Počet stránek ve webu: 39.848

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Chtěla bych se zeptat ohledně správního deliktu provozovatele vozidla (překročení nejvyšší povolené rychlosti). Jedním z předpokladů, aby obviněný nesl odpovědnost za správní delikt provozovatele vozidla, je, že porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení. Podle par. 84 odst. 1 ZoP „přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit“.

Ovšem v případě správního deliktu provozovatele vozidla žádný obviněný z přestupku není a i kdyby byl, nevyjádřil ochotu pokutu zaplatit. Není tedy splněna podmínka pro uložení blokové pokuty. A jelikož nelze přestupek projednat uložením blokové pokuty, nelze ani zaslat výzvu k uhrazení určené částky provozovateli vozidla. Je tento výklad správný, tedy existuje tu díra v zákoně, podle které nelze nikdy poslat výzvu k uhrazení určené částky, protože je takový postup od počátku nezákonný? Děkuji, Kamila.

 

ODPOVĚĎ:
Zákon o silničním provozu k tomuto přestupku uvádí:
Provozovatel vozidla se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud
mj. porušení je možné projednat uložením pokuty příkazem na místě.
„Porušením“ se v tomto případě rozumí porušení par. 10 silničního zákona. Tzn. jedná se o to porušení, kterého se dopustí řidič – ve Vašem případě překročení povolené rychlosti. Za překročení povolené rychlosti lze uložit pokutu příkazem na místě. Za některé jiné přestupky jsou povinně ze zákona ukládány jiné sankce jak pokuty, typicky zákaz činnosti.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Je možné se vyhnout zaplacení pokuty za překročení nejvyšší povolené rychlosti pouhým odmítnutím zaplacení pokuty?