Počet stránek ve webu: 38.774

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

07/2018 někdo vlezl za mou přítelkyní přes balkon do bytu. Vyhrožoval jí a chtěl podpisy. Před policií prý musí trvrdit, že vše je dobrovolné. V minulosti na ni byl vyvíjen nátlak, aby povolila inženýrské sítě přes svou zahradu. Zahradu jsme raději převedli na mě. Pravděpodobně ji zmanipulovali k podpisu práva stavby - inženýrské sítě, vodovodní řad či vodovod s datem, kdy zahrada byla její.

Nechci, aby něco takového přes zahradu vedlo. Dozvěděl bych se z katastru nemovitostí, že je něco takového sjednáno v záložce právo stavby? Obeslal by mě katastr, že je nově něco takového zřízeno? Obeslal by mě stavební úřad, jako majitele i kdyby jim podepsala např. projekt? Jedná se o podvod, když je tam smyšlené datum? Jak se mám bránit? Mám čekat, až začnou kopat na pozemku? Děkuji. Děkuji, Zikmund.

ODPOVĚĎ:
Z náhledu na internetové stránky katastru pouze zjistíte, zda u daného pozemku je zřízeno právo stavby, věcné břemeno apod. , bez bližší specifikace, čeho se dané právo konkrétně týká. Podrobnosti získáte z LV (listu vlastnictví), který již obsahuje přesné a podrobné údaje o pozemku. LV Vám vydají oproti poplatku na katastru nemovitostí. Tento typ práva se do katastru zapisuje vkladem, tzn. k návrhu na zápis tohoto práva do katastru nemovitostí musí být předložena listina, která dokládá, že dané právo vzniklo (např. dohoda o zřízení práva stavby), kdy podpisy na této dohodě musí být úředně ověřeny. Současně po podání návrhu je vlastník pozemku katastrem nemovitostí vyrozuměn o tom, že u daného pozemku došlo k podání návrhu na vklad.
Pokud by zde mělo dojít ke stavbě, jako vlastník dotčeného pozemku budete účastníkem řízení a byl byste ze strany stavebního úřadu vyrozuměn.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Pokládka inženýrských sítí na soukromý pozemek - bude majitel pozemku vyrozuměn o stavbě ze stavebního úřadu?