Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Přítel si objednal drogy přes internet, zásilka už dva týdny leží v depu přepravní společnosti, kterou pro přepravu využil, a dnes (21.03.2019) mu přišlo vyzvání od policie. Jedná se o 10 gramů látky 3-fpm, která je podle internetu účinná asi od 30mg, jedná se tedy asi o 330 dávek. Látka byla určena pro jeho vlastní potřebu, udělal tímto můj přítel něco protiprávního? A pokud ano, jedná se spíše o přestupek nebo trestný čin? Přítel nebyl v minulosti za nic trestaný. Děkuji, Zuzka

ODPOVĚĎ:
Trestní zákoník zná trestný čin Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu (ust. 284 trestního zákoníku), dle kterého:
Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává v množství větším než malém omamnou látku konopí, pryskyřici z konopí nebo psychotropní látku obsahující jakýkoli tetrahydrokanabinol, izomer nebo jeho stereochemickou variantu (THC), bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává jinou omamnou nebo psychotropní látku než uvedenou v odstavci 1 nebo jed v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
Množství větší než malé není zákonem nikde definované, nicméně rozhodovací praxe dovodila:
Obecně lze říci, že za množství bude třeba považovat takové množství, které bude představovat jednu dávku drogy pro vlastní potřebu. Půjde tedy o takové množství, které je schopné v daném případě a u dané osoby ohrozit její zdraví nebo život.

 

► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Trestný čin objednání drogy poštou - 3-fpm (3-fluorofenmetrazin)