Počet stránek ve webu: 40.252

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

V příloze posílám rozhodnutí od MÚ Litoměřice, odboru dopravy a silničního hospodářství, se kterým dotyčný samozřejmě souhlasí a odvolávat se nechystá. Potřebovali bychom jen vědět, je-li možné obrátit se na příslušný odbor s žádostí o splátky dané pokuty (7.000 + 1.000).

A ještě bych se chtěla zeptat, jestli i v tomto případě, když vlastně pan přestupce dostal zákaz řízení motorových vozidel na dobu pouze 6 měsíců, což je jak udávají v rozhodnutí spodní hranice zákonné sazby, může zažádat  o polovinu trestu. Děkuji. Viola

ODPOVĚĎ:
O splátky můžete požádat, zde pak záleží na rozhodnutí příslušného úřadu, zda je povolí či nikoliv. Nový zákon o odpovědnosti za přestupky umožňuji požádat o upuštění od zbytku trestu, a to za následujících podmínek:
Po uplynutí poloviny doby, na niž byl uložen zákaz činnosti, může správní orgán, který zákaz činnosti uložil, od výkonu zbytku tohoto správního trestu upustit, jestliže pachatel prokáže způsobem svého života nebo provedením účinných opatření, že jeho další výkon není potřebný.
Dále platí: Byla-li spolu se zákazem činnosti uložena též pokuta, která nebyla dosud uhrazena, popřípadě byla uhrazena pouze zčásti, nelze od výkonu zbytku zákazu činnosti upustit, dokud pachatel neprokáže, že pokutu nebo její zbylou část uhradil, anebo dokud nebylo rozhodnuto o rozložení úhrady pokuty na splátky nebo o odložení splatnosti pokuty.