Počet stránek ve webu: 42.413

1 1 1 1 1 Hodnocení 5.00 (1 hlas)

Jedná se o spor se sousedem, který bych stručně popsala takto. Bydlím v řadovém domku, který je v osobním vlastnictví. Z jedné strany k němu patří malá předzahrádka, též v osobním vlastnictví. Z druhé strany je společný pozemek, v katastru je myslím zapsaný jako majetek města nebo SVJ.

Nepsaným pravidlem pro společný pozemek je, že jako majitelé bytových jednotek sázíme květiny, stromy, případně i zeleninu na "svou" část, tedy jakýsi pruh pozemku odpovídající šíři příslušného domku/bytové jednotky. Soused si zde založil zeleninový záhon, který zryl, osil a záleží mu na něm. V lokalitě máme také poměrně hodně majitelů domácích mazlíčků, psů i koček. A tím se dostávám k podstatě problému. Cesty jednoho krásného kocoura (jehož nejsem majitelkou, ale patřím mezi asi 5 dalších, které kocour navštěvuje a mám ho velice ráda) se zkřížily se zeleninovým záhonem. Čerstvě zrytá hlína, vyhřátá od sluníčka, láká kocoura k ležení, převalování a (dle mého) roztomilému kutálení se po obhospodařovaných plochách. Souseda ovšem tyto aktivity vedly k sepsání velice hrubého dopisu, který majitelům kocoura vylepil na plot. Nepodepsal se, ale o autorství není sporu (dle obsahu i písma). Vyhrožuje, že pokud do týdne majitelé nezabrání kocourovi ve vstupu na "jeho" záhon, kocoura zabije. Majitelka kocoura šla z dopisem ihned nejprve přímo za sousedem, ale protože nebyl doma, zazvonila také u mne a s celou věcí mne seznámila. Přiznám se, že podobnou situaci znám jen z televize a černé kroniky, teď když jsem se v ní ocitla, vůbec nevím, jako postupovat, abych celou situaci ještě nezhoršila. Jen na okraj uvádím, že majitelka kocoura je ochotná škody na zahradě vyhrožovatele kompenzovat, nevím ale, zda je rozumné mu takové řešení nabízet, aby soused nepřešel k dalšímu vydírání.   Za sebe uvádím, že kocour je velice milé zvíře, mám ho ráda, jako by byl můj a cítím se spoluzodpovědná za jeho osud, protože na neštastný záhon narazí i při cestě za mnou. Proto píši dotaz za sebe, přesto že mi toto zvířátko nepatří. Nevím, zda se rovnou obrátit na policii nebo by měl předcházet pokus o domluvu. Vzhledem k povaze dotyčného, který je bohužel - dle mého odhadu - alkoholikem, bude vyjednávání asi hodně nepříjemné. Zároveň vedle sebe musíme bydlet, takže se bojím situaci nějak vyhrotit, konkrétně asistence policie už by podle mého vyhrocením byla. Děkuji předem za jakoukoli radu. Lucie.

 

ODPOVĚĎ:
Mám-li začít neprávní radou, doporučil bych majitelce kocoura, aby pěstiteli zeleniny nabídla například financování jednoduchého pletivového oplocení (které lze snadno zřídit i demontovat), kterým by byl jeho zeleninový záhon před nežádoucími kocouřími návštěvami chráněn.
Předpokládám, že dotyčný soused nemá ani tak zájem o náhradu případných škod, jako spíše o předcházení jejich vzniku (k čemuž by mohlo oplocení zeleninového záhonu dobře posloužit).
Nebude-li soused ochoten na tento (či obdobný) návrh přistoupit, bude vhodné ho písemně upozornit na právní konsekvence jím sepsaného dopisu a případného usmrcení kocoura, a to konkrétně:
1/ Výhružný dopis:
Sepsáním a doručením předmětného dopisu (vzkazu) se mohl dotyčný soused dopustit přestupku proti občanskému soužití. Tento přestupek totiž dle § 7/1 písm. c) bodu 4. zákona o některých přestupcích spáchá ta fyzická osoba, která úmyslně naruší občanské soužití tak, že:
„se vůči jinému dopustí jiného hrubého jednání“
Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 20.000,- Kč (jak to vyplývá z § 7/4 písm. b) zákona o některých přestupcích).
Nelze ani vyloučit, že soused se mohl dopustit trestného činu, a to konkrétně nebezpečného vyhrožování. Tento trestný čin totiž dle § 353/1 trestního zákoníku spáchá ten, kdo:
„… jinému vyhrožuje … jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu …“
Za spáchání tohoto trestného činu může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.
2/ Usmrcení kocoura:
Podmínky pro usmrcování zvířat jsou zakotveny v zákoně na ochranu zvířat proti týrání. Dle § 5/1 tohoto zákona platí, že:
„Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře. “
Případy legálního usmrcení zvířat jsou vyjmenovány v § 5/2 zákona na ochranu zvířat proti týrání – žádný z těchto případů se na dotyčného souseda samozřejmě nevztahuje. Pakliže by tedy soused kocoura usmrtil, dopustil by se s největší pravděpodobností přestupku dle § 27/1 písm. d) zákona na ochranu zvířat proti týrání, za jehož spáchání může být uložena pokuta do 500.000,- Kč (jak to vyplývá z § 27/10 písm. a) zákona na ochranu zvířat proti týrání).
Jelikož kocour je vlastnictvím Vaší sousedky, mohl by se dotyčný soused dopustit kocourovým usmrcením rovněž přestupku proti majetku. Tento přestupek spáchá dle § 8/1 písm. a) bodu 4. zákona o některých přestupcích ta fyzická osoba, která úmyslně způsobí škodu na cizím majetku:
„zničením nebo poškozením věci z takového majetku“
Za spáchání tohoto přestupku může být uložena pokuta do 50.000,- Kč (jak to vyplývá z § 8/4 zákona o některých přestupcích).
Jedná-li se o kocoura obzvlášť cenného, mohl by se soused jeho usmrcením dopustit i trestného činu, a to poškození cizí věci. Tento trestný čin spáchá dle § 228/1 trestního zákoníku ten, kdo:
„zničí … cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou …“
Za spáchání tohoto trestného činu může být uložen trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Na vysvětlenou dodávám, že a/ škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující alespoň výše 10.000,- Kč (§ 138/1 písm. a) trestního zákoníku), a b/ dle § 134 trestního zákoníku se pojem „věc“ vztahuje rovněž na živá zvířata.
V případě usmrcení kocoura by byla jeho majitelka samozřejmě oprávněna požadovat po dotyčném sousedovi náhradu škody.
Předmětný dopis doporučuji řádně zdokumentovat (tedy pořídit jeho fotografii/kopii), stejně tak je vhodné pořídit fotodokumentaci kocoura, případně i zeleninového záhonu (bude-li to možné). Při jednání s dotyčným sousedem doporučuji (byť je to společensky nevhodné) pořídit si z tohoto rozhovoru nahrávku, popřípadě alespoň vést tento rozhovor za přítomnosti alespoň jednoho svědka (lépe dvou svědků).
_____________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 251/2016 Sb. , o některých přestupcích
zákon č. 40/2009 Sb. , trestní zákoník
zákon č. 246/1992 Sb. , na ochranu zvířat proti týrání

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 79 Kč. Odpověď obdržíte do 3 dnů. Poradit se s právníkem.