyslového vlastnictví.
Úřad eviduje jak např. ochranné známky platné na území ČR, ale přes online databázi WIPO i ochranné známky zapsané mezinárodně a platné na jiných územích než je území ČR.
Je třeba zjistit, zda trik není chráněn unijní ochranou, protože pak by se ochrana automaticky vztahovala i na ČR.
V této oblasti doporučuji velkou obezřetnost, protože např. v USA je možné chránit ochranou známkou i vůni.
Osobně bych jakékoliv obchodování (ať už úplatné či bezúplatné) nedoporučovala, protože není směrodatné, zda jste z reprodukce originálu měl zisk, a to až do okamžiku, kdy zjistíte, zda je trik chráněn na území EU či nikoliv.
Potřebné informace doporučuji zjistit na Úřadu průmyslového vlastnictví.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Omylem získané pozemky v zahraničí v dědickém řízení - jak postupovat?
- Chyba v katastru nemovitostí a nárok na úhradu notářských poplatků dědického řízení
- Odškodnění za chybu v katastru nemovitostí


Před dvěma lety mi zemřel otec a já po něm zdědil i nějaké pozemky v Chorvatsku. Právnička, která se tam starala o pozůstalost a zařizovala i jejich převod do mého vlastnictví, se nyní ozvala, že se stala chyba a byly na mne převedeny i některé pozemky, které prý napatřily mému otci, ale jeho jmenovci, který dosud žije.
Poraďte mi prosím, co mám v tomto případě dělat - pozemky jsou v katastru zapsány již zhruba rok a půl na moje jméno. Mohu požádat i o Váš soukromý názor, co si o tom myslíte? Myslíte, že bych v případě, že se skutečně stala chyba, měl nárok na úhradu nákladů spojených s tímto pochybením? Děkuji, Radek

ODPOVĚĎ:
Pokud se ptáte na můj soukromý názor na věc, tak musím říci, že "jsme všichni jenom lidi a lidi dělají chyby". Osobně by mě ani nepřekvapilo, kdyby se opravdu jednalo o omyl. Není mi známo v jakém stavu jsou katastrální operáty v Chorvatsku, ale je možné, že v natolik bídném, aby na základě omylu ve jméně došlo k takovému problému (v českých podmínkách by k takové věci dojít nemělo, jelikož katastrální operáty obsahují řadu osobních údajů vlastníků).
Doporučuji primárně s absolutní jistotou zjistit, zda se opravdu jedná o pochybení, jelikož se mohla stát náhoda, že v Chorvatsku vlastnili pozemky dva totožně se jmenující muži.
Pokud byste měl s převodem výlohy, bezpochyby by Vám náleželo odškodnění, a to za předpokladu, že jste svým jednáním tuto situaci nepřivodil. Je otázkou, kdo tento omyl vyvolal - pokud chorvatský úředník měl byste nárok vůči chorvatskému státu; pokud dotyčná právnička, měl byste nárok na odškodnění vůči ní (na tyto situace je ze zákona povinně pojištěna).
Pokud jste platil daň z nemovitosti, jsem toho názoru, že na její refundaci byste měl nárok vůči opravdovému vlastníkovi, a to za předpokladu, že se k pozemku choval jako vlastník, jelikož o nesprávném převodu majetku netušil.
Bohužel nejsem znalec chorvatského práva, takže nemohu přesně říci, jak procedurálně správně postupovat. Ale rozhodně neuděláte chybu, když se s dotyčnou právničkou spojíte a celou věc si necháte objasnit.


OBČAN-NÁJEM
- Může pronajímatel uplatnit zadržovací právo na věci nebo zboží nájemce, nájemníka?
- Může pronajímatel vymáhat nájemné bez sepsané nájemní smlouvy?
- Může pronajímatel zabavit věci nájemce převyšující dlužné nájemné?
- Vymáhání, náhrada škody vzniklé kvůli zabavení věcí pronajímatelem


Mám pronajatou provozovnu a jelikož jsem v dost složité situaci, zpozdila jsem se s placením nájmu. Majitel nemovotosti ze dne na den vyměnil zámek v provozovně, dal ceduli zákaz vstupu a poslal mi dopis, kde uplatňuje zadržovací právo na majetek, který mám na provozovně. Znemožnil mi tím pokračování v podnikání. Na dohodu nechce přistoupit, nechce mě pustit pro osobní věci, které na provozovně mám. Potřebuji i z databáze v PC kontaktovat zákazníky, jelikož jim chci vrátit část přeplacených služeb. Mám tam mobilní telefon, na který lidi volají atd. Nedal mi žádnou výpověď ani předchozí upozornění a hlavně nemám ani smlouvu o pronájmu, byla prozatím jen ústní dohoda.
Má na toto právo ? A jak mám dál postupovat? Byla jsem i na Policii, ale Ti mi řekli, že možná jedná protiprávně, ale není to trestný čin, takže oni mi nemůžou pomoci.
Vím, že zadržovací právo vzniká v případě splatné pohledáky, jaká však vznikla bez smlouvy splatná pohledávka? Nechci nic popírat, ale majitel nekomunikuje a nechce se na ničem dohodnout, pokud nesplatím najednou zbývající dluh. Hlavně se potřebuji dostat k osobním věcěm a kontaktům na klienty, aby mě oni potom nezažalovali. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Smlouva o nájmu nemusí být písemná, stačí vědomí obou stran o její existenci.
Váš případ má několik aspektů:
1. pronajímatel uplatnil zadržovací právo oprávněně
2. pokud jste mu v minulosti nájemné zaplatila, je prokazatelné do jaké výše jeho splatná pohledávka existuje. K tomuto se již vyjadřoval Nejvyšší soud, když konstatoval, že „zadržovací právo slouží k zajištění splatné peněžité pohledávky v její skutečné výši, nikoliv ve výši věřitelem tvrzené (sp. zn. 21 Cdo 624/2001). Tudíž pokud jsou zadržovány věci převyšující výši splatné pohledávky. Pronajímatel vykonává právo v rozporu s dobrými mravy a sám se dopouští protiprávního jednání a takové jednání může dosahovat podoby trestného činu poškozování cizích práv (záleží na výši převýšení zadržovaných věcí vůči pohledávce).
Pokud Váš závazek vůči pronajímateli převyšuje hodnotu zadržovaných věcí jste v situaci, kdy jedinou cestou je zaplacení celého závazku, jelikož pronajímatele de facto nelze obviňovat ze šikanozního výkonu práva.
Pokud je situace opačná, vyrozuměte pronajímatele o jeho protiprávním jednání a Vaší připravenosti žalovat jej na škodu způsobenou jednáním v rozporu s dobrými mravy (ve smyslu § 424 občanského zákoníku), škodou je v takovém případě i Vaše neschopnost splnit své závazky vůči třetím osobám.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné dodatečně odmítnout dědictví?
- Může dědic odmítnout dědictví, pokud ho už přijal?
- Dodatečné odmítnutí dědictví kvůli dluhům - je možné?
- Lhůta na odmítnutí dědictví v dědickém řízení


Měl bych dotaz ohledně dluhů po zesnulém a následné exekuci. Pokud zesnulý za svého života měl několik půjček a tím že zesnul, měli by dluhy zaniknout. V případě že se dědicové nevzdali dědictví, připadá na ně rovným dílem splacení všech dluhů po zesnulém? Pokud se chce ale dodatečně některý z dědiců vzdát dědictví ,za předpokladu že je exekutor obeslal exekučním titulem na kterém zatím figuruje jméno zesnulého,je možné to udělat? Dědicové totiž měli mezi sebou dohodu, pouze ustní, že kdo zůstane bydlet v domě po zesnulém, ten bude platit jeho dluhy. Ústní dohoda má taktéž právní váhu? A čím se musí podložit v případě obhajoby před exekucí?
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ústní dohoda je těžko průkazná a vymahatelná nevymahatelná. Podobně svědecké výpovědi jsou pouze tvrzením a v případě dohody o dluzích by případný soud (exekutor) byl velmi obezřetný rozhodnout tak, že se dluhy na základě tvrzení těch, kteří se dluhů chtějí zprostit, přisuzují pouze jednomu dědici.
Dlužník je zavázán zaplatit pouze dluhy do výše svého dědického podílu.
Dodatečné odmítnutí dědictví možné není. Pokud dědic dědictví jednou přijal (tedy ve stanovené jednoměsíční lhůtě dědictví neodmítl) a řízení o dědictví bylo skončeno (uzavřena dohoda schválená soudem nebo rozhodnuto soudem o rozdělení dědictví) je třeba, aby závazky, které zdědil, splnil. Pokud dědictví nebylo skončeno, lze exekutora vyrozumět o tom, že zůstavitel zemřel a svou pohledávku musí řešit prostřednictvím notáře, který dědictví projednává.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta na vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu


Rád bych se informoval, zda existuje termín pro vyřízení žádosti o nahlédnutí do spisu podle § 38 správního řádu a pořízení kopie. Děkuji, Břetislav

ODPOVĚĎ:
Lhůta dána není, ale v podstatě vyplývá z logiky věci - nahlížení do spisu je součástí práva na spravedlivý proces (právo na obhajobu svých práv a zájmů), tudíž aby takové právo mohlo být řádně ze strany správního orgánu dodržováno, je třeba spis zpřístupnit v co nejkratší lhůtě (každé nahlédnutí souvisí s nějakým úkonem účastníka, takže aby jej účastník mohl učinit logicky potřebuje nahlédnout do spisu). Takže v tomto by správní orgán měl dodržovat určitou bezodkladnost umožnění nahlédnutí do spisu.
Pokud jste účastníkem a správní orgán Vaši doručenou a odůvodněnou žádosti nevyhověl, resp. na ní nereflektoval, doporučuji stěžovat si na nečinnost správního orgánu.


TRESTNÍ-TRESTY
- Vězení za pozdní odevzdání řidičského průkazu u podmíněného odnětí svobody
- Přeměna podmíněného trestu odnětí svobody na nepodmíněný za neodevzdání řidičského průkazu


Byl mi uložen podmíněný trest zákazu řízení na 18 měsíců včetně 18 měsíců podmínky odnětí svobody na 3 měsíce. Řidičský průkaz mi nebyl odebrán při přestupku. Z neznalosti zákona (prý neomlouvá) jsem řidičský průkaz odevzdal pozdě až po dopise z příšlušného magistrátu. Tedy později než do 5 dnů od nabytí právní moci rozsudku. Mohu za to jít do vězení. zákaz řízení přitom dodržuji. děkuji. Evžen

ODPOVĚĎ:
Záleží na soudci, který rozhodoval o trestu, zda bude považovat Vaše porušení za natolik závažné, aby Vám trest přeměnil. Osobně se nedomnívám, že by k tomu muselo nevyhnutelně dojít.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jiný nájemník obsadil sklep - jak postupovat
- Je možné vyklidit neoprávněně zabraný sklep?
- Jiný nájemník neoprávněně používá sklep, je možné ho vyklidit?


Jak mám postupovat při vyklizení neopravněně zabrané sklepní koje v panelovém družstevním bytě? Mám mít ve sklepě družstevního domu přidělenou sklepní koji za kterou platím. Neplatilo se za ni kdysi, zůstala otevřená, někdo se do ni nastěhoval. Jelikopž v bytě bydli dcera a ta by chtěla sklepní koji využivat,kdyžplatí najem ,tak se ptám,jak na to. předseda družstva mi sdělil,že si to mám žešit sám Ještě by mne zajimalo jak vyžešit uložení kočarku. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Doporučuji, aby se umístila výzva např. na nástěnku v domě, do jednotlivých schránek apod., která bude obsahovat výzvu k odstranění věcí z této koje a lhůtu k tomuto, s podmínkou, že pokud se tak nestane budou věci vystěhovány na chodbu či kamkoliv jinam.
Poté buď vyměňte zámek a koji i s věcmi tak znepřístupněte, ať se o ně majitel přihlásí a nebo věci prostě vystěhujte a vyměňte zámek. Přes výše uvedené doporučuji zamezit odcizení věcí, vyhnete se tak možným problémům.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Špatné zaměření zahrady geodety a vydržení vlastnického práva sousedem
- Chybná katastrální mapa a vydržení pozemku sousedem


Před 35 lety jsme koupili rodinný dům se zahradou. Nyní jsme chtěli část zahrady prodat. Na katastru jsme ale zjistili, že zřejmě došlo ke špatnému zaměření zahrady a její část nám nepatří. Po celou dobu ji užíváme, staráme se o ni. Má na ni majitel, zapsaný na katastru nějaký nárok? Jak řešit situaci dál? S majitelem není domluva, nárokuje si peníze. Předem děkuji za odpověď. Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud se oficiální majitel o část pozemku nestaral, můžete se fiktivní majitel (nekomunikující soused) bránit tvrzením o vydržení vlastnického práva.
Velmi záleží na okolnostech - způsob výměry pozemků, jednání vlastníka, jednání Vás vůči pozemku, obsah evidence katastru nemovitostí (z katastru lze totiž zjistit vždy, že obhospodařujete cizí majetek, tudíž pokud zápis neovlivnili např. technické okolnosti, kterými bývá přeměřování pozemku, máte poněkud ztíženou pozici). Je totiž třeba prokázat dobrou víru Vás v to, že jste oprávněným vlastníkem.
Pokud budete před prodejem chtít mít jistotu, můžete podat žalobu na určení toho, zda Vám vlastnické právo svědčí či nikoliv. V tomto řízení byste museli prokázat, že jste se k pozemku chovali jako k vlastnímu na základě dobré víry (která je odůvodněná i vzdor stavu zápisu v katastru).


RODINA-SJM A ROZVOD
- Vypořádání hypotéky při rozvodu manželství
- Vliv mateřské dovolené na splátky hypotéky při rozvodu?
- Platí manželé hypotéku při rozvodu na polovinu nebo jinak?
- Kdo z manželů dostane dům s hypotékou při rozvodu manželství?


Moje sestra si s manželem nechala postavit dům na hypotéku v roce 2009. Nyní se budou rozvádět, hypotéku mají splácet ještě asi 20 let. Dům budou tedy muset prodat, leč předražený dům jistě neprodají za původní cenu, ale alespoň o 1/3 levněji. Sestra je nyní na mateřské dovolené, na níž naváže 3 letým rodičovským příspěvkem. Pro alkoholismus manžela, psychické týrání a fyzické napadení podala již žádost o svěření dětí do své péče. Aby uživila sebe a 3 děti, nebude schopna se podílet na splácení zbytku hypotéky.
Jak má postupovat? Zbytky splátky hypotéky se dělí mezi rozvedené manžele na polovinu, nebo je tomu v době pobírání rodičovského příspěvku jinak? Lze splátky odložit na dobu, až se vrátí do práce? Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
V první řadě je třeba doporučit, aby sestra jednala s bankou, u níž má hypotéku a hledala možné řešení.
Většina bank neumožňuje odklad splátek (zejména ne na tak dlouhou dobu).
Dále velmi záleží na tom, v jakém postavení sestra je - ručitelka, žadatelka, spolužadatelka. Taktéž záleží na výši měsíčních splátek.
To, jakým způsobem bude rozdělen majetek záleží na tom, kdo se jak o něj zasloužil, kdo pečoval o děti apod. Není dáno, že se dům i hypotéka musí rozdělit přesně na polovinu. V případě hypoték se složitě odpovídá na otázku "jak to vlastně celé dopadne".
Je pravděpodobné, že pokud se manželé nedohodnou a nebude možné určit toho, komu by dům a hypotéka měli náležet, soud určí, že dům a hypotéka budou v podílovém spoluvlastnictví bývalých manželů. Hypotéka je příliš vysoký závazek a pokud ani jeden z manželů nemá výdělky takové, aby byl tento závazek určen jinak, nelze tento závazek přisoudit pouze jednomu.
Pokud je to možné, zvažte pronájem domu či realizujte prodej domu. Taktéž doporučuji vyhledat doporučeného advokáta a případ mu předat. Rozvod a vypořádání majetku lze stěží zvládnout prostřednictvím jakékoliv poradny.


FINANCE-DANĚ
- Je možné dům s hypotékou dát do obchodního majetku
- Jsou možné odpisy na rodinný dům s hypotékou pro podnikání?
- Je možné dát úroky na hypotéku do daní?


Mohu si dům, na který vázne soukromá hypotéka vložit do obchodního majetku - tzn. uplatnit na něj odpisy + náklady? Co s hypotékou, která je na soukromou osobu, lze si u té odepisovat úroky? Děkuji, Václav

ODPOVĚĎ:
Obecně není vyloučeno, aby majetek byť zatížený byl zahrnut do obchodního majetku. Společnost se vystaví důsledkům spojeným s platební neschopností dlužníka.
Úroky nelze uplatnit, jelikož jednoduše řečeno úroky jsou náklad, který zaplatil dlužník, nikoliv společnost. Benefit v podobě odpisů úroků z daní náleží tomu, kdo úroky zaplatil.
Pokud banka bude souhlasit se změnou dlužníka (např. v době skončení fixace úrokové sazby), je možné hypotéku převzít a tím si zajistit možnost snižovat daňovou povinnost o úroky na hypotéku.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Důvody pro ukončení služebního poměru
- V čem se liší výpověď v práci proti služebnímu poměru
- Rozdíl mezi normální výpovědí a ve služebním poměru


Zajímaly by mne důvody ukončení služebního poměru dle zákona 361/2003 Sb. Bohužel jsem to nikde nenašla. Jedná se mi o to, jsou-li výpovědní důvody stejné jako v zákoníku práce, popř. v čem se liší. Děkuji, Šárka

ODPOVĚĎ:
Skončení služebního poměru upravuje § 41 a násl. předmětného zákona (propuštění obsahuje § 42 daného zákona).
Zákoník práce obsahuje výrazně odlišnou úpravu a tyto dva předpisy se vzájemně nedoplňují, ale vylučují - pokud jste tedy ve služebním poměru, nelze na Váš poměr aplikovat Zákoník práce.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může nemajitel bytu podepsat nájemní smlouvu za majitele?
- Manželka vlastní byt, může manžel podepsat nájemní smlouvu s nájemníky?
- Je možné sepsat plnou moc na podepsání nájemní smlouvy?
FINANCE-DANĚ
- Může majitel nemovitosti nechat platit daně jinou osobu?


V současnosti se naše rodina přestěhovala do většího bytu. Původní byt, jehož výlučním vlastníkem je manželka, chceme pronajmout. Protože je manželka na mateřské, budu s případnými zájemci jednat pouze já. Případné nájemní smlouvy, ukázky bytu a další náležitosti budu také zařizovat jako manžel jen já.
Chci se proto zeptat, jestli je nějaká právní cesta, abych manželčin byt pronajímal a nájemní smlouvy podepisoval dlouhodobě pouze já ? Pokud to možné není, jaká je nezbytně nutná část této agendy, kterou musí vykonat manželka jako vlastník nemovitosti? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Situaci lze vyřešit sepsáním plné moci, v níž uvedete, jaká jednání, úkony apod. za manželku můžete činit.
Ačkoliv manželé se v rámci běžné správy svého majetku mohou zastupovat bez dalšího, pronájem nespadá do běžné správy majetku.
Samostatně si manželka bude muset spravovat daňovou agendu. Tuto agendu doporučuji předat daňovému poradci.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny

OBČAN-BYDLENÍ
- Jak se bránit proti opakovaným bezdůvodným stížnostem sousedů
- Znemožnění pokojného, nerušeného výkonu práv při užívání bytu
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin pomluvy - soused podává pomlouvačné stížnosti na městský úřad


Potřebovala bych od vás poradit. Bydlíme s přítelem a dětmi v městskem bytě a máme problémy se sousedem pod námi. Chodí na bytové družstvo a podává stížnosti, které se nezakládají na pravdě. Hlasí tam, že můj přítel mu kope do dveří. Když se ho přítel zeptal proč to dělá, tak se mu smál do obličeje a prý tak dal bude pokračovat, dokud nás odtud nedostane. Dále si vymyslel že já nechodím s dětmi ven a že já pobíhám ve večernich hodinách po chodbě. Už nevíme co máme dělat jsme z toho zoufalí. Můžete nám prosím poradit, napsat kam se máme obrátit. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Můžete se obrátit na bytové družstvo s tím, že Vám chování souseda znemožňuje nerušený výkon práv spojený s užíváním bytu. Také můžete zajít na Vám příslušný městský úřad, v jehož obvodu Vy i soused bydlíte a podat podněť na prošetření věci na přestupkovou komisi úřadu.
Soused by se svým jednáním mohl dopustit přestupku proti občanskému soužití. V neposlední řadě můžete podat na souseda trestní oznámení na kteroukoliv službnu policie nebo na státní zastupitelství. Trestní oznámení pak můžete odůvodnit, že se domníváte, že se jedná o trestný čin pomluvy.


FINANCE-DANĚ
- Neoprávněné uplatnění slevy na dani zaměstnavatelem
- Vymáhání uplatnění slevy na dani po bývalém zaměstnavateli


Zaměstnavatel na mě neoprávněně uplatňoval slevu na dani (kterou na mě uplatňoval druhý zaměstnavatel). Chci ho zažalovat, aby mi vrátil dlužnou částku, protože se mnou nekomunikuje a nedá se s ním nijak domluvit.
Minulý rok jsem měla 2 zaměstnání (reklamní agentura a sanitní doprava). U sanitní dopravy mám podepsaný růžový papír "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob". Jako hlavní pracovní poměr jsem měla práci v reklamce.
Když jsem v březnu podávala přiznání k dani, zjistila jsem, že dlužím finančnímu úřadu 13.000 Kč, protože si šéf v reklamce na mě uplatňoval slevu na dani. Já jsem o tom nevěděla. Mohu ho zažalovat, aby mi vrátil dlužnou částku? Můžu mít ale já nějaký postih za to, že jsem brala k výplatě peníze na černo, jinak by mě propustil? Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Doproučuji zajít na finanční úřad a celou situaci jim vysvětlit a doptat se na možná řešení. Snad i oni mohou zahájit proti reklamní společnosti správní řízení ve věci.
Pokud dlužnou částku jste nucena doplatit Vy, jistě ji můžete formou žaloby na bezdůvodné obohacení po zaměstnavateli vymáhat. Problém je v tom, že za to, že jste dostávala část peněz bokem můžete být postihnuta i Vy. Tento způsob vyplácení mzdy není v souladu se zákonem. Finanční úřad Vám patrně udělí pokutu a bude žádat, abyste peníze, které jste dostala "bokem" dodatečně zdanila. Pokud jste byla k takovému jednání ze strany zaměstnavatele nucena, je možné se obrátit s podnětem na inspekci práce, která u zaměstnavatele může udělat šetření.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je nutný souhlas spolumajitelů se zasazením stromů, keřů na pozemku?


Jsme spolumajitelé rodinného domu, každý má svůj vchod, dům je řádně zkolaudován. Není však rozdělen pozemek (zahrada) včetně průjezdu, který je na naší straně, což je důvodem našeho sporu, který vznikl nedodržením ústní domluvy při zahájení přípravy stavby. Tzn. každý si uzavře svůj pozemek s tím že spolumajitel má vchod z ulice s předzahrádkou a já vchod z průjezdem).
Potřebuji vědět, zda spolumajitel společného pozemku musí mít ode mne souhlas na případnou stavbu altánku, pergoly, dílny, sázení stromů, nebo keřů apod. na našem společném majetku. Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Jako spoluvlastník pozemku před Vaším domem, máte k pozemku stejná práva jako ostatní spoluvlastníci. Za předpokladu, že nedošlo k rozdělení vlastnických podílů platí, že jste každý vlastníkem stejné části pozemku. Pokud bude kdokoliv z vás jakýmkoliv způsobem nakládat s pozemkem, musí mít souhlas ostatních spoluvlastníků. Ovšem je třeba mít určitou míru, pokud byste např. vyžadoval striktně odsouhlasení i zasazení nějaké drobné rostliny, nemusel byste v případném sporu uspět z důvodu šikanózního výkonu práv.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Definice a rozsah práce přesčas v hodinách
- Přesčasová práce - definice a týdenní, roční rozsah


Již několik let pracuji v obchodě. Před třemi lety jsem byl donucen podepsat žádost o snížení hodinového úvazku z osmi hodin na šest hodin. I přesto jsem měl naplánován rozpis směn na úvazek převyšující šest hodin s odůvodněním zaměstnavatele, že tímto si mohu přivydělávat. Jedná se o práci přesčas? Děkuji, Gustav

ODPOVĚĎ:
Pokud máte sjednánou kratší pracovní dobu, tak vše, co je konáno nad rámec této pracovní doby je práce přesčas. Pokud Vám takovou práci zaměstnavatel nařídí je třeba, aby se držel zákonných limitů např. že nařízená práce přesčas nesmí u zaměstnance činit více než 8 hodin v jednotlivých týdnech a 150 hodin v kalendářním roce. Pokud se ovšem se zaměstnavatelem nedohodnote jinak.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace střechy - co dělat když ji firma nevyřešila včas
- Stavební firma nevyřídila reklamaci střechy včas - jak postupovat?


Reklamace stavebního díla. Dne 24.11.2010 jsem vyhotovila reklamační protokol na závady se zhotovením kompletní střechy nového rodinného domu, které se objevily  (předávací protokol dokončeného díla byl 24.2.2009). Po ohledání závad na místě téhož dne za přítomnosti mé, jako investora, zhotovitele střechy a stavebního dozoru byl protokol všemi přítomnými podepsán. Datum předání díla, po odstranění závad, byl stanoven v reklamačním protokolu na 30.4.2011. Zhotovitel ale i po mých neustálých urgencích, kdy slibuje, že vše dá do pořádku, reklamaci k dnešnímu dni nevyřídil. Jedná se, mimo jiné, hlavně o výměnu svislých pokroucených a popraskaných dřevěných sloupů, které podpírají převislou střechu u vchodu do nového rodinného domu, které nevyměnil.
Poslední dobou zhotovitel se mnou nekomunikuje, nezvedá mi telefon, neodpovídá na maily. Prosím, sdělte mi, jak mám dále postupovat. Potřebuji stavbu rodinného domu dokončit, tj. zhotovit krycí beton a pak položit dlažbu před vchodem do rodinného domu a nemohu tak učinit, neboť předtím je potřeba vyměnit reklamované svislé pokroucené sloupy v daném místě. Děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že zhotovitel je povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu. Pokud navíc bylo ještě stanoveno i datum, do kterého má být vada odstraněna a toto bylo zhotovitelem podespáno, není sporu o tom, dokdy vada měla být odstraněna.
Zákon Vám dává právo žádat za průtahy přiměřenou slevu z ceny díla, pokud toto nelze, můžete odstoupit od smlouvy, což znamená, že zhotoviteli zaplatíte jen to, co již vykonal a na zbylé práce si objednáte někoho jiného. Pokud Vám nečinností zhotovitele vzniká škoda (prodlení na stavbě, finančně výdaje s opravou střechy), můžete ji chtít po zhotoviteli nahradit.
Zkuste tedy zhotovitele písemně kontaktovat, že pokud do Vámi stanovené doby nedojde k odstranění vad, odstoupíte od smlouvy a že mu dáte náklady s tím spojené k úhradě. Pokud se Vám stále nebude ozývat, musíte se obrátit na soud. Tam vyčíslete škodu a náklady po zhotoviteli vymáhajte.


OBČAN-BYDLENÍ
- Práva nájemníka při změně majitele bytu, domu, nemovitosti
- Platí nájemní smlouva pokud pronajímatel byt, dům prodá?
- Může pronajímatel vypovědět nájemní smlouvu pokud byt, dům prodá?
- Může vstupovat pracovník realitní kanceláře do pronajatého bytu?


Obýváme byt v samostatném domě. Máme smlouvu na dobu neurčitou. Regulované nájemné platíme řádně a smlouvu jsme neporušili. Majitel se rozhodl domek prodat. Cenu stanovil neúměrně vysokou. Po neúspěšném jednání s námi předal prodej domku realitní kanceláři. Jaká jsou naše práva? Musíme kdykoliv vyhovět pracovníkúm ralitní kanceláře při prohlídkách domu případnými zájemnci? Musí být přítomen majitel? Máme právo na náhradní bydlení? Kdo ho zajistí? Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě dochází ke změně právního vztahu v osobě pronajímatele. Pronajímatel je vlastníkem nemovitosti a jeho vlastnické právo je neomezeno v otázce, za kolik se rozhodne svou nemovitost prodat, otázka zní, za kolik ji ve skutečnosti prodá. Pronajimatel má však povinnost Vás o změně vlastníka nemovitosti informovat. Nájem bytu je právem chráněný závazkový vztah. Nelze jej ukončit bez Vašeho souhlasu pouze na základě toho, že se mění pronajímatel. Ve Vašem případě, kdy máte smlouvu na dobu neurčitou lze vypověď ze strany pronajímatele bez přivolení soudu jen za předpokladu, že byste hrubě porušovali dobré mravy nebo povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy (např. neplacení nájemného, za určitých podmínek pokud máte více bytů či domů, neužíváte-li dům bez vážného důvodu nebo jedná-li se o dům zvláštního určení, které Vy nesplňujete (typicky služební byt). Pokud byste dostala výpověď z nájmu bytu z prvních čtyř důvodů, bytová náhrada Vám náleží. Váš případ vidím asi tak, že majitel se s novým majitelem buď domluví, že jeho požadavky bude řešit s Vámi on osobně nebo až majitel nový. Pokud se Vás bude chtít nový majitel "zbavit" nejspíš tak učiní cestou zvýšení nájemného. To s Vámi ale musí předem probrat. V případě, že byste s novou výší nesouhlasili, můžete se obrátit na soud.
Co se týče návštěvy realitní kanceláře a zájemci, na nájem bytu se vztahuje ustanovení o nedotknutelnosti obydlí, což je právo zakotveno v Listině základních práv a svobod. Oproti tomu stojí právo pronajímatele po písemné dohodě s Vámi do bytu vstoupit. V tomto případě by Vás tedy pronajímatel měl předem upozornit na termín konání návštěv, pokud by tak neučinil, jedná se o zásah do nedotknutelnosti obydlí.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Matka dostávala výživné když u ní dítě nebydlelo a dítěti alimenty nepředala
- Matka potomka si nechala alimenty i když u ní dítě nežilo
- Bezdůvodné obohacení na výživném, alimentech


S manželkou jsme se rozvedli v roce 2001. V manželství se nám narodila dcera, na kterou mi soud vyměřil výživné 4.000 Kč měsíčně. Dnes již bývalá manželka si ihned o výživné žádala exekučně. Takže mě bylo strháváno z platu. V červnu 2009 dcera končila střední školu a ihned se hlásila na Pracovní úřad. První týden v září 2009 úspěšně zakončila opravnou zkoušku. Poté se od matky odstěhovala ke svému příteli. Výživné mi bylo stále exekučně strháváno až do soudního zrušení v říjnu 2010 zpětně do září 2009. Od dcery vím, že od matky žádné výživné nedostávala. Ta je použila pro svou potřebu. Ptám se, měla na toto výživné od září 2009 do října 2010 ještě nárok? Pokud ne, mohu přeplacené výživné po bývalé manželce požadovat zpět a jakým způsobem. Děkuji za každou radu i názor. Daniel

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že rodiče mají vyživovací povinnost k dětem do doby, dokud nejsou schopny se sami živit. Pokud tedy již Vaše dcera měla nějaké příjmy, ať už např. z dávek sociální podpory, má svůj příjem a může se živit. Pokud však na dávky nedosáhla, vyživovací povinnost trvá. Pokud ve Vašem případě vyživovací povinnost již být neměla, lze se obrátit na manželku (za předpokladu, že peníze dceři nevyplácela) a vyzvat jí k navrácení přeplatku. Neučiní-li tak, je možné se obrátit žalobou na bezdůvodné obohacení na soud.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na náhradu škodu - pes zabil psa
- Pes roztrhal jiného psa - náhrada škody majiteli


Měla jsem psa, jezevčíka – 13 let starý, a ten byl roztrhán pitbulem. Já u toho nebyla, ale bylo mi řečeno toto. Ten můj pes vyběhl ze dveří k tomu pitbulovi. Pitbul byl údajně na vodítku a byla s ním majitelka. Poté, co náš k němu přiběhl, ho ona pustila z vodítka a běžela se schovat. Oba se do sebe pustili. Myslím si, že kdyby ho ona držela na tom vodítku, popř. škrtila za obojek, tak tohle se stát nemuselo. Nebylo to poprvé. Ten pitbul napadl i člověka a stejně se nic nestalo. Chápu, že je problém, že jsme neměli zavřené dveře. Ale chtěla jsem se zeptat, jestli se dá něco dělat? Stalo se to 28.5.2012. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Může se jednat o týrání zvířat. Na Vaši straně je chyba, že pejsek nebyl zajištěn, na straně druhé ani majitelka pitbula nemůže svého psa jen tak pustit a nechat ho "trhat" jiná zvířata. Pokud je to možné, obraťte se na majitelku a žádejte odškodnění. Jestli domluva selže, můžete se obrátit na policii s požadavkem na vyšetření případu. Bylo-li takových případů více, je třeba, abyste to uvedla. Bohužel policisté mají většinou tendenci dané případy odkládat, ovšem alespoň v základu je prošetřit musí. A některým majitelům často stačí jen domluva policie nebo skutečnost, že člověk musí k výslechu.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Věcné břemeno k nemovitosti ve vlastnictví státu - informace
- Státní nemovitost a věcné břemeno občana k této nemovitosti


Při vyhledávání informací kolem věcného břemene jsem se ve Vašem článku dočetla, že vydržením nelze získat právo odpovídající věcnému břemeni k nemovitostem ve vlastnictví státu. Mám zkušenosti z místa bydliště - usnesení rady a zastupitelstva města, že občan vydržel/získal zdarma od státu-obce pozemek. Odpovídá to zákonu? Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že oprávněný držitel se stává vlastníkem věci, má-li ji nepřetržitě v držbě po dobu tří let, jde-li o movitost, a po dobu deseti let, jde-li o nemovitost. Takto ovšem nelze nabýt věci, které nemohou být předmětem vlastnictví (nikdo je nemůže vlastnit) a nebo jsou naopak jen ve výhradním vlastnictví státu, tj. může je vlastnit jen stát nebo příslušná právnická osoba. Příklad, který uvádíte, tak možný je, pokud se nejedná o pozemek, který by mohl být jen ve vlastnictví státu.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMNO
- Může majitel pozemku požadovat zpoplatnění věcného břemene za silnici?
OBČAN-NÁJEM
- Může majitel pozemku požadovat nájemné za pozemek pod silnicí jiného vlastníka?


Vlastním pozemek, přes který vede silnice. Můžu požadovat po majiteli komunikace buďto úhradu za odkoupení pozemku, či zda mohu navrhnout cenu za pronájem pozemku? Silnice přes náš pozemek vede určitě déle jak 30 let. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Nejprve je třeba zjistit, zda-li už nějakým způsobem nejsou právní vztahy upraveny. Je možné, že majitel komunikace mají dojednáno věcné břemeno. Zkuste se informovat na katastru nemovitostí. Za přepokladu, že žádná domluva či dohoda neexistuje, kontaktujte majitele komunikace a sdělte mu své požadavky. Můžete navrhovat jak odkoupení svého pozemku, tak nájemné, je je na Vás a majiteli komunikace, jak se dohodnete.


OBČAN-BYDLENÍ
- Využití vzorových stanov společenství vlastníků bytových jednotek
- Vznik společenství vlastníků bytových jednotek SVJ ze zákona - informace
- Je nutná přítomnost notáře při založení SVJ?
- Založení společenství vlastníků bytových jednotek a přítomnost notáře
- Jak požádat o vyúčtování fonddu SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)


V domě, kde je šest bytových jednotek, které každou vlastní dva manželé, jsme po dvaceti letech bydlení neustanovili společenství vlastníků jednotek SVJ. Nyní jsme se sešli na schůzi a dohodli jsme se, že se budeme řídit vzorovými stanovami SVJ, ale nebudeme ho ustanovovat pomocí notáře. Zvolili jsme výbor (předsedu, místopředsedu a dalšího člena) a kontrolora. Ráda bych se teda zeptala, jestli je toto možné a platné?
Na schůzi se sešly čtyři bytové jednotky a všechny s tímto souhlasily. Podle metrů čtverečních měly tyto čtyři bytové jednotky většinu. Usnesení ze schůze jsme pak doporučeně poslali a oznámili ho zbývajícím dvěma bytovým jednotkám.
Dále bych se ráda zeptala, jestli i v tomto případě, kdy nebylo ustanoveno SVJ, měl povinnost ten, kdo se stará o vyúčtování a platby, zasílat a oznamovat nám faktury, změny cen atd.? Za posledních 5 let nám nikdy nic nedal, takže nemáme přehled o společných financích. Posíláme mu cca 800 Kč měsíčně na jeho osobní účet. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Zákon říká, že SVJ vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce. Společenství se dále zapisuje do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeného soudem, kam píšete název, sídlo, identifikační číslo, orgány společesntví a den vzniku.
Tento zápis provádí výbor nebo pověřený vlastník a to do 60 dnů od zvolení. Zde se právě dokládá výpis z katastru nemovitostí pro dům s byty a nebytovými prostory, notářský zápis o průběhu první schůze shromáždění, na níž byly schváleny stanovy společenství a zvoleny orgány společenství, včetně listiny osvědčující přítomnost vlastníků jednotek na této schůzi a schválené stanovy společenství.
Jak vidíte, zákon tedy stanovuje podmínku účasti notáře během první schůze společenství, kde se rozhoduje o stanovách.
K Vašemu druhému dotazu, pokud jste někoho pověřila správou, můžete od něj chtít vyúčtování, stačí jej vyzvat, aby Vám vyúčtování poskytl. Pokud tak neučiní, je možné se obrátit na soud.


OBČAN-BYDLENÍ
- Odvolání topiče stavebního bytového družstva
- Nespolehlivý topič bytového družstva a jeho odvolání
- Jak se zbavit nespolehlivého topiče bytového družstva - postup


Náš a sousední dům spravuje stavební bytové družstvo. Máme kotelnu, která je společná pro oba dva domy. V kotelně dělá topiče člověk, který nám nevyhovuje (nebydlí v domě tudíž špatná časová flexibilita, špatné jednání atd.). Všichni nájemníci souhlasí s odvoláním stávajícího a zvolením nového topiče. (Víme, že musí mít topičské zkoušky, ale to není problém.) Vše se tedy zdá být jasné, ale když jsem jako domovník a zástupce nájemníků předložil tento návrh stavebnímu bytovému družstvu SBD, bylo mi sděleno, že se stávájícím topičem není z hlediska stavebního bytového družstva SBD problém. Prý to není v naší kompetenci a nemáme tedy ani právo zvolit si vlastního topiče. Smlouvu má topič uzavřenou se stavebním bytovým družstvem a tudíž mu musí dát nejprve výpověď. SBD se k tomuto kroku ale nemá. Máme právo si zvolit vlastního topiče, kterého mimo jiné platíme z našich peněz? Nebo nám může SBD diktovat kdo nám bude topit (bez ohledu na to zda dobře nebo špatně)? Děkuji, Alois

ODPOVĚĎ:
Obávám se, že v tomto případě má stavební bytové družstvo pravdu, jako vlastník domů a navíc také jako zaměstnavatel topiče má právo určovat, jak dlouho bude zaměstnanecký poměr mezi družstvem a topičem trvat. Na straně druhé bych zkusila písemný podnět družstvu, kde bych předložila výtky na práci topiče a počet nespokojených nájemníků v domě. S každým proviněním topiče bych družstvo kontaktovala a apelovala bych na to, aby mi nabídli jinou možnost řešení, když topiče odvolat nechtějí.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Zaměstnavatel chce dát zaměstnanci výpověď hned po pracovní neschopnosti
- Zaměstnavatel vyhrožuje výpovědí - jak postupovat?


Jsem zaměstnán na dobu neurčitou. Nyní jsem v pracovní neschopnosti na doporučení zaměstnavatele. Když jsem nesl lístek na peníze, tak mi řekl ať dám vypověd že potřebuje vzít jiného zaměstnance. Já jsem odmítl tak mi řekl, že si stejně něco najde, aby mi nemusel vyplatit odstupné. Zatím jsem stále v pracovní neschopnosti a tak bych potřeboval radu co mám dělat. Platím si pojistku na to, když něco rozbiju. Spadl mi nootebook, zaměstnavatel chce, abych opravu notebooku zaplatil. Prosím jak to mám teď řešit? Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel Vám v ochranné době, což je právě během doby pracovní neschopnosti může dát výpověď jen stěží. Rovněž tak výpověď, kdy Vám nebude muset dávat odstupné je přesně zákonem stanovena. Pokud byste dostal výpověď, se kterou nesouhlasíte, neprodleně sdělte zaměstnavateli, že trváte na tom, aby pracovní poměr dál pokračoval. Pak máte Vy i zaměstnavatel 2 měsíce na to, abyste se v případných sporech obrátili na soud.
Vaší druhé otázce jsem ne zcela rozuměla, abych Vám na ni dokázala odpovědět, potřebovala bych znát blíže pojistnou smlouvu, kterou jste uzavřel a způsoby jejího plnění.


RODINA-ROZVOD
- Jak zlegalizovat v ČR rozvod manželství v zahraničí
- Návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství
- Legalizace zahraničního rozvodu v ČR - postup


Můj přítel a jeho bývalá žena mají jak české tak kanadské občanství. V roce 1990 se v Kanadě vzali v kostele. Když pak přijeli do ČR, zjistili, že se zde církevní sňatky neuznávají (začaly, ale později), a tak se v r. 1992 vzali ještě jednou na městském úřadě ve Strakonicích. V roce 2008 se v Kanadě rozvedli a vypořádali, což může přítel doložit tzv. „ rozvodovou listinou“.
Pak se seznámil se mnou a rozhodl se natrvalo přesídlit do České republiky. Rád by tady koupil nebo postavil dům, ale já se obávám, že je tady pořád ještě ženatý a cokoli koupí, se stane SJM s jeho bývalou manželkou. Aby to bylo zajímavější, na OP má „rozvedený“, protože úřednici na MÚ kanadská rozvodová listina s českým překladem stačila.
A proto prosím o radu, co s tím. Má se přítel v ČR rozvést ještě jednou? A jak? Bývalá manželka nespolupracuje. Ve vypořádacím rozsudku z Kanady se vzdává jakýchkoli dalších nároků na jeho majetek. V době rozvodu tady přítel vlastnil pouze mlýn vrácený v restituci a účet u České spořitelny (mlýn už prodal a účet zrušil). Žádné SJM tedy neměli.
A nebo legalizovat ten kanadský rozvod? Ale jak a kde? Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
V případě rozvodu uzavřeného v Kanadě je zapotřebí předložit návrh na uznání cizího rozhodnutí o rozvodu manželství Nejvyššímu soudu ČR se sídlem v Brně. Tento návrh je možné předložit osobně nebo prostřednictvím zmocněnce, nikoliv však prostřednictvím velvyslanectví nebo generálního či honorárního konzulátu. Přehled informací, které má návrh obsahovat, včetně vzoru tohoto návrhu, průvodního dopisu a přehledu dokumentů, které je k návrhu zapotřebí přiložit, najdete např. na internetových stránkách Velvyslanectví ČR v Ottawě zde: http://www.mzv.cz/ottawa/cz/konzularni_oddeleni/cestovni_pasy_a_matricni_doklady_cr/uznani_cizozemskeho_rozvodoveho_rozsudku.html .


OBČAN-DLUHY
- Kamarád mi splácí nižší splátky dluhu - jak postupovat?
- Kamarádka mi splácí nižsí splátky dluhu než je ve smlouvě o půjčce
- Co je to zesplatnění dluhu - vysvětlení
- Jak podat žalobu na zaplacení dluhu kamarádem, kamarádkou - postup
- Postup podání žaloby k soudu na vrácení dluhu


V červnu 2011 jsem půjčila své kamarádce 10 tisíc korun. Vzor základní smlouvy jsem našla na webu (kdo půjčuje komu, kolik, do kdy – smlouva je na rok, výše splátek a nárok na zákonné úroky z prodlení). Ve smlouvě jsou stanovené termíny i výše měsíčních splátek. Každý měsíc mi sice část dluhu přijde, ale třeba o dva týdny později a ve výrazně nižších částkách než stanovuje smlouva. Problém je ten, že přes moje neustálé urgence a prosby o rozumnou domluvu, se mnou kamarádka absolutně nekomunikuje a trvá na tom, že na ni nemám žádné „páky“ a peníze bude platit, jak ona sama chce. Toto jednání se mi nelíbí, proto bych se chtěla zeptat, jestli mám přece jenom nějakou možnost, jak tuto situaci řešit. Děkuji, Soňa

ODPOVĚĎ:
Dlužník je povinen plnit svůj dluh řádně a včas. Řádně znamená v plné výši určených splátek a včas, že zaplatí k datu, na němž jste se shodli. Smlouvu jsem sice neviděla, ale pokud je platná, můžete dluh kamarádce tzv. zesplatnit, což znamená, že z důvodů špatného plnění ztrácí výhodu splátek a Vy dluh chcete v plné výši k tomu a tomu datu zpět. Toto vyrozumění učiňte nejlépe písemně a přidejte i větu, že jste se s kamarádkou vyjednávat pokoušela, ale bez úspěchu. Můžete také pohrozit, že kamarádku budete žalovat. Za předpokladu, že kamarádka nebude na urgenci reagovat, můžete se obráti na soud žalobou o zaplacení dlužné částky. Žalobu podáváte na soud v místě bydliště kamarákdy, doložíte jak a kdy dluh vznikl i peripetie s neplacením. Nezapomeňte si připočítat smluvní pokutu, kterou jste si stanovila ve smlouvě a příp. náklady s vymáháním (soudní poplatek atd.). Soud by měl rozhodnout ve Váš prospěch a nařídit plnění. Pokud ani potom nebude kamarádka spolupracovat, můžete se obrátit z rozsudkem od soudu na exekutura.


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Noční směna zasahující do víkendu nebo státního svátku - výpočet mzdy
- Výpočet mzdy - noční směna zasahuje do státního svátku nebo víkendu
- Jak se vypočítává plat pokud noční končí v sobotu nebo ve státním svátku
- Výpočet mzdy z pátku na sobotu - počítá se jako pracovní den nebo víkend?


Pracuji ve fabrice v nepřetržitém provozu. Děláme dvanáctky ranní 6:00-18:00 a noční 18:00-6:00. Dříve zaměstnavatel proplácel svátky spravedlivě. Před měsícem nám ovšem oznámili, že se placení svátků mění naslédně:
Pokud přijdeme na noční, která je ze všedního dne na svátek, tak nám půlka směny (od 00:00 do 6:00) nebude počítána jako svátek, přestože svátek začal po půlnoci. Ovšem když přijdeme na noční ze svátku na všední den, tak bude zaplacena jako svátek celá směna, přestože od půlnoci už svátek není. Jak se proti tomuto rozhodnutí zaměstnavatele bránit? Na koho se můžeme obrátit, aby nám zas byly spravedlivě propláceny svátky, byť to bude jen půl směny? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Zákoník práce hovoří o tom, že pokud zasáhne směna do dne pracovního klidu, bude u zaměstnace svátek začínat nikoliv hodinou, kdy končí jeho směna, ale hodinou odpovídající nástupu té směny, která v daném týdnu nastupuje dle rozvrhu směn jako první.
Příplatek za svátek by Vám tedy náležet měl. V případě problémů se můžete obrátit na Inspektorát práce, kde Vám poskytnout bližší informace a kde také můžete podat podnět k prošetření proplácení svátků u zaměstnavatele. V podnětu pak nezapoměňte uvést, že chcete být do 30 dnů informován o výsledku případné kontroly.


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- V pronajatém obchodě došlo k úrazu zákazníka, je odpovědný pronajímatel či nájemce?
- Odpovědnost za úraz v obchodě v pronájmu - odpovědnost nájemce nebo pronajímatele?


Od městské části máme v nájmu obchod, kde u vstupních dveří je cca 5 cm vysoký práh. Stalo se, že starší paní vstupovala do obchodu, upadla a zranila si nohu. Neseme odpovědnost za zranění? Pokud ano, jaký je postup při šetření a zkoumání případu. Bohužel ještě nejsme pojištění. Děkuji, Zlata

ODPOVĚĎ:
Vy jako provozovatelka obchodu odpovídáte za to, aby v obchodě nedocházelo ke zraněním zákazníků. Pokud je práh nějak "záludný" v tom smyslu, že o něj zakopává třeba hodně lidí nebo, že jej tam nečekají, máte za povinnost takové místo viditelně označit a snažit se předcházet škodám. Na straně druhé, pokud se nejedná o takový práh, těžko můžete eliminovat všechny možné úrazy, které by se mohly stát. Také zákaznice má ze zákona povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. Pokud se tedy nejedná o nějaké nebezpečné místo, které mělo být označeno, odpovědná byste být neměla.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Vybudování pilíře mostu a smlouva s povodím Labe


V rámci oprav po Bleskových povodních 2010 v Chrastavě, kterými jsme byli postiženi i my. Mezi místní komunikací a potokem, vedoucím podél teto komunikace a zároveň kopírující naš pozemek, bude obnovena opěrná zeď. Její součástí bude i nosný pilíř budoucího nového mostku spojující náš pozemek s komunikací. Druhý pilíř, na naší straně a vlastní mostek, musíme vybudovat na naše náklady. Povodí Labe, nám zaslalo smlouvu o zřízení věcného břemene, za jednorázový poplatek min. 500 Kč, kde budou oni povinní, z důvodu našeho přejíždění po našem mostě, na náš pozemek, přes jejich potok. Dále nám zaslali smlouvu o nájmu, kdy nám pronajmou tento samý úsek, 49m2, za 441 Kč/rok. Mají k tomuto oprávnění? Co mi hrozí, pokud bych odmítnul smlouvy podepsat? Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
K řádnému posouzení věci bych musela vidět obě smlouvy, které s Povodím Labe máte. Obecně platí, že nikdo nemůže být nucen k tomu, co zákon neukládá, tudíž nemůžete být nucen k podpisu smlouvy. Berte to tak, že Povodí Labe Vám dělá obchodní nabídku, o které můžete vyjednávat. Pokud po Vás něco chtějí (užívat Váš pozemek) snaží se s Vámi vyjednávat, k čemuž samozřejmě právo mají. K podpisu Vás nikdo nutit nemůže, avšak pokud budete nějakým způsobem zasahovat do vlastnickým práv Povodí Labe, může Vám toto být pod hrozbou sankce odepřeno.


RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Jak se rozvést když mě manžel odřízl od peněz
- Jak se rozvést když nemám peníze na soudní poplatky?
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Jak se vyhnout placení soudního poplatku při rozvodu manželství
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Jak má postupovat týraná manželka
- Obrana proti týrání v manželství


Můj manžel mě dlouhou dobu psychicky terorizuje. Způsobil to, že jsem momentálně zcela bez prostředků, chci se rozvést. Nemám ani na platbu kolku. Nemám díky němu přístup k absolutně žádným penězům. Vyhání mě z domova. Nemám kam jít ani za co žít. Můžete mi , prosím, nějak poradit. Situace je velice komplikovaná. Nevím si rady. Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Budete potřebovat komplexnější pomoc. Mohu Vám doporučit obrátit se na Bílý kruh bezpečí, který pomáhá obětem trestných činů, kontakt na pobočku, která je Vám nejblíže získáte na kterékoliv policejní stanici. Můžete se také obrátit na Donu linku - 251 51 13 13, kde pomáhají obětem domácího násilí. Na internetu ovšem najdete kontakty i na jiné pomáhající organizace. Za pomocí sociálních pracovníků můžete najít bydlení, sehnat finanční prostředky a případně na manžela podat trestní oznámení nebo žalobu. Pokud se cítíte ohrožená a bojíte se, volejte policii. Pomohou se Vám se alespoň dostat od manžela.
Co se týká právního náhledu na věc. Jako manželé máte mít s manželem stejný finanční standard, nelze tedy, aby Vás manžel zcela odstřihl od financí. Na manžela můžete podat trestní oznámení. Počítejte ale s tím, že trestní řízení je velmi náročné a budete muset i opakovaně vypovídat. Problém může přijít v oblasti dokazování. Píšete o psychickém teroru, ten se samozřejmě dokazuje hůře než-li fyzické násilí. Může se Vám stát, že Vám policie nakonec neuvěří. Ovšem je těžké činit soudy bez dostatečné znalosti věci.
Z důvodu nedostatku financí můžete soud požádat o odpuštění soudních poplatků. Zpravidla pak na soudě vyplníte tabulku, že nevlastníte např. nemovitost, auto, bankovní konto atd.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Bratr si udělal doklady na sourozence a zadlužil ho
- Bratr si nechal udělat občanský průkaz na sourozence a vzal si úvěr
- Využití probační a mediační služby v rodinném sporu (dluh bratra, sestry)


Zjistil jsem, že si můj bratr tajně udělal na moje jméno duplikát občanského průkazu a následně kreditní kartu (možná i několik dalších). Nyní je na ní dlužná částka ca. 250.000,- Kč. Tvrdí mi, že se jedná jen o jakýsi vtip a že vše vyrovná. Doposud se tak nestalo!
Dotaz:
-Jaký mám zvolit přesný postup? Oznámení na policii nebo u soudu, právníka? Jde mi o to, abych ho co nejrychleji zákonnými prostředky donutil k vyrovnání dlužné částky, prošetření celého případu (co, kdy a kde ještě napáchal) a vrácení dokladů - je totiž přesvědčen, že jeho počínání je naprosto legální a že jako můj bratr je k takovému chování jednoduše řečeno jaksi oprávněn
-Platí zde doba promlčení?
Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Váš bratr k takovému jednání rozhodně oprávněn není. Jeho jednání je nejen v rozporu se zákonem, ale je i trestné. Pokud víte, kde Váš bratr konta zřídil, zajděte do banky, vysvětlete jim situaci a domluvte se s nimi na řešení. Bratrovi pohrozte trestním stíháním, zda-li Vám duplikát okamžitě nevydá, takového jednání nezanechá a peníze nevrátí. Na bratra můžete podat trestní oznámení, výhodou je, že trestní řízení není zpoplatněno a dokazovat bratrovi vinu musí státní zástupce. Trestní oznámení můžete podat na kterékoliv policejní stanici nebo na státním zastupitelství. V rámci trestního řízení můžete také na bratrovi uplatňovat vzniklou škodu. Návrh je nutné podat do určité lhůty a má své náležitosti, s tím by Vám mohli poradit buď policisté a nebo Probační a mediační služba. Ještě je možné bratra žalovat tzv. občanskoprávní cestou. Mějte ale na paměti, že toto řízení je zpoplatněno a dokázat bratrovi, že Vám způsobil škodu, musíte Vy. Co se týče právní pomoci. Můžete se obrátit na soud, v případě, že se s bbratrem rozjede nějaké řízení a žádat o bezplatnou právní pomoc. Soud Vám může a nemusí vyhovět. Také můžete kontaktovat advokáty a pokusit se s nimi vyjednávat o nižší odměně nebo o bezplatné pomoci.


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Může svědek nahlížet do vyšetřovacího spisu?
- Nahlížení do vyšetřovacího spisu svědkem trestného činu - je to možné?
- Povinnosti svědka v trestním řízení


Před rokem jsem podala trestní oznámení proti fyzické osobě s tím, že chci být vyrozuměna o výsledku šetření. Ze státního zastupitelství mi přišla před půl rokem informace, že bylo zahájeno šetření - další informace od té doby jsem nedostala. Chtěla bych se zeptat, jestli můžu ze své pozice svědka požádat o nahlížení do spisu. Vzhledem k tomu, že jsem byla policií vyslýchána jako svědek předpokládám, že budu přizvána i k soudu - tj. pokud bych s rozhodnutím soudu prvního stupně nesouhlasila mohu podat odvolání já nebo jen státní zástupce? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
1) Svědek je osoba rozdílná od obviněného, která byla vyzvána orgánem činným trestním řízení, aby jako svědek vypovídala o skutečnostech, které vnímala svými smysly, tedy například viděla nebo slyšela apod.
S postavením svědka jsou spojena určitá práva a povinnosti: povinnost vypovídat, podrobit se konfrontaci, rekognici, povinnost podrobit se vyšetření duševního stavu znalcem, právo odepřít výpověď, právo vypovídat v mateřském jazyce (právo na tlumočníka), právo na přítomnost jím zvoleného advokáta u výslechu (právo na právní pomoc), právo ohroženého svědka na informace o pobytu obviněného/odsouzeného, právo na svědečné (odměna za podání svědectví).
Je velmi pravděpodobné, že budete předvolána jako svědek k hlavnímu líčení u soudu. Důvodem, proč byste například předvolána nebyla, by mohla být skutečnost, že v dané věci bylo svědků více, kteří vypověděli stejně nebo obdobně jako Vy (tedy z důvodu procesní ekonomie). Pokud budete předvolána, soud Vás sám v rámci hlavního líčení znovu vyslechne. Za účast při soudním jednání a za podání svědectví Vám náleží svědečné § 104 Trestního řádu.
2) Pravidla pro nahlížení do spisu jsou stanovena v § 65 Trestního řádu. Právo nahlížet do spisu má obviněný, poškozený, osoby zúčastněné (tzn. Ti, jejichž věc byla zabrána, nebo má být pod návrhu zabrána), jejich obhájci, zmocněnci, nebo jejich zákonní zástupci (v případě, že jsou zbaveni způsobilosti k právním úkonům, nebo je jejich způsobilost k právním úkonům omezena, např. z důvodu věku).
Svědek tedy není osobou primárně oprávněnou k nahlížení do spisu, ustanovení § 65 Trestního řádu uvádí, že jiné osoby mohou do spisu nahlížet se souhlasem předsedy senátu a v přípravném řízení se souhlasem státního zástupce nebo policejního orgánu, jen pokud je to třeba k uplatnění jejich práv. Musela byste tedy prokázat, že je to v zájmu uplatnění Vašich práv, aby Vám umožnili nahlédnout do spisu. Policejní orgán i státní zástupce může právo nahlédnout do spisu odepřít. Pokud právo odepře policejní orgán lze žádat státního zástupce o přezkum takového rozhodnutí.
V souvislosti s nahlížením do spisu doplním nad rámec Vašeho dotazu, že protokoly o hlasování a osobní údaje ohroženého svědka ve smyslu § 55 odst. 2 TŘ nejsou zpřístupněny k nahlížení ani výše uvedeným osobám (obviněny, poškozený, osoby zúčastněné…).
3) Svědek obecně není subjektem trestního řízení, tedy osobou, která má a vykonává vlastním jménem vliv na průběh řízení a které zákon dává určitá procesní práva a povinnosti. Subjekty trestního řízení jsou zejména orgány činné v trestním řízení, obviněný, poškozený, osoby zúčastněné, probační úředník, úředník sociálně-právní ochrany dětí a osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy (např. příbuzní obžalovaného v přímé linii (otec, děti), sourozenci, manžel, partner). Svědek vystupuje jako subjekt trestního řízení pouze v souvislosti s uplatněním nároku na svědečné.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že svědek NEMÁ PRÁVO PODÁVAT ŘÁDNÉ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY, jakými je například odvolání. Okruh oprávněných osob, které mohou podat odvolání proti rozsudku, jsou stanoveny v § 246 a v § 247 TŘ, jde tedy o státního zástupce, obžalovaného, zúčastněné osoby, poškozený, osoby se samostatnými obhajovacími právy (viz výše), zákonný zástupce obžalovaného.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Partnerka prodala družstevní byt úvěrovaný druhem - jak postupovat?
- Družka prodala družstevní byt, na který měl druh úvěr - co dělat?


Má expartnerka, se kterou jsme měli společný družstevní byt, který byl ale v listu vlastníků psán na ni a i v družstvě figurovala pouze ona, ho prodala. Na byt jsme měli každý svůj úvěr ze stavebního spoření, který řádně splácíme (v bytě sice nebydlím, ale trvalé bydliště tam mám stále nahlášeno, i když je byt již prodán). Bývalá partnerka byt bez mého vědomí prodala. Neřekla mi za jakou částku, jen mi slíbila, že z utržených peněz vyplatí i můj úvěr, který lze doplatit v 7/2012 jednorázově. Chtěl jsem, aby mi potvrdila uznání závazku, ale nepodepsala mi nic. Chci vědět, za jakou částku prodala náš zrekonstruovaný byt, který se pohybuje kolem cca 550.000-600.000 Kč (dle jiných nabídek na netu). Na každém z úvěrů zbývá doplatit 150 tis. (celkem tedy 300 tis.). Pokud dobře počítám, zbyde jí i po úhradě úvěrů kolem 250-300 tisíc o které se dělit nechce. Navíc se odstěhovala 400 km daleko a komunikovat nehodlá. Můžu s tím něco dělat? Děkuji, Standa

ODPOVĚĎ:
Vše záleží na tom, zda jste v kupní smlouvě uveden jako spolumajitel nebo něco v tomto smyslu. Z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaký právní nárok k bytu máte. Za předpokladu, že se jste se podílel "pouze" na financování bytu a Vaše práva k bytu nejsou nikde zaznamenána, Vaše situace není dobrá. Musel byste totiž prokázat, že jste si bral úvěr právě za účelem zaplacení bytu. V takovém případě pro Vás bude úspěch, pokud Vás bývalá přítelkyně alespoň vyplatí z úvěru. Větší finanční nároky nečekejete. Bohužel nemám dostatek informací, abych Vám odpověděla více konkrétně.


OBČAN-DLUHY
- Škola požaduje školné u ukončeného studia na večerní škole - co dělat?
- Dluh na školném ve večerní škole marketingu a reklamy


Před pár dny mi dorazil dopis od advokáta, že dlužím za školné druhého semestru na večerní škole marketingu a reklamy, kde jsem ukončil písemně studium již ke konci zimního semestru 2012. Vše proběhlo standardně, podpis smlouvy o zajištění studia ve 2 splátkách, nicméně během 1. semestru jsem neměl a dosud nemám dost času na večerní studium. Proto jsem smlouvu vypověděl a po 3 měsících mi poslali bez jakékoli informace dopis od advokáta, že dlužím za 2.semestr. Co teď s tím? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Ze všeho nejdříve se podívejte, co máte uvedeno ve smlouvě, kterou jste se školou uzavřel. Věnujte pozornost odstavcům týkajícím se platby a výpovědi smlouvy. Často se stává, že vypovědět nějakou zakázku můžete buďto jen s určitým časovým předstihem a nebo za určitých podmínek. Ať jste již dodržel příslušná ustanovení či nikoliv, kontaktujte právního zástupce školy a v případě, že s částkou nesouhlasíte, mu toto sdělte a odůvodněnte své rozhodnutí. Pokud jste závazek vypověděl v rozporu se smluvním ujednáním, budete s nějvtěší pravděpodobností muset dlužnou částku zaplatit. Nejprve ale zkuste vyjednávat o možném snížení částky. Pokud ovšem jste učinil pro ukočení závazku vše, co jste měl, právnímu zástupci toto sdělte s tím, že nic platit nebudete. Pak Vás mohou žalovat, to byste se pak u soudu odkazoval na smluvní podmínky, zaplacení částky a měl byste být úspěšný.

OBČAN-EXEKUCE
- Jak dlouho trvá zrušení exekučního příkazu v katastru nemovitostí
- Jak dlouho trvá exekuční blokování nemovitosti na katastru nemovitostí
- Nepřiměřená exekuce - zablokování více zdrojů majetku u nízkého dluhu
- Nepřiměřený rozsah exekuce a stížnost na exekutorskou komoru
- Nahlédnutí do exekučního spisu a exekuční lhůty
- Nízký dluh a obstavení majetku dlužníka více způsoby - stížnost


Výsledkem poněkud bizarního jednání nejmenované pojišťovny jsem obdržela oznámení o exekuci s celkovou výší požadované částky (včetně nákladů) cca 8000,- Kč. Částku jsem uhradila, což mi bylo opakovaně telefonicky a nakonec i písemně potvrzeno, přesto mi kancelář exekutora nejen zablokovala částku na osobním účtu (stávající zůstatek několikrát převyšoval požadovaný obnos), ale příkaz k exekuci na plat obdrželi rovněž všichni moji zaměstnavatelé. Dozvěděla jsem se, že byla uvalena exekuce též na nemovitost, kterou mám v osobním vlastnictví. Po více než měsíci od uhrazení částky stále marně čekám na stažení exekučního příkazu. Exekuční kancelář mi není schopna sdělit předpokládanou dobu trvání.
Je běžnou praxí uvalení exekučního příkazu na více "složek" majetku i přes to, že by jeden zdroj zcela bez problémů pokryl požadovanou částku? Existuje nějaká zákonná lhůta, ve které je povinna exekutorská kancelář, event. dále soud, zrušit exekuční příkaz? Děkuji, Cecílie

ODPOVĚĎ:
Je bohužel zavedenou nevhodnou praxí exekutorů obstavit majetek více způsoby než je pro vymožení pohledávky nezbytně nutné. Pokud Vám byl obstaven účet, na němž v okamžiku obstavení částka k vymožení již byla, doporučuji podat stížnost na exekutorskou komoru na postup exekutora.
Pokud jste exekutorovi prokázala zaplacení vymáhané částky a podala návrh na zastavení exekuce a zároveň návrh na odložení exekuce, do doby rozhodnutí o zastavení (nebo mu to prokázal věřitel a podal tyto návrhy) měl exekutor zastavit exekuci do výše vymáhané částky, která byla zaplacena, a to poté, co:
1) vyzval všechny účastníky k vyjádření souhlasu se zastavením řízení (tak učiní do 15 dnů od podání návrhu)
2) účastníci pak buď projeví souhlas v exekutorem dané lhůtě nebo se ve lhůtě neprojeví a následně plyne lhůta 30 dnů (a to od souhlasu nebo od marného uplynutí lhůty k projevení souhlasu), v níž exekutor exekuci buď zastaví nebo spis postoupí exekučnímu soudu (pokud ostatní účastníci nesouhlasí).
Od doručení návrhu na zastavení exekuce exekutorovi může k faktickému zastavení dojít např. až za 2 měsíce. Můžete si vyžádat nahlédnutí do exekučního spisu - zjistíte, kdy byl doručen Váš návrh, jaká lhůta je dána ostatním účastníkům k vyjádření a jaká je tedy předpokládaná doba dalšího trvání exekuce. Pokud exekuční spis nebude v pořádku (např. exekutor nevyzve ve lhůtě 15 dnů k vyjádření ostatní účastníky) je to další důvod na podání podnětu k zahájení kárného řízení na exekutorskou komoru.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej družstevního bytu - nezletilý spoluvlastník
- Je nutná spolupráce kolizního opatrovníka při prodeji bytu nezletilcem?
RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI
- Náležitosti smlouvy o převodu členských práv v družstvu


Před několika lety zemřela má bývalá švagrová. Zůstaly po ní dvě nezletilé děti, které zdědily členská práva k družstevnímu bytu. Nyní jedno z dětí dosáhlo 18-ti let. Chtěli by byt prodat. Za jakých podmínek lze družstevní byt prodat? Musí být soudem stanoven vlastník? Jaký by byl postup? Druhé dítě - dědic bude zletilý až za několik let. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Převod členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu se uskuteční na základě smlouvy o převodu práv a povinností spojených s členstvím v družstvu. K tomuto převodu není potřeba souhlasu orgánů družstva. Přesto doporučuji nahlédnout do stanov družstva mohly by zde být určité další náležitosti než ty, které jsou uvedeny níže, jako například smlouva s úředně ověřenými podpisy a podobně.
Ve smlouvě by se měly objevit zejména následující údaje:
převodce (jméno, příjmení, narození, bydliště), nabyvatel (jméno, příjmení, narození, bydliště), jaké bytové družstvo,
práva a povinnosti specifikované ve stanovách, s členstvím v bytovém družstvu je spojeno právo nájmu bytu (nutno upřesnit), v bytovém domě č.p., výše členského vkladu, výše členského podílu, výše úplaty za převod, prohlášení nabyvatele o tom, že se seznámil s majetkovým stavem a hospodářskými výsledky bytového družstva a že přistupuje k stanovám družstva.
Protože je jedna z osob, které zdědily tato členská práva a povinnosti související s členstvím v bytovém družstvu dosud nezletilá, bude nutné požádat o schválení soudu ve smyslu § 28 občanského zákoníku.
Domnívám se, že (kolizního) opatrovníka nebude třeba, protože druhý dědic je již plnoletý, a proto nedojde ani ke střetu zájmů. Nicméně je možné že soud dospěje k jinému závěru. Tohoto kolizního opatrovníka ustanovuje soud, obvykle jde o pracovnici úřadu pro sociálně-právní ochranu dětí.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ

- Může vysoká škola započítat předchozí neukončené studium do dalšího studia?
- Převedení zápočtu z předchozího studia do jiného studia na vysoké škole


První studium, které jsem začala (magisterské 5leté) jsem po 2 letech ukončila. Tyto dva roky se mi připočítaly k dalšímu studiu (bakalářskému) a měla jsem tedy na toto bakalářské studium pouze 2 roky - tomu stále rozumím. Teď jsem začala studovat navazující magisterský obor a ty 2 roky mi byly znovu započítány (tentokrát ke 3letému studiu).
Chtěla bych se zeptat, opravdu se ty dva roky, které jsem tenkrát prostudovala, započítávají znovu? Vždyť já pak ani nemám nárok na těch 7 let studia (když se mi 2 roky započítávají 2x).
Moc tomu nerozumím a chtěla bych Vás poprosit, pokud mi můžete pomoci s vysvětlením, o odpověď. Děkuji, Liduška

ODPOVĚĎ:
Mechanismus „vícenásobných“ zápočtů již odstudovaných let je obsažen v § 58/3 zákona o vysokých školách. Dle tohoto ustanovení studuje-li student ve studijním programu déle, než je standardní doba studia zvětšená o jeden rok v bakalářském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu veřejná vysoká škola poplatek za studium, který činí za každých dalších započatých šest měsíců studia nejméně jedenapůlnásobek základu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně (tzn. nebyly ukončeny složením státní závěrečné zkoušky dle § 45/3 nebo § 46/3 zákona o vysokých školách). Zároveň platí, že období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou, což však není Váš případ.
S ohledem na výše uvedené se domnívám, že byla-li ve Vašem případě překročena standardní doba studia (§ 45/2 a § 46/2 zákona o vysokých školách), která byla zvětšena o 1 rok, musí Vám být dle shora uvedeného ustanovení zákona o vysokých školách započítány první 2 odstudované roky skutečně ke každému nově započatému studijnímu programu (tzn. k bakalářskému i navazujícímu magisterskému).
Pro učinění definitivního závěru o správnosti či nesprávnosti postupu vysoké školy by však bylo nezbytné vědět, jak dlouho jste studovala bakalářský studijní program, což z Vašeho dotazu výslovně nevyplývá.


RODINA-ROZVOD, VÝCHOVA DĚTÍ
- Od kolika let se může dítě rozhodnout zda chce bydlet u otce nebo matky
- Právo dítěte rozhodnout se u koho chce po rozvodu bydlet - od jakého věku


Je stanoven věk dítěte, od kdy se může rozhodnout o tom, zda-li po rozvodu manželství chce bydlet s matkou či otcem? Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Věk dítěte, od kterého se přihlíží k jeho názoru na to, s kterým z rodičů chce po rozvodu žít, není v zákoně o rodině ani jiném právním předpise jednoznačně vymezen. Zákon o rodině v § 26, odstavce 4 a 5 ohledně svěření dítěte do péče říká, že:
"Při rozhodování o svěření dítěte do výchovy rodičů soud sleduje především zájem dítěte s ohledem na jeho osobnost, zejména vlohy, schopnosti a vývojové možnosti, a se zřetelem na životní poměry rodičů. Dbá, aby bylo respektováno právo dítěte na péči obou rodičů a udržování pravidelného osobního styku s nimi a právo druhého rodiče, jemuž nebude dítě svěřeno, na pravidelnou informaci o dítěti. Soud přihlédne rovněž k citové orientaci a zázemí dítěte, výchovné schopnosti a odpovědnosti rodiče, stabilitě budoucího výchovného prostředí, ke schopnosti rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem, k citovým vazbám dítěte na sourozence, prarodiče a další příbuzné a též k hmotnému zabezpečení ze strany rodiče včetně bytových poměrů. Soud vždy vezme v úvahu, kdo dosud kromě řádné péče o dítě dbal o jeho výchovu po stránce citové, rozumové a mravní".


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Zařízení určené k trvalému bydlení - definice dle § 717 OZ
- Smlouva o nájmu obytné místnosti a ubytovací smlouva - rozdíl
OBCHOD, PODNIKÁNÍ-ŽIVNOSTI
- Je nutný živnostenský list na pronajímání ubytovacích jednotek?


Prosím o radu, zda může soukromá osoba (občan bez živnostenského listu ŽL) jako majitel objektu kolaudovaného jako stavba ubytovacího zařízení, pronajímat v ní ubytovací jednotky - jako obytné místnosti (dle § 717 obč.zák.) aniž by měl na tuto činnost živnostenské oprávnění = ubytovací služby - ty se v objektu provozovat nebudou (pouze pronájem místností bez poskytování dalších služeb: např.: úklid, praní, žehlení, atd). Ze stavebního (doslovného) hlediska by se měl objekt využívat za účelem jeho kolaudace ubytovna-přechodné ubytování (smlouva o ubytovaní). V mém případě jde ale o klientelu, která v tomto objektu dlouhodobě bydlí a také je na jeho adrese přihlášena k trvalému pobytu, jedná se tedy touto skutečností o zařízení určené k trvalému bydlení? Tento pojem – (zařízení určené k trvalému bydlení) ale není nikde v zákoně definován. Jak tuto situaci řešit? Chtěl bych se vyhnout rekolaudaci na objekt k bydlení (když byt ani rodinný dům není “zařízení“ k trvalému bydlení) a také bych se chtěl vyhnout živnostenskému oprávnění – ubytovací služby. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Vámi nastíněná situace je v souladu se zákonem a nejste tudíž povinen nic měnit (pro učinění definitivního závěru by však bylo samozřejmě nutné znát více podrobností).
Dle § 717/1 Občanského zákoníku je předmětem nájmu obytná místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení (např. tedy i obytná místnost bez sociálního zařízení, které může být společné více/všem nájemcům). Přestože tento termín není v Občanském zákoníku (ani jiném právním předpise) definován, shoduje se právní teorie i judikatura v názoru, že zařízením určeném k trvalému bydlení jsou zejména svobodárny, podnikové ubytovny, penzióny apod. (tzn. ta zařízení, která jsou svou povahou k trvalému bydlení určena).
V tomto kontextu hraje důležitou roli rovněž stavební dokumentace takového zařízení. Z Vašeho dotazu mi není zcela jasné, jakým způsobem byla Vaše nemovitost kolaudována; jako „stavba ubytovacího zařízení“ nebo jako „ubytovna“? V obou případech však dle mého názoru není vyloučeno, aby zde vyčleněné obytné místnosti byly předmětem nájmu dle § 717 Občanského zákoníku, tzn. nesloužily pouze k přechodnému, nýbrž k trvalému bydlení.
Při určování, zda se v konkrétním případě jedná o zařízení určené k trvalému bydlení či nikoli (z občanskoprávního hlediska) není dle mého názoru možné chápat vymezení stavby ubytovacího zařízení dle § 2 písm. c) vyhlášky č. 501/2006 Sb. jako směrodatné, je nutné si uvědomit, že tato vyhláška vymezuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území (§ 1/1), tzn. že závazně neurčuje, jaký typ ubytovacího zařízení odpovídá požadavkům § 717 a § 754 Občanského zákoníku (z tohoto důvodu je rovněž možné zaznamenat při srovnání těchto předpisů určité pojmové nesrovnalosti).
Občanský zákoník v žádném ze svých ustanovení nepodmiňuje platnost uzavření nájemní smlouvy dle § 717 a násl. Občanského zákoníku existencí živnostenského oprávnění (volná živnost „ubytovací služby“ dle bodu č. 55 přílohy č. 4 živnostenského zákona), je tudíž možné, aby smlouvu dle § 717 a násl. Občanského zákoníku uzavřel i pronajímatel-neživnostník.
Protikladem smlouvy o nájmu obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení je ubytovací smlouva dle § 754 a násl. Občanského zákoníku, využívaná však v případě přechodného ubytování (zejména v hotelích apod.).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že obytná místnost v zařízení určeném k trvalému bydlení by měla odpovídat definici dle § 3 písm. i) vyhlášky č. 268/2009 Sb.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Opakované žádosti o odročení protistranou - jak se bránit?
- Jak zabránit opakovaným žádostem o odročení soudního jednání právníkem žalovaného
- Musí soud vždy vyhovět žádosti o odročení jednání (stání)?
- Důvody pro odročení soudního jednání, stání - informace
- Jak se bránit průtahům v soudním řízení - opakované odročování jednání, stání


Chtěl bych se zeptat, moje matka je v soudním řízení o družstevní byt, respektive o jeho dalším užívání a členství v družstvu. Momentálně byt užívá otec, který neplatí žádné náklady spojené s bytem, vše hradí matka, která byt neužívá a ještě musí platit náklady na svoje podnájemní bydlení. Matka vyhrála soudní řízení u okresního soudu prvního stupně, žalovaný (otec) se odvolal. Odvolací řízení bylo den před konáním zrušeno a o 3 měsíce posunuto a bylo nám řečeno advokátem žalovaného, že bude rušit řízení tak dlouho než soud vzdáme a žalovaného necháme v bytě o který je veden spor. Chtěl bych vědět jestli je nějaká obrana proti neustálému rušení řízení ze strany žalovaného a nekonečnému protahování konečného verdiktu? Jen přidávám, že u soudu prvního stupně došlo ke zrušení jednání 11x! Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
V tomto případě záleží nejvíce na osobnosti příslušného soudce, resp. na jeho ne/ochotě průtahy ze strany žalovaného strpět.
Dle § 119/1 občanského soudního řádu může být jednání odročeno jen z důležitých důvodů, které musí být sděleny. Rozhodovací praxe soudů není zcela ustálena v otázce, jaké konkrétní důvody lze dle tohoto ustanovení považovat za důležité a jaké již nikoli. Bude-li např. advokát žalovaného podávat opakovaně omluvu z jednání (spolu s žádostí o odročení) bezprostředně před konáním jednání, bylo by možné uvažovat o ve své podstatě šikanozním výkonu práva (tj. v rozporu s dobrými mravy). V tomto ohledu je rovněž podstatné, má-li advokát žalovaného nějakého zaměstnance, popř. koncipienta, kterým by se mohl nechat při jednání zastoupit (bude-li se tedy advokát omlouvat z jednání naopak s velkým předstihem, může být soudem vyzván, aby si k jednání sjednal za sebe náhradu).
Odůvodnění žádosti o odročení je soudy posuzováno vždy objektivně a s přihlédnutím k § 117/1 občanského soudního řádu, dle něhož předseda senátu dbá, aby jednání probíhalo důstojně a nerušeně a aby věc mohla být úplně, spravedlivě a bez průtahů projednána.
Rozhodne-li se soud některé žádosti o odročení nevyhovět, může postupovat dle § 101/3 Občanského soudního řádu, tzn. projednat a rozhodnout věc v nepřítomnosti účastníka, který se nedostavil (ač řádně předvolán) k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení.
Bude-li naopak soud jednání na žádost advokáta žalovaného opakovaně odročovat, bylo by možné uvažovat o použití některého z nástrojů proti tzv. průtahům v řízení, k nim viz blíže zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/soud/soudy-a-pravnici/10833-prutahy-v-soudnim-rizeni-jak-se-branit.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Neoprávněné zmenšení parcely chybou katastrálního úřadu
- Obnova katastrálního operátu a špatné vyměření hranice pozemku vlastníka
- Obrana proti špatnému vyměření hranic při obnově katastrálního operátu?
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jaký je rozdíl mezi pozemkem a parcelou - vysvětlení
- Pozemek, parcela - definice, vysvětlení dle katastrálního zákona
- Jak požádat katastrální úřad o přeměření hranice parcely
- Oprava hranice pozemku na katastrální mapě - postup


Obnovou katastrálního operátu mě z listu vlastnictví katastální úřad odňal 506 m2 lesa a dal je na list vlastnictví majiteli sousedního pozemku, který měl před obnovou katastrálního operátu vždy jen pole. Fyzický stav v terénu jsem nechal zaměřit odbornou firmou na své náklady. Dohoda s tímto sousedem je bezpředmětná. Obrátil jsem se na právníky ze svého blízkého okolí, ale bylo mi sděleno, že do sporu s katastrem se mnou nikdo nepůjde. Nevím si rady a proto bych Vás chtěl požádat o pomoc. Děkuji. Jaroslav

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá řada skutečností, na jejichž základě by bylo možné provést podrobnější právní analýzu, svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však rovněž vztahuje.
V první řadě se pokusím vyvrátit jeden vcelku zásadní omyl, který se v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí a obnovami katastrálních operátů často objevuje: Předmětem vlastnického práva mohou být dle § 118/1 a § 119 Občanského zákoníku rovněž pozemky, pojem pozemek však rozhodně nelze zaměňovat s pojmem parcela.
Dle § 27 písm. a) katastrálního zákona se pozemkem rozumí část zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí držby, hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí druhů pozemků, popř. rozhraním způsobu využití pozemků.
Dle písm. b) se naopak pojmem parcela dle kastrálního zákona chápe pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen v katastrální mapě a označen parcelním číslem, přičemž výměrou parcely je vyjádření plošného obsahu průmětu pozemku do zobrazovací roviny v plošných metrických jednotkách; velikost výměry vyplývá z geometrického určení pozemku a zaokrouhluje se na celé čtvereční metry. Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku (§ 27 písm. g) katastrálního zákona).
Dle § 13/1 katastrálního zákona je obnovou katastrálního operátu vyhotovení nového souboru geodetických informací ve formě grafického počítačového souboru a nového souboru popisných informací katastrálního operátu, přičemž obnovu katastrálního operátu je možné provést a/ novým mapováním, b/ přepracováním souboru geodetických informací nebo c/ na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakým konkrétním způsobem byla obnova katastrálního operátu provedena; jednalo-li se však pouze o zpřesnění výměry parcely, nebyla Vaše vlastnická práva k pozemku nijak dotčena. Je nutné si uvědomit, že zpřesněním evidované výměry parcely (na základě kvalitativně vyšších měřících metod) dochází pouze k „přepočítání“ výměry parcely, přičemž skutečné hranice pozemku v terénu zůstávají beze změny. Pokud tedy ve Vašem případě došlo pouze ke zpřesnění údaje o výměře parcely, zůstáváte i nadále vlastníkem naprosto stejné části zemského povrchu (tj. pozemku). Vaše vlastnické právo se totiž neváže na počet čtverečných metrů parcely (evidovaných v katastru nemovitostí), ale na ohraničený výsek zemského povrchu (přestože dle současné praxe jsou, poněkud nešťastně, rovněž pozemky oceňovány dle své výměry). Nemožnost jakéhokoli ovlivnění vlastnických práv k pozemkům provedenými obnovami katastrálního operátu je výslovně zakotvena i v §5/7 katastrálního zákona.
Ve Vašem případě však mohlo dojít při obnově katastrálního operátu i k tzv. zjišťování průběhu hranic pozemků (§ 14 katastrálního zákona). V této souvislosti je důležité, zda jste podpisem protokolu stvrdil svůj souhlas s průběhem a označením vlastnických hranic v terénu (§ 14/5 katastrálního zákona).
Domníváte-li se, že novým zjištěním hranic Vašeho pozemku jste byl na svých vlastnických právech zkrácen, můžete výsledek zjišťování průběhu hranic u katastrálního úřadu rozporovat (ideálně samozřejmě písemně s ponecháním jedné kopie). V tomto případě budou sice za platné považovány ty hranice, které jsou obsahem katastrálního operátu, ve výsledcích zjišťování průběhu hranic a v obnoveném katastrálním operátu se však vyznačí jako sporné (§ 14/6 katastrálního zákona).
V obou případech (tj. zpřesnění výměry parcely či zjištění průběhu hranic) můžete u katastrálního úřadu iniciovat opravu chyb dle § 8 katastrálního zákona (v tomto případě samozřejmě použijte výsledky měření odbornou firmou). Opravu na základě Vašeho návrhu provede katastrální úřad do 30 (popř. do 60) dnů od jeho doručení. Oznámení o provedené opravě nebo o tom, že oprava nebyla provedena, protože se nejedná o chybu, je katastrální úřad povinen Vám následně doručit (§ 8/4 katastrálního zákona). Pokud byste s tímto oznámením nesouhlasil, můžete sdělit do 30 dnů od jeho doručení katastrálnímu úřadu, že s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasíte. V takovém případě vydá katastrální úřad rozhodnutí ve věci proti kterému můžete podat odvolání k místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu.
V případě přetrvávající spornosti zjištěného průběhu hranic Vašeho pozemku není pravděpodobně vyloučeno podání žaloby proti katastrálnímu úřadu dle části páté Občanského soudního řádu, v tomto případě Vám však doporučuji kontaktovat advokáta.
Z Vašeho dotazu rovněž nevyplývá, zda jste proti obnovenému katastrálnímu operátu podal námitky dle § 16 katastrálního zákona. V této souvislosti je důležité, zda jste byl příslušnou obcí (resp. katastrálním úřadem) řádně informován o tzv. vyložení obnoveného katastrálního operátu (§ 16/2 katastrálního zákona), popř. zda byly Vámi podané námitky řádně vyřízeny (dle § 16/4 katastrálního zákona je proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách opět možné podat odvolání k místně příslušnému zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je v pořádku automatické prodloužení smlouvy s Bohemia energy?
- Automatické prodloužení smlouvy s dodavatelem energie - je zákonné?


Chtěl bych požádat o radu ohledně platnosti smlouvy. S dodavatelem elektřiny Bohemia Energy jsem sepsal smlouvu na dobu určitou 24 měsíců dne 26.9.2009. Smlouvu mi automaticky prodloužili na dalších 24 měsíců, o což nemám zájem. Prý jsem měl poslat písemnou výpověď 3 měsíce předem, tj. nejpozději 26.6.2011. To jsem udělal až 7.7.2011. Dříve jsem výpověď
poslal jen mailem. Takže prý musím u nich setrvat do 25.9.2013. Je to napsáno ve všeobecných podmínkách, jak je zvykem drobným písmem na druhé straně smlouvy, takže jsem to nečetl a nikdo mě na to neupozornil. Nebyl jsem se službami spokojen již na podzim 2010 a poslal jsem několik mailů s odstoupením od smlouvy, ale bohužel se jich nemohu zbavit. Lze takto proti mé vůli smlouvu prodlužovat?
Šlo o to, že Bohemia energy neumožňuje průběžné odpočty elektroměrů a my pak po sezóně musíme platit za elektřinu, kterou jsme neodebrali. Z toho důvodu jsme si sjednali nízké zálohy 500,- Kč za elektoměr. Tyto zálohy mi však po roce navýšili dle všeobecných podmínek, přičemž se nepodařilo dohodnout na jejich snížení, a proto jsme chtěli smlouvy ukončit. Děkuji, Vendelín
EMAIL ZÁKAZNÍKA:
minulý rok se za mnou dostavil obchodní zástupce Bohemia energy a přemlouval mě, abych k vám přešel. Mou jedinou podmínkou bylo, že zálohové platby budou nastaveny na 500,- Kč za měsíc. Toto mi bylo slíbeno a uvedeno do smlouvy. To, že máte ve všeobecných podmínkách uvedeno něco jiného, mě nezajímá. Váš obchodní zástupce mě na to neupozornil a došlo tedy k oklamání zákazníka.
Nemůžete-li tedy nastavit zálohy tak, jak bylo ujednáno, ODSTUPUJI od naší smlouvy z důvodu jejího nedodržení z vaší strany. Dále
využívám smluvního ujednání, kde se výslovně píše:
"Pokud se zákazník rozhodne před vypršením smlouvy o Sdružených službách obnovit smlouvu s původním dodavatelem zavazuje se BOHEMIA
ENERGY, že v případě zájmu zákazníka takový přechod zajistí..."
Zajistěte tedy náš přechod zpět k ČEZu a sdělte mi, jakým způsobem se vyúčtujeme. Mám zaslat stavy elektroměrů?
Pokud byste s tímto odstoupením snad nesouhlasili, budu se neplatnosti smlouvy domáhat žalobou.
REAKCE BOHEMIA ENERGY
Vážený pane, reagujeme na Váš email ze dne 15.11.2010. V současné chvíli u Vašeho odběrného místa evidujeme následující zálohové platby:
859182400500955164 ve výši 6249,-Kč
u ostatních odběrných míst jsou zálohové platby nastaveny ve výši 500Kč.
Uvedená zálohová platba byla upravena na základě vystaveného ročního vyúčtování E569854730.
Kateřina Rozsypalová, Bohemia energy

ODPOVĚĎ:
Kromě toho, že jak z dotazu vyplývá, firma neporušila zákon ani všeobecné obchodní podmínky, tak není na Vaší straně dán důvod k odstoupení, je odstoupení v mailové formě nedostatečné (mělo být zasláno písemně s vytknutím vad, které byly v rozporu s uzavřenou smlouvou). Pokud ve smlouvě máte podepsáno, že odstoupení bude odesláno písemně (nelze za takovou formu považovat mail).
Prodlužování smlouvy automaticky je standardní obchodní postup (nejen poskytovatelů energií).
Nečtení podepisovaných smluv se bohužel nevyplácí - to, že jste na něco nebyl upozorněn, je bohužel pouze Vaše tvrzení, které nejspíš nebudete schopen prokázat.
Společnost navíc není povinna zajistit Váš přechod k jiné energetické společnosti, takže i tento požadavek je nad rámec.


OBČAN-DLUHY
- Může nepodnikatel uzavřít rozhodčí doložku?
- Kam podat žalobu na neplatnost rozhodčí doložky?
- Mohou dvě fyzické osoby spolu sepsat rozhodčí doložku?
- Může věřitel nepodnikatel s dlužníkem uzavřít rozhodčí doložku?


Bývylý přítel mi v prosinci 2011 podepsal uznání dluhu, kde je daná rozhodčí doložka. splátky neplatí měl platit měsíčně 10.000 kČ. Celkově dluží 700.000 kČ. A teď se mi směje, že s tím nemůžu nic dělat, protože rozhodčí doložka je pouze pro podnikatele a já to prý k rozhodčímu soudu podat jako nepodnikatel nesmím. Je pravda, že i když jsme oba fyzické osoby nepodnikatelé, že mi ta rozhodčí doložka je k ničemu, že nemůžu podat žalobu? Děkuji, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Váš bývalý přítel má skutečně kuriózní představu o vymahatelnosti práva, pravdu však rozhodně nemá.
Uznání dluhu (dle § 558 Občanského zákoníku) je jednostranným právním úkonem, kterým dlužník (Váš přítel) písemně uznává, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše. Obsahuje-li Vámi zmiňované uznání dluhu tyto náležitosti, má se za to, že dluh Vašeho bývalého přítele v době uznání trval, přičemž promlčecí doba takového dluhu (resp. jednotlivých splátek) se prodlužuje na 10 let (§ 110/1 a 2 Občanského zákoníku).
Rozhodčí doložka je naopak dílčím ujednáním smlouvy (resp. dohody), kterým smluvní strany určují pro případ vzniku sporu příslušnost rozhodčího soudu (popř. rozhodce).
Je tedy důležité, zda jste uznání dluhu Vašeho přítele pojali jako dohodu (kterou jste podepsali oba) či zda se jednalo o jednostranný právní úkon Vašeho přítele. Přestože se jedná o konstrukci typickou spíše pro podnikatelskou sféru, není dle mého názoru vyloučeno, aby byla součástí dohody o uznání dluhu (tj. pokud jste uznání dluhu podepsali oba) rovněž rozhodčí doložka.
Není však rozhodně pravdou, že by rozhodčí doložku mohli do smluv platně zařadit pouze podnikatelé. Dle § 1 zákona o rozhodčím řízení se tento předpis vztahuje na rozhodování majetkových sporů nezávislými a nestrannými rozhodci a výkon rozhodčích nálezů (žádné rozlišování podnikatelů a nepodnikatelů se zde tedy nekoná).
Nehradí-li Váš bývalý přítel řádně dohodnuté splátky, můžete na něj podat žalobu k rozhodčímu soudu. Dříve Vám však doporučuji navštívit advokáta a poradit se s ním o platnosti rozhodčí doložky; nelze vyloučit, že např. z důvodu formální chyby byla rozhodčí doložka sjednána neplatně. V případě neplatnosti rozhodčí doložky budete oprávněna podat na bývalého přítele žalobu k obecnému soudu (nevymahatelnosti svého práva na vrácení půjčky se tak obávat nemusíte).


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Nemožnost kolaudace rodinného domu - nevyhovující krb
- Špatně postavený krb a nemožnost kolaudace rodinného domu RD
- Jak dokázat špatně postavený krb stavební firmou
- Žádost o umožnění předčasného užívání stavby - § 123 stavebního zákona


V roce 2010 jsme dostavěli rodinný dům, kde jsme si jako subdodávku nechali postavit krb. Jenže se ukázalo, že krb je postaven špatně (nechali jsme si vystavit revizní posudek), takže jsme dotyčnému stavbu krbu nezaplatili (cca 70.000 Kč). Krbař požádal soud o vydání platebního příkazu, my jsme podali odpor, takže nyní probíhá soud. Jde o to, že rodinný dům nemůže být zkolaudovaný právě kvůli nevyhovujícímu krbu, ale přesto v něm žijeme, protože jsme prodali byt v panelovém domě k umoření hypotéky. Zároveň nemůžeme krb odstranit a postavit vyhovující do ukončení soudního procesu, který se však může táhnou léta. Můžete nám poradit, jak by se dala urychlit v této situaci kolaudace a tedy i další užívání rodinného domu, přestože soud pravomocně nerozhodl. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, ale doporučuji připravit se na soudní řízení a počkat s kolaudací i dalšími změnami krbu. V dotazu neuvádíte, o jaký nárok se se zhotovitelem soudíte, tudíž budu vycházet z toho, že se nesoudíte o opravu a náhradu škody.
Lze předpokládat, že soud nařídí provedení znaleckého posudku soudem určeným znalcem a k tomu je důležité, aby pořád existoval krb. Z počátečního soudního jednání uvidíte, jak soud k věci přistoupí, je pravděpodobné, že rozhodnutí bude vyneseno hned na prvním nebo druhém jednání.
Doporučuji, abyste si pořídili vlastní znalecký posudek (vedle revizního) a fotodokumentaci (čímž budete mít dostatek důkazů) a pak po rozhodnutí můžete přistoupit k opravě krbu (pokud se samozřejmě nesoudíte o tuto povinnost).
Musím doporučit tento odložený postup, čímž chápu, že nedojde k urychlení kolaudace. Doporučuji informovat o tomto stavu i stavební úřad, který zohlední nutnost kolaudace pozdější, a podat žádost o umožnění předčasného užívání stavby podle § 123 stavebního zákona (samozřejmě pokud je to ve Vašem případě možné), které umožňuje užívat i stavbu nedokončenou.
Pokud jste se ve smlouvě o výstavbě zavázali např. že do určité doby od nabytí pozemku zkolaudujete stavbu (což není v dnešní době neobvyklá podmínka), je pak na zvážení žaloba na náhradu škody, která Vám v důsledku chybného postupu řemeslníka vznikla.


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Prodej soukromé lékařské praxe
- Přeměna soukromé lékařské praxe na společnost s ručením omezeným
- Postup převodu soukromé lékařské praxe na s.r.o
- Je výhodnější prodej lékařské praxe jako společnosti ručením omezeným?


Můj přítel provozuje soukromou gynekologickou praxi a v blízké době se chystá k odchodu do starobního důchodu. Jeho kolega, také lékař, mu doporučil, aby založil společnost s ručením omezeným, prý pak může prodat celou praxi za výhodných podmínek. Pokud zůstane jako fyzická osoba, může prý prodat pouze zařízení ordinace, nikoliv celou praxi s kartotékou pacientů. Je to pravda? Je založení s. r. o. v tomto případě opravdu výhodné? Nebylo by lepší a jednodušší zůstat fyzickou osobou a přenechat celou praxi za odstupné? Prosím, poraďte co má dělat. Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Vaše otázka by měla směřovat spíše na finančního/daňového poradce, který se pohybuje v oblasti zdravotnictví (resp. přímo na odhadce prodeje lékařských praxí). Bez velmi podrobné znalosti majetkové situace lékařské praxe Vašeho přítele je takřka nemožné formulovat jakékoli rady.
Jako určité vodítko Vám lze doporučit srovnání některých aspektů provozování soukromé lékařské praxe fyzickou osobou a společností s ručením omezeným na adrese:
http://www.tribune.cz/clanek/6158-jak-prevest-soukromou-praxi-na-s-r-o
Popř. některé užitečné informace o prodeji soukromé praxe:
http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-domova/prodej-soukrome-praxe-otazky-a-odpovedi-287563
Rozhodne-li se Váš přítel založit společnost s ručením omezeným, bude nutné učinit přibližně následující kroky:
- založení s.r.o. (§ 105 a násl. Obchodního zákoníku),
- opatření oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení pro s.r.o. (tj. získání tzv. registrace),
- iniciace vypsání výběrového řízení na uzavření smluv s příslušnými zdravotními pojišťovnami a jejich následné uzavření.
V případě založení s.r.o. by se Váš přítel stal v této společnosti jediným společníkem, jednatelem i odborným zástupcem.
Rozhodl-li by se Váš přítel prodat svou lékařskou praxi jako fyzická osoba, představuje nejpoužívanější nástroj smlouva o prodeji podniku (§ 476 a násl. Obchodního zákoníku), neboť Váš přítel vystupuje při své činnosti jako podnikatel (§ 2 Obchodního zákoníku) a jeho lékařskou praxi lze považovat za podnik (§ 5 Obchodního zákoníku).
V tomto případě by měl být postup Vašeho přítele a kupujícího přibližně následující:
- předběžná dohoda s potenciálním kupujícím o podmínkách prodeje lékařské praxe,
- ocenění lékařské praxe,
- získání registrace nestátního zdravotnického zařízení kupujícím,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji podniku (a jeho podrobných podmínkách) mezi Vaším přítelem a kupujícím,
- iniciace vypsání výběrového řízení na uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami a úspěch kupujícího v tomto výběrovém řízení,
- uzavření smlouvy o prodeji podniku mezi Vaším přítelem a kupujícím,
- zrušení registrace nestátního zdravotnického zařízení Vaším přítelem,
- oznámení ukončení podnikatelské činnosti příslušnému finančnímu úřadu a zrušení registrace k dani z příjmů, popř. jiným daním,
- oznámení ukončení podnikatelské činnosti příslušnému pracovišti státní správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně, u níž je Váš přítel pojištěn.
Obecně platí, že smlouvy se zdravotními pojišťovnami nejsou součástí podniku, jejich převod v rámci prodeje podniku je tedy vyloučen.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že od 1. 4. 2012 jsou pravidla pro získání či pozbývání oprávnění k poskytování zdravotních služeb upravena zákonem o zdravotních službách. Např. v § 18/3 zákona o zdravotních službách je zakotvena povinnost žadatele o udělení oprávnění (zde Vašeho přítele v případě založení s.r.o. či kupujícího v případě prodeje podniku) připojit k žádosti též doklady prokazující převod nebo přechod majetkových práv na žadatele. Obdobná pravidla stanoví žadateli též § 23/3 zákona o zdravotních službách. Pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací v souvislosti s ukončením poskytování zdravotních služeb upravuje nově § 59/1 a § 62 zákona o zdravotních službách.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Může objednatel nechat odstranit vady díla jiným zhotovitelem?
- Odstranění vad díla jiným řemeslníkem
- Je možné vadu díla opravit jiným řemeslníkem a původnímu to nafakturovat?


V roce 2010 jsem prováděl stavební práce pro jednu firmu, která pak moji práci přefakturovala na majitele objektu. Po následující zimě se objevily v omítkách vlásečnicové trhliny. Majiteli jsem nabídl tyto závady opravit přesítováním, ten se však domluvil s jinými řemeslníky s tím, že to už nechce se mnou řešit. Veškeré práce jsem prováděl svědomitě,avšak trhlinky byly zapříčiněny,že jsem prováděl omítky na tento plášť budovy poprvé a vůbec sem netušil, že by mohl tento problém nastat. Po několika týdnech se ozval majitel firmy které sem fakturoval práci, že bratr (majitel objektu) mu nezaplatil 20.000kč za špatně provedenou práci a že náklady na opravu činily 38 000 Kč, nyní se však i zmiňoval o nerovnosti příček, které činily až 50mm. Řekl jsem mu, že jsem byl ochoten tyto problémy odstranit, ale že on po celou dobu na mou práci nic nenamítal a opravu ode mě nechtěl odstranit a oslovil jiné řemeslníky. Majitel firmy mi řekl, že bratr opravy ode mne nechtěl, protože by byly nespolehlivě opravené. Nyní po mě firma žádá 20.000 Kč abych je odpracoval. Děkuji, Otakar

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, z jakého právního titulu jste pro firmu stavební práce prováděl, tzn. zda jste s touto firmou uzavřel smlouvu o dílo (což předpokládám) či jinou smlouvu, popř. zda jste uzavřel nějakou smlouvu i s majitelem předmětného objektu.
Obecně platí, že zhotovitel odpovídá za vady jím zhotoveného díla, přičemž objednatel je při zjištění vad díla oprávněn domáhat se jejich odstranění. Objednatel může po zhotoviteli požadovat buď dodání nového bezvadného díla, odstranění vad opravou díla, poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla či může od smlouvy odstoupit.
Z výše uvedeného však nelze v žádném případě dovodit, že by byl objednatel oprávněn opravit vady díla svépomocí či za využití jiného zhotovitele a takto vzniklé náklady pak po původním zhotoviteli požadovat (pokud samozřejmě není ve smlouvě ujednáno něco jiného).
Pokud jste při reklamaci vad stavby objednateli sdělil, že jste připraven dílo opravit, splnil jste svou zákonnou povinnost; pokud naopak objednatel Vaší nabídky nevyužil, zbavil se tak možnosti po Vás v budoucnu požadovat odstranění reklamovaných vad (popř. zaplacení nákladů na jiného zhotovitele). Sankci firmy tedy považuji za neoprávněnou.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Absolutně a relativně společné části domu - rozdíl, definice, vysvětlení
- Jak se bránit protizákonnému prohlášení vlastníka?
- Developer využívá zeď pro reklamu (reklamní plachtu), jak se bránit?
- Zneplatnění prohlášení vlastníka soudem


Developer postavil v r.2008 bytový dům. V Prohlášení vlastníka vymezil právo užívat štít našeho bytového domu na účely vyvěšování reklamní plachty (lukrativní místo v centru města – denně vidí reklamu několik desítek tisíc lidí), jen jedinému vlastníku - a to sobě (přes nastrčenou firmu). Toto údajné „vlastnictví“ určil v Prohlášení vlastníka jako, cituji: “Části společné pouze vlastníku jednotky č.74 je plocha (část štítové stěny domu) ve 4. NP – 6. NP (včetně) budovy sloužící k umístění reklamy. Tyto společné části bude mít právo užívat … vlastník jednotky č. 74 z titulu svého vlastnického práva“
Dle právního rozboru:
„ZOVB obsahuje demonstrativní výčet společných částí domu, neboť není dost dobře možné vyčerpávajícím způsobem popsat veškeré společné prostory. Současně ZOVB připouští, že některé společné části mohou být společné jen některým vlastníkům jednotek. To je však možné pouze v případě, že tím nebude zasaženo do spoluvlastnických práv ostatních vlastníků jednotek. Některé společné části domu, jako např. základy, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, střecha, vchod do budovy, rozvody vody, elektr. proudu, ústředního topení, odpadního potrubí, hromosvody apod. jsou svou povahou vyloučeny z možnosti spoluvlastnictví jen některých spoluvlastníků“.
Dále při zápisu na Katastru nemovitostí udělali chybu a toto “vlastnictví” (právo užívat reklamní plochu) zapsali vlastníku jednotky č. 74 (namísto č.73, Developer je právě majitelem č.73 a ne č.74 - tu vlastní úplně jiný člověk). Tuto chybu při zápisu na Katastru se snažili opravit nějakým Dodatkem, ale v době (rok 2011), kdy už nebyli 100% vlastníky budovy. Dle vyjádření právníka – takáto změna je neplatná. 3 roky tento Developer užívá (s tichým souhlasem Výboru Společenství vlastníků) štít našeho domu na vyvěšování reklamních plachet (pronajímá tuto plochu) a měsíčně inkasuje za tento pronájem desetitisíce korun a nám (majitelům zdi) neplatí ani korunu. Konzultace a rozbory od právníků mě stály (za 3 roky) více než 40 000 Kč. Výsledek zatím žádný. Poraďte, prosím, jak efektivně a jednou provždy vyřešit tento problém, aby Developer už dále nevyužíval naši zeď ke svému obohacování a zeď sloužila k užitku všech vlastníků. Děkuji. Izák

ODPOVĚĎ:
S Vámi uvedeným rozborem zákona o vlastnictví bytů lze v zásadě souhlasit. Zákon o vlastnictví bytů skutečně v § 8/2 ve spojení s § 2 písm. g) stanoví, že tzv. absolutně společné části domu nemohou být v tzv. prohlášení vlastníka vymezeny k užívání pouze některým vlastníkům bytových jednotek. Do režimu absolutně společných částí domů pak zákon řadí především ty části budovy, které svou podstatou patří všem vlastníkům jednotek, například tedy základy, střecha, domovní obvodové a nosné zdi apod.
Domníváte-li se proto, že developer v prohlášení vlastníka porušil zákon (když jako tzv. relativně společnou část domu vymezil i tu část, která ze své podstaty tomuto režimu podléhat nemůže), nezbývá Vám, než se (prostřednictvím žaloby u soudu) dovolat neplatnosti tohoto jednostranného právního úkonu developera. Dle § 39 Občanského zákoníku je neplatným takový právní úkon, který je v rozporu se zákonem, přičemž v tomto kontextu se jedná o tzv. absolutní neplatnost, tj. situaci, kdy prohlášení vlastníka (resp. pouze jeho příslušná pasáž) je neplatné od samého počátku (hledí se na něj tedy tak, jako by nikdy nebylo učiněno).
Následkem úspěšného zneplatnění příslušné části prohlášení vlastníka by mohl být vznik odpovědnosti developera za tzv. bezdůvodné obohacení (§ 451 Občanského zákoníku) s následnou povinností k jeho vrácení. Rozhodnutí soudu však nelze samozřejmě s jistotou předjímat.
V této souvislosti je však nutné upozornit na ne zcela přesnou formulaci prohlášení vlastníka, v němž je tzv. relativně společná část domu vymezena slovy: „plocha (část štítové stěny domu) ve 4.NP – 6.NP (včetně) budovy“. V případném soudním sporu by tak mohl developer namítat, že prohlášení vlastníka bylo zacíleno pouze na plochu štítu (tj. fasádu) a že užívací právo všech vlastníků jednotek ke štítu samotnému (ve smyslu zdi) není žádným způsobem narušeno. Pro zodpovězení této otázky by bylo samozřejmě nutné znát podrobně konstrukci celého reklamního poutače, nejedná-li se však o pouhý „plakát“, musí nosná konstrukce zajisté zasahovat do štítu budovy (ve smyslu zdi), čímž dochází k porušení výše uvedených ustanovení zákona o vlastnictví bytů.


OBCHOD-REKLAMACE
- Práva kupujícího u reklamace odstranitelné vady zboží
- Dokdy je dodavatel povinen odstranit reklamovanou vadu?
- Reklamace nebyla vyřízena do 30 dnů, na co mám právo?


V říjnu 2011 jsme koupili od firmy Mountfield bazén, které nám i odborně zazimovali. Po dvou měsících jsme zjistili prasklinu asi 30cm na dně bazénu - na problém jsme telefonicky upozornili a bylo nám řečeno, že se to stává a že nám díru přijde zalepit technik a dokonce i věděli, kde ta prasklina je, aniž by bazén viděli. Máme právo na reklamaci, když bazén je zapuštěný do země a zabetonovaný? Můžeme požadovat vrácení peněz, když jsme bazén nikdy nepoužívali? Děkuji, Martin

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je důležité, zda bylo zabetonování bazénu součástí jeho dodávky či zda jste si bazén tímto způsobem přizpůsobil sám. Neboť tato skutečnost z Vašeho dotazu nevyplývá, budu předpokládat, že prodávajícím Vám byl bazén nejen dodán, ale rovněž zapuštěn do země a zabetonován.
Co se týče Vašich práv z reklamace, je nutné rozlišovat, zda prasklina na dně bazénu představuje tzv. odstranitelnou či neodstranitelnou vadu. Neboť postačí pouhé zalepení praskliny, jedná se s největší pravděpodobností o vadu odstranitelnou. V tomto případě máte právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady (od kupní smlouvy tedy nemůžete odstoupit). Pokud nebyl bazén dosud použit, můžete namísto odstranění vady požadovat po prodávajícím výměnu bazénu za bazén nový (v tomto případě se však nesmí jednat o požadavek vzhledem k povaze vady neúměrný). Můžete se rovněž domáhat poskytnutí slevy z kupní ceny, tento mechanismus se však používá zejména v případech, kdy je možné věc i přes její vadu používat (což v případě bazénu s prasklým dnem patrně neplatí).
Pokud jste se s prodávajícím nedohodl při reklamaci jinak, je prodávající povinen odstranit reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejdéle pak do 30 dnů od uplatnění reklamace (§ 19/3 zákona o ochraně spotřebitele). Pokud nebyla vada bazénu v této lhůtě prodávajícím odstraněna, máte stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou, tj. můžete požadovat výměnu bazénu, poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny či od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (§ 622/2 a 3 Občanského zákoníku).
Více o reklamacích zboží se můžete dočíst zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/5286-reklamace-vraceni-zbozi-informace.html#kdy-nelze-uplatnit-zaruku-na-zbozi


OBCHOD-REKLAMACE
- Jak reklamovat dodání poštovní zásilky do zahraničí?
- Náhrada škody od české pošty při opožděném doručení zásilky do zahraničí
- Nárok na finanční odškodnění - opožděné doručení dopisu do zahraničí
- Lhůta na podání reklamce dodání zásilky u České pošty


Dne 21.11.2011 jsme poslali synovi do Itálie platební kartu k účtu, který mu zřídil jeho zaměstnavatel, a jiné dokumenty ve dvou cenných zásilkách. Zásilky jsme urugovali několikrát, jak na podací poště, tak syn v Itálii. Teprve dnes (12.12.2011) jsou k vyzvednutí na zdejší poště. Syn zůstal v Itálii bez prostředků, takže nám tím vznikly finanční náklady - placení nájemného. Chtěla jsem se zeptat, zda máme nárok na nějaké finanční odškodnění a jak dál postupovat. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Lze Vám doporučit podat reklamaci poštovní zásilky (dle čl. 40 a násl. poštovních podmínek ČP). Odesílatel nebo adresát mohou do 6 měsíců od podání poštovní zásilky (která směřovala do zahraničí) u kterékoli pošty reklamovat její dodání. Při reklamaci zásilky Vám lze doporučit nechat se zaměstnancem pošty podrobně poučit o Vašich právech z titulu odpovědnosti pošty za komplikace při přepravě zásilek.
Pro úspěšnou reklamaci je zapotřebí poště předložit originál či opis podací stvrzenky. Na základě podané reklamace pošta zjistí, zda a jak byla poštovní zásilka dodána.
Pokud byste se rozhodla vymáhat na poště náhradu škody, která Vám v souvislosti s komplikacemi při přepravě zásilek vznikla (zejména tedy náklady na placení nájemného), můžete se na poštu obrátit s písemnou výzvou k úhradě škody, kterou zde vyčíslíte (zároveň zde můžete zmínit, že v případě nevyhovění Vašim požadavkům jste připravena hájit svá práva soudní cestou).
Pokud pošta ve Vámi stanovené lhůtě nezareaguje (či bude-li její postoj negativní), můžete se obrátit na soud s žalobou na náhradu škody. V této souvislosti je však nutné upozornit, že jako žalobce budete povinna svá tvrzení prokázat, především tedy doložit příčinnou souvislost mezi Vašimi finančními výdaji, porušením smlouvy o přepravě zásilky ze strany pošty a platební neschopností Vašeho syna v Itálii, což se může ukázat jako dosti složité (pro sepsání žaloby Vám proto doporučuji kontaktovat advokáta).
Pravidla pro zasílání cenných zásilek do zahraničí zveřejňuje pošta například zde:
http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/psani/zahranici/cenne-psani-do-zahranici-id238/


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má obec právo na podíl na zisku z čerpání podzemní vody?
- Má vesnice právo na odměnu za vodu čerpanou v podzemí?
- Náhrada za omezení užívání pozemků a staveb
- Ochranná zóza z důvodu zachování čistoty čerpané vody
- Podíl na poplatku za odebrané množství podzemní vody
- Oprava a údržba vodohospodářského díla krajem - informace


Jsem zastupitelem v malé obci Pavlov na Vysočině. Na území této obce byly v 50. letech minulého století "pochytány" (strhány) a svedeny prameny kvalitní pitné vody a potrubím pak byla tato voda rozvedena do okolních obcí a města. V současné době tuto vodovodní soustavu spravuje a vodu prodává Vodárenská akciová společnost a.s. (získali v privatizaci, ke které se naše obec nepřihlásila).
Bohužel z této vody nemá naše obec ani korunu a ještě jsou občané limitováni kvůli ochranným zónám v důsledku zachování čistoty vody. Existuje nějaká opora v zákoně, aby část zisku z tohoto byznysu zůstávala v místě pramenění této vody čili v naší obci? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
V souvislosti s čerpáním podzemní vody v obvodu Vaší obce přicházejí v úvahu dva typy náhrad:
1/ Náhrada za prokázané omezení užívání pozemků a staveb:
Dle § 30/11 zákona o vodách náleží vlastníkům pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů (předpokládám, že tato pásma byla stanovena opatřením obecné povahy) za prokázané omezení užívání těchto pozemků a staveb náhrada. Tuto náhradu jsou povinni na žádost vlastníků dotčených pozemků a staveb poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění k odběru vody z vodního zdroje (§ 8 zákona o vodách).
V této souvislosti je proto možné oslovit Vodárenskou akciovou společnost a.s. s požadavkem na poskytnutí náhrady. Náhrady se mohou domáhat samozřejmě pouze dotčení vlastníci pozemků a staveb (není samozřejmě vyloučeno, aby tímto vlastníkem byla i obec); neboť se bude jednat o větší počet osob, lze Vám doporučit iniciovat zmocnění jednoho zástupce, popř. vytvoření sdružení dle § 829 Občanského zákoníku.
Náhrada může být poskytnuta jednorázově či jako opakující se plnění, nebude-li dohoda s Vodárenskou akciovou společností a.s. možná, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
2/ Podíl na poplatku za odebrané množství podzemní vody:
Dle § 88/15 zákona o vodách je část poplatků za odběr podzemní vody ve výši 50 % příjmem rozpočtu kraje, na jehož území se odběr podzemní vody uskutečňuje (zbytek je příjmem Státního fondu životního prostředí). Poplatky, které jsou příjmem rozpočtu kraje, mohou být použity jen na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury, a to zejména pro obec, na jejímž území se odběr podzemní vody uskutečňuje.
V této souvislosti se proto může Vaše obec obrátit na kraj s dotazem na způsob přerozdělování poplatku za odebrané množství podzemní vody, popř. s požadavkem na výraznější financování výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury ve Vaší obci.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na náhradu ušlého zisku u dosud nezapočatého projektu.
- Podmínky, nárok na náhradu za ušlý zisk?


Dne 11.5.2011 se mi stal zaviněním Českých drah, a.s. při vystupování z vlaku úraz. Část vlaku, ve které jsem byla, zastavila mimo nástupiště a nástupiště bylo velmi špatně osvětleno a bylo pološero.
Od března 2012 jsem již po třetí operaci a na čtvrtou ještě čekám (vyndáni šroubu z kotníku). Měla jsem zlomený kotník, poškozenou šlachu v kotníku, část utržené chrupavky v koleni a po artroskopii kolene i plastiku předního kolenního vazu.
ČD, a.s. svoje pochybení uznaly a bylo mi přislíbeno odškodnění ve formě bolestného a dorovnání ušlého zisku.
Protože jsem byla v době úrazu na úřadu práce, nemohu doložit výpis ze mzdové účtárny, jak je po mě opakovaně požadováno. Chtěla jsem v květnu minulého roku začít realizovat svůj projekt a záměr projektu jsem schopna doložit, ale vlivem úrazu jsem se nedostala vůbec k realizaci připravovaného projektu a oslovování případných možných investorů v této souvislosti.
Jak bych měla v této souvislosti dále postupovat? Děkuji, Yvona

ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz rozdělím pracovně do dvou částí:
1/ Ušlý zisk (§ 442/1 Občanského zákoníku):
Co se týče prokázání vzniku a výše ušlého zisku, záleží vše zejména na stupni realizace Vámi připravovaného projektu. Zůstal-li však z důvodu úrazu Váš projekt prakticky pouze ve fázi plánů, je Vaše vyjednávací pozice vůči ČD a.s. velmi nevýhodná.
Rozhodovací praxe soudů se ustálila na názoru, že pro stanovení výše ušlého zisku je zapotřebí zohlednit zejména reálnou dosažitelnost majetkového prospěchu, o který poškozený přišel. V případě ušlého zisku nelze vycházet jen z hypotetického (ničím nepodloženého) předpokladu možného rozmnožení majetku poškozeného, vždy musí být dány konkrétní okolnosti, umožňující závěr, že by při pravidelném běhu věcí bylo možno tvrzeného zisku dosáhnout.
Ve Váš neprospěch se vyslovil Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006, v němž došel k závěru, že ušlý zisk nemůže představovat jen zmaření zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného výdělku, není-li takový majetkový přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo. Ušlým ziskem je totiž majetková újma, způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku. Právní řád sice vychází z možnosti poskytnout náhradu i za výdělečnou činnost, která je v okamžiku škodné události pouze předpokládána a jejíž výkon by začal později, avšak i v takovém případě je rozhodující skutkový stav před poškozením. Vedle ujednání, které poškozenému zaručuje určitou odměnu za pracovní činnost, musí tu být i zmíněný „pravidelný běh věcí“, tedy taková skladba okolností svědčící o tom, že ujednání se již začalo nebo alespoň nepochybně mělo začít naplňovat a že výsledek by se dostavil.
Posledním faktorem, který je při rozhodování o ušlém zisku nutné zohlednit, je existence příčinné souvislosti. V usnesení ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005, došel Nejvyšší soud k závěru, že odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku, nevzniká již na základě pouhého tvrzení, že došlo ke zmaření zamýšleného podnikatelského záměru poškozeného, nýbrž jen za předpokladu, že je postaveno najisto, že k újmě došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce.
Všechny shora uvedené podmínky pro posouzení vzniku a výše ušlého zisku se však posuzují až v případě soudního sporu. Nelze samozřejmě vyloučit, že ČD a.s. bude ochotna spokojit se s méně důkladným prokázáním majetkové ztráty na Vaší straně. V této souvislosti předložte ČD a.s. co nejpodrobnější písemnou dokumentaci Vašeho podnikatelského záměru. Pro doložení očekávaného zisku je vhodné získat informace o obdobném projektu a jeho úspěšnosti (např. v jiném kraji) a prokázat, že žádný obdobný projekt nebyl v daném čase a místě realizován (neúspěch z důvodu konkurence tedy nebylo možné očekávat). Měl-li Váš projekt spočívat v oslovování investorů, bylo by vhodné získat od některých z nich potvrzení jejich případného zájmu o tento podnikatelský záměr.
2/ Náhrada škody na zdraví:
Co se týče Vámi utrpěného úrazu, lze Vám doporučit oslovit svého ošetřujícího lékaře a vyžádat si vypracování lékařského posudku dle § 8 vyhlášky č. 440/2001 Sb. V tomto posudku přiřadí lékař Vámi utrpěné bolesti a ztížení Vašeho společenského uplatnění (§ 444/1 Občanského zákoníku) příslušný počet bodů (hodnota jednoho bodu je v současné době 120,- Kč).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Promlčení peněz na vkladní knížce
- Za kolik let se promlčí peníze na vkladní knížce?
- Zrušení vkladních knížek na doručitele a promlčení vyplacení


Již několikrát jsem posílala dotaz do České spořitelny: Jako dítě jsem při narození dostala darem vkladní knížku od Občanské záložny, jejím nástupcem je Česká spořitelna. Oni mi ale nikdy neodpověděli. Nyní jsem se ocitla ve svízelné finanční situaci, syn přivedl do exekuce dům a já se ptám, zda je možné použít ono vlastně spící konto, jestli by bylo možné ty peníze nějak využít. V roce 1946 tam vložili 10 Kč, účet nikdy nebyl zrušen. Děkuji, Ladislava

ODPOVĚĎ:
Pro provedení důkladnější právní analýzy by bylo zapotřebí znát o charakteru Vaší vkladní knížky více podrobností, svou odpověď proto pojmu obecněji (na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje).
Dle § 100/3 Občanského zákoníku platí, že práva z vkladů na vkladních knížkách se nepromlčují pouze v případě, že vkladový vztah trvá. Dle § 785 Občanského zákoníku se pak vkladový vztah zrušuje, pokud vkladatel po dobu 20 let s vkladem nenakládal ani nepředložil vkladní knížku na doplnění záznamů. V případě zrušení vkladového vztahu má vkladatel právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu. Toto právo se však promlčuje v obecné tříleté promlčecí době (§ 101 Občanského zákoníku), tzn. že po uplynutí 23 let od chvíle, kdy vkladatel s vkladem naposledy nakládal nebo předložil vkladní knížku na doplnění záznamů se jeho právo na vyplacení vkladu definitivně promlčuje.
Promlčení práva na výplatu vkladu však neznamená, že Vám Česká spořitelna skutečně nic neuhradí, v této souvislosti však záleží vše na její „dobré vůli“. Není však výjimkou, že finanční instituce vyplácejí vklady z již promlčených vkladních knížek (ve své podstatě se jedná o vstřícný krok zachovávající dobré jméno finanční instituce). V této souvislosti Vám proto doporučuji navštívit osobně některou z poboček České spořitelny a zde se o svých možnostech informovat.
V případě, že Vaše vkladní knížka je tzv. na doručitele (tj. není psána přímo na Vaše jméno, nýbrž jedná se o vkladní knížku „anonymní“), došlo ke zrušení vkladového vztahu ze zákona ke dni 31. 12. 2002, přičemž Vaše právo na výplatu zůstatku zrušeného vkladu se promlčí uplynutím 10 let, tj. ke dni 31. 12. 2012 (čl. III zákona č. 126/2002 Sb.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak postupovat když nájemník v bytě ukradl, odcizil věci, vybavení
- Nájemce ukradl, odcizil věci a vybavení v pronajatém bytě, domě
- Může pronajímatel odstoupit od nájemní smlouvy když nájemce krade věci?


Jak mám vystěhovat nájemníka, kterému jsem pronajala rodinný dům na dobu určitou, do 31.8.2012. Důvod k vystěhování je ten, že bez mého vědomí odcizil všechny radiátory a z části domu, která mu nebyla pronajata odcizil veškeré cennosti a vybavení (škoda cca 30 tis). Dohodu o ukončení nájmu k 31. 5. 2012 odmítl podepsat. Tříměsíční výpovědní lhůta je pro mě nereálná, protože zbytek domu je v rekonstrukci a hrozí ztráty materiálu a dalších věcí. Trestní oznámení zvažuji, protože stále "slibuje" že věci vrátí a na policii mi řekli že se s ním mám napřed zkusit dohodnout. Nájem zatím nedluží. Také ho chci odhlásit z trvalého pobytu, který má podmíněn platností nájemní smlouvy. Musela jsem zajistit některé částí domu, využít právní poradnu, sepsání dohody apod. - můžu mu tyto náklady přičíst ke způsobené škodě? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Lze Vám doporučit, abyste od nájemní smlouvy odstoupila. dle § 679/3 Občanského zákoníku může pronajímatel kdykoli odstoupit od nájemní smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu (pokud jste nájemci takovou výstrahu dosud nezaslala, bezodkladně tak učiňte) pronajatou věc nebo trpí-li užívání věci takovým způsobem, že pronajímateli vzniká škoda, nebo že mu hrozí značná škoda.
Odstoupení od smlouvy je nutné učinit písemně (§ 40/2 Občanského zákoníku). V odstoupení specifikujte nájemní smlouvu (zejména identifikací smluvních stran, označením rodinného domu, kterého se smlouva týká, číslem smlouvy či datem jejího podpisu) a vyjádřete svou vůli od této nájemní smlouvy odstoupit. Je rovněž vhodné uvést zde důvody odstoupení (v tomto kontextu můžete rovněž poukázat na shora uvedenou právní úpravu). Odstoupení datujte a podepište. Odstoupení je vhodné sepsat ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponecháte. Účinky odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení nájemci, v této souvislosti je proto nutné, abyste odstoupení zaslala doporučeně s dodejkou, popř. ho nájemci předala osobně za přítomnosti alespoň jednoho svědka.
Řádným doručením odstoupení se nájemní smlouva ruší (§ 48/2 Občanského zákoníku) a to tak, že se na ní hledí, jako by nebyla nikdy uzavřena. Po odstoupení od smlouvy je proto nutné vypořádat vzniknuvší bezdůvodné obohacení (§ 451/2 Občanského zákoníku). V této souvislosti je samozřejmě možné, abyste svou povinnost vrátit nájemci uhrazené nájemné započetla oproti povinnosti nájemce vrátit Vám hodnotu užívání rodinného domu, tj. tak, že si fakticky navzájem nic nevrátíte.
Pokud by nájemce po odstoupení rodinný dům nevyklidil, nezbude Vám, než na něj podat žalobu na vyklizení.
Co se týče Vámi zmiňovaného trestního oznámení, doporučuji Vám s tímto krokem neotálet. Policie ČR (popř. státní zástupce) je povinna přijmout kdykoli Vaše trestní oznámení, v této souvislosti se nenechte odbýt. K zahájenému trestnímu řízení se rovněž můžete připojit se svým nárokem na náhradu vzniklé škody (tento krok Vám lze s ohledem na rychlost trestního řízení doporučit), o čemž budete Policií ČR poučena.
Vámi zmiňované náklady, spjaté s neúspěšným jednáním s nájemcem, dle mého názoru uplatnit spíše nemůžete, nic Vám však nebrání se o to alespoň nepokusit, nelze vyloučit, že soudce bude jiného názoru.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti neoprávněnému odtahu vozidla při čištění silnice
- Neoprávněný odtah automobilu před čištěním komunikace
- Jak dokázat že silnice nebyla před čištěním označena značkou zákaz stání


Dnes v 7 hodin ráno mi bylo odtaženo vozidlo z volného stání na Koněvově ulici v Praze. Zaparkoval jsem jej tam včera ve večerních hodinách. Nikde jsem si nevšiml značky zákaz zastavení, jsem si jist, že tam značka nebyla. Ráno když jsem přišel k vozu, nebylo tam. Místo něj tam byla postavena značka zákazu zastavení. Při dotazu na dohlížejícího odtahů, mi bylo řečeno, že značky jsou po celé ulici již týden. Celý týden jsem po této ulici jezdil, ale ani jednu značku jsem neviděl. Prosím o radu,zda mám právo náhrady či ne a zda tento postup ze strany odtahové služby je v pořádku. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
Důležité je zjistit, několik informaci:
1) kdy byly značky opravdu rozmístěny a jakým způsobem o tom, bylo dopředu informováno - informaci byste měl získat na odboru dopravy Magistrátu hl. m. Prahy
2) kdo odtah nařídil - zda jednala odtahová firma, strážník obecní (resp. městské) policie.
A pak je možné určit další postup.
Pokud budete mít důkazy o tom, že značky byly rozmístěny v té konkrétní ulici jindy než Vám bylo tvrzeno (nebo alespoň získáte důkazy o tom, že není zjistitelné přesné datum rozmístění, čili nelze stanovit Vaše pochybení jednoznačně), můžete podniknout další kroky ve vymáhání škody (která bude min. v ceně odtahu).
Pokud zjistíte, že o odtahu rozhodl strážník a odtah byl dle Vašeho názoru neoprávněný, je možné postupovat cestou správního řízení - a podat podnět k zahájení přezkumného řízení podle správního řádu a v jeho rámci žádat o náhradu škody.
Pokud o odtahu rozhodli pracovníci odtahové firmy, musel byste vymáhat škodu od odtahové firmy. V tomto případě by ovšem případný spor byl občanskoprávního charakteru, tedy byste byl v pozici žalobce a musel byste unést důkazní břemeno, aby soud rozhodl ve Váš prospěch.


OBCHOD-REKLAMACE
- Co dělat když není reklamace vyřízena včas?
- Práva kupujícího u neodstranitelné vady věci (bytu)
- Reklamace úniku tepla nově zakoupeného bytu
- Odstoupení od koupi bytu z důvodu neodstranitelné vady
- Neodstranitelná vada bytu a odstoupení od kupní smlouvy


V rámci reklamační lhůty jsem dne 10.4.2012 doporučeným dopisem odeslala reklamaci úniku tepla v bytě. Z důvodu, že stejnou reklamaci jsem poslala již v roce 2011 a nikdo na ni nereagoval, nechala jsem vypracovat odborný posudek, který jsem k reklamaci přiložila. Do dnešního dne se mi nikdo neozval. Jak mám postupovat dál? Lhůta pro vyřízení reklamace končí asi 11.5.2012. Prodejce bytu je firma IMOS development. Děkuji, Karla

ODPOVĚĎ:
Nedošlo-li k řádnému vyřízení Vaší reklamace z roku 2011, resp. nebude-li řádně vyřízena ani Vaše letošní reklamace, bude se na reklamované vady bytu pohlížet, jako by se jednalo o tzv. neodstranitelné vady (§ 19/3 zákona o ochraně spotřebitele). V tomto případě máte dle § 622/2 a 3 Občanského zákoníku právo požadovat výměnu věci (v případě bytu zůstává otázkou reálnost takového požadavku), poskytnutí přiměřené slevy z ceny bytu (není samozřejmě vyloučeno, abyste též nárokovala bezplatné odstranění reklamovaných vad), od kupní smlouvy můžete též odstoupit (v tomto případě by následně došlo k vrácení kupní ceny a vrácení bytu).
V současné chvíli můžete na nečinnost prodávajícího upozornit místně příslušnou pobočku České obchodní inspekce, svým počínáním se mohl prodávající dopustit správního deliktu dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu hrozí pokuta do 3.000.000,- Kč.
Zároveň Vám doporučuji kontaktovat advokáta a dohodnout se s ním na sepsání tzv. předžalobní výzvy, v níž dáte prodávajícímu poslední šanci k nápravě závadného stavu a současně zmíníte, že v případě jeho přetrvávající nečinnosti jste připravena hájit svá práva soudní cestou. Pravděpodobnost, že prodávající zareaguje na dopis psaný advokátem, je vyšší.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 598 Občanského zákoníku máte právo na náhradu všech nutně vynaložených nákladů spjatých s reklamací (zde se jedná zejména o náklady vypracování odborného posudku).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Přepětí v síti a náhrada škody na poškozených spotřebičích
- Jak donutit dodavatele elektřiny aby zaplatil škodu při přepětí


z důvodu poruchy ze dne 18. 11. 2011 na vysokém napětí, došlo buť k přepětí, nebo mnohonásobnému pokusu o "nahození" elektického proudu, kdy došlo k poškození elektických přístrojů v naší domácnosti. Škoda se odhaduje na 10.000 Kč. Celou věc jsem oznámil dodavateli (ČEZ distribuce, a.s.), že žádám o náhradu škody, kterou způsobila dodavka nekvalitní elektrické energie. Po mé reklamaci bylo provedeno měření, po dobu 8 dní, kde ČEZ distribuce schledalo, že frekvence jsou v souladu s ČSN EN 50160. Bohužel toto měření bylo provedeno 5 dní po poruše a né při poruše. Již jsem si z ČEZ distribuce vyměnil několik dopisů ohledně proplacení škody, ale marně, stále stojí na svém. Pojištěný jsem, ale bohužel né na toto. Ještě můsím podotknout, že k výpadkům elektrické energie v našem městě dochází velice často. Prosím poraďte co dál. Víte jak přinutit ČEZ, aby škodu na přístrojích zaplatil? Děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Není-li dohoda se společností ČEZ možná, nezbývá Vám, než se obrátit s žalobou na náhradu škody na soud.
Ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny se společnost ČEZ zavázala ke spolehlivým dodávkám kvalitní elektrické energie (ve věci kvality dodávané elektřiny je klíčovou vyhláška č. 540/2005 Sb.). Porušením této povinnosti a s tím souvisejícím vznikem škody na Vašich elektrických spotřebičích vznikla společnosti ČEZ odpovědnost za škodu ve smyslu § 420 a násl. Občanského zákoníku.
Pro podání žaloby je nutné, abyste byl schopen vznik škody a její výši vyčíslit a prokázat (v této souvislosti si můžete nechat vyhotovit znalecký posudek či navrhnout provedení svědeckých výpovědí). Před podáním žaloby Vám doporučuji kontaktovat advokáta a dohodnout se s ním na zaslání tzv. předžalobní výzvy, která často (je-li psána advokátem) přiměje druhou stranu k jednání.
Společnost ČEZ by se mohla odpovědnosti za vzniklou škodu zbavit pouze v případě, že by prokázala vznik některého z důvodů, předpokládaných v § 24/7 či § 25/7 energetického zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na invalidní důchod?
- Je možné v exekuci zabavit invalidní důchod?
OBČAN-BYDLENͨ
- Výhoda kauce na nájemné pro pronajímatele

Vlastním bytovou jednotku, měl jsem nájemkyni, která přestala platit nájem a služby, pak se vystěhovala a zbyl po ní dluh 50.000 Kč. Podepsala mi prohlášení že dluží a že bude splácet dle splátkového kalendáře, který ovšem neplní. Zaplatí sem tam nějakou tu korunu. Bývalá nájemkyně je na sociálních dávkách, nemá majetek (snad jen televizi) a bydlí nyní v ubytovně s dítětem, kde dostává doplatek od státu za nájem (několik tisíc). Jak jsem se doslechl, měli by jí přiznat invalidní důchod (4-6 tis. Kč). Na internetu se tvrdí, že nemá cenu podávat žalubu, když dlužník nic nemá, exekuce je prý taky zbytečná a tak se ptám co dělat? Přece není možné, aby jakýkoliv občan neplatil dluhy, vytvářel nové a nic se mu nestane a tak to běží stále dál a dál, berou dávky a stěhují se do nájemních bytů a neplatí. Prosím o radu. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
V případě nesolventnosti dlužníka je opravdu složité získat jakékoli peníze zpět. Není-li žádný postižitelný příjem ani majetek, není z čeho pohledávky uspokojit. V případě přiznání invalidního důchodu by ovšem takovýto příjem existoval; z něj by bylo možné nařídit srážky. Dlužníku musí ale i po srážkách zůstat nezabavitelné minimum zvýšené s ohledem na vyživované osoby. Pro alespoň minimální ochranu pronajímatele je vhodné sjednat v nájemní smlouvě kauci, kterou je možno použít právě pro krytí neplaceného nájemného.


OBČAN-EXEKUCE
- Součinnost pronajímatele nájemníka při exekuci na nájemníkův majetek
- Co znamená povinnost součinnosti při exekuci
- Je možné žádat odměnu za součinnost při exekuci?


Mám ve svém bytě nájemníka na kterého přišla exekuce. Doložila jsem exekutorům smlouvu o nájmu včetně mého bytového zařízení a paragonů a nyní mě žádají o poskytnutí součinnosti. Jsem povinná na tuto výzvu reagovat, když neznám soukromí nájemníka a mě nájemné platí? Děkuji, Jarka

ODPOVĚĎ:
Podle § 33 exekutorského řádu se povinnost součinnosti v rozsahu sdělení údajů o majetku povinného, které jsou známy, na Vás nevztahuje výslovně (jako pronajímatelka nejste fyzickou osobou, rozhodující o právech a povinnostech v plném slova smyslu, ale ani nejste z této kategorie zcela vyňata), nicméně doporučuji exekutorovi tuto součinnost poskytnout, protože při jejím nesplnění se vystavujete riziku odpovědnosti za škodu oprávněného (či exekutora).
Součinnost je třeba poskytnout bezplatně a je-li to možné, tak v elektronické podobě (§ 34 exekutorského řádu).


OBCHOD-OBCHODNÍ PRÁVO, VZTAHY, SMLOUVY
- Je povinnost zaplatit smluvní pokutu při přechodu z RWE do ČEZ při úmrtí odběratele?
- Je zákonná pokuta za přechod k jinému dodavateli elektřiny při úmrtí odběratele?


Musíme zaplatit "smluvní pokutu" 1000.- Kč, jež nám 2.5.2012 po přechodu k ČEZu vyúčtoval RWE? Došla dnes, splatnost 14.5.2012. Smlouvu s nimi zřizoval asi v r. 1992 zemřelý tatínek a pokuta neexistovala. Syn stejného jména plyn odebíral a platil. Smlouva byla zrušena až letos v dubnu po předložení otcova úmrtního listu z r.2003. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Jestliže smlouva byla zrušena z důvodu úmrtí zůstavitele, není možné, abyste byly povinni hradit smluvní pokutu - de facto sankci za úmrtí.
Dále je třeba vyřešit, zda Vám byla naúčtována jako správné povinné osobě. Pokud byl smluvní vztah s RWE založen zůstavitelem, dědici jej pouze zrušili, nikoliv převedli na své jméno a následně zrušili, nejste legitimováni k úhradě tohoto poplatku.
Doporučuji se s RWE spojit a zjistit důvod této smluvní pokuty, jelikož pokud se jedná o "sankci za úmrtí" je tato pokuta v rozporu s dobrými mravy, a tedy nezákonná.


OBCHOD-REKLAMACE
- Jak se bránit proti neuznání reklamace, když prodejce zboží opraví
- Co dělat, pokud prodávající neuzná reklamaci a reklamovanou vadu zboží odstraní?
- Může prodejce opravit zboží pokud si zákazník přeje odstoupit od koupi?
- Správní delikt dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele


Na konci roku 2010 jsem si zakoupila v kamenném obchodě Mobil Pohotovosti, nový telefon. Za necelé 4 měsíce jsem byla nucena ho jít reklamovat z důvodů častého zamrzání. Reklamace mi byla uznána a byl opraven. Vždy cca. po 5ti měsících se ta STEJNÁ závada objevila znova. I druhá reklamace mi byla uznána a mobilní telefon byl opět opraven. Teď, když jsem ho reklamovala po třetí a žádala jsem odstoupení od kupní smlouvy, mi přišlo vyjádření, že reklamovaná závada se při testování neprokázala a proto se mi odstoupení od kupní smluvy zamítá. Ale mobilní telefon (na kterém se podle nich popisovaná závada neprojevuje!) mi byl opět OPRAVEN, při tom na reklamačním listu jasně uvádím, že žádám odstoupení od kupní smlouvy a nepřeju si opravu. Tím mi absolutně znemožnili se odvolat a poslat to znova na prozkoumání nebo si jejich výrok ověřit u soudního znalce. Je toto normální postup? Můžou si dovolit opravu přístroje, když v reklamačním listu je jasně zaškrtnuto "NEOPRAVOVAT". Jak bych měla dále postupovat? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Je pravdou, že neuznání reklamace se současným odstraněním reklamované vady představuje poměrně častý (a chytrý) způsob, kterým se prodejci snaží obcházet právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy.
V současné chvíli můžete na postup prodávajícího upozornit místně příslušnou pobočku České obchodní inspekce, svým počínáním se mohl prodávající dopustit správního deliktu dle § 24/7 písm. t) zákona o ochraně spotřebitele, za který mu hrozí pokuta do 3.000.000,- Kč.
Samozřejmým předpokladem jakýchkoli právních kroků je prokazatelnost technického stavu telefonu před jeho reklamací. Pokud jste technický stav mobilního telefonu tímto způsobem zdokumentovala, nezbývá Vám, než se obrátit na soud. Před tímto krokem Vám doporučuji kontaktovat advokáta, který obvykle zašle prodávajícímu tzv. předžalobní výzvu (pravděpodobnost kladné reakce prodávajícího na dopis psaný advokátem je vyšší).
Nejste-li schopna technický stav telefonu před reklamací prokázat, lze Vám doporučit vyčkat do objevení další závady. Tuto vadu můžete ještě před reklamací zdokumentovat s pomocí soudního znalce (v tomto případě byste však i v případě uznání reklamace, resp. odstoupení od smlouvy, nesla náklady znaleckého posudku sama).


OBCHOD-REKLAMACE
- Kdo platí dopravu vadného zboží prodejci při reklamaci?
- Je prodejce u neopravitelného výrobku povinen zboží na své náklady odvést?
- Do kolika dní musí prodejce zaslat peníze za vrácené zboží (odstoupení od koupi)
- Do kdy musí prodávající poslat peníze za vrácené zboží u reklamace


Koupil jsem pračku v internetovém obchodě. Porouchala se v záruční době, přivolaný servisní technik vystavil doklad o neopravitelnosti výrobku, tedy hodlám uplatnit právo na odstoupení od kupní smlouvy s prodejcem a navrácení peněz za vadnou pračku. Jde o to, kdy mi budou peníze vráceny a co bude s tou porouchanou pračkou. Musím ji poslat prodejci jako poštovní balík (do Prahy, jsem z Teplic) a kdo toto hradí, zda já, nebo prodejce, nebo se o dopravu postará sám prodejce? Já jsem totiž už jednu dopravu hradil – PPL při doručení této pračky. Poradíte, co mám podniknout a jak postupovat? Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Nároky z odpovědnosti za vady je třeba uplatnit u prodejce, tedy prostřednictvím poštovního balíku pračku zaslat zpět spolu s dokladem o neopravitelnosti a Vaším odstoupením od smlouvy.
Máte ovšem nárok na náhradu nutných nákladů, které Vám v souvislosti s uplatněním odpovědnosti za vady vznikly. Poštovné tak žádejte v odstoupení stejně jako vrácení kupní ceny výrobku. Prodejce je Vám povinen vrátit kupní cenu a nahradit nezbytně vynaložené náklady bez zbytečného odkladu (za přiměřenou lhůtu lze považovat 1 měsíc).


OBČAN-BYDLENÍ
- Majitelé bytů se nemohou domluvit na vytvoření SVJ (společenství vlastníků jednotek)
- Jak postupovat když společenství vlastníků jednotek nemá vlastní stanovy
- Jakými stanovami se má řídit SVJ, když žádné vlastní nemá


Potřebovala bych vědět, co dělat v případě, že se na vytvoření společenství vlastíků bytových jednotek SVJ nemůžeme dohodnout? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků bytových jednotek vzniká ze zákona v domě, který má alespoň pět bytů ve vlastnictví alespoň tří různých majitelů.
Pokud se nemůžete dohodnout na ustanovující schůzi, tedy nemáte stanovy ani zvolený výbor, platí dle zákona, že jsou za stanovy SVJ považovány vzorové stanovy vydané nařízením vlády a za výbor nadpoloviční podílník na společných prostorách, a pokud takový není, tak členové společenství, kteří byli vlastníky bytů v době jeho vzniku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Manželka se odstěhovala z pronajatého bytu manžela - hradí náklady pronájmu?
- Je manžel povinen přispívat na nájemné v pronajatém bytě?
- Je manželka povinna přispívat na nájemné v pronajatém bytě?
- Jak oznámit manželce aby si odstěhovala věci z pronajatého bytu?
- Jak oznámit manželovi aby si odstěhoval věci z pronajatého bytu?


Máme v pronájmu 3 týdny byt, kde jsem bydlel do minulého týdne společně s manželkou a dětma. Manželka z domácnosti bez udání důvodů s dětmI odešla v době mé pracovní doby. Nájemní smlouva je psána na mne, ostatní jsou uvedeni jako uživatelé. Pronájem musím z finančích důvodů ukončit, jakým způsobem jsem povinen o tom informovat manželku, aby si odebrala věci ze společné domácnosti (trvalé bydliště jsme ještě nestačili ani změnit). Do jaké doby je manželka povinna podílet na finančních závazcích v tomto bytě? Manželka bude žádat o rozvod manželství. Děkuji, Vendelín

ODPOVĚĎ:
I když jste jako nájemce uveden pouze vy, dle § 703 obč. zákoníku platí, že jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. Proto byste se na společných nákladech mj. i za užívání bytu měli až do doby vypořádání vašich vztahů podílet společně, tedy každý jednou polovinou.
Manželku kontaktujte takovým způsobem, aby se o potřebě odstěhování věcí z domácnosti dozvěděla, např. osobní návštěva s předáním písemné výzvy k přemístění věcí nebo telefonická domluva apod. Pokud by si je přesto neodstěhovala, vemte je k sobě do úschovy a nechte jí nějakou dobu na jejich převzetí.


TRESTNÍ-TRESTY A OCHRANNÁ OPATŘENÍ
- Jak je možné požádat o výmaz rejstříku trestů u trestu ze zahraničí
- Trest za trestný čin v zahraničí a výmazání rejstříku trestů


Známá byla v roce 1999 odsouzena rakouským soudem v Linci, (uzn. cizoze. rozh. 16.4. 2002, 11 Tcu 54/2002, § 15 rakouský tr. z. , rakouského zákona o drogách § 28 2,4 případ, odst.4 č.3) na 18 měsíců nepodmíněně. Trest si tam i odpykala. Chtěl bych se proto zeptat, zda-li a jak je možné požádat o vymazání trestu z RT. Děkuji, Oleg

ODPOVĚĎ:
O zahlazení odsouzení žádat lze, neboť se na trest, který byl soudem v Rakousku udělen a českým soudem uznán se hledí, jako by jej vynesl soud český. V tomto případě se obraťte na soud, který rozsudek rakouského soudu uznal se žádostí o zahlazení odsouzení. V žádosti uveďte kdy, kým a jaký trest byl známé dán, že trest si odpykala, rozhodnutí bylo uznáno českým soudem a že nyní již žije řádným životem. Nezapomeňte také uvést, že žádáte o zahlazení odsouzení. Bližší informace Vám jistě podají přímo na soudě.


OBCHOD-REKLAMACE
- Vrácení peněz za zboží s vadou a vliv globálního zvýšení cen za zboží
- Má vliv na vrácení kupní ceny zvýšení ceny za stejné zboží v čase?

V záruční době přestal fungovat externí pevný disk k PC. Jedná se o vadu neodstranitelnou, takže je na volbě zákazníka, zda chce zrušit kupní smlouvu a vrátit peníze, nebo výměnou nový bezvadný výrobek.
Zde je ale problém. Cena disků šla z důvodu záplav před časem prudce nahoru a naprosto stejný disk se navíc již nevyrábí (typy se mění velmi rychle). Prodejce má zájem vrátit peníze, za které si však zákazník žádný obdobně kapacitně velký disk nekoupí. Lze se domáhat výměny za ne zcela identický výrobek (ale se stejnou kapacitou, otáčkami, atd.), nebo je toto právo vázáno pouze k naprosto stejnému výrobku? Existuje v této věci nějaká judikatura? Děkuji, Ludvík

ODPOVĚĎ:
Podle stanoviska Nejvyššího soudu ze dne 30. 12. 1982, platí, že kupující má právo na výměnu vadné věci pouze za takovou věc, která bude značkou, typem, provedením apod. shodná s původně odevzdanou věcí. Vzhledem k tomu, že k výměně vadné věci dochází v rámci existující smlouvy o prodeji v obchodě, nemá prodávající ani kupující při změně ceny této věci v době od jejího prodeje do výměny právo na zaplacení rozdílu v ceně.
I přes dávnou dobu vydání stanoviska, stále platí a obecné soudy se jím řídí.
Pokud prodávající bude ochoten vyměnit zboží i za jiný typ či značku, lze se tak dohodnout, soudně takový nárok ovšem vymáhat nelze (resp. soud takový nárok pravděpodobně neuzná).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak dlouho trvá dědické řízení u notáře od smrti zůstavitele?
- Může dědic zvolit notáře u dědického řízení?
- Kdo platí notáře u dědického řízení
OBCHOD, FINANCE, DANĚ-DANĚ
- Platí dědickou daň přímí potomci (děti) a manžel, manželka?
- Kdo je osvobozen od dědické daně?
- Kdy se neplatí dědická daň


Mám dotaz ohledně dědičného řízení, umřel mi otec 8.4.2012. Jak dlouho trvá vyřízení? Notáře nějakého dostaneme přiděleného? Kolik si bere? A z čeho se vypočítává dědictví? Někdo k nám příjde sepsat co vlasnil jen otec? Nebo co měli společného s matkou? Měli všechno napůl dům (cca 700.000 Kč), půjčku na něj (450.000 Kč), vybavení (cca 100.000 Kč), jen auto bylo psáno na tátu (cca 20.000 Kč). Budeme platit dědičnou daň? Kolik? Jsme tři potomci, děkuji. Laura

ODPOVĚĎ:
Dobu dědického řízení nelze předem odhadnout, může trvat 2 měsíce nebo taky 2 roky. Dědické řízení zahajuje příslušný soud podle bydliště zemřelého na základě vyrozumění od matričního úřadu o jeho smrti (úmrtní list). Výběr konkrétního notáře pak zajišťuje soud, vlastní volba není možná. Veškeré šetření ohledně okruhu dědiců a zanechaného majetku nebo závazků provádí notář, často ve spolupráci se znalci (oceňování). Kontaktní osobou je primárně vypravitel pohřbu. Úkony notáře se hradí z dědictví. Základem odměny notáře je obvyklá cena zůstavitelova majetku, který se stal předmětem řízení o dědictví. Konkrétní výše se stanovena v tzv. notářském tarifu. Od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. (příbuzní v řadě přímé a manžel) a II. skupině. Od dědické dani jste tak jako děti a manžel osvobozeni.


OBČAN-RŮZNÉ
- Má partner který pomáhal na stavbě svého druha nárok na nějaké peníze?
- Nárok na odměnu za práci, opravy rodinného domu druha, družky


Přítelkyně v Praze prodala byt a koupila si zde parcelu kde začla stavět, vše je na její jméno, i finance byly pouze její, ale stavbu jsem prováděl já. Minulý rok jsem si našel jinou přítelkyni a já bych rád věděl, jestli mám nárok na podíl ze stavby. Původně jsem za práci nic nechtěl, dům není dodělaný, po celou dobu co jsme spolu žili, tak mě přítelkyně i dost financovala a půjčila mi nemalou částku na zaplacení mých dluhů, máme na ni sepsanou smlouvu, že jí to splatím, ale nemám na to. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Zzkuste si vyčíslit hodnotu práce, příp. materiálu, který jste při stavbě domu použil. Tuto cifru pak máte právo po přítelkyni požadovat. Všechno je ale otázka dokazování a pokud by mezi Vámi a přítelkyní nedošlo ke shodě, mějte na paměti, že byste svůj nárok musel před soudem prokázat. V opačném případě spor ztratíte. Je také možné Vaši práci, kterou jste vyčíslil započíst s dluhem, který u přítelkyně máte. Jinými slovy dluh, který má Vám zaplatit ona za práci by se snížil o to, co Vy dlužíte jí. Zkuste jí takové řešení nabídnout. Pokud dohoda není možná, musíte se obrátit na soud, kde platí, že kdo trvdí, musí i prokázat.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Kdy začíná běžet lhůta na odvolání ve správním řízení u přestupku
- Fikce doručení u dopisu ve správním řízení u přestupku


Na 2.4.12 správní odbor nařídil druhé jednání ve věci mého domnělého přestupku. Jelikož 2.4.12 jsem onemocněla, tak tentýž den jsem odeslala doporučeným dopisem kopii neschopenky a tím omluvila nepřítomnost.
Dne 2.4.12 se odehrálo jednání bez mé účasti a snaživá uřednice ještě tento den udělala rozhodnutí a odeslala ho doporučeným dopisem. Ovšem dopis adresovala na adresu mého trvalého pobytu a nikoliv na adresu, která byla uvedena na neschopence (uvedla jsem tam adresu kde se budu zdržovat během nemoci).
17.4.12 kdy jsem byla na kontrole jsem dopis vyzvedla. Zajímá mne od kdy se počítá doba pro odvolání proti rozhodnutí.
Je to desátý den kdy nastané tzv. fikce doručení nebo je to den kdy mi doručovatelka dala do schránky oznámení o uložení zasílky? Děkuji, Anežka

ODPOVĚĎ:
V okamžiku, kdy jste zjistila, že jste nemocná, jste měla zavolat nebo napsat e-mail na příslušný úřad a omluvit svou nepřítomnost.
Rozhodnutí o přestupku se doručuje do vlastních rukou (§ 72 odst. 1 správního řádu ve spojení s § 19 správního řádu a § 51 zákona o přestupcích) s možností náhradního doručení. Je doručeno dnem, kdy jste si jej vyzvedla, nejpozději 10. dnem úložní lhůty; a také tento den určuje začátek běhu lhůty k podání odvolání (počítáno od následujícího dne).


PRÁCE-PLATY, MZDY
- Platové výměry a platové stupně u příspěvkové organizace
- Je možný převod zaměstnance do platové třídy, stupně až 1.1. daného roku?
- Jak se určuje délka započitatelné praxe u platových tříd a stupňů


Od ledna 2012 došlo v naší příspěvkové organizaci ke stanovení nových platových výměrů.
Dle délky praxe bych od dubna měla nárok na platový stupeň 8. (Teď mám třídu 11, platový stupeň 7.) Bylo mi však řečeno, že podle interní směrnice se platové stupně posuzují vždy k datu 1.1.
Z textu interní směrnice:
Tento vnitřní platový předpis upravuje platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích pro zaměstnance na základě zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, a nařízení vlády 564/2006 Sb. a nařízení vlády 222/2010 Sb.
Zařazení zaměstnance do platového stupně
- u funkcí zařazených v platové třídě 6 a výše do platového stupně 4 při délce započitatelné praxe do 6 let, do platového stupně 5 při délce započitatelné praxe do 12 let, do platového stupně 6 při délce započitatelné praxe do 19 let, do platového stupně 7 při délce započitatelné praxe do 27 let a do platového stupně 8 při délce započitatelné praxe nad 27 let. Délka započitatelné praxe pro účely zařazení do příslušného platového stupně v daném roce se posuzuje k datu 1.1. daného roku. Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Délku započitatelné praxe není možné určitovat takto plošně.
Podle nařízení 564/2006 Sb. platí, že platový tarif ve vyšším platovém stupni náleží zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce, ve kterém dosáhl započitatelné praxe stanovené pro jednotlivé platové stupně. Vnitřní předpis je v rozporu se zákonem.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Je možné napsat darovací smlouvu vlastní rukou?
- Je možné neověřit úředně podpisy na darovací smlouvě?
- Stačí podpisy svědků na darovací smlouvě místo úředně ověřeného podpisu?
- Je platná darovací smlouva když zemře dárce do doby zapsání na katastr nemovitostí?


Ráda bych se zeptala, zda-li je možné sepsat darovací smlouvu (darování nemovitosti) bez úředního ověření mého podpisu coby dárce a bez úředního ověření podpisů obdarovaných (moje 2 plnoleté a svobodné děti), a to za účasti např. 2 svědků, kteří by tuto darovací smlouvu podepsali ?
Katastrální úřad trvá na jedné darovací smlouvě s úředně ověřenými podpisy – proč by nemohla být darovací smlouva sepsána pouze za účasti 2 svědků jako u závěti? Lze také jako u závěti sepsat darovací smlouvu vlastní rukou?
Když je sepsána a podepsána Darovací smlouva a v mezidobí, tj. před podáním návrhu na vklad nemovitosti na KÚ, dojde k úmrtí dárce, platí tato darovací smlouva nebo je zahájeno dědické řízení? Děkuji, Darina

ODPOVĚĎ:
Zákon hovoří o tom, že v případě darování nemovitostí je zapotřebí dodržet pouze písemnou formu, avšak k tomu, aby změna v osobě vlastníka nemovitosti byla katastrálním úřadem vložena je třeba úředně ověřené podpisy. Na katastrálním úřadě tak mají pravdu. Darovací smlouvu by bylo vhodné rukou nepsat, jedná se především o její čitelnost, ovšem nikde není stanoveno, že tak být učiněno nesmí. Patrně darovací smlouvu rukou napsat lze. Obdarovaný se stane vlastníkem nemovitosti okamžikem vkladu do katastru nemovitostí. A protože darovací smlouva, podle níž má být plněno až po dárcově smrti je neplatná, mohlo by se stát, že pokud budete s vkladem do katastru nemovitostí otálet až do Vašeho úmrtí, nemovitost bude stále ve Vašem vlastnictví a bude podléhat dědickému řízení.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Spoluvlastník investuje do své poloviny domu, jak se vyhnout vyplacení v dědickém řízení


Vlastním se svým otcem ideální 1/2 domu a dvora. Dům jsme si rozdělili na dvě obytné jednotky. Dům je ovšem brán jako jeden celek. Já si spravuji a investuji peníze do své poloviny a otec do své. Elektriku , pojištění a daň máme dle ústní dohody napůl. Mám ještě sestru z otcova druhého manželství. Jakým způsobem se nyní zabezpečit, abych se v případě otcovi smrti nemusel se sestrou dělit – vyrovnávat i za investice do oprav mé poloviny (nová okna, střecha, zateplení, dlažby atd.). Dodávám, že s rozdělením domu na dvě čísla popisné se svými vlastníky nechceme. Jde to nějak podchytit smluvně? Děkuji, Ota

ODPOVĚĎ:
Současná právní úprava neumožňuje smluvně si upravit přechod vlastnictví pro případ smrti. Vždy tak dochází k dědění buď ze závěti, je-li zanechána, nebo ze zákona. V případě smrti si žádné investice vyrovnávat nemusíte, veškeré výdaje jste každý vynaložil do svých nemovitostí. Polovina otcovy nemovitosti by v případě jeho smrti šla do dědického řízení. Může připadnout pouze vám, je-li tak stanoveno v závěti nebo se setra dědického práva vzdá a to případně i ve prospěch svých dětí, nebo dojde k dědění dle dědických podílů (každý 1/2 z otcovy poloviny, tedy ¼ nemovitosti), neurčí-li dohoda dědiců jinak. Proto doporučuji všechny záležitosti řešit ještě za života; po smrti bývá situace často nejasná a nejistá.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Postup zaměstnavatle při podezření na týrání zaměstnance v rodině
- Týrání zaměstnanace manželem, rodinou a postup zaměstnavatele


Jak má postupovat zaměstnavatel při podezření na týrání (odepření stravy, lékařského ošetření, omezení osobní svobdy) zaměstnankyně vlastním manželem? Je pravděpodobné, že při výpovědi u Policie tato žena vše popře. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Buď se můžete snažit pomoci jí a např. zprostředkujete návštěvu neziskové organizace specializované na pomoc týraným ženám (např. ROSA) a citlivě jí pomůžete se z tíživé situace dostat, tak že následně bude schopná převzít odpovědnost za svůj život a jednat anebo pokud máte reálné důkazy prostě podáte trestní oznámení, které může a nemusí přinést žádný výsledek (i nepřímé důkazy mohou vést k odsouzení podezřelého z trestného činu).
Případy domácího násilí nejsou případy pro možnost právního zásahu, ale případy pro pomoc psychologickou oběti domácího násilí, která následně bude sama schopna konat právně (rozvod, předběžné opatření podle § 76b občanského soudního řádu, vykázání ze společného obydlí apod.).

RODINA-ROZVOD MANŽELSTVÍ
- Je možné zrušit rozvod manželství před doručením rozsudku ze soudu?
- Jak anulovat unáhlený rozvod manželství
- Zrušení rozvodu manželství před doručením rozsudku soudu poštou


Manželství bylo rozvedeno u soudu, dosud nedošel rozsudek. Lze po doručení rozsudku nějakým způsobem ho anulovat, aby bylo manželství zachováno? Byl to unáhlený rozvod, v mezidobí byl vztah obnoven. Co lze udělat, aby rozvod nebyl platný?
Děkuji, Helena

ODPOVĚĎ:
Pokud Vás soud rozvedl, manželství je nyní již rozvedeno i přesto, že Vám ještě nepřišlo písemné vyhotovení rozsudku. Rozvod je tedy již platný. Čistě teoreticky byste mohla podat opravný prostředek proti rozhodnutí soudu a to jakmile Vám bude rozsudek doručen. Obávám se ale že opravný prostředek, který bude de facto zpětvzetím návrhu o rozvod Krajský soud nepřijme.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Promlčení pojistného u životního pojištění
- Promlčecí lhůta u pojistného živontího pojištění
- Jak dlouho může pojišťovna vymáhat doplacení pojistného u pojištění?


Přišla mi upomínka na nezaplacené životní pojištění z června 2005. Platba byla SIPO složenkou na poště a ta toto eviduje cca 14 měsíců. Může Česká pojišťovna vymáhat tyto resty po sedmi letech? Děkuji, Mates

ODPOVĚĎ:
Právo na pojistné se promlčuje v obecné tříleté promlčecí lhůtě, Česká pojišťovna by proto tuto částku vymáhat neměla. Pokud by na Vás přesto byla podána žaloba na zaplacení této částky je nutné abyste soudu sdělil, že je tato částka promlčená, neboť soud přihlíží k promlčení pouze na základě námitky dlužníka (tedy Vás). Doporučuji pročíst smlouvu o životním pojištění, zda neobsahuje jiná ustanovení, případně se spojit v této věci s Českou pojišťovnou.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit manželce dlužníka věci z doby před uzavřením manželství?


Byla na mě uvalena exekuce za dluhy před uzavřením nového manželství. Manželka si do manželství přivedla psa, papouška, lednici a nějaké věci do domácnosti. Mám dotaz, zda ji tyto věci mohou exekutoři zabavit, má na ně papíry. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Exekuce postihující dluhy z doby před uzavřením manželství nemůže zasáhnout Vaši stávající manželku. Pokud by exekutor její věci označil jako věci zabavené exekučně, je nutné, aby do soupisu majektu uvedla návrh na vyloučení věci a pokud exekutor věc nevyloučí, podala vylučovací žalobu k exekučnímu soudu.


TRESTNÍ-TRESTY
- Je možné udělit současně peněžitý trest i zákaz činnosti u trestného činu?


Byl jsem odsouzen podle § 274 odst.1 (ohrožení pod vlivem návykové látky). Na konci odstavce je napsáno, že budu potrestán peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.
Byl jsem potrestán obojím, jak peněžitý trest, tak zákaz činnosti. Pokud ovšem rozumím správně česky, tak toto rozhodnutí není v souladu se zákonem podle, kterého jsem byl odsouzen. Děkuji, Tadeáš

ODPOVĚĎ:
stanovení druhu a výměru trestu je na soudci. Přihlíží se k různým okolnostem jako povaha a závažnost činu, rodinné poměry, možnosti nápravy atd. Trestní zákoník v otázce trestů je spíše takové "vodítko" pro soudce jaký druh trestu a v jaké výměře může uložit.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné sekce webu poradny


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může zaměstnavatel použít kamerový záznam kvůli kriminalitě pracoviště?
- Kriminalita na pracovišti a kamerový záznam zaměstnavatele
- Jak dlouho může zaměstnavatel uchovávát záznamy z kamer
- Maximální doba uchovávání kamerových záznamů na pracovišti
- Monitorování, nahrávání zaměstnanců supermarketu na kameru
- Kamerový záznam zaměstnanců supermarketu a prokázání krádeže
- Může se zaměstnanec podívat na záznam z kamerového systému?
- Právo zaměstnance vidět záznam z kamerového systému pracoviště
- Můž mít zaměstnavatel kamery bez souhlasu zaměstnanců?
- Je k umístění kamer na pracovišti nutný souhlas zaměstnanců?
- Svolení, souhlas zaměstnanců s kamerami na pracovišti
- Křivé nařčení zaměstnavatele z krádeže na pracovišti - obrana
- Obrana proti výpovědi zaměstnavatele - křivé nařčení z krádeže


Pracuji v jednom velkém hypermarketu, kde jsou na některých místech instalovány bezpečnostní kamery.
Již mnohokrát se stalo, že firma vyhodila několik mých spolupracovníků z důvodu nebo s tvrzením, že na záznamu z těchto bezpečnostních kamer se dopustili krádeže či špatného vrácení hotovosti apod. Byl na ně vytvářen nátlak, že pokud nepřistoupí na dohodu o ukončení pracovního poměru, pak jim do výpovědi napíší hrubé porušení pracovní kázně.
Moje otázka zní, zda máme právo vidět tento záznam, vzhledem k tomu, že jsme si naprosto jisti, že jsme nespáchali nic, co by mělo být důvodem k výpovědi. Firma nemá právo nutit zaměstnance podepsat nevýhodnou výpověď pod pohrůžkou.
A dále by mě zajímalo, jak dlouho může firma uschovávat tyto záznamy, protože víme, že tyto záznamy kontrolují zpětně i několik týdnů či měsíců. Děkuji, Valérie
 
ODPOVĚĎ:
Provozování kamerového systému zaměstnavatelem jako subjektem údajů podléhá registraci u Úřadu na ochranu osobních údajů. Obecně k provozování kamerového systému ÚOOU (Úřad na ochranu osobních údajů) vydal stanovisko 1/2006 - najdete na stránkách úřadu (www.uoou.cz). Zaměstnavatel by měl být registrovaný u výše zmíněného úřadu, zaměstnanci by měli být o provozování kamerového systému informováni.
Je dále třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.
Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů.
Pokud zaměstnavatel postupujete, jak popisujete jedná pravděpodobně protiprávně. Na dohodu nepřistupujte, trvejte na předložení záznamu z kamer, nechte si předložit, že je zaměstnavatel jako subjekt údajů registrován u ÚOOU.
K provozování kamerového systému musí mít správce údajů také informovaný souhlas zaměstnanců - jinak se zaměstnavatel dopouští správního deliktu a vy můžete podat podnět k přešetření na ÚOOÚ. Zároveň nepřistupujte na dohodu, výpověď je možné napadnout u soudu žalobou na neplatnost ukončení pracovního poměru.
Neplatnost ukončení pracovního poměru je třeba napadnout žalobou u soudu do 2 měsíců ode dne, kdy k neplatnému ukončení došlo; vyzve-li zaměstnanec zaměstnavatele písemně, že trvá na tom, aby jej dále zaměstnával, protože považuje ukončení za neplatné, jeho pracovní poměr dále trvá a zaměstnavatel je povinen mu až do rozhodnutí soudu platit náhradu mzdy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak zabránit dědění vyženěných dětí?
- Jak zabránit dědění dětí nového manžela, manželky


Manžel má z předcházejícího manželství děti. Spolu děti nemáme. Od strýce jsem dostala darem nemovitosti. Část jsem prodala a peníze uložila na termínovaný vklad. Co je potřeba napsat v mé závěti, aby tyto peníze nedědili děti v případě manželovy smrti. Děkuji, Danuše
 
ODPOVĚĎ:
Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Takže v případě Vašeho úmrtí pokud jste bezdětná by zákonným dědicem byl Váš manžel - získal by nejméně 1/2 dědictví a poté Vaši rodiče a ti, kteří s Vámi žili před smrtí po dobu jednoho roku ve společné domácnosti. Pokud máte děti s jiným partnerem jsou ze zákona neopomenutelnými dědici.
Finance získané za prodej nemovitosti, kterou jste získala darem od strýce jsou výlučně Vaše finance. Nespadají do společného jmění manželů SJM. Obecně věci získané darováním za trvání manželství nespadají do SJM. Jsou pouze Vaše.
Další informace o dědění, vydědění a závěti zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-BYDLENÍ
- Převod užívacího práva obecního bytu na syna, dceru
- Jak převést užívací práva bytu na potomka (syna, dceru)
- Uzavření sňatku a vliv na užívací právo obecního bytu
- Může zaniknout právo bydlet v obecním bytě po uzavření sňatku?
- Automatický přechod užívacího práva bytu na osobu blízkou
- Bydlení osoby blízké v obecním bytě a užívací práva této osoby
- Svatba, sňatek, manželství a automatický společný nájem bytu
- Vliv svatby, sňatku na užívací práva obecního bytu
- Může nový manžel, manželka bydlet v obecním bytě druhého z manželů?


Mám užívací práva k obecnímu bytu, kde žiji se svou nezletilou dcerou. Současně mám přítele, který si zakoupil na hypotéku byt v osobním vlastnictví a nabídl nám možnost společného bydlení. Vzhledem k tomu, že dceři bude za dva roky 18 let a předpokládám, že by se jednou chtěla osamostanit, nerada bych přišla o možnost užívacích práv k obecnímu bytu. Jakým způsobem mohu postupovat tak, aby to bylo v souladu se zákonem a kdy mohu uskutečnit přepis na dceru. Lze užívání práv převést automaticky? Jak by to bylo v případě mého sňatku s přítelem, kdy on je vlastnikem bytu v osobním vlastnictví OV, získany však před uzavřením manželství. Zaniknou moje práva na užívaní mého bytu? Děkuji, Irma
 
ODPOVĚĎ:
V případě, že se odstěhujete do jiného bytu hovoříme o přechodu nájmu bytu dle občanského zákoníku. Nájem v tomto případě stejně jako při úmrtí nájemce přechází v první řadě na osobu blízkou, tedy Vaši dceru (děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha), která prokáže, že s Vámi žila ve společné domácnosti v den odstěhování. U vlastníka bytového fondu - na městkém úřadě si podejte žádost o osvědčení přechodu nájmu bytu.
V případě přechodu nájmu bytu na dceru nesmí mít dcera právní titul (důvod) k užívání jiné nemovitosti. Pokud byste pojala svého přítele za manžela, okamžikem uzavření manželství by vám vznikl společný nájem bytu. Váš manžel by získal užívací právo k obecnímu bytu. O byt byste nepřišla - tedy vaše užívací právo k bytu nezanikne, neboť byt je v osobním vlastnictví manžela, který manžel nabyl před uzavřením manželství a proto se jedná o jeho výlučný majetek.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Je jízda řidiče po pracovní době považována za přesčas?
- Je pracovní pohotovost práce přesčas?
- Pracovní pohotovost řidiče a práce přesčas
- Je nutný souhlas zaměstnance s pracovní pohotovostí?
- Může zaměstnavatel přikázat pracovní pohotovost?
- Co je považováno za pracovní pohotovost - příklad
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Příplatek za pracovní pohotovost - informace

Jsem státní zaměstnanec. Pracuji jako řidič na úřadě. Pracovní doba je pevná (jako úřední hodiny).
Jedná se mi ale o předem naplánované jízdy po pracovní době o přesčas? Zaměstnavatel chce uplatnit pracovní pohotovost. Např. po pracovní době (po 16. hodině) mám odjet služebním vozidlem do místa mého bydliště a pak ve 22 hodin vykonat jizdu (převoz osoby z letiště). Domnívám se, že u předem oznámených jízd po pracovní době se jedná vždy o presčas a ne pohotovost. U pracovní pohotovosti přece nevím, zda budu někam vyslán. Doposud zaměstnavatel tyto situace proplácel jako přesčas. S příchodem nového roku 2012 si pojem pracovní pohotovost vykládá jinak. Děkuji, Ladislav
 
ODPOVĚĎ:
Jako zaměstnanec nemusíte pracovní pohotovost vykonávat. Zaměstnavatel ji může po Vás požadovat jen jestliže se na tom s Vámi dohodne. Tato dohoda může být sjednána i ústně a i od případu k případu.Pokud v době pracovní pohotovosti začnete pro zaměstnavatele konat práci, pak se zpravidla jedná o práci přesčas, protože pracovní pohotovost je nařizována zaměstnavatelem na dobu odpočinku zaměstnanců a zpravidla proto výkon práce v době pracovní pohotovosti je konán nad stanovenou týdenní pracovní dobu vyplývající z předem rozvržené pracovní doby. Výkon této práce za splnění těchto podmínek je prací přesčas a zaměstnavatel za ni musí zaměstnanci poskytnout nejenom mzdu nebo plat, ale také příplatek za práci přesčas.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Patří důchodové pojištění do dědictví, dědického řízení?
- Patří stavební spoření do dědictví, dědického řízení?


Chtěla bych se zeptat, zda jsou některé učty vyčleněny z dědického řízení - např. důchodové pojištění, stavební spoření, apod. Od právníků se mi dostává nejednozných informací. Děkuji, Alexandra
 
ODPOVĚĎ:
Ne, žádné účty nejsou vyčleněny z dědického řízení. V dědickém řízení se rozděluje majetek i dluhy a důchodové pojištění a stavební spoření patří mezi aktivní majetek zůstavitele.
Více informací o dědictví, vydědění, závěti a odmítnutí dědictví zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/86/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta notáře na vydání písemného vyhotovení usnesení o dědickém řízení
- Lhůta notáře na zaslání usnesení dědického řízení od notáře
- Lhůta notáře na vynesení usnesení dědického řízení
- Do kdy musí notář napsat protokol o ukončení dědického řízení?


Nyní probíhá dědické řízení po mém zemřelém otci. Pozůstalí jsou manželka a dvě dcery. Jsou předmětem tohoto řízení také akcie, smlouva o stavebním spoření a životní pojištění – vše oficiálně psané na mou matku (která se však na nich nikdy ničím nepodílela)? Pokud ano, v jakém poměru ve vztahu ke mně (jsem dcera zemřelého)?
Do kdy od sepsání protokolu v notářské kanceláři obdržím usnesení z tohoto jednání? Děkuji, Jindřiška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jsou akcie, pojistná smlouva a stavební spoření psány na Vaši matku, nestanou se tyto předmětem dědického řízení po Vašem otci.
Nejsou stanoveny žádné zákonné lhůty pro vydání usnesení. Předpokládám, že byste písemné vyhotovení usnesení měla obdržet nejpozději do jednoho měsíce. V této věci se můžete telefonicky informovat v notářské kanceláři, kdy bude usnesení vyhotoveno.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Prodej bytu získaného před svatbou a vypořádání SJM při rozvodu
- Vypořádání SJM při rozvodu a vliv bytu koupeného před svatbou
- Vypořádání SJM u rozvodu a vliv bytu koupeného před manželstvím
- Rozhodnutí Nejvyššího soudu o vypořádání SJM - 22 Cdo 1037/2004


Jsme s manželem v rozvodovém řízení - nesporný rozvod, byt získaný manželem před manželstvím byl prodán za trvání manželství za 1.650.000 Kč (část z toho byla použita na nákup osobního auta, část použita na doplacení hotovostní půjčky, velká část použita na doplacení hyp. úvěru na pořízení nového bytu, pak se platil poplatek za předčasné splacení části úvěru, také daň z převodu nemovitosti a poplatek za zprostředkování prodeje realitní kanceláři), když ale sečtu všechny zmíněné celkové náklady, k celkové prodejní ceně bytu chybí cca. 81.000 Kč, kde nejsme schopni doložit za co byly přesně utraceny. Jak postupovat v tomto případě?
A je správný postup, odečíst od prodejní ceny bytu náklady spojené s prodejem (poplatek za zprostředkování prodeje, daň z nemovitosti a poplatek za předčasné uhrazení části úvěru) nebo se tyto náklady hradí ze společného jmění manželů SJM? Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.5.2004 sp. zn. 22 Cdo 1037/2004 platí, že jestliže byla nějaká věc získána za trvání manželství zčásti z prostředků patřících jen jednomu z manželů, pak při vypořádání je manžel, z jehož prostředků byl tento náklad vynaložen, oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co takto vynaložil. Z výše uvedeného je zřejmé, že manžel je oprávněn požadovat finanční částku za prodej bytu, který získal před svatbou.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Klient našel práci a má advokáta ex offo - musí ho zpětně zaplatit?
- Kdy je přidělen zdarma právník, advokát ex offo - situace
- Kdy se platí za právníka, advokáta ex-offo


Dostala jsem přiděleného advokáta ex-offo, případ se táhne již rok a byl několikrát odložen, nyní mám za sebou jedno stání. Právě budu nastupovat do práce, bude stále advokát ex-ofo (tedy přidělen zdarma z moci úřední) nebo ho budu muset hradit já? Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Nepíšete z jakého důvodu Vám byl advokát ex offo přidělen. Zda jste si sama žádala u soudu o přidělení advokáta, či u ČAK nebo Vám byl přidělen ze zákonných důvodů z titulu nutné obhajoby či v jiném případu. Pokud jste si žádala o přidělení ex offo z důvodu finančních, je na soudu, aby situaci zhodnotil. Pokud Vám byl přidělen advokát ex offo ze zákoných důvodů, to že pracujete na tomto nic nemění.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědictví bankovního účtu jednoho z manželů - informace
- Každý manžel má bankovní účet - jak probíhá dědění?
- Co znamená dědit podle pravidel druhé dědické skupiny


Jsme důchodci ve věku, kdy se již myslí na věci poslední. Obracíme se na Vás s dotazem, zda se bankovní účty, které máme založené každý na své jméno považují jako SJM a podle toho se pak dědí z účtů obou manželů anebo probíhá dědictví pouze z bankovního účtu zemřelého manžela. V případě, kdyby se oba účty považovaly za SJM, mohl by se pozůstalý manžel v době než se vyřídí dědictví dostat do značných finančních potíží.
Obdobně nám není jasné dědění nemovitostí (např. rodinný dům), které jsou zapsány na katastru jako SJM, zda pozůstalému manželovi zůstane polovina nemovitosti anebo přichází v úvahu dědění celé nemovitosti. Pokud se dědí jako SJM celá nemovitost, jak lze změnit na katastru zápis SJM na zápis rozdělený na oba manžele (zřejmě jako zúžení SJM). Děkují manželé Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud zemře jeden z manželů, kteří jsou bezdětní, situace se řeší takto: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.
Když se řekne, že se bude dědit podle pravidel druhé dědické skupiny, znamená to, že zůstavitel nemá žádné dítě (a to i osvojence), vnouče, pravnouče – jednoduše žádného potomka (jinak by se dědictví projednávalo podle pravidel první dědické skupiny).
V této skupině může manžel (partner) dědit sám, nemá-li zůstavitel rodiče ani tzv. spolužijící osobu. Spolužijící osoba je označení pro osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. Zda vztah mezi zůstavitelem a spolužijící osobou vznikl z důvodu pokrevního svazku či nikoliv je bez právního významu.
Spolužijící osobou tak může třeba vzdálená sestřenice z matčiny strany, stejně tak může být spolužijící osobou dítě svěřené zůstaviteli do pěstounské péče, nebo druh či družka. Záleží pouze na době sdílení jedné domácnosti spolužijící osoby se zůstavitelem před jeho smrtí a na tom, zda soužití vedlo k společné úhradě potřeb nebo zůstavitel osobu spolužijící vyživoval.
Před ostatními dědici je manžel (partner) zvýhodněn tím, že zdědí minimálně polovinu dědictví. Důležité je, že finance i když máte dva bankovní účty patří do SJM, tedy nemáte smlouvou zúžené SJM. Pokud jde o nemovitost, notář při dědickém řízení sepíše usnesení a jeden stejnopis pokud je předmětem dědického řízení nemovitost doručí do katastru nemovitostí, katastr dle tohoto usnesení zapíše příslušné změny provedené v dědickém řízení.
Detailní informace o dědictví, vydědění a závěti nalezenete na naší stránce zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html


OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Může si před koupí bytu vzít zájemce makléře na prohlídku?
- Může si zájemce o koupit bytu vzít makléře na prohlídku?
- Jak odhalit skryté vady při koupi bytu od developera
- Zjevné, skryté a právní vady bytu při koupi od developera
- Koupě bytu s vadami od developera - jak právně zajistit?
- Rizika koupětu od developera
- Na co si dávat pozor při kupování bytu od developera
- Lhůta na odstranění skrytých vad bytu od developera
- Neuznání reklamace developerem - jak postupovat?


Kupuji nový byt od developera a chystám se na jeho přejímku.
1) Mohu si s sebou na přejímku bytu vzít osobu, která mi pomůže najít případné vady? Co lze udělat, když mého poradce odmítne developer do objektu vpustit?
2) Mám právo zkontrolovat si i společné prostory, např. střechu a třeba strojovnu vzduchotechniky?
3) Podle jakých pravidel se určí, zda vada existuje, či neexistuje? Například rovinatost omítek a podlah, kvalita provedení obkladů atd, když ČSN nejsou závazné? Rozhoduje v takovém případě soudní znalec a když zjistí, že já jsem byl v právu, musí developer uhradit náklady na onoho soudního znalce?
Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Na přejímku bytu si samozřejmě s sebou můžete vzít třetí osobu (makléře). Pokud by Vám to developer nedovolil, zřejmě by měl důvod něco skrývat nebo by věděl, že byt má víceméně skryté vady.
Ano, právo zkontrolovat si společné prostory určitě máte.
Vady rozdělujeme na zjevné - patrné na první pohled, skryté a vady právní. To předpokládám řešit nebudete pokud jde o nový byt od developera. (Právní vadou se má na mysli zástavní právo, exekuce apod.) Zda se jedná o vadu stavby většinou posuzuje stavebně technický dozor na stavbě - nebo znalec v daném oboru. Pokud máte pochybnosti o kvalitě provedených stavebních prací je dobré si nechat zpracovat nezávislým znalcem posudek.
Důležité je také, jak máte koncipovanou kupní smlouvu. Součástí kupní smlouvy by měl být předávací protokol a v něm zaneseny skutečné vady. Pokud má byt resp. stavba vady a nedodělky, všechny je písemně vyjmenujte a nechte od developera potvrdit. Doporučuji nepodepisovat smlouvu, ve které jsou vyjmenovány vady na něž se záruka nevztahuje. Trvejte na jasných definicích a přesných termínech, do kdy má být vada odstraněna. Hlídejte lhůty, pokud je developer nedodrží, máte právo na odstoupení od smlouvy. Veškerou komunikaci s developerem pečlivě archivujte (vhodné jsou i zvukové záznamy komunikace osobní a telefonické). Doporučuji si také v kupní smlouvě sjednat výslovně záruku - záruční dobu na uplatnění závad.
Podávající mimo jiné také odpovídá za vady, které má předmět koupě v okamžiku jejího předání kupujícímu. V případě zjevných i skrytých vad má prodávající nárok na jejich bezplatné odstranění, pokud je prodávajícímu řádně a včas nahlásí.
Kupující si musí dát pozor zejména na včasnost reklamace, tedy oznámit vady bez zbytečného odkladu po té, co je zjistí nejpozději však u zjevných vad do uplynutí přiměřené doby pro provedení odpovídající prohlídky (zákon nedefinuje tuto dobu přesným časovým rozmezím, ale zpravidla se bude jednat o několik dnů, nanejvýš týdnů) a u skrytých vad nejpozději do 6 měsíců. Oznámení vad (reklamaci) je potřeba udělat písemnou formou (nejlépe doporučeným dopisem), aby byl kupující v případě sporu vybaven dokladem (podací lístek z pošty), kdy vady reklamoval a tedy že tak učinil včas.
Zmeškání včasné reklamace může totiž mít pro kupujícího fatální následky, spočívající až v úplné ztrátě práva na bezplatné odstranění vady.
V případě neuznání reklamace má totiž spotřebitel možnost nechat si zpracovat znalecký posudek soudním znalcem, který nestranně konstatuje existenci vady a tím i oprávněnost reklamace.Právě náklady vynaložené na takový posudek v současnosti spolu s cestovními výdaji, případně výdaji na dopravu reklamované věci k prodávajícímu tvoří v praxi nejčastěji nutné náklady spojené s uplatněním práv z odpovědnosti za vady prodané věci. V případě uplatnění reklamace máte také nárok na náhradu nutných nákladů vynaložených v souvislosti s reklamačním řízením.


OBČAN-AUTORSKÁ PRÁVA
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Výše bezdůvodného obohacení při použití cizí fotografie
- Použití fotografie z cizího webu a výše bezdůvodného obohacení
- Jak se odvolat proti výši bezdůvodného obohacení - použití cizí fotografie


Česká fotobanka ISIFA zastupující americkou fotobanku GettyImages (GI) po mně požaduje prostřednictvím inkasní agentury vydání bezdůvodného obohacení ve výší zhruba 35.000,- Kč za neoprávněné užití 1 fotografie na mých webových stránkách.
V autorském zákoně je uvedeno, že výše bezdůvodného obohacení činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.
GI opravdu nabízí roční licence RM (rights managed) na své fotografie za zhruba polovinu 35.000,- (nezáleží na obsahu fotografie, stejnou cenu má licence na obrázek telefonu, jablka nebo ženy s dítětem). Pokud se ale podívám do ostatních fotobank, tak cena licence RM pro daný způsob užití se pohybuje v rozmezí 400,- až 1770,- Kc a fotografie jsou úplně stejně kvalitní jako ty u GI.
Jak by soud určil výši bezdůvodného obohacení? Dvojnásobek ceny licence dané konkrétní fotografie u GI, nebo by bral v potaz to, že kdekoliv jinde se daná licence prodává za méně jak desetinu toho, co požaduje GI? Děkuji, Karel

ODPOVĚĎ:
Lze se setkat s argumentací některých nižších soudů, že výše obvyklé odměny vždy odpovídá návrhu autorské odměny dle sazebníku určovaného kolektivním správcem; nicméně právní teorie s tímto názorem nesouhlasí (podle zákona jsou kolektivní správci jsou povinni uzavírat licenční smlouvy za přiměřených a rovných podmínek, což platí především o výši sjednané licenční odměny) a musel byste se o přiměřenost sankce (tedy určení opravdové "obvyklosti" odměny) domáhat u soudů vyšších stupňů.
Pokud chcete se společností komunikovat před soudním jednáním. Můžete argumentovat v tom smyslu, že Vám nebylo porušení nezpochybnitelně prokázáno a že výše odměny a z ní počítané bezdůvodné obohacení je v rozporu se zákonem (nepřiměřenost).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Platební rozkaz na vyplacení odstupného od bývalého zaměstnavatele
- Může zaměstnavatel vyplatit místo odstupného bonus
- Vyplacení bonusu při výpovědi dohodou místo odstupného
- Dohoda o ukončení PP z nadbytečnosti a vyplacecní odstupného


Dostala jsem výpověď dohodou z důvodu nadbytečnosti od firmy Dirac Industries s.r.o. (v květnu 2011), a součástí dohody byl BONUS ve výši jedné měsíční mzdy.
Podle způsobu výpovědi mám dle zákona nárok na tříměsíční odstupné, jednoznačně potvrzeno mimo jiné i od vaší poradny. Jelikož firma nereagovala na moje urgence a na pokus o smír zareagovali výsměšně, uplatnila jsem soudní žalobu s návrhem platebního rozkazu o tříměsíční odstupné i s příslušenstvím. Soud můj návrh platebního rozkazu beze změn vydal.
Firma konečně zareagovala a po obdržení platebního rozkazu podala proti tomuto odpor. Navrhla mimosoudní vyrovnání s 2 měsíčním odstupným plus příslušenství, které navrhli v nižší než plné výši požadované částky. Zdůvodňuje svůj odpor tím, že se mnou uzavřela Firma Dirac Industries s.r.o. dohodu o ukončení pracovního poměru, a tudíž na základě této dohody vyplatila jednu mzdu jako odstupné. Upřesňuji však, že v dohodě není vůbec žádná zmínka o odstupném, ale pouze o nějakém BONUSU!
1. Má firma povinnost zaplatit veškeré soudní poplatky i s příslušenstvím v plné výši?
2. Vím, že dle zákona se nesmí odstupné nijakým způsobem dělit, jakou mám šanci vyhrání sporu, když firma Firma Dirac Industries s.r.o. uvádí, že už 1/3 odstupného byla vyplacena formou bonusu?
BONUS a tříměsíční odstupné chápu jako dvě naprosto odlišné věci. Tudíž se domnívám díky jejich formulaci v dohodě (BONUS), že mám nárok na BONUS který mi sami navrhli a dle zákona zároveň na tříměsíční odstupné.
3. Domnívám se, že firmou navrhované mimosoudní vyrovnání je vlastně protizákonné, je to tak?
Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Dohoda o ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti (je důležité, aby důvod byl uveden nebo byl jinak prokazatelný) nic nemění na povinnosti zaměstnavatele vyplatit odstupné.
Ten, kdo ve sporu prohraje, pravděpodobně ponese náklady řízení (za okolností zvláštního zřetele hodných, může soud určit jiný způsob náhrady nákladů - toto uvádím jen pro úplnost, nepředpokládám, že by to byl případ tohoto sporu).
Ohledně Bonusu a odstupného souhlasím s Vámi (pakliže se společnost zavázala vyplacení bohusu za dohodu, udělala to dle mého názoru pro vlastní úsporu mzdových prostředků - tzn. kdyby Vám dala výpověď musela by vyplatit mzdy dvě a odstupné, bonusem Vás přiměla k podpisu dohody; čímž společnost stále 1 mzdu ušetřila). A tudíž na mimosoudní vyrovnání nevidím důvod proč přistupovat a argument společnosti považuji za neopodstatněný.


OBČAN-ZÁSTAVA
- Prodávající nevyplatil dluh bance a nemovitost má zástavu
- Trvající zástava nemovitosti - prodávající nevyplatil banku
- Realitní kancelář nezajistila odstranění zástavního práva
- Realitní kancelář nezajistila výmaz zástavy z katastru
- Realitka nazajistila výmaz zástavy z katastru nemovitostí


28.8.2011 koupen pozemek v Petřvaldě se zástavním právem prodejců, kteří dle kupní smlouvy měli po podpisu vyplatit hypoteční úvěr v bance a banka měla provést vymazání zástavy. Majitelem pozemku jsem já a manžel. K dnešnímu dni (5.1.12) na našem pozemku trvá zástava původních majitelů. Prodávající nevyplatili své závazky v bance - nesplnili podmínky pro výmaz zástavy. Komunikace s prodávajícími nikam nevede. Vymlouvají se. Mají hypotéku na dům a dodnes nám dluží peníze za oplocení, které jsme se dohodli financovat na polovinu.
Původní majitel pozemku, který má stále uvaleno zástavní právo na našem pozemku, je realitním makléřem realitní kanceláře Remax a my jsme na základě kupní smlouvy zaplatili společnosti HTM GROUP za úschovu a zaslání peněz provizi 10.000 Kč.
Nejsem si tedy jistá, s kým by byl vlastně řešen soudní spor, zda-li přímo s původními majiteli anebo také s realitní kanceláří Remax, jelikož ti nám měli poskytnou veškerý právní servis a zajistit bezpečný odkup nemovitosti.
1. Máme možnost tuto věc řešit formou žaloby u soudu?
2. Jaké by byly náklady soudního řízení?
3. Máme šanci soud vyhrát a dosáhnout tak výmazu zástavy nemovitosti?
4. Jak dlouho bude trvat tento spor?
5. Jak máme postupovat, pokud bysme se rozhodli řešit spor soudně?
Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Z dotazu jasně nevyplývá, zda jste
a) zaplatili zástavnímu dlužníkovi kupní cenu a ten měl zástavu vyplatit, nebo
b) prostřednictvím HTM Group zaplatili cenu zástavního práva a RK Remax neodstranil zástavní právo.
Co do nesplnění podmínek smlouvy a neodstranění zástavního práva (či poskytnutí součinnosti k tomu) by případný soud byl proti původním majitelům. Zvažte ale, zda by nebylo vhodnější od smlouvy odstoupit a vymáhat poskytnuté plnění než se soudit o určení povinnosti majitele odstranit zástavní právo (soud rozhodne odstranit do určitého data a Vy na tom budete fakticky pořád stejně, protože lhostejností původních majitelů odstraněno pravděpodobně nebude).
Pokud jste zástavní právo vyplatili prostřednictvím HTM Group přímo zástavnímu věřiteli, a zástavní věřitel (RK Remax) neodstranil zástavní právo (a není objektivní důvod k tomu, aby tak nemohl učinit) byl by případný soud s touto realitní kanceláří.
Je také možné, že jste kupní cenu prostřednictvím HTM Group vyplatili prodávajícímu a ten peníze nepoužil v souladu se smlouvou nebo částka nebyla dostačující (např. navýšení hypotéky o úroky z prodlení), pak by soud probíhal s prodávajícím (a opět se úvaha musí zaměřit i na vhodnost odstoupení od smlouvy). Není ale zřejmé jakou roli v případu hraje RK Remax.
Náklady řízení nelze dopředu stanovit - poplatek za zahájení řízení je stoprocentní, ale další náklady závisí a nákladech důkazů, délce soudního sporu apod.
S ohledem na to, že z dotazu nejsem schopná přesně určit, kdo a co udělal či udělat měl, nemohu určit, kdo ve sporu proti komu má jaké šance a jak správně postupovat. Délku sporu nelze odhadnout nikdy, ale s min. 1 rokem počítat můžete.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Darování družstevního bytu věřiteli s podmínkou vrácení bytu při vrácení dluhu
- Obdarovaný odmítá vydat soukromé věci z bytu dárci - jak postupovat


Asi tak před 1 a 1/2 rokem se dostal otec do finanční tísně. Aby ho pro nezaplacení nájmu družstvo nevystěhovalo, zaplatil dluh syn se svou přítelkyní na kterou se byt přepsal. Vše proběhlo papírově. Jednalo se o částku 50.000 Kč. Dále proběhla dohoda ústní, že pokud se dluh vrátí, byt se přepíše zpět na otce. Bohužel tak nestalo. Místo toho otce vystěhoval. Byt se pronajal ústní dohoda nebyla dodržena. Je možné přijít takto k bytu a využívat lidi ve finanční tísni?
V bytě nadále zůstal nějaký nábytek, který nechtějí vydat majiteli. Jak dál postupovat?
Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Rozumím tomu tak, že na syna s přítelkyní byla převedena práva a povinnosti člena družstva - tedy členský podíl otce. Jsou tedy nájemci bytu a členové družstva.
Pokud došlo k převodu členských práv za souhlasu otce, je těžké se nyní něčeho domáhat. Potřebovala bych znát více informací k detailnější právní analýze, dáel vidět smlouvy o převodu členských práv a povinností k bytu.
Naprosto zásadní (možná fatální) chybou byla ústní dohoda, bylo třeba uzavřít dohodu písemnou se stanovením přesně daných podmínek úhrady dluhu a následného vypořádání.
Co se týče zadržení věcí, otec může sepsat výzvu na vydání neoprávněně zadržovaných věcí. Pokud toto oslovená osoba neubde respektovat a věci nevrátí, je možné podat žalobu k soudu na vydání neoprávněně zadržovaných věcí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Kolace (započtení) daru při dědictví, dědickém řízení
- Započtení daru v dědictví - dědicové vdova a potomci
- Macecha požaduje započtení daru v dědickém řízení


Kolace daru. Nemovitost vlastnili 3 vlastníci v ideálních podílech (otec ½, dcera ¼, dcera ¼ ).
Otec daroval dceři ½ (další dcera, jak je uvedeno v darovací smlouvě - případná dědička) s darem souhlasila. Téhož dne tato dcera darovala otcem obdarované sestře ¼ téže nemovitosti. Došlo tedy ke sjednocení podílů a následnému zapsání v katastru, zaplacení daní.
V darovací smlouvě byla otcem uvedena podmínka kdykoli nemovitost užívat, ponechat si v ní své věci ad.
Po dvou letech po darování se otec oženil. Prožil v manželství následně 5 let a pak zemřel. Tato pozůstalá vdova v rámci dědění ze zákona požaduje kolaci daru z období, kdy k otci vztah neměla. Hodnota daru byla 200.000 Kč. Hodnota dědictví bez daru činí 1.600.000. Ze zákona jsou dědici tři. Dvě dcery z prvního manželství (viz výše) a pozůstalá manželka z druhého manželství. Má tato žena skutečně právo na kolaci daru, kterou požaduje?
V jaké případné výši? Můžete mi naznačit provedení výpočtu? Dcery/manželka D1, D2, M. Mnohokrát děkuji, Zuzana

ODPOVĚĎ:
Započtení není upraveno zvláštním konkrétním zákonem, je zachyceno v § 484 Občanského zákoníku. Pokud došlo k dědění ze zákona, započítávají se dary u všech dědiců; naopak u dědění ze závěti musí dát k takovému započtení příkaz zůstavitel. Započtení se pak týká jen těch darů, které nejsou obvyklé.
Obdarování musíte navrhnout. Hodnota daru se pak připočte k čisté hodnotě dědictví, celkový součet se dělí počtem dědiců, čímž vypočítáte, kolik by který dědic měl dostat. Podíl dědice (obdarovaného) se pak sníží o hodnotu daru, kterou již za života obdržel. Dle mého názoru má jako zákonný dědic - vdova nárok na kolaci daru.
Další informace o započtení daru jsou zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html#zapocteni-daru-do-dedictvi


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY, PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ
- Může přestupková komise rozhodnout o vině při spáchaném přestupku?
- Může přestupková komise rozhodnout o vině bez vyslechnutí podezřelého
- Odvolání, odpor proti rozhodnutí přestupkové komise o vině a sankci
- Lhůta na podání odvolání (odporu) proti pokutě (sankci) za přestupek
- Kdo řeší odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise o vině
- Lhůta na vyřízení odvolání proti rozhodnutí přestupkové komise


Rád bych se zeptal zda může přestupková komise udělat závěrečné rozhodnutí o vině s tím že cituji: "není pochyb o vině a vina je polehlivě zjištěna a prokázána."
Žalující podala oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti občanskému soužití §49 odst.1 písm.c) přestupkového zákona na Policii.
Byl jsem vyzván k podání vysvětlení na Policii v místě svého bydliště což jsem odmítl, takže je vše založeno jen na výpovědi žalující strany. V obvinění je poměrně hodně nepravdivých informací. Přestupková komise se ani nepokusila o předvolání k podání vysvětlení a rozhodla.
V září na mne bylo vzneseno obvinění, že jsem obtěžoval jednu ženu, emailem, zasláním dárku. Ve skutečnosti vztah skončil jinak než si ona představovala. Chci podat odpor proti příkazu o uložení sankce. Děkuji, Dalibor.

ODPOVĚĎ:
Do 15 dnů od doručení příkazu můžete podat odpor podle § 87 zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. (v příkazním řízení nemusí dojít k předvolání osoby obviněné z přestupku).

Přestupková komise může učinit takový závěr aniž by došlo k předvolání osoby, nicméně nezjištění skutkového stavu můžete namítat jako procesní nedostatek. Lze pouze doporučit, abyste podal dostatečně odůvodněný odpor.

Stanovit, kdo bude rozhodovat nelze jednoznačně, opravný prostředek posoudí správní orgán, který rozhodl a buď rozhodnutí změní nebo zruší nebo se svým stanoviskem předá odvolacímu správnímu orgánu, přičemž předat je možné celý spis nebo jeho část a stanovisko může být ke všem bodům odporu nebo pouze k některým (např. v případě opožděného podání).
Stanovit přesně lhůtu, v níž správní orgán spis předá nelze, protože 1) buď opravnému prostředku vyhoví a tedy nepředává nic nebo 2) předá spis do 30 dnů od doručení opravného prostředku nebo c) předá spis do 10 dnů, pokud byl opravný prostředek podán opožděně nebo je nepřípustný. Přičemž tyto lhůty nejsou neprolomitelné.
Druhostupňový správní orgán rozhodne ve lhůtě bez zbytečného odkladu, přičemž pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítávají další doby - např. doba určená k nařízení ústního jednání apod


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Může otčím dostávat informace o prospěchu dítěte ve škole?
- Může učitelka sdělit informace o prospěchu žáka cizí osobě?
- Třídní schůzky ve škole - může učitelka informovat o prospěchu cizí osobu?

- Může učitelka informovat nevlastního otce o prospěchu dítěte?

Manželka má z prvního manželství dceru, kterou společně vychováváme od jejích 5 let. Dnes je dceři už 13 a její třídní učitelka mi najednou odmítá podat informace o prospěchu s tím, že nejsem zákonný zástupce. Chodím na třídní schůzky, učitelka mě zná. Manželka ani biologický otec nikdy nevyjádřili nesouhlas s mým informováním. Jakými zákony a nařízeními je třeba se řídit? Jaké máme možnosti řešení? Musí manželka dát např. písemný souhlas? Děkuji, Dalibor

ODPOVĚĎ:
Dle §33 zákona o rodině se na výchově dítěte podílí i manžel, který není rodičem dítěte, za předpokladu, že s ním žije ve společné domácnosti. Vaši situaci bych řešila asi sepsáním prohlášení manželky, jakožto zákonného zástupce dcery, ve kterém bych odkázala na výše uvedené ustanovení a prohlásila bych, že tímto úkonem zmocňuji p. XY k tomu, aby mu byly poskytovány informace ohledně prospěchu mojí dcery, neboť se jakož i já podílí na její výchově a žije se mnou ve společné domácnosti.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné použít jméno školy v názvu plesu absolventů?
- Je možné v názvu plesu absolventů použít název školy?
- Je škola odpovědná za pořádání plesu pokud má ples v názvu jméno školy?


Chci jako fyzická osoba pořádat Reprezentační ples abslolventů Obchodní akademie, vedení obchodní akademie je proti tomuto názvu. Tvrdí, že když je v názvu Obchodní akademie, tak automaticky přebírají právní odpovědnost. Neumím si představit, pořádat ples abslolventů a nenapsat z které školy jsou. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Nemyslím si, že by obchodní akademie přímo automaticky přebírala odpovědnost za pořádání plesu jen z toho důvodu, že bylo použito názvu. Když se od organizace plesu distancuje a Vy zřetelně uvedete, kdo je pořadatelem a organizátorem plesu, neměl by s tím být problém. Myslím si, že se obchodní akademie obává případného možného poškození dobrého jména školy, pokud by se na plese událo něco neobvyklého.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej podílu nemovitosti z dědictví a odhad nemovitosti


Jsem menšinovým vlastníkem (vlastnický podíl tvoří 1/8) na chatě z dědictví po mé babičce. Oba zbylí spoluvlastníci (můj děda a nevlastní nezletilá sestra v zastoupení své matky) na mě tlačí k souhlasu s prodejem nemovitosti, ale dle zkušeností jsi nejsem jistá jejich čistými úmysly. Jakým způsobem je možné "pohlídat" prodej? Jak velkou má váhu písemný souhlas s prodejem s podmínkami jako je minimální prodejní cena dle odhadu nemovitosti (či jiné částky) a požadavek na účast při uskutečnění prodeje? Případně na co si dát pozor ve formulaci těchto podmínek.
Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Jako jeden ze spoluvlastníků chaty máte ze zákona v případě prodeje předkupní právo. To znamená, že pokud ostatní spoluvlastníci chtějí své podíly na nemovitosti prodat - měli by respektovat zákonné předkupní právo a nejdříve písemnou formou nabídnout své podíly k prodeji Vám.
Doporučila bych Vám nechat si zpracovat znalecký odhad na cenu nemovitosti, abyste věděla jaká je současná tržní cena chaty a tím i Vašeho podílu. Pokud budete prodávat svůj podíl, je třeba vyhotovit smlouvu o prodeji a návrh na vklad do katastru nemovitosti, kde budete samozřejmě jako vlastník podílu účastníkem smlouvy.
Pokud jste udělila písemný souhlas s prodejem s dalšími podmínkami prodeje, jak píšete, může to být považováno za odmítnutí předkupního práva, jak jsem již psala výše.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Zaměstnavatel požaduje podepsat zfalšovaný docházkový list - co dělat?
- Může zaměstnavatel přepočítávat grafové hodiny na osmihodinovou pracovní směnu?
- Zfalšovaný pracovní výkaz zaměstnavatelem - jak se bránit?
- Zaměstnavatel falšuje docházkový list - jak postupovat, jak se bránit?


Opět za mnou přišel zaměstanatel s tím, že mu mám podepsat docházkový list za rok 2011. Jsou na něm označeny všechny pracovní dny klasicky hodinově od 6-14 hod. v každém měsíci. Odmítl jsem, dělám GRAFOVÉ HODINY, denní-noční 12tihodinové směny. Moje podezření je, že se jedná o daňový únik a zaměstnavatel se možná na základě svých soudních sporů s bývalými zaměstnanci, kteří si toto nenechali líbit, chce tímto podpisem chránit.
Na nočních směnách jako malý vedoucí jsem vyřešil, společně s kolegyní, za minulý rok cca. 500 událostí. Smlouva o dílo s klientem je také na 24 hodin. Lidé kteří přicházejí na směnu se podepisují do knihy protokolů.
Jak je vůbec možné zapřít, že zaměstnanci dělají noční směny vymyšleným a lživým docházkovým listem?
Mám strach, protože tento list zaměstnavatel předložil všem, tedy skoro 45 zaměstnancům, bez jakéhokoli strachu z případných soudních sporů. Co se stane, když bude např. pracovní úraz s trvalými následky? Zaměstnavatel nám nepíše, tudíž neproplácí, noční směny, neproplácí svátky a pokud, tak musí vyjít na pracovní den. Dále nám dokáže tvrdit, že pokud uděláme svůj fond pracovní doby, daný grafovými hodinami daného měsíce, že podle jeho PŘEPOČÍTÁVÁNÍ NA OSMIHODINOVOU PRACOVNÍ DOBU, v některých měsících nesplníme to co je dané v osmihodinovém grafu. Tento zaměstnavatel má cca. 4.000 zaměstnanců. Má na takovouto činnost právo? Nepsat skutečné směny, ale přepočítávat naše oddělané hodiny na nějaké 8.hod. směny? Děkuji, Ctibor

ODPOVĚĎ:
Podle mého názoru zřejmě zaměstnavatel "dohání" svou povinnost seznamovat zaměstnance s rozvrhem pracovní doby podle § 84 zákoníku práce (za jehož porušování může být sankcionován pokutou ve výši až 2.000.000 Kč).

Způsob evidence směn, který realizuje Váš zaměstnavatel je protiprávní a doporučuji podat podnět na inspekci práce k prošetření zaměstnavatelovat postupu při vyplňování docházkových listů.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Podepsání dohody o změně pracovní smlouvy pod nátlakem
- Jak se bránit u podepsání oboustranné dohody pod nátlakem?
- Jak dokázat tíseň při podpisu dohody zaměstnavateli
- Změna pracovní smlouvy a podepsání pod nátlakem zaměstnavatele
- Změna pracovní smlouvy z doby neurčité na určitou v tísn
i

Zaměstnavatel s mnou sepsal pracovní smlouvu na dobu neurčitou v září 2011. V prosinci si mne předvolali na personální oddělení a donutili mne podepsat tuto změnu pracovní smlouvy. Vypisuji jen podstatné údaje:
Místu výkonu práce : zůstává
Druh práce: zůstává
Ostatní změny: Pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou se po
oboustranné dohodě mění na pracovní poměr sjednaný na dobu
určitou, a to do 30. 6. 2012.
Platnost dodatku od 13.12. 2011.

Doposud mi nebylo od zaměstnavatele oficiálně nic vytknuto. Domnívám se, že jde o neplatnou změnu pracovní smlouvy, protože je jednostranně nevýhodná (nápadně). Nemusím zdůrazňovat, že na mne byl vyvinut nátlak a na ten samozřejmě nebudu mít svědky.
Jedná se opravdu o neplatnou změnu? Uplatňoval bych to až v případě, že by mi zaměstnavatel odmítl prodloužit smlouvu, případně i soudně. Děkuji, Mirek

ODPOVĚĎ:
Nátlak a jednostrannou nevýhodnost budete těžko prokazovat. Sice tomu tak doopravdy být mohlo, ovšem firma bude tvrdit, že dodatek vznikl z Vašeho popudu.
Slova "oboustranná dohoda" příliš neprospívají Vaší teorii, že na Vás byl vyvinut nátlak.
Pokud jste s dodatkem nesouhlasil, neměl jste jej za žádných okolností podepisovat (dohoda = dohodnout se, vy jste se nedohodli, není co podepisovat).
Můžete podat návrh na určení neplatnosti dodatku k věcně a místně příslušnému soudu, protože jste jej uzavřel v tísni či pod nátlakem, nicméně jako žalobce musíte unést důkazní břemeno a prokázat tíseň.
Navíc, pokud budete 4 měsíce čekat (tedy až poté, co Vám nebude smlouva prodloužena) s návrhem na určení neplatnosti dodatku, Vaše pozice se akorát znevýhodní, protože nebudete vypadat věrohodně. Pokud tedy budete podávat návrh k soudu, tak určitě bez odkladu.


OBČAN-DLUHY
- Dodatečné přihlášení pohledávky věřitele k osobnímu bankrotu dlužníka
- Je možné přihlásit pohledávku po uplynutí termínu termínu podání přihlášek?
- Přihlášení pohledávky ručitele do insolvenčního řízení dlužníka
- Insolvenční soud a dodatečné přihlášení pohledávky ručitele
- Dodatečné vstoupení věřitele (ručitele) do insolvenčního řízení dlužníka


Jsem ručitel a platím pohledávku za dlužníka, který je v insolveci. Dlužníkovi je cca. 1 rok povoleno oddlužení formou splátkového kalendáře. Termín pro podání přihlášek do insolvenčního řízení již vypršel. Je tedy nyní ještě možnost podat dodatečně podmíněnou přihlášku, nebo již musíme podat na soud návrh na vstup do řízení, případně jinou žalobu (jakou).  Nyní bych ráda vstoupila do řízení s částkou kterou jsem doposud uhradila cca. 50.000,-. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Přihlášku pohledávky již podat nemůžete. Musíte sdělit insolvenčnímu soudu, že jste věřiteli plnila za dlužníka, plnění prokázat a zároveň navrhnout, aby soud rozhodl o tom, že vstoupíte do insolvenčního řízení jako věřitel pro část uhrazené pohledávky namísto věřitele. Vydáním rozhodnutí o vstupu ručitele do insolvenčního řízení IŘ na místo původního věřitele se ručitel stává účastníkem insolvenčního řízení.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Trestný čin čtení cizích emailů
- Jakého trestného činu se dopouští ten kdo čte cizí emaily jiné osobě?
- Trestý čin nabourání se do cizí emailové schránky
- Je možné číst beztrestně cizí emaily v emailové schránce?
- Zneužití hesla emailu (emailové schránky) a faceboku
- Trestný čin vniknutí na cizí facebook profil či email


Využívám emailových služeb. Jeden z mých přátel si bez mého vědomí uchoval přístupové heslo k mému emailu poté, co jsem se přihlásila na server přes jeho počítač. Po nějaké době vyšlo najevo a sám se k tomu přiznal. Četl zřejmě veškerou mou korespondenci probíhající mezi mými přáteli a mnou.
Tato byla mnohdy i intimního charakteru, na základě této pak u společných přátel i reagoval, tito měli bohužel za to, že informace čerpá ode mě. Jelikož se však jednou dočetl něco, co se mu nelíbilo, u mých přátel mne pak poměrně hodně hrubým způsobem urazil. Netuším jak dlouho mou emailovou schránku navštěvoval a mou aktivitu takto sledoval. Každopádně to nebylo pouze jednou. Dopustil se svým chováním trestného činu, či jen přestupku narušení soukromí? Děkuji, Elena

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě se nabízí v zásadě tři možnosti řešení:
1/ Žaloba na ochranu osobnosti:
Dle § 11 Občanského zákoníku má každý právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Jednáním Vašeho přítele došlo nepochybně k narušení Vašeho soukromí. V této souvislosti se proto můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti (zejména tedy, aby Váš přítel již nezasahoval do Vašeho soukromí), aby byly odstraněny následky těchto zásahů a aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění (jedná se především o ústní či písemnou omluvu, za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku však lze připustit i náhradu nemajetkové újmy v penězích).
Pokud byste se rozhodla domáhat ochrany svých osobnostních práv prostřednictvím výše uvedených ustanovení Občanského zákoníku, je zapotřebí podat na Vašeho přítele žalobu na ochranu osobnosti (pro její sestavení Vám doporučuji kontaktovat advokáta).
2/ Přestupek proti občanskému soužití:
Pokud Vás Váš přítel slovně (resp. písemně) vulgárně napadl, mohl se dopustit přestupku proti občanskému soužití dle § 49/1 písm. a) zákona o přestupcích, za což může být postižen pokutou do výše 5.000,- Kč.
V této souvislosti můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad (resp. jeho přestupkovou komisi) a spáchání tohoto přestupku ohlásit.
3/ Trestný čin:
Váš přítel svým jednáním mohl také naplnit znaky skutkové podstaty některého trestného činu. V oblasti elektronických komunikací a ochrany soukromí přicházejí v úvahu například trestný čin poškození cizích práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství dopravovaných zpráv (§ 182 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací (§ 230 trestního zákoníku) nebo opatření a přechovávání přístupového zařízení a hesla k počítačovému systému a jiných takových dat (§ 231 trestního zákoníku).
Na svého přítele proto můžete podat i trestní oznámení Policii ČR či státnímu zastupitelství. V trestním oznámení nejste povinna přesně vymezit, jakého trestného činu se Váš přítel dopustil, to je úkolem orgánů činných v trestním řízení, přičemž nelze samozřejmě vyloučit variantu, kdy bude trestní řízení zastaveno, neboť policejním orgánem nebude shledáno spáchání žádného z výše uvedených trestných činů.


OBČAN-BYDLENÍ
- Má původní majitel bytu nárok na vrácení nevyužitých poplatků do fondu oprav?
- Prodej bytu v OV a nárok na vrácení poplatků do fondu oprav majiteli
- Vrácení poplatků z fondu oprav při prodeji bytu v osobním vlastnictví
- Na co je možné použít peníze z fondu oprav?


Tři roky jsem vlastnila byt, kde se platí poplatky do společného fondu oprav ad. V bytovém domě je celkem 10 bytů. Byt jsem prodala, mám nárok na vrácení části peněz vložených do fondu oprav? Peníze se na opravy nepoužily, jsou na účtě SVJ. Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Podle § 15 odst. 1 Zákona o vlastnictví bytů (ZOVB) jsou vlastníci jednotek povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku podle velikosti spoluvlastnického podílu, pokud dohoda (všech vlastníků) neurčuje jinak.
Spoluvlastnický podíl vlastníka jednotky na společných částech domu je přitom odvozen od podlahové plochy jednotky vymezené v § 2 písm. i) a j) ZOVB.
Fond oprav je finanční zdroj tvořený v SVJ z příspěvků vlastníků bytů a nebytových prostor (jednotek) určených na úhradu nákladů spojených se správou společných částí domu a pozemku, příp. zdroj vytvořený z části uvedených příspěvků, účelové určený na financování oprav, modernizace a rekonstrukce společných částí domu. Bohužel nárok na vrácení částky z fondu oprav nemáte.


OBČAN-DLUHY
- Dlužník zažádal o osobní bankrot - vliv na vrácení peněz
- Může dlužník mimo osobní bankrot splatit půjčku?
- Splacení celého dluhu dlužníkem přes vyhlášený osobní bankrot
- Lhůta na podání přihlášky pohledávky v osobním bankrotu dlužníka
- Bankrot dlužníka a podání přihlášky uplatnění dluhu v insolvenčním řízení
- Kolik let splácí dlužník věřiteli dluh při osobním bankrotu
- Dlužník v insolvenci - kolik let splácí věřiteli dluh?
- Dlužník s osobním bankrotem - kolik let splácí věřiteli dluh?


Půjčila jsem větší finanční obnos, dlužník neplatí a teď jsem zjistila, že zažádal o osobní bankrot.
Nemám žádný doklad o půjče, ale myslím, že dlužník bude ochoten podepsat dodatečně uznání dluhu či směnku.
Má nějakou právní hodnotu, že když dlužník podepíše, že nezávisle na osobním bankrotu splatí celý dluh, nebo nemá? Když mu soud bankrot povolí mám s takovým dokladem šanci na splacení celého dluhu, nebo po schválení oddlužení mám smůlu.
Musím se tedy přihlásit jako věřitel?
Do jaké doby od podání návrhu na odlužení - to znamená "vyvěšení" na internetu se musím přihlásit - jaká je lhůta? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Svoji pohledávku za dlužníkem v insolvenčním řízení musíte uplatnit přihláškou pohledávky, a to v zákonné lhůtě, která je stanovena v usnesení o úpadku. Najdete v insolvenčním rejstříku na internetu dle jména dlužníka. Přílohou přihlášky pohledávky musí být právní titul pohledávky, musíte osvědčit existenci pohledávky, takže by bylo dobré mít písemnou smlouvu o půjčce či uznání dluhu.
V případě zahájení insolvenčního řízení - povolení oddlužení již není možné uplatňovat pohledávku žalobou u soudu, ale pouze přihlásit pohledávku přihláškou. V insolvenčním řízení se uspokojuje vždy více věřitelů a to poměrem, takže se nepředpokládá uspokojení pohledávky v plné výši, ale je to samozřejmě možné. Záleží na příjmu dlužníka, ale stává se to velmi zřídka, že by se uspokojili všichni věřitelé 100%. Po schválení oddlužení povolením splátkového kalendáře, by vám jako věřiteli každý měsíc insolvenční správce posílal určitou soudem určenou část z příjmu dlužníka postiženého oddlužením po dobu oddlužení tj. po dobu 5-ti let.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak donutit macechu k vydání věcí po zesnulém otci
- Macecha odmítá vydat věci po zemřelém otci - jak postupovat?
- Jak donutit otčíma k vydání věcí po zesnulé matce
- Otčím odmítá vydat věci po zemřelé matce - jak postupovat?


Jak dosáhnout toho, že nám macecha vydá byť jedinou věc po tatínkovi a naší mamince, což jsme otci všechno při dědění po matce nechaly? Jak dosáhnout toho, že Družstevní podíl nebude připsán této poz. manž. Tatínek anuitu uhradil a podíl nabyl před manželstvím. Mimochodem sňatek uzavřel ve svých 85 letech se známkami demence. Dědí se ze zákona. Dědí manželka a dvě dcery z prvního manželství. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
V případě úmrtí Vašeho otce dědí ze zákona všichni jeho děti a manželka rovným dílem, pokud otec nepořídil závěť. Pokud je pořízena závěť, aby byla platná musí se dostat zletilým potomkům alespoň poloviny toho, co by dědily ze zákony.Pokud otec nabyl členský podíl před manželstvím a je splacena anuita také před uzavřením manželství, pak se jedná o jeho výlučný majetek.


PRÁCE-PRACOVNÍ DOBA
- Délka nepřetržitého odpočinku v 1 týdnu - počet hodin
- Zaměstnavatel nemá zásup zaměstnance a dává přesčasy - jak se bránit
- Jak se bránit přesčasům nařízeným zaměstnavatelem?
PRÁCE-PLATY, MZDY
- Nárok na příplatek za práci v sobotu a přesčas
- Výše příplatku za práci v sobotu a přesčas
OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Je možné podnikat jako OSVČ v době neschopenky v normální práci (HPP)?
- Pracovní neschopnost HPP - je možné podnikat jako OSVČ?
- Neschopenka v práci (hlavní pracovní poměr) a podnikání jako OSVČ


V pracovní smlouvě mám napsanou pracovní dobu 37,5 hodin týdně, což do této chvíle odpovídalo odpracovaným hodinám. Od nového měsíce nám zaměstnavatel nařídil bez jakéhokoli dodatku ke smlouvě, abychom pracovní dobu rozšířili a to na 11 hodin denně (otevírací doba 7:00 - 18:00) + soboty 4 hodiny (8:00 - 12:00). Na pracovišti jsme dvě a bylo nám řečeno, že se máme s kolegyní střídat, abychom týdně dodržely těch 37,5 h. Tudíž se střídáme jedna od 7:00-15:00 a druhá od 10:00-18:00. Jedná se mi o nařízené soboty, kdy se nelze časově prostřídat. Bylo nám řečeno, že se máme v soboty střídat ob týden. Což i přes tento fakt je to z mého názoru bráno jako přesčas, nehledě na to, že se nejedná o pracovní den.
Ráda bych se tedy dotázala, zda-li nám to takto může zaměstnavatel nařídit? Bez písemného dodatku, ani směrnice, pouze na základě informativního emailu. Z naší strany jsme nic nepodepsaly. Pokud je všechno v pořádku, jak bychom měly postupovat v případě nemoci či dovolené jedné z nás? Zástup zde není možný. Evidentně se chce vyhnout mzdě za přesčasy nebo alespoň náhradního volna. Jak můžu v tuto chvíli postupovat či se bránit?
A můj druhý dotaz: Jsem zaměstnaná na plný uvazek a zárověň pracuji i jako OSVČ v jiném oboru (podnikání z domu). Když půjdu na neschopenku, mohu dál podnikat? Může mi dát zaměstnavatel výpověď?
Můžu dát já sama výpověď i když budu pořád na neschopence, nebo se musím nejdřív uschopnit?
Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
Pokud platí, že pětkrát v týdnu odpracujete 7,5 hodiny, znamená to, že soboty jsou prací.
Nepřetržitý odpočinek v týdnu (min. 35 hodin) je u Vás dodržen, tudíž ve Vašem případě se nejedná o práci nařízenou na dobu nepřetržitého odpočinku, ale pouze o práci v sobotu a práci přesčas.
Za práci v sobotu Vám náleží 10% příplatek a za práci přesčas 25% příplatek (pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na poskytnutí náhradního volna).
Práce přesčas může být zaměstnanci nařizována pouze výjimečně. Dobrovolně ji zaměstnanec konat může s (byť konkludentním) souhlasem zaměstnavatele. O výjimečnosti ve Vašem případě není zmínka a dobrovolně předpokládám, že tuto práci nekonáte.
Pokud máte zájem, můžete na uvedené pracovní podmínky upozornit Inspekci práce. Zastupitelnost je věcí zaměstnavatele.
V případě, že budete uznána dočasně práce neschopnou, zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď, pokud nejsou naplněny podmínky § 53 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (úmyslné přivodění si pracovní neschopnosti atd.). V podnikání Vám nic nebrání (tedy za předpokladu, že nebudete porušovat režim dočasně práce neschopného).
Vy výpověď byť budete dočasně práce neschopná dát můžete, stejně tak můžete navrhnout zaměstnavateli dohodu o ukončení (což je forma, kterou bych Vám doporučovala). Z hlediska zákoníku práce nejste omezována. Pochopitelně s ohledem na nutnost různých "výstupních" formalit, je v řadě případů nutné, aby zaměstnanec byl práce schopný, jelikož jinak se vystavuje riziku porušení režimu dočasně práce neschopného.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného na účet matky - je možné požadovat po otci?
- Jak donutit otce dítěte aby platil výživné na účet matky?
- Jak donutit otce dítěte aby platil alimenty na účet matky?


Chtěla bych, aby mi bývalý manžel zasílal alimenty na účet, neboť je možné, že bychom mohli se synem odcestovat do zahraničí a já poté nebudu moci dojít na poštu vyzvednout alimenty. Jde tedy zažádat bývalého manžela o změnu zasílání alimentů na číslo účtu? Nevím kde a jak správně postupovat. Děkuji, Zdenka

ODPOVĚĎ:
Kontaktujte bývalého manžela na adresu, kde se trvale zdržuje. Zašlete mu tam písemně nejlépe doporučeně a s dodejkou žádost o zasílání alimentů na bankovní účet. Není důvod proč by otec nemě vyhovět. Není ani nutné přivolení soudu s tímto rozhodnutím.
S vycestováním do zahraničí musí souhlasit otec dítěte, v opačném případě by mohlo být pohlíženo na takový čin jako na únos - více viz zde.


OBCHOD-SPOTŘEBITEL, REKLAMACE
- Odstoupení od koupě kuponu na vyšetření bez kapky krve
- Je možné vrátit slevový kupón na vyšetření bez kapky krve?
- Poskytovatel vyšetření bez kapky krve zpochybňuje šetření ČOI
- Reklamace služby vyšetření bez kapky krve - informace
- Je možné vrácení slevového kupónu z www.nakupvakci.cz ?


Pro své postižené dítě jsem koupila kupon na tzv. vyšetření bez kapky krve. Prodejcem kuponu nebyl poskytovatel služeb, ale internetový portál, který se zabývá prodejem slev www.nakupvakci.cz Platba za kupon byla uhrazena, kupon jsem si vyzvedla, na vyšetření jsem se objednala přímo u poskytovatele služeb. Nyní proběhla v mediích zpráva, že na základě šetření ČOI se spotřebitelům nedoporučuje vyšetření bez kapky krve podstupovat, neboť přístroje, kterými je vyšetření prováděno jsou nepřesné a může dojít až k poškození zdraví člověka.
Rozhodla jsem se vyšetření se synem vůbec nepodstupovat a pokusit se reklamovat nákup u prodejce služeb. Ten mne však odkázal na poskytovatele služeb s tím, že oni již předali peníze za prodané kupony poskytovateli služeb. Od poskytovatele služeb mi přišla zpráva, že šetření ČOI je zaplacená kampaň jejich konkurence a nezakládá se na pravdě.
Pokud bych chtěla reklamovat službu, tak po provedení vyšetření s tím, že si nechám udělat rozbor krve v laboratoři a pokud dojde k rozdílům, budou mi peníze vráceny. Chci se zeptat, jak správně postupovat při reklamaci této služby ještě před uplatněním kuponu, tedy před provedením vyšetření. Reklamace se má provést u poskytovatele služeb nebo u prodejce kuponů? Můžu službu reklamovat ještě před jejím provedením a to na základě doporučení ČOI a jeho varování před tímto vyšetřením? Můžete mi napsat postup reklamace?
Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Nelze reklamovat něco co ještě nemá žádnou vadu. Prodejce ani poskytovatel v tomto případě nic neporušili a záleží na Vás zda službu podstoupíte či nikoliv.
Reklamace je možná až v případě, že zjistíte, že výsledky jsou opravdu v rozporu se standardním vyšetřením krve.
Obecně platí, že jakákoliv zdravotní služba by měla dopředu být konzultována s odborníkem, pokud jste se sama rozhodla tuto službu zaplatit a podstoupit, převzala jste na sebe veškeré riziko za takové rozhodnutí.
Pokud by v důsledku vyšetření došlo k poškození zdraví, což nelze vyloučit nikdy (ani u standardních zdravotních zákroků), bylo by na řadě žádat náhradu škody.
Nyní jste v situaci, že se nic nestalo a škoda nikomu nevznikla. To, že jste se nejprve pro něco rozhodla a následně rozhodnutí sama změnila nemůže jít nikomu k tíži.


OBČAN-EXEKUCE, DRAŽBA
- Dražba nemovitosti - může cena přesáhnout několikanásobně odhadní cenu?


Chci koupit v dražbě 1/4 nemovitosti, může cena přesáhnout v dražbě až trojnásobek odhadní ceny? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Ano, konečná cena může přesáhnout trojnásobek odhadní ceny dané nemovitosti.


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Provozování živnosti v nezkolaudované budově - povinnosti živnostenského úřadu
- Pokuta za provozování živnosti v nezkolaudované budově
- Maximální pokuta za provozování živnosti v nevhodné provozovně


Jaké pravomoci a povinnosti má živnostenský úřad, pokud je informován o provozovně v nezkoulaudované budově, která není způsobilá k podnikání? Mohou podnikající fyzickou osobu pokutovat, nebo nařídit pozastavení podnikání v těchto prostorách, dokud stavba nebude zlegalizována stavebním úřadem? Stavební řízení probíhá téměř dva roky a podnikatel zatím nebyl vyzván ani živnostenským ani stavebním úřadem, aby provozovnu či stavbu přestal využívat k živnosti.
Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Dle §17 odst. 4 zákona o živnostenském podnikání podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů 29b) a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny; to neplatí pro výherní hrací automaty.
Dle § 62 písm. f se jedná o správní delikt, pokud tomu tak není a pokuta může být uložena do výše 100 000,- kč.


OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Firma nereaguje na žádost obchodního zástupce o odškodné
- Právo na odškodnění obchodního zástupce firmy - informace
- Uplatnění práva na odškodnění § 669 a § 669 zákona 513/1991 Sb.
- Právo na odškodnění obchodního zástupce dle Obchodního zákoníku


1.1.2011 jsem jako obchodní zástupce dal výpověď ze smlouvy z důvodu nemoci a stáří. Tato byla přijata. V této době jsem byl již důchodce. 28.2.2011 jsem zaslal dopis, ve kterém oznamuji uplatnění práva na odškodnění podle § 669 a § 669 písmeno b) zákona č. 513/1991 Sb. Do dnešního dne jsem nedostal žádnou odpověď. Jak mám dále postupovat?
Děkuji, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Vámi uvedené ustanovení §669a písm. b) právě stanoví, že pokud ukončil smlouvu sám obchodní zástupce z důvodu, že pro svůj zdravotní stav nebo věk ve své činnosti nemůže pokračovat, právo na odškodnění v tomto případě nevzniká.


RODINA-VÝŽIVNÉ
OBČAN-EXEKUCE
- Nezřízený život s dluhy, exekucí a vliv na výživné
- Jaký vliv na alimenty má exekuce otce platícího výživné, aliementy
- Vliv exekuce rodiče na výši alimentů, výživného
- Exekuce povinného otce a vliv na výživné, aliemnty
- Exekuce na plat a vliv na výživné, alimenty
- Jak ovlivňuje výši výživného exekuce na plat otce dítěte, dětí


Mladší syn půjde do školy, starší do 6. třídy. Chtěla bych si zažádat o zvýšení alimentů. Bývalý manžel má celkem dobře placené zaměstnání, každý rok se mu také zvyšuje mzda o pár stovek. Jenže vlivem svého nezodpovědného finančního chování je samý dluh a za poslední rok má už druhou exekuci na plat. Chci se zeptat, z čeho vychází soud při výpočtu (nebo schvalování) mého návrhu na zvýšní výživného (alimentů). Jestli z jeho skutečného celého příjmu nebo z toho co mu zbývá po odečtení exekuce na plat. Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Soud vychází z celkových příjmů a z celkové majetkové situace dotyčného. Výživné patří mezi přednostní pohledávky a sráží se z druhé třetiny exekuovaného příjmu (pokud tato třetina nestačí, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny (§ 279 občanského soudního řádu). Z první třetiny se pohledávky uspokojují poměrně bez ohledu na přednost podle zákona (§ 280 občanského soudního řádu), ale s ohledem na časovou přednost. Třetí třetina se vyplácí povinnému.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo platí vyměření lesa při zrušení spoluvlastnictví?
- Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví lesa a úhrada nákladů vyměření
- Kdo hradí, platí vyměření pozemku při prodeji lesa


Vlastním ideální 1/2 lesa. Další 2 spolumajitelé (dědicové) vlastní každý 1/4. Já si chci svou polovinu lesa ponechat. Kdo bude platit při rozdělení lesa vyměření pozemku? O jejich části (spoluvlastnické podíly) zájem nemám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Náklady na vyměření pozemku při prodeji lesa v tomto případě ponesou prodávající, protože se budou vyměřovat jejich podíly.
Pokud by vyměření probíhalo na celý pozemek bez ohledu na prodej (např. pro potřeby katastru nemovitostí), podíleli byste se poměrně podle velikosti podílů (1/2, 1/4, 1/4).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Převod nemovitosti (bytu, domu) s hypotékou
- Prodej nemovitosti (bytu, domu) s hypotékou
OBČAN-DLUHY
OBČAN-DRAŽBA
- Nesplácená hypotéka a prodej nemovitosti v dražbě


V roce 2008 jsem koupil menší rodinný dům za 800.000 Kč, na který jsem si vzal hypotéční úvěr. Ručil jsem zakoupenou nemovitostí ve výši 100 %. K dnešnímu dni zbývá doplatit asi 740.000 Kč. Z osobních důvodů jsem byl nucen odstěhovat se a nemovitost dál neužívat. Chtěl bych se zeptat, mohu-li nemovitost podstoupit bance aniž bych v případě dražby bankou, výše uvedené nemovitosti, musel doplácet rozdíl mezi prodejní cenou (byla-li by nižší) a zůstatkem dluhu.
V obchodních podmínkách smlouvy o hypotečním úvěru a v zástavní smlouvě k nemovitosti o tomto není žádná zmínka.
Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
Nemovitost, na které vázne hypotéka, je možné prodat s tím, že hypotéku převedete na třetí osobu, která nemovitost koupí. To by bylo asi finančně nejlepší řešení pro Vás. Pokud by nemovitost prodávala banka v dražbě, není to již pro Vás úplně nejvýhodnější. Samozřejmě jste dlužníkem banky, bance ručíte nemovitostí, banka tedy nemovitost prodá, pokud nebudete hypotéku dále splácet, uspokojí se z výtěžku prodeje a pokud tento nebude postačovat bude na Vás rozdíl pochopitelně vymáhat.


OBČAN-BYDLENÍ
- Kolik bytů SVJ musí souhlasit s vložením rozhodčí doložky do smlouvy?
- Může výbor SVJ zveřejnit jména dlužníků dlužicích fondu oprav?
- Dlužníci domu SVJ - může výbor zveřejnit jejich jména?
- Dlužníci fondu oprav - může je výbor SVJ zveřejnit?


Jsme Společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ). Prosím o zodpovězení dvou dotazů:
1. Ve smlouvě se správcem nemáme rozhodčí doložku, před podpisem smlouvy jsme ji nechali odstranit. Nyní nám správce doporučuje ji dodatečně schválit z důvodu snadnějšího postupu při jednání s dlužníky. Jaké procento dle rozlohy bytovýchjednotek potřebujeme ke schválení? Celých 100% nebo postačuje 75% hlasů dle rozlohy bytových jednotek?
2. Je možné oznámit vlastníkům bytových jednotek konkrétní jména dlužníků - dluží nám všem vlastníkům a jména zná jen výbor SVJ. Může je výbor zveřejnit na schromáždění a společně s tím i výše částek?
Děkuji. Miriam

ODPOVĚĎ:
1. vzhledem k tomu, že je to změna základního dokumentu, tak musí být schválena všemi, kteří jsou účastníky původní smlouvy.
2. uveřejnění je možné, zvyklý postup je zveřejnění čísla bytu a dlužné částky.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Lhůta na ukončení konkurzu zkrachovalé firmy v úpadku
- Do kdy musí být ukončeno konkurzní řízení firmy v úpadku?


Je nějaká lhůta pro ukončení konkurzu za zkrachovalou firmou? Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Insolvenční zákon hovoří o tom, že konkurs je způsob řešení úpadku spočívající v tom, že na základě rozhodnutí o prohlášení konkursu jsou zjištěné pohledávky věřitelů zásadně poměrně uspokojeny z výnosu zpeněžení majetkové podstaty s tím, že neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají.

Konkurs tedy končí převedením veškerého majetku, který náleží do majetkové podstaty věřitelům.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může pronajímatel vystěhovat nájemce pokud neopatří náhradní byt?
- Vystěhování nájemníka bez zajištění náhradního bytu
- Neoprávněné vyklizení bytu pronajímatelem
- Pronajímatel vystěhoval nájemníka bez důvodu - obrana
- Byt pronajímatele pro vlastní potřebu a lhůta na vystěhování nájemníka
- Soudní výpověď z bytu - pronajímatel potřebuje byt pro sebe a rodinu
- Zaplacení stěhování pronajímatelem - soudní výpověď z bytu
- Právo, nárok na úhradu nákladů stěhování - soudní výpověď z bytu
- Neoprávněné vystěhování nájemníka pronajímatelem - jak se bránit
- Obrana při bezdůvodném vystěhování nájemce pronajímatelem


Jsem nájemnice činžovního (bytového) domu, majitelka mi dala soudní výpověď z bytu z důvodu že byt potřebuje pro vlastní potřebu. Soud jí vyhověl a určil jí, že mi musí dát přiměřený náhradní byt. V současné době mi již běží tříměsíční výpovědní lhůta, která končí 31. března 2012 (poznámka správce poradny - zodpovězené dotazy jsou ukládány do veřejné sekce někdy s delším časovým odstupem). Od majitelky nemám žádný náhradní byt. Pronajímatelka našla realitní kancelář, která mi byt nabídla a já jsem byla ochotná tento byt přijmout. Záhy mi však přišla e-mailem odpověď této kanceláře, že paní majitelka tuto bytovou náhradu z finančních důvodů zamítla.
Je možné kdyby do konce března paní majitelka žádný byt nenašla, aby mě mohla vystěhovat z dosavadního bytu i s mou dvanáctiletou dcerou na ulici, tedy defacto bez náhradního bydlení? Kdyby došlo k této situaci jak se proti tomuto jednání bránit. Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Vystěhování z bytu (po uplynutí výpovědní doby) se rozhodně obávat nemusíte. Dle § 711a/5 Občanského zákoníku platí, že má-li nájemce právo na bytovou náhradu (což je ve Vašem případě splněno a soud to potvrdil), je povinen byt vyklidit do 15 dnů po zajištění odpovídající bytové náhrady, tzn. že dokud Vám nebude ze strany pronajímatelky nabídnut přiměřený náhradní byt (dle § 712/2 Občanského zákoníku), nejste povinna se z bytu vystěhovat.
Nenabídne-li Vám pronajímatelka přiměřený náhradní byt do konce výpovědní doby, dojde sice k 31. 3. 2012 k zániku nájemního vztahu, v bytě však budete oprávněna i nadále bydlet, přičemž na tento „přechodný stav“ se budou přiměřeně vztahovat ustanovení Občanského zákoníku o nájmu bytu (§ 712a Občanského zákoníku), tj. že budete i nadále povinna platit nájemné, byt nepoškozovat, pronajímatelka bude mimo jiné povinna zajistit Vám nerušené užívání bytu apod.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 711a/3 Občanského zákoníku je pronajímatelka povinna uhradit Vám nezbytné stěhovací náklady (pokud nedojde k jiné dohodě).
Pronajímatelka není v žádném případě oprávněna vystěhovat Vás z bytu svépomocí (např. výměnou zámku u dveří). Pokud by k této situaci došlo, lze Vám doporučit:
1/ Přivolat okamžitě Policii ČR, neboť tímto počínáním by se pronajímatelka s největší pravděpodobností dopustila trestného činu neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru (§ 208/2 trestního zákoníku), za který hrozí trest odnětí svobody až na dvě léta nebo peněžitý trest.
2/ Obrátit se okamžitě (tj. cca během jednoho až dvou dnů) na místně příslušný obecní úřad a domáhat se zde dle § 5 Občanského zákoníku ochrany před zásahem do tzv. pokojného stavu (tímto pokojným stavem je samozřejmě Vaše oprávněné užívání bytu). Obecní úřad může předběžně zásah zakázat nebo pronajímatelce uložit, aby byl obnoven předešlý stav (tj. aby Vám umožnila návrat do bytu).


SPRÁVNÍ-OBCE
- Volné pobíhání psů po obci - jak se bránit?
- Kam si stěžovat při volném pobíhání psů po vesnici?
- Psi bez dozoru pobíhající po vesnici, obci - kam si stěžovat
- Stížnost na volné pobíhání psů po obci, vesnici
- Soused venčí psa, psy bez vodítka a košíku (náhubku) - kam stěžovat?
- Pes bez vodítka a košíku pokousal jiného psa - stížnost na úřad
- Pes bez vodítka a košíku pokousal dítě - stížnost na úřad
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Přestupek venčení psa bez vodítka, košíku (náhubku)
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Maximální pokuta za psa bez vodítka a košíku (náhubku)
SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Lhůta obecního úřadu na vyřízení oznámení o přestupku
- Maximální lhůta na vyřízení stížnosti podané OÚ
- Do kdy musí obecní úřad vyřídit stížnost obyvatele


Manželka souseda chodí s dvěma psy volně, bez vodítka. Když jsem se jí zeptala z jakého důvodu nemá vodítko, tak mi bylo řečeno, že "mi do toho nic není". Psi v minulosti napadli člověka a malé dítě. A cca před týdnem opět dotyčné paní pes utekl a pokousal psa mé sousedky (jezevčíka). Je možné proti tomu nějak zakročit? Podávala jsem stížnost na obecní úřad u nás ve městě, ale zřejmě se ještě nic neděje, stížnost byla podána cca před 1 měsícem a půl. Děkuji, Radana

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě je klíčové, zda obec (na jejímž území má Vaše sousedka bydliště, resp. na jejímž území venčí své psy), vydala obecně závaznou vyhlášku dle § 24/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání. Dle tohoto ustanovení je obec oprávněna upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů, tj. např. stanovit, že psi mohou být na veřejných prostranstvích venčeni pouze na vodítku či s náhubkem a na kterých veřejných prostranstvích mohou psi volně pobíhat. Zda Vaše obec tuto obecně závaznou vyhlášku vydala či nikoli zjistíte nahlédnutím na její internetové stránky, popř. dotazem na obecním úřadě (přičemž si text této vyhlášky můžete samozřejmě vyžádat).
Pokud Vaše obec vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání vydala a Vaše sousedka venčením svých psů nerespektuje její ustanovení, dopustila se přestupku dle § 27/1 písm. j) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za který jí hrozí pokuta do výše 50.000,- Kč (§ 27/10 písm. c) zákona na ochranu zvířat proti týrání).
Pokud Vaše obec naopak obecně závaznou vyhlášku dle zákona na ochranu zvířat proti týrání nevydala, nelze jednání Vaší sousedky spočívající ve volném pobíhání jejích psů bez dalšího sankcionovat. Za splnění určitých podmínek by však bylo možné hodnotit jednání Vaší sousedky např. jako přestupek proti veřejnému pořádku (zejména dle § 47/1 písm. b), d) nebo g) přestupkového zákona), přestupek proti občanskému soužití (zejména § 49/1 písm. b) nebo c) přestupkového zákona) či jako přestupek proti majetku (§ 50/1 písm. a) přestupkového zákona).
Pokud jste podala proti jednání své sousedky stížnost, měla by být obecním úřadem hodnocena jako oznámení o přestupku dle § 67/2 přestupkového zákona. V tomto případě může obecní úřad věc odložit (např. z důvodu dle § 66/3 písm. a) nebo g) přestupkového zákona), postoupit věc jinému orgánu či zahájit řízení (dle § 67/3 přestupkového zákona je obecní úřad povinen zahájit řízení o přestupku bezodkladně, nejpozději do šedesáti dnů od jeho oznámení). Ve Vašem případě je tedy možné, že věc byla obecním úřadem odložena (obecní úřad není dle § 66/4 přestupkového zákona povinen Vás o tom vyrozumět) či dosud nebylo zahájeno přestupkové řízení.
Chcete-li se dozvědět, jak bylo s Vaší stížností naloženo, můžete se obrátit s dotazem (ideálně písemně) na obecní úřad, který je dle §67/4 přestupkového zákona povinen Vás do 30 dnů od Vaší stížnosti (dle mého názoru je možné o tuto informaci požádat i později) informovat, jak bylo s Vaším oznámením naloženo.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Znehodnocení pozemku z důvodu vojenských radarových paprsků
- Mohou vojáci namířit informační radarový paprsek přes soukromý pozemek?
- Odškodnění za znehodnocený pozemek
- Mohu požadovat po vojsku postavení stožáru kvůli radarovému paprsku?
RŮZNÉ-STAVBY
- Odvolání proti zamítavému stanovisku ve stavebním řízení
- Závaznost územní studie pro stavební povolení a řízení
- Je stavební úřad povinen zdůvodnit rozhodnutí o zamítnutí stavebního povolení?


12/2007 jsem zakoupil pozemek 2023/1 v KÚ Chrudim. Byla schválena změna č. UP č. 16. Chtěl jsem stavět, rozdělil jsem pozemek 2023/1 na tři nové - 2023/1, 2023/6 a 2023/7. Zadal jsem architektce podklady pro navržení domu na pozemek 2023/1 s tím, že jsem počítal s umístěním domu na severní straně pozemku tak, aby byla plně využita jižní strana pozemku. Město zadalo na území, kde mám pozemek zpracování územní studie, proto jsem musel s prací přestat. Po dopracování studie jsme dodělali arch. návrh.
Město Chrudim je z části v ochranném pásmu radarových vojenských paprsků. Na městě jsme si vyžádali podklady, kde v mapě byl i radarový paprsek, který míjel náš pozemek. Stejně učinil další stavebník. Oba jsme dostali mapu se zakresleným paprskem mimo naše pozemky. Po dokončení architektského návrhu, projektu na sítě atp. jsme si vyžádali stanovisko VUSS Pardubice k paprsku a dostali jsme zamítavé stanovisko na možnost stavět z důvodu existence paprsku vedoucího skrze náš pozemek v nízké výšce.
Radarový paprsek vojenského zařízení byl vystavěn bez našeho vědomí 2008. V době, kdy jsme čekali na zpracování územní studie městem. Ve studii nebyl paprsek zakreslen. Při následných jednáních s městem a vojáky nám bylo oznámeno řešení postavit u vojáků 43m vysoký stožár, který by paprsek nadzvedl, cena stožáru 2.500.000 milionu Kč, prý to máme zaplatit my.
Mohou vojáci postavit radar a namířit informační paprsek skrze můj soukromý stavební pozemek bez mého vědomí? Mám právo na kompenzaci finanční nebo jinou za znehodnocení pozemku. Mohu po nich požadovat aby udělali stožár na své náklady?
Do vyřešení problému s paprskem jsem ustoupil s možností stavět na pozemku 2023/1 KU Chrudim a uvolil jsem se stavět na pozemku 2023/6 KU Chrudim – sousedící pozemek. Který je užší a tím pádem se nevejde na pozemek můj původní zaplacený arch. návrh. Podařilo se dojednat změnu územní studie tak, abych mohl dům postavit na severní straně pozemku. Vzhledem k šíři pozemku navrhla architektka umístění garáže na jižní straně pozemku. Na to konto mi architekt města a vedoucí UP sdělili, že mi z estetických důvodů nedovolí postavit garáž u silnice. Do územní studie nedovolí zamalovat vedlejší stavební čáru, která by uvolnila možnost postavit garáž samostatně u silnice.
Má město právo na základě subjektivního pocitu, že se něco nelíbí zakázat mi stavět na mém pozemku garáž samostatně mimo hlavní budovu. Je pro takové jednání právní podklad? Jak se mohu bránit? Jak mohu zabránit zavkladování studie, která mi v podstatě brání stavět?
Děkuji, Ctirad

ODPOVĚĎ:
Na dotazy odpovím ve Vámi zvoleném pořadí:
1/ Radarový paprsek:
Dle § 175/1 stavebního zákona lze v územích vymezených Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra (v zájmu zajišťování obrany a bezpečnosti státu) vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu jen na základě jejich závazného stanoviska, přičemž vymezená území budou oznámena stavebním úřadům, v jejichž správních obvodech se nacházejí.
K určitým paradoxům může v této souvislosti docházet při střetu povinnosti armády ČR, jako vlastníka technické infrastruktury k poskytování polohopisné situace technické infrastruktury dle § 27/3 a 4 stavebního zákona s povinností k utajování vyhrazených a důvěrných informací.
Neboť informace o vojenských sdělovacích sítích patří dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti a dle nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, mezi informace utajované, poskytuje Ministerstvo obrany úřadům územního plánování údaje technické infrastruktury (jako její vlastník dle § 27/3 a 4 stavebního zákona) pouze jako vymezení pásma území (v přiměřené šíři), ve kterém se příslušná infrastruktura nachází.
Z Vašeho dotazu nevyplývá, zda bylo na základě zamítavého závazného stanoviska VUSS v Pardubicích vydáno též zamítavé rozhodnutí stavebního úřadu či zda jste již na základě stanoviska VUSS ve stavebním řízení nepokračoval. Neboť není možné podat opravný prostředek proti závaznému stanovisku, lze Vám doporučit ve stavebním řízení pokračovat (popř. ho znovu započít) a podat následně odvolání proti zamítavému rozhodnutí stavebního úřadu. Takové odvolání můžete samozřejmě směřovat i (popř. výhradně) proti obsahu závazného stanoviska VUSS (na jehož základě stavební úřad rozhodl ve Váš neprospěch). Nadřízený stavební úřad (který bude o Vašem odvolání rozhodovat) si vyžádá stanovisko nadřízeného úřadu VUSS v Pardubicích, který může závazné stanovisko VUSS v Pardubicích potvrdit či změnit (§ 149/4 správního řádu).
Další možností obrany proti závaznému stanovisku VUSS v Pardubicích je podání podnětu k zahájení přezkumného řízení dle § 149/5 správního řádu. Na zahájení přezkumného řízení (z důvodu nezákonnosti závazného stanoviska) však není právní nárok, vše závisí na posouzení nadřízeného úřadu VUSS v Pardubicích.
Právo na finanční náhradu za znehodnocení svého pozemku dle mého názoru máte. Problematickým je však v této souvislosti právní titul takového požadavku, neboť právní řád pro tuto situaci žádný zvláštní institut neobsahuje.
Je nepochybné, že zaměřením radarového paprsku nad Vaším pozemkem (a následným vydáním zamítavého závazného stanoviska, resp. zamítavého rozhodnutí stavebního úřadu) došlo k omezení Vašeho vlastnického práva, které je dle čl. 11/4 Listiny základních práv a svobod možné pouze ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. Každý vlastník nemovité či movité věci je sice povinen strpět určitá omezení při výkonu svého vlastnického práva (bez nároku na jakoukoli kompenzaci), je však nutné aplikovat zde tzv. míru spravedlivé rovnováhy, tj. rovnováhu mezi požadavky obecného zájmu a imperativy na ochranu základních práv jednotlivce, neboť upřednostnění veřejného zájmu nad zájmem soukromým (bez jakékoli náhrady) je přímým popřením ochrany vlastnického práva (jako práva tzv. absolutního).
Jako určitá pomůcka může v této souvislosti posloužit i § 175/2 stavebního zákona dle něhož mohou Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra ve vymezených územích uplatňovat u staveb již zřízených požadavky na nezbytné úpravy nebo si u nich vyhradit předchozí závazné stanovisko ke změnám stavby, přičemž náklady na nezbytné úpravy provedené na zvláštní požadavek Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra hradí tyto orgány. Svou argumentaci byste proto mohl založit na tvrzení, že je-li příslušný orgán povinen hradit náklady stavebních úprav, vyvolaných jeho požadavkem, bylo by nespravedlivé, aby nebyl stejným způsobem povinen kompenzovat i znehodnocení pozemku, vyvolané zamítavým závazným stanoviskem (navíc pak v situaci, kdy je radarový paprsek zakreslen mimo Váš pozemek). neboť se v této souvislosti jedná o právně poměrně složitý případ (jehož výsledek není možné předvídat), doporučuji Vám oslovit v této věci advokáta.
2/ Stavba garáže:
Neboť územní studie patří podle stavebního zákona mezi tzv. územně plánovací podklady, slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování v území (tj. k vydávání územních rozhodnutí či souhlasů, s návazným vydáním stavebního povolení). Obsah územní studie proto není pro stavební úřad závazný, resp. stavební úřad je oprávněn do této studie před jejím schválením zasahovat.
Tyto zásahy mohou být stavebním úřadem realizovány rovněž z důvodů urbanistických, architektonických či estetických, tzn. aby využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny (např. i umístění staveb) odpovídalo požadavkům dle § 19 stavebního zákona.
Stavební úřad je povinen své zamítavé rozhodnutí řádně odůvodnit, v případě svého nesouhlasu se můžete proti takovému rozhodnutí bránit cestou řádných opravných prostředků (zejména odvolání).


RODINA-SJM A ROZVOD
- Uzavření dohody o vypořádání SJM před rozvodem manželství
- Platnost a účinnost dohody o vypořádání SJM před rozvodem manželství
- Zrušení rozvodu manželství - platí předtím podepsaná dohoda o vypořádání SJM?
- Rozdíl mezi platností a účinností dohody o vypořádání majetku manželů
- Existuje SJM po podepsání dohody o vypořádání SJM?
- Zaniká společné jmění manželů po podepsání dohody vypořádání SJM?
- Neplatnost dohody o vypořádání SJM a zúžení SJM (společného jmění manželů)
- Je platná dohoda o vypořádání SJM pokud zrušíme rozvod manželství?
- Zpětvzetí návrhu na rozvod manželství a platnost dohody o vypořádání SJM
- vyhrazení vzniku SJM formou notářského zápisu u notáře
- Dluhy jednoho z manželů a podepsání dohody o vypořádání SJM
- Zúžení SJM soudně na návrh jednoho z manželů § 148/1 Občanského zákoníku


Mám dotaz k majetkovému vypořádání společného jmění manželů před rozvodem. S manželem nám proběhl soud o svěření našeho dítěte do mé péče. Dítě mám u sebe a vychovávám je. Manžel se vystěhoval ze společného bydliště. Má svůj byt a já také svůj. Oba máme ve svém bytě trvalý pobyt. Každý v jiném městě. Pak následoval soud o rozvodu manželství. V tuto dobu jsme si udělali majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm. Rozdělili jsme si majetek dle smlouvy, rozvněž každý své pohledávky a povinnosti vůči nim.
Ale pak jsem rozvod zrušili. Proběhlo zpětvzetí návrhu na rozvod manželství. Nadále se setkáváme 3x týdně s tím, že každý sám hospodaříme, manžel mi platí výživné na dítě a spokojeně fungujeme. Rozhodli jsme se definitivně nerozvádět. Zajímá mě, zda tato smlouva nadále platí i kdybychom takto setrvali napořád. To znamená, že pokud si nyní zakoupím já nějaký movitý nebo nemovitý majetek nebo naopak kdyby muži vznikla pohledávka (tzn. udělal si nějaké dluhy, vzal si úvěry apod.), zda je povinnen si muž toto již sám hradit a rovněž zda druhá strana nemá nárok ani na nově nabytý majetek či povinnost hradit za druhého pohledávku, což je v našem majetkovém vypořádání stanoveno. Tato smlouva je notářsky ověřena a podepsána. Děkuji, Gábina

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel zcela přesně nevyplývá, co myslíte termínem „majetkové vypořádání na dobu do rozvodu a i po něm“, předpokládám ale, že se jedná o tzv. "dohodu o vypořádání společného jmění manželů" (§ 150/1 Občanského zákoníku).
Je sice pravdou, že dohodu o vypořádání SJM lze uzavřít i před rozvodem manželství, v takovém případě však dohoda nabude pouze PLATNOSTI. ÚČINNOU se stane až v okamžiku zániku manželství (tedy právní mocí rozsudku o rozvodu). Ve Vašem případě je dohoda o vypořádání SJM platná, její faktické účinky (tj. právní rozdělení společného jmění manželů) však nenastaly, z právního hlediska tedy vaše SJM stále existuje.
Pokud tedy například přestane Váš manžel splácet některý ze svých dluhů, může se věřitel obrátit i na Vás, případnou exekuci nevyjímaje.
Hodláte-li manželství zachovat a chcete-li zároveň vyřešit majetkovou situaci, můžete své SJM tzv. zúžit. V takovém případě je nutné uzavřít smlouvu o zúžení SJM (ve formě notářského zápisu), v níž se se svým manželem dohodnete, jaký majetek bude ze SJM vyloučen a komu připadne (§ 143a/1 Občanského zákoníku).
Je rovněž možné tzv. vyhradit vznik SJM až ke dni zániku manželství (používáno zejména v případě podnikatelské činnosti některého z manželů), opět je zapotřebí forma notářského zápisu (§ 143a/2 Občanského zákoníku).
Určitou nevýhodou výše uvedených smluv je jejich modifikovaná závaznost ve vztahu ke třetím osobám (zejména věřitelům). Dle § 143a/4 Občanského zákoníku se mohou manželé vůči jiné osobě na smlouvu o zúžení SJM (popř. smlouvu o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství) odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám. Pokud by tedy některý z vás uvažoval například o uzavření úvěrové smlouvy, bude vhodné, aby v této smlouvě výslovně zmínil, že věřitel byl seznámen s obsahem smlouvy o zúžení SJM (popř. smlouvy o vyhrazení vzniku SJM ke dni zániku manželství). Je rovněž nutné pamatovat na to, že pro účely případné exekuce se k výše uvedeným smlouvám nepřihlíží (§ 42 exekučního řádu), tzn. že exekuce může být vedena i proti majetku, který byl původně součástí SJM.
SJM může být rovněž zúženo soudním rozhodnutím (§ 148/1 Občanského zákoníku), soud takto ovšem postupuje na návrh některého z manželů a pouze při existenci závažných důvodů (o nichž lze ve Vašem případě pochybovat).


OBČAN-BYDLENÍ
- Hluční sousedi v bytovém domě - jak se bránit, postupovat?
- Je možné zavolat na hlučné nájemníky Policii?
- Hluční nájemníci v bytě pronajímatele - ten na výtku souseda vyhrožuje právníkem
- Hluk v bytě v domě bytového družstva - jak postupovat?
- Hluk od sousedů v bytovém domě - kam si stěžovat, postup
- Hluk v domě - jak postupovat, návod jak se bránit
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Maximální pokuta za rušení nočního klidu


Vlastníme 3 pokojový byt v družstevnám domě, byt je v osobním vlastnictví. Stejně i majitelka pod námi. Ta byt pronajala, odstěhovala se a s 5 nájemníky začaly problémy. V bytě je v noci hluk, podotýkám i do půl 3 do rána. Upozornili jsme nájemníky, kontaktovali jsme i majitelku pronajatého bytu. Prý je to tvrzení proti tvrzení, oni tvrdí, že se chovají slušně. V každém pokoji bydlí někdo jiný, nejsou nijak spříznění. Máme se prý obrátit na policii či městský úřad a nemáme ji s tímto problémem obtěžovat a kontaktovat. Vyhrožuje nám právníkem.
Je to opravdu tak, že pokud se majitel odstěhuje, byt pronajme, že mu skončí veškeré povinnosti s užíváním bytu a vzniklé problémy si musíme řešit sami, a ne ona, i když je majitelka? Že ji opravdu nesmíme kontaktovat? Koho tedy, když ne ji? Děkuji, Dagmar

ODPOVĚĎ:
Správně tušíte, že tvrzení Vaší sousedky neodpovídá platné právní úpravě, přičemž výhrůžky právníkem nemusíte brát příliš vážně, jedná se zpravidla o běžné "rétorické zastrašování". S ohledem na skutečnost, že Vaše sousedka svůj byt pronajímá, nabízí se Vám několik variant řešení:
1/ Stížnost u bytového družstva BD:
V první řadě Vám lze doporučit zainteresovat do problému bytové družstvo a podat na nájemníky v sousedním bytě stížnost (popř. tak učinit společně s ostatními nespokojenými sousedy). Není samozřejmě jisté, zda přinese tento postup nějaké ovoce, budete však mít k dispozici přinejmenším písemný doklad o své snaze nastalý stav řešit.
Na tomto místě připomínám, že dle § 689/2 Občanského zákoníku je nájemce povinen řádně užívat byt, společné prostory a zařízení domu a řádně požívat plnění, jejichž poskytování je s užíváním bytu spojeno, přičemž dle § 690 Občanského zákoníku jsou nájemci povinni při výkonu svých práv dbát na to, aby v domě bylo vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv.
2/ Kontaktování policie:
V případě přetrvávajících problémů je samozřejmě možné kontaktovat policii (obecní i Policii ČR).
Dle § 47 písm. b) a c) přestupkového zákona se dopustí přestupku ten, kdo poruší noční klid nebo vzbudí veřejné pohoršení, přičemž za tento přestupek je možné udělit pokutu do 5.000,- Kč. Protokol z policejního šetření (který si můžete vyžádat) Vám pak může opět posloužit jako písemný důkaz.
3/ Sousedský spor:
Na majitelku sousedního bytu můžete podat rovněž žalobu k soudu. Dle § 127/1 Občanského zákoníku se musí vlastník věci zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv; proto zejména nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem apod. Rovněž v této souvislosti by bylo vhodné, aby žalobu podalo spolu s Vámi co nejvíce dalších sousedů, popř. aby byli ochotni podat k neuspokojivé situaci v domě alespoň svědeckou výpověď.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Náhrada škody po nemocnici za nepovedenou sterilizaci ženy
- Odškodnění za nepovedenou sterilizaci ženy (následek - rizikové otěhotnění)
- Rizikové těhotenství, otěhotnění z důvodu nepovedené sterilizace ženy
- Těhotenství po sterilizaci v nemocnici a nárok na odškodnění
- Nárok na odškodnění při těhotenství po sterilizaci
- Non lege artis postup sterilizace a nárok na odškodnění za těhotenství


Mám tři děti - * 2001, 2008, 2011. Všechny děti jsem rodila císařským řezem. V roce 2001 jsem po 15hodinovém porodu "něco" komplikovalo, tudíž byl císařský řez - akutní. Po 6 dnech po operaci jsem dostala teploty a tři dny na to mě znovu operovali pro abces v Douglasově prostoru (pozn. prostor mezi pochvou a konečníkem). V roce 2008 jsem rodila v jiné nemocnici již plánovaným císařským řezem, porod byl ve spinální anestezii a až na malou ztrátu krve jsme po týdnu byla doma. 06/2011 jsem šla rodit do stejné porodnice jako po druhé. Bylo mi sděleno, že další císař (4. v pořadí) už by byl velmi riskantní a navrhli mi sterilizaci, se kterou jsem souhlasila. 3. porod proběhl s obrovskými problémy, měla jsem 1,5 l krve ztráty. Došlo k perforaci (proděravění) střeva, 5 dní na JIP atd. Přesto mi bylo sděleno, že sterilizace proběhla v pořádku. Po 15 měsících od posledního porodu jsme měla zpožděnou menstruaci, tudíž jsme zašla ke svému gynekologovi. Ten mi potvrdil asi 6. týden těhotenství a bezprostředně navrhl umělé přerušení těhotenství ze zdravotních důvodů.
4.10. jsem tedy prodělala umělé přerušení těhotenství UPT. Bylo to pro mne opět velkým ohrožením, kvůli riziku perforace dělohy, ale taky jsme utrpěla újmu psychickou. Mohu se dožadovat odškodnění v nemocnici, kde dělali sterilizaci? Děkuji. Gizela

ODPOVĚĎ:
Vaše situace se týká medicínsky složité problematiky, k níž se však vztahuje poměrně ustálená judikatura. V minulosti bylo v ČR vedeno již několik soudních sporů, v jejichž rámci se ženy domáhaly na zdravotnických zařízeních „odškodnění“ za narození dítěte po předchozím podstoupení interrupce či sterilizace. Neboť Váš případ se se shora uvedenými shoduje pouze v první části (tj. provedení sterilizace, která však dalšímu těhotenství nezabránila), podotknu pouze na okraj, že požadavek satisfakce za narození (původně nechtěného) dítěte byl soudy v některých případech shledán jako jsoucí v rozporu s dobrými mravy.
Z rozsudků v obdobných případech však lze dovodit dvě klíčové premisy i pro Vás:
1/ Váš nárok na finanční či jinou satisfakci bude samozřejmě založen v případě, že sterilizace Vám nebyla lékaři provedena v souladu se současnými poznatky lékařské vědy (tzv. non lege artis). Neboť se však jedná o otázku odbornou, musela by být v případném soudním sporu objasněna prostřednictvím znaleckého posudku.
2/ Váš nárok na satisfakci by mohl být rovněž dán, pokud nebyl Váš souhlas s provedením sterilizace skutečně informovaný, tzn. pokud Vám nebyly ze strany ošetřujícího lékaře sděleny všechny podstatné informace, které se k provedení tak závažného zákroku vztahují. V této souvislosti se jedná zejména o poučení o tom, že sterilizace (a to i sterilizace správně provedená) nepředstavuje opatření se stoprocentní účinností, tzn. že regenerace těla může za určitých okolností zapříčinit obnovení plodnosti a další těhotenství.
Jste-li proto přesvědčena, že ve Vašem případě došlo k některému ze shora uvedených pochybení, lze Vám doporučit kontaktovat příslušné zdravotnické zařízení a domáhat se zde poskytnutí finanční či jiné satisfakce.
V případě neochoty zdravotnického zařízení Vám pak nezbude, než se obrátit na soud s požadavkem na náhradu škody na zdraví (vyčíslené dle vyhlášky č. 440/2001 Sb.) či nemajetkové újmy (dle § 11 a § 13 Občanského zákoníku). Pro tento krok Vám doporučuji pořízení kompletní kopie příslušné části Vaší zdravotnické dokumentace, znaleckého posudku a zejména advokátní zastoupení.


OBČAN-DLUHY
- Svědectví, svědek u smlouvy o půjčce
- Musí být svědek u ústní smlouvy o půjčce peněz
- Ústní smlouva o půjčce peněz - je nutný svědek?
- Záruka vrácení peněz u ústní smlouvy o půjčce peněz
- Čestné prohlášení svědka o půjčce peněz - je nutný ověřený podpis?
- Je platná ústní smlouva o půjčce peněz?
- Musí být smlouvy o vypůjčení peněz vždy písemná?
- Uznání dluhu notářským, exekutorským zápisem s přímou vykonavatelností
- Maximální lhůta na vrácení peněz dlužníkem věřiteli
- Maximální promlčecí lhůta u dluhu


Půjčil jsem peníze. Stačí čestné prohlášení svědka o půjčce? Musí, nebo nemusí mít toto prohlášení, podpis potvrzený notářem? Díky, Samuel

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu předpokládám, že Vámi zmiňovaná smlouva o půjčce nebyla uzavřena v písemné formě, což však na její platnosti nic nemění (§ 657 a násl. Občanského zákoníku).
Máte-li obavu o případnou vymahatelnost půjčky, je vhodné realizovat půjčku za přítomnosti třetí osoby. Tento „svědek půjčky“ může samozřejmě svou výpověď zachytit např. na písemném prohlášení, přičemž jeho podpis zde může být i úředně ověřen (notářské ověření není zapotřebí).
Pro zajištění Vaší pohledávky Vám však lze především doporučit přimět dlužníka, aby svůj dluh tzv. uznal (co do důvodu i výše) dle § 110 a § 558 Občanského zákoníku. V tomto případě již nebude možné, aby byla existence dluhu zpochybněna, přičemž promlčecí doba se prodlouží na 10 let.
Rovněž se Vám nabízí realizovat uznání dluhu prostřednictvím tzv. notářského/exekutorského zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti,; v tomto případě by při prodlení dlužníka s vrácením půjčky nebylo nutné podávat žalobu a mohlo by být přikročeno k okamžitému exekučnímu vymáhání.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že nebyl-li ve Vámi uzavřené smlouvě o půjčce sjednán termín pro její vrácení (popř. splátky), bude půjčka splatná prvního dne poté, kdy o to bude dlužník Vámi požádán (§ 563 Občanského zákoníku). Neboť však můžete o vrácení půjčky požádat ihned po jejím poskytnutí dlužníkovi, promlčuje se Vaše právo žádat dlužníka o vrácení půjčky po 3 letech od chvíle, kdy jste půjčku dlužníkovi poskytl (§ 101 Občanského zákoníku).
Více o vymáhání běžných dluhů a dluhů ze směnek zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9561-vymahani-dluhu-rozcestnik.htmlOBČAN-DLUHY
- Dlužník nesplácí dluh - jak postupovat?
- Na koho se obrátit když dlužník nesplácí dluh?
- Bývalá přítelkyně nesplácí dluh partnerovi - jak postupovat?
- Vymáhání dluhu po bývalé přítelkyni, družce žalobou u soudu
- Žaloba k soudu na vymáhání dluhu po expřítelkyni, bývalé družce
- Notářsky ověřené uznání dluhu - jak dluh vymáhat?
- Co znamená, co je to příslušenství u dluhu, půjčky
- Příslušenství u dluhu, půjčky - definice, vysvětlení


Píšu za kamaráda, který žil pět let s přítelkyní dával jí celou výplatu a dokonce si vzal i půjčku 150.000 Kč aby si zařídili byt. Po nějaký době zjistil, že přítelkyně přestala půjčku platit, stejně jako výživné na jeho dvě dcery. Když se podíval na složenky, zjistil, že jsou přepsané. Dostal podmínku za půjčku, kterou údajně neplatil. Dostal exekuci na plat. Bývalá přítelkyně se mu písemně omluvila a slíbila, že vše uhradí. Celkový dluh je 300.000 Kč. Dokonce s ním podepsala smlouvu, kde přislíbila splácet 6000 Kč měsíčně. Smlouva a podpisy na ní byli ověřený notářsky, ale samozřejmě zůstalo jen u slibů a dluh svému expříteli nesplácí.
Zaslal jí i dopis, kde jí vyzývá alespoň o snahu platit jakoukoliv částku, ale dopis mu přišel zpět. Je opravdu možné, aby ona nebyla nijak postihnutelná? Narodilo se jí už čtvrté dítě, bere vdovský a sirotčí důchod, žije ve vlastním bytě a je spokojená. Kamarád si našel práci v jiném kraji, bydlí v podnájmu a platí a platí. Na policii nepochodil neví jak má postupovat dál. Děkuji, Oldřiška

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu bohužel nevyplývá, jakou konkrétní smlouvu Váš kamarád se svou bývalou přítelkyní uzavřel či zda se jednalo pouze o tzv. uznání dluhu dle § 558 Občanského zákoníku, popř. o tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti.
Každopádně však platí, že pokud bývalá přítelkyně Vašeho kamaráda neplní svůj závazek ze smlouvy (a byla-li navíc tato smlouva notářsky ověřena), nezbývá Vašemu kamarádovi než se obrátit s žalobou (a tzv. návrhem na vydání platebního rozkazu) na soud. V žalobě je Váš kamarád povinen vylíčit všechny rozhodné skutečnosti, přiložit maximum důkazů (zejména tedy kopii smlouvy a veškerou korespondenci) a je oprávněn se domáhat vydání platebního rozkazu, na jehož základě by byla jeho bývalá přítelkyně povinna mu do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatit dlužnou částku s příslušenstvím (tj. úrokem z prodlení) a veškeré náklady soudního řízení (zejména tedy soudní poplatek, popř. náklady za advokátní zastoupení). V případě, že by bývalá přítelkyně Vašeho kamaráda podala proti platebnímu rozkazu tzv. odpor, může se Váš kamarád v žalobě domáhat vydání rozsudku s obdobným zněním.
Byl-li však u notáře sepsán tzv. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, nemusí se Váš kamarád na soud vůbec obracet, neboť závazek jeho bývalé přítelkyně je tzv. přímo vykonatelný, je tedy možné oslovit exekutora nebo se obrátit na soud s návrhem na výkon rozhodnutí.
Detailně pojednáváme o vymáhání dluhů v následující stránce:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/vymahani-dluhu-soudne-exekucne/9561-vymahani-dluhu-rozcestnik.html


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jednorázová náhrada za omezení v důsledku vedení kanalizace a vodovodu?
- Odměna od obce, města za vedení kanalizace, vodovodu na soukromém pozemku
- Vedení vodovodu a kanalizace na soukromém pozemku a odměna od obce, města
- Odškodnění za vedení kanalizace a vodovodu přes soukromý pozemek vlastníka
- Finanční kompenzace za užívání soukromého pozemku obcí, městem
- Jednorázová odměna za užívání soukromého pozemku obcí, městem
RŮZNÉ-STAVBA
- Ochranné pásmo kolem vodovodu, kanalizace a § 58/3 vodního zákona
- Je možné stavět u vodovodu, kanalizace?
- Povolení na stavební úpravy u obecního vodovodu, kanalizace
- Majitel vodovodu, kanalizace zakazuje stavbu - kam se obrátit?
- Znemožnění stavebních úprav u vodovodu, kanalizace - jak postupovat?


Na mém pozemku je vedena obecní kanalizace taktéž obecní vodovod. Z tohoto důvodu na této části pozemku nemohu provádět žádné stavební, či jiné úpravy. Je možné požadovat finanční kompenzaci vůči obci za užívání mého pozemku. Děkuji, Šimon

ODPOVĚĎ:
Z Vašeho dotazu nevyplývá bohužel řada podrobností, na jejichž základě by bylo možné provést důkladnější právní analýzu (zejména není jasné, kdy byly kanalizační stoka a vodovodní řad na Vašem pozemku vybudovány, resp. zda jste v této době předmětný pozemek již vlastnil či byl vlastníkem Váš právní předchůdce). Svou odpověď proto pojmu obecněji, na Váš případ se však samozřejmě také vztahuje.
Dle § 58/3 vodního zákona může vodoprávní úřad na návrh vlastníka vodního díla v zájmu jeho ochrany stanovit ochranná pásma podél vodního díla a zakázat nebo omezit na nich (podle povahy vodního díla) umísťování a provádění některých staveb nebo činností, přičemž vlastníci pozemků a staveb v ochranném pásmu mají vůči vlastníkovi vodního díla nárok na náhradu majetkové újmy, která jim uvedeným zákazem nebo omezením vznikne. Nedojde-li mezi vlastníkem pozemků a staveb v ochranném pásmu a vlastníkem vodního díla k dohodě o výši náhrady, rozhodne o její výši soud.
Obdobná úprava je stanovena pro
a/ vstupování vlastníka vodovodu a kanalizace na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází a
b/ umísťování tabulky vyznačující polohu vodovodu nebo kanalizace na cizích pozemcích nebo stavbách. Dle § 7/4 a 5 zákona o vodovodech a kanalizacích musí být shora uvedená oprávnění vlastníka vodovodu a kanalizace prováděna se všemi ohledy na oprávněné zájmy vlastníka stavby či pozemku, přičemž vznikne-li vlastníkovi stavby či pozemku touto činností majetková újma nebo je-li omezen v obvyklém užívání pozemku nebo stavby, má právo na náhradu.
Nedojde-li k dohodě o výši a způsobu náhrady, poskytne vlastník vodovodu a kanalizace této osobě jednorázovou náhradu podle zákona o oceňování majetku. Tato náhrada musí být vlastníkovi pozemku nebo stavby poskytnuta nejpozději do 6 měsíců ode dne vzniku práva na náhradu. Tím není samozřejmě dotčeno právo domáhat se náhrady u soudu.
S ohledem na shora uvedené Vám proto doporučuji zahájit s poukazem na citované právní předpisy jednání s vlastníkem vodovodu a kanalizace o poskytnutí jednorázové náhrady za omezení Vašich vlastnických práv.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 23/4 zákona o vodovodech a kanalizacích může být na Vaší žádost vodoprávním úřadem povolena výjimka z obecného omezení činností v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace. Dle § 23/5 zákona o vodovodech a kanalizacích jste oprávněn vykonávat zde vyjmenované činnosti pouze s předchozím písemným souhlasem vlastníka (či provozovatele) vodovodu a kanalizace, přičemž v případě nezískání takového souhlasu jste oprávněn obrátit se se stejnou žádostí na příslušný vodoprávní úřad.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Zmaření prodeje bytu kvůli pomluvě souseda a náhrada škody
- Pomluva, lež souseda zmařila prodej bytu, domu - náhrada ušlého zisku, škody
- Ustoupením od sjednávaného prodeje bytu, domu z důvodu lži, pomluvy souseda
- Náhrada ušlého zisku - pomluva souseda zmařila prodej bytu, rodinného domu
- Jak se vypočítává náhrada ušlého zisku (při zmaření obchodu, prodeje věci)
- Výpočet náhrady ušlého zisku a rozsudek nejvyššího soudu 25 Cdo 818/2005
SPRÁVNÍ-POKUTY
- Přestupek proti občanskému soužití - maximální výše pokuty
SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Přestupek proti občanskému soužití - definice dle § 49/1 c) přestupkového zákona
- Přestupek proti občanskému soužití - příklad schválnosti


Právě jsme přišli o zájemce o náš prodávaný byt a to tak, že soused v ulici sdělil zájemkyni o tento byt, že v domě je drogové doupě, aby byt v domě nekupovala. To samé sdělil i jejímu manželovi, když onoho informátora druhý den navštívil, aby se ho zeptal osobně. Řekl mu opět, ať byt nekupují, že je tam drogové doupě a že budou nešťastní.
Podotýkám, že toto je absolutní lež, v domě se žádné drogové doupě nevyskytuje. Jde o pomluvu. Kvůli této pomluvě sešlo z prodeje bytu. Byla tedy zmařena transakce za 1.400.000 Kč.
Jedná se o pomluvu jako trestný čin podle § 11 Občanského zákoníku? Co máme dělat? Děkuji, Hedvika

ODPOVĚĎ:
V současné situaci se Vám nabízí několik variant řešení:
1/ Ochrana osobnosti:
Nelze vyloučit, že Váš soused se svým počínáním dopustil porušení Vašich osobnostních práv. Dle § 11 Občanského zákoníku má fyzická osoba právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. Rozšiřováním nepravdivých informací o existenci drogového doupěte ve Vašem domě (přestože tato informace není zacílena přímo na Vaší osobu) může bezesporu nepřímo postihnout např.
a/ Vaší občanskou čest (tj. označením Vaší osoby jako toho, kdo žije v blízkosti drogového doupěte, popř. na tuto skutečnost neupozornil možné kupující) nebo
b/ Váš soukromý život (když byl v důsledku rozšíření této informace zmařen sjednávaný prodej bytu).
V této souvislosti se můžete dle § 13/1 Občanského zákoníku domáhat, aby
a/ bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu Vaší osobnosti,
b/ aby byly odstraněny následky těchto zásahů a
c/ aby Vám bylo dáno přiměřené zadostiučinění.
V kontextu Vašeho případu přichází do úvahy zejména požadavek na
a/ zaslání písemné omluvy Vaší osobě a
b/ zaslání písemné omluvy potencionálním kupujícím (se současným konstatováním nepravdivosti dříve podaných informací). Za splnění podmínek dle § 13/2 Občanského zákoníku se můžete domáhat i náhrady nemajetkové újmy v penězích (o úspěchu tohoto požadavku mám však jisté pochybnosti).
2/ Ušlý zisk:
Dle § 442/1 Občanského zákoníku se po svém sousedovi můžete domáhat náhrady ušlého zisku. V této souvislosti je klíčovou a/ existence příčinné souvislosti mezi sdělením nepravdivé informace a odstoupením od sjednávání kupní smlouvy a b/ míra očekávatelnosti prodeje bytu (za Vámi uváděnou kupní cenu) při pravidelném běhu událostí (tj. při nesdělení nepravdivých informací Vaším sousedem).
Rozhodovací praxe soudů se ustálila na názoru, že pro stanovení výše ušlého zisku je zapotřebí zohlednit zejména reálnou dosažitelnost majetkového prospěchu, o který poškozený přišel. V případě ušlého zisku nelze vycházet jen z hypotetického (ničím nepodloženého) předpokladu možného rozmnožení majetku poškozeného, vždy musí být dány konkrétní okolnosti, umožňující závěr, že by při pravidelném běhu věcí bylo možno tvrzeného zisku dosáhnout.
V této souvislosti upozorňuji např. na rozsudek ze dne 28. 1. 2009, sp. zn. 25 Cdo 3586/2006, v němž došel Nejvyšší soud k závěru, že ušlý zisk nemůže představovat jen zmaření zamýšleného výdělečného záměru či příslibu možného výdělku, není-li takový majetkový přínos podložen již existujícími či reálně dosažitelnými okolnostmi, z nichž lze usuzovat, že nebýt škodné události, k zamýšlenému zisku by skutečně došlo. Ušlým ziskem je totiž majetková újma, způsobená tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje, vedoucího k určitému zisku.
V usnesení ze dne 25. 1. 2006, sp. zn. 25 Cdo 818/2005, došel pak Nejvyšší soud k závěru, že odpovědnost za majetkovou újmu způsobenou tím, že škodná událost zasáhla do průběhu děje vedoucího k určitému zisku, nevzniká již na základě pouhého tvrzení, že došlo ke zmaření zamýšleného podnikatelského záměru (ve Vašem případě prodejního záměru) poškozeného, nýbrž jen za předpokladu, že je postaveno najisto, že k újmě došlo v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním škůdce.
Neboť případné vyčíslení ušlého zisku (a popř. současné nárokování ochrany Vaší osobnosti) nepředstavuje zcela jednoduchou problematiku, doporučuji Vám pro přípravu žaloby kontaktovat advokáta (vše samozřejmě za předpokladu, že Váš soused nebude ochoten k nápravě vzniklého stavu dobrovolně, což však očekávám).
3/ Přestupek proti občanskému soužití:
Dle § 49/1 písm. c) přestupkového zákona se dopustí přestupku ten, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním, přičemž za tento přestupek může být uložena pokuta do 20.000,- Kč. Neboť jednání Vašeho souseda by bylo možné označit jako schválnost, můžete kontaktovat místně příslušný obecní úřad a spáchání přestupku zde oznámit (§ 67/2 přestupkového zákona).
4/ Trestný čin pomluvy:
Trestný čin pomluvy není zakotven v § 11 Občanského zákoníku. Dle § 184/1 trestního zákoníku se trestného činu pomluvy dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, přičemž pachateli v tomto případě hrozí trest odnětí svobody až na 1 rok. Bez znalosti značného množství podrobností Vašeho případu není možné učinit závěr o ne/existenci trestní odpovědnosti Vašeho souseda; pokud orgán činný v trestním řízení dojde k závěru, že se o trestný čin pomluvy (popř. jiný trestný čin) nejedná, postoupí Váš případ s největší pravděpodobností místně příslušné přestupkové komisi. Podání trestního oznámení tedy můžete rovněž zvážit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Předseda SVJ - může být SVJ a také pobírat odměnu člena statutárního orgánu SVJ?
- Odvody odměny předsedy SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Odvody odměny člena výboru SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Je možná dvojí odměna pro předsedu SVJ?
- Odměna členů SVJ a příjem ze závislé činnosti
- Je příjem ze závislé činnosti odměna pro členy st. orgánu SVJ?
OBCHOD-DANĚ
- Platí se daň z příjmu za odměnu člena orgánu SVJ?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Platí předseda družstva SVJ z odměny sociální a zdravotní pojištění?
- Odvod sociálního a zdravotního u předsedy družstva SVJ


Je možné, že předseda Sdružení vlastníků bytových jednotek SVJ, který pobírá pro svoji osobní potřebu tzv. "odměnu statutárnímu zástupci" ve výši 3 600 Kč měsíčně, je současně zaměstnancem sdružení a jednotliví členové mu musí platit i zdravotní a sociální pojištění? Děkuji, Matouš

ODPOVĚĎ:
Domnívám se, že Vámi nastíněný stav není s právním řádem zcela v souladu. Pro začátek je nutné zjistit, co je předmětem činnosti předsedy SVJ dle jeho pracovní smlouvy (tj. jaký je zde sjednaný druh práce).
V případě, že druh (resp. náplň) práce dle pracovní smlouvy se bude shodovat s činností, kterou předseda vykonává jako člen statutárního orgánu SVJ (dle § 9/13 zákona o vlastnictví bytů), je poměrně nelogické, aby byla jediné osobě vyplácena dvojí odměna za de facto stejnou práci (resp. práci vykonávanou ve stejné době); v tomto případě by zároveň došlo k nepřípustnému překrývání závisle vykonávané práce dle zákoníku práce a odměny člena statutárního orgánu.
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že:
a/ Dle § 6/1 písm. c) zákona o daních z příjmů představuje odměna člena statutárního orgánu SVJ příjem ze závislé činnosti a podléhá tudíž zdanění.
b/ Dle § 5 písm. a) zákona o veřejném zdravotním pojištění se za zaměstnance považuje fyzická osoba, které plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů, odměnu předsedy SVJ je tedy nutné krátit o odvod na zdravotní pojištění.
c/ Dle § 5 písm. a) bod 18 zákona o nemocenském (zdravotním) pojištění jsou tohoto pojištění účastni rovněž členové kolektivních orgánů právnické osoby (např. též SVJ), kteří jsou za činnost v těchto orgánech odměňováni, pokud se jejich příjem za činnost v těchto orgánech považuje za příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle zákona o daních z příjmů. Pro vznik nemocenského pojištění je pak zapotřebí splnění podmínek dle § 6/1 zákona o nemocenském pojištění (zejména co se týče dosažení výše tzv. rozhodného příjmu, tj. 2.500,- Kč/měsíc v roce 2012).
d/ Dle § 5/2 písm. a) zákona o důchodovém pojištění jsou osoby dle předchozího bodu účastny rovněž důchodového pojištění (podmínkou je zde účast na nemocenském pojištění).
e/ Dle § 3/1 písm. b) bod 16 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou osoby dle předchozích bodů účastny rovněž tohoto pojištění (také zde je podmínkou účast na nemocenském a důchodovém pojištění).


OBČAN-BYDLENÍ
- Neoprávněné hospodaření předsedy společenství vlastníků jednotek
- Jak získat od bývalého předsedy SVJ zadržované dokumenty?
- Bývalý předseda SVJ odmítá předat doumenty - jak postupovat?
- Může předseda SVJ vyplatit zálohu stavební firmě bez vědomí výboru SVJ?
- Bývalý předseda SVJ dále jednal za společenství, jsou úkony platné?
- Doložení oprávněnosti výkonu funkce předsedy SVJ - rejstříkový soud
- Náhrada škody způsobené bývalým předsedou SVJ (společenství vlastníků BJ)
- Trestní oznámení na bývalého předsedu SVJ (společenství vlastníků bytových jednotek)
- Žaloba na náhradu škody na bývalého předsedu SVJ
SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Co znamená, co je to rejstříkový soud?


Jsme SVJ se 48 jednotkami. Nyní u nás nastal problém s bývalým předsedou společenství vlastníků bytových jednotek, kterému již 20.6.2011 zanikla funkce i členství ve společenství převodem jednotky. On to ale neoznámil, ba ani nesvolal schůzi kvůli volbě nového člena výboru. Naopak ani po upozornění že už není členem, toto stále ignoruje a tvrdí že dokud nebude zvolen někdo jiný, on je stále předsedou. To ale jasně odporuje stanovám SVJ. Podle stanov pokud není zvolen nový člen, je členem automaticky kupující další v pořadí podle katastru nemovitostí, i toto ignoruje a nechce stále předat dokumentaci někomu jinému.
I po zániku členství, kdy o tom nikdo nevěděl, dále podepisoval smlouvy, žádal o dotace a pobírá stále odměnu. Také sme zjistili, že jako společenství sme odhlasovali úvěr v určité částce, ale úvěr byl o 200.000,- vyšší než sme si osouhlasili, což je dle mého názoru podvod.
Dále poskytl, také bez našeho vědomí, zálohu na stavební práce a tím jsme přišli o 600 000,- (práce nebyla udělána), dlužník nevrátil peníze, tak od něj přijal směnku. Bohužel, že směnka je neplatná (což nám zatajil). Dozvěděli jsme se to, až když chtěl směnku předložit. Nyní se s dlužníkem soudí a soudní poplatky platíme my z fondu oprav.
Můžete mi poradit, na koho se obrátit o pomoc? Můžeme po něm požadovat úhradu zálohy, když jsme nebyli informováni? Jak se bránit navýšenému úvěru? Můžeme žádat vrácení odměny od data zániku členství? Myslíme že právě uvedené skutečnosti ohledně směnky a úveru vedly k převodu majetku a zatajení zániku členství. Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
S Vašimi závěry ve věci skončení funkčního období předsedy výboru SVJ lze souhlasit, veškeré následně učiněné právní úkony jsou s největší pravděpodobností neplatné. V této souvislosti se můžete obrátit na rejstříkový soud (místně příslušný krajský soud) s tím, že zápis v rejstříku neodpovídá skutečnosti. Rejstříkový soud se následně obrátí přímo na předsedu výboru SVJ s žádostí o doložení oprávněnosti výkonu jeho funkce.
Co se týče nesrovnalostí v hospodaření SVJ, nabízí se Vám poměrně jednoduché řešení: Podejte na předsedu výboru SVJ trestní oznámení. Vámi nastíněné skutečnosti svědčí o spáchání některého trestného činu (například trestného činu podvodu). Jako SVJ se můžete přihlásit do zahájeného trestního řízení jako poškození a požadovat po předsedovi výboru SVJ náhradu veškeré jím způsobené škody.
V případě, že by v rámci trestního řízení k odškodnění SVJ nedošlo, popř. by bylo trestní stíhání zastaveno, můžete podat na předsedu výboru SVJ žalobu na náhradu škody. V této žalobě je nutné vylíčit všechny rozhodné skutečnosti a přiložit maximum důkazů (důkazní materiál, tj. příslušné doklady o hospodaření, můžete od předsedy výboru SVJ získat pomocí žaloby na vydání věci).


OBČAN-BYDLENÍ
- Může chtít pronajímatel náhradu ušlého zisku při odmítnutí náhradního bytu nájemcem?
- Náhrada za ušlý zisk - nájemce odmítl náhradní byt od pronajímatele
- Je nájemník povinen přijmout náhradní byt od pronajímatele?
- Povinnost nájemce, nájemníka přijmout náhradní byt pronajímatele
- Rekonstrukce bytového domu - oprávněnost přestěhování nájemníka do jiného bytu
- Zánik nájmu (nájemní smlouvy) zánikem bytu
- Odmítnutí náhradního bytu v bytovém domě a ukončení nájemní smlouvy
- Ukončení nájemního vztahu odmítnutím náhradního bytu rekonstruovaného bytového domu


V listopadu 2007 pronajímatel (měla jsem uzavřenou nájemní smlouvu na neurčito na byt 2+1) zahájil rekonstrukci celého bytového domu a zajistil mi náhradní byt. Vystěhovala jsem se (mám zápis o předání bytu) na základě písemného prohlášení pronajímatele, že se v roce 2008 přestěhuji zpět do stejného bytu. Termín nedodržel a v květnu 2009 po rekonstrukci mi nabídl sice ve stejném domě, ale jiný byt (přebudovaná garsonka na byt 2+1) , který byl pro mě a studující dceru rozlohou a uspořením nevyhovující a který jsem za účasti svědků odmítla s tím, že si požádám o obecní byt. Z původního bytu udělal komerční nebytové prostory již v roce 2008, tudíž byt zanikl.
Ihned jsem si podala žádost o obecní byt a v listopadu 2010 mi byl obálkovou metodou přidělen rozlohou vyhovující byt, který jsem vlastními náklady zrekonstruovala. Do doby přestěhování do obecního bytu jsem mu řádně platila nájem včetně
inkasa, na základě původní nájemní smlouvy za užívání náhradního bytu (měl asi uzavřenou smlouvu s majitelem náhradního bytu). Pronajímatel mi nechal na půl roku odpojit elektřinu, ale to už nechci řešit.
Nespatřuji v popsané situaci žádnou příčinnou souvislost s jeho nynějšími nároky.
1. Nyní mě vyzývá k úhradě ušlého zisku ve výši 98.000,- Kč, způsobeného tím, že jsem se odmítla nastěhovat do připraveného bytu v roce 2009 (výše uvedená přebudovaná garsonka) a on jej proto nemohl pronajmout. Prý čekal, že si to rozmyslím. V případě nezaplacení prý podá žalobu. Má nárok na ušlý zisk nebo škodu za to, že jsem nenastoupila do náhradního bytu (garsonky)?
2. Kdy přesně mně skončil smluvní vztah k původnímu bytu a k pronajímateli?
Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
1/ Úhrada ušlého zisku:
V této souvislosti se požadavek pronajímatele jeví jako poměrně absurdní, v případném soudním řízení by s největší pravděpodobností argument o „čekání na Vaše rozmyšlení“ neobstál.
V této souvislosti je nutné vědět, že Vy (jako nájemce) nemáte v žádném případě povinnost přijmout ze strany pronajímatele k pronájmu byt, který se neshoduje s bytem, na který je psána nájemní smlouva.
Dle § 710/1 Občanského zákoníku může nájem bytu zaniknout písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem, písemnou výpovědí nebo jiným způsobem. Dle mého názoru došlo ve Vašem případě k zániku nájmu z důvodu zániku bytu (tedy „zničením“ pronajaté věci dle § 680/1 Občanského zákoníku). Nabídku nájmu jiného bytu (přebudované garsonky) ze strany pronajímatele je pak nutné chápat jako návrh na změnu nájemní smlouvy (popř. jako návrh na uzavření nájemní smlouvy nové), kterou jste však výslovně odmítla (tzn. že nájemní smlouva skutečně zanikla).
2/ Okamžik zániku nájmu:
Otázka okamžiku zániku nájemního vztahu je ve Vašem případě poměrně sporná. Dle mého názoru došlo ke zrušení nájemní smlouvy v okamžiku Vašeho odmítnutí jiného bytu. Zánik původního bytu v průběhu rekonstrukce nelze za okamžik zániku nájemní smlouvy považovat z důvodu existence ujednání o dočasném ubytování v náhradním bytě. V této souvislosti by však bylo nutné znát přesný text tohoto ujednání, popř. i faktickou stránku věci (tj. kdo byl vlastníkem náhradního bytu, popř. komu jste z tohoto náhradního bytu platila nájemné).
V otázce zániku Vašeho nájemního vztahu je důležité vědět, jakým způsobem došlo k ukončení nájmu náhradního bytu, tato skutečnost však z Vašeho dotazu nevyplývá.
Výše uvedené však nemění nic na skutečnosti, že nájemní smlouva zanikla z důvodu zániku bytu, současný požadavek pronajímatele je proto neoprávněný.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Změna účelu stavby na stavebním úřadě - rodinná rekreace na rodinný dům
- Je možné změnit stavbu pro rodinnou rekreaci na rodinný dům?
- Změna záznamu o užívání stavby na stavebním úřadě?
- Rozdíl mezi rodinným domem a stavbou pro rodinnou rekreaci
- Změna užívání stavby - § 126 Stavebního zákona
- Postup změny domu pro rodinnou rekreaci na rodinný dům
- Definice rodinného domu, vlastnosti RD
- Definice stavby pro rodinnou rekreaci, vlastnosti stavby


V minulém roce jsem dostal darovací smlouvou od svého otce nemovitost, která byla zapsána ve smlouvě, tak jak je v katastru nemovitostí pod č. p. 940 a vedena jako rodinný dům. Když jsem přišel na obecní úřad, bylo mi řečeno, že má nemovitost je u nich vedena jako rekreační domek s č. evidenčním 2289. Toto číslo je i na zdi mé nemovitosti. Na úřadě to bylo změněno v roce 1979, když se Radotín připojil k Praze. Rád bych se zeptal, co je směrodatné. Jestli to co je v katastru nemovitostí nebo na obecním úřadě. Pokud tedy katastrální úřad, tak jak mám pokračovat dále a jestliže je hlavní obecní úřad, tak jak mám postupovat, když bych chtěl, aby to byl rodinný dům.
Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Ve Vašem případě není možné jednoznačně stanovit, který údaj je „směrodatný“. Vámi nastíněný rozpor ve veřejných evidencích Vaší nemovitosti je však řešitelný.
Obecně platí, že rodinný dům bývá označen číslem popisným, zatímco stavba pro rodinnou rekreaci může být označena pouze číslem evidenčním.
Chcete-li, aby byla Vaše nemovitost vedena rovněž na stavebním úřadě jako rodinný dům, lze Vám doporučit iniciovat tzv. změnu užívání stavby dle § 126 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení lze stavbu užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu (předpokládám, že v některém z těchto dokumentů je tedy Vaše nemovitost označena jako stavba pro rodinnou rekreaci).
Dle § 126/2 a 3 stavebního zákona může být změna v účelu užívání stavby realizována pouze na základě písemného souhlasu stavebního úřadu, přičemž musí být současně v souladu se záměry územního plánování. Předpokládám, že ve Vašem případě se bude jednat v podstatě pouze o opravu administrativního údaje, tzn. že se změnou užívání stavby nedojde zároveň k její změně (nástavbě, přístavbě apod.) či změně vlivu na její okolí.
V současné chvíli je zapotřebí, abyste stavebnímu úřadu doručil oznámení o změně užívání stavby (§ 127/1 stavebního zákona), v němž popíšete a odůvodníte zamýšlené změny (ve Vašem případě de facto pouze sladění úředního záznamu se skutečností, samozřejmě za předpokladu, že nemovitost skutečně jako rodinný dům užíváte), rozsah změny a její důsledky.
Jestliže bude stavební úřad se změnou v užívání nemovitosti souhlasit, zašle Vám do 30 dnů ode dne podání oznámení souhlas. Pokud stavební úřad v této lhůtě nevyjádří se změnou v užívání nemovitosti souhlas (ani ji nezakáže), platí, že se změnou v užívání nemovitosti souhlasí (§ 127/2 stavebního zákona). Pro získání bližších informací o náležitostech oznámení Vám doporučuji kontaktovat stavební úřad.
Na podporu svého záměru můžete samozřejmě argumentovat i skutečností, že Vaše nemovitost je jako rodinný dům v katastru nemovitostí již vedena (popř. můžete opatřit přidělení čísla popisného).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu uvádím, že dle § 2 písm. a) bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za rodinný dům považuje stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
Dle § 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. se za stavbu pro rodinnou rekreaci považuje stavba, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena; stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.


OBČAN-DLUHY, ZÁVAZKY
- Dluh právnické osoby v konkurzu a ručení fyzickou osobou (jednatelem)
- Odpovědnost členů statutárních organů vlastním majetkem a konkurz
- Ručení vlastním majetkem členů statutárních orgánů právnické osoby
OBČAN-EXEKUCE
- Konkurzně neuspokojená pohledávka a možnost exekuce
- Výkon rozhodnutí u konkurzně neuspokojené pohledávky
- Exekuce u neuspokojené pohledávky v konkurzu


Mám pohledávku vůči právnické osobě, která je nyní v konkurzu, do kterého jsem přihlášen a přihláška byla v plné výši uznána. Z konkurzu, který ještě není ukončen, však nebudu zřejmě ani zčásti uspokojen. Jako ručitel přistoupil již dříve k závazku i tehdejší jednatel dlužníka jako fyzická osoba.
Dotazy:
- mohu podat nyní žalobu na bývalého jednatele jako na fyzickou osobu, když není skončeno konkurzní řízení?
- Jak formulovat petit pro případ, že by došlo k nějakému minimálnímu plnění z konkurzu?
Děkuji, Pavel

ODPOVĚĎ:
Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zrušení konkurzu podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel. Toto právo se promlčuje za 10 let od ukončení konkursu.
Členové statutátních orgánů odpovídají osobně a neomezeně celým svým majetkem za celkové nezaplacené závazky společnosti. PO skončení konkurzu je možné také vymáhat neuhrazenou část pohledávky na statutárních orgánech společnosti.
Žalobu na jednatele podat můžete. Řízení, která se přerušují prohlášením konkursu se týkají majetkové podstaty a účastníkem musí být dlužník. Pokud jde o petit určitě bych vyhledala odbornou pomoc advokáta.


RODINA-SJM
- Zúžení SJM a koupě družstevního bytu jedním z manželů - bude byt SJM?
- Patří koupený byt jedním z manželů do SJM při smluvně zúženém SJM


Před uzavřením manželství jsme sepsali předmanželskou smlouvu (manžel měl již v té době dluhy), kde je uvedeno, že SJM tvoří pouze věci obvyklé a že každý si ručí za své závazky a že to co si ze svého výdělku koupí je výlučně jeho vlastnictví. Chci koupit družstevní byt a chci se stát jediným členem - podílníkem v družstvu, je to možné? Ráda bych později byt odkoupila do osobního vlastnictví a chci předejít případným problémům možným kvůli manželovým dluhům. Děkuji, Leona

ODPOVĚĎ:
Ano je to možné.


PRÁCE-VÝPOVĚĎ
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Výpověď ze zdravotních důvodů a nárok na odstupné a rentu


Roku 2008 mi byla přiznána nemoc z povolání, zaměstnavatelem jsem byl přeřazen na jinou práci, která ale neodpovída mému zdravotnímu omezení. Dle posudku lekáře oddělení Nemoci z povolání se můj zdravotní stav nezlepšil. Mám nárok na odstupné a rentu i když podám sám výpověď ze zdravotních důvodu? Zaměstnavatel nabízí výpověď dohodou. Děkuji, David

ODPOVĚĎ:
Na odstupné byste nárok v tomto případě neměl, na rentu ano.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědictví bankovního účtu jednoho z manželů - informace
- Každý manžel má bankovní účet - jak probíhá dědění?
- Co znamená dědit podle pravidel druhé dědické skupiny

Jsme důchodci ve věku, kdy se již myslí na věci poslední. Obracíme se na Vás s dotazem, zda se bankovní účty, které máme založené každý na své jméno považují jako SJM a podle toho se pak dědí z účtů obou manželů anebo probíhá dědictví pouze z bankovního účtu zemřelého manžela. V případě, kdyby se oba účty považovaly za SJM, mohl by se pozůstalý manžel v době než se vyřídí dědictví dostat do značných finančních potíží.
Obdobně nám není jasné dědění nemovitostí (např. rodinný dům), které jsou zapsány na katastru jako SJM, zda pozůstalému manželovi zůstane polovina nemovitosti anebo přichází v úvahu dědění celé nemovitosti. Pokud se dědí jako SJM celá nemovitost, jak lze změnit na katastru zápis SJM na zápis rozdělený na oba manžele (zřejmě jako zúžení SJM). Děkují manželé Novákovi
 
ODPOVĚĎ:
Pokud zemře jeden z manželů, kteří jsou bezdětní, situace se řeší takto: nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí v druhé skupině manžel nebo partner, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.
Dědici druhé skupiny dědí stejným dílem, manžel nebo partner však vždy nejméně polovinu dědictví.

Když se řekne, že se bude dědit podle pravidel druhé dědické skupiny, znamená to, že zůstavitel nemá žádné dítě (a to i osvojence), vnouče, pravnouče – jednoduše žádného potomka (jinak by se dědictví projednávalo podle pravidel první dědické skupiny).

V této skupině může manžel (partner) dědit sám, nemá-li zůstavitel rodiče ani tzv. spolužijící osobu. Spolužijící osoba je označení pro osobu, která žila se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a která z tohoto důvodu pečovala o společnou domácnost nebo byla odkázána výživou na zůstavitele. Zda vztah mezi zůstavitelem a spolužijící osobou vznikl z důvodu pokrevního svazku či nikoliv je bez právního významu.
Spolužijící osobou tak může třeba vzdálená sestřenice z matčiny strany, stejně tak může být spolužijící osobou dítě svěřené zůstaviteli do pěstounské péče, nebo druh či družka. Záleží pouze na době sdílení jedné domácnosti spolužijící osoby se zůstavitelem před jeho smrtí a na tom, zda soužití vedlo k společné úhradě potřeb nebo zůstavitel osobu spolužijící vyživoval.

Před ostatními dědici je manžel (partner) zvýhodněn tím, že zdědí minimálně polovinu dědictví. Důležité je, že finance i když máte dva bankovní účty patří do SJM, tedy nemáte smlouvou zúžené SJM. Pokud jde o nemovitost, notář při dědickém řízení sepíše usnesení a jeden stejnopis pokud je předmětem dědického řízení nemovitost doručí do katastru nemovitostí, katastr dle tohoto usnesení zapíše příslušné změny provedené v dědickém řízení.

Detailní informace o dědictví, vydědění a závěti nalezenete na naší stránce zde:
http://www.bezplatnapravniporadna.cz/online-zdarma/component/content/article/2388-dedeni-zavet-vydedeni.html

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradnyTRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Existuje povinnost ohlásit trestný čin krácení daně?
- Promlčecí lhůta u krácení daně
- Za jak dlouho se promlčuje trestný čin krácení daně?
- Promlčení trestného činu daňového podvodu (krácení daně)


V současné době řeším problém s jedním klientem, pro kterého jsem poskytovala daňové poradenství. Ten mi odmítl uhradit fakturu a teď se bude věc řešit u soudu jako dlužná pohledávka. Při zpracování podkladů pro soud jsem dávala dohromady korespondenci, která v roce 2008 kolem toho probíhala a v zásadě z toho vyplývá, že klient chtěl do účetnictví dávat fiktivní faktury v řádech několika milionů korun - což jsem odmítla podepsat a to byl následně i důvod toho, proč naše spolupráce skončila. On odmítá uhradit pohledávku.
Nevím, jestli u soudu nakonec z toho všeho nevyplyne, že se vlastně dopustil pokusu o trestný čin krácení daně? K dokonání trestného činu nedošlo, protože jsem veškeré nepodložené opravy při výpočtu daně nezohlednila a podala daňové přiznání na původní stav z účetnictví bez jakýchkoliv dodatečných úprav provedených klientem. Korespondence je z roku 2008, týkala se účetnictví roku 2007 - tj. nevím, jestli už to není promlčené, případně jestli bylo mojí povinností podat trestní oznámení, když jsem měla podezření na trestný čin krácení daně? Děkuji, Irma

ODPOVĚĎ:
Podle § 367 trestního zákoníku se s trestným činem krácení daně pojí pouze povinnost překazit takové jednání, což jste udělala. Takže co se týče Vaší trestní odpovědnosti, tak žádná nevznikla.

Krácení daně je jako trestný čin upraveno v § 240 trestního zákoníku. Pro promlčení trestní odpovědnosti je důležité určit v jaké míře se tento klient pokusil daň zkrátit. Pokud by se jednalo o škodu většího rozsahu podle § 240 odst. 1 trestního zákoníku, tedy 50.000,-, promlčí se trestní odpovědnost podle § 34 odst. 1 písm. e) trestního zákoníku uplynutím 5 let od pokusu jednání; pokud byla potenciální škoda ve výši 500.000,- je promlčecí doba desetiletá.

Zda se klient dopustil pokusu trestného činu, dle mého názoru vůbec nemusíte pro potřeby svého sporu řešit. Pokud by v řízení vyplynulo, že existuje podezření z pokusu trestného činu krácení daně, soud dá podnět Policii ČR k zahájení vyšetřování věci. Pokud mohu doporučit, pokus zkrácení daně se na základě korespondence s Vámi stěží prokáže (muselo by se jednat o opravdu průkaznou korespondenci); takže je víceméně zbytečné na to aktivně upozorňovat. Pokud nemusíte použít pro svůj soud důkazy, které by tyto informace obsahovaly, doporučuji je nepoužít. Samozřejmě pokud z morálního hlediska sama vyloženě nechcete.


OBČAN-DLUHY
- Jak vysoký je lichevní úrok
- Jak vysoký úrok je již lichva?
- Maximální navýšení splátek kontokorent
u

Měl jsem klasický účet u banky a k němu kontokorent. Byla tam podmínka, že musím kontokorent splatit alespoň na 1 den jednou za 6 měsíců. Zapomněl jsem na to, banka okamžitě kontokorentní úvěr zesplatnila. Měl jsem špatnou
doručovací adresu, dozvěděl jsem se o tom až po 2 měsících. V bance mi řekli, že musím dluh splatit okamžitě, jiná možnost není. Nechtěli se domluvit na splátkách, bohužel jsem celou částku neměl. Po dalších 2 měsících od zesplatnění, tedy celkem po 4 měsících banka pohledávku přenechala inkasní společnosti. V inkasní společnosti mi řekli, že je možnost splatit dluh v 16 splátkách po dobu 16 měsíců, bohužel s navýšením téměř 50%. Dluh byl 20.000 Kč a celkem za 16 měsíců zaplatím 29.000 Kč. Mohou být úroky a poplatky tak vysoké? Děkuji, Honza

ODPOVĚĎ:
Podle stávající judikatury lze za "lichevní" označit úrok (navýšení), které se pohybuje v rozmezí cca 66 - 70% ročně. Ve Vašem případě je navýšení 45% za 16 měsíců, tj. cca 34% za rok. Takové navýšení není navýšením lichevním. Takže v této výši být mohou.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné neplatit za údržbu výtahu v domě pokud ho nepoužívám
- Je povinnost platit za opravy výtahu který nevyužívám?


Bydlím 10 let v pronájmu v domě, kde je výtah. Bydlím v 1. patře a před deseti lety jsem na městském úřadě podepsal prohlášení a tom, že nepoužívám výtah kvůli tomu, abych neplatil náklady na provoz výtahu. Při rozúčtování byla částka za výtah nula. Do letošního roku. Minulý rok se prý změnil způsob rozúčtování a nyní bych měl platit skoro 3.000,- za náklady na provoz, aniž bych jedinkrát tím výtahem jel. Chci se tedy zeptat, jestli je nějaká možnost tyto náklady neplatit. Díval jsem se do nového výměru 01/2012, ale dál jsem se nedostal. Předem děkuji, Svatopluk

ODPOVĚĎ:
Tyto náklady jsou společné všem obyvatelům domu a de facto se nehledí na to, zda zařízení používají či nikoliv (protože je například může použít návštěva, která jde za Vámi; či stěhovací firma).

Nejdříve k potenciální dohodě s městem:
Pokud mezi Vámi a městem existovala dohoda, že nebudete hradit náklady, protože výtah absolutně nebudete používat, dá se taková dohoda považovat pouze za benevolenci, která případným soudem je obtížně vymahatelná.
Nicméně, doporučuji abyste se obrátil na městský úřad a jejich pokus o jednostrannou změnu původní dohody zvrátil.
Dohoda je sice ústní, ale je prokazatelná, jelikož existuje čestné prohlášení a je zjevné, že jste úhrady neprováděl.

Je otázkou, jak se změnil způsob rozúčtování. Pokud náklady za provoz výtahu jsou související s jinými náklady a tudíž je nelze (nebo pouze velmi obtížně) jednoznačně vyčlenit, je pochopitelné, že nemůže platit dřívější dohoda, protože se zásadně změnily podmínky jejího vzniku a její plnění se stane nemožným (což je způsob zániku závazku ze zákona - § 575 občanského zákoníku). Doporučuji zjistit, zda se způsob rozúčtování opravdu změnil a jak.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může bytové družstvo požadovat vrácení přeplatku při špatném vyúčtování?
- BD špatně vyúčtovalo prostředky, může požadovat vrácení vyplacených přeplatků?


Jsem členkou bytového družstva. Za rok 2010 jsme obdrželi vyúčtování v květnu 2011. Toto vyúčtování bylo chybné. Došlo k chybnému rozdělení peněz z pokladny bytového družstva. Tyto prostředky jsme si všichni ponechali v dobré víře, že nám patří a investovali je podle sebe. Nyní je bytové družstvo žádá zpět. Bylo vyhotoveno nové vyúčtování, které jsme obdrželi po téměř roce v 3/12 jako reklamaci původního. Může bytové družstvo rozhodnout samo, bez usnášeníschopné schůze o tom, že kompenzace od správcovské firmy bude 4x správcovství zdarma?
Může vrácení peněz , které patří do pokladny vyžadovat zpět a na základě čeho? Existují i bývalí členi BD. Jakým způsobem může BD nárokovat vrácení peněz do pokladny?
Musíme reagovat na reklamaci, kterou jsme obdrželi téměř po roce? Správcovská firma na chybu přišla v září 2011, představensto BD ostatní členy informovalo až v lednu 2012 a reklamované vyúčtování jsme obdrželi až v březnu 2012. Bytovému družstvu nevznikla jako celku žádná škoda, ale peníze byly chybně přerozděleny, v pokladně chybí. Může se za tuto chybu pracovnice správcovské chyby a jakou kompenzaci za ni může bytové družstvo žádat? Děkuji, Svatava

ODPOVĚĎ:
Pokud není stanovami vyhrazena tato činnost pouze členské schůzi, může tak učinit představenstvo.
Pokud pochybujete o správnosti vyúčtování a následném postupu, doporučuji podat podnět kontrolní komisi.
Pokud družstvu nevznikla škoda, nelze požadovat odškodnění od pochybivší zaměstnankyně správní společnosti. Odpovědnost za pochybení může vyvodit pouze zaměstnavatel zaměstnankyně.
Reagovat na reklamaci byste bezpochyby měli, zejména v případě, že je oprávněná. Družstvo by od správní společnosti mělo vyžadovat jednoznačné prokázání toho, že k pochybení opravdu došlo.
Pokud bylo členům družstva (nebo nyní bývalým členům družstva) vyplaceno cokoliv, na co neměli nárok (a to i přes jejich dobrou víru), jsou povinni takové plnění vrátit, jelikož se jedná o bezdůvodné obohacení. Družstvo může vrácení bezdůvodného obohacení vymáhat i prostřednictvím soudu.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Opakovaně naměřená vysoká rychlost jízdy a zákaz řízení vozidel
- Odebrání řidičského průkazu za opakovou rychlou jízdu
- Opakové překročení povolené rychlosti a společné správní řízení
- Zákaz řízení kvůli opakovanému překročení povolené rychlosti v ob
ci

Chtěl bych Vás poprosit o radu v následující záležitosti. Dva dny po sobě jsem spáchal dopravní přestupek podle §125c, odst. 1, písmene f), bodu 3 zákona č. 361/2000 (překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 20km/h v obci), což bylo zaznamenáno automatickým radarem. Za spáchání min. dvou těchto přestupků v období 12 po sobě jdoucích měsíců hrozí zákaz řízení podle §125c, odst. 5 zákona č. 361/2000. Tyto přestupky byly projednány ve společném řízení podle §57, odst. 1 a 3 zákona č. 200/1990 a zákaz řízení mi byl skutečně udělen. Není však toto rozhodnutí v rozporu s §12, odst. 2 zákona č. 200/1990? Znění tohoto odstavce sám rozumím tak, že zákaz činnosti (tj. v tomto případě odebrání ŘP) za přestupky projednané ve společném řízení lze uložit jen tehdy, lze-li jej uložit za jeden z těchto přestupků spáchaný samostatně (např. za alkohol za volantem).
Jaká je správná (a běžně aplikovaná) interpretace §12, odst. 2 zákona č. 200/1990? Mám se proti rozhodnutí o zákazu řízení odvolat? Lhůta pro odvolání mi končí 21.5.2012. Děkuji, Mojmír

ODPOVĚĎ:
Podle § 125c odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. platí, že "Tomu, kdo spáchal přestupek podle odstavce 1 písm. f) bodů 3, 5, 6, 8 a 9, písm. g) a i) v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců dvakrát a vícekrát, se uloží zákaz činnosti od jednoho měsíce do šesti měsíců."
Ve Vašem případě byl tedy zákaz činnosti udělen v souladu s výše uvedeným ustanovením.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Přetížení jednoho zaměstnance po propuštění odstaních zaměstnanců
- Může dát zaměstnanec okamžitou výpověď pro přetěžování
- Nadměrné množství práce a možnost dát okamžitou výpověď


Pracuji jako nákupčí v projektové firmě. Nastoupil jsem v 11/2010, kdy jsme byli ve firmě tři nákupčí. V létě 2011 jeden kolega odešel a firma nového člověka již nepřijala. Nyní odešel i druhý kolega a já jsem v práci na všechno sám. Zaměstnavatel to věděl dostatečnou dobu, ale nenašel odpovídající náhradu. Vyjádřil jsem se, že mám vážné problémy práci zvládat. Zaměstnavatel mi řekl, že řešení bude trvat dva měsíce. Práci nestíhám, moje argumenty však zaměstnavatel odbývá s tím, že mohu v práci zůstat déle. Mohu dát okamžitou výpověď za porušení podmínek ze strany zaměstnavatele, nebo za organizační změny, které mi zásadním způsobem změnily pracovní podmínky? Děkuji, Marek Husařík (po)
Oblíbený

ODPOVĚĎ NA DOTAZ (odpovězeno 10.07.2012, dotaz č. 2235)
Zaměstnanec může dát výpověď bez uvedení důvodu a kdykoliv. Pouze je třeba neopomenout, že výpověď neznamená opuštění pracoviště tzv. na hodinu, ale zaměstnanec je vázán ještě odpracováním výpovědní doby (v části bude čerpat dovolenou, na kterou mu vznikl nárok).
Výpověď z organizačních důvodů nepřipadá ze strany zaměstnance v úvahu, navíc ve Vašem případě není ani případná (organizační důvody se vás sice dotkly, ale nebylo zrušeno Vaše pracovní místo či zaměstnavatel se nepřemisťuje).
Ve Vašem případě bohužel existuje pouze možnost dohody na zlepšení pracovních podmínek a nebo výpověď z Vaší strany. Při dobrovolném odchodu z práce by Vám náležely nižší dávky podpory v nezaměstnanosti, proto lze doporučit především hledat novou práci a až následně dávat výpověď (či zaměstnavateli předkládat návrh na ukončení pracovního poměru dohodou).


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Maximální lhůta na odškodnění pojišťovnou
PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Může pojišťovna oznámit zaměstnavateli zdravotní stav zaměstnance?
- Platí odškodnění za zdravotní úraz zaměstnavatel nebo pojišťovna?
- Promlčení odškodnění za pracovní úraz


Prosím o radu ohledně postupu pojišťovny Kooperativa při likvidaci pojistné události.
Dne 29.11.2010 se mi přihodil pracovní úraz. Po 11 měsících, 1.11.2011 jsem ukončil pracovní neschopnost a vrátil se do práce. Pojišťovna Kooperativa, pří likvidaci pojistné Události, mne vyzvala k doplněni dotazníku a zaslala výzvu na adresu mého zaměstnavatele, přestože měla adresu moji i mého lékaře. Tato výzva se ke mně dostala již v kopii a obsahovala následující větu:
"Předpokládaná doba léčení pro zhmoždění krční páteře a lehký otřes mozku bývá 5–9 týdnů."
V době šetření a propouštění, mne tato věta v očích zaměstnavatele velmi poškodila, jelikož to byl pouze průvodní jev mých zdravotních potíží.
Má právo pojišťovna sdělit zaměstnavateli můj zdravotní stav a smyšlenou dobu léčení? Do dnešního dne jsem nebyl odškodněn. Jakou má pojišťovna lhůtu? Děkuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Nejprve k době odškodnění.
Neuvádíte jaká forma odškodnění Vám dosud nebyla poskytnuta. Platí, že druhy náhrad uvedené v § 369 zákoníku práce je zaměstnanci povinen poskytnout zaměstnavatel.
V praxi se stává, že zaměstnavatelé v dohodě s pojišťovnou buď nehradí tyto náhrady vůbec, ale hradí je pojišťovna přímo zaměstnanci, nebo tyto náhrady vyplatí až poté, co pojišťovna peníze poukáže na účet zaměstnavatele. Taková dohoda má řadu praktických důvodů (zejm. administrativně ulehčuje zaměstnavateli).
Pro Vás je zásadní, že Vám byla způsobena škoda na zdraví a její odškodnění se standardně promlčuje a to ve dvouleté promlčecí době (§ 106 občanského zákoníku). Takže doporučuji především u zaměstnavatele urgovat splnění jeho povinností, protože v listopadu 2012 uplynou dva roky, od okamžiku, kdy Vám škoda na zdraví vznikla. A začnou se postupně promlčovat jednotlivé částky tvořící celkové odškodnění (tedy např. náhrada za ztrátu na výdělku z listopadu 2010, případná věcná újma vzniklá v okamžiku úrazu atd.).
K zavádějícímu tvrzení uvedeném na dotazníku pojišťovny: Není neobvyklé, že takové dotazníky či žádosti o upřesňující informace jsou zaměstnanci doručeny cestou zaměstnavatele.
Pokud věta o době léčení nějak zásadně poškodila Vaši pracovní pověst, doporučuji nechat realizovat znalecký posudek k posouzení úrazu a doby léčení a tento předložit jak zaměstnavateli, tak pojišťovně s žádostí o omluvu.
Pokud zaměstnavatel nevěděl s čím se léčíte, pojišťovna sdělila Vaše citlivé osobní údaje o zdravotním stavu neoprávněně a zároveň porušila zákon o ochraně osobních údajů a i v tomto bodě můžete žádat omluvu, příp. dát podnět k šetření úřadu pro ochranu osobních údajů.
Pokud by se dlouhodobá absence a případné pochybnosti zaměstnavatele o nutnosti tak dlouhé absence nějak projevily v pracovním vztahu (muselo by se jednat ale o zjevné projevy, např. výtka zaměstnavatele o "zcela zbytečném marodění" apod.) bylo by možné dovozovat z jednání pojišťovny další důsledky. Zatím neuvádíte, že by Vaše poškození ve vztahu k zaměstnavateli mělo reálnější obrysy.
Jiné formy odškodnění (např. finanční zadostiučinění) se z Vašeho dotazu nejeví jako reálné, jelikož nedošlo k tak zásadnímu zásahu do Vašich osobnostních práv.


TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Rozdíl mezi nebezpečným vyhrožováním a nebezpečným pronásledováním
- Trestný čin nebezpečné vyhrožování a nebezpečné pronásledování - rozd
íl

Měl bych takový dotaz, jaký je vlastně rozdíl mezi TČ dle § 353 - nebezpečné vyhrožování a § 354 - nebezpečné pronásledování.
V obou případech je nutnost podmínky vyhrožování ublížením na zdraví. Kdy tedy za takovéto vyhrožování budu souzen dle § 353 a kdy dle § 354. Děkuji, Alexandr

ODPOVĚĎ:
Prvním rozdílem je dlouhodobost.
Nebezpečné vyhrožování nemusí být dlouhodobé, postačí vzbudí-li odůvodněnou obavu z toho, že výhrůžka bude naplněna.
Nebezpečné vyhrožování obsahuje jednodušší formu jednání, jelikož nebezpečné pronásledování se musí projevovat nejen slovními či písemnými ataky ale i jinými úkony (např. vyhledáváním blízkosti).
U nebezpečného pronásledování nemusí být přítomno vyhrožování ublížením na zdraví. Skutková podstata uvedené v § 354 odst. 1 trestního zákoníku obsahuje demonstrativní výčet jednání, tudíž nebezpečné pronásledování se vůbec nemusí projevit ublížením na zdraví (resp. výhrůžkou o něm).


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Jak uhradit náhradu škody když poškozený nesdělí číslo účtu?
- Soudní úschova u náhrady škody (poškozený nesdělil čísl
o účtu)

Z rozhodnutí soudu jsem povinna uhradit protistraně náhradu škody, ale nevím jakým způsobem to provést. Rozhodnutí je sice pravomocné, nicméně podala jsem proti tomu další opravné prostředky. Kontaktovala jsem protistranu písemně s tím, aby mi zaslali číslo účtu, kam chtějí částku převést, ale dosud žádnou odpověď nemám.
Následně jsem kontaktovala soud, aby mi tuto sdělil informaci on, ale k tomu také nedošlo. Nevím, jak mám dál postupovat a v podstatě si myslím, že protistrana informaci nepodala záměrně s tím, že mě bude chtít obvinit z porušení soudního rozsudku.
Chtěla bych se tedy zeptat, jestli jsem splnila dostatečně svoji povinnost, když jsem se protistrany a soudu zeptala na způsob úhrady a nikdo z nich mi nedal dosud zprávu? V místě bydliště se tato osoba nezdržuje, zpravidla pobývá mimo republiku a nebo na jiné adrese, kterou neznám, takže zasílání peněz v hotovosti nemá smysl. Jak dalece mám povinnost pátrat po tom, kam částku zaslat, když protistrana nereaguje?
Děkuji, Samanta

ODPOVĚĎ:
Jestliže v rozsudku není určeno a protistrana nereaguje, je možné využít soudní úschovy.
Postup je obsažen v § 185a a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Je možný prodej nemovitosti s věcným břemenem dožití prarodiče?
- Prodej bytu, domu s věcným břemenem doživotního užívání, bydlení
- Prodej nemovitosti s věcným břemezenm dožití, doživotního bydlení


Spolu s bratrem jsme zdědili malý rodinný domek po našem otci (každý má polovinu). Bratr se dostal do dluhů a nyní chce prodat svou polovinu domu (já ho bohužel vyplatit nemohu). Dům však nelze rozdělit na 2 bytové jednotky (má jeden vchod a jednu koupelnu) a není přesně vymezeno, jaká polovina je jeho. Já nechci dům prodávat, jelikož v něm bydlí naše babička(bez věcného břemene). Může tedy svou polovinu i přesto prodat? Mohli byste mi, prosím, poradit jaké jsou mé možnosti?
Děkuji, Ivana

ODPOVĚĎ:
Váš bratr za těchto podmínek může prodat svůj podíl na domě, nicméně je otázkou, zda by na takovouto nemovitost existoval kupec, jestliže by nabízel právě a pouze svou ideální polovinu. Za dané situace bych Vám doporučovala zřídit věcné břemeno ve prospěch babičky tak, aby v domě mohla setrvat do konce života (vzhledem k významu tohoto dokumentu bych zároveň doporučovala využít služeb notáře či právníka) a následně se pokusit celou nemovitost prodat, pokud se Vám nepodaří nalézt pro všechny výhodnější řešení. Takové věcné břemeno pak bude trvat po celou dobu života babičky bez ohledu na případné změny vlastníků nemovitosti.


OBCHOD-PODNIKÁNÍ, ŽIVNOSTI
- Podnikání na mateřské dovolené při současném pracovním poměru
- Maximální přivýdělek při pobírání rodičovskéo příspěvku na rodičovské dovolené
- Kolik si mohu přivydělat na mateřské, rodičovské dovolené?
RODINA-SOCIÁLNÍ
- Kdo platí zdravotní pojištění při podnikání na mateřské dovolené?
- Kdo platí sociální pojištění při podnikání na mateřské dovolené
- Podnikání na mateřské, rodičovské dovolené a sociální, zdravotní pojištění
- OSVČ s hlavní činností a placení sociálního, zdravotního na rodičovské dovolené
- Placení záloh na sociální a zdravotní při podnikání na rodičovské, mateřské d.


Jsem na mateřské (rodičovské) dovolené. Jinak jsem byla zdravotní sestra (pracovní smlouva na dobu neurčitou). Chci si založit živnostenský list (v jiném oboru) a přivydělat si.
Jaké jsou podmínky a úskalí podnikání na nemateřské (rodičovské) dovolené? A po skončení mateřské (rodičovské) dovolené?
Sociální, zdravotní atd.? Jaká je maximální výše přívýdělku? Děkuji, Lucka

ODPOVĚĎ:
Výše příjmů osoby pobírající rodičovský příspěvek není nijak sledována, během rodičovské dovolené si tedy můžete přivydělat prakticky bez omezení - výše přivýdělku není nijak omezena. Během doby, po kterou máte nárok na rodičovský příspěvek, můžete být považována za OSVČ vedlejší.
Vzhledem k tomu, že pečujete o dítě mladší čtyř let věku, platil by za Vás zdravotní pojištění stát. Tuto skutečnost je zapotřebí do 8 kalendářních dní od zahájení podnikání nahlásit Vaší zdravotní pojišťovně. Nemusela byste tedy platit pravidelné zálohy, po podání přehledu v následujícím roce byste doplatila pojištění pouze v případě, že byste dosáhla zisku. Co se týče sociálního pojištění, neplatíte během prvního roku žádné zálohy. Po podání přehledu doplatíte zálohy podle skutečného zisku - pokud byl Váš roční zisk v uplynulém roce nižší než cca 60.000 Kč, neplatíte ani v následujícím roce žádné zálohy.
Pokud byste si ale chtěla hradit také zálohy na nemocenské pojištění, musela byste být OSVČ s hlavní činností. OSVČ s hlavní činností se stanete také ve chvíli, kdy přestanete splňovat podmínky pro OSVČ s vedlejší činností, tedy přestanete pobírat rodičovský příspěvek. Pak budete automaticky považována za OSVČ hlavní a budete muset hradit vyšší zálohy.

Více informací a podnikání a platbě záloh najdete například zde: http://www.jakpodnikat.cz/pojisteni-socialni-zdravotni.php


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Platí se zvýšené výživné od podání návrhu nebo až od rozsudku soudu?


Pravidelně platím výživné trvalým příkazem z účtu. V poslední době si bývalá přítelkyně zažádala o zvýšení. Se zvýšením souhlasím. Toto podání podala u soudu v únoru 2012. K prvnímu jednání u soudu se nedostavila. Soud nařídil další jednání s tím, že se ji pokusí doručit předvolání přes školu, kde dcera studuje. Bývalá přítelkyně nemá vlastní byt a tak se různě pohybuje mezi svými dalšími dvěma dcerami, matkou a někdy i jinde. Tímto jednáním mi vzniká dluh na výživném, což se mi nelíbí. V současné době už budu mít dluh za šest měsíců a ještě nevím o kolik mi zvýší výživné.
Toto jednání je v rozporu s dobrými mravy. Je to nemorální. Jestli tímto způsobem stát umožní, pochybným ženám, jak přijít k penězům bez vlastního přičinění, pak je tady něco špatně.
Dá se s tím něco dělat ? Matka mé dcery je odjakživa příživnice. Může protahovat soud třeba rok. Za ten rok, po zvýšení výživného, můžu mít dluh i několik desítek tisíc. Že dluh budu mít vím, ale ještě nevím kolik, protože nevím o kolik mi soud výživné navýší. Výživné stále platím v platné výši.
Že to je taktika matky, jak bezpracně přijít k penězům, je jasné. 17.7.2012 proběhlo druhé stání a matka se nedostavila ani na jedno. Na první stání se ani neomluvila a na druhé stání nemohla přijet protože je na výletě. Teď paní soudkyně případ odročila na neurčito s tím, že nechá matku vyslechnout soudem, kde se matka pohybuje. To znamená, že další stání bude nejdříve v září. Když vezmu fakt, že návrh podala v únoru, nebudu daleko od pravdy, když říkám, že těmito průtahy docílí jednoho roku a pak se bude smát jak mne bezpracně oškubala o peníze. Já jsem v invalidním důchodu, je mi 59 let a starám se o svou matku, teré je 82 let. Pořádnou práci jsem nedostal už cca 5let. Dnes dělám za 8 500,-Kč čistého. Myslíte, že z této výplaty budu mít na jednorázové zaplacení?
Otázka:
1) Proč zvýšení výživného není dáno datem rozsudku?
2) Proč se výše výživného bere datem podání návrhu?
Děkuji, Zdenda

ODPOVĚĎ:
Právní úpravou výživného se zabývá zákon o rodině. Podle § 98, odst. 1 uvedeného zákona se právo na výživné nepromlčuje. Výživné lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, u výživného pro děti (obecně myšleno pro osoby pod 18 let) za dobu nejdéle tří let zpětně od tohoto dne.
Soudce, který o výživném rozhoduje, musí toto ustanovení zákona o rodině respektovat a přiznat určené výživné od data podání návrhu. Na základě příslušné legislativy nemůže v této věci rozhodnout jinak a přiznat (zvýšené) výživné od pozdějšího data. V soudním rozhodnutí tedy stanoví výši výživného, kterou jste od data podání návrhu povinen platit. Pokud víte, že dlužné výživné nebudete moci jednorázově uhradit, můžete při soudním jednání požádat o vytvoření splátkového kalendáře, který může být součástí soudního rozhodnutí.


PRÁCE-UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Je možné zaslat výpověď zaměstnavateli poštou?


Potřebuju poradit při výpovědi ze zaměstnání.Pracuji 2 roky v kuchyni v restauraci jako cukrářka. Nerozumím si s paní šéfovou kvůli své práci. Máme časté konflikty.Chtěla bych odejít, ale nechtějí mi podepsat dohodu o ukončení pracovního poměru. Nastoupila jsem nemocenskou, nechci se už vrátit, výpovědní lhůtu 2 měsíce už bych tam psychicky nezvládla. Mohu přestopit do jiného zaměstnání, podat výpověď (kterou nejspíš nebudou chtít podepsat), a požadovat započtový list? Nebo při nástupu na nemocenskou podat výpověď, počkat 2 měsíce (výpovědní lhůtu) a pak ukončit nemocenskou, nastoupit do jiného zaměstnání a požadovat zápočtový list? Nebo mám ještě nějakou jinou možnost? Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Během nemocenské můžete ukončit pracovní poměr výpovědí - stačí ji zaměstnavateli zaslat písemně, nejlépe do vlastních rukou. S výpovědí Váš zaměstnavatel nemusí souhlasit, jeho souhlas nepotřebujete. Váš pracovní poměr pak skončí uplynutím dvouměsíční výpovědní doby, která začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď zaměstnavateli doručena. Poté můžete nastoupit k jinému zaměstnavateli nebo se zaevidovat na úřadě práce. Zápočtový list Vám zaměstnavatel vystaví až po ukončení pracovního poměru, tedy po uplynutí výpovědní lhůty.


RODINA-ROZVOD, PÉČE O DĚTI
- Je možná střídavá péče u kojeného dítěte věku 3 měsíců?
- Je možná střídavá péče u otce lékaře dělajícího služby v nemocnici?
- Je možné aby soud zakázal setkávání dítěte s milenkou manžela, partnera
- Může soud zakázat setkávání dítěte s milencem manželky, partnerky?


Můj problém spočívá v tom, že manžel mě opustil těhotnou kvůli jiné ženě. Celé těhotenství se o mně ani o dítě nezajímal, viděli jsme se za celou dobu 6x. Nyní jsou synovi 3 měsíce a můj manžel jej vídá průměrně tak cca 1x za 10 dní, vždy na hodinu a půl. Nyní se chce rozvádět a chce podat žadost o rozvod spolecně, s tím ja ale nesouhlasím. Myslím, že to pro mě nebude výhodné.
Také chce požádat o střídavou péči. Jakou šanci má dostat syna do téhle péče když má malý 3 měsíce a je kojený? Manžel pracuje jako lékař v nemocnici a ma i noční služby, a to i o víkendech. Jeho milenka je taktéž lékařka a mají byt 1+kk, kde by syn neměl ani svoje lůžko? Můžu také požadovat, aby jeho milenka nebyla v kontaktu s mým synem a abych u jeho návštěv byla i já? V jakém věku by si jej mohl ovézt na noc, když syn je na mě fixovaný a otce prakticky nezná? Co mám udělat abych dostala syna do své výlučné péče? Bude soud zajímat fakt, že mě opustil v těhotenství a nezajímal se?
Děkuji, Lenka

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že společnou žádostí o rozvod máte na mysli tzv. nesporný rozvod. Základní podmínky pro nesporný rozvod jsou tyto: manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se připojí i druhý z manželů. Záleží ale pouze na Vás, zda na tento návrh přistoupíte.
Co se týče péče o Vašeho syna, vzhledem k synově nízkému věku, povolání Vašeho manžela a jeho bytovým podmínkám se jeví jako spíše nepravděpodobné (spíše vyloučené), že by soud svěřil syna do střídavé péče. Nějaký styk syna s otcem ale soud určí určitě. Jestliže nechcete, aby u kontaktu se synem byla přítomna přítelkyně vašeho manžela, musela byste prokázat, že by syn byl v takovém případě v ohrožení nebo by mu hrozila nějaká újma. Stejně tak pokud byste chtěla být kontaktu syna s manželem přítomná, musela byste prokázat, že manžel není například schopen se o syna po dobu kontaktu řádně postarat a Vaše přítomnost je tedy z tohoto důvodu nezbytná.
Jestliže chcete mít syna ve Vaší výlučné péči, můžete podat k soudu v místě bydliště Vašeho syna návrh na jeho svěření do Vaší péče. Vzor takového návrhu najdete na internetu, s jeho sepsáním Vám také může pomoci advokát nebo sociální pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí, tzv. OSPOD, na městském úřadě v místě Vašeho bydliště. Do návrhu samozřejmě můžete uvést, že Vás otec dítěte v průběhu těhotenství opustil a o syna se nezajímal.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Placení výživného pěstounům a na Úřad práce - informace
- Hradí se výživné pěstounovi nebo Úřadu práce?


2003 byl můj syn rozsudkem soudu svěřen do péče mé matky (babičky dítěte). Mě bylo stanoveno výživné 3000,- Kč měsíčně. V dubnu roku 2009 byl syn svěřen do pěstounské péče mé matky, na její žádost. Tímto rozsudkem se změnil rozsudek z 2003, avšak pouze úprava péče, výživné zůstalo nezměněno. Od dubna 2009 pobírá má matka na syna příspěvek na úhradu potřeb dítěte 4508,-. V květnu 2009 podal odbor státní sociální podpory návrh na stanovení výživného rodičům dítěte svěřeného do pěstounské péče s odkazem na § 45d zákona o rodině. V červnu 2011 ustanovil soud opatrovníkem mého nezletiletého syna Městský úřad pro řízení o stanovení výživného po dobu pěstounské péče. Letos v únoru 2012 vydal soud rozsudek, kde jsem povinna platit výživné ve výši 4000,-/měsíčně na účet Úřadu práce. V rozsudku je citován § 45d) odst. 1, 2 zákona o rodině jako odůvodnění. Tuto povinnost jsem samozřejmě začala plnit, ale má matka po mě stále chce výživné 3000,-Kč/měsíčně. Odkazuje se rozsudek z 2003. Má na toto výživné nárok? Musím pokračovat platit i k jejím rukám, když platím Úřadu práce? Děkuji, Izabela

ODPOVĚĎ:
Paragraf 45d zákona o rodině, na který odkazuje soudní rozhodnutí z února letošního roku říká, že: "Nárok na výživné určené rozhodnutím soudu na dítě, jemuž náleží příspěvek na úhradu potřeb podle zvláštního právního předpisu, přechází na stát. Je-li výživné vyšší než příspěvek uvedený ve větě první, náleží dítěti rozdíl mezi výživným a příspěvkem, tento rozdíl je vyplácen pěstounovi".
Z toho vyplývá, že nárok na výživné přešel na stát. Nejste tedy již povinna nadále platit výživné matce (babičce dítěte), ale pouze státu, resp. místně příslušnému Úřadu práce. Úřad práce pak Vaší matce jakožto pěstounce vyplácí jako kompenzaci za výživné zmíněný příspěvek na úhradu potřeb dítěte a případně také rozdíl mezi příspěvkem a výživným, pokud je výživné, které platíte, vyšší než tento příspěvek.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Právo na vyplacení při splácení bytu, domu jednoho z manželů
- Nárok na vyrovnání při splácení bytu, domu ve vlastnictví jednoho manžela


Můj manžel si ještě v době, kdy jsme se neznali tj. rok 2003, koupil byt na úvěr. Od roku 2006 v něm žijeme společně, manželství jsme uzavřeli v roce 2009 a byt jsme společně doplatili předčasně v loňském roce. Již od začátku máme společný účet, kde nám chodí příjmy od obou, všechny poplatky se tedy platí z jednoho společného účtu. Chci se rozvést, můj manžel tvrdí, že nemám na byt žádné právo, protože si jej koupil v době, kdy byl svobodný. Jak to, prosím, je? Mám právo na nějaké vyplacení? Děkuji, Debora

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že manžel koupil byt před uzavřením manželství, platí, že pokud jste během manželství neuzavřeli dohodu o rozšíření společného jmění manželů (SJM), je výlučným vlastníkem tohoto bytu Váš manžel.
Vy byste mohla mít nárok na úhradu nákladů, které jste vynaložila na výlučný majetek Vašeho manžela. Musela byste ale důvod a výši těchto investic prokázat. Pokud nemáte písemné doklady (výpisy z účtu, faktury, účtenky apod.) o tom, že Vaše peníze šly na splátky hypotéky bytu Vašeho manžela, rekonstrukce nebo vybavení domácnosti, bude vymáhání jakýchkoliv finančních nároků velmi problematické.


RODINA-PĚSTOUNSTVÍ
- Je nutné požádat soud o zrušení, ukončení pěstounství v 18 letech dítěte?
- Zaniká pěstounství automaticky dospělostí dítěte?
- Končí pěstounská péče automaticky v 18 letech věku?


Můj syn (13 let) byl v roce 2009 svěřen do pěstounké péče mé matky. Skončí pěstounská péče automaticky, jakmile syn dovrší 18 let nebo je potřeba soudní rozhodnutí? Kdo v tomto případě podává návrh na ukončení pěstounské péče? Děkuji, Alžběta

ODPOVĚĎ:
Pěstounská péče zaniká automaticky dosažením zletilosti dítěte, tj. v 18 letech věku. Není tedy zapotřebí žádat o ukončení pěstounské péče soud.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Vliv zisku z prodeje nemovitosti na výši předčasného důchodu
- Má vliv prodej bytu, domu na výši předčasného důchodu
?

Odcházím do předčasného důchodu (datum narození 19.4.1955 - 2 děti) a ráda bych věděla, zda se mi může započítávat do výměru částka 450.000 Kč, ze které jsem jako z příjmu platila v roce 2005 daň 45.000 Kč. V tomto roce nemám jiný příjem započtený, neboť jsem byla na neschopence (operace nohou) a potom jsem byla vedená na pracovním úřadě. Oněch 450.000 Kč byl příjem z prodeje zděděné nemovitosti (rozdíl mezi odhadem pro dědictví a následně odhadem pro prodej do dvou let). Dále jsem v roce 2006 pracovala v realitách na Dohodu o provedení práce, přičemž jsem byla nejprve v evidenci pracovního úřadu a pak jsem z evidence vystoupila, protože jsem měla z realit příjem, který jsem měla uvedený na Finančním úřadě a též zdaněný. V tomto období (cca 10 měsíců) jsem si sama platila zdravotní pojištění, ale sociální nebylo třeba, neboť jsem toto neměla na Živnostenský list. Chápu, že se mi nemůže započítávat doba, ale domnívám se, že když byl příjem zdaněn, tak by se měl započítat. Děkuji, Sylva

ODPOVĚĎ:
Mezi příjmy, ze kterých se následně vypočítává výše (předčasného) starobního důchodu, patří pouze příjmy, ze kterých je odváděno sociální (důchodové) pojištění. Z Vámi uváděného příjmu z prodeje nemovitosti jste sice odvedla daň z příjmu, ale sociální pojištění se z tohoto druhu příjmu neodvádí, a proto tento příjem nemůže být při posuzování nároku na starobní důchod zohledněn. Co se týče dohody o provedení práce, z té nebylo na základě příslušné legislativy až do konce roku 2011 rovněž odváděno žádné sociální pojištění a tudíž ani tyto příjmy nemohou být do výpočtu výše důchodu zahrnuty.


RODINA-SVATBA
- Dodatečné uzavření sňatku se zemřelým, zesnulým?
- Uzavření sňatku po smrti, úmrtí - je právně možné?
RODINA-VÝŽIVNÉ
- Kdo platí výživné po smrti partnera, druha, přítele
- Placení alimentů po úmrtí přítele, druha, partnera
- Placení výživného, alimentů rodiči zemřelého druha, partnera
RODINA-OTCOVSTVÍ
- Jak prokázat otcovství zemřelému, zesnulému partnerovi, druhovi
- Žaloba na určení otcovství u zemřelého, zesnulého přítele, partnera


Sestřenici zemřel přítel, se kterým poté, co zemřel, zjistila, že čeká dítě. Bude muset procházet různými peripetiemi jako je uznání otcovství, atd. Slyšeli jsme o tom, že by bylo za určitých okolností možné uzavřít manželství se zemřelým zpětně. Děkuji, Justýna

ODPOVĚĎ:
Podle § 3 zákona o rodině se manželství uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství, učiněným před obecním úřadem pověřeným vést matriky v přítomnosti dvou svědků. Vzhledem k tomu, že zesnulý přítel Vaší sestřenice již nemůže se vstupem do manželství vyslovit souhlas, nemůže takovéto manželství být uzavřeno.
Vaše sestřenice může podat k soudu návrh na určení otcovství. Ve chvíli, kdy bude otcovství určeno, může se domáhat výživného na nezletilé dítě po rodičích zesnulého. Pokud byl otec dítěte poživatelem invalidního či starobního důchodu nebo ke dni smrti splnil potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní či starobní důchod, bude mít dítě Vaší sestřenice nárok na starobní důchod.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Zpětné vyplacení mateřské u osoby s pobytem v ČR kratším 365 dní
- Zpětné vyplacení peněžité podpory v mateřství u cizinky
- Jak dlouho musím platit zdravotní pojištění abych dostala PPM
- Po kolika dnech placení zdravotního mám nárok na PPM


Jsem cizinka vdala za občana ČR. Svatbu jsme měli před 6 lety na Ukrajině. Manžel pak odjel do ČR, ja zůstala na Ukrajině, tam se nám narodil syn. Když měl 2 roky, přijeli jsme za tatínkem do České republiky. Tady jsme požádali o české občanství pro syna, které nám bylo po měsíci uděleno. Po vyřízeni všech dokladů jsem šla na sociálku pažádat o mateřskou. Tam mi bylo sděleno, že o dávky mateřské můžu požádat až po 365 dnech pobytu na území ČR. Po dobu tohoto roku manžel pobíral pouze rodičovský příspěvek na dítě. Syn má už 3 roky, já už přebývam na územi více než rok (mam přechodný pobyt). Chtěla bych se zeptat jestli mohu požádat o vyplacení mateřské za uplynulý rok zpětně.
Děkuji, Inna

ODPOVĚĎ:
O peněžitou pomoc v mateřství (PPM neboli mateřskou) je možné žádat pouze do jednoho roku věku dítěte. Abyste měla nárok na PPM, musela byste být během uplynulých dvou let před nástupem na mateřskou nemocensky pojištěná po dobu alespoň 270 kalendářních dní a musela byste být pojištěná (zaměstnaná) i v den nástupu na mateřskou nebo být v ochranné lhůtě, která činí maximálně 180 kalendářních dní od ukončení zaměstnání. Vzhledem k Vámi uváděným informacím tedy na (zpětnou) výplatu PPM bohužel mít nárok nebudete.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může spolumajitel prodat podíl cizí osobě s nejvyšší nabídkou?
- Kdy mohu prodat spoluvlastnický podíl cizí osobě
- Podmínky pro prodej spoluvlastnického podílu cizí osobě
- Prodej spoluvlastnického podílu osobě s nejvyšší nabídkou


Mám dotaz ohledně dědictví. Otec s matkou vlastnili majetek - dům, auto. 50% majetku patřilo otci a 50% matce. Otec zemřel a v závěti určil dědický podíl 1/8 svému synovi a 3/8 jinému dědici. Pokud má syn s matkou většinový podíl t.j. 5/8, může jiný dědic svůj podíl prodat cizímu zájemci nebo třeba zastavit svou část nemovitosti bance za účelem např. úvěru? A jak máme postupovat pokud se s menšinovým dědicem nedohodneme na ceně za jeho 3/8 podíl? Děkuji, Johana

ODPOVĚĎ:
Pokud se jedná o hospodaření se společnou věcí, rozhoduje většina spoluvlastníků (počítáno většina podílů). Zastavení, pronájem patří mezi hospodaření se společnou věcí. V případě, že by spoluvlastník měl zájem svůj podíl scizit (prodat, darovat) a převod by nebyl určen osobě blízké spoluvlastníka, je povinen nabídnout ostatním spoluvlastníkům svůj podíl k převodu (odkoupení), a to za podmínek stejně výhodných, za jakých by podíl převedl na 3. osobu (tedy nejen za stejnou cenu, ale i za stejných ostatních podmínek).
K druhé otázce - záleží na tom, z jakého důvodu se nedohodnete na ceně; pokud se Vám podíl bude zdát předražený, ale spoluvlastník pro něj bude mít kupce, je oprávněn prodat podíl za vyšší cenu než jakou jste ochotni zaplatit Vy.


RODINA-SOCIÁLNÍ
- Pohlíží úřad práce stejně na ukončení služebního a pracovního poměru?
- Ukončení služebního poměru a nárok na podporu a náhradu mzdy
- Výše náhrady mzdy při ukončení služebního poměru
- Podpora v nezaměstnanosti při ukončení služebního poměru
- Nárok na podporu v době vyplácení odstupného, odchodného, odbytného


Chtěla bych se zeptat, zda-li se na skončení služebního poměru pohlíží na úřadu práce stejně jako na skončení pracovního poměru. Ve všech dokumentech se vždy totiž řeší jen pracovní poměr. Jedná se mi hlavně o to, jestli při skončení služebního poměru dohodou má příslušník taktéž nárok pouze na 45% z průměrné měsíční mzdy, nebo mu náleží 65%. A další věc je, kdy vzniká nárok na podporu. Jedná se mi o to, jestli je zapotřebí před zažádáním o podporu posledních 6 měsíců nepřetržitě pracovat, protože jsem ve služebním poměru 4 měsíce, před tím jsem byla 4 měsíce na úřadu práce a před touto evidencí na ÚP jsem pracovala 7 měsíců v pracovním poměru, tzn., že za poslední 2 roky mám odpracováno 19 měsíců.
Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Z hlediska nároku na podporu v nezaměstnanosti je služební poměr posuzován obdobně jako poměr pracovní.

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti musíte být během uplynulých dvou let před evidencí na úřadě práce zaměstnaná po dobu alespoň 12 měsíců. V dotazu blíže neuvádíte, jaký byl vývoj zaměstnanosti po celých 24 měsíců, ale pouze po dobu 15 měsíců; takže zda tuto podmínku splňujete, je třeba abyste si stanovila sama.

V případě ukončení zaměstnání dohodou bez vážného důvodu (což může být blíže prokazatelně nedůvodná žádost o propuštění) Vám bude od počátku podpůrčí doby vyplácena podpora ve výši 45% Vašeho průměrného čistého měsíčního výdělku.

Vzhledem k tomu, že jste před nástupem do současného služebního poměru nevyčerpala celou podpůrčí dobu (délka trvání podpůrčí doby je odvislá od Vašeho věku ke dni podání žádosti o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání - § 43 zákona o zaměstnanosti) a tento služební poměr není kratší než 3 měsíce, budete mít opět nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu.

Podpora v nezaměstnanosti není poskytována po dobu, kdy je uchazeči o zaměstnání vypláceno odstupné, odchodné nebo odbytné.


OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Platí věcné břemeno průchodu, chůze i pro nájemníky a zákazníky firmy?
- Je věcné břemeno jízdy, chůze i pro nájemníky a zákazníky firmy?


Firma XXX s.r.o. , která je majitelem nemovitosti bez přístupové cesty má věcným břemenem chůze a jízdy zajištěno právo užívání parcely - ostatní manipulační plocha jako přístupové cesty. Tato firma pronajímá nemovitost několika nájemcům, kteří zde podnikají a pro vstup do nemovitosti používají soukromý pozemek . Domnívám se, že na pozemek má vstup a jízdu ze zákona umožněn majitel nemovitosti v jehož prospěch je zřízeno věcné břemeno, jeho zaměstnanci vč. dopravních prostředků této firmy, ale nikoliv již jeho nájemníci a jejich zákazníci. Tato firma nám několika spolumajitelům manipulační plochy tvrdí, že nyní může pozemek použít kdokoliv z jejich zákazníků a nájemců.
Prosím o odpověď vč. odkazu na příslušné paragrafy.
Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Věcné břemeno práva průchodu a průjezdu je obvykle věcným břemenem ve prospěch nemovitosti. V tomto případě záleží na dohodě o zřízení věcného břemene. Tato je založena na katastru nemovitostí ve sbírce listin obvykle u nemovitosti zatížené i nemovitosti panující. Záleží na tom, kdy bylo věcné břemeno zřízeno.
Pokud se i ve Vašem jedná o věcné břemeno ve prospěch nemovitosti mohou jej využívat i ostatní lidé, kteří nemovitost využívají, za účelem, za jakým bylo břemeno zřízeno. Náklady jdou k tíži oprávněného, zejm. pokud cestu využívá výhradně za účelem využívání nemovitosti.
Věcná břemena jsou upravena v § 151n občanského zákoníku.


OBČAN-BYDLENÍ
- Musí původní nájemník informovat nového o problémových sousedech?
- Odkup nájemní smlouvy v domě s nepřizpůsobivými nájemníky


V listopadu 2009 si moje maminka koupila od majitelky domu ve Vršovicích nájemní smlouvu na byt na dobu neurčitou, kde bylo regulované nájemné, za odstupné. Částka zrovna nebyla nízká. Majitelka ji ovšem zatajila záležitosti se sousedícími lidmi. Po kratší době užívání tohoto bytu maminka zaznamenala, že jí sousedka dělá naschvály ("třískala" až 30x denně silně dveřmi od svého bytu (nechodila do práce tak měla na to dostatečně času). Maminka to oznámila majitelce domu, která jí odepsala, aby si toho nevšímala. Maminka tak "trpěla" dál. V srpnu 2011 otevřela dveře, sousedka objevila mezi futry dveří a začala zprvu mluvit o tom, že ji nechá třískat dveřmi nebo jí podřeže hrdlo. Na základě toho se vše nahlásilo na Policii, kde nám sdělili, že má tato sousedka již založený spis podobného charakteru s již minulými nájemníky. Maminka se domluvila s majitelkou na dohodě o ukončení nájemního vztahu 10/2011, majitelka vyplatila 1/2 odstupného. Máma se cítí se být poškozená, přišla o byt. Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Situace je spíš smutná než protiprávní.
O poškození se v tomto případě dá stěží uvažovat. Pokud se majitelka nezavázala zajišťovat v domě pořádek a klid, je skutečnost, že matce nesdělila informace o problémových nájemnících, nemravná.
Lze uvažovat o tom, že nájemní smlouva je neplatná a pokusit se soudit o celé odstupné, jelikož smlouva byla uzavřena v rozporu s dobrými mravy, když majitelka domu věděla, že byt není způsobilý užívání z důvodu problematičnosti sousedů a majitelka tak de facto opakovaně vydělává na odstupném.
K takovému sporu doporučuji vyhledat kvalitní advokátní služby, jelikož se jedná o velmi složitou záležitost.


TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je možné požádat o odpuštění zbytku trestu - odebraný řidičský průkaz


Dne 17.12. 2011 jsem se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky tím, že jsem v ranních hodinách řídil automobil pod vlivem alkoholu. S vozidlem jsem lehce narazil do středového ostrůvku před kruhovým objezdem. Po tomto manévru jsem za kruhovým objezdem zastavil, abych zkontroloval vozidlo. Na vozidle byla pouze na jedné straně upadlá SPZ a ke zranění osob, které se mnou byly ve vozidle nedošlo. Naproti nám jela policejní hlídka, která když viděla, že kontroluji vozidlo, tak u mne provedla kontrolu. Při dechové zkoušce jsem nadýchal hodnoty kolem 2 promilí a krevní zkouška stanovila hodnotu 2,45 promile.
Řidičský průkaz mi byl odebrán na místě a dála mi byl uložen trest odnětí svobody na 8 měsíců s podmíněným odkladem v délce 1 roku a zákaz řízení v délce 2 roků. Chci se tedy zeptat, jakou mám podle vás šanci na případné podmíněné upuštění od zbytku trestu v zákazu řízení, jestliže jsem nebyl nikdy za nic trestán a doposud jsem žil řádným způsobem života a jestli mohu žádat o upuštění po polovině doby od zadržení ŘP a nebo po pravomocném rozhodnutí. Děkuji, Igor

ODPOVĚĎ:
Žádost podat můžete. Polovina výkonu trestu zákazu činnosti se počítá od okamžiku odebrání řidičského průkazu.
Šance na vyhovění žádosti se ve Vašem případě nedá stanovit, naměřená hladina je vysoká. Doporučuji Vám spíše se na vyhovění této žádosti nespoléhat.


OBČAN-EXEKUCE
- Je možná exekuce na rodiče když dítě chytí revizor bez jízdenky
- Co předchází exekuci za jízdu načerno v tramvaji, autobuse, metru
OBČAN-DLUHY
- Jak vysoké jsou úroky u pokuty od dopravního podniku
- Výše úroku u pokuty dopravního podniku - revizor chytl bez jízdenky
- Je možný splátkový kalendář u pokuty dopravního podniku?


Již je to dva a půl roku, co jsem dostala pokutu v MHD a stále jsem ji neuhradila. Jelikož jsem studentka a nemám trvalý měsíční příjem, bojím se, aby se případná exekuce nepřenesla na mé rodiče, kterým nechci o situaci říkat.
Chci se zeptat, kolik může nyní činit dlužná částka a bude-li možné se domluvit na splácení nějakých menších částek (např.700 Kč) měsíčně? Mám-li na to právo, či musím počítat se zabavením majetku? Jak bych nyní měla postupovat?
Bylo mi 17 let, když k incidentu došlo, nyní je mi 19 let. Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Níže uvádím variantní řešení, jak v této věci postupovat:
1) Ve Vašem případě, můžete kontaktovat dopravní podnik a dlužnou částku uhradit, jistě by bylo možné dohodnout se i na splátkovém kalendáři. Musíte počítat, že vedle pokuty, budete platit úroky z prodlení, které činí cca 7,75% ročně z dlužné částky.
2) Jiným řešením by bylo v současné době ve Vaší věci nic nepodnikat, neboť uplynutím 3 let od uložení pokuty dojde k promlčení (za předpokladu, že jste si jistá s datem splatnosti pokuty). V takovém případě již nebudete povinna platit zmiňovanou pokutu, a to i v případě, že by byla po této lhůtě podána žaloba o zaplacení dlužné částky, máte právo vznést námitku promlčení.
Jako příklad uvádím způsob výpočtu promlčení: např. pokuta byla uložena 4.9.2009, 3-letá promlčecí doba uplyne 4.9. 2012. To znamená, že 5.9. 2012 byste byla oprávněna vznést u soudu (písemně) námitku promlčení.
Předpokladem pro exekuci je předchozí soudní rozhodnutí, v němž bude stanovena povinnost zaplatit dlužnou částku (z Vašeho dopisu nevyplývá, že by bylo vydáno takové soudní rozhodnutí (případně platební rozkaz), proto se mi otázka exekuce nezdá jako aktuální.
Mohlo by se stát, že by Vás dopravní podnik, případně jeho právní zástupce nejprve vyzval k zaplacení dlužné částky – v takovém případě, můžete protistraně navrhnout splátkový kalendář a podobně.
Musím Vás však upozornit na skutečnost, že pokud by došlo k soudnímu řízení, navýší se Vaše dlužná částka vedle úroků o náklady řízení, případně náklady právního zastoupení protistrany (dopravního podniku).
K Vašim otázkám týkající se výše dlužné částky, a k provádění exekuce uvádím následující:
Z Vašeho dotazu není zřejmé, jak vysoká pokuta Vám byla uložena. V tuto chvíli činí Váš dluh: jistinu (Vám uložená pokuta) a úroky z prodlení, které činní ročně cca 7,75%. Pokud by došlo k soudnímu řízení byla by dlužná částka zvýšena o náklady soudního řízení a případně náklady na právní zastoupení jak bylo uvedeno výše.
Exekuce jako taková nenastává ihned (předsoudní výzva na zaplacení, soudní řízení jak bylo uvedeno výše), kdykoliv v průběhu této doby je možné dlužnou částku uhradit.
Předpokládám, že pokuta dopravního podniku, nebude příliš vysoká - proto nepředpokládám, že by došlo k zabavení majetku Vašich rodičů, v takovém případě by byla exekuce spíše hrazena peněžitými prostředky Vašich rodičů.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Žaloba na vydání peněžitého plnění při rozchodu partnerů
- Rozchod druha a družky a vypořádání společného jmění žalobou k soudu
OBČAN-DLUHY
- Je nutné sepisovat smlouvu o půjčce písemně?
- Musí být smlouva o půjčce peněz písemná?


V roce 2006 jsem koupila byt. Nejdříve jsme s bývalým přítelem plánovali, že část zaplatíme z jeho dědictví. Vyřizování jeho dědictví se ale protáhlo a peníze nám půjčila moje matka (splácím do dneška kromě hypotéky, bez smlouvy). Proto byla kupní smlouva psaná jen na mé jméno a vklad do katastru také. Smlouva o hypotéce je psaná na mě, přítel je spoludlužník. Peníze jsme u notáře předávali v hotovosti při podpisu smlouvy.
Nyní se rozcházíme, bývalý přítel se z bytu odstěhoval po mém naléhání, protože se nemínil podílet ani na nákladech na inkaso. Vyhrožoval mi, že se mi pomstí, že na mě podá žalobu o x set tisíc, že má svědka, že ty peníze byly jeho. Pracovnice realitky je jeho vzdálená známá a opravdu jsme se v té době všichni bavili o tom, že čekáme, až se vyřeší jeho dědictví.
Nevím, jakou žalobu chce podávat, jestli bezdůvodné obohacení. Co by se prosím mohlo v této věci dál dít? Mám malé dítě (ani na to nic neplatí), chodím do práce a nespím z toho, že bych chodila po soudech a přišla o bydlení. Děkuji, Kamila

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že byla kupní smlouva i vklad do katastru nemovitosti psána na Vaše jméno, předpokládám, že i v katastru nemovitostí jste tedy vedena jako jediný vlastník, o nemovitost jako takovou byste tedy přijít neměla.
Jak jsem pochopila z popisu Vašeho případu, figuruje Váš přítel pouze jako účastník smlouvy o hypotéce spolu s Vámi - v tomto případě předpokládám, že splátky hypotéky byly posílány z nějakého účtu (Vašeho, případně jeho) na účet banky, což samozřejmě jednoznačně ozřejmí, kdo splátky platil. Pokud by tyto splátky byly posílány z jeho účtu, mohl by je požadovat zpět, žaloba o vydání bezdůvodného obohacení by byla jednou z možností, předpokládám, že pravděpodobně by byla ale podána žaloba o vydání peněžitého plnění (platební rozkaz).
Jeho argumentu, že má svědka, který mu dosvědčí, že peníze na koupi domu byly jeho, bych se příliš nebála, protože kdyby došlo k soudnímu řízení, bylo by to slovo proti slovu (jeho proti Vašemu), protože Vy byste samozřejmě mohla požádat o svědectví Vaší maminku s tím, že ona by možná mohla doložit i skutečnost, že např. ze svého účtu vybrala větší obnos peněz, které Vám půjčila, a Vy byste možná mohla prokázat, že matce peníze splácíte (například opět výpisy z bankovního účtu). Smlouva o půjčce podle občanského zákoníku nemusí mít ze zákona písemnou formu, tudíž ji můžete sjednat i ústně.
Pokud by snad Váš bývalý přítel chtěl argumentovat tím, že na koupi bytu byly použity peníze z dědictví, velmi snadno lze dohledat, kdy bylo dědické řízení ukončeno a kdy mu byly předmětné peníze přisouzeny (v rámci řízení byste požádala o předložení soudního spisu předmětného dědického řízení) a podobně snadno lze doložit, kdy byly peníze na koupi bytu složeny u notáře při podpisu smlouvy, z čehož by bylo zřejmé, že tyto peněžní prostředky nemohly být na koupi bytu použity.
Pokud v rámci soudního řízení žalobce nějaké skutečnosti tvrdí, musí je být schopen i doložit, v opačném případě neunese důkazní břemeno a soud jeho návrhu nevyhoví a Vám by v takovém případě soud přiznal nárok na náhradu Vašich nákladů řízení.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může majitel pozemku zakázat přejezd pokud existuje obecní cesta?
OBČAN-VĚCNÁ BŘEMENA
- Věcné břemeno průjezdu za úplatu, za peníze
- Věcné břemeno na jméno a nemožost převodu v dědictví
- Rozdíl mezi věcným břemenem na jméno a na pozemek


Pozemek který je v mém vlastnictví je pronajat zemědělskému družstvu které pozemek obhospodařuje. Jedná se nám o část pozemku (zbytky tarasů, asfalstka udělaná před r.1989), který zemědělské družstvo nevyužívá pro dobytek ani na sekání trávy. Zmiňovaná asfaltová cesta byla postavena před rokem 1989 kterou stavěl státní statek. Tato asfaltka není zakreslena v mapách, tudíž papírově neexistuje. Vlastník sousedící parcely asfaltovou cestu využívá k vlastním potřebám pro přejezd ke své parcele i když mu tam vede obecní cesta. Je možno dát na asfaltku v místě na našem pozemku zátarasu v podobě kamene aby byl znemožněn průjezd? A musí to být nějak označeno tabulkou? Nebo co je potřeba udělat aby se nenastal nějaky problém? Náš pozemek je odborně vyměřen geodetem, tedy přesné hranice jsou známé. Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že jde o Váš pozemek, potažmo cestu na Vašem pozemku a k ostatním parcelám je přístup zajištěn i jinak, tedy prostřednictvím obecní komunikace, nadto cesta není nikde zakreslena, mám za to, že máte právo se svým pozemkem nakládat podle vlastní vůle.
Pokud budete chtít začátek komunikace označit tabulkou, že se jedná o vstup na soukromý pozemek a průjezd je zakázán, či že nejde o veřejnou komunikaci, můžete - nicméně není to Vaší povinností.
V této souvislosti by bylo možná vhodné obrátit se na zemědělské družstvo a domluvit se na způsobu přehrazení cesty, abyste jim případně neznemožnil vjezd na pozemek zemědělskými stroji (nevím, k jakému účelu zemědělské družstvo pozemek využívá – pole, pastvina).
Jiné řešení Vaší situace, které mě v této souvislosti napadá, je zřízení smluvního věcného břemene průjezdu za úplatu pro Vašeho souseda. Pokud chce Váš soused Vaši cestu využívat, tak ať platí určitou úplatu za její užívání, pakliže se na zřízení věcného břemene nedomluvíte, navrhuji cestu zahradit.
V této souvislosti bych si dovolila ještě poznámku ohledně charakteru věcného břemene, navrhovala bych zřídit věcné břemeno osobní povahy, tedy ve prospěch Vašeho souseda, protože v takovém případě půjde o právo nepřevoditelné, to znamená, pokud by soused svůj pozemek prodal nebo zemřel, toto věcné břemeno by zaniklo se změnou vlastníka.
Opakem tohoto věcného břemene je věcné břemeno navázané přímo na pozemek, toto věcné břemeno by přecházelo i v případě převodu vlastnického práva, případně v případě smrti na další vlastníky. Zřízení věcného břemene je nutné vložit do katastru nemovitostí.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjistit zda je nemovitost zatížená exekucí?
- Jak ověřit zda má nemovitost zástavu, exekuci?
- Exekuce a zástavy v katastru nemovitostí - vyhledávání
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kde získat výpis z katastru nemovitostí?
- Kdo může požádat o výpis z katastru nemovitostí?
- Může nemajitel nebo kupující bytu, domu požádat o výpis z katastru?
- Jaké údaje musím vědět pokud chci výpis z katastru nemovitostí?
OBCHOD-KUPNÍ SMLOUVY
- Je možné připojit výpis z katastru ke kupní smlouvě na byt, dům?
- Kolik kopií kupní smlouvy je potřeba při koupi bytu, domu, pozemku


Mám dotaz ohledně dluhu na nemovitost. Chystáme se koupit byt a vzhledem k tomu, že se množí případy, kdy je nemovitost zadlužená a nový majitel se o tom dozví až když o dům/byt přijde, bych se chtěla zeptat jak je možné si tyto záležitosti ověřit. Děkuji, Nina

ODPOVĚĎ:
Veškeré údaje, například zatížení nemovitosti zástavním právem, zřízení věcných břemen či Vámi zmiňované zápisy o případných exekucích můžete zjistit z katastru nemovitosti. Stránky katastru nemovitosti jsou přístupné i online cestou www.cuzk.cz, kdy v kategorii Nahlížení do KN, dohledáte potřebné informace pouze ale v obecné rovině (dostanete informaci – věcné břemeno, smluvní zástavní právo a podobně).
Pokud byste chtěla informaci konkrétní, včetně například spisových značek u prováděných exekucí, můžete požádat o výpis z KN na kterékoliv pobočce CzechPoint (bývají na poštách a obecních úřadech, www.czechpoint.cz ), tato služba je zpoplatněná, cena je závislá na počtu stránek výpisu.
O výpis může požádat kdokoliv (nemusí být vlastníkem), musíte jen znát potřebné údaje: katastrální úřad, katastrální území, obec, a číslo st. parcely, číslo domu a číslo bytové jednotky, číslo listu vlastnictví.
Nad rámec Vašeho dotazu doplňuji, že je vhodné, aby výpis z KN byl například součástí kupní smlouvy jako příloha, případně aby se ve smlouvě objevilo prohlášení prodávajícího (dosavadního vlastníka) o tom, že nemovitost (byt) není zatížena žádnými exekucemi, věcnými břemeny ani jinými právy k věci cizí a v této souvislosti pak doplnit ustanovení o možném odstoupení od smlouvy, pokud by bylo toto prohlášení prodávajícího neplatné.
Nezapomeňte prosím, že změna vlastnického práva musí být vložena do katastru nemovitostí, návrhem na vklad vlastnického práva, je vhodné, aby byl návrh společným návrhem prodávajícího a kupujícího, přílohou tohoto návrhu je i kupní smlouva. Počet výtisků kupních smluv zjišťuje výpočtem: počet účastníků + 2, tedy je-li 1 kupující a 1 prodávající, budou se na katastr nemovitostí podávat 4 (2+2) vyhotovení kupní smlouvy.
Dovolte mi ještě radu na závěr: pokud budete mít v ruce výpis z katastru nemovitostí, zkontrolujte si, že je Váš prodávající jediným vlastníkem dané nemovitosti (bytu). Pokud by bylo vlastníků více, nebo by šlo o společné jmění manželů, měly by se i tyto další osoby objevit v kupní smlouvě na straně prodávajícího, jinak byste se totiž stala pouze spoluvlastníkem dané nemovitosti a nikoliv výlučným vlastníkem. Zvažte případné úřední ověření podpisů na kupní smlouvě (i když nejde o povinnou náležitost), je možné jej provést na CzechPointu, u advokáta, nebo u notáře.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Jak se bránit proti opakovaným nesmyslným stížnostem sousedky?
- Co dělat když někdo opakovaně posílá nesmyslné stížnosti a udání?
- Vydání předběžného opatření - § 76 odst. 1 Občanského soudního řádu
- Opakovaná nesmyslná udání a trestný čin křivého obvinění
- Obrana proti nesmyslným udáním a stížnostem - § 12 Občanského zákoníku
- Odškodnění, satisfakce za opakovaná nesmyslná obvinění a stížnosti


Obyvatelka naší vesnice mé rodině ubližuje opakovanými nesmyslnými tresními oznámeními. Dále na nás posílá sociálku atd. Paní je duševně nemocná, jak ji mám donutit, aby šla na psychiatrické vyšetření? Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
V této situaci by bylo možné podat návrh na vydání předběžného opatření ve smyslu § 76 odst.1 občanského soudního řádu, kdy může být účastníku uloženo, aby něco vykonal. V tomto případě by bylo obsahem takového návrhu, aby se daná osoba podrobila psychiatrickému vyšetření. Toto rozhodnutí by bylo případně možné provést i exekučně, pokud by se osoba odmítala vyšetření podrobit.
Následným krokem by mohla být žaloba o způsobilosti k právním úkonům, může jít o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům. Stěžejním důkazem je lékařské vysvědčení o duševním stavu osoby, o které se rozhoduje, proto nelze zahájit tuto žalobu bez předchozího předběžného opatření.
Příslušným soudem bude soud příslušný podle bydliště žalovaného.
Jiným řešením by mohlo být trestní oznámení pro spáchání trestného činu křivého obvinění, tuto variantu bych použila v případě, že bude podáno další trestní oznámení ze strany Vaší sousedky.
Další možnou ochranou proti Vámi popsanému jednání Vaší sousedky by byla možnost ochrany osobnosti, občanské cti, lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy podle § 12 a následjících občanského zákoníku. V takových případech je možné žádat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti, dále aby byly odstraněny následky zásahů takového jednání a dále aby bylo dáno přiměřené zadostiučinění, lze dokonce žádat o nahrazení nemajetkové újmy v penězích. V případě této varianty doporučuju zvážit, zda bylo dosaženo takové intenzity těchto osobnostních práv, aby byla taková žaloba oprávněná.


OBČAN-REKLAMACE
- Reklamace nekvalitně provedené rekonstrukce bytu
- Odstoupení od smlouvy u nekvalitně provedené rekonstrukce bytu
- Je nutný posudek znalce u nekvalitní rekonstrukce bytu firmou?


Byla nám provedena nekvalitní rekonstrukce bytu. My jsme odstoupili od smlouvy s danou stavební firmou a odmítli jsme doplatit doplatek, jelikož náklady na opravy budou určitě vyšší než doplatek, který bychom měli doplatit. Rozhodli jsme se nevymáhat náklady za/na opravy nevkvalitně provedené rekonstrukce. Stavební firma po nás ovšem neustále vymáhá doplatek a vyhrožuje soudem.
Pokud stavební firma dá tuto věc k soudu, stačí jako svědectví nekvalitně provedené rekonstrukce naše fotky - nejsou na nich datumovky, ale v PC je datum vidět - nebo je nutné mít nějaký papír/posudek od soudního znalce? Opravy nás budou stát dost peněz a raději bychom investovali peníze do oprav bytu než do soudního znalce a soudů. Byla by u soudu uznána výpověď/svědectví mého partnera, se kterým žijeme ve společné domácnosti? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
Nejdříve je třeba zhodnotit, zda jste odstoupili úspěšně - tedy zda odstoupení od smlouvy bylo doručeno a vady provedení byly řádně vytknuty. Je třeba, aby se jednalo o natolik zásadní vady, že odstoupení bylo jedinou možností jak předejít dalším škodám.
Předtím než bude zasaženo do nekvalitně odvedených částí bytu, doporučuji zajistit dobrozdání znalce, který zhodnotí, v jakém stavu stavba je. Dobrozdání nemusí vytvořit pouze soudní znalec, ale může i osoba, která je odborně vzdělaná (doporučuji ovšem osobu odlišnou od firmy, která bude opravy provádět).
Svědectví partnera není vhodné jako jediný důkaz, není zcela objektivní.
Osobně doporučuji, abyste nešetřili za odborníky a zmíněné vyjádření si zajistili. Následně jej doporučuji poslat firmě, která zakázku neprovedla kvalitně.


OBČAN-DLUY
- Je nutné dostavit se k soudu při vymáhání dluhu?
- Je možné podat návrh na platební rozkaz pokud byl podán odpor?
- Je možné soudní líčební bez přítomnosti žalobce či jeho právníka?
- Může proběhnout soudní stání bez žalobce či jeho právníka
?

V srpnu roku 2010 jsem byla já (a další poškození) na internetovém bazaru okradena o částku 10.400 Kč, samozřejmě jsem podala trestní oznámení a požádala jsem o vydání platebního rozkazu. Nejdříve se obžalovaní odvolali (v odvolání nepřímo přiznali, že mi částku skutečně dluží), poté, zřejmě pod psychickým tlakem, mi obžalovaná zaslala 2 splátky po 1.000 Kč.
Minulý měsíc proběhlo soudní jednání, ke kterému se obžalovaní nedostavili, ale vzhledem k tomu, že v průběhu vyšetřování se k činu přiznali, tak jsem předpokládala, že nebude problém požádat o vydání platebního rozkazu bez mé přítomnosti, jelikož mám veškeré podklady + jejich přiznání.
Požádala jsem tedy znovu o vydání platebního rozkazu bez nutnosti mé přítomnosti, jelikož nemohou jezdit přes celou republiku k soudu, dodala jsem znovu veškeré dokumenty, přesto jsem byla předvolána k soudnímu jednání.
Co dělat? Nemohu opakovaně cestovat 250 km k soudu, ke kterému se obžalovaní stejně nedostaví. Ráda bych už měla soudní titul na základě kterého bych mohla vyžadovat zpět dlužnou částku. Děkuji, Jana

ODPOVĚĎ:
z Vašeho dotazu není příliš zřejmé, v jaké procesní fázi se řízení nachází.
Předpokládám, že jste nejprve jako poškozená byla připojena k trestnímu řízení. V dotaze nerozvádíte, jaké bylo Vaše postavení v trestním řízení vyřešeno - zda nárok přiznán či odkázán k občanskoprávnímu řízení.
Zmiňujete zkrácené řízení a jeho konec v podobě vydání platebního rozkazu - proti platebnímu rozkazu se podává odpor, který žalovaní zřejmě podali. K tomuto bylo pravděpodobně nařízeno jednání, ke kterému se žalovaní nedostavili.
Následně zmiňujete nový návrh na vydání platebního rozkazu. Pokud ovšem řízení, které bylo započato odporem proti platebnímu rozkazu pokračuje, není možné znovu podávat návrh na vydání platebního rozkazu.
Lituji, ale dotaz je velmi nepřesný.
Nicméně je možné konstatovat, že se k řízení můžete dostavit buď Vy anebo Váš právní zástupce (který může být z místa, v němž řízení probíhá) - v nepřítomnosti žalobce jednat nelze - a navrhnout vydání rozsudku pro zmeškání. V takovém rozsudku soud přizná celou vymáhanou částku k úhradě. Tento postup je nejkratší cestou k vydání exekučního titulu. Podmínkou vydání tohoto rozsudku je účinné doručení žaloby a předvolání žalovaným a neomluvené nedostavení se k soudnímu řízení.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je nutný souhlas pacienta s nahlédnutím znalce do zdravotní dokumentace
- Nahlédnutí soudního znalce do zdravotní dokumentace - souhlas pacienta
- Porušení mlčenlivosti znalce - jak se bránit?
- Stížnost na postup znalce - porušení mlčenlivosti
- Kam poslat stížnost na postup soudního znalce?
- Musí praktický lékař spolupracovat se soudním znalcem?
- Musí praktický lékař poskytnout zdravotní dokumentaci znalci
?

Mám dotaz týkající se jednání soudního znalce. V rámci soudního řízení došlo k problému, který měl posoudit soudní znalec - jednalo se o zdravotní posudek, takže znalec udělal krátké vyšetření sám a následně kontaktoval mého ošetřujícího lékaře, od kterého si vyžádal výpis z mojí dokumentace a kromě toho ho vcelku podrobně informoval o problému, který je řešen, a to včetně detailů se soudního spisu.
Myslím, že tento postup správný nebyl - jednak mě nikdo nepožádal o souhlas s tím, aby znalec mohl žádat moji zdravotní dokumentaci ale hlavně z hlediska zákona o znalcích má znalec povinnost mlčenlivosti - což tímto jednoznačně porušil. Chtěla bych v této věci uplatnit stížnost na postup znalce - nejsem si ale jistá, jestli stížnost na jednání znalce mám zaslat soudu nebo nějaké komoře znalců. Prosím Vás o radu, jak postupovat. Děkuji, Květoslava

ODPOVĚĎ:
Primárně se obraťte na Komoru soudních znalců ČR. Stížnost doporučuji podpořit písemným prohlášením vašeho lékaře k této věci. Znalci je uložena povinnost mlčenlivosti podle § 10 a zákona č. 36/1967 Sb. ("povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své znalecké činnosti, a to i po jejím skončení").
Pokud byl znalec určen na posouzení Vašeho zdravotního stavu, logicky se obrátil na Vašeho lékaře. Váš lékař vůči tomuto ovšem nemá stanovenou výlučnou povinnost součinnosti, proto si od Vás měl vyžádat Váš souhlas.
Na soud je případné se obrátit až v situaci, kdy pocítíte jednáním znalce nějakou prokazatelnou újmu. Pokud Vás jednání znalce pouze pohoršuje, je případná stížnost na Komoru.


OBČAN-OSTANÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Je platná smlouva pokud druhá strana neposlala podepsanou kopii?


Mám dotaz ke smlouvě o postoupení pohledávky. Smlouva obsahuje zásadní věci, které nastaly až v 6.2.2008. Zástupce druhé strany tvrdí, že druhá strana podepsala tuto smlouvu den předem a já jsem toto akceptoval, což není pravda. Jde mi o to dva zásadní dotazy:
1. je podpis na smlouvě, která v době podpisu obsahuje neexistující skutečnosti, platný? Žalobce tvrdí, že smlouvu podepsal 5.2.2008, skutečnosti ve smlouvě uvedené nastaly ale až 6.2.2008 po podpisu notářského zápisu ohledně převodu obchodních podílů. Navíc první smluvní strana nebyla přítomna podpisu smlouvy druhou stranou a podpis na smlouvě není ověřený.
2. Pokud smlouvu podepíše jen jedna strana, druhá strana si smlouvu odnese s tím, že ji podepíše a zašle zpět. Druhá strana ji však nikdy zpět nevrátila a nedoručila. Je platná tato smlouva nebo ne, když první strana tuto smlouvu nikdy zpět nedostala a tudíž ji nemá?
Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
Pokud je pohledávka postupitelná (tedy není nutné osobní plnění dlužníkem), lze ji postoupit i bez souhlasu dlužníka. Dlužník je však oprávněn a povinen plnit novému věřiteli až od okamžiku, kdy se o postoupení pohledávky prokazatelně dozví.
Pokud byla dne 5.2. postoupena pohledávka, která v ten okamžik neexistovala, je postoupení absolutně neplatné. V takovém případě přichází v úvahu odpovědnost za škodu původního věřitele vůči novému. Je ovšem třeba dbát na to, zda pohledávka opravdu vznikla až 6.2.
Úřední ověření podpisu není nutné, pokud to zákon nestanoví. Obecně u postupování pohledávek toto ověření není nutné.
Pokud nejsou na dohodě o postoupení pohledávky podpisy obou stran (tedy postupníka a postupitele), nedošlo k platnému postoupení pohledávky, jelikož nebyla dodržena písemná forma postoupení, resp. tato písemná forma neobsahuje projevy vůle postoupit pohledávku.


SPRÁVNÍ-PŘESTUPKY
- Jsou zdravotní problémy polehčující okolností v přestupkovém řízení?
- Vliv zdravotních problémů na dopravní přestupek


Mému 76letému otci se stala dopravní nehoda: Otec vybočil na rovné silnici z cyklistického pruhu do silnice, auto nestačilo zastavit, došlo k poškození vozidla. Otec si vůbec nic nepamatuje, ani to, kde došlo ke srážce. Podle nás mohl mít otec nějaký zdravotní problém. Měl totiž už
v roce 2006 podobný problém, že si Krátkodobě nic nepamatoval, matka má k tomu i doklad od lékaře.
Mohli byste nám prosím poradit, jak postupovat při přestupkovém řízení, aby si nějak nepřitížil? Pokuta, téměř 50.000 Kč plnění pojišťovně a určité náklady na otcovo vyléčení ze zranění je pro mé rodiče kruté. Děkuji, Bohuslava

ODPOVĚĎ:
Je mi líto, v tomto případě se dá pouze doporučit, aby se otec nechal zastoupit advokátem, který analyzuje celý přestupkový spis (jednání mohlo být například dostatečně neobjastněno).
Zdravotní obtíže, zejména takové, o nichž přestupce ví, nejsou polehčující okolností a na přestupkové jednání nemají zásadní vliv.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Je nutný odhad nemovitosti pokud se manžel vzdává části SJM?
FINANCE-DANĚ
- Platí se daň z převodu pokud SJM není vypořádáno do 3 let od rozvodu


Co potřebuji k přepsání části domu, jež má být součástí majetkového vyrovnání? Manžel měl dům již před svatbou, ale společně jsme později odkoupili 1/4 od jeho syna. Nevím zda se musí nechat udělat odhad nebo zda stačí čestné prohlášení že se té 1/8 vzdávám. Děkuji, Dana

ODPOVĚĎ:
Odhad lze doporučit z toho důvodu, aby bylo zřejmé, jak je (hodnotově) SJM vypořádané.
Nicméně pokud Vám výslovně na majetku nezáleží a nepotřebujete, aby vypořádání bylo hodnotově vyrovnané, tak odhad se dělá pro potřeby daně z převodu nemovitostí a daně z příjmů, které ve Vašem případě odvádět nebudou, tudíž jej nepotřebujete.
Doporučuji ale převod nemovitosti (resp. vypořádání celého SJM) realizovat, do 3 let od zániku manželství, protože pak by se uplatnila fikce vypořádání, z některého společného majetku by se mohl stát majetek v podílovém spoluvlastníctví a kdyby takovým majetek byl tento dům (resp. jeho část), tak by se daň z převodu platila a musel by odhad nemovitosti být zajištěn.


PRÁCE-BEZPEČNOST
- Platí zaměstnanec za školení BOZP?
- Může zaměstnavatel strhnout ze mzdy školení BOZP?
- Je zaměstnavatel oprávněn strhnout z platu školení BOZP?
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel strhnout část platu bez souhlasu zaměstnance?
- Je nutný souhlas zaměstnance se stržením částmi mzdy?
- Neoprávněně stržená část mzdy - § 17 odst. 1 d) zákon o inspekci práce
- Přestupek, správní delikt - neoprávněné stržení části platu, mzdy
- Promlčecí lhůta bezdůvodného obohacení zaměstnavatelem
- Promlčecí lhůta na vydání nevyplacené části mzdy, platu
- Stížnost na inspekci práce - nevyplacení části mzdy, platu


Přítelkyně pracuje v jedné firmě, mají tam zvláštní praktiky:
1. Nařídí zaměstnancům školení o bezpečnosti práce mimo pracovní dobu a za toto školení jim strhne z výplaty 1.300 Kč.
2. Sdělí, že někdo ze zaměstnanců ukradl paletu s potravinářským olejem (přitom jsou v každé místnosti bezpečnostní kamery) a škoda se opět strhne z výplaty - 1.600 Kč na každého i když je hodnota zboží 300 Kč na každého.
Jsou tyto srážky ze mzdy v pořádku? Nejde o protiprávní činy? Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
1. požadovat úhradu nákladů školení BOZP je v přímém rozporu s § 101 odst. 6 zákoníku práce (Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance).
2. srážky ze mzdy bez souhlasu zaměstnance jsou protiprávní vždy.
Pokud má být dovozována odpovědnost za škodu vzniklou zaměstnavateli a tato hrazena srážkami z mzdy, musí zaměstnavatel prokázat, že mu škoda vznikla, způsobil ji zaměstnanec, kterého obviňuje a mezi jednáním zaměstnance a škodou je vztah příčiny a následku.
Předpokládám, že Vaše partnerka nemá podepsánu hmotnou zodpovědnost za tyto produkty. V takovém případě by zaměstnavatel měl zjednodušenou důkazní situaci, jelikož by nemusel prokazovat, že škoda vznikla v důsledku jednání odpovědného zaměstnance.
Zaměstnavatel se dopouští v obou případech protiprávního jednání, a to
a) přestupků, pokud je fyzickou osobou podle § 17 odst. 1 písm d) zákona o inspekci práce (pokuta až 2 mil. Kč) a podle § 13 odst. 1 písm i) téhož zákona (pokuta až 2 mil. Kč).
b) správního deliktu, pokud je právnickou osobou podle § 30 odst. 1 písm d) a § 26 odst. 1 písm i) téhož zákona (za oba správní delikty - myšleno každý zvlášť - lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč).
Doporučuji následující postup:
- vyzvat zaměstnavatele k nápravě stavu - tedy vrácení neoprávněně nevyplacených mzdových prostředků, a to za 10 let zpětně - omezení je dáno promlčecí dobou bezdůvodného obohacení, kterého se zaměstnavatel dopustil, podle § 107 odst. 2 občanského zákoníku.
Zda tuto výzvu budete adresovat a jakou lhůtu k zaplacení těchto nároků zaměstnavateli dáte, záleží na Vás a Vašich zkušenostech s jednáním zaměstnavatele.
- vyzývat jej vůbec nemusíte, ale můžete rovnou sepsat podnět k inspekci práce na prošetření přístupu zaměstnavatele. A na základě výsledků šetření inspekce u zaměstnavatele uplatnit nárok na vyplacení neoprávněně zadržených mzdových nároků.
- a nebo udělat oba úkony zaráz, a to jak uplatnit nárok u zaměstnavatele na neoprávněně zadržené mzdové prostředky a ve stejný okamžik adresovat podnět inspekci práce. Tento způsob řešení doporučuji, pokud máte negativní zkušenosti se zaměstnavatelem a bylo by dle Vašeho názoru možné, že by se Vás zaměstnavatel pokusil po šetření inspekce vydírat ztrátou místa při uplatnění těchto nároků nebo se pokusil o jiné protiprávní jednání vůči Vám.
Před tím, než učiníte jakékoliv kroky, lze doporučit opatrnost a zajištění podrobného podkladového materiálu, který byste inspekci mohli poskytnout.
Z vlastní zkušenosti mohu říci, že Inspekce práce koná rychle a zodpovědně, takže se nemusíte obávat obrátit se na ně s podnětem.


RODINA-ROZVOD, SVĚŘEDNÍ DO PÉČE
- Protistrana se nedostavuje k soudu o svěření do péče - jak postupovat?
- Kdy je možné podat návrh na vydání předběžného opatření?


Jak postupovat, když se protistrana nedostavuje k soudu nebo ho protahuje žádostmi o odročení? Naposledy se bez jakékoliv omluvy k soudu prostě nedostavila. Jde o spor o svěření dítěte do výchovy. Máme znalecký posudek, který jednoznačně říká, že otec (můj manžel) má lepší výchovné předpoklady i podmínky, že v zájmu dítěte je minimálně střídavá péče. A v případě, že se matka odstěhuje (což nyní evidentně chystá), tak dokonce by měla dcerka přejít do péče otce, že to pro ni bude vhodnější a citlivější.
Soud ale může těžko rozhodnout. Protahování ze strany matky má jeden jasný cíl - stihnout se přestěhovat a pak tím argumentovat. Dceru přihlásila i do školy (má v září 2012 nastoupit do 1.třídy) už v Českých Budějovicích, takže se tam opravdu stěhovat hodlá. Nyní jen získává čas, aby to uskutečnila. A mohla pak argumentovat tím, že další velká změna už není v zájmu dítěte, že nastoupila do školy apod.
Školu jsme schopni okamžitě zajistit, máme příslib, že převod je možný, což jsme soudu doložili. Nicméně ten bez přítomnosti matky jednání pouze odročil. Jak se můžeme tomuto bránit? Opravdu se bojím, že se stihne odstěhovat a pak už nezmůžeme vůbec nic. Děkuji, Vanda

ODPOVĚĎ:
Za neomluvené nedostavení se k soudu by soud účastníkovi především měl udělit pořádkovou pokutu.
Doporučuji podat návrh na vydání předběžného opatření, aby soud podle § 76 (pokud řízení ještě nebylo zahájeno) nebo podle § 102 (pokud řízení již bylo zahájeno - o tom byste měli protokol o jednání nebo usnesení o zahájení, a to buď fyzicky nebo by byl založený ve spise) občanského soudního řádu odevzdal dítě do péče druhého z rodičů, a to nejpozději do doby, než soud rozhodne o úpravě výchovy dítěte. Odůvodnit návrh můžete obavou z maření soudního řízení neomluvenými absencemi u soudního jednání, stěhování, zabraňování otci styku s dítětem, obavami o život dítěte (pokud o něm nemáte zprávy).
Budu upřímná - předběžné opatření je pouze "stéblo, kterého se chytá tonoucí," protože případy řízení o svěření dítěte do výchovy jsou vždy téměř bezvýchodné, pokud jeden z rodičů neprojeví vůli ke shodě na podmínkách. Ale pořád lepší "stéblo" než neudělání ničeho.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak se uzavře dědictví když je dědic nezvěstný?
- Náhrada škody za záměrné prodlužování dědického řízení
- Nezvěstný dědic - jak bude uzavřeno dědické řízení?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Návrh na nahrazení souhlasu 3. spoluvlastníka
- Jak zrušit spoluvlastnictví když je spolumejitel nezvěstný
- Zrušení spoluvlastnictví a nezvěstný spoluvlastník, spolumajitel


Probíhá dědické řízení po mém otci, 06/2011 se o dědictví přihlásil i můj nejstarší bratr. Nárokuje si věci, které po sečtení dávají jen o něco víc než 1/3 dědictví (dědíme celkem 3 bratři). S jeho podmínkami jsem já a druhý bratr souhlasil s tím, že následující měsíc, tj. červenec 2011, dojde k uzavření dědictví.
Nejstarší bratr se k řízení nedostavil a bez něj toto notářka nemohla ukončit. Bratr bydlí ve Francii, nekomunikuje, pokusil se o sebevraždu, je neznámo kde. Dědictví se táhne dlouho, notářka chce dědictví rozdělit na ideální třetiny, s čímž já s bratrem nesouhlasím a žádáme toto rozdělit dle předešlé dohody. Ve spise je zaneseno, co přesně nejstarší bratr žádá, stvrzeno jeho podpisem. Jako poslední řešení k jeho vypátrtrání vidím vyhlášení celostátního pátrání cestou Policie ČR.
Mé dotazy:
1) existuje nějaké ustanovení, které by šlo uplatnit na dědice, který se dědickému řízení vyhýbá a tím ho podstatně ztěžuje?
2) pokud bratr nebude vypátrán a notářka rozdělí majetek na třetiny, je možné toto odmítnout, či nějak napadnout?
3) jaké jsou možnosti manipulace (prodej s majetkem) který je rozdělen an ideální třetiny. Myšleno v případě prodeje, zda je třeba souhlasu všech 3, většinového podílníka, nebo většiny. Děkuji, Adam

ODPOVĚĎ:
1) neexistuje, ze strany ostatních dědiců by bylo možné uvažovat o případné náhradě škody vzniklé v souvislosti se zaviněným prodlužování vyřízení dědictví.
2) pokud bratr nebude vypátrán, ale zároveň nebude prohlášen za mrtvého, notářka de facto nemá jinou možnost než dědictví částečně vyřídit; takové rozhodnutí notářky by bylo zcela v souladu s právem
3) uplatní se zásady hospodaření s majetkem v podílovém spoluvlastnictví podle § 139 a násl. občanského zákoníku. Prodej nemovitosti bez souhlasu 3. spoluvlastníka byl možný pouze v případě, že by tento byl nahrazen souhlasem soudu (to znamená, že by 2 spoluvlastníci museli podat odůvodněný návrh na nahrazení souhlasu 3. spoluvlastníka soudem a soud by mohl za spoluvlastníka souhlas vyslovit). To co bylo uvedeno k prodeji se vztahuje i k jiným dispozicem s majetkem; k běžnému obstarávání majetku postačí souhlas většiny spoluvlastníků.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Vymáhání náhrady škody - automobil nebyl pojištěný chybou pojišťovny
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Odmínutí reaktivace povinného ručení (pojistky) pojistníkem


Potřebovala bych poradit ohledně povinného ručení. 07/2011 jsem chtěla zrušit povinné ručení z důvodu prodeje osobního vozidla, jelikož z prodeje sešlo, telefonicky jsem ověřovala jak postupovat, aby povinné ručení zůstalo v platnosti. Dopisem mi bylo sděleno, že jsem nesplnila žádný zákonný důvod a povinné ručení je stále v platnosti. Za 14 dnů došel další dopis, ve kterém mi povinné ručení zrušili, tak jsem povinné ručení uzavřela jinde. Po půl roku mi přišlo z kanceláře pojistitelů, že dlužím za dobu, kdy jsem nebyla pojištěná, na to jsem reagovala, že to bylo z důvodu chyby pojišťovny. Koncem února 2012 mi došel dopis z pojišťovny, ve kterém mi reaktivovali pojistku, jenže já mám již od srpna uzavřenou jinou a s reaktivací nesouhlasím. Dokonce pojišťovna chce po mně dlužné pojištění, s čímž nesouhlasím vůbec, protože na základě jejich pochybení jsem si musela narychlo sjednat pojištění jinde. Zajímalo by mně, zda je právo na mé straně a já případný spor mohla vyhrát, protože pojistné jim odmítám zaplatit. Děkuji, Nela

ODPOVĚĎ:
Je třeba celý případ trochu rozložit na jednotlivé povinnosti a práva.
1) nárok ČKP
Pokud automobil byl nepojištěný, ať už z jakéhokoliv důvodu, je nutné, abyste poplatek ČKP zaplatila a následně tuto položku vymáhala jako škodu, která Vám vznikla, a to za předpokladu, že je na straně pojišťovny prokazatelné pochybení.
2) pochybení pojišťovny
pokud byla smlouva ukončena (ať už jakkoliv), nemáte povinnost přistupovat na její reaktivaci, zejm. pokud automobil je pojištěný. K jakémukoliv jednání s pojišťovnou se doporučuji předem seznámit s pojistnými podmínkami a smlouvou. Pokud Vaše argumenty pojišťovna nepřijme, lze doporučit předat věc advokátovi a náklady zastoupení (stejně jako poplatek zaplacený ČKP) vymáhat v jako náhradu způsobené škody, a to lze i soudně.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Je možné požádat o přezkum rozhodnutí když nedostali rozhodnutí všichni účastníci?
- Mohu požádat o přezkum rozhodnutí které nenabylo právní moci?


Zajímalo by mě, zda je možné podat podnět k zahájení přezkumného řízení ohledně rozhodnutí krajského úřadu jako odvolacího orgánu, pokud o tomto rozhodnutí dosud nebyli informováni všichni účastníci řízení. Nebo je nutné počkat, až rozhodnutí nabude právní moci. Krajský úřad zrušil prvoinstanční rozhodnutí v celém rozsahu a věc vrací k novému projednání městskému úřadu. Proti tomuto rozhodnutí se nelze dále odvolat. Po podání podnětu, dá se logicky očekávat, že toto řízení bude zahájeno, pokud správní orgán nesdělí do 30 dnů podateli, zda shledal nebo neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení? Děkuji, Radka

ODPOVĚĎ:
Rozhodnutí není pravomocné, dokud není doručeno poslednímu učastníkovi. Podmínkou přezkumného řízení je právní moc přezkoumávaného rozhodnutí, takže je nutné vyčkat na právní moc.
Správní orgány bez právní moci rozhodnutí taktéž nebudou ve věci postupovat.


OBČAN-NÁJEMNÉ
- Je možné požadovat nájemné za budovu užívanou zemědělským družstvem?
- Nájem restituované nemovitosti v užívání zemědělského družstva (JZD)


Chci se zeptat na případ kdy má zemědělská společnost (dříve JZD) postavenou budovu. Mám právo na vyplácení nájemného? Jak se případná výše nájemného odvíjí? Pokud mám nárok na nájemné, jak mohu donutit vlastníka budovy k platbě nájemného?
Pozemek na kterém budova stojí je soukromého vlastníka a tento pozemek se chystám řádně koupit. Majitel nemovitosti je Ing. XXX YYY, který provozuje zemědělskou činnost. Dle dostupných informací není uzavřena žádná nájemní smlouva. Děkuji, Zdeněk

ODPOVĚĎ:
Předpokládám, že se jedná o stavbu, která byla postavena v době právoplatnosti politiky KSČ.
Nejdříve doporučuji, abyste se zajímal o výsledky restutičního řízení, které pravděpodobně určily návrat pozemku do soukromých rukou.
Pozemek může taktéž být zatížen věcným břemenem ve prospěch stavby, v krajním případě toto věcné břemeno může být i vydržené.
Pokud poměry mezi majitelem pozemku a majitelem stavby nejsou upraveny vůbec nijak, doporučuji před tím, než pozemek koupíte, vyvolat jednání Vás a majitele pozemku a stavby a zjistit jejich stanoviska k věci právoplatného užívání pozemku, než učiníte tak riskantní nákup.
Bez podrobnějšího seznámení s věcí není možné konstatovat, zda na nájemné máte nárok, natož jak jej vymáhat.


SPRÁVNÍ-SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ
- Důležitost předběžné otázky v rozhodnutí správního orgánu


Potřebovali bychom vědět, zda je správný náš názor, že úřadem použité předběžné otázky těmito otázkami vůbec nejsou. V jednom článku na netu jsme si přečetli, že předběžná otázka se týká např. udělení vyjímky, vypracování atestu, stanovení vyjímky z ochranného pásma, vydání závazného stanoviska, vydání integrovaného povolení atd.Předběžnou otázkou nemůže být situace,která je součástí řízení a jejíž řešení přísluší správnímu orgánu, jež toto řízení provádí.Žádná taková situace u stavby chaty nenastala a proto se domníváme, že úřadem použitý pojem předběžné otázky byl neoprávněný a tyto ve skutečnosti u chaty neexistují. Protože usnesení bylo zdůvodněno právě existencí dvou předběžných otázek, které neexistují, je toto usnesení neoprávněné. Stačí, když odpovíte, že náš názor je správný nebo, že se mýlíme. Děkujeme, Oldřich

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě, pokud toto nevyplynulo z odpovědi, tak dodávám, že předběžná otázka, kterou správní orgán v rozhodnutí naznačil k vyřešení, opravdu v odůvodnění rozhodnutí nemá odpodstatnění. To znamená, že může existovat důvod, který předběžnou otázku opodstatňuje, ale rozhodně jím není ta otázka, kterou správní orgán uvedl v odůvodnění rozhodnutí.


RŮZNÉ-STAVEBNÍ
- Je možné u silnice do strouhy umístit rouru kvůli přejezdu?
- Velikost silničního ochranného pásma § 30 ad. zákona 13/1997 Sb.
- Kolik metrů je ochranné silniční pásmo u silnice
- Stavební povolení, ohlášení na umístění roury silničního příkopu


Přítelovi rodiče mají pronajatou zahradu u silnice první třídy. Mezi touto zahradou a silnicí je prostor cca 4 metrů, ve kterém je strouha. Jelikož není v okolí možnost parkování, vytvořili si nájezd s tím, že pod tento nájezd vložili trubku o průměru cca 40 cm, aby bylo zachováno protíkání vody v případě deště. Minulý týden za nimi přišel majitel pozemku, že to musí zrušit, protože kdyby prý došla kontrola z kraje, tak by mohl dostat pokutu až 100.000 Kč, jelikož něco takového u silnice první třídy být prý nemá. Měl majitel v tomto pravdu? Jaký předpis toto zakazuje, popřípadě upravuje? Děkuji, Danuše

ODPOVĚĎ:
Vzhledem k tomu, že rodiče Vašeho přítele pravděpodobně vytvořili stavbu, která vyžaduje minimálně ohlášení stavebnímu úřadu, může být pravdou, že tato stavba není v silničním ochranném pásmu přípustná.
Silniční ochranné pásmo je upraveno v § 30 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., stavby, které nevyžadují povolení ani ohlášení (a ty by tedy v tomto ochranném pásmu být mohly) uvádí § 103 zákona č. 183/2006 Sb.
Doporučuji tedy se obrátit na stavební úřad. Je možné, že navíc je kolem silnice pásmo nějaké další zvláštní ochrany, to zjistíte na příslušném stavebním úřadě.


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak zrušit trvalé bydliště manželovi, manželce po rozvodu v domě SJM
- Zrušení trvalého pobytu exmanželovi, exmanželce z bytu, domu SJM
TRESTNÍ-TRESTNÉ ČINY
- Křivé obvinění - obvinění z psychického a fyzického týrání manželem


Můj bratr je od ledna 2012 rozvedený. Se svojí manželkou nežije již rok a půl. Manželka má neustále trvalé bydliště, kde žila. Může bratr toto trvalé bydliště odhlásit své bývalé manželce nebo jak má postupovat? Majetkové vypořádání ještě neproběhlo. Dále bych se chtěla informovat: Jeho exmanželka podala obvinění za psychické a fyzické týrání (bohužel pracuje u Policie). Dostalo se to až tak daleko, že bratr byl obviněn a řeší to státní soud. Je to vymyšlené a chce se pomstít, že ji manžel přišel na nevěru. V květnu, snad konečně vyjde rozsudek, zatím to vypadá ve prospěch manžela. Může bratr po tomto všem podat na exmanželku trestní oznámení za lži, pomluvy atd? Děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
U zrušení trvalého bydliště je nejprve třeba, aby zaniklo vlastnické právo exmanželky k nemovitosti (pokud je spoluvlastnicí nebo oprávněnou z věcného břemene), a to obecně zanikne vypořádáním majetku, nebo užívací právo a to zaniklo rozvodem manželství.
Odhlášení z trvalého bydliště je možné, buď tak učiní exmanželka sama tím, že nahlásí nové bydliště, nebo bratr múže tento úkon učinit sám (doporučuji od sousedů zajistit svědectví, že se tam exmanželka nezdržuje), avšak jen tehdy, pokud nespadá nemovitost do SJM.
Trestní oznámení (pro trestný čin křivého obvinění) možné je, záleží na důkazech. Pokud jich bratr bude mít dostatek, může podat žalobu na porušení osobnostních práv podle § 11 občanského zákoníku a žádat kromě omluvy i majetkovou satisfakci (jakési přiměřené zadostiučinění).
Taktéž záleží na újmě, která mu byla způsobená (např. ztráta zaměstnání, zdravotní komplikace apod.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Jak se bránit uhelnému prachu ze sousedních uhelných skladů?
- Využití hygienické stanice při měření prašnosti z uhelných skladů
- Změření prašnosti z uhelných skladů, využití hygienické stanice


Našimi sousedy jsou uhelné sklady. Máme hromady uhlí asi 5 metrů od plotu. Vadí nám to, protože máme všude uhelný prach a také prach z písku, štěrku ad. stavebnin, které se tam prodávají. Dekuji, Aleš

ODPOVĚĎ:
Povinnost, která by určovala, jak skladovat tyto komodity, právním předpisem stanovena není.
Nicméně Váš případ je téměř učebnicová ukázka porušování sousedkých práv podle § 127 občanského zákoníku. V něm je jednoznačně uvedeno, že vlastník věci nesmí nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi apod.
Doporučuji kontaktovat nejbližší hygienickou stanici s tím, aby u Vás provedli opakované (za různých povětrnostních podmínek) měření, jímž se prokáže, co musíte strpět. Následně se pak s výsledky obrátit na uhelné sklady a žádat nápravu stavu - zavedení šetrnějších technologií či jiné zabránění prašnosti, vytvoření podzemních skladů apod. - nebo nějakou refundaci - dodávku uhlí zdarma apod.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy s odpověďmi právníků pro pozdější uložení do jednotlivých stránek poradny

PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Na kolik platů má nárok matka po rodičovské dovolené s výpovědí z práce?
PRÁCE-NEPLATNÉ UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
- Neplatnost výpovědi u matky na rodičovské dovolené - informace
- Může zaměstnavatel změnit název pracovní pozice a nepřijmout matku po RD?
- Zaměstnavatel nechce přijmout zaměstnankyni po rodičovské dovolené
- Změstnavatel se vymlouvá na organizační důvody a chce dát výpověď matce po RD

Dne 23.12. mi končí 3letá rodičovská dovolená. Zaměstnavatel mi oznámil, že z organizačních důvodů se mnou již nepočítá. Z jakých organizačních důvodů mi ale nebyl schopen říct. Přijal za mne náhradu, ta tam zůstane. Žádné organizační změny nejsou, možná tu pozici nazve jinak, ale práce se vykonávají stejné a počet zaměstnanců se také nezměnil. Mám nárok na odstupné ve výši 5 platů (2měsíční výpovědní lhůta a 3 měsíční odstupné)? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Ve výpovědi, která vám ze strany zaměstnavatele byla dána zřejmě z důvodu §52 písm. c) zák. práce (organizační důvody), shledávám několik nedostatků. V prvé řadě je zaměstnavatel povinen vždy informovat o výpovědním důvodu, který musí být skutkově vymezen tak, aby jej nebylo možné zaměnit s jiným. Nepostačuje odkaz na příslušné ustanovení zákoníku práce, důvod je třeba vždy konkretizovat.
Zaměstnavatel nemůže dát výpověď v tzv. ochranné době, kam spadá i období čerpání rodičovské dovolené (§53 zák. práce). Ze zákazu výpovědi jsou dány výjimky (možnost dát výpověď i v ochranné době), avšak sem spadají jen případy organizačních změn v písm. a) a b) proto, že na zaměstnavateli nelze dále požadovat, aby zaměstnance zaměstnával.
Pokud vám byla dána výpověď v době rodičovské dovolené z důvodu §52 písm. c) a navíc nebyla konkretizována, je neplatná. Pokud zaměstnavatele bez zbytečného odkladu písemně informujete, že chcete, aby vás dále zaměstnával, váš pracovní poměr bude trvat nadále (§69 zák. práce). Neplatnost rozvázání pracovního poměru výpovědí můžete uplatnit u soudu nejpozději ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit (§72 zák. práce). Teprve po skončení rodičovské dovolené je možné dát za zákonem stanovených podmínek výpověď (již nebudete v ochranné době). V takovém případě máte nárok na mzdu do skončení výpovědní doby a odstupné ve výši nejméně trojnásobku průměrného výdělku. Pokud však k organizačním změnám nedojde, má zaměstnavatel povinnost vás přidělit na pracovní místo podle pracovní smlouvy (nemusí být naprosto shodné s původním).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Může zaměstnavatel za trest odebrat osobní příplatek
- Má zaměstnavatel právo ovzít zaměstnanci osobní příplatek?

Za používání internetu v práci - porušení vnitřního předpisu, mi bylo uděleno upozornění na porušení pracovních povinností závažným způsobem - sledovala jsem na internetu možnost přihlášení se ke studiu dálkovým způsobem. Toto však údajně není v mé pracovní náplni, kterou jsem od zaměstnavatele nikdy neobdržela. Výtku jsem přijala.
V této souvislosti mi byl odebrán ode dne předání upozornění osobní příplatek bez udání délky doby odebrání s vysvětlením:
"Pokud budete posléze dosahovat dlouhodobě velmi dobrých nebo vynikajících pracovních výsledků, může Vám být přiznán nový osobní příplatek."
Můj dotaz zní - je možné v souladu s právní normou takto postupovat - odebrání osobního příplatku (vím, že není nárokový, a porušila jsem vnitřní předpis), aniž by bylo uvedeno, po jakou dobu bude příplatek odebrán a podmínit nové přiznání takovouto podmínkou? Za celou svou 16,5 roku trvající pracovní činnost u tohoto podniku jsem neobdržela ani jednou výtku za špatně odvedenou práci. Děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:
Osobní příplatek sice není nároková složka platu, jakmile je ale přiznán, tak se jedná o nárokovou složku a stejně tak jak zaměstnanec jeho přiznání dosáhl dlouhodobou prací - § 131 zákoníku práce, je jeho odebrání možné pouze dlouhodobým porušováním pracovních povinností.
Dle mého názoru Vám byl osobní příplatek odebrán neoprávněně, a to ať už Vám vytknuté jednání bylo v rozporu s obsahem práce či nikoliv, jelikož došlo k porušení zásady uvedené v § 13 odst. 2 písm f) zákoníku práce.

Můžete vyrozumět zaměstnavatele o Vaší vůli se bránit jeho jednání a nebo rovnou podat žalobu na soud na určení neplatnosti rozhodnutí zaměstnavatele, neplatnosti nového platebního výměru a na vydání neoprávněně zadržované složky platu v plné výši ode dne, kdy Vám byl odňat.


PRÁCE-ZMĚNA PRACOVNÍHO POMĚRU
- Starobní důchod a opakované prodloužení pracovní smlouvy na dobu určitou
- Práce na vysoké škole ve starobním důchodě a pracovní smlouva
- Zaměstnávání akademických pracovníků ve starobním důchodu - informace

Kolegyně ukončila pracovní poměr dohodou (akademický pracovník VŠ, ona RNDr.), aby mohla pobírat starobní důchod ke dni 31. 12. 2008. Poté jí byla předložena pracovní smlouva na jeden rok do 31. 12. 2009, která byla v následujících letech prodloužena do 31. 12. 2010 a znovu do 31. 12. 2011. Podle zákona o vysokých školách může dostat smlouvu pouze od 2 - 5 let, poud je mladší 65 let (kolegyni je 61 let). Znamená to tedy, že smlouva je neplatná a kolegyně má nárok na smlouvu na dobu neurčitou? Jak by měla postupovat, pokud mám pravdu? Naše personální nezajímá, že smlouvu nemůže vystavit akademickým pracovníkům na 1 rok, jsou-li mladší 65 let. Kolegyni již vedoucí nechce smlouvu na příští rok prodloužit, proto se Vás na to ptám a byla bych ráda, kdybyste odpověděli. Měla by aspoň nárok na odstupné? V diskusích jsem našla, že před ukončením smlouvy musí písemně požádat o její prodloužení (neboť smlouva na 1 rok vystavena být nemohla, dle mého názoru) a smlouva jí musí být prodloužena. Mám pravdu? Děkuji, Pavlína

ODPOVĚĎ:
To, co píšete, je aktuální znění §70 odst. 4 zákona o vysokých školách, které nabylo účinnosti 1.1.2010. Do uvedeného data platilo i znění zákona o důchodovém pojištění, že výplata starobního důchodu náleží osobám vykonávajícím výdělečnou činnost na základě pracovněprávního vztahu jen pokud tento vztah byl sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu 1 roku.
Na akademické pracovníky, kteří jsou zároveň poživateli starobního důchodu a s nimiž byl pracovní poměr na dobu určitou sjednáván maximálně na dobu 1 roku, a to již před 1.1.2010, se použije přechodné ustanovení k zákonu o vysokých školách č. 110/2009 Sb.
Tím je stanoveno, že vznik, trvání, změny a skončení pracovního poměru se řídí právní úpravou podle §70 odst. 4 zákona o vysokých školách ve znění platném před 1.1.2010 (předchozí právní úpravou) a to bez ohledu na to, kdy taková skutečnost nastala. Proto je možné prodlužovat i nadále pracovní poměry vždy o jeden rok. Pokud by takový pracovní poměr skončil a byl uzavřen nový, řídil by se již aktuální právní úpravou.


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace Ford mondeo 2,2 TDCi Titanium S - opakovaná závada na vozidle
- Reklamace osobního automobilu podle obchodního zákoníku

08/2010 jsem zakoupil nový Ford Mondeo 2.2 TDCi Titanium S. K dnešnímu datu je tedy v provozu něco málo přes rok a mám problém stále s jednou věcí, kterou stále uplaňuji na reklamaci:
- na cca 4000 km - oznámení auta Service oil = uznaná reklamace, výměna oleje a filtru
- na cca 11000 km - oznámení auta Service oil = uznaná reklamace, výměna oleje a filtru, update softwaru
- na cca 20000 km - normální servisní prohlídka, výměna oleje a filtru
- na cca 30000 km - oznámení auta Service oil = dne 1.12.2011 jsem byl znovu v servisu nahlásit tuto chybu, reklamaci nechtějí uznat, že se jedná o vlastnost auta.
Auto kupováno podle obchodního zákoníku. Co mám v takovémto případě dělat, když se k celé věci staví takto? Děkuji, Ingrid

ODPOVĚĎ:
Doporučovala bych žádat od prodejce dodání náhradního zboží (výměna automobilu), protože vady jsou očividně neopravitelné. Nárok plyne z § 436 odst. 2 obchodního zákoníku. Samozřejmě z toho stejného důvodu můžete odstoupit od smlouvy, ale to znamená, že Vám budou vráceny peníze a nebudete mít automobil.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nevyklidil byt - jak postupovat?
- Nájemce nechal věci v pronajatém bytě - jak postupovat
- Nájemník přestavěl pronajatý byt - je možné požadovat vrácení do původního stavu?
- Nájemce udělal bez dovolení pronajímatele stavební úpravy bytu
- Musí nájemník platit pronajatý byt pokud ho neuvedl do původního stavu?
- Byt neuvedený do původního stavu a placení nájemného nájemníkem

Jsem majitelkou bytového domu a podepsala jsem dohodu o ukončení nájmu k 30.11.2011 s poněkud problémovým nájemníkem. Při předávání bytu jsem zjistila, že byt není vyklizený, jsou v něm stavební úpravy na které nemá nájemník žádné písemné povolení ani od bývalých majitelů. Např. různé příčky, přetažené rozvody vody a odpadů, v dětském pokoji plynový kotel zabudovaný do skříně. Odmítla jsem byt v takovém stavu převzít protože bych ho nemohla dál pronajmout a trvala jsem na vyklizení a uvedení do původního stavu.
Nájemník to odmítl, řekl že mi pošle klíče poštou a hotovo. Chtěla bych vědět, jestli mám právo na tyto požadavky a jesli musí nájemník platit i dál nájemné, dokud byt neuvede do původního stavu. Poštu nepřebírá, nekomunikuje. Děkuji, Miluše

ODPOVĚĎ:
Bez povolení pronajímatele nemá nájemník právo byt stavebně ani jinak upravovat (§ 667 občanského zákoníku), po ukončení smlouvy je nájemník povinen věc uvést v předešlý stav (§ 667 odst. 2).
Nájemní smlouva je ukončená, nyní se můžete pouze soudit o to, kdy nájemník zajistí vyklizení bytu a uvedení v předešlý stav. Nejsnazší cestou je provést uvedení v předešlý stav na Vaše náklady a vymáhat je soudně po nájemníkovi (samozřejmě všechny úpravy, které nájemník provedl řádně zadokumentovat jako budoucí důkazy pro soud) nebo podat žalobu na určení povinnosti nájemníka byt uvést do předešlého stavu do určité doby s tím, že jinak budou opravy provedeny na jeho náklady a ty vymáhány spolu s ušlým ziskem z nájemného po nájemníkovi. Zvažte jak solventní bývalý nájemník je, protože druhý způsob povede k vyšším nákladům, které Vám nikdy fakticky nemusí být zaplaceny (pokud je bývalý nájemník nemajetný).


OBCHOD-REKLAMACE
- Vrací se peníze po třetí reklamaci než až při čtvrté reklamaci?
- Žaloba na vrácení peněz prodejcem při třetí reklamaci

Ráda bych se zeptala, jak mám postupovat, když mi v obchodě nechtějí po třetí reklamaci kabelky vrátit peníze a tvrdí mi, že jedině až po čtvrté reklamaci.
Volala jsem na ČOI v Brně a tam mi řekli, že pokud je stejná vada výrobku, tak musí vrátit peníze po třetí reklamaci, ale pokud jsou různé vady, tak až po čtvrté reklamaci, prý to nemá žádnou právní oporu. Tak mi řekněte kdo má pravdu a co mám tedy dělat? Děkuji, Lucie

ODPOVĚĎ:
Podle § 622 občanského zákoníku můžete pro opakovaný výskyt odstranitelné vady jako kupující odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat výměnu věci. Pokud se stejná vada vyskytne 3x (tedy je dvakrát opravována) je judikaturou dovozeno, že vzniklo právo odstoupit od smlouvy nebo žádat výměnu věci pro opakovaný výskyt vad.
Pokud Vám v obchodě nebudou chtít poskytnout součinnost, kterou ze zákona mají, doporučuji odstoupit od smlouvy (dopisem s dodejkou) v něm dát termín k vrácení peněz, a po uplynutí stanovené lhůty podat žalobu na vrácení peněz.


PRÁCE-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Evidenční program skladu je nedostatečně zabezpečen, má zaměstnanec odpovědnost za škodu?
- Je pracovník skladu odpovědný za manko pokud je evidenční, účetní program nezabezpečen
RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Musí být majitel skladu ze zákona pojištěn proti manku?

Pracuji ve společnosti, která má po celé republice cca 12 poboček. Pracujeme s účetním programem, který dovoluje dělat změny (např. v počtech kusů zboží na skladě, mazání cizích dokladů a pod.). Zajímalo by mne, zda-li mohu v tomto případě odmítnout odpovědnost za manko. Mohlo se totiž stát, že mi někdo cizí mohl omylem či úmyslně smazat doklady na mém středisku. Mám podezření že se to takto stalo.
Slyšela jsem že je nějaká "tolerovatelná" částka. Mělo by to být u střediska které má roční obrat cca 5 mil Kč 100 000 Kč. Je tomu tak? Existuje nějaká taková částka? Jedná se o to, že zaměstnavatel je pro případ manka pojištěný. Děkuji, Božena

ODPOVĚĎ:
Ze zákona je povinné pojištění zaměstnavatele pouze pro případ škody způsobené zaměstnanci pracovním úrazem, či nemocí z povolání. Pokud je zaměstnavatel pojištěn i proti manku, jedná se o jeho dobrovolné pojištění. "Tolerovatelná" částka ze zákona nevyplývá.
Pokud nemáte zajištěny podmínky, pro to, abyste mohla odpovídat za schodek nedoporučuji hmotnou odpovědnost podepisovat nebo od ní můžete odstoupit podle § 253 zákoníku práce (nejprve musíte na nedostatky zaměstnavatele upozornit a pokud nebude reagovat, tak po 15 dnech odstoupit).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Práva poškozeného v trestním řízení
- Čeho se může poškozený v trestním řízení domáhat?
- Má právo znát účastník průběh vyšetřování policií?
- Má účastník trestního řízení právo znát výsledek vyšetřování Policie?
- Musí Policie informovat poškozeného o předání spisu na státní zastupitelství?
- Trestní řízení a nárok na náhradu škody
- Podání stížnosti pro odložení trestního řízení policií
- Stížnost proti přerušení nebo zastavení trestního stíhání Policií

Měl jsem uzavřenou dohodu o provedení práce, kdy jsem pracoval pro živnostníka, kterého zaměstnávala další společnost a stal se mi vážný pracovní úraz (5/2011) právě na pracovišti této společnosti, který si vyžádal 6měsíční léčení.
Všechny pracovní ochranné pomůcky byly z mé strany dodrženy. Od policie jsem byl záhy vyslechnut a dostal jsem protokol, kde jsem uvedl, že chci být o případu dále vyrozuměn.
Byl jsem také vyslechnut bezp. technikem společnosti, kde úraz stal, ale od té doby jsem žádnou informaci neobdržel ani od Policie ani od zaměstnavatele.
Kontaktoval jsem tedy policejní služebnu, která případ šetřila a bylo mi sděleno, že celý spisový materiál předala Okresnímu státnímu zastupitelství (08/2011), kde posuzují, zda byly kontroly bezpečného pracoviště v rovině trestního práva dostatečné či nikoliv a určují konkrétního viníka (?).
Můžete mi, sdělit, zda-li je běžné, že jsem od policie, co by poškozený, neobdržel žádnou zprávu ani vyrozumění v písemné podobě a že další 3 měsíce leží spisový materiál na státním zastupitelství?
Jak se mám nyní zachovat a na co všechno mám nárok? Děkuji, Bořivoj

ODPOVĚĎ:
Vaše práva, jakožto poškozeného v trestním řízení, zahrnují například:
  • právo nahlížet do spisů, činit si z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí (§ 65 trestního řádu), v této souvislosti se tedy můžete dostavit k příslušnému okresnímu státnímu zastupitelství. Ze závažných důvodů Vám může být nahlédnutí do spisu policejním orgánem či státním zástupcem odepřeno (proti rozhodnutí o odepření můžete podat stížnost).
  • právo činit návrhy na doplnění dokazování,
  • právo žádat, aby Vám byly do vlastních rukou doručeny opisy rozhodnutí, proti kterým můžete podat opravný prostředek (§ 64/1 písm. b) trestního řádu)
  • právo na doručení usnesení o odložení věci a právo podat stížnost proti tomuto usnesení (§ 159a/5 trestnío řádu),
  • právo, aby Vám bylo oznámeno usnesení o postoupení věci jinému orgánu, např. přestupkové komisi apod. (§ 171/2 trestního řádu) a právo napadnout takové usnesení stížností (§ 171/2 trestního řádu),
  • právo být vyrozuměn o zastavení trestního stíhání (§ 172/3 trestního řádu) a právo napadnout takové rozhodnutí stížností (§ 172/3 trestního řádu),
  • právo být vyrozuměn o přerušení trestního stíhání (§ 173/3 trestního řádu).
K Vašemu dotazu:
Pokud jste nebyl policejním orgánem vyrozuměn o předání spisu okresnímu státnímu zastupitelství, nejedná se na straně policejního orgánu o pochybení, neboť trestní řízení samo (a tudíž ani Vaše práva) nebylo tímto úkonem nijak ovlivněno (postoupilo pouze o krok dále).
Jako poškozenému Vám lze doporučit maximální aktivitu, domáhejte se vždy důrazně zejména práva být o všech svých oprávněních ze strany orgánů činných v trestním řízení řádně poučen.
Nejdůležitějším právem poškozeného v trestním řízení je právo připojit se k trestnímu řízení se svým nárokem na náhradu škody (popř. navrácení bezdůvodného obohacení a náhrady nemajetkové újmy), o této skutečnosti jste však byl policejním orgánem již poučen.
Pro Vaše určité uklidnění uvádím, že poněkud delší prodlevy v činnosti orgánů činných v trestním řízení nejsou ničím zvláštním. Můžete kontaktovat příslušné okresní státní zastupitelství a vyžádat si zaslání veškerých rozhodnutí, proti kterým byste mohl eventuálně podat opravný prostředek (viz výše). Tuto žádost je samozřejmě vhodné podat písemně (přičemž jednu kopii si ponechte).


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Proplácení dovolené u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby
- Proplácí se dovolená u nerovnoměrné pracovní doby dle průměrného výdělku?
PRÁCE-DOVOLENÁ
- Výpočet dovolené u nerovnoměrné pracovní doby

Moc Vás prosím o radu. Moje žena pracuje v podniku s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou. Její úvazek činí 7,5 hodiny denně. Podle plánu služeb, ve kterém převažují služby 6,5 hodinové, ale také směny 11ti hodinové, a to jak denní či noční služby. V případě dovolené je jí zaměstnavatelem hrazeno jen 6,5 hodiny za 1 den dovolené. Roční počet odprac. hodin si zaměstnavatel hlídá, aby v průměru zaměstnanci odpracovali 7,5 hodiny, ale má-li platit dovolenou, náhle toto pravidlo neplatí. Připadá mi logické, že u úvazku 7,5hod denně by měla být náhrada za dovolenou ve výši 7,5 hodiny, nebo tomu tak není? Zaměstnavatel se ohání tím, že platí náhradu podle dlouhodobého plánu služeb. V tom případě by snad ale měl být tak plánován, aby vyšla dovolená i na 11ti hodinovou směnu, aby tak počet propacených dnů dovolené se rovnal v průměru nároku zaměstnance, tzn v tomto případě 25 +5 dnů dodatkové x 7,5hodiny. Manželka takto přichází o proplacení 3 dnů, respektive 22,5 hodiny za tento rok. Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
V případě Vaší manželky je nutné vyjít z § 213/4 zákoníku práce, dle něhož čerpá-li dovolenou zaměstnanec s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. Zároveň samozřejmě platí, že zaměstnanec s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou čerpá dovolenou pouze ve dnech, na které mu byla zaměstnavatelem rozvržena pracovní směna.
Jeden den dovolené zaměstnance s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou se shoduje s jednou pracovní směnou (dle rozpisu pracovních směn), tj. v tomto případě se nepřihlíží ke skutečné délce trvání takové pracovní směny. Pokud má tedy zaměstnanec dovolenou v den, na který mu připadá např. 6,5 hodinová směna, vybere si jeden den dovolené stejně jako zaměstnanec, kterému na tentýž den připadla např. 11,5 hodinová pracovní směna. Čerpání dovolené po hodinách tedy není možné, maximálně by přicházelo v úvahu její čerpání po půldnech.
Co se týče proplácení dovolené, čerpané zaměstnancem s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (který zároveň pracuje v nestejně dlouhých pracovních směnách), nabízí se zaměstnavateli dva mechanismy:
1/ Zaměstnavatel může proplácet zaměstnanci náhradu mzdy ve výši, odpovídající délce té pracovní směny, která připadala na den, ve kterém si zaměstnanec vzal dovolenou (dle výše uvedeného příkladu by tedy první zaměstnanec obdržel náhradu mzdy odpovídající 6,5 hodinám práce, jeho kolega by však za stejný den dovolené obdržel náhradu za 11,5 hodinovou pracovní směnu).
Tento mechanismus (tj. přepočet dovolené na hodiny) není zákoníkem práce výslovně upraven, neboť čerpání dovolené (a tudíž i její proplácení) “po hodinách” není v zásadě možné. Je však zřejmé, že tento způsob proplácení dovolené je v případě zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (s nestejně dlouhými pracovními směnami) zřejmě nejspravedlivější, neboť není zákoníkem práce výslovně zakázán, je možné k němu přistoupit.
2/ Dle § 222/1 (věta druhá) zákoníku práce může zaměstnavatel zaměstnanci proplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku odpovídajícího průměrné délce pracovní směny (tj. v tomto případě se nepřihlíží ke skutečné délce pracovní směny, kterou zaměstnanec z důvodu dovolené neodpracoval). Zaměstnavatel Vaší manželky se zjevně rozhodl právě pro tento způsob.
Při výpočtu průměrné délky směny v roce se vychází z plánovaných pracovních směn (podle rozvrhu pracovních směn). V této souvislosti se proto nemůže přihlížet k počtu a délce směn zaměstnancem skutečně odpracovaných (je nutné zohlednit veškeré směny, plánované v daném období k odpracování).
V tomto případě je nutné zjistit dle rozvrhu pracovních směn průměrnou délku pracovních směn konkrétního zaměstnance v průměru za celý rok. Rozhodne-li se zaměstnavatel použít tento odměňovací mechanismus, měl by tímto způsobem postupovat stejně vůči všem svým zaměstnancům s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou (nikoho tedy nediskriminovat).
V případě Vaší manželky je tedy rozhodné, kolik hodin činí její průměrná pracovní směna v kalendářním roce (nikoli tedy velikost jejího úvazku, ale průměr vypočtený z celoročního rozvržení pracovních směn). Pokud se jedná o Vámi zmiňovaných 7,5 hodin a zaměstnavatel je ochoten proplácet pouze 6,5 hodin, dochází na jeho straně k porušení § 222/1 zákoníku práce, neboť proplácená náhrada mzdy se nerovná průměrné délce pracovní směny v kalendářním roce. V této souvislosti Vám lze doporučit obrátit se na místně příslušný inspektorát práce, není rovněž vyloučeno podání žaloby.
Pokud je naopak výpočet zaměstnavatele správný, jedná se v případě Vaší manželky o důsledek určité nutné nepřesnosti tohoto odměňovacího mechanismu. Pokud bude Vaší manželce čerpání dovolené určeno na dny, na které jí připadají např. 11 hodinové směny, obdrží skutečně pouze náhradu “průměrné” mzdy. Tato disproporce by měla být vyrovnána v případech, kdy bude Vaší manželce určena dovolená na dny s kratší směnou (např. 5 hodin).


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Vliv přiznání plného invalidního důchodu na vyplácení úrazové renty
- Vyplácení náhrady ztráty na výdělku zaměstnavatelem při plném invalidním důchodu pracovníka
- Renta za pracovní úraz a rozsudky Nejvyššího soudu

V souvislosti s pracovním úrazem jsem byl částečně invalidní a pobíral úrazovou rentu. Později jsem měl plný inv.důchod z titulu obecných příčin. Teď měla moji rentu převzít poj.Kooperativa. Jejich resumé je toto: Váš nárok na výplatu náhrady za ztrátu na výdělku zanikl dnem, kdy jste byl uznán plně invalidním pro chorobu obecnou. Došlo k podstatné změně poměrů ve smyslu ustanovení par. 202 odst.1 ZP. Za této situace je zřejmé, že poměry , které byly rozhodující pro určení výše náhrady podle par.195 ZP se změnily a že jde o změnu podstatnou.Plný inv.důchod přiznaný pro obecné onemocnění znamená zánik povinnosti zaměstnavatele. Pracovní úraz byl z r.1967, část.inv.důch. 197O a plný invalidní důchod 2001. Je mi divné, že společnosti které rentu vyplácely měly k dispozici všechny doklady týkající se invalidity a nic nenamítaly. Můžete mi prosím sdělit Váš názor. Děkuji, Jiří

ODPOVĚĎ:
Přestože přiznání plné invalidity pro „obecnou chorobu“ zpravidla představuje podstatnou změnu poměrů (ve smyslu § 202 zákona č. 65/1965 Sb.), nebyl bych si (na rozdíl od Vámi citovaného sdělení pojišťovny Kooperativa) s kategorickým závěrem o skončení povinnosti zaměstnavatele k výplatě „úrazové renty“ tak jist. Neboť neznám konkrétní okolnosti Vašeho případu, vyjádřím se v obecné rovině:
Obecně platí, že pokud u poživatele částečného invalidního důchodu (přiznaného na základě pracovního úrazu) dojde ke zhoršení zdravotního stavu, z kteréhož důvodu je mu přiznán tzv. plný invalidní důchod, je nezbytné posoudit z jakého důvodu k tomuto zhoršení zdravotního stavu došlo.
Pokud je dána příčinná souvislost mezi zhoršením zdravotního stavu a pracovním úrazem (který je odškodňován úrazovou rentou či částečným invalidním důchodem), není důvodu pro zastavení plateb úrazové renty (mohlo by dojít nanejvýš ke změně její výše).
Je-li naopak plný invalidní důchod přiznán poživateli úrazové renty z tzv. obecných příčin (např. tedy v důsledku „obecné choroby“), může se jednat o podstatnou změnu poměrů, jejímž následkem může být skončení výplat úrazové renty. Na tomto místě je však nutné zdůraznit, že se nejedná o univerzální pravidlo, nelze je paušalizovat (čehož se ve Vašem případě pojišťovna Kooperativa zjevně dopouští).
V této souvislosti je důležitou skutečnost, zda ve Vašem aktuálním zdravotním stavu převažují takové zdravotní obtíže, které by bylo možné podřadit pod kategorii obecných chorob (které tedy nejsou v příčinné souvislosti s pracovním úrazem) a které Vám zároveň znemožňují výkon jakékoli výdělečné činnosti.
Na tomto místě si dovolím parafrázovat dva rozsudky Nejvyššího soudu, které s Vaším případem úzce souvisí:

Dle rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2009, , č.j. 21 Cdo 2933/2008, není sama o sobě rozhodující:
- skutečnost změny částečného „úrazového“ invalidního důchodu na invalidní důchod „z obecných příčin“ (tento názor zastává ve Vašem případě pojišťovna Kooperativa) nebo
- okolnost, zda začnev celkovém rozsahu poškození zdraví zaměstnance převažovat poškození zdraví „z obecných příčin“.

Pro posouzení podstatné změny poměrů je naopak významné, zda jsou zde taková zhoršení zdravotního stavu, která:
a/ nejsou v příčinné souvislosti s utrpěným pracovním úrazem poškozeného a
b/ která sama o sobě (sousloví „sama o sobě“ je naprosto klíčové) vylučují jakoukoliv výdělečnou činnost.
Je tedy nutné posoudit, zda (a odkdy) byl poškozený zaměstnanec v důsledku „obecných příčin“ neschopen soustavné výdělečné činnosti (tedy i kdyby následků pracovního úrazu nebylo).
Z výše uvedeného lze proto dovodit, že pro to, aby se ve Vašem případě mohl zaměstnavatel (resp. jeho pojišťovna) zbavit povinnosti k výplatě úrazové renty, musí být splněny zároveň tyto podmínky:
1/ musí zde být zhoršení zdravotního stavu, které není v příčinné souvislosti s pracovním úrazem (tedy zhoršení z důvodu obecné choroby) a
2/ toto zhoršení Vašeho zdravotního stavu Vám musí samo o sobě (tedy i kdybyste v minulosti neutrpěl pracovní úraz) znemožňovat jakoukoli soustavnou výdělečnou činnost.
Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 3. 2003, č.j. 21 Cdo 227/2002, výše uvedené pravidlo (pod bodem 2, tedy znemožnění jakékoli soustavné výdělečné činnosti) poněkud změkčuje:
Zaměstnavatel se může částečně zbavit povinnosti k úhradě úrazové renty (může tedy úrazovou rentu vyplácet ve snížené výši) ,pokud:
- zhoršení zdravotního stavu (z obecných příčin) sice nemá za následek úplnou ztrátu pracovní způsobilosti zaměstnance, ale znemožňuje mu výkon práce, kterou konal před pracovním úrazem a která byla určující pro zjištění průměrného výdělku před pracovním úrazem.
Pokud Vám tedy zhoršení Vašeho zdravotního stavu z obecných příčin naprosto znemožňuje výkon práce, při níž jste pracovní úraz utrpěl, ale zároveň Vám dovoluje výkon práce jiné (byť méně placené), je zaměstnavatel oprávněn vyplácet Vám úrazovou rentu ve výši průměrného výdělku (zjištěného zpravidla jako pravděpodobný výdělek), kterého byste dosahoval při výkonu výše zmíněné jiné práce.
Pokud Vám byla i po přiznání plného invalidního důchodu až doposud úrazová renta vyplácena, může se jednat například pouze o důsledek právní neznalosti toho, kdo Vám rentu vyplácel. Nynější rozhodnutí pojišťovny Kooperativa Vám rentu již nevyplácet však samozřejmě neznamená, že byste musel úrazovou rentu za období od přiznání plného invalidního důchodu vracet.
Pokud se domníváte, že ve Vašem případě jsou splněny podmínky pro pokračování ve výplatě úrazové renty a stanovisko pojišťovny Kooperativa je tudíž nesprávné, lze Vám doporučit obrátit se na advokáta, jehož prostřednictvím můžete pojišťovně zaslat tzv. předžalobní výzvu, v níž se budete domáhat obnovení plateb úrazové renty (a nahrazení renty doposud nevyplacené, včetně úroku z prodlení). V případě neochoty pojišťovny vyhovět Vašim požadavkům pak bude nutné pojišťovnu žalovat.
Na úplný konec své odpovědi pouze podotýkám, že dle § 195/4 zákona č. 65/1965 Sb. náleží zaměstnanci úrazová renta nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku. Vzhledem k tomu, že jste pracovní úraz utrpěl v roce 1967 soudím, že se k této věkové hranici již blížíte. V této souvislosti proto doporučuji ke zvážení, zda se ve Vašem případě (mnohdy nákladné) soudní řízení (začasté také s nejistým výsledkem) „vyplatí“ (zejména tedy ve srovnání s celkovou částkou, kterou je Vám pojišťovna do Vašich 65. narozenin ještě povinna vyplatit).


OBCHOD-REKLAMACE
- Reklamace zboží - prodejce tvrdí že zboží bylo poškozeno spotřebitelem, zákazníkem
- Reklamace autosedačky
- Prodejce nechce vrátit celou částku za vrácené zboží dle 53/10 Obč. zákoníku
- Postup vrácení zboží ve lhůtě 14 dní
- Předžalobní výzva - prodejce odmítá vrátit celou částku za vrácené zboží
- Kdo uplatňuje reklamaci u poštovního balíku - adresát nebo odesílatel?
- Reklamace poštovního balíku, poštovní zásilky u škody způsobené poštou
- Je platná faktura bez částky, ceny za zboží?
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo je vlastníkem věci která je zaslána poštou jako poštovní zásilka

Jak se bránit, pokud dodavatel tvrdí, že reklamované zboží bylo poškozeno spotřebitelem? Komu odpovídá provozovatel poštovních služeb za poškození balíku při odstoupení od smlouvy?
Kdo je vlastníkem poštovní zásilky v době přepravy?

Koupila jsem si na internetu autosedačku. Byla mi zaslána, ale nebyla jsem spokojená a tak jsem jí odeslala zpět firmě co mi jí dodala (do 14 dnů bez udání důvodu). Zapoměla jsem dodat, že autosedačka mi přišla s fakturou na které je sice uveden název + množství tzn. 1 kus , ale už tam není cena. Je povinnost prodejce uvést cenu na faktuře? A nastal další problém, posílala jsem jí českou poštou, pán napsal, že balík byl poškozen a že autosedačku podrobně prozkoumají, jestli není poničená. Nakonec závady našel - k mému překvapení. Balík jsem pojistila, tak jsem mu napsala, že muže uplatnit reklamaci na poště, za poničení balíku během přepravy a najednou vady které našel tak nejsou způsobené přepravou, ale mnou! Než jsem autosedačku odeslala, nafotila jsem jí a to jsem mu také napsala, on mi poslal také fotografie s udajným poškozením, které jsem já určitě nezpůsobila. A že mi peníze vrátí, ale že tím poškozením se částka sníží.Kdo určuje o kolik se částka sníží? S tímto já nesouhlasím, posílala jsem mu autosedačku v pořádku, mám i fotky a tak nevím co dělat dál a jak se domoci o vrácení celé částky? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ.
Dle § 53/10 Občanského zákoníku je dodavatel (prodejce) povinen vrátit spotřebiteli (tedy Vám) zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení (bylo-li odstoupeno ve 14tidenní lhůtě od dodání zboží).
Odmítá-li Vám prodejce (dodavatel) vrátit celou zaplacenou částku, lze Vám doporučit zvolit nátlakový postup, tj. zaslat dodavateli písemnou výzvu ke splnění jeho povinností, kterou zároveň pojmete jako výzvu předžalobní. V této výzvě dodavatele především upozorněte na jeho zákonnou povinnost vrátit Vám celou zaplacenou částku (viz výše) a důrazně se ohraďte proti nařčení, že bylo poškození autosedačky způsobeno Vámi (v této souvislosti odkažte na předchozí korespondenci). Jako určitý projev dobré vůle můžete dodavateli nabídnout originál podacího lístku z pošty (zhotovte si jeho kopii), který je zapotřebí k provedení úspěšné reklamace poštovní zásilky (pokud dodavatel nemá obdobný dokument již k dispozici). Upozorněte dodavatele, že v případě, že Vám nevrátí požadovaný finanční obnos (a to v dodatečné lhůtě, kterou mu zároveň určíte), jste připravena hájit svá práva soudní cestou.
Pokud dodavatel Vaší výzvě nevyhoví, lze Vám doporučit podat na něj k soudu žalobu. V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména veškerou dosavadní korespondenci, fotodokumentaci, kopii podacího lístku, navrhněte provedení svědeckých výpovědí těch, kteří měli o stavu autosedačky v okamžiku jejího odeslání povědomí apod.) a domáhejte se, aby byla dodavateli určena povinnost k vrácení celé Vámi uhrazené částky (včetně zákonných úroků z prodlení a nákladů soudního řízení).
Na vysvětlenou připomínám, že pokud Vám dodavatel nevrátí celou zaplacenou částku, vznikne na jeho straně tzv. bezdůvodné obohacení (§ 451 a násl. Občanského zákoníku), které je Vám povinen vrátit.
Na tomto místě však musím zmínit jeden vcelku významný zádrhel, na který byste mohla v případném soudním řízení (dle výše naznačeného scénáře) narazit:
Pokud jste odstoupení od kupní smlouvy realizovala tak, že jste zboží prodejci rovnou odeslala (tj. dodavateli jste před tím nedoručila písemné odstoupení od smlouvy), bylo by na škodu způsobenou poštovní přepravou možné nahlížet tak, že tato škoda byla způsobena Vám (jakožto vlastnici autosedačky v době poštovní přepravy). Pokud se totiž prodejce (dodavatel) dozvěděl o Vašem odstoupení od smlouvy až v okamžiku přijetí zásilky, přešlo na něj vlastnické právo k autosedačce právě až v tuto chvíli, tzn. v době poštovní přepravy byla autosedačka stále ještě Vaším vlastnictvím.
Z výše uvedeného vyplývá, že Vy jakožto vlastnice a tudíž i poškozená byste se měla u provozovatele poštovních služeb domáhat náhrady škody, tj. podat reklamaci poštovní zásilky.
S ohledem na skutečnost, že výše uvedený postup by však pro Vás z praktického hlediska představoval neúměrnou zátěž (minimálně proto, že k úspěšnému uplatnění reklamace poštovní zásilky je nutné v co nejkratší lhůtě předložit poškozený balík, což je ve Vašem případě v podstatě neuskutečnitelné), Vám lze doporučit postupovat dle shora uvedeného scénáře, tj. zaslat dodavateli předžalobní výzvu (je vcelku pravděpodobné, že dodavatel zareaguje kladně již v této fázi a žalobu tak nebude zapotřebí podávat).
Na okraj své odpovědi dodávám, že byla-li Vám dodavatelem doručena faktura bez uvedené kupní ceny, jednalo se o fakturu neplatnou z důvodu její závažné vady, tato skutečnost se však Vašeho případu dotýká opravdu jen okrajově.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Vlastník bytu odmítá rekonstrukci, se kterou dříve souhlasil - jak postupovat
- Je vlastník bytu oprávněn vyklidit byt svépomocí?
- Majitel bytu za peníze potomka nechal zrekontruovat byt a teď ho chce vystěhovat
- Majitel bytu vyměnil zámek, potomek si nemůže vzít své věci
SPRÁVNÍ-OBEC
- Co může udělat obecní úřad při zásahu do pokojného stavu
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Je možné požadovat peněžní náhradu za schválenou rekonstrukci bytu majitele
- Majitel nemovitosti si nechal zrekonstruovat byt na náklady potomka
- Jak se vypočítává bezdůvodné obohacení u rekonstrukce bytu, rodinného domu

Bydlíme 2,5 roku v bytě přítelovy matky, ona bydlí u svého přítele. Platíme veškeré náklady na byt včetně příspěvku do fondu oprav, dále daně z nemovitosti atd. Matka příteli slíbila, že mu byt daruje, ale odkládala to s tím, že jde jen o formalitu a byt bude stejně jeho. Je to její jediné dítě. S jejím souhlasem jsme se pustili do rekonstruce (nová plastová okna, rozvody elektřiny, podlahy, stropy). Teď si to rozmyslela, tvrdí, že s ničím nesouhlasila, chce 850.000,- nebo abychom byt vrátili do původního stavu (vč.30 let starého rozklíženého nábytku, který jsme s jejím souhlasem vyhodili) a následně se odstěhovali. Souhlas můžu dosvědčit jen já, přítel matky u jednání nebyl.
Máme nárok na vrácení peněz, které jsme do rekonstrukce vložili? Všechny doklady o zaplacení máme. Chtěla bych vědět, zda může požadovat vrácení do původního stavu, když s rekonstrukcí souhlasila? Bude moje svědectví stačit? A může nás jen
tak vyhodit nebo máme nárok na výpovědní lhůtu i když nemáme písemnou nájemní smlouvu. Smí přijít do bytu, i když nejsme doma? Máme tam všechny své věci. Děkuji, Martina

ODPOVĚĎ:
1/ Souhlas s rekonstrukcí bytu:
Pokud matka Vašeho přítele s rekonstrukcí bytu souhlasila, je její současný požadavek poměrně absurdní a nedoporučuji Vám na něj přistoupit. V této souvislosti je samozřejmě nevýhodou, že její prvotní souhlas není zachycen písemně, Vaše svědecká výpověď o této skutečnosti je však také platná (lze dále využít svědecké výpovědi kohokoli, kdo měl o souhlasu matky Vašeho přítele povědomí). Ve svůj prospěch můžete použít i následující argumenty: Pokud matka Vašeho přítele s rekonstrukcí bytu (jak nyní tvrdí) nesouhlasila, měla zajisté nejednu možnost tento nesouhlas projevit. Předpokládám, že rekonstrukce bytu (v rozsahu, který ve svém dotazu popisujete) se neuskutečnila během jednoho víkendu, matka Vašeho přítele svůj byt bezpochyby v průběhu rekonstrukce navštívila (a probíhajících změn si tudíž nemohla nevšimnout). Svůj nesouhlas s rekonstrukcí tedy mohla projevit již v minulosti, její nynější postoj svědčí spíše o snaze zneužít svého vlastnického práva k bytu.
2/ Vystěhování z bytu:
Matka Vašeho přítele, jakožto vlastnice předmětného bytu, může kdykoli požadovat, abyste se z bytu vystěhovali. Neboť nedošlo k uzavření nájemní smlouvy (předpokládám, že nájemné matce Vašeho přítele neplatíte), nemůžete v této souvislosti požadovat předložení písemné výpovědi z nájmu bytu (výpovědní lhůta zde rovněž nepřichází v úvahu).
Pokud byste se rozhodli požadavku na vystěhování nevyhovět, byla by matka Vašeho přítele oprávněna podat na vás žalobu na vyklizení bytu. V žádném případě by vás však matka Vašeho přítele nemohla vystěhovat svépomocí. V případě, že by k tomuto kroku přistoupila, lze Vám doporučit kontaktovat Policii ČR a zejména místně příslušný obecní úřad s požadavkem na ochranu proti zásahu do pokojného stavu. Obecní úřad je v této souvislosti nutné kontaktovat bez prodlení po zásahu (např. tedy po výměně zámku bytu či po svépomocném vyklizení vašich věcí). Obecní úřad je dle § 5 Občanského zákoníku oprávněn zásah předběžně zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav.
Matka Vašeho přítele může do svého bytu (byť jej užíváte vy) vstupovat, kdy se jí zlíbí.
3/ Vrácení investic:
Tím, že jste provedli rekonstrukci bytu, vzniklo na straně matky Vašeho přítele tzv. bezdůvodné obohacení, tj. stav, kdy byl její majetek (bez právního důvodu) zvětšen. Z tohoto titulu můžete po matce Vašeho přítele požadovat vrácení bezdůvodného obohacení.
V této souvislosti je nutné vědět, že nárok na vrácení bezdůvodného obohacení se promlčuje po 2 letech od doby, kdy jste se dozvěděli o vzniku bezdůvodného obohacení a o tom, kdo se na váš účet bezdůvodně obohatil (ve vašem případě splývají tyto okamžiky v jeden a rovnají se termínům provádění jednotlivých prací). Pokud se rozhodnete podat na matku Vašeho přítele žalobu na vydání bezdůvodného obohacení, můžete v ní požadovat vyplacení rozdílu tržní ceny bytu před rekonstrukcí a po jejím provedení (teoreticky můžete požadovat i cenu vámi provedených prací, není však jisté, zda vám tuto částku soud přizná) a vrácení veškerých poplatků, které jste v souvislosti s užíváním bytu uhradili (zde mám na mysli samozřejmě zaplacené daně, příspěvek do fondu apod., nikoli úhradu spotřeby el. energie, plynu, vody). V žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti a přiložte maximum důkazů (zejména veškeré doklady o provedených platbách, případnou fotodokumentaci, svědecké výpovědi apod.).


OBČAN-BYDLENÍ
- Je nájemce povinen hlásit pronajímateli nastěhování nové osoby do bytu?
- Je možné dát výpověď z nájmu bytu pokud nájemník neoznámí přistěhování osoby do bytu?
- Do kdy musí nájemník ohlásit pronajímateli přistěhování další osoby do bytu
- Lhůta nájemníka na oznámení nastěhování dalšího nájemce do bytu pronajímatele
- Do kdy musí nájemník oznámit majiteli bytu nastěhování další osoby
- Kdy musí pronajímatel zajistit přístřeší nájemníkovi (§ 712/5 Obč. zákoníku)

Pronajímám byt na dobu neurčitou a nájemník si od 1.11.2011 do bytu nastěhoval přítelkyni svého syna i s 2 dětmi, aniž by mi to nahlásil. Jak se mohu proti tomuto bránit? Mohu mu dát výpověď? Děkuji, Irena

ODPOVĚĎ:
Dle § 689/1 Občanského zákoníku máte (jako pronajímatel) právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách.
Co se týče změny počtu osob v bytě, stanoví § 689/3 Občanského zákoníku nájemci povinnost oznámit pronajímateli písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě (v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce). Neučiní-li to nájemce ani do 2 měsíců ode dne, kdy taková změna nastala, dopustil se hrubého porušení svých povinností.
Pokud Vám tedy nájemce písemně nenahlásí změnu počtu osob v bytě ani do 1. 1. 2012, můžete mu dát výpověď z nájmu bytu dle § 711/2 písm. b) Občanského zákoníku (tj. pro hrubé porušení povinností nájemce).
Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že dle § 711/3 Občanského zákoníku musí být v písemné výpovědi uveden důvod výpovědi, výpovědní lhůta (§ 710/2 Občanského zákoníku) a poučení nájemce o možnosti podat do 60 dnů žalobu na určení neplatnosti výpovědi k soudu. V tomto případě jste povinna zajistit nájemci přístřeší (§ 712/5 Občanského zákoníku) a to maximálně na dobu 6 měsíců od vyklizení bytu).
Do budoucna Vám lze rovněž doporučit vyhradit si v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu (§ 689/2 Občanského zákoníku). Toto pravidlo sice neplatí v případě osob blízkých (ve vztahu k nájemci), popř. dalších případů zvláštního zřetele hodných, i přesto se však jedná o určitou pojistku.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused používá železniční pražce jako stavební materiál - jak se bránit
- Je stavba ze železničních pražců legální?
- Který zákon zakazuje používání pražců na zahradě

Soused již po cca 5 let postupně dláždí svůj dvůr použitými dřevěnými železničními pražci, které byly v posledních letech zařazeny do nebezpečného toxického odpadu. Tyto pražce zčásti tvoří společnou hranici, v teplém počasí páchnou a protože mám podél hranice vysázenou vinici, mám obavu o kvalitu úrody a přechod toxinů do vinné révy. Máme obavy též o náš zdravotní stav. Jak souseda donutit k odstranění tohoto jedovatéhon toxického odpadu? Soused na výzvu dobrovolně pražce neodstraní. Děkuji, Petr

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti záleží samozřejmě na stáří pražců a míře jejich impregnace. S ohledem na častý obsah dehtu, těžkých kovů, olejů atd. (a z toho vyplývajícím toxickým či karcinogenním vlastnostem) byly použité železniční pražce zařazeny do kategorie nebezpečných odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Železničním pražcům bylo konkrétně přiřazeno katalogové číslo 17 02 01* - „Dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné“, ohledně něhož uvádí sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí č. ZP18/2005: „Bez znalosti obsahu výše uvedených látek v odpadních pražcích nelze tyto odpady využít jako stavební materiál či k stavebním účelům ... Pražce lze odstranit spálením v odpovídajícím zařízení, nikoli však v domácnostech.“
Dle zákona o odpadech může v současné době nakládat s nebezpečným odpadem (tj. odpad odstranit či využít) pouze tzv. oprávněná osoba, kterou Váš soused bezpochyby není.
V současné chvíli můžete kontaktovat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice), orgán ochrany životního prostředí (místně příslušný obecní úřad či Inspektorát životního prostředí) a domáhat se, aby bylo Vašemu sousedovi uloženo okamžité odstranění závadných pražců.
Druhou (ovšem patrně značně pomalejší) možností obrany je podání žaloby dle § 127/1 Občanského zákoníku. Dle tohoto ustanovení nesmí vlastník pozemku svého souseda obtěžovat nad míru přiměřenou poměrům mimo jiné i zápachem (přičemž nebezpečná povaha toxických pražců je zajisté také schopna rušit Vaše vlastnická práva). V žalobě byste se mohl opět domáhat uložení povinnosti Vašemu sousedovi odstranit pražce na vlastní náklady a uhradit Vám veškeré výlohy spojené se soudním řízením. Na svůj úmysl podat žalobu můžete svého souseda samozřejmě s předstihem písemně upozornit a dát mu poslední šanci k dobrovolnému odstranění pražců.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Sousedovy stromy stíní zahradě - jak se bránit

Soused na pozemku, kde byla původně vysázena vinice podél společné hranice vysázel smrky, které až povyrostou, budou stínit mou vinici. Je možné na pozemku vedeném jako vinice sázet lesní stromy (cca 40 ks).

ODPOVĚĎ:
V tomto případě se můžete opět bránit podáním žaloby dle § 127/1 Občanského zákoníku, v níž vylíčíte všechny rozhodné skutečnosti a doložíte maximum důkazů (např. fotodokumentaci, svědecké výpovědi, kopii Vaší předžalobní výzvy apod.). Nadměrné stínění je rovněž jedním z častých případů tzv. sousedských sporů. V žalobě byste se mohl domáhat např. vyslovení povinnosti udržovat vysazené stromy pouze v přiměřené výšce (tj. provádět jejich pravidelný ostřih).


OBČAN-VĚCNÉ BŘEMENO
- Zpoplatnění věcného břemene - informace
- Musí být věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti zřízeno za úplatu?
- Je možné zřídit věcné břemeno bezúplatně, bezplatně?
- Úplatné a bezúplatné věcné břemeno - informace
- Jak se vypočítává cena za věcné břemeno
- Specifikace věcného břemene užívání nemovitosti - bytu, domu

Chci darovat synovi rodinný dům. Bydlím na jiné adrese a v darovací smlouvě chci uvést věcné břemeno pro doživotní užívání pro mě a mou manželku (ne bydlení). Chci vědět, zda ve smlouvě musí být uvedeno zpoplatnění práva z věcného břemene a jak se vypočítává. Děkuji, Matěj

ODPOVĚĎ:
Záleží na tom, zda chcete, aby bylo věcné břemeno vůbec zpoplatněno. Jedním ze způsobů zřízení věcného břemene dle § 151o Občanského zákoníku je zřízení písemnou smlouvou (přičemž tato smlouva může být obsažena i v rámci smlouvy jiné, ve Vašem případě by se jednalo o smlouvu darovací), zákon ovšem již neřeší, zda bude věcné břemeno zpoplatněno či nikoli, resp. ponechává vyřešení této otázky na dohodě smluvních stran.
Je-li zřízeno věcné břemeno úplatně, je k úhradě této úplaty povinen oprávněný z věcného břemene, tedy ten, komu z titulu věcného břemene vyplývají určitá práva. Jste-li vlastníkem rodinného domu, který chcete darovat svému synovi a zároveň zde hodláte zřídit věcné břemeno doživotního užívání pro sebe a svou manželku, byl byste povinen platit úplatu za zřízení věcného břemene Vy. Takové řešení se však jeví jako mírně absurdní, vzhledem k tomu, že Vy přenecháte svému synovi rodinný dům, bylo by vůči Vám poměrně nespravedlivé, abyste za zřízení věcného břemene svému synovi musel ještě něco platit.
Lze Vám proto doporučit zřídit věcné břemeno bezúplatně.
Pokud byste se i přes výše uvedené rozhodl zřídit věcné břemeno úplatně, ponechává Občanský zákoník výši úplaty, frekvenci a způsob plateb (či sjednání pouze jednorázové úhrady) zcela na dohodě smluvních stran, žádný mechanismus výpočtu výše úhrady za věcné břemeno neexistuje. Jako vodítko by v této souvislosti mohl sloužit § 18 zákona 151/1997 Sb. (v této souvislosti však doporučuji konzultaci se soudním znalcem v oboru odhadu cen nemovitostí). Cena zřízení věcného břemene může být rovněž vyjádřena jako rozdíl tržní ceny rodinného domů před zřízením věcného břemene a po jeho zřízení (cena by tedy představovala kompenzaci určitého znehodnocení rodinného domu). V případě sjednání pravidelných plateb za věcné břemeno je možné sjednat cenu ve výši srovnatelné s nájemným obvyklým v daném místě a čase (ovšem pouze v případě, že oprávnění vyplývající z věcného břemene budou obdobná právům nájemce rodinného domu).

Mírně nad rámec Vašeho dotazu připomínám, že ve smlouvě o zřízení věcného břemene musí být oprávnění, která oprávněnému z věcného břemene (tedy Vám a Vaší manželce) vyplývají, co nejpřesněji specifikována. Pouhé uvedení pojmu „právo doživotního užívání“ se proto jeví jako poměrně nedostatečné, bylo by zapotřebí konkretizovat, z jakých „úkonů“ se toto užívání skládá (např. právo vstupu a volného pohybu v rodinném domě, právo obývat některou z místností, právo používat přívod vody, plynu apod.).


RODINA-ROZVOD A SJM
- Zpětvzetí žaloby na vypořádání společného jmění manželů, SJM u soudu
- Může bývalý manžel zpět žalobu na vypořádání společného jmění manželů?
- Může vzít bývalá manželka zpět žalobu na vypořádání společného jmění manželů?
- Zpětvzetí žaloby SJM těsně před uplynutím 3 let po rozvodu
- Co znamená judicium duplex - definice
- Mohou oba manželé najednou podat žalobu na vypořádání SJM?
- Je nutný souhlas bývalého manžela, manželky při zpětvzetí žaloby na vypořádání SJM
- Kdo rozhoduje o tom, které věci si který z manželů po rozvodu nechá
- Může soud při vypořádání SJM nechat více majetku manželovi který více vydělával?

Bývalý manžel podal žalobu na vypořádání SJM, ke které jsem se já vyjádřila, ale spor se vleče, nařízené jednání bylo odloženo. Obávám se, že těsně před uplynutím lhůty 3 let od rozvodu muž žalobu stáhne, čímž údajně bude vše děleno 50:50. Je možné tomu zabránit? Vydělávala jsem pouze já, on celou dobu studoval práva a teď to zneužívá. Mám podat paralelně svoji žalobu na rozdělení SJM, nebo mi ji soud zamítne, když již jedno řízení o SJM běží? Jsem takto zcela bezmocná. Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Mohu Vás v první řadě uklidnit, neboť zcela bezmocná rozhodně nejste.

Soudní řízení o vypořádání SJM se řadí do skupiny tzv. judicium duplex, tzn. že zde mají oba bývalí manželé postavení žalobců i žalovaných. V této souvislosti je proto dobré si uvědomit, že:
1/ Tím, že Váš bývalý manžel podal žalobu na vypořádání SJM, již stejnou žalobu nemůžete podat Vy (podání vzájemných žalob je tedy vyloučeno, resp. později podaná žaloba by byla soudem přiřazena k již probíhajícímu řízení, dvě paralelní soudní řízení by tedy probíhat ve stejné věci nemohla).
2/ Z výše uvedeného vyplývá, že Vy i Váš bývalý manžel máte v řízení o vypořádání SJM postavení žalobců (resp. navrhovatelů dle § 96 Občanského soudního řádu), tj. že Váš bývalý manžel nemůže volně disponovat s žalobním návrhem. K zastavení soudního řízení z důvodu zpětvzetí žaloby by mohlo dojít pouze v případě, že byste s tímto zpětvzetím souhlasila i Vy (neboť máte rovněž postavení žalobce, viz výše).
Pokud se tedy Váš bývalý manžel pokusí vzít svou žalobu zpět (o čemž budete soudem vyrozuměna), lze Vám doporučit s tímto krokem nesouhlasit a trvat na soudním vypořádání SJM (nesouhlas je přitom vhodné odůvodnit, ve Vašem případě je samozřejmě dostačující poukaz na blížící se či již uplynulou zákonnou tříletou lhůtu od rozvodu manželství a z toho plynoucí fikci vypořádání, která by vůči Vám měla nespravedlivé účinky).
3/ Jakožto žalobce můžete označovat majetek, který se má stát předmětem vypořádání SJM. Toto platí samozřejmě pouze v případě, že Váš bývalý manžel ve své žalobě opomněl nějakou část SJM zmínit. Pokud by nějaký majetek (který byl součástí SJM, totéž platí i o dluzích) nebyl v soudním řízení vypořádán, uplatnila by se v jeho případě zákonná domněnka vypořádání (po uplynutí 3 let od rozvodu manželství), což je stav, který Vám samozřejmě nelze doporučit. Je proto vhodné doručit soudu co nejpodrobnější seznam majetku spadajícího do SJM.
4/ Značnou výhodu pro Vás představuje § 153/2 Občanského soudního řádu, dle něhož může soud v řízení o vypořádání SJM překročit návrhy účastníků a přisoudit něco jiného nebo více, než čeho se domáhají, tzn. že ve Vašem případě Vám může soud přiřknout (s ohledem na skutečnost že o nabytí většiny majetku v SJM jste se zasloužila Vy) i více, než jste sama navrhla ve svém vyjádření k žalobě bývalého manžela.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je dlužné výživné součást dědictví?
- Pokud dítě zemře, patří dluh na výživném do dědictví?

Zajímalo by mě, zda se dlužné výživné zahrnuje do dědictví. Dluh na výživném vznikl třetí osobě za období od srpna 2008 do dubna 2011. Dotyčný povinný otec byl pro neplnění vyživovací povinnosti pravomocně odsouzen. Dle rozhodnutí soudu je povinen uhradit dle svých možností dlužné výživné, avšak oprávněný (syn) v dubnu 2011 zemřel. Komu má povinný dluh zaplatit? Děkuji, Hanka

ODPOVĚĎ:
Smrt osoby oprávněné (potomka) ani povinné (platiče alimentů) nemá vliv na dávky výživného splatné ke dni smrti. Ty mohou být předmětem dědictví, neboť jako dluh či pohledávka zůstavitele přecházejí na jeho dědice.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Zaměstnavatel neplní závazky z kvalifikační dohody - jak postupovat?
- Zaměstnavatel porušuje kvalifikační dohodu - co dělat?
- Zaměstnavatel odmítá hradit kurzy dle kvalifikační dohodě
- Vypovězení, zrušení kvalifikační dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem
- Odstoupení od kvalifikační dohody - informace

Pracuji jako zdravotní laborantka v nemocnici. V Brně si dělám pomaturitní studium - atestaci v oboru. Se zaměstnavatelem jsem uzavřela kvalifikační dohodu. Při prvním kurzu proběhlo vše v pořádku, ale při dalších mi zaměstnavatel oznámil, že z důvodu nedostatku peněz, mi kurzy dál hradit nebude. Veškeré výlohy jsem hradila sama. Nyní mi uhradí kurz (z grantu EU), ale ostatní výlohy si opět hradím sama. Kvalifikační dohoda stále platí, zaměstnavatel jí odmítá zrušit nebo přepracovat. Jak mám postupovat? V případě, že dám výpověď, má zaměstnavatel právo vymáhat proplacené náklady? A platí kvalifikační dohoda, když ji zaměstnavatel porušil nebo mám možnost dohodu vypovědět nebo zrušit? Všude jsou rady jak postupovat, když dohodu neplní zaměstnanec, ale co dělat, když je to obráceně? Děkuji, Laura

ODPOVĚĎ:
V této souvislosti je klíčovým znění kvalifikační dohody. Z Vašeho dotazu předpokládám, že zde není obsaženo žádné ustanovení o možnosti kvalifikační dohodu vypovědět nebo od ní odstoupit.

Pokud byste se rozhodla podat výpověď, bude zaměstnavatel oprávněn po Vás vymáhat vzniklé náklady, spojené se zvyšováním Vaší kvalifikace. Proti těmto nárokům by bylo samozřejmě možné započíst náklady, které jste si musela hradit sama.

Bylo by rovněž možné od kvalifikační dohody odstoupit a to z důvodu nesplnění povinností dlužníka (Vašeho zaměstnavatele) dle § 517 Občanského zákoníku. Následkem odstoupení by však došlo ke zrušení smlouvy a na právní vztah by se hledělo, jako by nikdy nevznikl, tj. se svým zaměstnavatelem byste byli povinni vrátit si vše, co jste si z kvalifikační dohody doposud poskytli, situace by tedy byla de facto obdobná podání výpovědi.

Jako nejschůdnější řešení se ve Vaší situaci jeví vymáhání bezdůvodného obohacení po svém zaměstnavateli. Tím, že jste si některé kurzy hradila sama (tj. za svého zaměstnavatele), došlo k tzv. plnění za jiného a na straně Vašeho zaměstnavatele tak vzniklo bezdůvodné obohacení (§ 454 Občanského zákoníku).

Lze Vám proto doporučit zaslat svému zaměstnavateli písemnou výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte), v níž ho upozorníte na vzniklý stav a
a/ vyzvete ho k řádnému plnění jeho povinností,
b/ vyčíslíte veškeré náklady, které jste byla nucena hradit za něj (tyto náklady je vhodné prokázat, např. fakturami, účtenkami apod.),
c/ vyzvete svého zaměstnavatele, aby Vám tyto náklady bez prodlení proplatil (k čemuž mu stanovíte přiměřenou lhůtu) a
d/ upozorníte svého zaměstnavatele, že v případě nevyhovění Vaší výzvě jste připravena domáhat se svých práv soudní cestou.

Pokud by Váš zaměstnavatel na výzvu nereagoval (popř. reagoval zamítavě), můžete na něj podat tzv. žalobu na vydání bezdůvodného obohacení k soudu. V této žalobě vyličte všechny rozhodné skutečnosti, přiložte maximum důkazů (zejména kopii kvalifikační dohody, doklady o nákladech, které jste musela hradit sama, kopie veškeré korespondence mezi Vámi a Vaším zaměstnavatelem) a domáhejte se, aby soud uložil Vašemu zaměstnavateli povinnost uhradit Vám všechny náklady, úrok z prodlení v zákonné výši a náklady soudního řízení.

Žalobu na vydání bezdůvodného obohacení musíte podat nejpozději do 2 let ode dne, kdy jste se dozvěděla, že došlo k bezdůvodnému obohacení a kdo se na Váš úkor obohatil (tyto dva okamžiky ve Vašem případě splývají v jediný).


OBCHOD-ŽIVNOSTI
- Může provozovat nezisková organizace živnost?
- Jak založit denní centrum péče o děti?
- Jaké živnosti souvisí s hlídáním a výchovou dětí?
- Jak založit denní centrum péče o děti

Nezisková organizace, která je založena na podporu rodiny, založí denní centrum péče o děti za úplatu.
Potřebuji vědět jak se tato činnost posuzuje - zda je to výdělečná činnost neziskové organizace, nebo je třeba mít živnostenské oprávnění a zda vůbec nezisková právnická osoba může mít živnostenské oprávnění na některé činnosti. Pokud ne, jak se tedy posuzuje toto denní centrum péče o děti.
Děkuji, Hana

ODPOVĚĎ:
Neboť z Vašeho dotazu přesně nevyplývá, jaký typ činnosti by mělo denní centrum péče o děti vyvíjet, odpovím v obecné rovině.
Jakožto nezisková organizace (předpokládám, že ve Vašem případě se jedná o občanské sdružení či obecně prospěšnou společnost) jste právnickou osobou a tudíž jste oprávněni k podnikatelské činnosti (získání živnostenského oprávnění tedy nic nebrání). Z důvodu vaší neziskovosti je však veškeré výnosy nutné investovat zpět do činnosti neziskové organizace, není tedy možné vytvářet zisk pro členy organizace. V případě podnikatelské činnosti je rovněž nutné provést registraci organizace na místně příslušném finančním úřadě.
Úplatná péče o děti může být v současných legislativních podmínkách České republiky realizována několika způsoby:
1/ Úprava dle živnostenského zákona:
V režimu živnostenského zákona přicházejí v oblasti péče o děti (zejména jejich hlídání a výchova) v úvahu 3 druhy živností:
a/ Péče o děti do věku 3 let:
V tomto případě se jedná o tzv. vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku v denním režimu“, tzn. že je zapotřebí splňovat podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, zdravotnického asistenta, ošetřovatele, porodní asistentky nebo záchranáře (dle zákona č. 96/2004 Sb.) anebo podmínky pro výkon povolání sociálního pracovníka (dle zákona č. 108/2006 Sb.).
b/ Péče o děti od věku 3 let:
V tomto případě se již pohybujeme v oblasti tzv. volných živností, tzn. že není zapotřebí splňovat žádné speciální podmínky. V této souvislosti je možné využít živnost „Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti“. Určitou alternativu představuje živnost „Poskytování služeb pro rodinu a domácnost“ (tato živnost zahrnuje především individuální péči o děti nad 3 roky věku v rodinách či příležitostné krátkodobé hlídání dětí, včetně dětí do 3 let věku). Výhodou této živnosti je skutečnost, že není zapotřebí splňovat kvalifikační požadavky či hygienické podmínky. Tato živnost však musí být poskytována v domácnostech, kde děti žijí (péče o dítě mimo jeho domov je možná pouze krátkodobě a příležitostně).
2/ Úprava dle školského zákona:
Dle školského zákona je především možné založit soukromou mateřskou školu (tzv. školská právnická osoba). Zřizovatelem soukromé mateřské školy může být i právnická osoba, vyloučit tedy nelze ani neziskové organizace. S ohledem na značnou administrativní a finanční náročnost (mimo jiné zápis mateřské školy do rejstříku školských právnických osob) a skutečnost, že mateřská škola musí dětem poskytovat zákonem určený vzdělávací program však předpokládám, že Vaše nezisková organizace nebude mít o tuto variantu zájem.
3/ Úprava dle zákona o službách péče o děti:
Tento právní předpis je v současné době připravován, měl by mimo jiné zakotvit sousedskou výpomoc v oblasti hlídání dětí apod.
Přestože neznám Vaše konkrétní představy o budoucí péči o děti, jeví se mi jako nejschůdnější použití úpravy dle živnostenského zákona a to zejména v režimu tzv. volných živností, k jejichž provozování postačí splnění obecných podmínek pro získání živnosti dle § 6 živnostenského zákona (tj. dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost). Konkrétní právní předpis, jehož úprava by se specializovala na provoz dětských koutků či denních center péče o děti neexistuje, je proto nutné si vypomoci příslušnými živnostmi.
Na závěr Vám mohu doporučit návštěvu webových stránek www.budujemeskolky.cz, kde se můžete o Vámi zamýšlených činnostech dočíst mnoho užitečného


OBČAN-ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
- Vymáhání náhrady škody na Městské policii - postup
- Odpovědnost za škodu na automobilu poškozeného Městskou policií

Městskou Policíí mi bylo odtaženo vozidlo s tím, že jsem stál na zákazu stání a tak jsem se dopustil přestupku. Odvolal jsem se a v odvolacím řízení bylo rozhodnuto o tom, že přestupek jsem nespáchal. Přesto mi policie vozidlo téměř rok zadržuje. Nyní, když jsem pohrozil podáním trestního oznámení se mi jej rozhodli vrátit. Chci se zeptat zda mám nárok na zaplacení servisní prohlídky a oprav způsobených tím, že vozidlo stálo tuto dobu venku a je poškozeno, povětrnostními vlivy a dlouhým stáním...
Popřípadě na jaké další odškodnění mám právo a v jaké maximální výši. Děkuji, Norbert

ODPOVĚĎ:
Váš případ je takřka učebnicovým příkladem nároku na náhradu škody dle zákona č. 82/1998 Sb. Dle tohoto zákona máte nárok na náhradu veškeré škody, která Vám byla způsobena protiprávním rozhodnutím a nesprávným úředním postupem.
V této souvislosti se obraťte na Ministerstvo financí ( http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/ ), které je ve Vašem případě příslušným orgánem (§ 6/3 zákona č. 82/1998 Sb.). Můžete požadovat:
- náhradu škody vzniklé na autě dlouhým stáním, povětrnostními vlivy apod.: Jednat se bude zejména o náhradu za servisní opravy, tyto náklady budete samozřejmě povinen prokázat, je proto vhodné uschovat veškeré doklady o provedených opravách a platbách za ně (z těchto dokladů musí být především zřejmé, jaké konkrétní práce byly provedeny a z jakého důvodu bylo jejich provedení nutné). Ještě před tím, než své auto dáte do servisu, doporučuji pečlivě zdokumentovat jeho stav (zejména tedy auto nafotit, popř. ho nechat předběžně prohlédnout odborníkem a nechat si vypsat seznam všech viditelných závad a poškození, popř. i pravděpodobnou příčinu jejich vzniku).
- náhradu ušlého zisku: Jste-li například podnikatel a auto jste v minulosti ke své činnosti běžně používal, je pravděpodobné, že s jeho zadržením Vám vznikly určité mimořádné náklady (např. zajištění dopravy jiným způsobem). Pokud byste se rozhodl uplatnit náhradu ušlého zisku, budete samozřejmě opět povinen tento nárok přesně vyčíslit (výše uvedené se přirozeně nevztahuje jen na podnikatele).
- náhradu za nemajetkovou újmu: V tomto kontextu se jedná především o újmu psychickou, která ve Vašem případě v úvahu příliš nepřichází.
- náhradu všech nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s přestupkovým řízením (a následným řízením u odvolací instance): Tyto náklady můžete uplatnit pouze v případě, že Vám jejich náhrada nebyla přiznána již v rozhodnutí, kterým bylo původní rozhodnutí v přestupkovém řízení zrušeno jako protiprávní.
Ke svému podání připojte kopie všech rozhodnutí, která byla ve Vašem případě vydána a kopie veškeré další korespondence a přiložte maximum důkazů o výši Vámi nárokované náhrady škody (viz výše). S uplatněním náhrady škody neotálejte, nárok se promlčuje za tři roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá, popř. za tři roky ode dne doručení (oznámení) zrušovacího rozhodnutí (nejdéle se pak nárok promlčí za 10 let od doručení nezákonného rozhodnutí, kterým byla způsobena škoda).
Pokud Ministerstvo financí Vašemu nároku vyhoví, bude povinno nahradit Vám škodu do 6 měsíců od jejího uplatnění, pokud v této lhůtě nebude škoda ze strany Ministerstva plně uhrazena můžete se obrátit na soud (§ 15/2 zákona č. 82/1998 Sb.).
V případě, že by Ministerstvo Vašemu požadavku nevyhovělo, můžete se samozřejmě obrátit na soud.


OBČAN-DLUHY
- Platební rozkaz a fikce doručení?
- Co se stane když není doručen platební rozkaz dlužníkovi
- Je nutné doručit platební rozkaz do vlastních rukou?
- Platí fikce doručení platebního rozkazu?

Pokud mi poštačka včas nepředá nebo ztratí platební rozkaz, co to pro mne znamená? Už se mi prostřednictvím pošty ztratilo více dopisů i balíků, tak mám obavy i v tomto případě. Ona pak hodí dopis do schránky a tudíž je platební rozkaz doručen a je platný? Platí fikce doručení? Děkuji, Olga

ODPOVĚĎ:
Platební rozkaz musí být doručen vždy do vlastních rukou, přičemž tzv. náhradní doručení je vyloučeno. K fikci doručení tedy v případě platebního rozkazu nemůže dojít.
Pokud se ve Vašem případě provozovateli poštovních služeb nepodaří platební rozkaz předat jeho adresátovi (tedy Vám) fyzicky do vlastních rukou, bude vrácen zpět soudu, který jej vydal. Soud následně takový platební rozkaz zruší tzv. pro nedoručitelnost a zahájí ve věci standardní soudní řízení (v jehož rámci může probíhat i běžné soudní jednání).
Pokud by došlo např. k soudnímu výkonu rozhodnutí či exekuci na základě takto vadně doručeného (resp. vůbec nedoručeného) platebního rozkazu, mohla byste se úspěšně bránit odvoláním proti usnesení o zahájení soudního výkonu rozhodnutí (resp. usnesení o nařízení exekuce), kde byste poukázala na nevykonatelnost exekučního titulu (exekučním titulem by zde byl platební rozkaz).
V případě, že by se Vám podařilo prokázat, že k pochybení při doručování platebního rozkazu došlo na straně provozovatele poštovních služeb, mohla byste se na něm domáhat náhrady vzniklé škody.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA, DRAŽBY
- Vydražená věc nemá vlastnostni které byly zveřejněné - je možné věc vrátit?
- Koho žalovat pokud vydražená věc nemá deklarované vlastnosti

Koupil jsem v dražbě finančního úřadu auto, u kterého nefungoval startér a byl uveden jiný rok výroby než byla skutečnost. Chtěl jsem ho vrátit, ale neuspěl jsem. Soud to smetl kvůli tomu, že finanční úřad není žalovatelný. Kraj to potvrdil. Nejvyšší soud to zrušil s tím, že je finanční úřad žalovatelný a že by se mohlo jednat o bezdůvodné obohacení, pokud mě uvedli v omyl a vytěžili z dražby více než měli. Kraj to opět zamítl a nezkoumal okolnosti dražby. Jak mám dále postupovat? Auto stojí na ulici a město ho chce nechat odtáhnout. Děkuji, Daniel

ODPOVĚĎ:
Pokud krajský soud po zrušení svého původního rozsudku Nejvyšším soudem rozhodl opět ve Váš neprospěch, nezbývá Vám, než znovu podat dovolání k Nejvyššímu soudu. Jelikož z Vašeho dotazu nevyplývá příliš podrobností o skutkovém stavu a argumentaci jednotlivých instancí, lze Vám pouze doporučit poradit se s advokátem, kterým jste byl v řízení před Nejvyšším soudem zastoupen.
Co se týče místa, kde auto aktuálně stojí, je nutné si uvědomit, že dražebním příklepem jste se stal (bez ohledu na pozdější nespokojenost se skutečným stavem auta) jeho vlastníkem. Lze Vám proto pouze doporučit přeparkovat auto na místo, kde mu nebude hrozit odtah Městskou policií.


OBČAN-NÁJEM, BYDLENÍ
- Kdo platí revizi komína - pronajímatel nebo nájemník nebytových prostor?
- Kdo hradí čištění a revizi komína - pronajímatel nebo nájemce?
- Který zákon nařizuje čištění a revize komína

V obchodě používám uzavřené topeniště a z nového zákona je nutné minimálně 1x za rok provést čištění komína a
následnou revizi o stavu komína. Kdo platí kominíka? Sdružení nájemníků, což je majitel nebo já, tedy uživatel a nájemník nebytových prostor? Prostory mám pronajaté od městské části Praha 7. Děkuji, Alena

ODPOVĚĎ:
Čištění spalinových cest se řídí vyhláškou 91/2010 Sb., ta nicméně neuvádí (a ani z jiného právního předpisu není zjistitelné), kdo je plátcem za provedené čištění či kontrolu stavu. Obecně lze říci, že pokud je komín společnou věcí vlastníků bytů a nebytových prostor, jsou povinni hradit náklady poměrně (Vy byste pak poměrnou částku hradila svému pronajímateli). Pokud je spalinová cesta pouze ve prospěch nebytového prostoru, který užíváte, budete povinna k úhradě poplatku jen Vy (resp. majitel, který Vám jej vyúčtuje).


OBČAN-BYDLENÍ
- Může nájemník požádat o trvalé bydliště na úřadu bez souhlasu pronajímatele?
- Může si nájemce zřídit trvalé bydliště v pronajatém bytě i bez souhlasu pronajímatele?
- Je možné ukončit nájem pokud nájemce neplatí nájemné ale má malé děti?
- Nájemník neplatí nájemné a má nezletilé děti - může dostat výpověď z nájmu?
- Povinnost zajistit přístřeší pokud nájemník neplatí nájemné a má malé dítě, děti
- Kdy je vhodná nájemní smlouva pro nájemce a podnájemní pro zbytek rodiny
RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Podpora na bydlení a nutnost mít trvalé bydliště, pobyt

Můj manžel měl ve výlučném vlastnictví rodinný domek po rodičích, nyní zemřel a proběhlo dědické řízení. Dohodou ho získali do podílového spoluvlastnictví syn a dcera, každý jednou polovinou. V domku nikdo znás nebydlí a výhledově zatím bydlet nebude.
Nyní chceme domek pronajímat, realitní kancelář nám našla nájemníky, a má být sepsána nájemní smlouva.
Nájemník je rozvedený a má ve své péči dvě nezletilé děti, kromě toho s ním bude v domku bydlet jeho matka s nezletilou dcerou, celkem tedy dva dospělí a tři děti. Nájemník si chce zažádat o podporu na bydlení od úřadu práce, k tomu však musí být v domku trvale hlášen. Zjišťovala jsem informace na úřadu práce, na evidenci obyvatel, atd. Bohužel každý dává jiné informace.
Paní na evidenci obyvatel, která provádí přihlášení k pobytu, mi řekla, že pokud bude mít nájemník v ruce nájemní smlouvu, ona všechny osoby může přihlásit k trvalému pobytu, a nepotřebuje k tomu souhlas vlastníka nemovitosti.
Paní na úřadu práce o tom neví, řekla mi, že záleží na mě, zda mu (jim) dám souhlas k trvalému pobytu.
Jejich údaje se rozcházejí i v tom, zda musí být trvale přihlášen jen žadatel o dávku, nebo jen děti, nebo všichni.
Bez trvalého pobytu nedostane podporu na bydlení. Mám obavy, kdyby se v budoucnu nájemník dostal do hmotné nouze (např.přišel o zaměstnání, nebo dlouhodobě onemocněl) abychom za něho nemuseli platit vodu, plyn, elektřinu, atd., a zda je vůbec možnost v tom případě dát výpověď z nájmu lidem s dětmi.
Právník realitní kanceláře návrh nájemní smlouvy sepsal, ale k mým dotazům uvedeným výše podrobnosti nevěděl.
Děkuji, Zdislava

ODPOVĚĎ:
K přihlášení k trvalému bydlišti stačí nájemní smlouva, v níž budou k nájmu i další osoby spolužijící s nájemcem. Takže částečně je poskytnutá informace pravdou. Váš výslovný souhlas není potřeba, ale je pravdou, že některý úředník si pro jistotu tento písemný souhlas vyžádá, aby v případě problémů s nájemníkem byl sám nenapadnutelný ze strany vlastníka nemovitosti.
Energie můžete nechat na nájemníka přepsat - složenky tedy budou chodit na jeho jméno a dluh bude vymáhán na něm. Nicméně je pravdou, že společnosti poskytující energie, nemusí být potom ochotné uzavřít s Vámi novou smlouvu do doby, než budou mít pohledávky spojené s Vaší nemovitostí vyrovnané (bez ohledu na skutečnost, kdo je vytvořil). Je to jejich právo v rámci smluvní svobody. Což znamená, že se může lehce stát, že budete muset nezaplacené energie uhradit a následně se je pokusit vymáhat po nájemníkovi.
Neplacení nájmu je důvodem k výpovědi bez zajištění bytové náhrady. Pokud ale nájemce má nezletilé děti, komplikuje se situace a musela byste zajišťovat alespoň dočasné přístřeší.
I solventní nájemník se může dostat do složité životní situace a nebude schopen hradit své závazky. Pokud chcete pronajímat dům, je nejvhodnější smlouva o podnájmu (tedy vlastníci se dohodnou s nějakým rodinným příslušníkem, kterému dům pronajmou a ten následně s jejich svolením dá dům do podnájmu). Podnájem není tak komplikovaný jako nájem, neplatí pro něj důvody k výpovědi a nevztahuje se na něj zajišťování bytových náhrad.
Pokud již teď nájemník počítá se zajišťováním podpory k bydlení má očividně existenční potíže a nelze doporučit s takovým člověkem uzavírat nájemní smlouvu.
Pouze pro úplnost uvádím, že ustanovení občanského zákoníku se vztahují na smlouvu o nájmu bytu, nicméně pokud pronajímáte dům, ve kterém jsou bytové jednotky (nebo jedna bytová jednotka), případný soud by vztahoval ochranná ustanovení občanského zákoníku související s nájmem bytu na nájem nemovitosti pronajaté za účelem jejího užívání k bydlení.


PRÁCE-PRACOVNÍ NESCHOPNOST
- Může lékař v pracovní neschopnosti zaměstnance změnit diagnózu pro PN?
- Má vliv změna diagnózy na neschopence na výši nemocenské?
- Je možné snížit plat v době pracovní neschopnosti?

Před třemi týdny jsem se zúčastnil plánované operace. V průběhu těch tří týdnů mi nadřízený projevil nesouhlas s délkou marodění a mou komunikací v jejím průběhu. Pro dokreslení, krátce před zákrokem prohlásil, že bych se po operaci (meniskus v narkóze) mohl v práci zastavit a plnit si své úkoly. Myslel ještě ten den. Prý zaměstnavatel vymýšlí zbavit mě funkce (před měsícem jsem byl dle něho adept na zaměstnance roku).
Jsem v pracovním presu, beru antidepresiva, jsem v depresích a ve stresu. Aktuálně v péči ambul. psychiatra.
Mám obavu, že nadřízený již vymyslel nějaké razantní řešení (takové signály mám) a po mém návratu do práce mi nechá snížit plat a bude dělat kroky k výpovědi.
1. Lze v průběhu pracovní neschopnosti měnit ošetřujícím lékařem diagnózu pro prac. neschopnost (meniskus, psychika, páteř...), aniž by se od toho cokoliv finančně odvíjelo?
2. Lze zamněstananci snížit plat bez jeho souhlasu, bez jakéhokoliv předchozího upozornění na porušení povinností? Nebo v době pracovní neschopnosti? Děkuji, Ivan

ODPOVĚĎ:
1. Ošetřující lékař diagnozu změnit může, měl by ale ve svém posudku napsat, že se jedná o související onemocnění s pracovním úrazem.
2. obecně řečeno plat snížit nelze bez souhlasu nebo bez toho, aby zaměstnanec porušil pracovní povinnosti a snížení (např. osobního příplatku) bylo sankcí.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Má právo eshop dát zákazníka na černou listinu?
- Dehonestace zneužitím osobních údajů eshopem
- Může eshop zveřejnit jména zákazníků kteří si objednali zboží a nepřevzali ho?

Mám dotaz na zveřejnění jména. V naší republice je v platnosti zákon o ochraně osobních údajů.
Jsem majitelkou eshopu. V PODMÍNKÁCH PRODEJE mám mimo jiné uvedeno toto: ".... Přečtěte si prosím pozorně podmínky prodeje. S provedením objednávky s těmito podmínkami souhlasíte a berete vše co je v nich uvedeno na vědomí..."
a dále
"... Pokud však platba do uvedeného data v platebních podmínkách nedojde, oznamuji toto administrátorům eshopu a dávám do stránky na černou listinu. Dále uděluji negativní hodnocení. Zboží se tak zbytečně téměř týden blokuje pro jiné zákazníky, kteří by měli eventuálně zájem. S provedením objednávky dáváte tímto výslovný souhlas, že Vaše data (jméno, příjmení, přezdívka používaná zde na MMB, ID, e-mailová adresa) budou použita, v případě porušení těchto podmínek, na černou listinu, která bude na stránkách eshopu po celou dobu jejich provozování..."
Pokud tedy zákazník neuhradí do termínu a já zveřejním jeho jméno, i když s provedením objednávky mi DAL VÝSLOVNÝ SOUHLAS, že v případě porušení podmínek prodeje mohu jeho jméno zveřejnit PORUŠUJI tímto výše zmiňovaný zákon? Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Otázkou je, čemu má tato evidence sloužit. S tím, že zveřejníte jméno, příjmení (nebo nick, tedy přezdívku) a e-mail, umožníte ztotožnění osoby, což je v praxi velmi nebezpečné.
Nedoporučuji Vámi navržený systém uplatňovat.
1) jak zabráníte tomu, aby uvedené jméno a příjmení a e-mail byly opravdu toho, kdo se za něj vydává; dokážu si představit situaci, že se mým jménem s mým e-mailem někdo naloguje na Vaše stránky, objedná zboží, nezaplatí, vy zveřejníte moje identifikátory a mě bylo zasaženo do práva na ochranu osobnosti a zneužity moje osobní údaje, protože jsem se ničeho nedopustila. Podotýkám, že zneužití e-mailu je v dnešní době poměrně jednoduché. A já se rozhodně nebudu bránit proti tomu, kdo použil moje osobní údaje (bez mého souhlasu), ale proti tomu, kdo mě veřejně dehonestoval zneužitím mých osobních údajů, protože to je průkazná skutečnost.
2) vystavujete se situaci, že člověk, který objednávku nesplní nikoliv vlastní vinou (např. bude po dopravní nehodě zraněn a bude v nemocnici), bude pranýřován na Vašem webu jako neplatič.
Tuto evidenci si můžete vést soukromě pro potřeby e-shopu (a to by také měl být její účel - nepřijímání objednávek od těch, kteří je neplní, nikoliv zveřejňování jmen, aby tuto skutečnost mohl kdokoliv zjistit), ale ne tímto způsobem evidovat lidi na svém webu.
Za další si také uvědomte, že je ryze osobní volbou člověka, kde a jak nakupuje a ani s jeho souhlasem nemáte právo jakkoliv nakládat s jeho údaji, tak aby mohl kdokoliv zjišťovat o komkoliv, kde nakupuje apod. To je nepřípustné.


BYDLENÍ-SVJ
- Dva domy v SVJ, je možné aby jeden z domů odmítl hradit opravu druhého domu?
- Je možné aby jeden dům v SVJ odmítl hradit opravu druhého který je ve stejném SVJ
- Dva domy ve společném SVJ - může jeden dům odmítnout hrazení opravy druhého domu?
- Zrušení SVJ dvou bytových domů - informace

Jedná se o Společenství vlastníků bytových jednotek SVJ - dva vchody. Chystá se oprava jedné boční stěny (druhá je "přilepena" na další dům). Vchod, který nemá tuto volnou stěnu odmítá opravu hradit a vůbec se podílet i na hlasování a jakýchkoliv diskuzí o této opravě. Prý se jich to netýká. Dle mého názoru se jedná společnou část domu. Jsme jedno společenství, máme jeden bankovní účet a td. (jen položky na účtu od správce jsou rozděleny ). Jinak podíl na domě je stanoven dle plochy cca 40:60). Každý vchod si ale uvnitř domu hospodaří sám a opravuje na svoje náklady. Jak je to tedy s opravami povrchového pláště domu (střecha, stěny a td.). Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Jedno společenství de facto znamená společnou péči o celý spravovaný majetek.
Pokud stanovy tento případ konkrétněji neřeší, tak by se členové společenství bez výhrad měli podílet na opravách povrchových částí domu stejnoměrně (tedy nezáleží, jaký vchod má kterou boční stěnu).
Můžete zvážit rozdělení SVJ z jednoho na dvě - podmínkou je, aby každý vchod by samostatný dům (tj. aby dva vchody nebyly pouze dvěmi vstupy do domu jednoho čísla popisného) a byl dodržen minimální počet vlastníků jednotek podle § 9 odst. 3 zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů.


RODINA-VÝŽIVNÉ, ALIMENTY
- Dítě neudělalo ve škole zkoušku, má nárok na výživné do opravné zkoušky?
- Syn, dcera neudělal/a ve škole zkoušku, má nárok na alimenty do opravné zkoušky?
- Potomek je na úřadu práce a vydělává si na brigádě - právo na výživné, alimenty

Mám dva syny, mladšímu bude 19 let a studuje na gymnáziu. Na něho platím výživné 2 700 Kč měsíčně. S tím nemám problémy, protože pořád chodí do školy. Mému druhému synovi bude 20 let, platím na něj alimenty 2 800 Kč a letos dodělal gymnázium. Školu má dokončenou, jak mi řekl, ale z jednoho předmětu neodmaturoval. Další opravný termín mu prý sdělí poštou, ale zřejmě to bude v květnu 2012. Nyní je přihlášený na úřadu práce, aby za něj stát platil sociální a zdravotní pojištění. Jak mi on sám řekl, pracuje brigádně v Penny marketu, kde si vydělá měsíčně 4000 Kč, prý si víc vydělat nemůže, protože je vedený na úřadu práce. Bydlí společně s matkou a jejím manželem v rodinném domě.
Dále mi pak tvrdí,že až si dodělá maturitu, tak by chtěl jít na vysokou školu. Má i v tomhle připadě nárok na vyživovací povinnost, když školu dokončil (sice neodmaturoval z jednoho předmětu)? Je vedený na úřadu práce a sám si vydělává peníze. Jak mám dále postupovat, mám nárok požadat o přerušení placení výživného do doby než zase začne studovat, nebo požádat o zrušení placení výživného? Děkuji, Teodor

ODPOVĚĎ:
Syn nárok na výživné má - nárok končí až schopností dítěte samostatně se uživit (dítě tuto schopnost musí fakticky mít, tedy primárně musí mít dokončené vzdělání; to zda pak už se opravdu uživí - např. z důvodu nízkého platu - není zásadní) a, což Váš syn není ani teď (v mezičase do maturity), ani při studiu na vysoké škole (nebude mít úplné vzdělání).
Návrh na ukončení vyživovací povinnosti sice dát můžete, nicméně počítejte s tím, že jej soud pravděpodobně zamítne..


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak dokázat že jeden z potomků utratil peníze před smrtí zůstavitele
- Námitka započtení darování v dědickém řízení
- Jak dokázat že potomek disponoval a utratil peníze zesnulé osoby

Mám po úmrtí mátky nárok nahlédnout do jejich písemností a dokumentů týkající se následného dědického vypořádání?
Byt máma před smrtí v nemocnici za účasti notáře darovala sestře a sestra jako jediná má přístup do bytu, kde máma bydlela. Bohužel sestra většinu majetku po rodičích, (před 10 lety zemřel otec a já se sestrou na základě mírného nátlaku mé mámy jsme se vzdaly nároku na dědictví po něm se slovy, že po její smrti vše bude rozděleno na půlku mezi mne a mou sestru).
Bohužel jsem byl naivní, že se tak stane. Realita mne dnes naprosto usadila pevně na zem a já zjistil, že v podstatě nedostanu nic. Sestra dostala byt a peníze půjdou asi napůl, ale to taky nevím, protože nemám k ničemu přístup. Sestra pravděpodobně disponovala během pobytu mátky v nemocnici i s jejím účtem a asi tam nic nezbylo.
Jak se mohu u dědického řízení bránit? Mohu vyžadovat výpisy z účtu za dobu, kdy byla máma v nemocnici, jestli sestra s penězi manipulovlaa? Mohu se nějak bránit proti nespravedlivému rozdělení majetku a darování bytu za života? Děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Můžete namítnout započtení darování - fakticky vznesete požadavek na to, aby sestře byl na její dědický podíl započten dar obdržený za života, tím se sníží výše jejího podílu, který by jí připadl po smrti zůstavitele.
Pokud máte podezření, že se sestra bezdůvodně obohatila (dispozice s účtem zesnulé apod.), musel byste toto podezření dokázat. V tomto doporučuji spolupracovat s notářem, který musí zjistit výši dědictví, pokud nebude jeho šetření stačit, tak před dědickým soudem se domáhat svého skutečného podílu.
Jen podotýkám, že je velmi složité dokázat, že sestra manipulovala s účtem zesnulé bez jejího souhlasu a co těmito transakcemi uhradila.


OBČAN-BYDLENÍ
- Společný nájem manželů dle §704 Občanského zákoníku
- Převod družstevního bytu do odobního vlastnictví a rozvod manželství
- Společné bydlení manželů a §704 Občanského zákoníku
- Rozvod manželství a společný nájem nájemního bytu

Stal jsem se členem bytového družstva zhruba před deseti lety za účelem privatizace domu. Dům byl městskou částí převeden na družstvo. Byt jsem splácel po dobu zhruba 9 let tj do roku 2007. V roce 2007 družstvo odkoupilo od městské části i pozemek, který byl splacen v roce 2009.
V roce 2006 jsem se oženil. Nyní mám zažádáno o rozvod. Byt je stále družstevní, ale momentálně by se měl převádět do OV. Chtěl bych se zeptat, jestli mám nárok na to, aby tento byt byl do katastru nemovitostí zapsán pouze na mé jméno (manželka není členem družstva) nebo jestli mohu s bytem disponovat tj. převést členská práva na třetí osobu. Děkuji, Samuel

ODPOVĚĎ:
Právní úpravu společného nájmu manželů a následného vypořádání upravuje §704 a násl. Občanského zákoníku. Stal-li se některý z manželů nájemcem bytu před uzavřením manželství, vznikne oběma společný nájem bytu a to uzavřením manželství; stejně tak, vzniklo-li před uzavřením manželství některému z manželů právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu. Tak vám vznikl společný nájem, avšak manželka se nestala členem družstva.
Pokud jste nabyl práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu před uzavřením manželství, zanikne právo společného nájmu bytu rozvodem; právo byt užívat zůstane tomu z manželů, který nabyl práva na nájem bytu před uzavřením manželství.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Může notář požadovat ocenění rodinného domu pokud se neplatí dědická daň?
- Je nutný odhad nemovitosti pokud dědí jen děti (potomci)?
- Výpočet dědictví dle odhadu nemovitosti - §12 notářského tarifu

Můj tatínek zemřel v srpnu, zanechal závět, kde veškerý svůj majetek odkazuje jen mě, své dceři. Notář chce ocenění domu, nikomu z nás se to nezdá, neboť dědic je jasně daný. Právník řekl, že žádnou povinnost udělat odhad nemovitosti ze zákona nemáme. Byla bych ráda znala ještě váš názor. Dědické řízení probíhá, je možné odpovědět brzy? Děkuji, Žaneta

ODPOVĚĎ:
Notář může vyžadovat ocenění domu, protože podle §12 notářského tarifu je základem odměny notáře jako soudního komisaře za úkony provedené v řízení o dědictví obvyklá cena zůstavitelova majetku a na základě ocenění znalce se tato obvyklá cena určí.


PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Nárok na odměnu ke mzdě, platu
- Nenároková složka platu, mzdy
- Jak postupovat když nebyla vyplacena odměna která je v platovém výměru

Ve výplatním lístku z 10. 11. 2011 jsem neměla vyplacenou část mzdy(3000,-Kč). V platovém výměru mám a)základní mzda 10.000,- kč měsíčně b)základní odměna 3.000,-Kč měsíčně c) nad tuto odměnu může zaměstnanci zaměstnavatel poskytnout prémie při mimořádném pracovním nasazení. O výši těchto prémií rozhodne zaměstnavatel. Chci se zeptat, jak a do kdy mám napsat zaměstnavateli, že mi to nebylo vyplaceno. Jsem teď na nemocenské a peníze mi schází. Děkuji, Aneta

ODPOVĚĎ:
Vůči svému zaměstnavateli máte nárok na výplatu základní mzdy, ostatní složky mohou být tzv. nenárokové a jejich výplatu tak může určovat např. výše pracovního nasazení apod. Podmínky výplaty byste měla mít stanoveny v platovém výměru. Přesto však můžete zaměstnavatele kontaktovat písemně v co nejkratší době a dotázat se ho na důvody k nevyplacení části mzdy.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel nevyúčtoval vodné a stočné - jak se bránit?
- Nájemce chce požádat o příspěvek na bydlení, pronajímatel nevyúčtoval vodné stočné
- Žaloba na pronajímatele na určení povinnosti poskytnout vyúčtování za vodné a stočné

Prosím o radu ve věci vyúčtování vodného a stočného. Matka (85 let) bydlí v nájemním bytě v domě o 6 bytových jednotkách. Z důvodu vysokých nákladů na bydlení, které přesahují 1/3 jejího příjmu (důchodu), se chce obrátit na magistrát a požádat o příspěvek na bydlení. Majitelka 3 bytů, které Vodovody a kanalizace zasílají čtvrtletně vyúčtování vody, přes písemnou žádost nepředložila vyúčtování vody za rok 2009, 2010, 2011. Volala jsem již na zmíněné vodovody a kanalizace, aby vyúčtování posílaly na matčinu adresu. Bohužel, nelze to, zmíněná majitelka je zapsána v katastru nemovitosti (je s ní uzavřena smlouva). Jak mám postupovat? Děkuji, Stanislava

ODPOVĚĎ:
Budete se muset obrátit na majitelku bytu, ve kterém žije Vaše matka a upozornit jí, že s ohledem na to, že brání Vaší matce v přístupu ke svým právům (právo na sociální podporu od státu), podáte na ni žalobu na určení povinnosti poskytnout uvedené dokumenty.
Také se můžete obrátit na magistrát s tím, aby se s žádostí o součinnost obrátil na majitelku bytů (předesílám, je to nestandardní postup).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Prodej garážového stání a povinnost nabídnout ho nejdříve spolumajitelům garáže
- Povinnost spoluvlastníka nabídnout garážové stání spoluvlastníkům garáže
- Zákon přikazující spoluvlastníkům nabídnout svůj podíl při koupi ostatním spoluvlatníkům
- Lhůta na vyjádření spoluvlastníků zda mají zájem o koupi prodávaného podílu nemovitosti

Chcela by som predať byt s garážovým stáním. Dozvedela som sa ale, že pri predaji garážového stání majú zo zákona spoluvlastníci garáže ako spoločného priestoru předkupní právo. Rozhodla som sa, že majiteľom bytových jednotiek v našom dome pošlem doporučený list v ktorom im ponúknem garážové miesto na odkup. Chcela by som vedieť, či to je správny postup a aká je zákonná lehota pre odpoveď mojich susedov na moju ponuku. V prípade, že som nepochopila svoje povinnosti správne, prosím o upresnenie, ako mám presne postupovať. Děkuji, Mirka

ODPOVĚĎ:
Váš postup je správný. Podle §140 obč. zák. máte povinnost spoluvlastnický podíl, pokud ho hodláte prodat, nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům, nejedná-li o převod na osobu blízkou. V případě nemovitosti musí být taková nabídka učiněna písemně i s uvedením ceny, za jakou ho hodláte prodat, popř. s uvedením ostatních podmínek (např. způsobu splacení).
Lhůtu k vyjádření si určete podle vlastního uvážení (např. 14 dní), protože zákon ji nestanoví. Pokud nestanovíte lhůtu ke zaplacení podílu, bude se podpůrně řídit §602 a násl. obč. zák. a v případě nemovitosti činí 2 měsíce (můžete ale stanovit jinou, klidně kratší).


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE, ADOPCE
- Důvody pro zrušení osvojení nezletilého dítěte
- Kdo může požádat o zrušení osvojení?
- Zrušení osvojení a vliv na výživné, alimenty od původních rodičů

Mám dotaz ohledně zrušení osvojení na nezletilé děti, které se nacházejí v dětském domově. Jak máme postupovat při zrušení osvojení na děti? Jde o osvojení zrušitelné souhlasem matky dětí, která je zrovna ve výkonu trestu. Jen chceme aby dala souhlas o zrušení osvojení protože matka děti žije s přítelem otcem prvního dítěte a je to skutečný otec prvního dítěte. Můj manžel jím dál pouze svoje jméno. Kdo kontaktuje jeho exmanželku ohledně toho zrušení osvojení na děti. Tomu staršímu dítěti v březnu 18 let. A příští rok končí školu, ale co vím tak dál studovat nepůjde. Děkuji, Eva

ODPOVĚĎ:
Zrušitelné osvojení může soud zrušit pouze z vážných důvodů (vážné neshody, porušování práv) a to na návrh osvojitele nebo osvojence. Zrušením osvojení vznikají znovu vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou. Osvojenec bude mít opět své dřívější příjmení a původním rodičům se obnovuje vyživovací povinnost k dítěti. V případě potřeby se poraďte s orgánem sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Nemovitosti napsané na dávno mrtvé prarodiče - jak dodatečně zapsat dědice?
- Prarodiče zemřeli před mnoha lety a v katastru nedošlo k zápisu dědiců

Podstatná část majetku prarodičů, kteří zemřeli před více než 20-ti léty je vypořádaná. Existuje však nezanedbatelný pozemek, který je stále na ně napsaný. Žádné jejich dítě již nežije a jejich majetky jsou taky vypořádány. Lze se o něj přihlásit a jak? Děkuji, Elvír

ODPOVĚĎ:
Paragraf 175 x obč. soudního řádu stanoví, že objeví-li se po právní moci usnesení, jímž bylo řízení o dědictví skončeno, nějaký zůstavitelův majetek, popřípadě i dluh, provede se o tomto majetku řízení o dědictví. Takové řízení soud zahájí na návrh dědiců nebo i bez návrhu a to kdykoliv poté, co se majetek zůstavitele objevil. Podejte proto na soud návrh tak, aby splňoval náležitosti v §42 a §79 obč. soudního řádu a přiložte k němu důkazy (úmrtní list, důkaz o nevypořádaném majetku apod.).


TRESTNÍ-TRESTNÍ ŘÍZENÍ
- Obvinění dle zákona 361/2000 Sb., § 125c odst. 1 písm. k; hlava II Díl 1 § 4 písm. a)

Byla jsem obviněna na základě zák. 361/2000 Sb., § 125c odst. 1 písm. k; hlava II Díl 1 § 4 písm. a). 22.10.2011 jsem narazila při jízdě na kole na pneumatiku vozidla a spadla jsem. Ke škodě a ani poškození zdraví nedošlo (ačkoli mě z poškození vozidla majitelka obviňuje). Můj dotaz zní, zda to, že jsem spadla, jsem už naplnila izolované znění § 4 písm. a), že „nesmím ohrozit své zdraví“ a nebo toto musí být v kombinaci, že každý účastník provozu je povinen „chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval…“. Jinými slovy, zda stačí pouze to, že jsem spadla (a úředník už toto může kvalifikovat jako ohrožení mého zdraví, aniž by bylo třeba jakéhokoli mého lékařského vyšetření) a nebo je toto třeba dále v kombinaci s prokázaným-dokázaným neohleduplným a neukázněným chováním. Předem děkuji, Eleonora

ODPOVĚĎ:
Z dikce zákona je zřejmé, že ustanovení "... chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní ..." je třeba vykládat uceleně (z jazykového hlediska jde o větu vedlejší, která rozvíjí a upřesňuje větu hlavní). Avšak jedná se o preventivní ustanovení, nevyžaduje vznik poruchy, jelikož hovoří pouze o ohrožení, nikoliv o porušení.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Vymáhání dluhu z velmi starého zástavního práva v katastru nemovitostí

Otec zemřel v r.1970, nezanechal majetek. Nyní jsme zjistili my, jeho děti, že na 3 Listech vlastnictví v Katastru nemovitostí je v oddělení omezení vlastnického práva zápis: “Zástavní právo smluvní ve výši 50.000 Kč ke spoluvlastnickému podílu 1/4 ve prospěch Václava Jindřicha, adresa neznámá.“ Zápis původně pochází z roku 1942. Dluh nebyl splacen ani za války, ani později, kdy byl otec v komunistickém vězení. Dlužníci dělají „mrtvé brouky“. Otec stále žil na původní adrese, poznámka „adresa neznámá“ byla jen účelová.
Žádám o radu :
1) zda je možnost změny zápisu, aby místo otce byly uvedeny jeho děti–dědicové.
2) Dluh je asi promlčen. V případě, že zrušíme zástavní právo, jaký máme nárok na odměnu od dlužníků?
Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Doporučuji kontaktovat katastrální úřad, popř. právního zástupce, který prostuduje váš případ podrobněji. Jedná se o velice starý zápis, který vznikl ještě za účinnosti ABGB, tedy právního předpisu platného i v Rakousku-Uhersku.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Ukončení životního pojištění a vinkulace
- Komu bude vyplaceno životní pojištění pokud pojistitel zemře
- Definice kdo je osoba obmyšlená u životního pojištění

Uzavřela jsem v srpnu 2008 s pojištovnou AXA životní pojištění, ale vinkulace je na Modrou pyramidu kde mám hypotéku na koupi bytu. Letos v září jsem byt prodala. Modrá pyramida mi poslala ukončení vinkulace. Celý uvěr jsem doplatila. Pojištovně jsem poslala výpověd v září 2011 i s tou vinkulací. Pojištění je na rok od srpna 2011-srpen 2012. Pojištovna vůbec nevzala moji výpověd v potaz. Výpověd mi prý končí až v srpnu 2012 a musím zaplatit celou částku za ten rok. Můj dotaz je, zda má pojištovna právo na celou částku a když ano, tak komu půjdou peníze v případě mé smrti, když je ve smlouvě napsaná vinkulace na modrou pyramidu. Jak se mám zachovat. Děkuji, Karolína

ODPOVĚĎ:
Podívejte se do pojistných podmínek, které by vám měly být poskytnuty při uzavírání životního pojištění. Zde by mohlo být např. stanoveno, že životní pojištění uzavřené na dobu určitou končí uplynutím stanovené doby pojištění bez možnosti výpovědi, s výpovědí pouze do určité doby apod. Můžete kontaktovat i zástupce pojišťovny, který by vám měl sdělit důvod, proč smlouvu není možno vypovědět.
Ve vašem případě zřejmě sloužilo životní pojištění jako zástava na hypotéku. Pokud jste již hypotéku splatila, měla by být vinkulace ukončena, jelikož již není potřeba (jak deklarovala i Modrá Pyramida). V případě vaší smrti se vyplatí osobě obmýšlené ve smlouvě; pokud není určena, tak osobám uvedeným v zákoně o pojistné smlouvě (§51), jinak dědicům.

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Duševní nemoc ředitele příspěvkové organizace
- Ředitel příspěvkové organizace je závislý na alkoholu - jak postupovat?

Co můžou dělat zaměstnanci příspěvkové organizace, jejichž ředitel je alkoholik? Děkuji, Simona

ODPOVĚĎ:
Vaše příspěvková organizace by měla mít nějakého zřizovatele (organizační složku státu, územní samosprávní celek), který ředitele jmenuje a odvolává. Proto se s případnými stížnostmi obraťte na něho. Svá tvrzení byste měla nějak doložit a také prokázat, že jeho duševní nemoc má vliv na výkon jeho povolání.


RŮZNÉ-STAVBY
- Změna v územním plánu a žádost o výjimku pro stavbu
- Je možné stavět v oblasti průtočné zóny potoka?
- Žádost o výjimku ze stavební uzávěry - stavění v průtočné zóně potoka (zóna C)
- Kdo může povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti?
- Stanovení výše náhrady za omezení práv majitele pozemku

Mám pozemek v Praze-Radotín s rekreačni chatou už 12let. S pozemkem sousedí Radotínský potok. Chtěla jsem zde stavět rodinný domek, stávajíci chatu zbourat. Je to stavební pozemek v obytné zóne. Vznikly ale změny na Územním plánu a vzhledek k potoku označili přes celý náš pozemek průtočnost potoka, tj. kategorie C - průtočná zóna, kde je úplná stavební uzávěra. Mám podanou námitku na změnu územního plánu od 12/2009. Zatím žádné vyjádření nemám. Z místního stavebního úřadu jsou zamítací odezvy. Nevím už kudy kam, kam se mám obrátit se žádostí o výjimku? Děkuji, Barbora

ODPOVĚĎ:
Stavební uzávěra není absolutní. Rada obce může povolit výjimku z omezení nebo zákazu stavební činnosti podle územního opatření o stavební uzávěře, pokud povolení výjimky neohrozí účel sledovaný stavební uzávěrou. Řízení o výjimce se zahajuje na žádost. Na její udělení však není právní nárok. Pokud takovou žádost podáte (vzor najdete na webu), požádejte ve věci o vyjádření.
Vlastník pozemku nebo stavby, která se nachází v území stavební uzávěry, který se v důsledku vydaného územního opatření o stavební uzávěře cítí být omezen na svých právech při užívání pozemku nebo stavby, může po obci požadovat náhradu za omezení, jejíž výše se určuje znaleckým posudkem.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné se vzdát dědictví za života budoucího zemřelého zůstavitele?
- Je možné předem odmítnout dědictví ještě za života otce, matky?
- Jak ovlivnit aby nedědil potomek který již majetek dostal
- Příkaz k započtení daru u závěti
- Je možné do závěti napsat podmínky?
- Mohou manželé sepsat společnou závěť?
- Společná závěť manželů, společná poslední vůle
- Cena za sepsání závěti notářem
- Notářský poplatek za sepsání závěti, poslední vůle, testamentu

Před pěti lety jsme s manželkou darovali polovinu zahrady staršímu synovi. Syn sám navrhl, že chce abychom v závěti přenechali druhou polovinu zahrady, včetně rodinného domku mladšímu synovi, že on sám zde bydlet nebude a nemá o tyto nemovitosti zájem. Svůj návrh může samozřejmě potvrdit kdykoliv i písemně a svědecky. Zajímalo by nás s manželkou, zda jde do závěti tento návrh zapracovat (i s ohledem na náš předchozí dar poloviny zahrady) a zda bude třeba sepsat dvě závěti (moje i manželčina) a zda bude taková závěť platná, s ohledem na nemožnost vyloučení syna bez vážných důvodů z dědictví. K doplnění ještě uvádím, že jsme s manželkou spoluvlastníky (různým podílem) zahrady s domkem, které by připadaly jako uvedené dědictví pro mladšího syna. Děkuji, František

ODPOVĚĎ:
Podmínky připojené k závěti nemají právní následky (§478 obč. zák.) kromě příkazu k započtení, ustanovení náhradního dědice a zřízení věcných břemen. Váš syn, je-li již zletilý, má nárok na polovinu toho, co by mu jinak připadlo při dědění ze zákona (uplatní-li takovou námitku), avšak v závěti můžete dát příkaz k započtení poloviny zahrady, která mu již byla za vašeho života darována (nejedná se o obvyklé darování).
Rozhodně nemůžete sepsat společnou závěť, taková závěť by byla neplatná (§476 obč. zák.).
Doporučuji se obrátit na kteréhokoliv notáře a sepsat vaše závěti formou notářského zápisu. Odměna notáře za sepsání notářského zápisu o závěti je určena pevnou sazbou a činí 1500 Kč.
Případné budoucí nárok syna, kterému již byla část nemovitosti darována, by bylo vhodné upravit smluvně již nyní (za vašeho života).


RODINA-SJM
- Patří do SJM zhodnocení bytu který vlastní jen jeden z manželů?
- Rekonstrukce bytu jednoho z manželů a vliv na výši vypořádání SJM
- Co znamená zápočet ve společném jmění manželů (SJM, BJM)
- Definice zápočtu v SJM (společném jmění manželů), BJM
- Zvelebení majetku jednoho z manželů, zápočty a vliv na SJM

Jsem vdaná a po své matce jsem zdědila pravomocným usnesením členská práva a povinnosti ve vazbě na družstevní byt. S manželem žijeme společně v jiném bytě, který je v osobním vlastnictví a je součásti SJM.
Nyní byl zahájen proces převodu toho družstevního zděděného bytu do osobního vlastnictví. V katastru nemovitostí budu zapsána jako jediný vlastník. Chci se ale zeptat - pokud bych za trvání manželství prováděla rekonstrukci bytu - bude mít manžel také nějaký vlastnický podíl na této nemoviotsti, nebo bude stále výhradně mým osobním majetkem?
Děkuji moc, Miriam

ODPOVĚĎ:
Byt zůstane stále ve vašem osobním vlastnictví, protože SJM netvoří majetek získaný darem, pokud nedošlo k rozšíření SJM formou notářského zápisu (§143 a §143a obč. zák.). Pokud by však proběhl rozvod a následné vypořádání, došlo by k tzv. zápočtům. V jejich rámci má každý manžel právo požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek, a je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní (osobní) majetek (§149 obč. zák.).


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné stáhnout a udělat upgrade software pokud již výrobce programu zanikl?
- Firma vyrábějící počítačový program zanikla, je možné stáhnout a nainstalovat upgrade?

Mám oficiálně zakoupený program se starší verzí a chci udělat upgrade software, ale bohužel výrobce nejnovější program už neprodává. Dokonce výrobce už neexistuje, protože byla tato firma prodána jiné firmě. Upgrade se dá sehnat ješte nelegálně na internetu, ale nedá se už koupit.
Mohu si software stáhnout? Je to legální nebo nelegální pro starší verzi mého software? SW už nelze nikde sehnat už od roku 2009. Je nějaký zakon, že software tím pádem už lze volně stahovat a instalovat upgrade či kopírovat do počítače? Děkuji, Stanislav

ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě byste neprokázal právní nárok na upgradování programu, jelikož nikde v zákoně takové právo nenajdete. Nemůžete se tedy domáhat prodeje novější verze, obzvlášť, když výrobce již neexistuje.
Pokud byste k takovému kroku přistoupil, budete postupovat nelegálně.
Ještě byste mohl zvážit koupi programu od jiného výrobce.


OBČAN-EXEKUCE
- Dluh na výživném a exekuce na plat, mzdu - jak se zaměstnavatel dozví změny?
- Jak se zaměstnavatel dozví změny při strhávání mzdy, platu při exekuci (kvůli výživnému)

Jsem účetní v s.r.o. a máme zaměstnance, který má exekuci na výživné na dvě dcery. Jedné už bude 18let. Plat má malý, takže místo cca 6000,- které manželce náleží, odvádím měsíčně asi 1500,-Kč. Nerada bych udělala chybu, takže mě zajímá jak postupovat, jestli se řídit jen rozhodnutími, která občas dostávám od soudu. Nevím jestli dlužnou částku za ta léta musí dosplácet, jestli se pak již neplatí přímo dceři (mám jen účet manželky) o tom jestli dítě pracuje nebo studuje nemám info. Jedná se mi o to, aby vše z pohledu naší firmy bylo dobře. Kde se mám informovat na tyto skutečnosti nebo zda mám jen vycházet z rozhodnutí a oni sami mi napíší každou změnu popř., že placení výživného bylo dokončeno. Děkuji, Veronika

ODPOVĚĎ:
Určující jsou pro vás rozhodnutí od soudu, která dostáváte. Soud plátce mzdy (zaměstnavatele) vyrozumí o všech změnách v provádění srážek, které mohou vyplynout z rozhodnutí soudu nebo z dohody uzavřené mezi oprávněným a povinným. Plátce mzdy pak může soudu navrhnout, aby soud zastavil nařízený výkon rozhodnutí, když povinný po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky prováděny. Z §276 a násl. obč. soudního řádu pro plátce mzdy vyplývají povinnosti (zejména informační), proto si je raději prostudujte.


OBČAN-EXEKUCE
- Může exekutor zabavit i podíl nemovitosti druhého spolumajitele nedlužníka?
- Jaký má vliv exekuce podílu nemovitosti spoluvlastníka, spolumajitele?

Po smrti rodičů jsem s bratrem zdědila pozemky, každý 1/2. Dnes jsem dostala dopis z Exekučního úřadu, že na spoluvlastnický podíl nemovitosti mého bratra byla nařízena exekuce a hodnota pozemků je cca 200.000.- Kč. S bratrem se nestýkám, netuším, kde žije. Na výpisu z katastru nemovitostí jsem s hrůzou zjistila, že pozemky mají omezená vlastnická práva: Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, Nařízení exekuce, Zástavní právo exekutorské.
Chtěla bych vědět, co to pro mě znamená. Hodnota pozemků je vysoká, nemám možnost zaplatit dluhy bratra (a ani nechci) a proto nemůžu jeho polovinu vydražit. Pozemky jsem zatím prodat nechtěla, ale mám obavy, abych díky jeho dluhům o svůj spoluvlastnický podíl nepřišla a nový majitel aby vlastně nekoupil i moji polovinu. Jeho spoludlužníkem ale nejsem.
Můžete mi prosím poradit? Děkuji, Petra

ODPOVĚĎ:
O svůj spoluvlastnický podíl přijít nemůžete, protože, jak sama píšete, vy dlužnicí (povinným) nejste a exekuce byla nařízena na bratrův spoluvlastnický podíl (nikoliv na váš). Může se však stát, že spoluvlastnický podíl bratra bude prodán v dražbě a spoluvlastníkem se tak stane vydražitel.


RODINA-RŮZNÉ
- Potomek bere invalidní důchod, musí přispívat rodičům na bydlení
- Potomek s invalidním důchodem bydlí u rodičů, musí jim přispívat na bydlení?
- Musí dítě přispívat rodičům na bydlení pokud bere invalidní důchod?

Mám syna, dvacetiletého studenta střední školy, který je těžce zdravotně postižený a pobírá od dubna 2011 plný invalidní důchod ve výši 8.900,- Kč měsíčně. Já jsem rozvedená, samoživitelka , po 30 letech ve státní správě jsem dostala výpověď pro nadbytečnost. Jsem v evidenci úřadu práce, pobírám podporu ve výši 7.400, Kč. Syn žije se mnou ve společné domácnosti, starám se o něho. Je povinnen mi přispívat nějakou částkou na domácnost, jídlo ze svého důchodu ? On si totiž myslí, že ho mám živit já a on si celý svůj důchod nechá pouze na přilepšenou. Děkuji, Ilona

ODPOVĚĎ:
Podle §31 odst. 4 zákona o rodině je dítě, které žije ve společné domácnosti s rodiči, povinno podle svých schopností jim pomáhat a přispívat i na úhradu společných potřeb rodiny, pokud má vlastní příjem (popř. majetek, kterého lze použít pro společné potřeby rodiny).
Ve vaší složité situaci by vám mohl finančně vypomoci. Je tak věcí vzájemné dohody, jakou konkrétní částkou to bude.


RŮZNÉ-ZDRAVÍ
- Existuje zákonná povinnost nastoupit rehabilitaci po totální endoprotéze?
- Kdy je nutné vystavit negativní reverz pro pacienta
- Kdy musí lékař získat negativní reverz s podpisem pacienta
- Kdy je nutné použít negativní revers při péči o pacienta

Zajímalo by mne, zda-li je po operaci kolene, konkretně totální endoprotéze, povinná hospitalizace na rehabilitačním oddělení dané nemocnice, jelikož se tím doktoři i sestry oháněly, že ze zákona musí být pacient hospitalizován a neexistuje možnost dojíždění na rehabilitaci. Děkuji, Gabriela

ODPOVĚĎ:
Podmínky poskytování péče upravuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Paragraf 23 zmíněného zákona stanoví, že vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného. Odmítá-li nemocný přes náležité vysvětlení potřebnou péči, vyžádá si ošetřující lékař o tom písemné prohlášení, které musí mj. obsahovat i poučení o následcích - tzv. negativní revers.

Bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony jen za přesně stanovených podmínek (jde-li o nemoci stanovené zvláštním předpisem, u nichž lze uložit povinné léčení; osoba jeví známky duševní choroby nebo intoxikace a ohrožuje sebe nebo své okolí; není-li možné vzhledem ke zdravotnímu stavu nemocného vyžádat si jeho souhlas a jde o neodkladné výkony; jde-li o osobu s infekčním onemocněním).

Hospitalizace na rehabilitačním oddělení není povinností pacienta, spíše zvyklý postup nemocnice.
Odmítnout vyšetřovací nebo léčebný úkon je vaše právo, které je nutné respektovat.


RODINA-NEZAŘAZENÉ
- Musí otec dítěte souhlasit se změnou příjmení?
- Změna příjmení dítěte a nutnost souhlasu biologického otce
- Změna příjmení dítěte pokud je směšné, hanlivé nebo pokud otec týral matku

Odešla jsem od přítele a máme spolu dítě. Chtěla bych, aby se syn jmenoval po mně. Musí s tím otec dítěte souhlasit? Eva

ODPOVĚĎ:
Pokud je otec dítěte zapsaný v jeho rodném listě, pak je důležité, jestli se změnou příjmení souhlasí nebo ne. Pokud ne, pak soud rozhodne o změně příjmení většinou jen tehdy, pokud jde o příjmení, které je směšné, hanlivé nebo tehdy, když se otec v minulosti k matce a dítěti špatně choval (týrání, násilí) nebo nejevil zájem vůbec.


RODINA-STŘÍDAVÁ PÉČE, OSVOJENÍ
- Rozdíl mezi osvojením a pěstnounskou péčí
- Rozdíl mezi adopcí a pěstounstvím, pěstnounskou péčí  
RŮZNÉ-SOCIÁLNÍ
- Příspěvky při osvojení, adopci a pěstounské péči
- Rodičovský příspěvek při osvojení, adopci, pěstounské péči
- Přídavek na dítě při osvojení, adopci, pěstounské péči
- Je pěstoun zákonným zástupcem dítěte?
- Je osvojitel zákonným zástupcem dítěte?

Nepochopila jsem, proč pokud si dítě osvojí cizí lidé, dostanou na ně od státu příspěvek, ale pokud to bude rodina nedostanou nic. Přijde mi to nespravedlivé, zvláště pokud se dítěte ujme třeba dědeček s babičkou a nemají už ani možnost si nějak přilepšit, ať už proto, že na práci nestačí fyzicky a nebo ani práci neseženou. Navíc si myslím, že u rodiny se děti do domovů nevrací. Co znám řadu rodin, kteří dítě i třeba chtěli, ale nedovedli zvládnout a vrátili jej zpět do domova.  U rodiny se to většinou naopak nějak vyřeší, asi ta vazba, i když se třeba ta výchova zase až tak nezadaří, je výraznější a dítě v rodině zůstává.

ODPOVĚĎ:
Je rozdíl mezi osvojením a pěstounskou péčí.
V případě osvojení, které může být zrušitelné či nezrušitelné, osvojitelé nedostávají žádné zvlástní příspěvky za to, že si osvojili dítě. Mohou ale žádat o stejné příspěvky jako biologičtí rodiče (např. rodičovský příspěvek, přídavek na dítě apod.)

U pěstounské péče je to jiné. Pěstouni se narozdíl od osvojitelů nestávají zákonnými zástupci dítěte a nemají vůči dětem v pěstounské péči vyživovací povinnost. Pěstouni a děti v pěstounské péči mají nárok na dávky pěstounské péče, které spadají do dávek státní sociální podpory. Na tyto dávky mají nyní nárok všichni pěstouni, tedy i příbuzní. Ministerstvo práce a sociálních věcí ale připravuje novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí, ve které chce z okruhu osob, které mají na pěstounské dávky nárok, vyjmout právě nejbližší příbuzné dítěte (zejm. prarodiče). Vláda tím chce zabránit případům, kdy např. žije více generací pohromadě pod jednou střechou, ale babička nebo dědeček pobírají pěstounské dávky.  


RODINA-OSVOJENÍ, ADOPCE, STŘÍDAVÁ PÉČE
- Má větší šanci na osvojení (adopci) rodinný příslušník než cizí osoba?
- Co je to právní volnost dítěte při osvojení, adopci
- Musí rodič, rodiče souhlasit s adopcí, osvojením?

Můj bratr je ve výkonu trestu. Jeho bývalá přítelkyně je feťačka, narkomanka. Odebrali jí 4letého syna a pak i 2letého, což je syn mého bratra. Chtěla bych si ho adoptovat (osvojit), ale neměla jsem podmínky. Mám stejně staré dítě, oba mají 3 roky. Teď už podmínky mám, mám přítele se kterým se za 4 měsíce bereme. Jsem těhotná, čekáme miminko a stěhujeme se do rodinného domu. Mám nějakou šanci si ho svojit, tedy adoptovat? Nyní ho má sestřenice matky dítěte, posíláme mu balíčky, dárečky, jezdíme za ním. Chtěla bych ho mít doma. Ona je sama na tři děti a chodí do práce, tedy malého hlídá její matka, která se musí starat ještě o ležáka tatínka. Mám jako bližší rodina šanci? Děkuji, Iveta

ODPOVĚĎ:
Osvojením se setřenice matky stala zákonným zástupcem dítěte, vůči kterému má nyní stejnou rodičovskou zodpovědnsot jako vůči vlastním dětem. Osvojit je možné jen dítě, které je tzv. právně volné, tedy v případech, kdy s osvojením souhlasí rodič dítěte (zde de facto ona sestřenice) nebo kdy o nezájmu rodičů rozhodne soud. Ten by mohl dle mého názoru ve Váš prospěch rozhodnout i v případě, že by dítě vyrůstalo v nevyhovujících podmínkách. Pokud má ale dítě zajištěné základní životní potřeby, není zneužívané, týrané či zanedbávané, pak to s možnosti osvojení vidím špatně. Domnívám se, že soud nerozhodne o změně osvojitele jen proto, že jste bližší příbuzná a máte lepší bytové podmínky.

Pokud byste se ale chtěla o celé situaci pobavit s někým osobně, můžete zajít na oddělení sociálně právní ochrany dětí (tzv. OSPOD) na městském úřadě, kde stále častěji mívá nětekrá sociální pracovnice na starosti přímo oblast náhradní rodinné péče a zjistit, jaké byste mohla mít šance.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Rodina okrádá dementní matku s alzheimerovou chorobou o peníze - jak postupovat
- Rodina okrádá dementního otce s alzheimerovou chorobou o peníze - jak postupovat
OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Jak může majitel domu zakázat vstupu určitým osobám
- Negatorní žaloba - do domu majitele chodí nežádoucí osoby
- Jak právně zabránit vstupu do rodinného domu, bytu některým osobám
- Žaloba na zákaz rušení vlastnického práva
- Předběžné opatření - zákaz vstupu do bytu, rodinného domu, nemovitosti

Mám matku, 89 let, má diagnózu alzheimerovy choroby, má pečovatelku, všechno se dalo v pohodě zvládat. V současné době za ní dojíždí její sestra, která je o 16 let mladší. Vozí jí alkohol (týdenní spotřeba až 1,5 l), matka je po alkoholu agresivní, zmatená, bere nekontrolovaně léky najednou, sestra její zmatenosti využívá a okrádá ji. Máme strach o její bezpečnost. Matka bydlí v mém domě a mám zájem se o ni starat, tetu jsem opakovaně vykázala z domu, ale ona ji zásadně navštěvuje v době, kdy jsem v práci. Jak postupovat, aby teta nemohla vstupovat do domu, a matka ve své zmatenosti nepodepsala nějaký dokument. Děkuji, Teodora

ODPOVĚĎ:
Ochrany svého vlastnického práva se můžete domáhat tzv. negatorní žalobou podle §126 obč. zákoníku, konkrétně žalobou na zákaz rušení vlastnického práva. S ní můžete spojit návrh na vydání předběžného opatření spočívající v zákazu vstupu. Jako žalobce byste musela prokázat svoje vlastnické právo a existenci neoprávněných zásahů do vlastnického práva.
Dále můžete uvažovat o zbavení způsobilosti vaší matky k právním úkonům. Pokud by k nějakému právnímu úkonu již došlo, po stanoveném přezkoumání by bylo možné, že by byl neplatný z důvodu §38 obč. zákoníku (neplatný je právní úkon osoby jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou).
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Stránka obsahuje roztříděné dotazy návštěvníků s odpověďmi právníků, připravené k uložení do jednotlivých stránek veřejné části webu poradny


OBČAN-DLUHY
- Exekuční vymáhání dluhu za mobilní služby společností Vodafone
- Musí věřitel povinně zaslat dlužníkovi upomínku, výzvu k úhradě dluhu?
OBČAN-EXEKUCE
- Je exekutor povinen přistoupit na splátkový kalendář?

26.10.2011 mi příšla výzva k dobrovolnému placení mé budoucí exekuce. Exekuce už nabyla právní moci v r.2009 a já jsem do data 26.10.2011 neobdržel žádné výzvy či upomínky ani od společnosti Vodafone u které jsem měl smlouvu v roce 2007 a ani od jejích právního zástupce. Usnesení je podané na příjmeni, které jsem začal používát až po svatbě (2010). V období kdy jsem používal služby společnosti Vodafone, kterou jsem údajně poškodil. Měl jsem uzavřenou smlouvu na příjmení za svobodna a adresa byla na bydlíště bývalé přítelkyně. Jak se mohu bránit? Můžu žádat o zpětné kopie výzev a upomínek, které mi nikdy nebyly doručeny? Nastoupil jsem do práce až 10/2011. Telefonicky i písemně jsem požádal exekuční úřad o splátkový kalendář, zamítnuto. Na dopis neodpověděli. Jak se mohu bránit? Mohu požádat soud o přidělení právního zástupce zdarma? Děkují, Viktor
 
ODPOVĚĎ:
Obvyklou praxí je, že věřitelé zasílají upomínky a výzvy k zaplacení, avšak o jejich povinnost se nejedná. Navíc zřejmě nejste schopen prokázat, že na adresu, která je uvedena u společnosti jako doručovací, skutečně žádné výzvy doručeny nebyly (nemusí se doručovat do vlastních rukou, postačí vhození do schránky). Proto společnost není povinna zasílat kopie případné korespondence.
Stejně tak exekuční úřad nemusí přijmout vaši žádost o vystavení splátkového kalendáře.
Úpravu právní pomoci v občanskoprávním řízení obsahuje §30 obč. soudního řádu. Dále můžete využít bezplatného právního poradenství zajišťovaného Českou advokátní komorou. Více na jejich stránkách.
Doporučuji však uhradit dluh co nejrychleji, aby zbytečně nenarůstal.


OBČAN-SJM
- Kdo hradí náklady bytu v SJM když v něm žije jen jeden z manželů
- Jeden z manželů žije v bytě SJM - kdo hradí náklady na domácnost?
- Kdo platí náklady na údržbu SJM v době od zániku SJM do vypořádání
- Kdo platí poplatky týkající se SJM od zániku SJM do vypořádání

Kdo hradí náklady bydlení v bytě v SJM. Bývalá manželka odešla z bytu před šesti lety, rozvedeni jsme teprve 4 měsíce. Tvrdí, že co si spotřebovávám, sám si užívám, tedy mi není nic dlužna. Jsou zde ale poplatky jako daň z nemovitosti, elektřina, plyn či stálé popllatky do fondu oprav, telefon, rozhlas, domovní odpad, atd. Vše platím sám a domnívám se, že by měla přispívat na spopl. nemovitost, když požaduje vypořádání. Mohu toto právo uplatňovat při jednání o SJM? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatná je právní úprava občanského zákoníku. Majetek, který tvoří SJM, užívají a udržují oba manželé společně. Manželé by se měli dohodnout, jak budou věc užívat.
Neplatí však, že pokud některé věci ze SJM má užívat a udržovat jen jeden z nich (ten, kterému tato věc převážně slouží), je to jen on, koho stíhá povinnosti hradit náklady. SJM pak zaniká zánikem manželství (rozvodem).
Proto tedy máte nárok na náhradu poloviny nákladů, které vám vznikly za trvání manželství, pokud jste si nedohodli jinak. To samé platí i o nákladech po rozvodu, protože právní vztahy vzniklé v době mezi zánikem SJM a jeho vypořádáním se posuzují podle předpisů o SJM.
Doporučuji však provést co nejrychleji vypořádání. V jeho rámci je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Naproti tomu je povinen nahradit, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho ostatní majetek.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Dědění po pěstounovi, pěstounech - informace
- Kdy dědí pěstounské dítě po pěstounovi

Jsem sirotek a druhá žena od dědečka mě má v pěstounské péči. V případě jejího umrtí bych dědil i já podíl na jejím majetku nebo jen její dvě dcery?
Druhá žena od dědečka má dceru z prvního manželství, dědeček měl otce s jinou ženou, a dědeček s jeho druhou ženou měl další dceru, dědeček již nežije. Děkuji, Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Jste ze zákona neopomenutelným dědicem v případě vypořádání dědictví po Vaší matce a otci. Pokud jde o nárok na dědictví od manželky dědečka, ze zákona jsou dědici její dcery,pokud již dědeček nežije. Pokud by ale manželka dědečka pořídila závěť, kde Vám výslovně odkáže majetek, můžete být povolaným dědicem. Dcerám se ale musí dostat alespoň takového majetku, jakého by se jim dostalo, kdyby dědily dle zákona.


OBČAN-EXEKUCE
- Jak zrušit exekuovanému trvalý pobyt když v bytě bydlí?
- Jak změnit trvalé bydliště osobě s exekucí když se v bytě zdržuje

Radila jste mi, že mám urgentně odhlásit otce z trvalého bydliště (má dluhy, hrozí exekuce na náš majetek), ale ono to nejde jen tak, na úřadu mi tvrdili, že potřebuji dva svědky, kteří potvrdí, že se tam nezdržuje. Nikoho takovýho ale asi neseženu, protože je v místě bydliště každý den vidět a nikomu se nebude chtít na úřadu lhát. Jak mám postupovat? Děkuji, Kamil
 
ODPOVĚĎ:
Domnívala jsem se, že u Vás otec nebydlí (ve Vašem původním dotazu to nebylo jasně uvedeno).
Takže buď se otec v místě bydliště nezdržuje, nemá tam své věci a exekuci tam provádět tedy nelze a odhlášení by pak nebyl problém (2 svědci jsou minimum jaké úřad většinou vyžaduje); a nebo se tam otec zdržuje a své věci tam má a odhlášení provést nepůjde (a z toho důvodu je exekuce v podstatě oprávněná).
Pokud u Vás otec bydlí, tak doporučuji, aby se odstěhoval, třeba i do nájmu, což je jediný způsob jak zajistit, aby se nevyskytoval v okolí apod.
Pokud u Vás bydlí a zůstane tomu tak, pak se připravte na to, že budete muset exekutorovi prokazovat, které věci jsou Vaše a které nikoliv, podávat návrhy na vyškrtnutí ze soupisu, vylučovací žaloby apod.
S jeho dluhy mu můžete také finančně vypomoci a odvrátit tak ohrožení Vašeho majetku (což u řady dlužníků víceméně bohužel nemá význam).


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné se odvolat proti rozhodnutí odvolacího soudu
- Dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu - výživné, alimenty
- Dovolání k nejvyššímu soudu ve věci rodinného práva

Okresní soud rozhodl ve věci o výživném a styku s dítětem. Otec podal včasné odvolání. Kraský soud věc projednal s tím, že proti jeho rozsudku již není odvolání. Jaký je další postup, pokud nejsem spokojena s výrokem krajského soudu?
Bohužel nemám možnost naskenovat dokumenty. Ale pokusím se znovu věc popsat.
Proběhlo řízení u soud 1.stupně o úpravě výživného a styku otce s dítětem. Tento soud (okresní) rozhodl a otec si proti tomuto rozsudku podal odvolání (včasné). Toto odvolání řešil již krajský soud, který dnes rozhodl otci vyhovět v plné míře a zrušit tak rozhodnutí soudu 1. stupně. Proti tomuto rozsudku se nemohu odvolat. Jaké mám prostředky jiné, kterými se mohu domáhat změny, když nesouhlsím s rozhodnutím krajského soudu? Děkuji, Karolína
 
ODPOVĚĎ:
Proti rozsudku soudu II. stupně se nelze odvolat nikdy. Proti tomuto rozhodnutí lze podat pouze dovolání, a to jen z nejzásadnějších důvodů - ve věcech upravených zákonem o rodině pouze do rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti (§ 237 odst. 2 písm. b) občanského soudního řádu).
Obecně řečeno, další možnost jak zvrátit rozhodnutí pro Vás pravděpodobně neexistuje, pokud se nejedná o věc rodičovské odpovědnosti (a to její zbavení či omezení).


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Je možné vymáhat dlužné výživné po rodičích dospělého dlužníka?
- Vymáhání dluhu na výživném po rodiči, rodičích zletilého dlužníka?
- Může matka dítěte požadovat výživné po rodiči, rodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné po prarodičích otce dítěte?
- Může matka dítěte požadovat výživné babičce, dědečkovi otce dítěte?

Ráda bych věděla, zda je pravda, že když moje dcera neplatí výživné na svého syna, můžou začít vymáhat výživné na mě (tedy na babičce). Pokud je to možné, můžete mi poradit, co je možné udělat v tom, abych za dluhy své dcery neručila, jak je možné to písemně ošetřit (nebo to možné není?). Vím, že mě by bylo výživné předepsáno v jiné částce, ale já přesto nemůžu přeci platit něco za svojí dospělou dceru. Ona již služí cca 20.000,-. Zatím na ní bývalý manžel nepodal trestné oznámení, ale hrozí mi, že to bude vymáhat na mě. Děkuji, Nela
 
ODPOVĚĎ:
Odpověď na Váš dotaz bude stručná: Bývalý manžel Vaší dcery nemůže v žádném případě vymáhat dlužné výživné na Vás. Pokud Vaše dcera neplatí na svého syna stanovené výživné, jedná se (zjednodušeně řečeno) pouze o její problém. Žádný právní předpis nestanoví jakékoli ručení rodičů za závazky jejich dospělých potomků. Jakéhokoli vymáhání ze strany svého bývalého zetě se tedy nemusíte obávat.
Je však pravdou (a ve svém dotazu to i sama zmiňujete), že Váš bývalý zeť se může domáhat stanovení výživného na svého syna i po Vás (typicky právě v případě, že některý z rodičů stanovené výživné neplatí). V tomto případě by však bylo nutné se na výši výživného dohodnout (nejlépe písemně), popř. nechat o této otázce rozhodnout soud.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Může dospělý student zakázat škole podávání informací o studijních výsledcích?

Jak má škola postupovat, pokud si 18-ti letá studentka nepřeje, aby její otec, v současnosti v rozvodovém řízení s matkou, dostával jakékoliv informace o jejích studijních výsledcích.
Školský zákon §21 ods.3, říká:
"Na informace podle odstavce 1 písm.
b) mají v případě zletilých žáků a studentů právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům a studentům plní vyživovací povinnost".
Jak škola zjistí, že opravdu vyživovací povinnost plní? Jak to právně ošetřit?
Děkuji, Dita
 
ODPOVĚĎ:
Pokud si otec nebude výslovně přát, aby mu škola informace poskytovala, tak mu je (dobrovolně) nedávejte.
Výživné je chápáno jako zákonný nárok dítěte na poskytnutí prostředků k jeho živobytí, které trvá do té doby, než je dítě schopné se o sebe samostatně starat. Vyživovací povinnost je chápána v širokém slova smyslu.
Škola samozřejmě nemá a nemůže mít mechanismy na to, aby zjišťovala, kdo takovou povinnost plní, popř. v jakém rozsahu. Právně nejúčinnější by tak bylo písemné a tedy výslovné vzdání se práva otce na poskytování informací podle školského zákona, případně dohoda rodičů, že nadále budou tyto informace poskytovány pouze matce.


OBČAN-EXEKUCE
- Má exekuce na výživné přednost před ostatními exekucemi?
- Sráží se exekučně nejdříve alimenty nebo jiné dluhy?
- Který zákon, paragraf rozhoduje průběh exekuce na výživné

Mám exekuci na plat, která byla podána jako první. Dále mám druhou exekuci na alimenty. Potřebuji vědět, je-li exekuce na alimenty přednostní v plném rozsahu. Můj plat činí cca 17.500,- Kč čistého a na výživném mám soudně určeno platit 11.500,- Kč.
Rozhodnutím vyšší soudní úřednice nám přišlo, že pohledávka vymáhaná exekučním příkazem je sice nepřednostní, ale má lepší pořadí a bude uspokojena z 1/3. Pohledávka výživného, vymáhaná výkonem rozhodnutí je sice přednostní, ale 2. v pořadí a proto budou srážky prováděny pouze z 2. třetiny, ke které bude připočten zbytek mzdy srážený bez omezení. Domnívám se, že jde o chybný postup. Mám za to, že alimenty jsou přednostní v plném rozsahu. Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Výživné patří mezi přednostní pohledávky a sráží se z druhé třetiny exekuovaného příjmu (pokud tato třetina nestačí, uspokojí se spolu s ostatními pohledávkami z první třetiny (§ 279 občanského soudního řádu). Z první třetiny se pohledávky uspokojují poměrně bez ohledu na přednost podle zákona (§ 280 občanského soudního řádu), ale s ohledem na časovou přednost. Třetí třetina se vyplácí povinnému. Tudíž výživné není absolutně přednostní pohledávkou.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Co je to částečná nezaměstnanost - vysvětlení, definice
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Má pracovník nárok na část mzdy pokud pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Nárok zaměstnance na část platu pokud pro něj zaměstnavatel nemá práci?
- Kolik procent platu musí dostat pracovník pokud je doma protože není práce
- Má zaměstnanec právo na plat pokud je doma protože není práce?

Mám problém v práci. Zaměstnavatel mi řekl, že pro mě nemá práci a že mám zůstat doma s tím že si to naddělám někdy na jaře. Má na to právo? Je povinen mi dát nějaké peníze i když nepracuji? Děkuji, Ladislav
 
ODPOVĚĎ:
Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele tzv. částečná nezaměstnanost dle zákoníku práce. Pokud Vám tedy zaměstnavatel nemůže přidělovat práci v rozsahu týdenní pracovní doby z důvodu dočasného omezení odbytu jeho výrobků nebo omezení poptávky po jím poskytovaných službách, musí náhrada mzdy zaměstnanci činit nejméně 60% průměrného výdělku.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Kolik stojí právník, advokát při rozdělení majetku manželů při rozvodu?
- Jak vysoká je odměna právníka, advokáta při vypořádání SJM po rozvodu
- Náklady na právníka, advokáta při rozdělení SJM, jmění manželů

Jsem rozvedená a dosud nemáme vypořádané SJM. Někteří advokáti si za zastupování v řízení o SJM účtují odměnu podle vyhlášky, tj. z hodnoty děleného majetku - včetně dluhů, které jsou bohužel v mém případě dost veliké. Je výše takto stanovené odměny konečná a neměnná bez ohledu na délku řízení, nebo k odměně z hodnoty majetku se platí navíc ještě i poplatky za úkon nebo hodinová sazba podle náročnosti řízení? Děkuji, Karla
 
ODPOVĚĎ:
Pokud advokát postupuje podle ustanovení o mimosmluvní odměně (vyhláška č.177/1996 Sb.), tak se sazba počítá z tzv. tarifní hodnoty a to za jeden úkon právní služby. Co je sazbou (odměnou) z jaké tarifní hodnoty určuje §7 vyhlášky (např. při tarifní hodnotě do 500 Kč činí odměna advokáta 300 Kč za jeden úkon právní služby). Úkon právní služby a půl úkon právní služby definuje § 11. Advokát si tak určuje odměnu podle počtu právních úkonů, které ve věci vykonal. K nim se pak zpravidla přičítá režijní paušál 300,- Kč ke každému úkonu jako odměna hotových výdajů a 20 % DPH. Ve věcech vypořádání SJM se vychází z poloviny hodnoty všech jednotlivých věcí, pohledávek a závazků, které strany učinily předmětem vypořádání.
Vše platí pouze tehdy, nedohodnete-li si s advokátem smluvní odměnu, která může být hodinová, úkolová (za všechny úkony) nebo úkonová (za jeden úkon). Pokud tedy nesouhlasíte s odměnou podle advokátního tarifu, najděte si jiného advokáta a domluvte si odměnu smluvní.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Je možné předložit listiny katastrálnímu úřadu v jiném než českém jazyce?
- Je možné předložit na katastr doklady v jiném než českém jazyku?
- Je nutný úředně ověřený překlad při předložení zahraničních listin na úřad?

Jakým způsobem je třeba přeložit doklady pro katastrální úřad, pokud jsou z německa? Je potřeba překlad u soudního překladatele, popřípadě je dokumenty ještě nějak "zlegalizovat"? Děkuji, Bedřiška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud předkládáte listinu k řízení o povolení vkladu práva, která není sepsána v českém jazyce, přiložte k ní úředně ověřený překlad, který bude její neoddělitelnou součástí (§4 písm. e) zák. č. 265/1992 Sb.).


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Výpovědní lhůta u zprostředkovatelské smlouvy
- Vypovězení zprostředkovatelské smlouvy - písemná výpověď se nedoručila
- Musí realitní kancelář odpovědět na výpověď zprostředkovatelské smlouvy?
- Je nutný souhlas s výpovědí zprostředkovatelské smlouvy od realitky?

V září 2011 jsem podepsala zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří. Protože nedošlo k žádnému prodeji, 8.11. 2011 jsem předčasně vypověděla smlouvu doporučeným dopisem, ten se vrátil 29.11.2011. Realitka se odstěhovala, oznámili mi to až 21.11.2011. Prosím, běží lhůta, musím je znovu obeslat. Do kdy musí odpovědět? Moc děkuji. Klára
 
ODPOVĚĎ:
Pokud byla smlouva uzavřena na dobu neurčitou, jejímž předmětem je závazek k nepřetržité nebo opakované činnosti, nebo závazek zdržet se určité činnosti anebo strpět určitou činnost (jinak je neúčinná), můžete ji vypovědět ve tříměsíční výpovědní lhůtě (nedohodnete-li se jinak).
Výpověď je jednostranným právním úkonem, nepotřebujete k němu souhlas druhé strany. Výpovědí se smlouva neruší, práva a povinnosti nezanikají zpětně, ale až od účinnosti výpovědi. Nedotýká se tak práv a povinností před tím. K výpovědi je třeba, aby byla (prokazatelně) doručena druhé straně. Proto je potřeba znovu doručit, druhá strana nemusí odpovídat ani souhlasit.


RODINA-SJM A ROZVOD
- Bývalý manžel porušil, nedodržuje dohodu o vypořádání SJM, jak postupovat?
- Exmanželka nedodržuje, porušila dohodu o vypořádání společného jmění manželů

Po rozvodu jsme s byvalým manželem uzavřeli dohodu o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu u právníka s tím, že se do konce roku 2010 odhlásí z mého trvalého bydlistě. Já jsem mu měla dle dohody darovat polovinu pozemku, na kterém jsme za manželsví postavili dům. Pozemek nebyl zahrnut v rozdělení majetku. Mohu tuto dohodu napadnout, když bývalý manžel nedodržel lhůtu k odhlášení? Bohužel jsem podepsala smlouvu, kterou manžel porušil. Mohu po bývalém manželovi požadovat vyplacení pozemku? Rozvedení jsme dva roky. Děkuji, Anna
 
ODPOVĚĎ:
Pokud nebyla dodržena dohoda o vypořádání společného jmění manželů, můžete ji napadnout soudní cestou, kde bude plnit roli důkazu.
Dokud jste podepsala dohodu, která odporuje zákonu, můžete být stižena neplatností podle §39 obč. zákoníku. Pokud došlo k omylu, musela byste navíc neplatnost namítnout. Pokud by nebyla splněna některá z podmínek občanského zákoníku pro neplatnost nebo odstoupení, je dohoda závazná, protože se jedná o projev vůle dvou stran, které s jejím obsahem dobrovolně souhlasí.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Musí dědic plnit smlouvu po zemřelém zůstaviteli?
- Přechází práva a povinnosti ze smlouvy po smrti na dědice?

Na základě dědictví po mojí matce jsem získal do vlastnictví v roce 2011 pozemky (pole), na kterých na základě nájemní smlouvy mezi mojí matkou a XYZ hospodaří tato firma.
Nájemní mlouva o nájmu pozemků mezi mojí matkou a XYZ byla uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou deset let.
Ve smlouvě je uvedeno, že veškerá práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na dědice.
Firma XYZ mi nyní nabídla novou nájemní smlouvu na pozemky, která pro mě není výhodná a chtěl bych pozemky pronajmout jinému subjektu.
Můžu od původní smlouvy, pokud jsem vůbec vázán jejími povinnostmi, odstoupit? Můžu s pozemky nakládat a pronajmout jinému subjektu. Jsem vázán původní smlouvou jako dědic po mé matce? Děkuji, Ivana
 
ODPOVĚĎ:
Pokud původní smlouva stanoví, že práva a povinnost přecházejí na dědice, pak se musíte řídit touto smlouvou. Pokud ji tedy chcete vypovědět, pak v desetileté výpovědní lhůtě. Tu však na základě vzájemné dohody můžete zkrátit. Po uplynutí výpovědní doby (desetileté nebo smluvené zkrácené) právní vztah zaniká a následně můžete s pozemky volně nakládat. Novou nabídku nejste povinen přijmout.


FINANCE-DANĚ
- Platí se darovací daň při darování domu, bytu tchýní, tchánem?
- Odvod darovací daně při darování rodinného domu tchýní, tchánem
- Jak se vyhnouta darovací dani při darování nemovitosti tchánem, tchýní
- Darování bytu, domu rodiči oběma manželům a daně - informace
- Kdo patří do I. a II. skupiny při výpočtu darovací daně
- Platí zeť či snacha darovací daň při daru rodičem, rodiči?

Manželovi rodiče nám chtějí darovat řadový domek. Je možné, aby byl dům psaný na nás na oba a hradila by se v tomto případě nějaká daň a je vůbec dům tímto způsobem možné darovat? Pokud by byl dům darován pouze manželovi platila by se nějaká daň a může mi on ihned darovat polovinu domu, aby jsme byli ihned oba zapsaní v katastru nemovitostí? Případně kdyby byl dům darován pouze manželovi měla bych nějaký právní nárok např. na polovinu majetku v případě rozvodu? Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Při daru jiných osob manželům je rozhodující úmysl dárce. Je možné darovat jen jednomu z manželů nebo jim oběma. Věci darované jednomu z manželů za trvání manželství nejsou podle § 143 občanského zákoníku předmětem společného jmění, ale výlučným majetkem obdarovaného. Je-li věc darovaná oběma manželům společně, nabývají ji do podílového spoluvlastnictví. Manželé ovšem mohou dohodou rozšířit nebo zúžit zákonem stanovený rozsah společného jmění, tedy mohou v dohodě, která vyžaduje formu notářského zápisu, rozšířit rozsah svého společného jmění tak, že i dary oběma či jen jednomu z manželů budou náležet do společného jmění.
Od daně darovací je pak podle § 19 odst. 3 zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti osvobozeno darování v tzv. I. skupině (kam patří váš manžel jako příbuzný v pokolení přímém, neboli syn) i v II. skupině (kam patříte vy jako manželka dítěte, neboli snacha).


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Co je to, co znamená zákonné předkupní právo - § 140 Občanského zákoníku
- Zřízení věcného břemene cesty když pozemek s cestou vlastní spoluvlastník
- Spolumajitel vlastní pozemek s příjezdovou cestou k nemovitosti - co dělat?

Před dvěma lety dostal můj otec se svým bratrem od své matky darem dům s přiléhajícím dvorem do spluvlastnictví a dále okolní pozemky, které vlastní každý zvlášť. Letos mi otcův bratr chce darovat svůj vlastnický podíl na domě a dvoru a dále jednu ze zahrad, kterou vlastní sám. Můj otec (z nejasného důvodu) začal oponovat, že s převodem domu a dvora nebude souhlasit.
Otázky:
1) musí mít strýc povolení k darování své vlastnického podílu od mého otce?
2) příjezdová cesta k domu je na pozemku mého otce (v katastru jako neplodná půda), jak vyřešit věcné břemeno cesty do budoucnosti?
3) Jak s věcným břemenem, aby platilo pouze na nynějšího uživatele a né na další majitele v případě dědění, darování, prodeje. Děkuji, Jan
 
ODPOVĚĎ:
1) Každý spoluvlastník má tzv. zákonné předkupní právo podle §140 Občanského zákoníku, převádí-li jiný spoluvlastník svůj podíl. To však neplatí, pokud se převádí osobě blízké (§116 obč. zákoníku). Pokud vám chce darovat podíl váš strýc, dá se vztah mezi vámi považovat za rodinný, jestliže by újmu, kterou utrpěl jeden z vás, druhý z vás důvodně pociťoval jako újmu vlastní. V případě splnění této podmínky, může strýc svůj podíl na vás převést i bez souhlasu otce.
2) + 3) Sepište písemnou smlouvu o zřízení věcného břemene užívání pouze pro vaši osobu. Povinnost je tak zřízena ve prospěch určité (jiné) osoby (ne ve spojitosti s vlastnictvím k určité nemovitosti). Právo odpovídající věcnému břemeni vzniká vkladem do katastru nemovitostí. Případné další informace, pokyny a vzory najdete na stránkách www.cuzk.cz nebo můžete kontaktovat příslušný katastrální úřad.
+ O D K A Z


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Jak se vyhnout zaplacení provize realitce za nedodržení zprostřekovatelské smlouvy
- Může majitel prodat byt, dům roidnným příslušníkům zájemců bez zaplacení provize realitce?
- Jak se vyhnout zaplcení provize realitní kanceláři kvůli zprostředkovatelské smlouvě

Uzavřela jsem smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí u XYZ-reality, nyní jsem jim dala výpověd od smlouvy, která končí k 30.1.2012. Ve smlouvě mají, že pokud bych nemovitost prodala někomu, kdo podepsal prohlídku domu a to i po ukončení smlouvy, tak jsem povinna zaplatit provizi i dalších 24 měsíců po ukončení smlouvy. Vztahuje se to na rodinné příslušníky?Myslím to tak, že prohlídku domu podepsala paní, ale já bych pak prodala nemovitost její dceři, která má jiné jméno. Prodej by se uskutečnil v únoru 2012, a dcera prohlídku domu napodepsala, i když byla přítomna. Děkuji, Oldřiška
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatným bude obsah smlouvy a jeho rámci vymezení práv a povinností.
Pokud smlouva rodinné příslušníky nezmiňuje a týká se tak jen toho, kdo podepsal prohlídku domu, smlouva by se jich týkat neměla. Pročtěte si proto důkladně zprostředkovatelskou smlouvu, abyste si osvětlila vzájemná práva a povinnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hradí škody způsobené užíváním bytu původní člen bytového družstva nebo nový?
- Instalatér způsobil škodu na družstevním bytě která se projevila až v zimě
- Skrytá vada družstevního bytu projevená po předání členství v bytovém družstvu nabyvateli

Dotaz se týká úhrady částky za opravu přívodu radiátorů v družstevním bytě, který původní člen družstva převedl na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností na nového nabyvatele. Se započetím topné sezóny a eliminováním důvodů nefunkčnosti se zjistilo, že závada vznikla v souvislosti s opačným zapojením těles v bytě – záměna přívodu a stoupačky. Na řadu přišly bourací práce v bytě a uvedení systému do souladu s normou. Výměnu radiátorů si v bytě nechal provést předchozí nájemce při rekonstrukci bytu. Smlouva o převodu však neobsahuje žádná ustanovení o případné finanční náhradě, kdy jsou nalezeny tzv. skryté vady. V létě při podpisu smlouvy se závada v topení objevit nemohla.
Družstvo, které v domnění, že závada spočívá např. v malém výkonu čerpadla, tuto opravu objednalo, domnívá se však, že by se tyto náklady měly přefakturovat novému nájemci a ten by, na základě nějakého právního ustanovení měl tyto náklady postoupit původnímu nájemci, který příčinu způsobil, a při převodu ji nevědomky nebo úmyslně zatajil. A má otázka, je tento postup správný? Děkuji, Elena
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za vady díla vždy uplatňuje objednatel, protože on uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Odpovědnosti se nemůže domáhat ten, komu zhotovitel věc předal. Pokud pak družstvo uhradilo jisté náklady vzniklé na základě smluvního vztahu mezi původním nájemcem (objednatelem) a zhotovitelem, měly by se přefakturovat rovnou původnímu nájemci, pokud jste si nedohodli jinak.


OBČAN-OSTATNÍ SMLUVNÍ VZTAHY
- Jak se vyhnout zaplacení provize realitce za nedodržení zprostřekovatelské smlouvy
- Může majitel prodat byt, dům roidnným příslušníkům zájemců bez zaplacení provize realitce?
- Jak se vyhnout zaplcení provize realitní kanceláři kvůli zprostředkovatelské smlouvě

Uzavřela jsem smlouvu o zprostředkování prodeje nemovitostí u XYZ-reality, nyní jsem jim dala výpověd od smlouvy, která končí k 30.1.2012. Ve smlouvě mají, že pokud bych nemovitost prodala někomu, kdo podepsal prohlídku domu a to i po ukončení smlouvy, tak jsem povinna zaplatit provizi i dalších 24 měsíců po ukončení smlouvy. Vztahuje se to na rodinné příslušníky?Myslím to tak, že prohlídku domu podepsala paní, ale já bych pak prodala nemovitost její dceři, která má jiné jméno. Prodej by se uskutečnil v únoru 2012, a dcera prohlídku domu napodepsala, i když byla přítomna. Děkuji, Oldřiška
 
ODPOVĚĎ:
Směrodatným bude obsah smlouvy a jeho rámci vymezení práv a povinností.
Pokud smlouva rodinné příslušníky nezmiňuje a týká se tak jen toho, kdo podepsal prohlídku domu, smlouva by se jich týkat neměla. Pročtěte si proto důkladně zprostředkovatelskou smlouvu, abyste si osvětlila vzájemná práva a povinnosti.


OBČAN-BYDLENÍ
- Hradí škody způsobené užíváním bytu původní člen bytového družstva nebo nový?
- Instalatér způsobil škodu na družstevním bytě která se projevila až v zimě
- Skrytá vada družstevního bytu projevená po předání členství v bytovém družstvu nabyvateli

Dotaz se týká úhrady částky za opravu přívodu radiátorů v družstevním bytě, který původní člen družstva převedl na základě smlouvy o převodu členských práv a povinností na nového nabyvatele. Se započetím topné sezóny a eliminováním důvodů nefunkčnosti se zjistilo, že závada vznikla v souvislosti s opačným zapojením těles v bytě – záměna přívodu a stoupačky. Na řadu přišly bourací práce v bytě a uvedení systému do souladu s normou. Výměnu radiátorů si v bytě nechal provést předchozí nájemce při rekonstrukci bytu. Smlouva o převodu však neobsahuje žádná ustanovení o případné finanční náhradě, kdy jsou nalezeny tzv. skryté vady. V létě při podpisu smlouvy se závada v topení objevit nemohla.
Družstvo, které v domnění, že závada spočívá např. v malém výkonu čerpadla, tuto opravu objednalo, domnívá se však, že by se tyto náklady měly přefakturovat novému nájemci a ten by, na základě nějakého právního ustanovení měl tyto náklady postoupit původnímu nájemci, který příčinu způsobil, a při převodu ji nevědomky nebo úmyslně zatajil. A má otázka, je tento postup správný? Děkuji, Elena
 
ODPOVĚĎ:
Odpovědnost za vady díla vždy uplatňuje objednatel, protože on uzavřel smlouvu se zhotovitelem. Odpovědnosti se nemůže domáhat ten, komu zhotovitel věc předal. Pokud pak družstvo uhradilo jisté náklady vzniklé na základě smluvního vztahu mezi původním nájemcem (objednatelem) a zhotovitelem, měly by se přefakturovat rovnou původnímu nájemci, pokud jste si nedohodli jinak.


RODINA-ROZVOD
- Rozvod manželství s těžce postiženým dítětem, potomkem
- Může soud zamítnout rozvod pokud mají manželé těžce zdravotně postižené dítě?

Manželství trvá 16 let. Máme tři nezletilé děti a z toho těžce postiženou dceru. Manžel se rozvádět nechce, ale nekomunikuje se mnou vůbec. Nesdílíme spolu ani ložnici. Bydlíme společně v rodinném domě, který vlastníme každý polovinou. Nemám se momentálně kam odstěhovat s dětmi a také postižení dcery mi neumožnuje se jen tak sbalit a jít. Dům je opraven a upraven pro její potřeby, částečně z mých zděděných peněz, částečně z příspěvků státu. Máme společný účet, s některými penězi si hospodaříme každý sám. Rozvede nás soud? Mám strach, že mne manžel bude chtít připravit o dceru. Chci společnou či střídavou péči (pokud bych se nakonec stěhovala), dcera má ráda nás oba. Manžel bere příspěvek na péči o osobu blízkou. Jsem pečující osoba. Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o rodině může soud manželství na návrh některého z manželů rozvést, jestliže je manželství tak hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití; bere přitom v úvahu příčiny rozvratu manželství. Jedná se o tzv. sporný rozvod (opak smluveného). Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. Důvody posuzuje soud podle okolností případu. Taková situace by zřejmě mohla nastat u těžce zdravotně postižených dětí, tedy ve vašem případě.
Podmínkou pro to, aby manželství mohlo být rozvedeno, je navíc rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Manželství totiž nelze rozvést, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.
Pokud byste se chtěla rozvést, poraďte se nejprve s advokátem nebo sociálními pracovníky, kteří vám poskytnou informace.


RŮZNÉ-TRESTNÉ ČINY
- Rozesílání nepravdivých pomlouvačných emailů
- Jaký trestný čin se děje při rozesílání emailů s lživými pomluvami
- Náhrada nemajetkové újmy u trestného činu pomluvy

Známá rozesílá po přátelích maily, kde mě osočuje z toho, že se nestarám o děti, nechávám je doma samotné, atd. Na manžela si zjišťuje různé informace a pak mi posílá SMS, že můj muž není žádný svatoušek. Do školy si chodí stěžovat, že můj syn mlátí jejího syna, atd.
Ví kdy jsem doma, kdy a v kolik hodin chodím kouřit na balkon, stará se i o naše majetkové poměry, které nadhodnocuje.
Jak danou situaci řešit - trestní oznámení, dopis aby zanechala svého jednání? Syn se bojí chodit do školy - má strach z dalších výmyslů ze strany spolužáka a jeho matky.
Děkuji, Alena
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě by mohlo dojít k naplnění trestného činu pomluvy podle §184 trestního zákoníku. Ten vyžaduje sdělení nepravdivého údaje o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Můžete tak zvážit, zda podat trestní oznámení, pokud by nepostačovala domluva. Můžete žádat i náhradu nemajetkové újmy.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Bývalí manželé postavili rodinný dům - jak se nyní majetkově vyrovnat, vypořádat?
- Exmanželka darovala svou polovinu domu potomkům, může žádat vypořádání po manželovi?

Rozváděla jsem se v roce 2001. Do roku 2008 jsme však ještě žili v rodinném domku ve společné domácnosti. Rozvod proběhl dohodou s rozdělením majetku na rovné poloviny. V roce 2006 jsme začali ze společných prostředků stavět druhý dům, který je psaný již jen na bývalého manžela, do kterého se měl po dokončení odstěhovat. V roce 2008 jsem si pořídila byt 1+1, který splácím a svoji polovinu rodinného domu jsem nechala 2 dospělým synům a bývalému muži. Se zhoršující finanční situací jsem požádala svého bývalého muže o vyplacení své půlky částkou 500.000,- Kč, přestože nemovitost má hodnotu několikanásobně vyšší. Po dostavení druhého domu přepsal svoji půlku na syny. Může se takto zcela vyhnout vyplacení nemovitosti? Děkuji, Hanka
 
ODPOVĚĎ:
Ohledně prvního rodinného domu jste s bývalým manželem jeho podílovými spoluvlastníky (dle dohody o vypořádání SJM). Pokud byste již nechtěla nemovitost spoluvlastnit, můžete se dohodnout na zrušení a vzájemném vypořádání nebo podat návrh k soudu, aby spoluvlastnictví zrušil. Zde pak může dojít k reálnému rozdělení, k přikázání věci jednomu nebo k prodeji věci (vše za podmínek §141 a §142 obč. zák.).
Jestliže jste však přenechala svoji polovinu synům a bývalému manželovi tak, že již jsou zapsaní jako spoluvlastníci v katastru nemovitostí, již nejste spoluvlastnicí. Pokud k tomu nedošlo, můžete jednat podle výše zmíněných postupů.
Ohledně druhé nemovitosti bude bývalý manžel zřejmě jediným vlastníkem, pokud je to pouze on, kdo je zapsán v katastru nemovitostí. V případě uhrazení vašich výdajů na nemovitost byste musela prokázat jejich vynaložení, zejména z písemných dokumentů a faktur.
Vlastník může obecně se svou věcí volně (v mezích zákona) nakládat. Pokud ji převede na jiného, je to jeho dispoziční právo.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Musí zaměstnavatel zajistit zaměstnanci WC a pitnou vodu?
- Důstojné podmínky pro výkon práce, zaměstnání
- Je zaměstnavatel povinen zřídit skříňku pro zaměstnance?
- §226 Zákoníku práce - úschova věcí zaměstnance v práci, zaměstnání
PRÁCE-PLATY, MZDY, ODSTUPNÉ
- Musí zaměstnavatel na výplatní pásce odlišit pracovní dny, víkend, svátky?
- Je zaměstnavatel povinen rozlišovat ve výkazu pracovní dny, víkendy, svátky?
- Příplatek za práci v soboty, neděle, víkendy
- Výše odměna za práci o víkendu v sobotu, neděli

Jsem vrátná ve firmě SXYZ která pracuje pro jinou firmu FXYZ. Dali nám buňku asi tak 4x4 m velkou, bez sociálního zařízení. Není tam voda ani WC, na ten prý budeme muset chodit venkem přes vozový park do asi 500 m vzdálené budovy. Nemáme ani úložný prostor na věci. Je všechno v pořádku a podle zákona?
Může zaměstnavatel psát výplatní pásku tak že napíše jenom hodiny, ale nerozlišuje všední dny ani soboty a neděle odpracované pracovníkem když jsou nařízené? Jiné podniky to píšou ale SXYZ to nedělá. Jak poznám kolik hodin je všedních dnů a výkendových? Co mám dělat? Je to v dnešní době normální nepsat do výplatnice kolik hodnin odpracoval zaměstnanec ve všední dny a kolik o víkendu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel je povinen pečovat o vytváření a rozvíjení pracovněprávního vztahu. V rámci toho musí zajistit důstojné podmínky pro výkon práce. Pokud je nemůže vytvořit přímo v místě výkonu (konkrétně v buňce), musí je zajistit jinde (v tomto případě co nejblíže).
Paragraf 226 zákoníku práce stanoví povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnou úschovu svršků a osobních předmětů, které zaměstnanci obvykle nosí do zaměstnání.
Zaměstnavatel musí vést evidenci práce v sobotu a neděli, jelikož za výkon práce v těchto dnech přísluší navíc příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku, pokud případně kolektivní smlouva nestanoví výši tohoto příplatku jinak (viz § 118 Zákoníku práce).
Svého zaměstnavatele na to upozorněte; pokud by se situace nezměnila, můžete se obrátit na inspekci práce.


RODINA-MANŽELSTVÍ
- Je možné prohlásit manželství za neplatné až po úmrtí manžela, manželky?
- Neplatnost uzavření manželství závažně nemocnou osobou

Po tom co nám lékař oznámil že tatínkovi nezbývá uz mnoho času si jeho přítelkyně, která se stala placenenou ošetřovatelkou, zjistila jestli by měla nárok na důchod, po podepsaní svadebni smlouvy. Začala si zařizovat papíry ke sňatku, tatínek byl velice nemocný a bral léky, které ho uváděly do stavu nezpůsobilosti. Sňatek byl uzavřen doma, protože otec nebyl schopný ani sedět. Sňatek byl uzavřen 19.12.2008, ihned po sňatku byl tatínek převezen v bezvědomí na JIP. 19.1.2009 tatínek zemřel v nemocnici. Chci se zeptat, jestli je možné zažádat o zrušení sňatku i po 3 letech?
Děkuji, Eva
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě zřejmě mohlo dojít k tomu, že bylo uzavřeno manželství neplatné a to z důvodu podle §14 zákona o rodině, konkrétně odstavce 3, 4 nebo 5. Avšak jestliže manželství již zaniklo (tj. např. smrtí jednoho z manželů), nelze ho již prohlásit za neplatné (§15).

RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Zbavení svéprávnosti rodinného příslušníka
- Jak zbavit svéprávnosti narkomana
- Jak omezit způsobilost k právním úkonům u drogově závislého narkomana

Podali jsme návrh na omezení svéprávnosti mého bratra narkomana k příslušnému orgánu + zprávu, kterou jsme měli k dispozici. Lékařská zpraáva je bohužel 3 roky stará, lékař, který bratra vyšetřoval ji dopsal dodatečně, ze současnosti žádnou nemá. Obvodní lékařka nám zprávu odmítla sepsat s tím, že s tím bratr musí souhlasit - což nikdy nebude. Bratr dobrovolně na žádné vyšetření nepůjde. Soudkyně matce sdělila, že nemáme šanci s naší žádostí uspět. Pokud by se zahájilo řízení, prý budeme platit veškeré výlohy. Bratr již několikrát ukradl dědovi auto - bez řidičského oprávnění jezdí všude. Policie byla přivolána z důvodu krádeže auta a řízení bez řidičského průkazu. Odvezli si ho, avšak on vše popírá a dělá, jako kdyby se nic nestalo. Policie už bratra zná, téměř denně s ním má problémy. Odvezli ho na psychiatrické vyšetření, lékařka nám sdělila, že je v pořádku. Bratr se před autoritami úplně změní, chová se normálně, slušně. Bývá často na silnici před domem, kde ohrožuje ostatní lidi - přebíhá před auty, atd. Už si nevíme rady. Zkusili jsme snad úplně vše.
Je ještě nějaká možnost? Děkuji, Eliška
 
ODPOVĚĎ:
Pokud nebudete mít lékařský posudek o duševním stavu, který je zřejmě ze strany soudu vyžadován, bude řízení zastaveno. Jedinou možností by bylo, kdyby návrh na omezení nebo zbavení způsobilosti podal státní orgán nebo zdravotnické zařízení (viz § 186 obč. soudního řádu).
O zbavení svéprávnosti více zde.


SOUD-SOUDY A PRÁVNÍCI
- Je možné ovlivnit, zkrátit dobu mezi jednotlivými soudními jednáními?

7 let se soudím s bývalým manželem o nezkolaudovaný rodinný domek (v době rozvodu téměř ke kolaudaci). Připadá mi, že je ta doba již příliš dlouhá, mám také pocit, že má právnička na to asi nestačí a také mi připadá, že mezi jednotlivými stáními jsou hodně velké odstupy. Chtěla bych se Vás tedy zeptat, zda má možnost právník ovlivnit, rozestupy mezi jednotlivými stáními a jak postupovat v případě změny právníka. Rozvedla jsem se z důvodu domácí šikané (exmanžel agresivní alkoholik) a mám pocit, že toto prodlužování jen nahrává mému bývalému manželovi, protože s odstupem času se čím dál hůře prokazují některé věci. Prosím tedy, poraďte. Děkuji, Mirka
 
ODPOVĚĎ:
Dobu mezi jednotlivými soudními jednáními právní zástupce zpravidla ovlivnit nemůže, je na předsedovi senátu nebo samosoudci, aby určil potřebnou mezidobu pro další jednání (pokud je to možné).
K zastupování advokátem je nutná plná moc neboli smlouva o poskytování právních služeb. Tuto samozřejmě můžete písemně odvolat a to i bez udání důvodu. Vzor jistě najdete na internetu. Následně se můžete nechat zastoupit jiným advokátem.


TRESTNÍ-TRESTY
- Kdy je výhodné se odvolat proti trestu prodloužení zkušební doby

19.6.2009 jsem byl odsouzen dle § 201 odst.1 tr.zákona s přihlédnutím k § 314e odst. 2 trestního řádu na 3 měsíce s podmíněným odložením na 18 měsíců. 12.5.2010 jsem byl odsouzen za maření výkonu dle § 337 odst. 1 písmene A trestního zákoníku  k trestu obecně prospěšných prací (100h). Hodiny jsem řádně a včas odpracoval.
8.2.2011 odsouzen pro přečin výtržnictví dle § 358 odst.1 tr. zákona k trestu obecně prospěšných prací (200h)
tento trest ještě nemám odpracováný. Minulý týden mi přišlo usnesení od soudu, že podle § 330 odst. 1 trestního řádu za užití § 60 odst. 1 trestního zákona jsem ponechán v platnosti podmínky prvního trestu podle § 60 odstavce 1 písm. B prodloužena zkušební lhůta o 18 měsíců, neodvolám-li se platí od 4.1.2011.
Jenže mezitím mě opět chytla policie pod vlivem alkoholu a bez řidičského oprávnění. V současné době ještě nejsem odsouzen, čekám na rozsudek. Můj dotaz: co mám teď dělat,když mi byla zpětně uložená podmínka, mám se odvolávat než soud rozhodne v posledním prohřešku? Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Pokud jsem správně pochopila dotaz, je Vaší možností odvolat se do trestu prodloužení zkušební doby, což rozhodně nedoporučuji, protože je to nejmírnější sankce za nedodržování podmínek zkušební doby.
O dalším trestném činu a dostatečnosti Vašeho trestu bude nyní rozhodnuto, pak lze uvažovat o možnosti odvolání (nicméně s ohledem na skutečnost, že podmínky zkušební doby nejsou pro Vás dostatečnou výstrahou, počítejte s přiměřenou sankcí, kterou ani odvolání nemusí zvrátit).
Doporučuji celou záležitost předat advokátovi, který podrobně prostuduje jednotlivé případy a sankce Vám uložené; v trestních případech je zásadní nastudovat si rozhodnutí soudu.


PRÁCE-NÁHRADA ŠKODY
- Nárok na odškodnění u nemoci z povolání - silikóza plic, angína pektoris
- Má zaměstnanec nárok na odškodné za nemoc z povolání když dodržel bezpečnost při práci
- Dodržení bezpečnosti při práci a právo zaměstnance na odškodnění při nemoci z povolání
- Na co má pracovník nárok od zaměstnavatele při uznání nemoci z povolání
- Nároky zaměstnance od zaměstnavatele při uznání nemoci z povolání
- Promlčení odškodnění u nemoci z povolání - promlčecí lhůta
- Role odborové organizace při odškodnění nemoci z povolání

Otec má uznanou nemoc z povolání: silikóza plic a angína pectoris. Pravidelně jezdí do lázní a tak se ptá zda-li má nárok na odškodnění a jak by to měl udělat, kde žádat a jestli má na to nárok.
Tatínek pracoval u podniku Rudné doly Příbram pobočka Vrcoslav a pracoval tam od 1.9.1952 do 14.11.1963 a nemoc z povolání mu byly přiznána v roce 1991. Jeho bratr, jsou to dvojčata, má tutéž chorobu přiznanou. Je vyučen jako horník u podniku Geoindrustia Dubí, kde pracoval do roku 1953 a nemoc z povolání mu byla přiznána v roce 1992. Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu vzniklou nemocí z povolání, jestliže zaměstnanec naposledy před jejím zjištěním pracoval u zaměstnavatele a to za podmínek, za nichž vzniká nemoc z povolání, kterou byl postižen. Zaměstnavatel je povinen nahradit škodu, i když dodržel povinnosti vyplývající z právních i ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud se odpovědnosti zcela nebo zčásti nezprostí.
Zaměstnanci, u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, je zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, povinen poskytnout náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, účelně vynaložené náklady spojené s léčením a věcnou škodu. Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací a se zaměstnancem. Tato práva se nepromlčují, promlčují se pouze práva na jednotlivá plnění. Bližší poskytne § 366 a násl. zákoníku práce, určitě také kontaktujte svého bývalého zaměstnavatele, je-li to ještě možné, případně se můžete obrátit na právní pomoc advokáta, který se na pracovní právo a náhrady při nemocech z povolání specializuje.


OBČAN-EXEKUCE
- Může eshop vyhlásit exekuci na zákazníka kvůli nepřevzatému balíčku, zboží?
- Exekuce na zákazníka eshopu kvůli nepřevzatému zboží, balíčku na poště
OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY, SMLOUVY
- Má eshop nárok na náhradu poštovného pokud si zákazník nepřevzeme zboží na poště?

Nepřevzala jsem od e-shopu zásilku nebyla jsem v ČR. Bylo to zboží za 700 Kč. Nechala jsem ho na poště, takže se obratem vrátilo. Vyhrožují mi exekucí a pokutou. Chápu kdyby chtěli zaplatit poštovné, ale nějakou sankci a exekuci? Nemyslím že to můžou po mě chtít,nebo ano? Mají právo na exekuci? Děkuji, Mirek
 
ODPOVĚĎ:
Exekuce přichází v úvahu až tehdy, má-li oprávněný v ruce tzv. exekuční titul (např. vykonatelný platební rozkaz, rozsudek soudu, rozhodčí nález apod.), který mu osvědčuje určité právo, které povinný dobrovolně nesplnil. Exekuce tak nepřichází samovolně, ale až po nalézacím, případně rozhodčím nebo jiném stanoveném řízení.
Exekuce pro zanedbatelné částky jsou dnes časté a navyšují se o další (tentokrát však nezanedbatelné) náklady (náklady předcházejícího řízení a exekuce). Tím chci říci, že v současné době prodejce exekucí vyhrožuje, ale v této fázi k ní nemůže dojít.
Je-li s dodavatelem aspoň nějaká domluva, doporučuji ji uskutečnit. Samozřejmě záleží na obchodních podmínkách e-shopu, které by sankce a pokuty měly stanovit. Stanoví-li je, má na ně oprávněný nárok, jelikož jsou nedílnou součástí smlouvy.
Minimálně poštovné byste měl eshopu uhradit. Pokud byste ale teoreticky zboží převzal (zdůrazňuji teoreticky) a vrátil ho ve 14denní zákonné lhůtě, měl byste paradoxně právo na úhradu poštovného Vy.


RŮZNÉ-NÁLEŽITOSTI A OBSAH LISTIN
- Náležitosti smlouvy o půjčce peněz
OBČAN-DLUHY
- Jaká je maximální výše úroku u půjčky, dluhu
- Jak se vyhnout nařčení zfalšování podpisů na smlouvě o půjčce peněz
- Musí být při podpisu smlouvy o půjčce peněz svědek?

Mám dotaz ohledně půjčování peněz. Půjčuji občas příteli peníze ve smlouvě máme napsáno o jakou částku se jedná,
dohodnutý úrok, datum vrácení, jako iniciály máme oba napsané trvalé bydliště a rodné číslo. Můj dotaz zní zda-li jsou tyto osobní údaje dostačující případně jestli by jste mi nemohl poslat nějaký dobrý vzor. S jakým nejvyšším úrokem můžu někomu půjčit peníze. Zda-li by měl být na smlouvě podepsaný případný svědek. Děkuji, David
 
ODPOVĚĎ:
Smlouva o půjčce vyžaduje přesnou specifikaci smluvních stran (jméno a příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště apod.); předmět smlouvy, tj. uvedení peněžité částky, kterou půjčujete; uvedení data a způsobu vrácení peněžních prostředků (např. do konce měsíce března roku 2012 v hotovosti na adrese věřitele, převodem na bankovní účet č. ... apod.).
Můžete si dohodnout smluvní úrok za poskytnutí půjčky, v případě prodlení máte minimálně nárok na zákonný úrok z prodlení, nedohodnete-li si vyšší; smlouvu je pak ještě nutné datovat a podepsat.
Výše úroků se zpravidla určuje procentem z částky, maximální výše však stanovena není, pouze nepřiměřeně vysoké úroky, které by se příčily dobrým mravům, by byly nevykonatelné v rozsahu překračující přiměřenou sazbu (rozumné úroky v rozmezí 15-20%). Pokud bude vašemu počínání přítomen svědek, který je ochoten smlouvu podepsat, zvýšíte tak možnost uspokojení pohledávky. Svědek však není nutný. Výhodou je ověření podpisů, které znemožní, že někdo podpis na smlouvě o půjčce napadne jako zfalšovaný.
Vzor smlouvy o půjčce je zde.


PRÁCE-DOVOLENÁ
- Kolik dní předem musí zaměstnavatel oznámit čerpání dovolené pracovníkovi
- Lhůta na ohlášení dovolené zaměstnanci zaměstnavatelem

Zaměstnavatel pro zaměstnance má práci pouze pondělí až čtvrtek. V pátek zaměstnancům po dohodě s nimi dal dovolenou. Stalo se to pouze 1x. Tento týden se jedná o druhý případ a někteří zaměstnanci nesouhlasí, že stejně do zaměstnání přijdou, další chce jít k lékaři a vysvětlují, že zaměstnavatel musí zaměstnanci ohlásit 14 dní předem, že mu dovolenou nařizuje. Hodně zaměstnanců má ještě starou dovolenou z roku 2011. Je zaměstnavatel povinen ohlásit dovolenou 14 dní dopředu? Náš pan ředitel před 14 dny zaměstnancům ohlásil, že se může stát, že některý den nebude práce (závisí to na objednávkách). Co dělat v budoucnu? Děkuji, Filip
 
ODPOVĚĎ:
Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době (§ 217 Zákoníku práce). Při stanovení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Jinak se může jednat o překážku v práci na straně zaměstnavatele podle §207 a násl. zák. práce s možnou náhradou mzdy.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Lhůta na vyřízení dědického řízení na Slovensku
- Jak dlouho trvá vyřízení dědictví na Slovensku
- Zrušení spoluvlastnictví dědiců zděděné nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Existují zákonem dané lhůty pro vyplacení dědického podílu na Slovensku? Po smrti babičky v roce 2008 bylo dědictví vypořádáno až v roce 2010. Mezitím zemřel náš otec, který měl být také dědicem ještě se svými 3 sestrami a tudíž jsme se s bratrem stali dědici po zemřelém bratrovi. Každá teta zdědila 1/4 a my každý 1/8. Po babičce jsme zdědili dům, který ale obývá 1 teta se synem. Potřebuji vědět, jak zákonně postupovat, aby mi byla vyplacena zděděná částka z hodnoty domu, a zda existují lhůty na Slovensku pro vyplacení dědického podílu. Bydlíme v Čechách. Děkuji, Petra
 
ODPOVĚĎ:
Pokud je mi známo, tak lhůty pro výplatu dědického podílu nejsou podle slovenského právního řádu stanoveny, stejně jako v ČR. Samozřejmě nesmí docházet ke zbytečným průtahům řízení. Pokud dědické řízení probíhá od roku 2008 s tím, že jeden oprávněný dědic v průběhu řízení zemřel, nezdá se, že k průtahům skutečně dochází. Doba od zahájení dědického řízení se zdá být (prozatím) přiměřená.
Pokud jiný dědic užívá zděděnou nemovitost, máte práva a povinnosti jako spoluvlastník - tzn. mj. užívat nemovitost také, ale také povinnost podílet se na opravách. Pokud nechcete být spoluvlastníkem, písemně nabídněte svůj podíl k odkoupení ostatním spolumajitelům a pokud o něj nebudou mít zájem, podejte k místně a věcně příslušnému soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví (podíly může dodatečně odkoupit některý ze spoluvlastníků nebo bude dům prodán v dražbě). Tím spoluvlastnictví zděděné nemovitosti zanikne.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Soused ukradl zvíře jiného souseda - jak se bránit?
- Jak získat zpět zvíře které ukradl soused?
- Soused ukradl psa, kočku, jak získat zvíře zpět?
- Jak získat zpět ukradeného psa, kočku?

Měla jsem kocourka, který byl ochočený tak, že chodil se mnou na procházky i na vodítku, měl i přístup na zahradu. Asi před půl rokem se mi kocourek, ztratil. Hledala jsem ho a měla i vyvěšené jeho fotky, ale nikdo se mi neozval. Nedávno jsem zjistila, že mého kocourka, má zavřeného v domě má sousedka. Domnívám se, že ho i proti mé vůli dala vykastrovat. Značně ztloust. Přesto bych kocourka ráda získala zpátky. Poraďte mi prosím, jak bych měla v tomto případě postupovat. Děkuji, Kamila
 
ODPOVĚĎ:
Ve vašem případě bude nejdůležitější prokázat, že kocour je opravdu váš. To je nejsnazší v případě, je-li zvíře tetované nebo čipované. Potom se ho můžete domáhat např. i soudní cestou (žalobou na vydání věci). Pokud byste nebyla schopná prokázat, že zvíře je opravdu vaše (za dobrý důkaz mohou být i detailní fotografie zvířete, kde je zachyceno unikátní šrafování kožichu zvířete), je šance na získání zvířete zpět (nejen) soudní cestou opravdu nízká. Pokud je to možné, dejte přednost domluvě se sousedkou a až následně věc řešte oficiálně s využitím právníka či soudu.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Spolumajitel investoval do bytů v bytovém domě, má to vliv na větší vypořádací podíl?
- Vliv investic jednoho spolujajitele do nemovitosti ve spoluvlastnictví na vypořádání
- Spoluvlastník financoval opravy domu - vliv na vypořádání spoluvlastnictví

Jsem vlastníkem ideální poloviny domu s celkem čtyřmi bytovými jednotkami. Majitel druhé ideální poloviny domu se rozhodl svůj podíl prodat. V minulosti byla mezi námi uzavřena písemná dohoda o rozdělení (užívaní) bytů v domě (každý využívá dva byty). V případě, že odmítnu předkupní právo a dojde k prodeji třetí osobě, musí pak nový majitel tuto dohodu o rozdělení domu (bytů ze zákona) respektovat?
V minulosti jsem do svých bytů totiž investoval velké částky a jejich hodnota je mnohem větší než hodnota bytů spolumajitele.
V případě, že by jsme se rozhodli pro společný postup a prodali dům třetí osobě, existuje zákonný nárok na vyšší částku z prodeje respektující vyšší hodnotu mnou zpravovaných bytů? Děkuji, Aleš
 
ODPOVĚĎ:
Takovou dohodou by nový spolumajitel zřejmě vázán nebyl (pokud jste ve smlouvě např. neuvedli, že platí i pro nástupce smluvních stran).
Jak sám píšete, spoluvlastnictví je chápáno jako ideální, tedy výše spoluvlastnického podílu neodpovídá konkrétní části na společné věci.
Proto doporučuji uzavřít novou dohodu o užívání společné věci. O hospodaření rozhodují spoluvlastníci dohodou nebo většinou, počítanou podle velikosti podílů. Pokud dojde k rovnosti hlasů, nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Nedohodnete-li se na hospodaření jako se současným spoluvlastníkem, můžete se obrátit na soud. V řízení byste pak mohl uplatnit zvýšené výdaje na nemovitost.


FINANCE-DANĚ
- Je nutná kupní smlouva nebo stačí odhad nemovitosti kvůli odvodu daně
- Odvod daně z převodu nemovitosti - stačí na výpočet odhad nebo kupní smlouva?
- Je nutný odhad bytu, domu kvůli výpočtu daně z převodu nemovitosti?
- Daň z příjmu při prodeji bytu, domu, pozemku, nemovitosti
- Kdy se neplatí daň z příjmu při prodeji nemovitosti (bytu, domu, pozemku)

Prodávám byt v osobním vlastnictví. Musím si nechat vystavit znalecký posudek ohledně daně z prodeje? A nebo mi bude stačit kupní smlouva na jejímž základě mi daň z prodeje vyměří finanční úřad?
A bude se v mém případě jednat jen o 3% daně, když v bytě mám trvalé bydliště a bydlím v něm více jak 20let, i když jsem vlastníkem bytu teprve 1 rok?
V příštím roce budu muset změnit daňové přiznání. Kolik odvedu na dani, pokud jsem byt prodala za 1.000.000,- Kč? A musím k tomuto přiznání mít znalecký posudek a nebo bude stačit jenom ta kupní smlouva?
Děkuji, Radka
 
ODPOVĚĎ:
Při prodeji bytu budete potřebovat znalecký posudek, samotná kupní smlouva nestačí. Základ daně se určuje buď dle kupní ceny nebo dle znaleckého posudku; určující je ten vyšší. V současné době činí daň z převodu nemovitostí 3%.

Někdy se též hradí daň z příjmů, avšak od této daně je osvobozen mj. i prodej bytu, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Vy jste tak od této daně osvobozena.


OBČAN-BYDLENÍ
- Je možné zbourat nenosnou zeď bez svolení SVJ?
- Zvětšení koupelny bez dovolení SVJ, společenství vlastníků bytových jednotek
- Je nutné svolení SVJ se zvětšením koupelny v bytě v osobním vlastnictví?

Koupila jsem si vlastní byt. V budoucnu bych chtěla propojit koupelnu s WC, jelikož se mi tam nevleze pračka. Takže zatím budu prát u rodičů. Kdybych v koupelně měla pračku, tak mi zasahuje do poloviny vstupních dvěří do koupelny, k tomu by byla hned vedle topení. Na osobním pohovoru mi správce domu řekl, že měnit dispozice bytů nelze. Může si toto dovolit mi zakázat? Nejedná se o nosnou zeď. Jde o SVJ, byt mám v osobním vlastnictví. Děkuji, Svatava
 
ODPOVĚĎ:
Společenství vlastníků jednotek vykonává práva a zavazuje se pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných částí domu. Je-li byt v osobním vlastnictví, můžete s tím volně nakládat; jinak by docházelo k omezování vašeho vlastnického práva.
V dispozici jste omezena zákonem o vlastnictví bytů, konkrétně tím, že nesmíte provádět takové úpravy jednotky, jimiž byste ohrožovala výkon vlastnického práva vlastníků ostatních jednotek (nesmíte zasahovat do vlastnického práva jiných). Úpravy, jimiž by se měnil vzhled domu, můžete provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek. Další práva a povinnosti najdete v §13 a násl. zákona o vlastnictví bytů.
V rámci zachování dobrých sousedských vztahů můžete ostatní o úpravách a době oprav svého bytu informovat a omluvit se tak za případný hluk apod.


OBČAN-BYDLENÍ
- Pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo svou rodinu - jak postupovat?
- Je nutné rozhodnutí soudu pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe?
- Náhradní byt, ubytování pokud pronajímatel potřebuje byt pro sebe
- Nájemník odmítá opustit byt i když má zajištěné náhradní bydlení

Kamarád řeší situaci, kdy mu majitel bytu při výpovědi nájemní smlouvy našel náhradní ubytování (nájemce má v dosavadním bytě trvalé bydliště). On jako nájemce však s tímto řešením nesouhlasí. Může se nájemce vyjádřit negativně vůči náhradnímu ubytování a majitel bytu musí hledat jiné řešení bydlení? Jedná se o nájemní smlouvu na dobu neurčitou, důvod je využití bytu pro svoji rodinu. Děkuji, Monika
 
ODPOVĚĎ:
Jedná-li se o výpověď z nájemního vztahu z důvodu potřeby bytu pro vlastní rodinu, je třeba přivolení soudu (§711a odst. 1 písm. a) obč. zákoníku). V takovém případě náleží nájemci náhradní byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování a je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který se má vyklidit (přiměřený náhradní byt). Soud pak v rozhodnutí určí bytovou náhradu a tu je nájemce povinen přijmout.
Pokud je taková náhrada zajištěna (prokazuje pronajímatel) a nájemce byt dobrovolně nevyklidí, můžete podat návrh na výkon rozhodnutí. Zde je posuzováno, zda zajištěná bytová náhrada odpovídá vykonávanému rozhodnutí (rozhodnutí soudu o přivolení výpovědi z nájmu bytu). Výkon se pak řídí § 343 a 344 Občanského soudního řádu.


OBČAN-AUTORSKÉ PRÁVO
- Je možné prodat kopii značkového zboží (hodinek Rolex)?
- Je trestný prodej nelegální kopie značkového zboží?
- Je zákonný prodej kopie značkového zboží?
- Mohu prodat 1 kus nelegální kopii značkového zboží?

V zahraničí jsem dostal celkem kvalitní kopii hodinek značky Rolex. Nepotřebuji je, tak mě napadlo je prodat prostřednictvím inzerátu. Nejsem si ale jistý, jestli to není trestné.
Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Pokud chcete prodávat "kopii" tedy něco, co se tváří jako originál, není to originál a až při detailním odborném posouzení lze zjistit, že to není originál, dopustíte se porušování práv duševního vlastnictví (ochranná známka, patent firmy apod.) a takový postup Vám rozhodně nedoporučuji, protože je trestný.
Nedoporučuji Vám ani prodávat kopii, sice kupujícího neuvedete v omyl, ale porušení práv duševního vlastnictví bude zcela stejné.


OBČAN-NEZAŘAZENÉ
- Může mít soused kamerový systém nasměrovaný na náš rodinný dům a zahradu?
- Soused má kameru nasměrovanou na sousední dům a zahradu - je to v pořádku?
- Kam podat stížnost když má soused monitorovací zařízení nasměrované na sousední dům?

Soused si instaloval kameru, která smeřuje na můj rodinný dům a zahradu a tudíž se domnívám že jde o neoprávněný monitoring, což by dle mého názoru mohlo odpovídat zákonu dle § 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů - hlava VII § 44 a konkrétně v tomto případě odst.2 písm. a) písm. e), písm. g), písm. i) a dle zákona 101/2000 Sb hlava VII § 44 odst 3. - Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím, že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000 Kč.
Otázka zní,zdali je tato má úvaha správná a zda-li tímto způsobem mohu uplatnit svá osobní práva? Co vše by měla obsahovat občanskoprávní žaloba a zdali je na mé straně prokázat v důkazním řízení jeho monitoring a jakým způsobem. Nemůžu totiž vědět zdali si mě soused nahrává nebo jen monitoruje online.
Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
Doporučuji pořídit fotografie kamerového zařízení, příp. videonahrávku, pokud je kamerové zařízení pohyblivé.
Zároveň se obraťte na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o poskytnutí informace, zda je Váš soused registrovaným správcem kamerového systému a pokud ano, za jakým účelem. Pokud informace bude negativní - tedy soused nebude registrovaným správcem, podejte na úřad podnět k prošetření.
Pokud kamerové zařízení zabýrá prostory, které jsou výhradně Vaše (tedy nikoliv příjezdovou cestu souseda a roh Vašeho pozemku) dochází k narušení práva ochrany osobnosti uvedené v § 11 a násl. občanského zákoníku. Monitoring nejste schopná předložit a stejně tak jiné důkazy podporující Vaše tvrzení, proto žalobu podejte až budete mít výsledky šetření z úřadu.


FINANCE-DANĚ
- Platí se nějaká daň při výměně bytů mezi rodičem a potomkem (synem, dcerou)?
- Daň z převodu nemovitosti při výměně bytů mezi rodiči a potomkem

Jaká daň se nás bude týkat, respektive jak to udělat pro nás daňově co nejvýhodněji, v následujícím případě: Má matka je majitelkou bytu v osobním vlastnictví o velikosti 1+1. Já s manželkou jsme majiteli bytu v osobním vlastnictví o velikosti 3+1. Chtěli bychom provést bezúplatnou výměnu obou bytů, nikdo nikomu nic platit nebude (cenu bytů vzhledem k lokaci a stavu odhaduji přibližně stejnou). Nic neprobíhá pod tlakem nebo za vyostřených vztahů, tzn. je vzájemná důvěra i pro převod jiným způsobem, např. darování jedním a posléze druhým směrem. Jde nám jen o to, abychom neplatili naprosto zbytečných 40 tisíc. Děkuji, Miloš
 
ODPOVĚĎ:
Tuto výměnu (bohužel) musíte zdanit v rámci daně z převodu nemovitostí (§ 8 a násl. zák. č. 357/1992 Sb.). Je třeba sepsat směnnou smlouvou s přesnou identifikací smluvních stran a směňovaných nemovitostí včetně ceny. Budete též potřebovat znalecký posudek. Daň se platí jen jedna a to ve výši 3% z té nemovitosti, jejíž hodnota je buď podle dohody nebo podle znaleckého posudku vyšší. Tento způsob je jediný možný, i tak výhodný, protože daň odvádíte jen z jedné nemovitosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Může katastrální úřad odmítnout nevyužití předkupního práva jiným spoluvlastníkem?
- Spolumajitel nevyužil předkupního práva, katastr nemovitostí to odmítl kvůli formulaci
- Katastrálnímu úřadu vadí formulace spolumajitele "nevyužívám předkupního práva"

Chtěla bych se zeptat, zda má katastrální úřad právo odmítnout zrušit předkupní právo pro jistou osobu (odstupujícího dědice) na základě listiny, která vznikla při zápisu u notáře, kde je uvedená věta "Nevyužívám předkupního právo." Vadí jim slovo "nevyužívám". Není to tedy dosti výslovné vzdání se práva a má tedy katastrální úřad pravdu? Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Katastrální úřad zkoumá obsah listin, na základě kterých pak zápis provede nebo neprovede. V rámci této pravomoci pak provádí jakýsi jazykový výklad. Předkupní právo plyne ze zákona, nevyžaduje souhlas spoluvlastníků. Pokud tak některý ze spoluvlastníků nevyužívá své zákonné právo, je potřeba jasného a srozumitelného právního úkonu. Proto jim takové "nevyužití" nemusí připadat jako výslovné vzdání se, i když vy subjektivně to tak chápete.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je možné započítat do dědictví peníze za nájem rodiče v bytě dědice?

Matka bydlela v bytě mé sestry a nájem platila sestra na své jméno. Chci se zeptat jestli peníze vložené do fondu oprav na (dům, byt) mouhou být započítány do dědictví - spořila vlastně sestře. Jestli byla nějaká dohoda o placení nevím. Děkuji, Jitka
 
ODPOVĚĎ:
Takto poskytnuté prostředky do dědictví zahrnout nelze (§15 zákona o vlastnictví bytů). Fond oprav slouží k opravám společných prostor, ne jako forma spoření. Předmětem by mohly být v rámci vypořádání jako přeplatek nebo nedoplatek. Těžko by se však prokazovalo, že je hradila vaše matka, když byt je sestry a o případné dohodě nevíte.


PRÁCE-NEZAŘAZENÉ
- Má potencionální zaměstnavatel povinnost informovat o neúspěšném přijímacím pohovoru?
- Musí zaměstnavatel informovat potencionálního zaměstnance o neúspěšném přijímacím pohovoru?

Má zaměstnavatel (státní instituce, nikoliv soukromá firma) nějakou povinnost informovat mě o mém neúspěchu při přijímacím řízení na nové pracovní místo. Mám na mysli tu situaci, kdy se hlásím na volné pracovní místo ve státní sféře a např. nikdo se mi do 3 týdnů neozval. Děkuji. Karla
 
ODPOVĚĎ:
Takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví, nicméně jedná se o standardní postup.
Rozhodně však nic nezkazíte tím, pokud budete aktivní a sama je na výsledek zeptáte.


RŮZNÉ-NEZAŘAZENÉ
- Kde je možné požádat o kopii úmrtního listu
- Co dělat když bratr, sestra odmítá vydat úmrtní list rodiče
- Kde získat kopii úmrtního listu rodiče

Zemřela mi maminka a jsme 3 dědicové (já, sestra a bratr), nevím zda sepsala závět, ale platila jsem jí stavební a penzijní pojištění. Volala jsem ohledně stavebního spoření, to mi řekli, že je přemětem dědického řízení, smlouvu mám, takže to asi pan notář nějak bude řešit. Od penzijního pojištění bohužel nemám smlouvu, bratr uzamkl se sestrou její byt já mám jen výpis z loňského roku co mi dala, tak jsem volala na kontakt pojišťovny. Tam mi řekli, že potřebují ověřenou kopii úmrtního listu a že je tam pověřená osoba k výplatě. Sestra mi odmítla půjčit úmrtní list, a bych si mohla pořídit ověřenou kopii. Mám nárok si na matrice udělat kopii úmrtního listu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Ano, matrika zapisuje všechny údaje do knihy úmrtí a eviduje je navíc i v elektronické podobě, takže jsou schopni vystavit Vám na žádost vystavit duplikát úmrtního listu - ten bude pojišťovně taktéž postačovat.


RODINA-VÝŽIVNÉ
- Jak dlouho se musí platit výživné na manželku, manžela
- Doba placení alimentů, výživného na manželku, manžela

Můj přítel platí výživné na manželku z prvního manželství,už 15let. Chci se jen zeptat zda není nějaká časová lhůta po jakou dobu to musí platit.Má ještě další vyživovací povinost s druhého manželství a to na jedno dítě. Je mi jen divné,že na dítě výživné jednou skončí a na manželku ne. Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že rozvedený manžel, který není schopný se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Není zde při tom stanoven žádný limit, po jak dlouhou dobu po rozvodu může být toto výživné požadováno. Zákon o rodině přitom také stanoví, že nárok na výživné zanikne, pokud oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné od bývalého manžela zanikne také poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy. Pokud ale žádná z těchto situací nenastala, má Váš přítel povinnost platit výživné manželce z prvního manželství i nadále.


OBČAN-SMLOUVY
- Jak odstoupit od neexkluziní smlouvuvy s realitkou
- Odstoupení od neexkluzivní smlouvy s realitní kanceláří
- Délka výpovědní lhůty u neexkluzivní smlouvy s realitkou, realitní kanceláří

Na jaře-začátkem léta 2011 jsem uzavřela NEexkluzivní smlouvu s velice známou realitkou, smlouvu přečetla. Ale když jí přečetl známý, tak mě upozornil, že jí mám na rok, jejich minimální poplatek je 35.000 Kč (cena bytu 250.000 Kč), i když jsme byli domluveni na 20.000 Kč. Jediné co udělali je inzerát v internetu evidentně bez snahy by zaujal. S cenou šli pod domluvenou hodnotu, prohlídek inzerátu bylo málo a zájemce nevolal žádný. Písemně jsem chtěla výpovědět smlouvu, ale bylo mi odepsáno, že to nelze, když jí mám na rok. Odvolávají se na zákon, tak jsem myslela že třeba po 3 měsících od doručeni výpovědi by mohla nabýt účinnosti i přesto že oni nechtějí? Největší fígl je v tom že podle té krkolomné smlouvy mají dostat peníze, i když s prodejem nemají nic společného. Děkuji, Yvonna
 
ODPOVĚĎ:
Smlouvu lze jednostranně vypovědět jen tehdy, je-li uzavřena na dobu neurčitou a právě v tom případě se využije obecná tříměsíční výpovědní doba končící uplynutím kalendářního čtvrtletí (viz. §582 obč. zákoníku). Smlouva uzavřena na dobu určitou zaniká např. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou apod.
Napříště nepodepisujte žádnou smlouvu, s jejímž obsahem i jen v části nesouhlasíte.


FINANCE-DANĚ
- Musí běžný občan platit daň z příjmu když prodává své movité věci?
- Prodej mobiliáře občanem a placení daně z příjmu fyzických osob

Prodala jsem nějaké nářadí a věci které již nebudeme jako důchodci potřebovat (motorová pila, sekačky, nářadí na zahradu atd.) za 60.000 Kč. Jsme oba s manželem důchodci. Nevím, zda mám platit z tohoto příjmu za prodej nářadí nějakou daň. Děkuji, Radana
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o dani z příjmu, konkrétně podle §4 odst. 1 písm. c), jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Pokud se tedy jedná o jednorázovou činnost, daň platit nemusíte.


RODINA-SJM
- Co patří do společného jmění manželů SJM

Co všechno patří do SJM - zejména, zda sem patří stavba, realizovaná na majetku v mém vlastnictví, kdy jsme ovšem za manželství vystavěli ze stodoly obytné prostory - se stavebním povolením i kolaudací na moje jméno, byť většinově z peněz mých rodičů. Patří do SJM mé podíly na nemovitostech, převedených na mě za života rodičů během mého manželství? Děkuji, Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Co tvoří společné jmění manželů SJM, upravuje §143 obč. zákoníku. Jedná se o majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného např. dědictvím nebo darem, který je naopak je výlučném vlastnictví manžela. Je-li tato podmínka splněna a není-li dán zákonný či smluvní důvod vyloučení určitého majetku z předmětu SJM, platí, že vše co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý.
Pokud jste prováděli opravy na vašem výlučném majetku, zůstává nadále ve vašem majetku; manželka by pak v případě vypořádání měla nárok na úhradu toho, co z vašeho společného majetku bylo vynaloženo na váš osobní. Pokud došlo k větší změně, pak je nemovitosti v SJM.
Pokud vám bylo darováno (jen vám a ne i manželce), jedná se o váš výlučný majetek. Pokud došlo k úplatnému převodu, spadají podíly do SJM.
O společném jmění manželů či předmanželských smlouvách se dozvíte více zde.OBČAN-EXEKUCE
- Jak zjistit zda je družstvo v exekuci
- Kde zjistit zda je na družstvo vedena exekuce, exekuční řízení
- Exekuce na družstvo

Chtěla bych si koupit koupit družstevní byt. A po zaplacení, aby byl převeveden do osobního vlastnictví. Kde si mohu zjistit, že na družstvo není vedena exekuce. Jak mám postupovat? Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Exekuci uvalenou na bytové družstvo lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví v části C jsou uvedena některá omezení vlastnického práva (např. i exekuce). Výpis můžete získat na katastru nebo na kontaktních místech Czech pointu. U výpisu podle listu vlastnictví musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, u výpisu podle seznamu nemovitostí musíte znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo číslo popisné. V okleštěné verzi můžete do katastru nahlížet i na webových stránkách www.cuzk.cz .


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Předkupní právo u dědiců
- Uplatnění předkupního práva u dědiců zemřelého spolumajitele (zůstavitele)
- Jak zjistit dědice, spoluvlastníka nemovitosti bydlícího v zahraničí

Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při uplatnění předkupního práva, když spolupodílníkem je zesnulý (zemřel v roce 2005 a měl bydliště v ČR). Ten je mým strýcem. Měl 2 nezletilé dcery (neznám jejich tvalý pobyt). Dědické řízení proběhlo v ČR, notáře jsem informovala o rozsudku slovenského soudu, že je vlastníkem 1/4 nemovitosti na Slovensku. Bohužel v té době nebyl zapsán do katastru nemovitostí. Teprve až v roce 2003 byl zapsán jako podílový spoluvlastník do katastru. Nyní chci svou část prodat. Proto potřebuji oslovit spoluvlastníky. Zaslala jsem dotaz na českého notáře. Ten mi sdělil jména oprávněných dědiců a odkázal mne na slovenský soud. Nyní jsem zaslala dotaz slovenskému soudu a připojila ofocenou kopii úmrtního listu zemřelého strýce. Obsahem dotazu byla poptávka po jméně určeného soudního komisaře ve věci dědického řízení. Zatím jsem nedostala odpověď. Oprávnění dědicové dědili už z jiného státu, jak proběhlo dědictví na území ČR netuším. Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Nezbývá, než se jakýmkoliv způsobem (z katastru nemovitostí, dotazem na soudu, dotazem u soudního komisaře) pokusit zjistit nové spoluvlastníky. Minimálně z katastru nemovitostí byste měla zjistit jejich jména a adresu (informace lze nalézt i na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz . Následně pak učiňte písemnou nabídku na případné uplatnění předkupního práva s uvedením kupní ceny, za kterou hodláte nemovitost prodat.


OBČAN-NÁHRADA ŠKODY
- Je za škodu způsobenou nezletilým adoptovaným dítětem odpovědný adoptující rodič
- Adoptované dítě dostalo pokutu MHD - hradí ji adoptující rodič nebo ne?
- Adoptované dítě uteklo z výchovného ústavu, kdo hradí škody které na útěku udělalo

Mám v nezrušitelné adopci syna, kterému je nyní 16 a půl roku. Pro problémové chování byl dán na jaře 2011 do výchovného ústavu. V září 2011 utekl a je stále na útěku. V říjnu 2011 mi vykradl byt a je ještě stíhán pro jinou majetkovou trestnou činnost. Proto jsem se odstěhovala ze společného bydliště a majitelka domu syna odhlásila z trvalého bydliště, takže má od prosince 2011 trvalé bydliště na městském úřadu. Na starém bydlišti mám jen schránku. Teď tam přišel obyčejný dopis na syna (upomínka) že jel v listopadu 2011 bez označené jízdenky.
Chci se zeptat, zda jsem povinna z důvodu jeho neplnoletosti hradit nějaké upomínky či jiné náklady spojené s jeho trestními činy. Výchovnéhmu ústavu stále platím sjednané poplatky. Děkuji, Pavlína
 
ODPOVĚĎ:
Taková povinnost stíhá jen vašeho syna, nikoli vás jako jeho zástupce. Je však třeba upozornit ho na co nejbližší uhrazení, aby se tak vyhnul případným dalším, daleko vyšším výdajům, než je samotná úhrada pokuty (náklady nalézacího řízení, případně náklady exekuce).


OBCHOD-OBCHODNÍ VZTAHY
- Může majitel eshopu požadovat náhradu nákladů pokud zákazník nepřevezme balíček?
- Zákazník nepřevzal balíček, objednávku - může prodejce požadovat náhradu nákladů?

Provozuji eshop, chci se zeptat zda mohu po zákazníkovi, který učiní závaznou objednávku požadovat náklady na dopravu zboží (poštovné a balné) v případě, že zásilku nepřevezme a ta se mi vrátí. V obchodních podmínkách eshopu mám toto uvedeno a odesláním objednávky dává zákazních souhlas s obchodními podmínkami. Pokud mohu pohledávku vymáhat, jak mám postupovat? Děkuji, Igor
 
ODPOVĚĎ:
Pokud máte tuto jakousi náhradu škody zavedenou v obchodních podmínkách eshopu, se kterými se (potencionální) zákazník může při uzavírání smlouvy seznámit, pak máte právo ji požadovat. Samotné vymáhání je pak složitější. Můžete se pokusit kontaktovat zákazníka (např. emailem) a odkázat ho na obchodní podmínky. Nejzazší cesta je soudní, kterou je však s ohledem na výši škody třeba zvážit.


OBČAN-BYDLENÍ
- Může bytové družstvo chtít poplatek za svolení nájmu cizí osoby v bytě?
- Jednorázový poplatek bytovému družstvu za pronájem bytu družstevníka cizí osobě
- Mohou stanovy družsta přikázat administrativní poplatek za projnájem družstevního bytu?

Koupil jsem si družstevní byt v Neratovicích a mám tak členský podíl družstva. Do doby, než se do bytu přestěhuji, jsem byt pronajal. Bytové družstvo však po mě vyžaduje 5000,-Kč za umožnění pronájmu a při případné změně nájemníka dalších 5000,-Kč. Prý je to dle stanov družstva. Dle mého názoru nemá družstvo na vybírání této sumy právo. Prosím Vás o odpověď.
Děkuji, Vendelín
 
ODPOVĚĎ:
Ano, v tomto případě se skutečně postupuje dle stanov družstva. Družstvo je oprávněno požadovat poplatek za to, že bude družstevní byt pronajat cizí osobě, nedružstevníkovi.


OBČAN-BYDLENÍ
- Nájemník nepodepsal dodatek o zvýšení nájmu - jak postupovat
- Co dělat když nájemce nepodepsal dohodu o zvýšení nájemného
- Rozhodnutí soudu o zvýšení nájemného

V listopadu 2011 jsme nájemci písemně zaslali dva Dodatky smlouvy o nájmu bytu, týkající se zvýšení nájmu od 1.3.2012. Prosím pěkně poradíte, co dělat v případě, že nájemce s námi nekomunikuje a podepsanou smlouvu nezaslal zpět. Děkuji, Milena
 
ODPOVĚĎ:
Nesdělí-li nájemce pronajímateli písemně do dvou měsíců od doručení návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o určení nájemného, které je v místě a čase obvyklé. Výši nájemného soud určí ke dni podání návrhu soudu." Tímto postupem můžete navýšit nájemné až na tržní hodnotu, pokud se tedy Váš dům nachází v oblasti, kdejž došlo k deregulaci nájemného.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak naložit s majetkem aby po smrti neměli dědici náročné dědické řízení
- Jak usnadnit dědické řízení budoucím dědicům
- Jak naložit s majetkem za života aby bylo dědické řízení bezproblémové

Jak mám optimálně zabezpečit svůj movitý a nemovitý majetek pro případ úmrtí. Žiji sám. Jediná dcera a nezletilá vnoučata žijí v USA. V případě mého skonu by nemohla bezprostředně přijet a vypořádat moje záležitosti (byt, věci v něm, nájemné, pojistky apod.). Obava z vykradení, exekuce apod. Děkuji, Ctirad
 
ODPOVĚĎ:
Movité i nemovité věci můžete ještě za života darovat (bezúplatně), popř. je můžete prodat (úplatně); u nemovitostí však vždy písemnou formou se zápisem do katastru nemovitostí, aby i právně došlo ke změně vlastníka. V takto převedené nemovitosti si pak můžete zřídit doživotní právo užívání (opět se zápisem do katastru). Pokud totiž zůstavitel nezanechal majetek, soud dědické řízení zastaví. Můžete též navštívit (jedno kterého) notáře se žádostí o sepsání závěti, aby pak následně dědické řízení mohlo proběhnout v poklidu. Jelikož máte jen jednu dceru, je pouze ona neopomenutelným dědicem a závěť by tak neměl kdo napadnout z hlediska neplatnosti.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Jak má postupovat dědic který nebyl vůbec notářem o dědickém řízení
- Dědic nevěděl o děcickém řízení, které bylo uzavřené - jak postupovat?
- Lhůta na promlčení dědictví, vydání dědického podílu
- Promlčecí lhůta u dědictví
- Jak zístkat dědický spis o dědickém řízení
- Kde může opomenutý dědic požádat o spis o uzavřeném dědickém řízení

V roce 2007 proběhlo dědické řízení po mém otci, kterého jsem se nezúčastnil, ani jsem nikomu nedával plnou moc. Domnívám se, že jsem mohl být podvodně z tohoto jednání vyloučen. I když asi promlčecí lhůta již uplynula, je možné někde požádat o záznam z tohoto dědického řízení? Kde a co k tomu potřebuji? Děkuji, Svatopluk
 
ODPOVĚĎ:
Právo na vydání dědictví se promlčuje v obecné tříleté promlčecí době. Ta běží od právní moci rozhodnutí o skončení dědického řízení (§101 a 105 obč. zákoníku). Vlastnické právo se nepromlčuje, u dědického práva se tak jedná o výjimku.
Pokud víte, kde váš otec měl bydliště v okamžiku smrti, zkuste kontaktovat takto příslušný okresní soud. Právo nahlížet do spisu sice mají jen účastníci a jejich zástupci, mohl byste však prokázat právní zájem nebo vážné důvody, na základě kterých by vám takové povolení mohl dát předseda senátu. S sebou si určitě vezměte průkaz totožnosti, popř. i rodný list.


OBČAN-DĚDICTVÍ
- Je notář povinen zjistit majetek zemřelého zůstavitele?
- Musí zjistit majetek zemřelého neboštíka notář nebo dědici?
- Kdo musí zjistit jaký majetek vlastnil zemřelý zůstavitel?

Po úmrtí mého otce mi otcova přítelkyně sdělila, že existuje vkladní knížka o obnosu cca 260 000Kč. Žádnou takovou vkladní knížku jsem nenašla. Notář mi na to řekl, abych obvolala banky, které vedou vkladní knížky a tam se zeptala. Je takové jednání ze strany notáře pochybné? Dále pak moje příbuzná mi říkala, že notář chce čestné prohlášení o tom, že vkladní knížka existuje, aby jí mohl začít hledat, ale že moje čestné prohlášení mu nestačí. Když jsem se pak notáře ptala, řekl mi, že toto nikdy neřekl. Vzhledem k tomu, že sám po mnně chtěl, abych obvolala banky, je z mého pohledu už ale tak nedůvěryhodný. Děkuji, Alexandra
 
ODPOVĚĎ:
Předmět dědického řízení by měl zjišťovat zejména notář ve spolupráci s různými orgány a institucemi, stejně tak v součinnosti s okruhem možných dědiců. V předběžném šetření si zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů. Nesouhlasíte-li s jeho činností, můžete podat stížnost k Notářské komoře.


OBČAN-EXEKUCE, ZÁSTAVA
- Jak zrušit zástavní právo smluvní
- Zrušení zástavního práva smluvního na byt, dům, nemovitost
- Co znamená akcesorická povaha při zániku zástavního práva smluvního

Potřebovala bych poradit se "Zástavním právem smluvním". Vlastním rodinný domek po rodičích - na kterém je zástavní právo smluvní. Jedná se o historickou záležitost, domek byl splacen v roce 1965, původní majitelka domku zemřela někdy v roce 1966 (bez přímých dědiců). Bohužel otec po uhrazení všech splátek nenechal provést změnu V katastru nemovitostí. Doklady o zaplacení nemáme, protože se splátky předávaly do kampeličky. Jak docílit zrušení zástavního práva smluvního?
Děkuji, Pavla
 
ODPOVĚĎ:
Zástavní právo zaniká díky akcesorické povaze, neboli zánikem pohledávky (pro vyznačení v katastru se třeba listiny prokazující její zánik). Zástavní právo zaniká též vzdáním se zástavního práva jednostranným právním úkonem nebo písemnou smlouvou či uplynutím doby.
Pokud jste ještě nekontaktovali katastr nemovitostí, učiňte tak a zeptejte se jich na případně další možnosti a podrobnosti.


OBČAN-VLASTNICTVÍ
- Kdo rozhoduje o opravách u bytu, domu ve spoluvlastnictví?
- Jak se rozhoduje o opravách, rekonstrukcích u nemovitosti ve spoluvlastnictví?
OBČAN-BEZDŮVODNÉ OBOHACENÍ
- Spoluvlastník bydlí v celém domě a tak se bezdůvodně obohacuje
- Bezdůvodné obohacení při obývání celé nemovitosti ve spouvlastnictví

Vlastním 1/4 domu (kde nebydlím), sourozenec se se mnou nechce vypořádat (odkoupit moji 1/4), že na to nemá. Dům užívá jen on. Naopak podal ma mne žalobu na vymáhání financí za opravy. Zjistil jsem, že ty údajné opravy jsou vybudování dvou dalších koupelen a WC, protože chce dům promajímat několika lidem. Má šanci uspět u soudu s vymáháním financí na opravy společné nemovitosti? Bude soudní znalec rozlišovat, co bylo nutné a co ne? Děkuji, Pavel
 
ODPOVĚĎ:
Spoluvlastnictví v sobě skrývá práva i povinnosti. Výše spoluvlastnického podílu vyjadřuje míru, jakou se podílí např. při hlasování, při rozvrhu výnosů a nákladů, při rozdělení společné věci. Pokud spoluvlastník užívá společnou věc nad rozsah svého spoluvlastnického podílu, vzniká tím bezdůvodné obohacení (musí poskytnout peněžitou náhradu). Menšinový spoluvlastník se může bránit, pokud byl přehlasován, a zvrátit tak rozhodnutí většinového soudní cestou. K tomu je však třeba navrhovat a schválit nějakou důležitou změnu společné věci. Mezi takovou podstatnou změnu však nepatří rozhodnutí o tom, komu bude nemovitost pronajata.
Pokud byste už nechtěl věc spoluvlastnit, můžete podat soudu návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.
V zahraničí jsem dostal celkem kvalitní kopii hodinek značky Rolex. Nepotřebuji je, tak mě napadlo je prodat

prostřednictvím inzerátu. Nejsem si ale jistý, jestli to není trestné.
Děkuji, Zdeněk
 
ODPOVĚĎ:
Pokud chcete prodávat "kopii" tedy něco, co se tváří jako originál, není to originál a až při detailním odborném

posouzení lze zjistit, že to není originál, dopustíte se porušování práv duševního vlastnictví (ochranná známka, patent

firmy apod.) a takový postup Vám rozhodně nedoporučuji, protože je trestný.

Nedoporučuji Vám ani prodávat kopii, sice kupujícího neuvedete v omyl, ale porušení práv duševního vlastnictví bude zcela

stejné.
Soused si instaloval kameru, která smeřuje na můj rodinný dům a zahradu a tudíž se domnívám že jde o neoprávněný

monitoring, což by dle mého názoru mohlo odpovídat zákonu dle § 101/2000Sb o ochraně osobních údajů - hlava VII § 44 a

konkrétně v tomto případě odst.2 písm. a) písm. e), písm. g), písm. i)

a dle zákona 101/2000 Sb hlava VII § 44 odst 3. - Fyzická osoba se jako správce nebo zpracovatel dopustí přestupku tím,

že při zpracování osobních údajů některým ze způsobů a za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do výše 1 000 000

Kč.
Otázka zní,zdali je tato má úvaha správná a zda-li tímto způsobem mohu uplatnit svá osobní práva? Co vše by měla

obsahovat občanskoprávní žaloba a zdali je na mé straně prokázat v důkazním řízení jeho monitoring a jakým způsobem.

Nemůžu totiž vědět zdali si mě soused nahrává nebo jen monitoruje online.
Děkuji, Jana
 
ODPOVĚĎ:
doporučuji pořídit fotografie kamerového zařízení, příp. videonahrávku, pokud je kamerové zařízení pohyblivé.

Zároveň se obraťte na úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o poskytnutí informace, zda je Váš soused registrovaným

správcem kamerového systému a pokud ano, za jakým účelem. Pokud informace bude negativní - tedy soused nebude

registrovaným správcem, podejte na úřad podnět k prošetření.

Pokud kamerové zařízení zabýrá prostory, které jsou výhradně Vaše (tedy nikoliv příjezdovou cestu souseda a roh Vašeho

pozemku) dochází k narušení práva ochrany osobnosti uvedené v § 11 a násl. občanského zákoníku. Monitoring nejste schopná

předložit a stejně tak jiné důkazy podporující Vaše tvrzení, proto žalobu podejte až budete mít výsledky šetření z úřadu.


Jaká daň se nás bude týkat, respektive jak to udělat pro nás daňově co nejvýhodněji, v následujícím případě: Má matka je

majitelkou bytu v OV 1+1. Já s manželkou jsme majiteli bytu v OV 3+1. Chtěli bychom provést bezúplatnou výměnu obou bytů,

nikdo nikomu nic platit nebude (cenu bytů vzhledem k lokaci a stavu odhaduji přibližně stejnou). Nic neprobíhá pod tlakem

nebo za vyostřených vztahů, tzn. je vzájemná důvěra i pro převod jiným způsobem, např. darování jedním a posléze druhým

směrem. Jde nám jen o to, abychom neplatili naprosto zbytečných 40 tisíc. Děkuji, Miloš
 
ODPOVĚĎ:
Tuto výměnu (bohužel) musíte zdanit v rámci daně z převodu nemovitostí (§ 8 a násl. zák. č. 357/1992 Sb.). Je třeba

sepsat směnnou smlouvou s přesnou identifikací smluvních stran a směňovaných nemovitostí včetně ceny. Budete též

potřebovat znalecký posudek. Daň se platí jen jedna a to ve výši 3% z té nemovitosti, jejíž hodnota je buď podle dohody

nebo podle znaleckého posudku vyšší. Tento způsob je jediný možný, i tak výhodný, protože daň odvádíte jen z jedné

nemovitosti.

Vlastním s přítelem ip nemovitosti zatíženou dluhem.V současné době mi přítel chce darovat svou polovinu nemovitosti a

budu za něho přebírat i polovinu dluhu vůči bance.Dan budu platit z rozdílu ceny a dluhu jak mi bylo řečeno.Já za přítele

již tři roky platím bance i za něho splátku dluhu -cca 150000 Kč. Mohu si tuto částku přičíst k jeho polovině dluhu a

jakým způsobem? Děkuji, Veronika
 
ODPOVĚĎ:
Takové vypořádání bych doporučovala provést jen mezi vámi a přítelem, tedy písemnou smlouvu, ve které se vám zaváže

uhradit danou částku. Ve vztahu k bance to by to šlo poměrně těžko, protože byste jim měla hradit méně, než jim skutečně

náleží. Pokud by na to banka přistoupila, mohla byste převzít jen část dluhu vašeho přítele, i když on by na vás převedl

celou svoji polovinu.


Chtěla bych se zeptat, zda má katastrální úřad právo odmítnout zrušit předkupní právo pro jistou osobu (odstupujícího

dědice) na základě listiny, která vznikla při zápisu u notáře, kde je uvedená věta "Nevyužívám předkupního právo." Vadí

jim slovo nevyužívám. Není to tedy dosti výslovné vzdání se práva a má tedy katastrální úřad pravdu? Děkuji, Ilona
 
ODPOVĚĎ:
Katastrální úřad zkoumá obsah listin, na základě kterých pak zápis provede nebo neprovede. V rámci této pravomoci pak

provádí jakýsi jazykový výklad. Předkupní právo plyne ze zákona, nevyžaduje souhlas spoluvlastníků. Pokud tak některý ze

spoluvlastníků nevyužívá své zákonné právo, je potřeba jasného a srozumitelného právního úkonu. Proto jim takové

"nevyužití" nemusí připadat jako výslovné vzdání se, i když vy subjektivně to tak chápete.


Matka bydlela v bytě mé sestry a nájem platila na své jméno. Chci se zeptat jestli peníze vložené do fondu oprav na (dům,

byt) mouhou být započítány do dědictví - spořila vlastně sestře. Jestli byla nějaká dohoda o placení nevím. Děkuji, Jitka
 
ODPOVĚĎ:
Takto poskytnuté prostředky do dědictví zahrnout nelze (§15 zákona o vlastnictví bytů). Fond oprav slouží k opravám

společných prostor, ne jako forma spoření. Předmětem by mohly být v rámci vypořádání jako přeplatek nebo nedoplatek.

Těžko by se však prokazovalo, že je hradila vaše matka, když byt je sestry a o případné dohodě nevíte.

Má zaměstnavatel (státní instituce, nikoliv soukromá firma) nějakou povinnost informovat mě o mém neúspěchu při

přijímacím řízení na nové pracovní místo. Mám na mysli tu situaci, kdy se hlásím na volné pracovní místo ve státní sféře

a např. nikdo se mi do 3 týdnů neozval. Děkuji. Karla
 
ODPOVĚĎ:
Takovou povinnost žádný právní předpis nestanoví, nicméně jedná se o standardní postup. Rozhodně však nic nezkazíte tím,

pokud budete aktivní a sama je na výsledek zeptáte.


Chtěla bych se zeptat.Může soudní znalec nemovitostí udělat nový znalecký posudek se starého čtyři roky? Aniž by se na

nemovitost
byl osobně podívat? Pokud je postup odhadce závadný, kam je možné na něj poslat stížnost? Děkuji, Simona
 
ODPOVĚĎ:
Takový postup není standardní. Na znalce můžete podat stížnost k orgánu, který znalce jmenoval. Znalce jmenuje ministr

spravedlnosti nebo předseda krajského soudu.Zemřela mi maminka a jsme 3 dědicové (já, sestra a bratr), nevím zda sepsala závět,ale platila jsem jí stavební a

penzijní pojištění.Volala jsem ohledně stavebního spoření, to mi řekli, že je přemětem dědického řízení,smlouvu mám,

takže to asi pan notář. nějak bude řešit.Od penzijního pojištění bohužel nemám smlouvu, bratr uzamkl se sestrou její byt

já mám jen výpis z loňského roku co mi dala, tak jsem volala na kontakt pojišťovny, tam mi řekli, že potřebují ověřenou

kopii úmrtního listu a že je tam pověřená osoba k výplatě. Sestra mi odmítla půjčit úmrtní list, a bych si mohla pořídit

ověřenou kopii.Mám nárok si na matrice udělat kopii úmrtního listu? Děkuji, Gabriela
 
ODPOVĚĎ:
Ano, matrika zapisuje všechny údaje do knihy úmrtí a eviduje je navíc i v elektronické podobě, takže jsou schopni

vystavit Vám na žádost vystavit duplikát úmrtního listu - ten bude pojišťovně taktéž postačovat.

Můj přítel platí výživné na manželku s prvního manželství,už 15let. Chci se jen zeptat zda není nějaká časová lhůta po

jakou dobu to musí platit.Má ještě další vyživovací povinost s druhého manželství a to na jedno dítě. Je mi jen divné,že

na dítě výživné jednou skončí a na manželku ne. Děkuji, Dana
 
ODPOVĚĎ:
Zákon o rodině stanoví, že rozvedený manžel, který není schopný se sám živit, může žádat od bývalého manžela, aby mu

přispíval na přiměřenou výživu podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Není zde při tom stanoven žádný

limit, po jak dlouhou dobu po rozvodu může být toto výživné požadováno. Zákon o rodině přitom také stanoví, že nárok na

výživné zanikne, pokud oprávněný manžel uzavře nové manželství nebo povinný manžel zemře. Právo na výživné od bývalého

manžela zanikne také poskytnutím jednorázové částky na základě písemné smlouvy. Pokud ale žádná z těchto situací

nenastala, má Váš přítel povinnost platit výživné manželce z prvního manželství i nadále.Na jaře-začátkem léta jsem uzavřela NEexkluzivní smlouvu s velice známou realitkou, smlouvu přečetla. Ale když jí přečetl

známí, tak mě upozornil, že jí mám na rok(přece nebudu prodávat byt tak dlouho)a jejich minimální poplatek je 35 tis.

(cena bytu 250tis.), i když jsme byli domluveni na 20 000. Jediné co udělali je inzerát v internetu evidentně bez snahy

aby zaujal, taky s cenou šli pod domluvenou hodnotu, prohlídek inzerátu bylo hodně málo a zájemce nevolal žádný. Písemně

jsem chtěla výpovědět smlouvu, ale bylo mi odepsáno, že to nejde když jí mám na rok. Odvolávají se na zákon, tak jsem

myslela že třeba po 3 měsicích od doručeni výpovědi by mohla nabýt účinnosti i přesto že oni nechtěji? Největší figl je v

tom že podle té krkolomné smlouvy mají dostat peníze i když s prodejem nemají nic společného! Děkuji, Yvonna
 
ODPOVĚĎ:
Smlouvu lze jednostranně vypovědět jen tehdy, je-li uzavřena na dobu neurčitou a právě v tom případě se využije obecná

tříměsíční výpovědní doba končící uplynutím kalendářního čtvrtletí (viz. §582 obč. zákoníku). Smlouva uzavřena na dobu

určitou zaniká např. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, dohodou apod.
Napříště nepodepisujte žádnou smlouvu, s jejímž obsahem i jen v části nesouhlasíte.

Prodala jsem nějaké nářadí a věci které již nebudeme jako důchodci potřebovat (motorová pila, sekačky, nářadí na zahradu

atd.) za 60.000 Kč. Jsme oba s manželem důchodci. Nevím,zda mám platit z tohoto příjmu za prodej nářadí nějakou daň.

Děkuji, Radana
 
ODPOVĚĎ:
Podle zákona o dani z příjmu, konkrétně podle §4 odst. 1 písm. c), jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých

věcí. Pokud se tedy jedná o jednorázovou činnost, daň platit nemusíte.


Co všechno patří do SJM - zejména, zda sem patří stavba, realizovaná na majetku v mém vlastnictví, kdy jsme ovšem za

manželství vystavěli ze stodoly obytné prostory - se stavebním povolením i kolaudací na moje jméno, byť většinově z peněz

mých rodičů. Patří do SJM mé podíly na nemovitostech, převedených na mě za života rodičů během mého manželství? Děkuji,

Ivoš
 
ODPOVĚĎ:
Co tvoří SJM, upravuje §143 obč. zákoníku. Jedná se o majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za

trvání manželství, s výjimkou majetku získaného např. dědictvím nebo darem, který je naopak je výlučném vlastnictví

manžela. Je-li tato podmínka splněna a není-li dán zákonný či smluvní důvod vyloučení určitého majetku z předmětu SJM,

platí, že vše co nabývá jeden manžel, nabývá současně i manžel druhý.
Pokud jste prováděli opravy na vašem výlučném majetku, zůstává nadále ve vašem majetku; manželka by pak v případě

vypořádání měla nárok na úhradu toho, co z vašeho společného majetku bylo vynaloženo na váš osobní. Pokud došlo k větší

změně, pak je nemovitosti v SJM.
Pokud vám bylo darováno (jen vám a ne i manželce), jedná se o váš výlučný majetek. Pokud došlo k úplatnému převodu,

spadají podíly do SJM.


Chtěla bych si koupit koupit družstevní byt. A po zaplacení, aby byl převeveden do osobního vlastnictví. Kde si mohu

zjistit, že na družstvo není vedena exekuce. Jak mám postupovat? Děkuji, Tereza
 
ODPOVĚĎ:
Exekuci uvalenou na bytové družstvo lze zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Na listu vlastnictví v části C jsou

uvedena některá omezení vlastnického práva (např. i exekuce). Výpis můžete získat na katastru nebo na kontaktních místech

Czech pointu. U výpisu podle listu vlastnictví musíte znát katastrální území a číslo listu vlastnictví, u výpisu podle

seznamu nemovitostí musíte znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti nebo číslo popisné. V

okleštěné verzi můžete do katastru nahlížet i na webových stránkách www.cuzk.cz .


Chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat při uplatnění předkupního práva, když spolupodílníkem je zesnulý(zemřel v roce

2005 a měl bydliště v ČR). Ten je mým strýcem. Měl 2 nezletilé dcery (neznám jejich tvalý pobyt). Dědické řízení proběhlo

v ČR, notáře jsem informovala o rozsudku slovenského soudu, že je vlastníkem 1/4 nemovitosti na Slovensku. Bohužel v té

době nebyl zapsán do katastru nemovitostí. Teprve až v roce 2003 byl zapsán jako podílový spoluvlastník do katastru. Nyní

chci svou část prodat. Proto potřebuji oslovit spoluvlastníky. Zaslala jsem dotaz na českého notáře. Ten mi sdělil jména

oprávněných dědiců a odkázal mne na slovenský soud. Nyní jsem zaslala dotaz slovenskému soudu a připojila ofocenou kopii

úmrtního listu zemřelého strýce. Obsahem dotazu byla poptávka po jméně určeného soudního komisaře ve věci dědického

řízení. Zatím jsem nedostala odpověď. Oprávnění dědicové dědili už z jiného státu, jak proběhlo dědictví na území ČR

netuším. Děkuji, Olga
 
ODPOVĚĎ:
Nezbývá, než se jakýmkoliv způsobem (z katastru nemovitostí, dotazem na soudu, dotazem u soudního komisaře) pokusit

zjistit nové spoluvlastníky. Minimálně z katastru nemovitostí byste měla zjistit jejich jména a adresu (informace lze

nalézt i na internetových stránkách www.nahlizenidokn.cuzk.cz. Následně pak učiňte písemnou nabídku na případné uplatnění

předkupního práva s uvedením kupní ceny, za kterou hodláte nemovitost prodat.


Mám v nezrušitelné adopci syna, kterému je nyní 16 a půl roku. Pro problém.chování byl dán na jaře 2011 do vých.ústavu. V

září 2011 utekl a je stále na útělu. V říjnu mi vykradl byt a je ještě stíhán pro jinou majetkovou trest. činnost. Proto

jsem se odstěhovala ze společného bydliště a majitelka domu syna odhlásila z trv.bydliště, takže má od prosince 2011 trv.

bydliště na městském úřadu.Na starém bydlišti mám jen schránku.Teď tam přišel obyč.dopis na syna(upomínka) že jel v

listopadu 2011 bez označené jízdenky.
Chci se zeptat, zda jsem povinna z důvodu jeho neplnoletosti hradit nějaké upomínky či jiné náklady spojené s jeho

trestními činy.
Výchovnéhmu ústavu stále platím sjednané poplatky. Děkuji, Pavlína
 
ODPOVĚĎ:
Taková povinnost stíhá jen vašeho syna, nikoli vás jako jeho zástupce. Je však třeba upozornit ho na co nejbližší

uhrazení, aby se tak vyhnul případným dalším, daleko vyšším výdajům, než je samotná úhrada pokuty (náklady nalézacího

řízení, případně náklady exekuce).

Provozuji eshop, chci se zeptat zda mohu po zákazníkovi, který učiní závaznou objednávku požadovat náklady na dopravu

zboží (poštovné a balné) v případě, že zásilku nepřevezme a ta se mi vrátí. V obchodních podmínkách eshopu mám toto

uvedeno a odesláním objednávky dává zákazních souhlas s obchodními podmínkami. Pokud mohu pohledávku vymáhat, jak mám

postupovat? Děkuji, Igor
 
ODPOVĚĎ:
Pokud máte tuto jakousi náhradu škody zavedenou v obchodních podmínkách e-shopu, se kterými se (potencionální) zákazník

může při uzavírání smlouvy seznámit, pak máte právo ji požadovat. Samotné vymáhání je pak složitější. Můžete se pokusit

kontaktovat zákazníka (např. emailem) a odkázat ho na obchodní podmínky. Nejzazší cesta je soudní, kterou je však s

ohledem na výši škody třeba zvážit.