Počet stránek ve webu: 40.266

Pomohla Vám poradna? Pomozte poradně darem uhradit služby jejích právníků.
Číslo bankovního účtu: 2500220711 / 2010 . Děkujeme! Financování poradny - info.
1 1 1 1 1 Hodnocení 0.00 (0 hlasů)

21.5.2019 jsem poslal ke Krajskému úřadu odvolání proti usnesení o zastavení řízení Městského úřadu V Aši, Stavebního úřadu a úřadu územního plánování. Do tohoto dvolání jsem nenapsal, že požaduji odpověď do 30 dnů. Jaké má Krajský úřad v tomto případě termíny pro mé informování, popřípadě co musím udělat, abych dostal odpověď. Děkuji s úctou Vlastimil.

ODPOVĚĎ:
O vyřešení Vašeho odvolání musíte být vyrozuměn, jelikož účastník řízení musí mít rozhodnutí vždy k dispozici. Není tedy nutné výslovně žádat o vyrozumění.
Co se týká lhůt, tak zákon zde stanovuje:
Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal, předá spis se svým stanoviskem k odvolání odvolacímu správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Odvolací orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je odvolací orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se mj. připočítává doba  až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ.


► Stránka obsahuje odpověď na tato témata:

  • Krajský úřad do 30 dnů nevyřídil odvolání občana - jak urgovat odpověď?