Počet stránek ve webu: 40.292

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

Čelím údajnému fyzickému napadení sousedky (sousedka je potížistka - důkaz: sepsali jsme ve vchodě na ni stížnost 04/2017). 8/2017 přišla na mě zaklepat (klepala i na ostatní) a dožadovala se vysvětlení (ohledně anonymu veterina). Řekla jsem jí ať mi dá pokoj, že o ničem nevím a ať odejde, ona že nepůjde, co udělám.

Stála u mě na nataženou ruku - tak blízko, bylo mi to nepříjemné, odmítla odejít. Vyzvala sem ji i k tomu. V jeden moment jsem se lekla a odstrčila jsem ji. Spadla. Teď hraje komedie, že má podvrtnutou páteř, bolesti hlavy (pro zajímavost: bere už asi tři roky léky na hlavu). Snaží se to uhrát a vyhrožuje, že nám všem ukáže. Přitom po incidentu řídila auto apod. Jak se mohu bránit, když jsem se jenom bránila? Jaká mám práva? Má údajně něco natočeno, ale vypadá to na nějaké útržky, protože mi policista - zpracovatel řekl opakovaně, že samotný incident natočen nebyl. 11/2017 se čeká na lékařské posudky. K čemu to video je? Mohu se bránit testem proporcionality a jaká je vhodná chvíle? Chci se bránit nutnou obranou, jak v praxi? Cítím se strašně. Děkuji Moc Saša.

ODPOVĚĎ:
V případě nutné obrany, kterou zná jak trestní právo tak i správní právo (přestupky), se dopouštíte jednání, které je v rozporu se zákonem, nicméně z určitých důvodu není považováno za nežádoucí.
Určitě se můžete bránit tím, že se jednalo o nutnou obranu, kdy toto můžete uplatnit kdykoliv (obdobně test proporcionality). Je otázkou, co je natočeno na údajném videu, nelze tedy paušalizovat, jaké může mít případně video dopady. Bude podstatné, jak toto jednání bude ze strany příslušných orgánů vyhodnoceno. Vždy ovšem musíte mít možnost se vyjadřovat k důkazům, tvrzením apod.
Také byste měla být o těchto svých právech poučena. Určitě můžete rozporovat jednotlivá tvrzení této paní, i případné lékařské posudky. Můžete se také nechat zastoupit advokátem – kontakt zde: www.advokatikomora.cz.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Test proporcionality při fyzickém napadení útočníkem (soused, sousedka)
  • Nutná obrana při napadení sousedem, sousedkou a úraz po odstrčení