Počet stránek ve webu: 40.662

1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Jak je to s focením na veřejnosti, konkrétně když vyfotím nějaký přestupek, ale fotku mám jen pro svou potřebu a ukázaní PČR. Např. auto stále parkuje na chodníku a já s kočárkem musím vždy vstoupit do velice frekventované silnice. Toto auto chci vyfotit (i s jeho SPZ) a poslat fotku na místní policejní stanici.

Nicméně mám strach, abych nakonec se nedostala do problémů já. Chci se tedy zeptat, zda mohu vyfotit někoho, kdo koná přestupek a tuto fotku mít jen k tomu, abych ji zaslala PČR? Děkuji Vám za odpověď. Zlata.

 

ODPOVĚĎ:
Dle § 86 občanského zákoníku platí, že:
„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit …“
Z tohoto obecného pravidla však samozřejmě existuje několik výjimek. Konkrétně dle § 88 občanského zákoníku platí, že:
„Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob.
Svolení není třeba ani v případě, když se podobizna, písemnost osobní povahy nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí na základě zákona k úřednímu účelu …“
Pakliže byste se tedy například stala obětí přestupku či trestného činu, bude zajisté možné, abyste vyfotografovala pachatele a takto pořízenou fotografii následně předala Policii ČR či obecní/městské policii - neboť tím budete chránit své (právem chráněné) zájmy.
Dále je nutné vzít v úvahu, že SPZ motorového vozidla je považována za osobní údaj. Předání fotografie pachatele přestupku či trestného činu Policii ČR či obecní/městské policii bude možné považovat za oprávněné zpracování osobních údajů, a to s odkazem na čl. 6/1 písm. f) GDPR.
Co se týče Vámi uváděného příkladu (motorové vozidlo dlouhodobě parkující na chodníku), doporučuji Vám v první řadě kontaktovat nejdříve Policii ČR či obecní/městskou policii (která se může na místo dostavit i bez poskytnutí fotografie).
Pokud byste zaparkované motorové vozidlo vyfotografovala, bude nutné tuto fotografii nikde nezveřejňovat, resp. neposkytovat jiným osobám a předat jí pouze Policii ČR či obecní/městské policii. V tomto ohledu je otázkou, zda by bylo možné toto zpracování osobních údajů zařadit do některé z kategorií zákonného zpracování dle čl. 6 GDPR (právě z tohoto důvodu Vám doporučuji přivolat Policii ČR či obecní/městskou policii ihned – tedy bez pořízení fotografie zaparkovaného motorového vozidla).
______________________________
Právní předpisy zmiňované v odpovědi:
zákon č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník
nařízení Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  

Nenašli jste odpověď na váš dotaz? Zeptejte se našich právníků za drobný poplatek 99 Kč. Odpověď obdržíte do 24 hodin! Poradit se s právníkem