Počet stránek ve webu: 40.611

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Prosím o vysvětlení následujícího:
1. Rok 2017 při kontrole nadýchal - zákaz řízení na 1 rok.
2. Rok 2018 chyceni při řízení - zákaz řízení do roku 2021.

3. Rok 2019 září chyceni při řízení - veřejné práce a podmínka.
4. Rok 2019 říjen chyceni při řízení - odsouzení odnětí svobody do věznice s ostrahou.
V lednu 2020 proběhl soud v Praze o přezkoumání podmínky, ve které bylo zohledněno maření z R. 2019 říjen, že tedy podmínku porušil, ale soud mu odnětí odložil a dal mu dohled probačního pracovníka. V únoru proběhl soud v Jihlavě (kvůli poslednímu maření říjen 2019, protože byl chycen v Jihlavě) a bylo doručeno rozhodnutí o odnětí svobody do věznice s ostrahou. Můj dotaz: Jak může jeden soud (v Praze) vydat rozhodnutí o prospěšných pracích a dohled probačního pracovníka (soud bral v potaz vše co se doposud stalo) a jiný soud (v Jihlavě) shrnout všechny ty činy co se staly a vydat rozhodnutí o odnětí svobody? Odnětí svobody je vůbec nejhorší trest, nechápu jak může dostat tento trest a i prospěšné práce a dohled, za stejné provinění. Moc děkuji za odpověď.

 

ODPOVĚĎ:
Pražský soud rozhodoval o podmíněném trestu (přezkum toho, zda obviněný splňuje uložené podmínky či nikoliv), ale nebyl oprávněn rozhodnout o posledním jednání, jelikož to bylo spácháno v Jihlavě a tudíž pražský soud nebyl příslušný rozhodovat o skutku, který se stal mimo jeho obvod. Jihlavský soud také je oprávněn rozhodnout o tom, zda opravdu došlo ke spáchání trestného činu při řízení v jeho obvodu, toto nemůže stanovit pražský soud. Tudíž pražský soud nemůže ani při posuzování podmínky určit, že poslední řízení v Jihlavě bylo trestným činem.
Jihlavský soud naopak již vycházel ze všech dřívějších rozhodnutí, tudíž kromě toho, že zohledňoval předchozí odsouzení obviněného (o kterých bylo rozhodnuto soudem - rozsudkem), byl oprávněn k těmto předchozím odsouzením "připočítat" i poslední neoprávněné řízení a uložit vzhledem k tomu přísnější trest, tj. a to i nepodmíněný výkon trestu odnětí svobody.
"Podmínka" je podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody, tj. obviněnému se uloží omezení a různé opatření, které pokud nedodržuje, mohou být změněny na nepodmíněný trest odnětí svobody.